Izvješće - A8-0240/2018Izvješće
A8-0240/2018

IZVJEŠĆE o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku

27.6.2018 - (2017/2225(INI))

Odbor za regionalni razvoj
Izvjestitelj: Derek Vaughan

Postupak : 2017/2225(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0240/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0240/2018
Doneseni tekstovi :

OBRAZLOŽENJE – SAŽETI PREGLED ČINJENICA I REZULTATA ISTRAŽIVANJA

Sjeverna Irska jedna je od najsiromašnijih regija u sjeverozapadnoj Europi, djelomično zbog propasti nekih tradicionalnih industrija. Sjeverna Irska bila je pogođena nasiljem između zajednica koje je trajalo nekoliko desetljeća, a poznato je pod nazivom Nevolje (engl. Troubles). Sporazumom na Veliki petak (engl. Good Friday Agreement), odnosno Sporazumom iz Belfasta iz 1998., položeni su temelji za mir jer su se britanska i irska vlada te velika većina stanovništva na sjeveru i jugu dogovorili o podjeli vlasti kojom se trebalo okončati nasilje i segregacija.

Nakon potpisivanja Sporazuma na Veliki petak Europska unije imala je veću ulogu u podupiranju mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj. Ta je podrška imala dva glavna oblika. Kao prvo, Europska unija čini opći politički okvir za odnose među Ujedinjenom Kraljevinom, Republikom Irskom i Sjevernom Irskom. Kao drugo, tijekom godina je u okviru kohezijske politike Europske unije posebna pozornost posvećena Sjevernoj Irskoj kako bi se podupro gospodarski i društveni razvoj u kontekstu mirovnog procesa. Imajući to na umu, Europski parlament želi istražiti utjecaj kohezijske politike EU-a u Sjevernoj Irskoj kako bi se odredili daljnji koraci.

Sjeverna Irska ostvaruje korist od raznih programa kohezijske politike, posebno od Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te programa PEACE za Sjevernu Irsku i graničnu regiju Irske te prekograničnih programa Interreg.

U nekim slučajevima fondovi EU-a u Sjevernoj Irskoj imaju istu ulogu kao i u drugim europskim regijama, odnosno potiču gospodarski razvoj i društveni napredak. Postoje i programi koji su prilagođeni posebnoj situaciji u Sjevernoj Irskoj i namijenjeni su izgradnji veza između dviju zajednica i prekograničnih veza.

Europski fond za regionalni (EFRR) razvoj u Sjevernoj Irskoj

Cilj programa EFRR u Sjevernoj Irskoj za razdoblje 2014. – 2020. je ojačati opću konkurentnost. Poseban naglasak je na prijenosu tehnologije za istraživanje i razvoj poduzećima u Sjevernoj Irskoj i u to je područje uloženo 113 milijuna EUR.

Više od 140 milijuna EUR upotrijebljeno je za povećanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kojima se kombinacijom financijskih instrumenata i subvencija omogućuje lakši pristup kapitalu. Više od 6 000 poduzeća dobit će financijsku i nefinancijsku potporu kako bi se otvorilo 2 800 radnih mjesta. Treći cilj je promicanje alternativnih mjera s niskom razinom emisija ugljika u Sjevernoj Irskoj. Iznos od 47 milijuna EUR namijenjen je za povećanje energetske učinkovitosti u socijalnom stanovanju te mjere za poticanje niskougljičnog i održivog gradskog prijevoza s više modela u Belfastu.

Među najnovijim važnim projektima koji se financiraju iz EFRR-a u Sjevernoj Irskoj je i centar za posjetitelje prirodne znamenitosti Giant’s Causeway koji doprinosi turističkoj privlačnosti tog područja i tako potiče lokalno gospodarstvo.

Ukupni proračun za operativni program EFRR-a za Sjevernu Irsku za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 522 091 481 EUR, od čega je doprinos EU-a 313 254 888 EUR.

Europski socijalni fond (ESF) u Sjevernoj Irskoj

Glavni cilj ESF-a u Sjevernoj Irskoj za razdoblje 2014. – 2020. je poboljšati vještine, osobito vještine mladih. Smanjenjem nezaposlenosti želi se suzbiti siromaštvo i socijalna isključenost.

Konkretno, operativnim programom nastoji se povećati mogućnost zapošljavanja 40 000 ljudi, uključujući dugotrajno nezaposlene. Predviđeno je i profesionalno usmjeravanje, savjetovanje i osposobljavanje za nezaposlene mlade. Jedan od ciljeva programa je i promicanje naukovanja.

Ukupni proračun Europskog socijalnog fonda za Sjevernu Irsku za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 513 382 725 EUR, od čega je doprinos EU-a 205 353 090 EUR.

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) u Sjevernoj Irskoj

Program za ruralni razvoj u Sjevernoj Irskoj je osobito bitan zbog trajne važnosti poljoprivrednog sektora za lokalno gospodarstvo. Programom se uglavnom žele očuvati i poboljšati ekosustavi i lokalni razvoj u ruralnim područjima te povećati konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Poljoprivrednici u Sjevernoj Irskoj tako dobivaju potporu za sklapanje ugovora o očuvanju biološke raznolikosti za 12 % poljoprivrednog zemljišta, a posađeno je i 1 200 hektara šume kako bi se ublažile klimatske promjene. Tijekom razdoblja 2014. – 2020. gotovo 20 % poljoprivrednih gospodarstava u Sjevernoj Irskoj primit će investicijsku potporu za restrukturiranje i modernizaciju svojeg poslovanja. Povrh toga, potporu će dobiti 10 % poljoprivrednih gospodarstava i 25 % poljoprivredno-prehrambenih poduzeća za razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta. U okviru programa otvorit će se gotovo 30 000 mjesta za tečajeve osposobljavanja poljoprivrednika i ostalih poljoprivrednih poduzeća. Nadalje, očekuje se da će strategija lokalnog razvoja obuhvatiti svakog stanovnika ruralnog područja u Sjevernoj Irskoj, dok će oko 12 % ruralnog stanovništva imati koristi od poboljšanih usluga i infrastrukture.

Ukupni proračun za operativni program za Sjevernu Irsku za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 760 100 000 EUR, od čega je doprinos EU-a 228 400 000 EUR.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) u Sjevernoj Irskoj

U okviru EFPR-a pruža se potpora pomorskim i ribolovnim aktivnostima i pomaže u ostvarivanju ciljeva zajedničke ribarstvene politike.

Potpora je dostupna za projekte kojima se doprinosi održivom gospodarskom rastu u sektoru morskog ribarstva i akvakulture. Konkretno, sredstva su na raspolaganju za poboljšanja ribarskih plovila, uključujući poboljšanja energetske učinkovitost i zamjenu motora, uzgoj, preradu i stavljanje ribe na tržište, ulaganje u obalne objekte, pružanje usluga ribarskoj industriji, otvaranje radnih mjesta i osposobljavanje te za morski okoliš i slatkovodni ribolov.

Ukupna sredstva dodijeljena Sjevernoj Irskoj u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014. – 2020. iznose 18 310 000 EUR, od čega je doprinos EU-a 13 730 000 EUR.

Program PEACE za Sjevernu Irsku i graničnu regiju Irske

Program PEACE IV jedinstven je program kohezijske politike EU-a namijenjen jačanju mirnog i stabilnog društva poticanjem pomirenja u Sjevernoj Irskoj i graničnim regijama Irske, odnosno u okruzima Cavan, Donegal, Leitrim, Louth, Monaghan i Sligo. Njime se nastoje poduprijeti aktivnosti kojima će se izgraditi povjerenje i zbližiti ljudi između zajednica i na prekograničnoj razini i kojima će se doprinijeti zajedničkom društvu za sve.

Taj se program razlikuje od spomenutih fondova i programa po tome što sredstvima ne upravljaju nacionalna ili regionalna tijela već Tijelo za posebne programe EU-a (Foras Um Chláir Speisialta An AE/Boord O Owre Ocht UE Projecks). To je posebno prekogranično tijelo osnovano u okviru Sporazuma na Veliki petak koje priznaju i Ujedinjena Kraljevina i Republika Irska. Naglasak je stavljen na četiri cilja.

Cilj zajedničkog obrazovanja je povećati razinu neposrednog i stalnog kontakta utemeljenog na kurikulu između učenika i nastavnika iz svih sredina. U aktivnosti zajedničkog obrazovanja nastoji se uključiti 350 škola i 144 000 učenika. Predviđeno je i osposobljavanje nastavnika.

U pogledu djece i mladih, cilj je programa ulaganje u dobre odnose i mentorske aktivnosti kako bi se poboljšala interakcija među djecom i mladima iz svih sredina, promicalo poštovanje raznolikosti i povećala njihova želja za izgradnjom pozitivnih odnosa. Dostupne su posebne mjere za najmarginaliziranije i najranjivije osobe te osobe do kojih je teško doprijeti. Više od 43 000 djece i mladih steći će nove vještine i kompetencije. U ovim aktivnostima sudjeluju lokalna tijela i zajednice te državne i volonterske organizacije.

Cilj je da se uspostavom zajedničkih prostora i usluga preoblikuju odnosi između zajednica u području obuhvaćenom Programom, posebno u Sjevernoj Irskoj. Time se također potiče veći gospodarski i socijalni prekogranični angažman te suradnja između zajednica. Kad je riječ o uslugama, cilj programa je pomoći žrtvama i preživjelima u sukobima, na primjer u prevladavanju trauma, procjeni tjelesnog i duševnog zdravlja te pomoći obiteljima da se suoče s poviješću sukoba.

Cilj uspostave pozitivnih odnosa je izgradnja poštovanja između zajednica i na prekograničnoj osnovi. To uključuje rješavanje sukoba i posredovanje, lokalne i regionalne projekte za izgradnju međusobnog povjerenja i razumijevanja, projekte za istraživanje povijesti na obziran način, sportske aktivnosti, umjetnost i kulturu, kao i projekte kojima se olakšava osobna interakcija i mobilnost među stanovnicima podijeljenih četvrti.

Ukupni proračun za operativni program za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 269 610 967 EUR, od čega je doprinos EU-a 229 169 320 EUR.

Programi Interreg u Sjevernoj Irskoj

Sjeverna Irska sudjeluje u programu Interreg V-A zajedno sa susjednim područjima Republike Irske i zapadne Škotske. Tim programom također upravlja Tijelo za posebne programe EU-a.

Program je usredotočen na četiri područja koja su ključna za stvaranje radnih mjesta i rast: prekograničnu inicijativu za istraživanje i inovacije, očuvanje zajedničkog okoliša, održivu prekograničnu mobilnost i prekogranične usluge zdravstvene i socijalne skrbi. Osobito su važni programi za promicanje prekograničnog javnog prijevoza i pristupa modernoj zdravstvenoj skrbi u graničnim regijama.

Ukupni proračun za operativni program u okviru Interreg V-A programa u Sjevernoj Irskoj za razdoblje 2014. – 2020. iznosi 282 761 998 EUR, od čega je doprinos EU-a 240 347 696 EUR.

Sjeverna Irska također ispunjava uvjete za financiranje u okviru programa Interreg V-A (na transnacionalnoj razini: program za sjevernu periferiju i Arktik, program za sjeverozapadnu Europu i program za Atlantsku regiju) i programa Interreg V-C (na međuregionalnoj razini, odnosno na razini cijele Europe).

Misija za utvrđivanje činjenica u Sjevernoj Irskoj

Kako bi se detaljnije procijenio utjecaj kohezijske politike u Sjevernoj Irskoj, Odbor za regionalni razvoj poslao je misiju za utvrđivanje činjenica u Sjevernu Irsku od 21. do 23. ožujka 2018. Tijekom te misije za utvrđivanje činjenica njezini su se članovi sastali s različitim dionicima radi prikupljanja informacija o kohezijskoj politici u Sjevernoj Irskoj i posjetili nekoliko projekata financiranih uz pomoć kohezijskih programa. Oni obuhvaćaju urbane projekte u Belfastu, prekogranične projekte u Derryju/Londonderryju i ruralne projekte u području Giant’s Causeway.

Konkretno, članovi su posjetili Skainos Centre u istočnom Belfastu i Girdwood Hub u sjevernom Belfastu, a to su primjeri zajedničkih prostora obiju zajednica. U Derryju/Londonderryju članovi misije posjetili su sjeverozapadni regionalni znanstveni park (Catalyst Inc) koji pomaže malim i srednjim poduzećima da ostvare rast u gospodarstvu temeljenom na znanju. Predstavnici Odbora otišli su i u centar za posjetitelje u Giant’s Causewayju koji je važan za privlačenje turizma na ovo područje, no saslušali su i predstavnike triju lokalnih poduzeća i inicijativa koji su dobili sredstva EU-a za pomoć u razvoju lokalnog gospodarstva. U Belfastu su održani i sastanci s predstavništvom Komisije, Tijelom za posebne programe EU-a, Ministarstvom financija i Ministarstvom gospodarstva.

Sastanci i obilasci projekata detaljno su opisani u izvješću o misiji koje je objavljeno zasebno.

Zaključak

Opći zaključak izvjestitelja o utjecaju kohezijske politike na Sjevernu Irsku je da ta politika, osobito u zapostavljenim urbanim i ruralnim područjima, ima izrazito pozitivan učinak na život u Sjevernoj Irskoj i na odnose između zajednica. Kohezijska politika Europske unije doprinijela je poboljšanju gospodarske i društvene situacije u Sjevernoj Irskoj nakon provedbe mirovnog procesa, što znači da Sjeverna Irska sad ima puno manji razvojni deficit nego prije nekoliko desetljeća.

Program PEACE osobito je važan za odnose između zajednica. Njime upravlja neovisno tijelo koje je odvojeno od nacionalnih ili regionalnih vlasti, a posebno je usredotočeno na uspostavu veza između zajednica u Sjevernoj Irskoj i preko granica. Te bi veze bilo teško uspostaviti bez programa PEACE koji financira EU.

Što se tiče budućnosti kohezijske politike u Sjevernoj Irskoj, izvjestitelj smatra da bi se financiranje u okviru te politike trebalo nastaviti i nakon 2020. ako je to moguće. Nasljednici sadašnjih programa PEACE i Interreg V-A u Sjevernoj Irskoj i pograničnim područjima trebali bi stoga imati još veću prednost s obzirom na to da bi se trebalo nastaviti financiranje projekata obiju zajednica i prekograničnih projekata.

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku

(2017/2225(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku,

–  uzimajući u obzir odredbe Sporazuma iz Belfasta iz 1998. (Sporazum na Veliki petak),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) te Prilog III. Odluci Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješća o vlastitoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj i mišljenje Odbora za proračunski nadzor (A8-0240/2018),

A.  budući da kohezijska politika EU-a u Sjevernoj Irskoj funkcionira uz pomoć različitih instrumenata, među kojima su Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, program PEACE za Sjevernu Irsku i njezinu graničnu regiju te prekogranični program Interreg;

B.  budući da je jasno da je Sjeverna Irska regija koja je imala veliku korist od kohezijske politike EU-a; budući da je pozdravljeno preuzimanje obveze u vezi s budućim financiranjem navedeno u nacrtu višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Komisije za razdoblje 2021. – 2027.;

C.   budući da je, osim uobičajenih sredstava iz kohezijske politike, Sjeverna Irska naročitu korist imala od posebnih prekograničnih programa i programa između zajednica te za sve zajednice, uključujući program PEACE;

D.   budući da se kohezijskom politikom EU-a, osobito u okviru programa PEACE, u velikoj mjeri doprinijelo mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj, podupro Sporazum na Veliki petak i nastavilo podupirati pomirenje između tih zajednica;

E.  budući da je nakon uspostave prvog programa PEACE 1995. godine potrošeno više od 1,5 milijardi EUR s dvostrukim ciljem poticanja kohezije između zajednica uključenih u sukob u Sjevernoj Irskoj i graničnih okruga Irske te gospodarske i socijalne stabilnosti;

F.  budući da uspjeh kohezijske politike djelomično proizlazi iz činjenice da se sredstva EU-a smatraju „neutralnim”, odnosno nisu izravno povezana s interesima jedne od zajednica;

1.  naglašava važan i pozitivan doprinos kohezijske politike EU-a Sjevernoj Irskoj, osobito u pogledu pomoći pri obnovi zapostavljenih urbanih i ruralnih područja, borbe protiv klimatskih promjena i uspostave kontakata između zajednica i prekograničnih kontakata u okviru mirovnog procesa; posebno ističe da se pomaganjem zapostavljenim urbanim i ruralnim područjima često podupire novi gospodarski razvoj kojim se potiče gospodarstvo temeljeno na znanju, poput znanstvenih parkova u Belfastu i Derryju/Londonderryju;

2.  naglašava da će se u aktualnom financijskom razdoblju na gospodarski i socijalni razvoj u Sjevernoj Irskoj i susjednim regijama potrošiti više od 1 milijarde EUR financijske pomoći EU-a, od čega će se 230 milijuna EUR uložiti u program PEACE za Sjevernu Irsku (s ukupnim proračunom od gotovo 270 milijuna EUR), a 240 milijuna EUR u program Interreg V-A za Sjevernu Irsku, Irsku i Škotsku (s ukupnim proračunom od 280 milijuna EUR);

3.   smatra da su posebni programi EU-a za Sjevernu Irsku, posebno program PEACE, od ključne važnosti za podupiranje mirovnog procesa jer potiču pomirenje te uspostavu kontakata između zajednica te među svim zajednicama i prekograničnih kontakata; napominje da su u tom pogledu osobito važna prekogranična društvena središta i zajedničke usluge te društvena središta i zajedničke usluge između zajednica;

4.  pozdravlja znatan napredak postignut u Sjevernoj Irskoj u okviru programa PEACE i priznaje doprinos koji su sve strane u taj proces uložile;

5.   smatra da su mjere za izgradnju povjerenja između zajednica te među svim zajednicama i mjere za miran suživot, poput zajedničkih prostora i mreža potpore, imale ključnu ulogu u mirovnom procesu jer zajednički prostori zajednicama u Sjevernoj Irskoj pružaju mogućnost da kao jedinstvena zajednica sudjeluju u zajedničkim aktivnostima i razvijaju uzajamno povjerenje i poštovanje, čime se pomaže u prevladavanju jaza;

6.  naglašava važnost lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice i pristupa odozdo prema gore, kojim se sve zajednice potiču da preuzmu odgovornost nad projektima i tako podupru mirovni proces;

7.  primjećuje da se svi dionici u Sjevernoj Irskoj zalažu za očuvanje ciljeva kohezijske politike EU-a u regiji; u tom smislu naglašava važnost koordiniranog višerazinskog upravljanja i načela partnerstva;

8.   međutim, smatra da se mora učiniti više kako bi se povećala opća osviještenost i vidljivost kad je riječ o utjecaju financiranja EU-a i potrebi za financiranjem EU-a u Sjevernoj Irskoj, posebno informiranjem javnosti o utjecaju projekata koje financira EU na mirovni proces i gospodarski razvoj regije;

9.  pozdravlja činjenicu da sustavi upravljanja i kontrole u tim regijama pravilno funkcioniraju i da se stoga financijska pomoć EU-a učinkovito troši; međutim, naglašava da se pri ocjeni uspješnosti programa PEACE, uz poštovanje propisa, u obzir uvijek moraju uzeti osnovni ciljevi tog programa;

10.  ne dovodeći u pitanje tekuće pregovore EU-a i Ujedinjene Kraljevine, smatra da je od ključne važnosti da nakon 2020. Sjeverna Irska može sudjelovati u određenim posebnim programima EU-a, kao što su program PEACE i program Interreg V-A za Sjevernu Irsku, Irsku i Škotsku, jer bi to bilo od velike koristi za održiv gospodarski i društveni razvoj, osobito u područjima u nepovoljnom položaju, ruralnim i pograničnim područjima, smanjenjem postojećih razlika; nadalje, poziva da se u kontekstu VFO-a za razdoblje nakon 2020. iskoriste svi relevantni financijski instrumenti kako bi se omogućio nastavak rada na ostvarivanju ciljeva kohezijske politike;

11.  ne dovodeći u pitanje tekuće pregovore EU-a i Ujedinjene Kraljevine, smatra da bi EU trebala nakon 2020. i dalje podupirati teritorijalnu suradnju, osobito kad je riječ o prekograničnim projektima i projektima između zajednica, u svjetlu postignuća posebnih kohezijskih programa EU-a za Sjevernu Irsku, odnosno programa PEACE i Interreg, koji su osobito bitni za stabilnost regije; strahuje da bi prestanak provedbe tih programa ugrozio prekogranične aktivnosti izgradnje povjerenja te aktivnosti izgradnje povjerenja između zajednica te među svim zajednicama, a time i mirovni proces;

12.  naglašava da 85 % sredstava za programe PEACE i Interreg dolazi iz EU-a; stoga smatra da je važno da EU i nakon 2020. nastavi pomagati zajednicama u Sjevernoj Irskoj tako da aktivno sudjeluje u upravljanju raspoloživim sredstvima kohezijske politike EU-a za financiranje obiju zajednica te svih zajednica u Sjevernoj Irskoj, pomažući im tako da prevladaju međusobne razlike; u tom kontekstu smatra da bi nakon 2020. financiranje trebalo zadržati na odgovarajućoj razini; naglašava da je to važno za nastavak rada na izgradnji mira;

13.  poziva Komisiju da promiče iskustvo kohezijskog financiranja u Sjevernoj Irskoj, osobito u okviru programa PEACE, kao primjer načina na koji EU rješava sukobe i podjele između zajednica; u tom smislu ističe proces pomirenja u Sjevernoj Irskoj kao pozitivan primjer za ostala područja u EU-u u kojima je dolazilo do sukoba;

14.  naglašava da bi se dobre prakse u vezi s kohezijskim sredstvima i programom PEACE trebale uzeti kao model i promicati kako bi se prevladalo nepovjerenje među zajednicama u sukobu te kako bi se postigao trajni mir u ostalim dijelovima Europe, pa čak i diljem svijeta;

15.  smatra da je ključno da stanovnici Sjeverne Irske, a posebno mladi, i dalje imaju pristup gospodarskoj, društvenoj i kulturnoj razmjeni diljem Europe, pogotovo u okviru programa Erasmus+;

16.   prima na znanje namjeru Komisije da predloži nastavak programa PEACE i Interreg u svojem prijedlogu VFO-a za razdoblje 2021. – 2027.; povrh toga, prima na znanje dokument o stajalištu Ujedinjene Kraljevine u pogledu budućnosti kohezijske politike iz travnja 2018. u kojem Ujedinjena Kraljevina, osim potvrde da će poštovati obveze u vezi s programima PEACE i Interreg u okviru aktualnog VFO-a, navodi svoju spremnost da zajedno s vladom Sjeverne Irske, irskom vladom i EU-om ispita potencijalni program koji bi naslijedio PEACE IV i Interreg V-A za razdoblje nakon 2020.;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Skupštini i vladi Sjeverne Irske te vladama i parlamentima država članica i njihovim regijama.

MIŠLJENJE Odbora za proračunski nadzor (15.5.2018)

upućeno Odboru za regionalni razvoj

o utjecaju kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku
(2017/2225(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Derek Vaughan

PRIJEDLOZI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

–  uzimajući u obzir utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku,

–  uzimajući u obzir odredbe Sporazuma iz Belfasta iz 1998. (Sporazum na Veliki petak),

A.  budući da je Sjeverna Irska imala velike koristi od kohezijske politike EU-a;

B.  budući da je, osim općenitijih sredstava u sklopu kohezijske politike, Sjeverna Irska naročito imala koristi od posebnih prekograničnih programa i programa među zajednicama, uključujući program PEACE za Sjevernu Irsku; budući da su ti programi imali odlučujući doprinos u sklopu mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj i u smislu podupiranja Sporazuma na Veliki petak te da se njima i dalje podupire pomirenje katoličke i protestantske zajednice;

C.  budući da je nakon uspostave prvog programa PEACE 1995. godine utrošeno više od 1,5 milijardi EUR s dvostrukim ciljem promicanja kohezije između zajednica uključenih u sukob u Sjevernoj Irskoj i pograničnih regija Irske te gospodarske i socijalne stabilnosti;

1.  naglašava da će se u aktualnom programskom razdoblju na gospodarski i socijalni razvoj u Sjevernoj Irskoj i susjednim regijama utrošiti više od 1 milijarde EUR financijske pomoći EU-a, od čega će se 230 milijuna EUR uložiti u program PEACE za Sjevernu Irsku (s ukupnim proračunom od gotovo 270 milijuna EUR), a 240 milijuna EUR na program INTERREG V-A za Sjevernu Irsku, Irsku i Škotsku (s ukupnim proračunom od 280 milijuna EUR);

2.  priznaje važnu ulogu koju je kohezijska politika EU-a imala u održavanju mira u Sjevernoj Irskoj i u poticanju pomirenja između zajednica;

3.  pozdravlja činjenicu da sustavi upravljanja i kontrole u tim regijama pravilno funkcioniraju i da se stoga financijska pomoć EU-a troši na djelotvoran način; međutim, naglašava da se pri ocjeni uspješnosti programa PEACE, uz poštovanje propisa, u obzir uvijek moraju uzeti osnovni ciljevi tog programa;

4.  ne može predvidjeti rješenje za Sjevernu Irsku nakon 2020. u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, ali naglašava da je važno pronaći rješenje za regiju kojim će se omogućiti nastavak važnog rada na izgradnji mira;

5.  uvjeren je da bi bilo u interesu Ujedinjene Kraljevine, Irske i cijele Europske unije da nastave financirati program PEACE za Sjevernu Irsku i program INTERREG V-A za Sjevernu Irsku, Irsku i Škotsku s ciljem podupiranja mirnog i prosperitetnog razvoja tih regija. poziva sve strane da budu domišljate pri osiguravanju financijskih sredstava za postizanje tih važnih ciljeva;

6.  naglašava da EU osigurava 85 % financijskih sredstava za programe PEACE i INTERREG i da bi projekti koji se financiraju u okviru tih programa mogli biti ugroženi ako se ukine financiranje EU-a;

7.  pozdravlja prijedlog vlade Ujedinjene Kraljevine iz kolovoza 2017. da s vladom Sjeverne Irske i vladom Irske razmisli o pokretanju programa koji bi mogao naslijediti program PEACE IV. u razdoblju nakon 2020.[1]; naglašava pozitivan odgovor istaknut u zajedničkom izvješću iz prosinca 2017., u kojem su se pregovarači Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine dogovorili da će istražiti mogućnosti za buduću potporu za programe financiranja PEACE i INTERREG[2]; nadalje, prima na znanje namjeru Komisije da predloži nastavak tih programa svojem prijedlogu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira[3].

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

15.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

11

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Jonathan Bullock, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brian Hayes, Julia Pitera

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

11

+

ALDE

Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto

PPE

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  Sjeverna Irska i Irska: dokument o stajalištu, stavak 17., kolovoz 2017.
  • [2]  Zajedničko izvješće pregovaračâ Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine o napretku ostvarenom tijekom prve faze pregovora na temelju članka 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, stavak 55., prosinac 2017.
  • [3]  Komunikacija Komisije od 8. prosinca 2017. o napretku u pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji (COM(2017)0784), str. 9.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.6.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, John Howarth, Elsi Katainen, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Bronis Ropė, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Andrzej Grzyb

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Ángela Vallina

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Andrzej Grzyb, Marc Joulaud, Tunne Kelam, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Ramón Luis Valcárcel Siso, Joachim Zeller, Milan Zver

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Aleksander Gabelic, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

NI

Konstantinos Papadakis

4

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 29. kolovoza 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti