Διαδικασία : 2017/2274(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0252/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0252/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 20
CRE 11/09/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0343

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 852kWORD 127k
10.7.2018
PE 619.387v02-00 A8-0252/2018

σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

(2017/2274(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Bas Belder

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

(2017/2274(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας στις 6 Μαΐου 1975,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

–  έχοντας υπόψη το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με την Κίνα, ήτοι την συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας ΕΟΚ-Κίνας(1), η οποία υπεγράφη τον Μάιο του 1985 και καλύπτει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και το πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό θεματολόγιο συνεργασίας για το 2020 μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, το οποίο συμφωνήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τον διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο ΕΕ-Κίνας που θεσπίστηκε επίσημα το 1994 και τον υψηλού επιπέδου στρατηγικό διάλογο επί στρατηγικών θεμάτων και θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, που θεσπίσθηκε το 2010, και ιδίως τον 5ο και τον 7ο υψηλού επιπέδου στρατηγικό διάλογο, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Πεκίνο στις 6 Μαΐου 2015 και στις 19 Απριλίου 2017 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι οποίες άρχισαν το 2007,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη 19η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και 2α Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 22 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ με την Κίνα» (JOIN(2016)0030),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 24ης Απριλίου 2018, με θέμα «Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ: Ετήσια έκθεση 2017» (JOIN(2018)0007),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ στην Ανατολική Ασία,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση του νέου νόμου περί εθνικής ασφάλειας από τη Διαρκή Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας την 1η Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη στρατιωτική στρατηγική της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δρομολογήθηκε το 1995, και τον 35ο γύρο του διαλόγου αυτού, ο οποίος διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τους πάνω από 60 τομεακούς διαλόγους μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη την καθιέρωση του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας, τον Φεβρουάριο 2012, ο οποίος εντάσσει όλες τις κοινές πρωτοβουλίες ΕΕ-Κίνας στον εν λόγω τομέα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000(2), και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, που τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τον ενεργειακό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το 19ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο διεξήχθη από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον «φορολογικό νόμο περί προστασίας του περιβάλλοντος» που δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 2016 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει δηλώσει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στις εθνικές και διεθνείς μεταναστευτικές ροές, καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τόπους όπου επικρατούν σκληρές ή επιδεινούμενες συνθήκες συνεπεία της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής(3),

–  έχοντας υπόψη το Έτος Τουρισμού 2018 ΕΕ-Κίνας, που εγκαινιάστηκε στη Βενετία στις 19 Ιανουαρίου 2018,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC) σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, η οποία εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018 και φέρει τον τίτλο «Access Denied – Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate» (Άρνηση πρόσβασης – Η παρακολούθηση, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός, καθώς οι συνθήκες αναφοράς πληροφοριών στην Κίνα επιδεινώνονται),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ - σημείο 4 που εκδόθηκε κατά την 37η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Μαρτίου 2018 με τίτλο «Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτεί την προσοχή του Συμβουλίου»,

–  έχοντας υπόψη την 41η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΚ-Κίνας, η οποία διεξήχθη στο Πεκίνο τον Μάιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, ειδικότερα της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRICS και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(4), της 23ης Μαΐου  2012 σχετικά με την ΕΕ και την Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;(5), της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας(6), της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(7), της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα(8), της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη Βόρεια Κορέα(9), και της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΠΑ)(10),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(11), της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα(12), της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(13), της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία(14) και σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν(15), και της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(16), και τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του(17),

–  έχοντας υπόψη το ψηφίσματά του που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ, ειδικότερα τις αυτοπυρπολήσεις γυναικών και ανδρών μοναχών(18), της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ(19), της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα(20), της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις υποθέσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(21), της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2017(22), της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις περιπτώσεις των βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και Lee Ming-che(23) και της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh και Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi(24),

–  έχοντας υπόψη το εμπάργκο όπλων που επέβαλε η ΕΕ μετά την πάταξη της εξέγερσης στην πλατεία Τιεν Αν Μεν τον Ιούνιο του 1989, όπως υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ(25),

–  έχοντας υπόψη τους εννέα γύρους συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το 2002 έως το 2010 μεταξύ υψηλόβαθμων εκπροσώπων της κινεζικής κυβέρνησης και του Δαλάι Λάμα, τη Λευκή Βίβλο της Κίνας για το Θιβέτ με τίτλο «Η πορεία του Θιβέτ προς την ανάπτυξη καθοδηγείται από μια ακαταμάχητη ιστορική δίνη», η οποία δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας στις 15 Απριλίου 2015, καθώς και το μνημόνιο του 2008 και το υπόμνημα του 2009 για την πραγματική αυτονομία, που υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους του 14ου Δαλάι Λάμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0252/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 19η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας το 2017 προώθησε μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, και επεσήμανε τις κοινές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, κοινών απειλών κατά της ασφάλειας και την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους η εποικοδομητική συνεργασία θα μπορούσε να φέρει αμοιβαία οφέλη, μεταξύ άλλων και σε διεθνή φόρα, όπως τα Ηνωμένη Έθνη και η Ομάδα των 20 (G20)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κίνα έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εντείνουν τη συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση των ορυκτών καυσίμων, την προώθηση της καθαρής ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών σε αυτό τον τομέα είναι απαραίτητα ζητούμενα, μεταξύ άλλων στους τομείς της έρευνας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει εγκρίνει ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα που βασίζεται στα ΣΕΔΕ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα της ΕΕ για πολυμερή διακυβέρνηση θεμελιώνεται στην βασισμένη σε κανόνες τάξη και σε παγκόσμιες αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ η προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης και ενός βασισμένου σε κανόνες συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκία της ΕΕ ότι η σχέση της με την Κίνα θα είναι αμοιβαία επωφελής τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναμένει από την Κίνα να αναλάβει ευθύνες που συνάδουν με τον παγκόσμιο αντίκτυπό της και να στηρίξει τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη από την οποία ωφελείται και αυτή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και στην Κίνα στην εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές συνέβαλε ουσιωδώς στη διασφάλιση της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση της Κίνας διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη δημιουργία πεδίου διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης της Βόρειας Κορέας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα γεγονός που εν πολλοίς αγνοήθηκε στην Ευρώπη είναι ότι η κινεζική ηγεσία έχει σταδιακά και συστηματικά εντείνει τις προσπάθειές της για μετατροπή του οικονομικού της βάρους σε πολιτική επιρροή, ιδίως μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε υποδομές και νέων μεταφορικών συνδέσεων, καθώς και στρατηγική επικοινωνία που στόχο έχει να επηρεάζει τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς και οικονομικούς φορείς λήψης αποφάσεων, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς εκδότες, καθώς και το ευρύτερο κοινό, προκειμένου να διαμορφώσει αντιλήψεις σχετικά με την Κίνα και να μεταφέρει μια θετική εικόνα της χώρας, δημιουργώντας «δίκτυα» υποστηρικτικών ευρωπαϊκών οργανώσεων και ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση από την Κίνα του μεγάλου αριθμού ηπειρωτικών σπουδαστών που τώρα σπουδάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και οι προσπάθειές της να ελέγχει άτομα στην Ευρώπη τα οποία έχουν διαφύγει από την Κίνα, αποτελούν λόγους ανησυχίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχήμα 16+1 μεταξύ της Κίνας αφενός, και 11 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) και πέντε βαλκανικών χωρών αφετέρου, δημιουργήθηκε το 2012, την επαύριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στο πλαίσιο της κινεζικής υποπεριφερειακής διπλωματίας, με σκοπό την ανάπτυξη έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας και την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχεδιαζόμενες κινεζικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στις χώρες αυτές είναι σημαντικές, αλλά όχι τόσο σημαντικές όσο οι επενδύσεις και οι δεσμεύσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην έννοια της ομοφωνίας της ΕΕ στις σχέσεις της με την Κίνα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά τροφίμων της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της Κίνας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI), συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της Κίνας για την Αρκτική, αποτελεί την πλέον φιλόδοξη πρωτοβουλία εξωτερικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει ποτέ η χώρα, η οποία περιλαμβάνει γεωπολιτικές και σχετικές με την ασφάλεια διαστάσεις και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει το προβαλλόμενο πεδίο εφαρμογής της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η BRI ενισχύθηκε περαιτέρω με την ίδρυση της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων σε Υποδομές (AIIB) το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εμμένει σε μια δομή πολυμερούς διακυβέρνησης και μη γενεσιουργού διακρίσεων εφαρμογής της BRI· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πλευρά επιθυμεί να διασφαλίσει ότι κάθε έργο συνδεσιμότητας στο πλαίσιο της BRI τιμά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και διασφαλίζει ότι τηρούνται τα άλλα διεθνή περιβαλλοντικά, εργατικά και κοινωνικά πρότυπα και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινεζικά έργα υποδομών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλα χρέη για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε κρατικές κινεζικές τράπεζες, οι οποίες παρέχουν δάνεια με αδιαφανείς όρους, και να δημιουργήσουν λίγες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια έργα υποδομής που σχετίζονται με την BRI έχουν ήδη οδηγήσει τρίτες κυβερνήσεις σε κατάσταση υπερχρέωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής η μερίδα του λέοντος όλων των σχετικών με την BRI συμβάσεων έχει ανατεθεί σε κινεζικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα χρησιμοποιεί κάποια από τα βιομηχανικά της πρότυπα σε σχετικά με την BRI έργα κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να ανατίθενται έργα σχετικά με την BRI με αδιαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της BRI, η Κίνα χρησιμοποιεί πληθώρα διαύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 27 εθνικοί πρέσβεις της ΕΕ στο Πεκίνο συνέταξαν πρόσφατα μια έκθεση που επικρίνει σφοδρά το έργο BRI καταγγέλλοντας ότι έχει σχεδιαστεί για να παρακωλύει το ελεύθερο εμπόριο και να δίνει πλεονεκτική θέση στις κινεζικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη τη λυπηρή διαπίστωση ότι η BRI στερείται κάθε είδους διασφαλίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική διπλωματία έχει αναδειχθεί σε ολοένα ισχυρότερο παράγοντα μετά το 19ο Συνέδριο του Κόμματος και το εφετινό Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (NPC), με τουλάχιστον πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους να έχουν επιφορτιστεί με την εξωτερική πολιτική της χώρας και με μια σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας νεοσύστατος Κρατικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη θα αναλάβει τον συντονισμό του αυξανόμενου προϋπολογισμού της Κίνας για εξωτερική βοήθεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα θέσπισε όρια όσον αφορά τις θητείες κατά τη δεκαετία του 1980, για την αντιμετώπιση των υπερβολών της πολιτιστικής επανάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαρτίου 2018, το NPC υπερψήφισε σχεδόν ομόφωνα την κατάργηση του ορίου των δύο διαδοχικών θητειών για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική ανώτερη ηγεσία, αν και ισχυρίζεται ότι δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών, αμφισβητεί τακτικά το πολιτικό σύστημα των δυτικών χωρών στις επίσημες ανακοινώσεις της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαρτίου 2018, το NPC ενέκρινε τη σύσταση Εθνικής Εποπτικής Επιτροπής, ενός νέου κομματικά ελεγχόμενου οργάνου που αποσκοπεί στη θεσμική κατοχύρωση και επέκταση του ελέγχου επί όλων των δημοσίων υπαλλήλων στην Κίνα, περιλαμβάνοντάς τη ως κρατικό όργανο εντός του κινεζικού Συντάγματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας ανακοίνωσε λεπτομερή σχέδια για τη δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής πίστωσης με στόχο την επιβράβευση συμπεριφορών που το Κόμμα θεωρεί υπεύθυνες από χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνικοπολιτική άποψη, με παράλληλη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο βαθμολόγησης με πιστωτικές μονάδες πιθανότατα θα επηρεάσει και τους αλλοδαπούς που ζουν και εργάζονται στην Κίνα, περιλαμβανομένων και των πολιτών της ΕΕ, και θα έχει συνέπειες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και άλλες ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως σε ορισμένες περιοχές της Κίνας η διαβίωση του αγροτικού πληθυσμού θα επιδεινωθεί λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων κλιματικών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός στον τομέα της μετεγκατάστασης έχει καταστεί αποτελεσματική επιλογή πολιτικής προσαρμογής για τη μείωση της ευπάθειας και της φτώχειας που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή(26)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα συνέχισε να επιδεινώνεται και η κυβέρνηση έχει εντείνει την εχθρική στάση έναντι της ειρηνικής διαμαρτυρίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκείας, και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων κρατούνται, διώκονται και καταδικάζονται με βάση αόριστες κατηγορίες, όπως «υπονόμευση της κρατικής εξουσίας» και «εμπλοκή σε διενέξεις και πρόκληση ταραχών», και συχνά κρατούνται σε συνθήκες απομόνωσης σε μυστικές τοποθεσίες, χωρίς πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ή νομική εκπροσώπηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές κρατούνται ενίοτε υπό «επίβλεψη κατ’ οίκον σε καθορισμένη τοποθεσία», μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για να αποκόψει τους κρατούμενους από κάθε επαφή, και συχνά αναφέρονται βασανισμοί και κακομεταχείριση κατά τη διάρκειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα εξακολουθεί να απαγορεύει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία ενημέρωσης, καθώς και ότι πολλοί δημοσιογράφοι, συντάκτες ιστολογίων (bloggers) και ανεξάρτητες φωνές έχουν φυλακιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου «σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ ανεξαιρέτως», και ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Κίνας πρέπει να είναι εξοικειωμένες με την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήτοι την απελευθέρωση φυλακισμένων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και ακτιβιστών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διπλωμάτες της ΕΕ έχουν κατά καιρούς εμποδιστεί από τις κινεζικές αρχές να παρακολουθήσουν δίκες ή να επισκεφτούν προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενέργειες οι οποίες συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δημιουργήσει μια διαρκώς επεκτεινόμενη κρατική αρχιτεκτονική ψηφιακής παρακολούθησης, που κυμαίνεται από την προληπτική αστυνόμευση έως την αυθαίρετη συλλογή βιομετρικών δεδομένων σε ένα περιβάλλον στερούμενο δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει θεσπίσει μια σειρά από νέους νόμους, και συγκεκριμένα τον νόμο περί κρατικής ασφάλειας, ο οποίος θεσπίστηκε την 1η Ιουλίου 2015, τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον νόμο περί κυβερνασφάλειας, και τον νόμο περί διαχείρισης αλλοδαπών ΜΚΟ (νόμος ONGO), οι οποίοι ορίζουν τον δημόσιο ακτιβισμό και την ειρηνική κριτική στην κυβέρνηση ως απειλές κατά της κρατικής ασφάλειας, ενισχύουν τη λογοκρισία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ατόμων και κοινωνικών ομάδων και αποτρέπουν τους πολίτες από τη συμμετοχή σε εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος ONGO, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις διεθνείς ΜΚΟ, διότι ο νόμος αυτός ρυθμίζει όλες τις δραστηριότητες στην Κίνα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ΜΚΟ και οι κυρίως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου ONGO είναι οι αξιωματικοί ασφαλείας των κινεζικών επαρχιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες ρυθμίσεις για τα θρησκευτικά θέματα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1 Φεβρουαρίου 2018, είναι πιο περιοριστικές έναντι των θρησκευτικών ομάδων και δραστηριοτήτων και τις αναγκάζουν να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις θέτουν σε κίνδυνο τα άτομα που συνδέονται με θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν νομική υπόσταση στη χώρα, επιβάλλοντας πρόστιμο στη μετακίνηση των εν λόγω ατόμων στο εξωτερικό για λόγους θρησκευτικής εκπαίδευσης, με την ευρεία έννοια, και πολύ περισσότερο για προσκυνήματα, τα οποία υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια του κατώτατου μισθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία θρησκεύματος και συνείδησης έχει φθάσει σε νέο χαμηλό επίπεδο από την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το άνοιγμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θρησκευτικές κοινότητες υφίστανται όλο και μεγαλύτερη καταπίεση στην Κίνα, με τους Χριστιανούς, τόσο στις υπόγειες όσο και τις νομιμοποιημένες από το κράτος εκκλησίες, να στοχοποιούνται μέσω παρενόχλησης και κράτησης πιστών, της κατεδάφισης εκκλησιών και της καταστολής συναθροίσεων Χριστιανών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Xinjiang, όπου ζουν 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάκοι, επιδεινώθηκε ταχέως, ιδίως μετά την άνοδο του Προέδρου Xi στην εξουσία, δεδομένου ότι ο απόλυτος έλεγχος του Xinjiang έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα, λόγω τόσο των περιοδικών τρομοκρατικών επιθέσεων που εικάζεται ότι διεπράχθησαν από Ουιγούρους στο Xinjiang ή σε σχέση με την περιοχή αυτή, όσο και της στρατηγικής θέσης της αυτόνομης περιφέρειας των Ουιγούρων στο Xinjiang για την BRI· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί εξωδικαστικό πρόγραμμα κράτησης, βάσει του οποίου δεκάδες χιλιάδες άτομα αναγκάζονται να υποβληθούν σε πολιτική «αναμόρφωση», και ότι έχει αναπτυχθεί ένα εξελιγμένο δίκτυο επεμβατικής ψηφιακής επιτήρησης, το οποίο χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, στοιχεία όπως η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, η συλλογή δεδομένων, η μαζική ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων και οι αυστηροί περιορισμοί στις θρησκευτικές πρακτικές, τη γλώσσα και τα έθιμα των Ουιγούρων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Θιβέτ έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρά την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των υποδομών, με την κινεζική κυβέρνηση να περιορίζει ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το πρόσχημα της ασφάλειας και της σταθερότητας και να προβαίνει σε διαρκείς επιθέσεις κατά της θιβετιανής ταυτότητας και του θιβετιανού πολιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και οι αυθαίρετες κρατήσεις, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση, έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει στο Θιβέτ ένα περιβάλλον στο οποίο δεν τίθενται όρια στην κρατική εξουσία, είναι διάχυτο ένα κλίμα φόβου, και κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής ελέγχεται και ρυθμίζεται στενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Θιβέτ κάθε μη βίαιη ενέργεια διαφωνίας ή κριτικής των κρατικών πολιτικών αναφορικά με εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες δύναται να θεωρηθεί «διασπαστική» και, ως εκ τούτου, να ποινικοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ είναι σήμερα πιο περιορισμένη από ποτέ για τους αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ, ιδιαίτερα για τους δημοσιογράφους, τους διπλωμάτες και άλλους ανεξάρτητους παρατηρητές, και ακόμη πιο δύσκολη για τους πολίτες της ΕΕ θιβετιανής καταγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει συντελεστεί πρόοδος για την επίλυση της κρίσης του Θιβέτ τα τελευταία χρόνια, καθώς ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών πραγματοποιήθηκε το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Θιβέτ έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων αυτοπυρπόλησης με συνολικό αριθμό τα 156 κρούσματα από το 2009·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ εξέδωσε λευκή βίβλο σχετικά με την πρακτική της πολιτικής «μία χώρα, δύο συστήματα» στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία τόνιζε ότι η αυτονομία της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ υπόκειται εν τέλει στην εξουσιοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πάροδο των ετών ο λαός του Χονγκ Κονγκ έχει υπάρξει μάρτυρας μαζικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πλήρους υλοποίησης του βασικού νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή ανοικτή κοινωνία του Χονγκ Κονγκ έχει ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας αυθεντικής και ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών η οποία συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στη δημόσια ζωή της ΕΔΠ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντικρουόμενες πολιτικές εξελίξεις στη ΛΔΚ και στην Ταϊβάν, με ένα ολοένα και πιο αυταρχικό και εθνικιστικό μονοκομματικό καθεστώς, από τη μια πλευρά, και μια πολυκομματική δημοκρατία, από την άλλη, αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές των στενών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την Ταϊβάν, η ΕΕ εφαρμόζει την πολιτική της «ενιαίας Κίνας», και, όσον αφορά το Χονγκ Κονγκ, υποστηρίζει την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από τρία και πλέον έτη συνομιλιών, η Κίνα και ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) συμφώνησαν τον Αύγουστο 2017 σε ένα μονοσέλιδο πλαίσιο ως βάση για μελλοντικές συζητήσεις περί ενός Κώδικα Δεοντολογίας που θα αφορά όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεκδίκηση των υπό αμφισβήτηση κινεζικών εδαφών έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί στις νήσους Σπράτλυ (Spratly), αλλά συνεχίστηκε πέρυσι βορειότερα, στις νήσους Παρασέλ (Paracel)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Κίνα καθίσταται πιο ενεργός και σημαντικός εξωτερικός παίκτης στη Μέση Ανατολή λόγω των προφανών οικονομικών συμφερόντων, συμφερόντων ασφαλείας και γεωπολιτικών συμφερόντων της·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα παρέχει ολοένα μεγαλύτερη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και αναδεικνύεται σε μείζονα παράγοντα της αναπτυξιακής πολιτικής, παρέχοντας μια εξαιρετικά αναγκαία ώθηση στην αναπτυξιακή πολιτική, αλλά εγείροντας ταυτόχρονα και ανησυχίες για την τοπική οικειοποίηση των έργων εκ μέρους της·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία και οι επενδύσεις της Κίνας στην Αφρική έχουν αυξηθεί σημαντικά και ότι αυτό έχει οδηγήσει σε εκμετάλλευση φυσικών πόρων, συχνά χωρίς οιαδήποτε διαβούλευση με τους τοπικούς πληθυσμούς·

1.  επαναλαμβάνει ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας είναι μια από τις πλέον σημαντικές εταιρικές σχέσεις για την ΕΕ και ότι υπάρχουν ακόμη πολύ περισσότερες δυνατότητες εμβάθυνσης της εν λόγω σχέσης και περαιτέρω συνεργασίας στη διεθνή σκηνή· τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού στο τομέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των διεθνών οργανισμών, ιδίως σε επίπεδο ΟΗΕ και G20· τονίζει ότι, στο πλαίσιο ενός σύνθετου, παγκοσμιοποιημένου και πολυπολικού κόσμου, όπου η Κίνα έχει καταστεί σημαντικός οικονομικός και πολιτικός παράγοντας, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τις ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία και να προωθήσει όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει στην Κίνα τις διεθνείς της υποχρεώσεις και ευθύνες όσον αφορά την συμβολή της στην ειρήνη και την παγκόσμια ασφάλεια ως μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

2.  υπενθυμίζει ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Κίνας είναι θεμελιωμένη σε μια κοινή δέσμευση για ανοικτό πνεύμα και συνεργασία ως μέρος ενός διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες· τονίζει ότι αμφότερες οι πλευρές δεσμεύτηκαν στη θέσπιση ενός διαφανούς, δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, με κατανομή της ευθύνης για την προαγωγή της ειρήνης, της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Κίνα θα πρέπει να βασίζεται σε αρχές, να είναι πρακτική και ρεαλιστική, παραμένοντας πιστή στα συμφέροντα και τις αξίες της· εκφράζει την ανησυχία του ότι η αύξηση της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής βαρύτητας της Κίνας κατά την τελευταία δεκαετία έχει θέσει σε δοκιμασία τις κοινές δεσμεύσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων ΕΕ-Κίνας· υπογραμμίζει τις ευθύνες της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης και καλεί τις αρχές να διασφαλίζουν σε όλες τις περιπτώσεις τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει υπογράψει ή κυρώσει η Κίνα· καλεί το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η συνεργασία ΕΕ-Κίνας θεμελιώνεται στο κράτος δικαίου, στην οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν αναληφθεί και από τα δύο μέρη, και στη δέσμευση να προχωρήσει η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού προτύπου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η αμοιβαιότητα, οι ισότιμοι όροι και ο δίκαιος ανταγωνισμός σε όλους τους τομείς συνεργασίας θα πρέπει να ενισχυθούν·

3.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων, όπως η ασφάλεια, ο αφοπλισμός, η μη διασπορά, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο κυβερνοχώρος, η συνεργασία για την ειρήνη, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τους ωκεανούς και την απόδοση των πόρων, η αποψίλωση των δασών, η εμπορία άγριων ειδών, η μετανάστευση, η παγκόσμια υγεία, η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της καταστροφής χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και της λεηλασίας και εμπορίας παράνομων αρχαιοτήτων, απαιτούν, στο σύνολό τους, την ύπαρξη μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· ζητεί από την ΕΕ να κεφαλαιοποιήσει τη δέσμευση της Κίνας υπέρ της αντιμετώπισης των παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, και να επεκτείνει περαιτέρω την επιτυχή συνεργασία μαζί της για τη διατήρηση της ειρήνης, καθώς η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ και συμβάλλει με διαρκώς αυξανόμενες στρατιωτικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις διατήρησης ειρήνης του ΟΗΕ, καθώς και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα προάγει την πολυμερή συνεργασία και τη διεθνή διακυβέρνηση που βασίζεται στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαινεί, εν προκειμένω, την επιτυχημένη συνεργασία για την καταπολέμηση της πειρατείας από το 2011 στον Κόλπο του Άντεν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προάγουν ενεργά τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της ΕΕ και να υπερασπίζονται τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ· τονίζει ότι η πολυμερής συνεργασία αποτελεί μια από τις κεντρικές αξίες της ΕΕ όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση και ότι πρέπει να διαφυλάσσεται ενεργά κατά τις συναλλαγές με την Κίνα·

4.  σημειώνει ότι η κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής «Στοιχεία μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Κίνα», μαζί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016, παρέχουν το πλαίσιο πολιτικής για τη συνεργασία της ΕΕ με την Κίνα κατά τα επόμενα έτη·

5.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, κατά την ανάπτυξη των σχέσεών τους με την Κίνα, τα κράτη μέλη, η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή θα συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με το δίκαιο, τους κανόνες και τις πολιτικές της ΕΕ και να εξασφαλιστεί ότι το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι επωφελές για την ΕΕ στο σύνολό της·

6.  υπενθυμίζει ότι, καθώς εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να ενσωματώνεται στην παγκόσμια οικονομία μέσω της εξωστρεφούς πολιτικής της, όπως ανακοινώθηκε το 2001, η Κίνα επιζητεί να αυξήσει την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή αγορά για κινεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, και την πρόσβασή της σε τεχνολογία και τεχνογνωσία, προκειμένου να υποστηρίξει σχέδια όπως το «Made in China 2025» και να ενισχύσει την πολιτική και διπλωματική της επιρροή στην Ευρώπη· τονίζει ότι αυτές οι φιλοδοξίες έχουν ενταθεί ιδίως την επαύριο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, διαμορφώνοντας μια νέα δυναμική στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας·

7.  καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχήμα 16+1 να διασφαλίσουν ότι η συμμετοχή τους στο σχήμα αυτό επιτρέπει στην ΕΕ να έχει μία ενιαία φωνή στη σχέση της με την Κίνα· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ορθολογική ανάλυση και έλεγχο των προτεινόμενων έργων υποδομής στα οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και να διασφαλίσουν ότι δεν διακυβεύονται τα εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα με αντάλλαγμα βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για τη συμμετοχή της Κίνας σε στρατηγικά έργα υποδομών και πιθανόν μεγαλύτερη πολιτική επιρροή, κάτι το οποίο θα υπονόμευε τις κοινές θέσεις της ΕΕ σχετικά με την Κίνα· έχει επίγνωση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στις υποδομές και στις αγορές των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών· υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας του σχήματος, με την πρόσκληση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις συνεδριάσεις του και την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τις δραστηριότητές του, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές πτυχές συνάδουν με την πολιτική και τη νομοθεσία της ΕΕ και παρέχουν σε όλες τις πλευρές αμοιβαία οφέλη και ευκαιρίες·

8.  επισημαίνει το κινεζικό ενδιαφέρον για στρατηγικές επενδύσεις υποδομών στην Ευρώπη· διαπιστώνει ότι η κινεζική κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πρωτοβουλία BRI ως ένα πολύ αποτελεσματικό αφηγηματικό πλαίσιο για τα στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής της και ότι οι δημόσιες διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν υπό το φως αυτής της εξέλιξης· υποστηρίζει την προτροπή προς την Κίνα να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίζουν τις δημόσιες διπλωματικές απαντήσεις της ΕΕ· θεωρεί ότι τα στοιχεία σχετικά όλες τις κινεζικές επενδύσεις σε υποδομές στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για προσχώρηση στην ΕΕ θα πρέπει να τα γνωρίζουν από κοινού τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που συνίσταται στο να αναλαμβάνουν οι κρατικά ελεγχόμενες ή κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες τον έλεγχο του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα, καθώς και των αλυσίδων εφοδιασμού· υπογραμμίζει έξι βασικές προκλήσεις της BRI: πολυμερής προσέγγιση της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της BRI· απασχόληση ελάχιστου τοπικού εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα περιορισμένη εμπλοκή του αναδόχου χώρας υποδοχής και του αναδόχου τρίτης χώρας (περίπου το 86% των έργων BRI εμπλέκουν Κινέζους αναδόχους), υλικά και εξοπλισμός κατασκευής εισαγόμενα από την Κίνα, έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, και πιθανή χρήση κινεζικών αντί διεθνών προτύπων· επιμένει ότι η BRI πρέπει να περιλαμβάνει διασφαλίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν συνέργειες και έργα με πλήρη διαφάνεια και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, λαμβάνοντας μέριμνα για τη συμπληρωματικότητά τους με τις πολιτικές και τα έργα της ΕΕ, προκειμένου να επέλθουν οφέλη για όλες τις χώρες από τις οποίες περνούν οι προβλεπόμενες διαδρομές· υπογραμμίζει τη δημιουργία της πλατφόρμας συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας, η οποία προάγει τη συνεργασία στις υποδομές μεταφορών σε όλη την ευρασιατική ήπειρο· σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχουν προσδιοριστεί διάφορα έργα υποδομών και υπογραμμίζει ότι τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν στη βάση κύριων αρχών, όπως: η προαγωγή οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων έργων, η γεωγραφική ισορροπία και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτών και των φορέων υλοποίησης έργων, καθώς και η διαφάνεια·

9.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι της Κίνας εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικής για την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, με πλήρη αξιοποίηση και με συνεκτίμηση των στενών σχέσεων της ΕΕ με εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, οι χώρες του ASEAN, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία·

10.  τονίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-Κίνας θα πρέπει να είναι πιο προσανατολισμένη στους λαούς και να παρέχει περισσότερα πραγματικά οφέλη στους πολίτες, προκειμένου να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να τηρήσουν τις υποσχέσεις που δόθηκαν με την ευκαιρία του 4ου διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας το 2017 και να προάγουν την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών, για παράδειγμα εντείνοντας την πολιτιστική συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και της ισότητας των φύλων και τις κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα των ανταλλαγών μεταξύ των λαών·

11.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε σπουδαστές και διανοούμενους από την Κίνα οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη, ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτοι στις πιέσεις που τους ασκούνται από τις κινεζικές αρχές να παρακολουθούν ο ένας τον άλλο και να καθίστανται εργαλεία του κινεζικού κράτους, καθώς και στη σημασία που έχει η πολύ προσεκτική αναζήτηση ουσιαστικής χρηματοδότησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε όλη την Ευρώπη, από την ηπειρωτική χώρα·

12.  επικροτεί το αποτέλεσμα του 4ου διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας, που διεξήχθη στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2017 στη Σανγκάη· τονίζει ότι ο διάλογος υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών αναμένεται να βοηθήσει στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να εδραιώσει την διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το Έτος Τουρισμού 2018 ΕΕ-Κίνας· υπογραμμίζει ότι, εκτός από την οικονομική σημασία του, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της πολιτιστικής διπλωματίας της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας, καθώς και έναν τρόπο ανάπτυξης καλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρώπης και της Κίνας· υπογραμμίζει ότι το Έτος Τουρισμού 2018 ΕΕ-Κίνας συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ότι ολοένα μεγαλύτερος αριθμός Κινέζων τουριστών εκτιμούν ιδιαίτερα τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης·

14.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναβαθμίσουν επειγόντως και με αποφασιστικότητα τη συνεργασία και την ενότητα των πολιτικών τους για την Κίνα, μεταξύ άλλων στα φόρα των Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι, για πρώτη φορά, η ΕΕ δεν προέβη σε κοινή δήλωση για τις επιδόσεις της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2017· συνιστά ένθερμα να αξιοποιηθεί η συλλογική, που είναι πολύ μεγαλύτερη, διαπραγματευτική ισχύς με την Κίνα, και να υπερασπιστεί η Ευρώπη τις δημοκρατίες της με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των συστηματικών προσπαθειών της Κίνας να επηρεάσει τους πολιτικούς και την κοινωνία των πολιτών της, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή γνώμη που να ευνοεί περισσότερο τα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα μεγαλύτερα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την πολιτική και οικονομική τους βαρύτητα έναντι της Κίνας, προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κίνα προσπαθεί επίσης να επηρεάσει τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών τους· προτείνει η ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ευρωπαϊκές δεξαμενές σκέψης υψηλής ποιότητας σχετικά με την Κίνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ανεξάρτητων ειδικών συμβουλών για τον καθορισμό των στρατηγικών προσανατολισμών και τη λήψη αποφάσεων·

15.  υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με την Κίνα· καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη παρενόχληση, την αυθαίρετη σύλληψη και τη δίωξη προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, πανεπιστημιακών και υπερασπιστών των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των οικογενειών τους χωρίς τη δέουσα διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόων, τόσο στην ηπειρωτική Κίνα όσο και στο εξωτερικό· υπογραμμίζει ότι μια ακμάζουσα κοινωνία των πολιτών και η δράση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικά στοιχεία για μια ανοικτή και ευημερούσα κοινωνία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβει η ΕΕ σθεναρή δράση για την προώθηση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της σχέσης της με την Κίνα, εστιάζοντας τόσο στα άμεσα αποτελέσματα, όπως η παύση της καταστολής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των αντιφρονούντων από την πλευρά της κυβέρνησης, η παύση κάθε δικαστικής παρενόχλησης και εκφοβισμού εις βάρος τους, η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ, όσο και σε μεσοπρόθεσμους/μακροπρόθεσμους στόχους, όπως οι νομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η ανάπτυξη, εφαρμογή και συνέχιση της προσαρμογής μιας στρατηγικής με στόχο τη διατήρηση της προβολής της δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατηγικής για τις δημόσιες επικοινωνίες· επιμένει ότι οι διπλωμάτες της ΕΕ και των κρατών μελών δεν πρέπει να αποτρέπονται ή να εμποδίζονται από την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην παροχή προστασίας και υποστήριξης σε υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διατρέχουν κίνδυνο·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθούν μια πιο φιλόδοξη, ενιαία και διαφανή πολιτική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και να προβαίνουν σε ουσιώδεις διαβουλεύσεις και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως πριν από τις υψηλού επιπέδου συναντήσεις και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, κατά τον 35ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόνισε την επιδεινούμενη κατάσταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στην Κίνα, περιλαμβανομένων των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης· καλεί την Κίνα να αναλάβει δράση για τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εκπληρώνει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να τηρεί τις δικές της συνταγματικές διασφαλίσεις για σεβασμό του κράτους δικαίου· εμμένει στη διατήρηση ενός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος θα είναι τακτικός, θα διεξάγεται σε υψηλό επίπεδο και θα είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα· εκφράζει την ανησυχία ότι η αξιολόγηση των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ και δεν ήταν ποτέ ανοικτή σε ανεξάρτητες ομάδες από την Κίνα· καλεί την ΕΕ να θεσπίσει σαφείς δείκτες προόδου, να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να εμπλέξει ανεξάρτητες κινεζικές φωνές στη συζήτηση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αποκαλύπτουν, να συλλέγουν και να αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές παρενόχλησης στον τομέα των θεωρήσεων (καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης θεώρησης/πρόσβασης χωρίς αιτιολόγηση και πίεση που ασκούν οι κινεζικές αρχές κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπό μορφή «συνεντεύξεων» με κινέζους συνομιλητές που είναι απρόθυμοι να δηλώσουν την ταυτότητά τους) όσον αφορά τους επιστήμονες, δημοσιογράφους ή μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

17.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τα ευρήματα της έκθεσης της FCCC του 2017 ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειές της για άρνηση ή περιορισμό της πρόσβασης αλλοδαπών δημοσιογράφων σε μεγάλα τμήματα της χώρας, αυξάνοντας παράλληλα τη χρήση της διαδικασίας ανανέωσης θεωρήσεων, προκειμένου να ασκήσει πίεση σε ανεπιθύμητους ανταποκριτές και ειδησεογραφικούς οργανισμούς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ζητήσουν από τις κινεζικές αρχές αμοιβαιότητα όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, και προειδοποιεί κατά των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι ξένοι ανταποκριτές στην ίδια τους τη χώρα, καθώς οι κινέζοι διπλωμάτες προσεγγίζουν τα επιτελεία των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να ασκήσουν κριτική στο έργο των επιτόπιων δημοσιογράφων·

18.  επισημαίνει ότι η ΛΔΚ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΛΔΚ· τονίζει τη σταθερή αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο, αλλά και εκτιμά ότι το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών τείνει να διαμορφώνεται υπέρ της ΛΔΚ· ζητεί μια συνεργατική προσέγγιση και μια εποικοδομητική στάση. προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό και να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό των εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-ΛΔΚ· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία και τον διάλογο με τη ΛΔΚ·

19.  σημειώνει τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών, που δείχνουν ότι από το 2008 η Κίνα έχει αγοράσει στην Ευρώπη περιουσιακά στοιχεία αξίας 318 δισεκατομμυρίων δολαρίων· σημειώνει ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται πολλές συγχωνεύσεις, επενδύσεις και κοινές επιχειρήσεις·

20.  επισημαίνει ότι η ΛΔΚ είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος εμπορικός παράγοντας και ότι η μεγάλη αγορά της χώρας, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου, θα μπορούσε κατ’ αρχήν να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την ΕΕ και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι οι κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των υπό κρατική ιδιοκτησία, επωφελούνται από τις ευρέως ανοικτές αγορές της ΕΕ· αναγνωρίζει τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η ΛΔΚ βγάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες από τη φτώχεια των προηγούμενων τεσσάρων δεκαετιών·

21.  διαπιστώνει ότι οι ευρωπαϊκές εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI/ΑΞΕ) στην Κίνα μειώνονται σταθερά από το 2012, ιδίως στον τομέα της παραδοσιακής μεταποίησης, και παράλληλα αυξάνονται οι επενδύσεις σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και σε γεωργικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες, ενώ οι επενδύσεις από την ΛΔΚ στην ΕΕ έχουν αυξηθεί εκθετικά τα λίγα τελευταία χρόνια· αναγνωρίζει ότι, από το 2016 και μετά, η ΛΔΚ έχει αναδειχθεί σε καθαρό επενδυτή στην ΕΕ· σημειώνει ότι, το 2017, το 68 % των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη προήλθε από επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις με κρατική υποστήριξη εξαγορές που είναι ικανές να υπονομεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους δημοσίας ασφάλειας, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση·

22.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα μηχανισμό ελέγχου των ΑΞΕ στα πεδία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, που αποτελεί μια από τις προσπάθειες της ΕΕ να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένα οποιονδήποτε από τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· προειδοποιεί ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκαλυμμένο προστατευτισμό· ζητεί εντούτοις την ταχεία έγκρισή του·

23.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Xi Jinping ότι θα ανοίξει περαιτέρω την κινεζική αγορά στους ξένους επενδυτές και θα βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον, θα ολοκληρώσει την επανεξέταση της αρνητικής λίστας για τις ξένες επενδύσεις και θα άρει τους περιορισμούς σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών, και ότι θα βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και θα διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού καθιστώντας την αγορά της ΛΔΚ πιο διαφανή και καλύτερα ρυθμισμένη· ζητεί να τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις·

24.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να παύσουν οι διακρίσεις σε βάρος των ξένων επενδυτών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ωφελήσουν τόσο τις κινεζικές όσο και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες (MSMEs)·

25.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον νέο γενικό κανονισμό της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (GDPR) ως χρυσό κανόνα στις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα· επισημαίνει την ανάγκη συστηματικού διαλόγου με την Κίνα και άλλους εταίρους του ΠΟΕ σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις του σε: εμπόριο, αλυσίδες παραγωγής, διασυνοριακές ψηφιακές επιχειρήσεις, τρισδιάστατη εκτύπωση, καταναλωτικά πρότυπα, πληρωμές, φόρους, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιώματα ιδιοκτησίας, παροχή και προστασία οπτικοακουστικών υπηρεσιών, μέσα ενημέρωσης και διαπροσωπικές επαφές·

26.  καλεί την ΛΔΚ να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξής της στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να υποβάλει προσφορά ένταξης που να παρέχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στην αγορά της, σε ισότιμη βάση με την πρόσβαση που οι κινεζικές εταιρείες διαθέτουν ήδη στην ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το ότι η κινεζική αγορά δημοσίων συμβάσεων παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή για τους ξένους προμηθευτές, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υφίστανται διακρίσεις και να μην έχουν πρόσβαση στην κινεζική αγορά· καλεί την ΛΔΚ να επιτρέψει την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει σύντομα το Διεθνές Μέσο για τις Δημόσιες Συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνεί για τυχόν συμβάσεις ανατιθέμενες σε ξένες επιχειρήσεις που είναι ύποπτες για πρακτικές ντάμπινγκ και, εάν χρειαστεί, να λάβει μέτρα·

27.  ζητεί συντονισμένη συνεργασία με την ΛΔΚ για την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», στη βάση της αμοιβαιότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανοικτών και διαφανών κανόνων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί λυπηρό, στο πλαίσιο αυτό, το ότι το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το κινεζικό Ταμείο του Δρόμου του Μεταξιού (SRF), καθώς και το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα, δεν έχουν ακόμη βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους εργαζομένους· θεωρεί λυπηρή την απουσία επαγγελματικής αξιολόγησης αντικτύπου επί της βιωσιμότητας στα διάφορα έργα που έχουν σχέση με την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», και τονίζει τη σημασία των ποιοτικών επενδύσεων από την άποψη των θετικών επιπτώσεων στην απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα, την φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, βάσει των αρχών της πολυμερούς διακυβέρνησης και των διεθνών προτύπων·

28.  στηρίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια συνολική επενδυτική συμφωνία ΕΕ-ΛΔΚ, οι οποίες ξεκίνησαν το 2013, και καλεί τη ΛΔΚ να συμμετάσχει θερμότερα στην διαδικασία· καλεί και τις δυο πλευρές να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη πραγματικά ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, και να διασφαλίσουν αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, προωθώντας ειδικές διατάξεις για τις ΜΜΕ και τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί και τις δυο πλευρές, επί πλέον, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η επενδυτική συμφωνία για να αυξήσουν τη συνεργασία τους στα πεδία του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων και να προσθέσουν στο κείμενο και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

29.  υπενθυμίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό μέτρων που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά της ΛΔΚ μέσω της επιβολής υποχρεώσεων για τις κοινές επιχειρήσεις σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς και περαιτέρω τεχνικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής τοπικοποίησης των δεδομένων και γνωστοποίησης του πηγαίου κώδικα, και της επιβολής κανονιστικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, την ανακοίνωση περί περαιτέρω μέτρων για την προώθηση του περαιτέρω ανοίγματος και της ενεργού χρήσης των ξένων επενδύσεων, την οποία εξέδωσε το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ το 2017, όμως θεωρεί λυπηρή την έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων αυτών· καλεί, συνεπώς, τις κινεζικές αρχές να υλοποιήσουν σύντομα αυτές τις δεσμεύσεις·

30.  καλεί τόσο την ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσο και την Κίνα να εντείνουν τη συνεργασία, προκειμένου να δημιουργήσουν κυκλικές οικονομίες, καθώς αυτή η επείγουσα ανάγκη έχει καταστεί ακόμη πιο αισθητή μετά τη θεμιτή απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει τις εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων από την Ευρώπη· καλεί αμφότερους τους εταίρους να εντείνουν την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, ώστε να μην αφήσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής, το παγκόσμιο εμπόριο και τις παγκόσμιες μεταφορές και υπηρεσίες τουρισμού να προκαλέσουν ένα ανεπίτρεπτο επίπεδο ρύπανσης από πλαστικά στους ωκεανούς μας·

31.  καλεί τη ΛΔΚ να προσπαθήσει να παίξει έναν υπεύθυνο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, με πλήρη επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από την οικονομική παρουσία και επίδοσή της σε τρίτες χώρες και στις παγκόσμιες αγορές, μεταξύ άλλων παρέχοντας την ενεργό στήριξή της στο ρυθμισμένο πολυμερές εμπορικό σύστημα και στον ΠΟΕ· εκτιμά, στο υφιστάμενο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ότι οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές εντάσεις θα πρέπει να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιδιώκονται πολυμερείς λύσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει το πρωτόκολλο ένταξης της ΛΔΚ στον ΠΟΕ και την προστασία των μηχανισμών λειτουργίας του· υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και διαφάνειας που απορρέουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις, και εκφράζει τις ανησυχίες του για την τρέχουσα πρακτική της άμεσης ή έμμεσης επιδότησης των κινεζικών εταιρειών· ζητεί τον συντονισμό με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με τις κοινές προσπάθειες και δράσεις για την αντιμετώπιση και εξάλειψη των κρατικής προέλευσης στρεβλώσεων στο παγκόσμιο εμπόριο·

32.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ΛΔΚ, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής μεθοδολογίας υπολογισμού των δασμών αντιντάμπινγκ, δεν έχει ακόμη αποσύρει την προσφυγή της κατά της ΕΕ στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για τα κλιμακούμενα δασμολογικά μέτρα που λαμβάνουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για το πλήθος των περιορισμών που οι ευρωπαϊκές εταιρείες, και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (MSMEs), εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην ΛΔΚ, περιλαμβανομένων του Καταλόγου Ξένων Επενδύσεων 2017 και της Αρνητικής Λίστας Ελεύθερων Εμπορικών Ζωνών επίσης του 2017, καθώς και σε τομείς που καλύπτονται από το σχέδιο «Made in China 2025»· ζητεί την ταχεία μείωση αυτών των περιορισμών προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της συνεργασίας και των συνεργιών μεταξύ των σχεδίων «Βιομηχανία 4.0» στην Ευρώπη και της στρατηγικής «Made in China 2025» στο πλαίσιο της ανάγκης ανασυγκρότησης των παραγωγικών τομέων μας στην κατεύθυνση της ευφυούς μεταποίησης, περιλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και τον καθορισμό αντίστοιχων βιομηχανικών προτύπων σε πολυμερή φόρα· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθούν στη ΛΔΚ οι κυβερνητικές επιδοτήσεις·

35.  καλεί την ΛΔΚ να σταματήσει να θέτει για την πρόσβαση στην αγορά όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση την υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας, όπως αναφέρει το έγγραφο θέσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα για το 2017·

36.  ζητεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA), με βάση την εποικοδομητική συνεργασία ΕΕ-ΛΔΚ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ισχυρή κοινή δέσμευση για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει το εμπορικό δυναμικό της τεχνολογικής συνεργασίας στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών·

37.  σημειώνει με ανησυχία τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, η οποία εντοπίζει την ΛΔΚ ως κύρια αιτία ανησυχίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία της ευρωπαϊκής γνωσεοκεντρικής οικονομίας· καλεί την ΛΔΚ να καταπολεμήσει την παράνομη χρήση ευρωπαϊκών αδειών από κινεζικές εταιρείες·

38.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σαγκάη τον Νοέμβριο του 2018, και να προσφέρει ιδίως στις ΜΜΕ την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους· καλεί την Επιτροπή να έλθει σε επαφή με εμπορικά επιμελητήρια, ιδίως κρατών μελών που συμμετέχουν λιγότερο σήμερα σε εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ευκαιρία·

39.  εκφράζει ανησυχία για τα κρατικά μέτρα της ΛΔΚ που προκάλεσαν εμπορικές στρεβλώσεις, μεταξύ άλλων πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε τομείς πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του χάλυβα και του αλουμινίου· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στην πρώτη υπουργική σύνοδο του Παγκόσμιου Φόρουμ του 2017 για τη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα του χάλυβα, με σκοπό τη μη καταβολή στρεβλωτικών για τον ανταγωνισμό επιδοτήσεων, θεωρεί όμως λυπηρή την αδυναμία της κινεζικής αντιπροσωπείας να παράσχει στοιχεία για τη δική της ικανότητα· καλεί τη ΛΔΚ να τηρήσει την υποχρέωσή της να εντοπίσει και να γνωστοποιήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2018 στοιχεία για τις επιδοτήσεις και τα μέτρα στήριξης που προσφέρει στις βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου· αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ της παγκόσμιας πλεονάζουσας βιομηχανικής ικανότητας και της αύξησης των μέτρων προστατευτισμού, και εξακολουθεί να ζητεί μια πολυμερή συνεργασία για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων που είναι πίσω από την πλεονάζουσα ικανότητα· χαιρετίζει την προταθείσα τριμερή δράση ΗΠΑ, Ιαπωνίας και ΕΕ σε επίπεδο ΠΟΕ·

40.  τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης συμφωνίας ΕΕ-ΛΔΚ για τις γεωγραφικές ενδείξεις (GIs), βάσει των υψηλότερων διεθνών προτύπων, και χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση ΕΕ-ΛΔΚ του 2017 για τον κατάλογο των 200 κινεζικών και ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων των οποίων η προστασία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων· εκτιμά, ωστόσο, ότι, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2010, ο κατάλογος είναι ένα πολύ φτωχό αποτέλεσμα, και θεωρεί λυπηρή την απουσία προόδου στο θέμα αυτό· ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και καλεί αμφότερες τις πλευρές να εξετάσουν τη δυνατότητα να αποτελέσει η προσεχής σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΛΔΚ μια καλή ευκαιρία για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την κατεύθυνση αυτή· επαναλαμβάνει την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των εξαγωγέων της ΕΕ·

41.  χαιρετίζει την απόφαση της Κίνας να καθυστερήσει για ένα έτος την εφαρμογή των νέων πιστοποιήσεων για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά, η οποία θα είχε μειώσει δραματικά τις εισαγωγές τροφίμων από την ΕΕ· επικροτεί επίσης την καθυστέρηση της εφαρμογής των νέων προτύπων για τα ηλεκτρικά οχήματα και ζητεί ουσιαστικό διάλογο και αυξημένο συντονισμό για τις πρωτοβουλίες αυτές·

42.  συνιστά να δρομολογήσουν η ΕΕ και η κινεζική κυβέρνηση κοινή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της G20 για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αλουμινίου, με εντολή να εξετάσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των πρώτων υλών και των περιβαλλοντικών πτυχών·

43.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά τα κινεζικά μέτρα στρέβλωσης του εμπορίου που πλήττουν τη θέση των εταιρειών της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές και να αναλάβει κατάλληλη δράση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και σε άλλα φόρα, μεταξύ άλλων και μέσω των μηχανισμών επίλυσης των διαφορών·

44.  επισημαίνει ότι ένας νέος κινεζικός νόμος για τις ξένες επενδύσεις είναι υπό εκπόνηση· καλεί τα ενδιαφερόμενα κινεζικά μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για διαφάνεια, λογοδοσία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου, και να λάβουν υπόψη τις προτάσεις και προσδοκίες του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Κίνας για την εμπορική και επενδυτική τους σχέση·

45.  εκφράζει ανησυχίες για τον νέο νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος περιλαμβάνει νέα κανονιστικά εμπόδια για τις ξένες εταιρείες που πωλούν εξοπλισμό και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ΤΠ· θεωρεί λυπηρό το ότι αυτά τα προσφάτως εγκριθέντα μέτρα, μαζί με τη συγκρότηση ομάδων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας εντός ιδιωτικών εταιρειών, ακόμη και ξένων, και μέτρα όπως ο νόμος περί ΜΚΟ, καθιστούν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΛΔΚ ακόμη πιο εχθρικό για τους ξένους και τους ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς·

46.  σημειώνει ότι, το 2016, το τραπεζικό σύστημα της ΛΔΚ ξεπέρασε εκείνο της ζώνης του ευρώ ως το μεγαλύτερο στον κόσμο· καλεί τη ΛΔΚ να επιτρέψει στις ξένες τραπεζικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τα εγχώρια ιδρύματα και να συνεργαστεί με την ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων· χαιρετίζει την απόφαση της ΛΔΚ να μειώσει τους δασμούς σε 187 καταναλωτικά αγαθά και να άρει τα ανώτατα όρια ξένης ιδιοκτησίας για τις τράπεζες·

47.  υπενθυμίζει την έκθεσή του, του 2015, για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της ΛΔΚ, στην οποία ζητούσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ανακοινώσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για επενδύσεις με το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αρχίσει αυτές οι διαπραγματεύσεις· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του στη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ· αναγνωρίζει ότι και οι δυο αυτοί εταίροι θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν για τις επιχειρήσεις της ως εφαλτήριο προς την ηπειρωτική Κίνα·

48.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει με τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης και κοινής οικονομικής στρατηγικής έναντι της ΛΔΚ· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν με συνέπεια αυτή την στρατηγική·

49.  υπογραμμίζει τις πιθανές συνέπειες του προτεινόμενου συστήματος κοινωνικών πιστωτικών μορίων για το επιχειρηματικό περιβάλλον, και ζητεί την εφαρμογή του με διαφανή, δίκαιο και ισότιμο τρόπο·

50.  χαιρετίζει τη νομοθετική πρόοδο στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 σχετικά με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως και την ανάλογη κινεζική νομοθεσία περί ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων που αποβλέπει στο να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο αυτών των ορυκτών δεν χρηματοδοτεί ένοπλες συγκρούσεις· τονίζει την ανάγκη παρεμπόδισης της χρήσης ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων στα κινητά τηλέφωνα, στα αυτοκίνητα και στα κοσμήματά μας· καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και την κινεζική κυβέρνηση να θεσπίσουν μια διαρθρωμένη συνεργασία για τη στήριξη της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και την αποτελεσματική πρόληψη της χρήσης ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων από διεθνή, κινεζικά και ευρωπαϊκά χυτήρια και διυλιστήρια, να προστατεύσουν από την εκμετάλλευση τους μεταλλωρύχους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και να απαιτήσουν από τις ευρωπαϊκές και τις κινεζικές εταιρείες να φροντίσουν να εισάγουν ορυκτά και μέταλλα μόνο από υπεύθυνες πηγές·

51.  σημειώνει ότι, στο 19ο Συνέδριο του Κόμματος που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και κατά την τελευταία σύνοδο του NPC, εδραιώθηκε η θέση ισχύος του Γενικού Γραμματέα και Προέδρου Xi Jinping εντός του κόμματος, με συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος για την απεριόριστη παράταση της θητείας του, και αυξήθηκε ο έλεγχος των κομματικών οργάνων επί του κρατικού μηχανισμού και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης κομματικών πυρήνων σε ξένες επιχειρήσεις· σημειώνει ότι η αντίστοιχη αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος της ΛΔΚ συνοδεύεται από περαιτέρω στροφή της πολιτικής εστίασης προς μια πολιτική που βασίζεται σε στενή παρακολούθηση σε όλους τους τομείς·

52.  τονίζει ότι η ίδρυση της Εθνικής Εποπτικής Επιτροπής, της οποίας το νομικό καθεστώς είναι ισότιμο με αυτό των δικαστηρίων και του εισαγγελέα, είναι ένα δραστικό βήμα για τη συγχώνευση των κομματικών και κρατικών λειτουργιών, καθώς θεσπίζει ένα όργανο εποπτείας του κράτους, το οποίο λαμβάνει τις εντολές του και έχει κοινά γραφεία και προσωπικό με την Κεντρική Εποπτική Πειθαρχική Επιτροπή του Κόμματος (CCDI)· εκφράζει την ανησυχία του για τις εκτεταμένες προσωπικές συνέπειες της επέκτασης της εποπτείας του κόμματος σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, διότι αυτό σημαίνει πως η εκστρατεία καταπολέμησης της διαφθοράς μπορεί να διευρυνθεί, προκειμένου να διώκονται όχι μόνο μέλη του κόμματος αλλά και οι κρατικοί υπάλληλοι, από διευθυντές δημόσιων εταιρειών έως καθηγητές πανεπιστημίου και διευθυντές επαρχιακών σχολείων·

53.  παρατηρεί ότι, ενώ το σύστημα κοινωνικής πίστωσης βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, οι μαύρες λίστες των μη συμμορφούμενων ατόμων και νομικών οντοτήτων, καθώς και οι «κόκκινες λίστες» για τα διακεκριμένα άτομα και εταιρείες, αποτελούν τον πυρήνα του τρέχοντος σταδίου εφαρμογής, κατά το οποίο η κύρια έμφαση δίνεται στον κολασμό παραβατών που βρίσκονται στις μαύρες λίστες και στην επιβράβευση όσων βρίσκονται στις κόκκινες λίστες· σημειώνει ότι, στις αρχές του 2017, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της Κίνας δήλωσε ότι είχε απαγορευτεί σε περισσότερους από έξι εκατομμύρια Κινέζους υπηκόους να ταξιδέψουν με αεροπλάνο διότι διέπραξαν κοινωνικά αδικήματα· απορρίπτει κατηγορηματικά τη δημόσια κατονομασία και στιγματισμό των ατόμων που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος κοινωνικής πίστωσης· υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα ενός διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ομολόγων τους από την Κίνα σχετικά με όλες τις σοβαρές κοινωνικές συνέπειες του παρόντος κεντρικού σχεδιασμού και των τοπικών πειραμάτων με το σύστημα κοινωνικής πίστωσης·

54.  εκφράζει την ανησυχία του για τα συστήματα μαζικής παρακολούθησης του κυβερνοχώρου της Κίνας και ζητεί τη θέσπιση ενός κανονισμού σχετικά με τα εκτελεστά δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή της ελευθερίας του διαδικτύου από τις κινεζικές αρχές, ιδίως της ελεύθερης πρόσβασης σε ξένους δικτυακούς τόπους, και εκφράζει τη λύπη του για την πολιτική αυτολογοκρισίας που υιοθέτησαν ορισμένες δυτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα· υπενθυμίζει ότι οκτώ από τους 25 δημοφιλέστερους δικτυακούς τόπους του κόσμου αντιμετωπίζουν φραγή στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων μεγάλων εταιρειών ΤΠ·

55.  παρατηρεί ότι η δήλωση του Xi σχετικά με τη ζωτική σημασία της «μακροπρόθεσμης σταθερότητας» στο Xinjiang για την επιτυχία της πρωτοβουλίας BRI έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση μακροχρόνιων στρατηγικών ελέγχου που συμπληρώνονται από μια ποικιλία τεχνολογικών καινοτομιών και ταχεία αύξηση των δαπανών για την εγχώρια ασφάλεια, καθώς και στη χρήση αντιτρομοκρατικών μέτρων για την ποινικοποίηση της αντιπολίτευσης και των αντιφρονούντων μέσω της εφαρμογής ενός ευρέος ορισμού της τρομοκρατίας· εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρμογή από το κράτος μέτρων για τη διασφάλιση της «συνολικής εποπτείας» της περιφέρειας μέσω εγκατάστασης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης «Skynet» της Κίνας σε μείζονες αστικές περιοχές, εγκαταστάσεων ιχνηλατών GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, χρήσης σαρωτών αναγνώρισης προσώπου σε σταθμούς ελέγχου, καθώς και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και πρατήρια καυσίμων, και μιας προσπάθειας συλλογής δειγμάτων αίματος από την αστυνομία του Xinjiang για περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδομένων DNA της Κίνας· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την αποστολή χιλιάδων Ουιγούρων και εθνοτικών Καζάκων σε πολιτικά «στρατόπεδα επανεκπαίδευσης» με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω ενός συστήματος «προληπτικής αστυνόμευσης», μεταξύ άλλων λόγω μετακίνησής τους στο εξωτερικό ή λόγω υπερβολικής θρησκευτικής πίστης· κρίνει ότι η διακήρυξη του Xi ότι η BRI θα «ωφελήσει τους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο» καθώς θα βασίζεται στο «πνεύμα του δρόμου του μεταξιού» της «ειρήνης και της συνεργασίας, του ανοικτού πνεύματος και της ένταξης» απέχει πολύ από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Ουιγούροι και οι εθνοτικοί Καζάκοι στο Xinjiang· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να ελευθερώσουν όσους φημολογείται ότι κρατούνται για τα πιστεύω τους ή τις πολιτισμικές πρακτικές και ταυτότητές τους·

56.  τονίζει ότι η θεσμική και χρηματοδοτική ενίσχυση της διπλωματίας της Κίνας αποτυπώνει την υψηλή προτεραιότητα που δίδει ο Xi Jinping στην εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του οράματός του να μετατραπεί η Κίνα σε παγκόσμια δύναμη έως το 2049· σημειώνει ότι η μετατόπιση της ευθύνης για τις εξωτερικές υποθέσεις, που πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία σύνοδο του NPC, αποδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της εξωτερικής πολιτικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κόμματος· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η σύσταση του Κρατικού Οργανισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας εκφράζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ηγεσία του Xi στην προώθηση των παγκόσμιων συμφερόντων της στον τομέα της ασφάλειας με οικονομικά μέσα, για παράδειγμα με την «καλύτερη εξυπηρέτηση» της BRI· καταλήγει, ως εκ τούτου, στο συμπέρασμα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η Κίνα θα είναι πιο παρούσα και πιο δραστήρια στο εξωτερικό, με διπλωματικές και οικονομικές πρωτοβουλίες στις οποίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να βρουν κοινές απαντήσεις και στρατηγικές·

57.  τονίζει τη σημασία που έχει η κατοχύρωση της ειρήνης και της ασφάλειας στις θάλασσες της Νότιας και Ανατολικής Κίνας για τη σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για πολλά ασιατικά και ευρωπαϊκά κράτη η διασφάλιση της ελευθερίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή· σημειώνει ότι οι δομές που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο έτος σε εδάφη των νήσων Σπράτλυ και των νήσων Παρασέλ στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας περιλαμβάνουν μεγάλα υπόστεγα κατά μήκος διαδρόμων προσγείωσης/απογείωσης 3 χλμ, οχυρά καταφύγια για πλατφόρμες πυραύλων, μεγάλους υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και πολλά διοικητικά κτήρια, στρατιωτικό εξοπλισμό παρεμβολών, μεγάλα δίκτυα υψηλών συχνοτήτων, ραντάρ «πέραν του ορίζοντος» και συστοιχίες αισθητήρων, και ότι αυτό υποδεικνύει μια φάση εδραίωσης και περαιτέρω οικοδόμησης μακροπρόθεσμης παρακολούθησης και στρατιωτικών ικανοτήτων, ενώ ενδέχεται περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των νησιών, μέσων της τοποθέτησης ακόμη πιο προηγμένων στρατιωτικών πλατφορμών, ως δυνητικά αντίμετρα για τις πρόσφατες νομικές ενέργειες και την εκτεταμένη διεθνή ναυτική παρουσία· καλεί την Κίνα και τον ASEAN να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και των αμφισβητήσεων σε αυτόν τον τομέα· επιμένει ότι το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS)· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως συμβαλλόμενα μέρη της UNCLOS, αναγνωρίζουν την απόφαση που εξέδωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο· καλεί εκ νέου την Κίνα να αποδεχθεί την απόφαση του δικαστηρίου· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα επιθυμούσε τη διατήρηση της διεθνούς τάξης βάσει του κράτους δικαίου·

58.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του διότι συρρικνώνεται το πεδίο δράσης της κοινωνίας των πολιτών από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία ο Xi Jinping το 2012, ιδίως με τον νόμο περί διαχείρισης υπερπόντιων ΜΚΟ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, θέτοντας όλες τις ξένες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών σκέψης και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπό αυξημένο διοικητικό φόρτο και οικονομική πίεση και υπό τον αυστηρό έλεγχο μιας εποπτικής υπηρεσίας που συνεργάζεται με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, με έντονα αρνητικό αντίκτυπο στις λειτουργίες και τη χρηματοδότησή τους· αναμένει ότι οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ θα απολαμβάνουν στην Κίνα τις ίδιες ελευθερίες που απολαμβάνουν οι ΜΚΟ της Κίνας στην ΕΕ· καλεί τις κινεζικές αρχές να καταργήσουν την περιοριστική νομοθεσία, όπως ο νόμος για τις υπερπόντιες ΜΚΟ, που δεν συνάδει με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της γνώμης και της έκφρασης·

59.  επιμένει ότι οι κινεζικές αρχές οφείλουν να εγγυηθούν ότι η μεταχείριση όλων όσων κρατούνται θα συνάδει με τους διεθνείς κανόνες και θα τους παρέχεται πρόσβαση σε νομικό παραστάτη και ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τη συλλογή αρχών των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του ατόμου που τελεί υπό οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης·

60.  προτρέπει την Κίνα, καθώς πλησιάζει η 20ή επέτειος από την υπογραφή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, να το επικυρώσει και να εξασφαλίσει την πλήρη του εφαρμογή, θέτοντας μεταξύ άλλων τέλος σε όλες τις καταχρηστικές πρακτικές και προσαρμόζοντας τη νομοθεσία της αναλόγως·

61.  καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής, υπενθυμίζοντας ότι η Κίνα έχει εκτελέσει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι όλες οι άλλες χώρες συνδυαστικά, και ότι το 2016 η χώρα εκτέλεσε περίπου 2 000 θανατικές καταδίκες· προτρέπει την Κίνα να ρίξει φως στην κλίμακα των εκτελέσεων στη χώρα και να διασφαλίσει δικαστική διαφάνεια· ζητεί από την ΕΕ να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες και να ζητήσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάργηση της θανατικής ποινής·

62.  εκφράζει έντονη ανησυχία διότι το βασικό περιεχόμενο των νέων θρησκευτικών ρυθμίσεων θα οδηγήσει στην απόδοση ορισμένων σημάτων σε όλες τις θρησκείες και στις μη θρησκευτικές δεοντολογικές ενώσεις, εγκεκριμένες ή μη, από την κινεζική κυβέρνηση· υπογραμμίζει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις εγχώριων εκκλησιών στην Κίνα, οι οποίες, για θεολογικούς λόγους, αρνούνται να συμμετάσχουν στην Επιτροπή του Πατριωτικού Κινήματος της Τριπλής Υπόστασης και στο Χριστιανικό Συμβούλιο, που υποστηρίζονται από το κόμμα και το κράτος· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να επιτρέψει στις πολλές εγχώριες εκκλησίες, που είναι διατεθειμένες να καταχωριστούν, να το πράξουν απευθείας στο κυβερνητικό Τμήμα Αστικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους ως κοινωνικών οργανώσεων·

63.  ζητεί από την Κίνα να αναθεωρήσει τις πολιτικές της στο Θιβέτ· καλεί την Κίνα να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τους νόμους, τους κανονισμούς και τα μέτρα που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια και που περιορίζουν σημαντικά την άσκηση των ατομικών και των πολιτικών δικαιωμάτων των Θιβετιανών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασής τους και της θρησκευτικής τους ελευθερίας· προτρέπει την κινεζική ηγεσία να επιδιώξει αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές που σέβονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα των Θιβετιανών και δεν αποκλείουν τους τοπικούς πληθυσμούς, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να διερευνήσει τις συνεχείς περιπτώσεις βίαιων εξαφανίσεων, βασανισμού και κακομεταχείρισης Θιβετιανών και να σεβαστεί τα δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ πρέπει να εγείρεται ως θέμα συστηματικά σε κάθε σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· ζητεί την επανέναρξη ενός εποικοδομητικού και ειρηνικού διαλόγου μεταξύ των κινεζικών αρχών και των εκπροσώπων του θιβετιανού λαού· παροτρύνει την Κίνα να παρέχει στους διπλωμάτες της ΕΕ, τους δημοσιογράφους και τους πολίτες ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Θιβέτ στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας για την ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση που έχουν οι κινέζοι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τις κινεζικές αρχές, αφενός να επιτρέψουν στους Θιβετιανούς του Θιβέτ να ταξιδεύουν ελεύθερα, και αφετέρου να σέβονται το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να επιτρέπουν σε ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την πρόσβαση στο Θιβέτ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της πρόσβασης στο Θιβέτ κατά τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων ΕΕ-Κίνας·

64.  σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση 2017 για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ (ΕΔΠ) από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά την ύπαρξη κάποιων προκλήσεων, συνολικά η αρχή «μία, χώρα, δύο συστήματα» λειτούργησε καλά, ότι το κράτος δικαίου επικράτησε και ο ελεύθερος λόγος και η ελεύθερη ενημέρωση έγιναν γενικά σεβαστά, αλλά ότι αυτή η έκθεση απηχεί και ανησυχίες αναφορικά με τη σταδιακή διάβρωση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», εγείροντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της και τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ μακροπρόθεσμα· υπογραμμίζει ότι η ετήσια έκθεση παρατηρεί ότι δύο αρνητικές τάσεις που αφορούν την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία πληροφόρησης έγιναν πιο έντονες, δηλαδή η αυτολογοκρισία κατά τις αναφορές σχετικά με τις εξελίξεις στην εγχώρια και την εξωτερική πολιτική της Κίνας και η άσκηση πιέσεων στους δημοσιογράφους· υποστηρίζει πλήρως την ενθάρρυνση της ΕΕ προς την ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ και τις αρχές της Κεντρικής Κυβέρνησης να ασχοληθούν εκ νέου με την εκλογική μεταρρύθμιση σύμφωνα με τον Βασικό Νόμο και να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα εκλογικό σύστημα δημοκρατικό, δίκαιο, ανοικτό και διαφανές· υπογραμμίζει ότι ο λαός του Χονγκ Κονγκ έχει έννομο δικαίωμα να συνεχίσει να βασίζεται σε ένα δικαστικό σώμα που εμπνέει εμπιστοσύνη, στην υπεροχή του κράτους δικαίου και στα χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, στην διαφάνεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ελευθερία γνώμης και στα υψηλά πρότυπα δημόσιας υγείας και ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι ο απόλυτος σεβασμός της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια διεργασία ριζικών δημοκρατικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Κίνα και για τη σταδιακή απελευθέρωση και το άνοιγμα της κινεζικής κοινωνίας·

65.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παροτρύνουν τη ΛΔΚ να απόσχει από περαιτέρω στρατιωτικές προκλήσεις κατά της Ταϊβάν και από τη διακύβευση της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν· τονίζει με έμφαση ότι όλες οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών των στενών θα πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα βάσει του διεθνούς δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη μονομερή απόφαση της Κίνας να αρχίσει να χρησιμοποιεί νέες διαδρομές πτήσης πάνω από τα στενά της Ταϊβάν· ενθαρρύνει την επανέναρξη επίσημων διαλόγων μεταξύ του Πεκίνου και της Ταϊπέχ· επαναλαμβάνει τη συνεπή στήριξή του στην ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), στους οποίους ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της Ταϊβάν δεν συνάδει με τα συμφέροντα της ΕΕ·

66.  υπενθυμίζει ότι, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας και βασική πηγή τροφίμων και ενέργειας, η Κίνα εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμια απειλητικών προκλήσεων της Βόρειας Κορέας, από κοινού με τη διεθνή κοινότητα· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρόσφατη πρόθεση της Κίνας να στηρίξει κάποιες από τις διεθνείς κυρώσεις εναντίον της Πιονγκγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένων της αναστολής των εισαγωγών άνθρακα από τη Βόρεια Κορέα και του περιορισμού των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ατόμων και επιχειρήσεων της Νότιας Κορέας, καθώς και της επιβολής εμπορικών περιορισμών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και στα θαλασσινά· επικροτεί επίσης τις προσπάθειες του Πεκίνου να εδραιώσει διάλογο με την Πιονγκγιάνγκ· προτρέπει την ΕΕ να μιλά με ενιαία φωνή στην Κίνα, προκειμένου να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη στήριξη της επερχόμενης συνόδου κορυφής της Βόρειας με τη Νότια Κορέα, καθώς και της συνόδου κορυφής Βόρειας Κορέας-ΗΠΑ, με σκοπό να συνδράμει ενεργά στην επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας και στην εδραίωση μόνιμης ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο·

67.  επαινεί την Κίνα διότι συμμετέχει στις κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας· καλεί την Κίνα να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση της κατάστασης που επικρατεί στην κορεατική χερσόνησο και να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας μέχρι να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην εγκατάλειψη των πυρηνικών της όπλων, στην αλλαγή της ρητορικής της έναντι της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας και στην έναρξη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

68.  υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών της Κίνας για επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην κορεατική χερσόνησο·

69.  επικροτεί τη συμβολή της Κίνας στη διατήρηση της ειρήνης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης· παρατηρεί ότι η ΕΕ σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Κίνα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ενθαρρύνοντας την Κίνα να κινητοποιήσει τους διπλωματικούς και άλλους πόρους της για να στηρίξει τη διεθνή ασφάλεια, και να συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στη γειτονιά της ΕΕ βάσει του διεθνούς δικαίου· σημειώνει ότι η συνεργασία με την Κίνα στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών, του αφοπλισμού, των ζητημάτων μη διασποράς και στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου είναι ουσιαστική ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας·

70.  επικροτεί τον στόχο της Κίνας να εξελιχθεί σε βιώσιμη οικονομία· τονίζει ότι η ΕΕ δύναται να υποστηρίξει το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης της Κίνας με την τεχνογνωσία της· υπογραμμίζει ότι η Κίνα αποτελεί κύριο εταίρο για την ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων· σκοπεύει να συνεργαστεί με την Κίνα ώστε να επιταχύνει την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·

71.  εκφράζει ικανοποίηση για τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε η Κίνα από τότε που υιοθέτησε την προσέγγιση «οικολογικού πολιτισμού»· θεωρεί ότι το ειδικό καθεστώς που χορηγήθηκε στις περιβαλλοντικές ΜΚΟ από τα δικαστήρια, οι έλεγχοι του περιβαλλοντικού αντικτύπου της εργασίας των υπαλλήλων και οι μεγάλες επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτροκινητικότητας και της καθαρής ενέργειας αποτελούν μεταρρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση·

72.  εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης της Κίνας όσον αφορά την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής για το έτος 2016· τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας, η οποία καταναλώνει ετησίως το 50% των αντιμικροβιακών φαρμάκων παγκοσμίως, και της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής· επιμένει ότι οι διατάξεις για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Κίνας·

73.  σημειώνει την απόφαση της Κίνας περί απαγόρευσης εισαγωγών στερεών αποβλήτων, η οποία τονίζει τη σπουδαιότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, παραγωγής, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή και τη χρήση πλαστικών υλών· υπενθυμίζει την πρόσφατη προσπάθεια της Κίνας να απαγορεύσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων οικονομιών κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των πολιτικών της ΕΕ·

74.  πιστεύει ότι θα υπάρχει δυνατότητα, ενδιαφέρον και ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία· πιστεύει ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας στον ASEAN·

75.  υποστηρίζει ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφεληθούν από την προώθηση της βιωσιμότητας στις οικονομίες τους και από την ανάπτυξη πολυτομεακής βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας·

76.  χαιρετίζει τη συμφωνία για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σχετικά με εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως εκείνες στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας και των βιοτεχνολογιών, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικοποίησης, των χερσαίων μεταφορών, των ασφαλέστερων και πιο οικολογικών αερομεταφορών και των βιοτεχνολογιών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που συμφωνήθηκαν κατά τον 3ο διάλογο ΕΕ-Κίνας για τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας τον Ιούνιο του 2017 και τον αντίστοιχο χάρτη πορείας για τη συνεργασία ΕΕ-Κίνας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ) από τον Οκτώβριο του 2017· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές και να θέσουν σε εφαρμογή τα αποτελέσματα των έργων έρευνας και ανάπτυξης·

77.  τονίζει ότι η ΕΕ και η Κίνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και ότι ευθύνονται από κοινού για το ένα τρίτο περίπου της συνολικής κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως, γεγονός που κατατάσσει την Κίνα στην κορυφή της λίστας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΕ) σχετικά με τη θανατηφόρα εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση· τονίζει ότι η αύξηση του εμπορίου προϊόντων βιοοικονομίας που παράγονται από ανανεώσιμα υλικά μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα των οικονομιών της Κίνας και της Ένωσης· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους σε άλλους τομείς μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, να συνεχίσουν και να διευρύνουν τον χάρτη πορείας ΕΕ-Κίνας για την ενεργειακή συνεργασία μετά το 2020 και να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μέσων πράσινης χρηματοδότησης, ιδίως δε χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Κίνα και την ΕΕ να διερευνήσουν και να συμμετάσχουν στον εκ των προτέρων σχεδιασμό και την ανάπτυξη διασυνοριακών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, ώστε να καταστήσουν πιο προσιτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

78.  ενθαρρύνει την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν την εταιρική σχέση τους για τη βιώσιμη αστικοποίηση, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως οι καθαρές μεταφορές, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός σχεδιασμός· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πόλεις, σε ποσοστό πάνω από 90%, δεν τηρείται το εθνικό πρότυπο σχετικά με τη συγκέντρωση ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΑΣ 2,5), και ότι στην Κίνα πεθαίνουν κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι λόγω ασθενειών που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση·

79.  υπογραμμίζει το αμοιβαίο ενδιαφέρον της ΕΕ και της Κίνας για την προώθηση της ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε διαφανείς, δημόσιες και καλά ρυθμισμένες ενεργειακές αγορές· πιστεύει ότι η αξία των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας είναι αναγκαία για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να χρησιμοποιήσουν το πολιτικό τους εκτόπισμα για να προωθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού καθώς και του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 και προτρέπει για συνεργατική προσέγγιση στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της UNFCCC, όπως επίσης και στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ· καλεί και τις δύο πλευρές να εγκρίνουν κοινή δήλωση σχετικά με τη δράση για το κλίμα, ώστε να επιδείξουν την κοινή τους δέσμευση για την αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την ενεργό συμμετοχή στον διάλογο Ταλανόα του 2018, καθώς και στην COP24· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να διαδραματίσουν υπεύθυνο ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις συμβάλλοντας στον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέσω των αντίστοιχων εσωτερικών πολιτικών τους για το κλίμα, καθώς και με χρηματοδοτικές συνεισφορές για την επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2020 για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή·

80.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δρομολόγηση του εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2017· σημειώνει την επιτυχή συνεργασία κατά τη φάση προετοιμασίας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, που επιτρέπει τη δρομολόγηση· αναγνωρίζει την προθυμία της ηγεσίας της Κίνας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσβλέπει στα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων εργασιών παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, οι οποίες είναι καίριες για την καλή λειτουργία του συστήματος· τονίζει τη σημασία της δράσης για την κλιματική αλλαγή σε όλο το φάσμα της οικονομίας, και χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει το πεδίο της ώστε να περιλαμβάνει και τους βιομηχανικούς κλάδους και να βελτιώσει τις εμπορικές ρυθμίσεις του συστήματος· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν την εταιρική σχέση τους στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργασίας για την ανάπτυξη της αγοράς άνθρακα της Κίνας, ώστε να καταστεί αποτελεσματικό μέσο που δημιουργεί ουσιαστικά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών και να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· καλεί και τις δύο πλευρές να προωθήσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα σε άλλες χώρες και περιφέρειες χρησιμοποιώντας την εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη τους και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές, καθώς και να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων αγορών άνθρακα µε σκοπό τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

81.  εκφράζει την ελπίδα ότι η Κίνα θα πάψει να συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την οικολογική υποβάθμιση, ενσωματώνοντας την προστασία της βιοποικιλότητας στις υφιστάμενες παγκόσμιες στρατηγικές της, διευκολύνοντας την εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντόδοντου· αναγνωρίζει το έργο του διμερούς μηχανισμού συντονισμού ΕΕ-Κίνας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (FLEG) με σκοπό την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί, ωστόσο, την Κίνα να διερευνήσει το σημαντικό μη δηλωμένο εμπόριο ξυλείας μεταξύ των κρατών που έχουν υπογράψει την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης FLEGT και της Κίνας·

82.  συνιστά την έγκριση, από την πλευρά της Κίνας, υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική της σχετικά με τις υπεύθυνες υπερπόντιες επενδύσεις στον τομέα των δασών, που θα υλοποιηθούν από κοινού με τις προμηθεύτριες χώρες, με τη συμμετοχή κινεζικών εταιρειών για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ξυλείας·

83.  επικροτεί το γεγονός ότι η Κίνα και η ΕΕ έχουν υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την πολιτική για τα ύδατα, με στόχο αφενός την ενίσχυση του διαλόγου για την ανάπτυξη και αφετέρου την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων· υποστηρίζει ένθερμα τη Δήλωση του Turku που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 από την ΕΕ και την Κίνα, όπου τονίστηκε ότι η ορθή διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη, να θέσει τη διατήρηση του νερού σε εξέχουσα θέση και να αποκαταστήσει τα υδατικά οικοσυστήματα· υπογραμμίζει ότι το μνημόνιο συμφωνίας για την καθιέρωση του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για την πολιτική των υδάτων όχι μόνον εμπλουτίζει το περιεχόμενο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας-ΕΕ, αλλά καθορίζει επίσης την κατεύθυνση, το πεδίο εφαρμογής, τη μεθοδολογία και τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία·

84.  αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του χρηματοδοτούμενου από την Επιτροπή σχεδίου συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών οργανισμών, το οποίο υλοποιήθηκε το 2014-2017 υπό την αιγίδα του μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΜΣΠΑ), στην αξιολόγηση των προτύπων και ρυθμίσεων για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών ή λόγω πυρηνικού ατυχήματος στην Κίνα, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του κινεζικού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας για την Πυρηνική Ενέργεια στους τομείς των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση σοβαρών ατυχημάτων·

85.  ενθαρρύνει τους επενδυτές από Κίνα και Ευρώπη να υιοθετήσουν καλύτερα παγκόσμια πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και να βελτιώσουν τα πρότυπα ασφαλείας των εξορυκτικών τους βιομηχανιών σε ολόκληρο τον κόσμο· επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις με την Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τις υπεύθυνες επενδύσεις και προωθώντας τα βασικά περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα· ζητεί από τις κινεζικές και ευρωπαϊκές αρχές να θεσπίσουν κίνητρα για να ενθαρρύνουν τις κινεζικές και ευρωπαϊκές εξορυκτικές επιχειρήσεις να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σε αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενθαρρύνουν επενδύσεις για τη δημιουργία ικανοτήτων με στόχο τη μετάδοση γνώσεων και τεχνολογίας και τις επιτόπιες προσλήψεις·

86.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Κίνας, στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής One Planet Summit που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2017, για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εταιρειών στην Κίνα και των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έργα υποδομής όπως η πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος» της Κίνας ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση ορυκτών καυσίμων σε άλλες χώρες που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από την ανάπτυξη υποδομών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να συμπεριλάβουν ρήτρες βιωσιμότητας σε κάθε έργο συνεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας· επιμένει ότι πρέπει να συσταθεί μικτή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων χωρών και τρίτα μέρη, για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ να καταρτίσουν στρατηγική σύνδεσης ΕΕ-Ασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018· επιμένει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές δεσμεύσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή·

87.  χαιρετίζει την πρόοδο της Κίνας όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων, που είναι βασικά στοιχεία για την προστασία των κινέζων καταναλωτών και την πρόληψη της απάτης στον τομέα των τροφίμων· τονίζει την αποτελεσματικότερη ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών ως σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη παιδείας του καταναλωτή στην Κίνα·

88.  ενθαρρύνει τις κινεζικές και ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αναλάβουν κοινή δράση για τον έλεγχο της εξαγωγής παράνομων ναρκωτικών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών για τον εντοπισμό ατόμων και εγκληματικών δικτύων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017: Τάσεις και εξελίξεις» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), μεγάλο μέρος της προσφοράς νέων ψυχοδραστικών ουσιών στην Ευρώπη προέρχεται από την Κίνα, νέες ουσίες παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από χημικές και φαρμακευτικές εταιρείες στην Κίνα και από εκεί αποστέλλονται στην Ευρώπη, όπου υφίστανται επεξεργασία για να παραχθούν προϊόντα, τα οποία συσκευάζονται και πωλούνται·

89.  αναγνωρίζει ότι οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έχουν μεταναστεύσει εξαιτίας της ξηρασίας και άλλων φυσικών καταστροφών και ότι, ανταποκρινόμενες σε αυτό, οι κινεζικές αρχές έχουν καταρτίσει αρκετά μεγάλης κλίμακας σχέδια μετεγκατάστασης· ανησυχεί για τις αναφορές από την περιοχή Ningxia, στις οποίες επισημαίνονται πολλά προβλήματα που αφορούν τις νέες πόλεις και τα αντίποινα για όσους αρνήθηκαν να μετακινηθούν· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές της προστασίας του περιβάλλοντος κρατούνται, διώκονται και καταδικάζονται και για το ότι οι καταχωρισμένες εγχώριες περιβαλλοντικές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερο έλεγχο από τις κινεζικές εποπτικές αρχές·

90.  ζητεί από την Κίνα να επεκτείνει περαιτέρω τις προσπάθειες επιβολής του νόμου για να σταματήσει την παράνομη αλιεία, καθώς τα κινεζικά αλιευτικά σκάφη συνεχίζουν να αλιεύουν παράνομα σε ξένα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων της Δυτικής Θάλασσας της Κορέας, της Θάλασσας της Ανατολικής Κίνας, της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, του Ινδικού Ωκεανού, ακόμη και της Νότιας Αμερικής·

91.  ζητεί από τους κινέζους εξαγωγείς και τους ευρωπαίους εισαγωγείς να περιορίσουν τα τοξικά κατάλοιπα στα ρούχα που κατασκευάζονται στην Κίνα, θεσπίζοντας κατάλληλους κανονισμούς διαχείρισης χημικών ουσιών και καταργώντας σταδιακά τη χρήση μολύβδου, αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών (NPE), φθαλικών ενώσεων, υπερφθοριωμένων χημικών ουσιών (PFCs), φορμαλδεΰδης και άλλων τοξικών προϊόντων που υπάρχουν στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

(1)

ΕΕ L 250 της 19.9.1985, σ. 2.

(2)

ΕΕ L 6 της 11.1.2000, σ. 40.

(3)

https://www.iom.int/migration-and-climate-change

(4)

ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 1.

(5)

ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 33.

(6)

ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 123.

(7)

ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 93.

(8)

ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 83.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0024.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.

(11)

ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 219.

(12)

ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 132.

(13)

ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 126.

(14)

ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 45.

(15)

ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 52.

(16)

ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 92.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0495.

(18)

ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 121.

(19)

ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 69.

(20)

ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 208.

(21)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0505.

(22)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.

(23)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0308.

(24)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0014.

(25)

ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σ. 59.

(26)

Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, «Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China» (Η μετεγκατάσταση ως πολιτικό μέτρο αντιμετώπισης της ευπάθειας λόγω της κλιματικής αλλαγής, ISSC και UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, σ. 234-241.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (92.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση και υποψηφίων χωρών, στην Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, καθώς και στην κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα Γιουάν της Ταϊβάν.29.5.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

(2017/2274(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Iuliu Winkler

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, εφεξής ΛΔΚ, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, και ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΛΔΚ· τονίζει τη σταθερή αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο, αλλά και εκτιμά ότι το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών τείνει να διαμορφώνεται υπέρ της ΛΔΚ· ζητεί μια συνεργατική προσέγγιση και μια εποικοδομητική στάση προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό και να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό των συναλλαγών ΕΕ-ΛΔΚ· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία και τον διάλογο με τη ΛΔΚ·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών, που δείχνουν ότι από το 2008 η Κίνα έχει αγοράσει στην Ευρώπη περιουσιακά στοιχεία αξίας 318 δισεκατομμυρίων δολαρίων· σημειώνει ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται πολλές συγχωνεύσεις, επενδύσεις και κοινές επιχειρήσεις·

3.  επισημαίνει ότι η ΛΔΚ είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος εμπορικός παράγοντας και ότι η μεγάλη αγορά της χώρας, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία του παγκόσμιου εμπορίου, θα μπορούσε κατ’ αρχήν να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για τους επιχειρηματίες της ΕΕ και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· σημειώνει ότι οι κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των υπό κρατική ιδιοκτησία, επωφελούνται από τις ευρέως ανοικτές αγορές της ΕΕ· αναγνωρίζει τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η ΛΔΚ οδηγώντας εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες έξω από τη φτώχεια των προηγούμενων τεσσάρων δεκαετιών·

4.  διαπιστώνει ότι οι ευρωπαϊκές εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI/ΑΞΕ) στην Κίνα μειώνονται σταθερά από το 2012, ιδίως στον τομέα της παραδοσιακής μεταποίησης και παράλληλα αυξάνονται οι επενδύσεις σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και σε γεωργικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες, ενώ οι επενδύσεις από την ΛΔΚ στην ΕΕ έχουν αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία λίγα χρόνια· αναγνωρίζει ότι, από το 2016 και μετά, η ΛΔΚ έχει αναδειχθεί σε καθαρό επενδυτή στην ΕΕ· σημειώνει ότι, το 2017, το 68 % των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη προήλθε από επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις με κρατική υποστήριξη εξαγορές που είναι ικανές να υπονομεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους δημοσίας ασφάλειας, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση·

5.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα μηχανισμό ελέγχου των ΑΞΕ στα πεδία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, που αποτελεί μια από τις προσπάθειες της ΕΕ να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένα οποιονδήποτε από τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· επισημαίνει ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μεταμφιεσμένο προστατευτισμό· ζητεί εντούτοις την ταχεία έγκρισή του·

6.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Xi Jinping ότι θα ανοίξει περαιτέρω την κινεζική αγορά στους ξένους επενδυτές και θα βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον, θα ολοκληρώσει την επανεξέταση της αρνητικής λίστας για τις ξένες επενδύσεις και θα άρει τους περιορισμούς σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών, και ότι θα βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και θα διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού καθιστώντας την αγορά της ΛΔΚ πιο διαφανή και καλύτερα ρυθμισμένη· ζητεί να τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις·

7.  επαναλαμβάνει τη σημασία του να παύσουν οι διακρίσεις σε βάρος των ξένων επενδυτών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ωφελήσουν τόσο τις κινεζικές όσο και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες (MSMEs)·

8.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον νέο γενικό κανονισμό της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (GDPR) ως χρυσό κανόνα στις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα· επισημαίνει την ανάγκη συστηματικού διαλόγου με την Κίνα και άλλους εταίρους του ΠΟΕ σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις του σε: εμπόριο, αλυσίδες παραγωγής, διασυνοριακές ψηφιακές επιχειρήσεις, τρισδιάστατη εκτύπωση, καταναλωτικά πρότυπα, πληρωμές, φόρους, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιώματα ιδιοκτησίας, παροχή και προστασία οπτικοακουστικών υπηρεσιών, μέσα ενημέρωσης και διαπροσωπικές επαφές·

9.  καλεί την ΛΔΚ να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξής της στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να υποβάλει προσφορά ένταξης που να παρέχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στην αγορά της, σε ισότιμη βάση με την πρόσβαση που οι κινεζικές εταιρείες διαθέτουν ήδη στην ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το ότι η κινεζική αγορά δημοσίων συμβάσεων παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή για τους ξένους προμηθευτές, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υφίστανται διακρίσεις και να μην έχουν πρόσβαση στην κινεζική αγορά· καλεί την ΛΔΚ να επιτρέψει την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει σύντομα το διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνεί για τυχόν συμβάσεις ανατιθέμενες σε ξένες επιχειρήσεις που είναι ύποπτες για πρακτικές ντάμπινγκ και, εάν χρειαστεί, να λάβει μέτρα·

10.  ζητεί συντονισμένη συνεργασία με την ΛΔΚ για την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», στη βάση της αμοιβαιότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανοικτών και διαφανών κανόνων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί λυπηρό στο πλαίσιο αυτό το ότι το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το κινεζικό Ταμείο του Δρόμου του Μεταξιού (SRF) , καθώς και το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα, δεν έχουν ακόμη βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εργαζομένους· θεωρεί λυπηρή την απουσία επαγγελματικής αξιολόγησης αντικτύπου επί της βιωσιμότητας στα διάφορα έργα που έχουν σχέση με την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», και τονίζει τη σημασία των ποιοτικών επενδύσεων από την άποψη των θετικών επιπτώσεων στην απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα, την φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή, και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σε συμφωνία με τις αρχές πολυμερούς διακυβέρνησης και τα διεθνή πρότυπα·

11.  στηρίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια συνολική επενδυτική συμφωνία ΕΕ-ΛΔΚ οι οποίες ξεκίνησαν το 2013, και καλεί τη ΛΔΚ να συμμετάσχει θερμότερα στην διαδικασία· καλεί και τις δυο πλευρές να ανανεώσουν τις προσπάθειες προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, που αποσκοπούν στην επίτευξη πραγματικά ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, και στη διασφάλιση της αμοιβαιότητας στο θέμα της πρόσβασης στην αγορά, μαζί με ειδικές διατάξεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί και τις δυο πλευρές, επί πλέον, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η επενδυτική συμφωνία για να αυξήσουν τη συνεργασία τους στα πεδία του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων και να προσθέσουν στο κείμενο και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

12.  υπενθυμίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό μέτρων που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά της ΛΔΚ μέσω της επιβολής υποχρεώσεων για τις κοινές επιχειρήσεις σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς και περαιτέρω τεχνικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής τοπικοποίησης των δεδομένων και γνωστοποίησης του πηγαίου κώδικα, και της επιβολής κανονιστικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας· επικροτεί σε αυτό το πλαίσιο την ανακοίνωση περί περαιτέρω μέτρων για την προώθηση του περαιτέρω ανοίγματος και της ενεργού χρήσης των ξένων επενδύσεων, την οποία εξέδωσε το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ το 2017, όμως θεωρεί λυπηρή την έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων αυτών· καλεί συνεπώς τις κινεζικές αρχές να υλοποιήσουν σύντομα αυτές τις δεσμεύσεις·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της και την Κίνα να εντείνουν τη συνεργασία προκειμένου να δημιουργήσουν κυκλικές οικονομίες, καθώς αυτή η επείγουσα ανάγκη έχει καταστεί ακόμη πιο αισθητή μετά τη θεμιτή απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει τις εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων από την Ευρώπη· καλεί αμφότερους τους εταίρους να εντείνουν την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία για να μην αφήσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής, το παγκόσμιο εμπόριο και τις παγκόσμιες μεταφορές και υπηρεσίες τουρισμού το να προκαλέσουν ένα ανεπίτρεπτο επίπεδο ρύπανσης από πλαστικά στους ωκεανούς μας·

14.  καλεί την ΛΔΚ να προσπαθήσει να παίξει έναν υπεύθυνο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, με πλήρη επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από την οικονομική παρουσία και επίδοσή της σε τρίτες χώρες και στις παγκόσμιες αγορές, μεταξύ άλλων παρέχοντας και την ενεργό στήριξή της στο ρυθμισμένο πολυμερές εμπορικό σύστημα, και στον ΠΟΕ· εκτιμά, στο τρέχον πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ότι οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές εντάσεις θα πρέπει να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιδιωχθούν πολυμερείς λύσεις· ζητεί επ’ αυτού να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που προβλέπει το πρωτόκολλο ένταξης της ΛΔΚ στον ΠΟΕ, και την προστασία των μηχανισμών λειτουργίας του· υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και διαφάνειας που απορρέουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις, και εκφράζει τις ανησυχίες του για την τρέχουσα πρακτική της άμεσης ή έμμεσης επιδότησης των κινεζικών εταιρειών· ζητεί τον συντονισμό με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με τις κοινές προσπάθειες και δράσεις για την αντιμετώπιση και εξάλειψη των κρατικής προέλευσης στρεβλώσεων στο παγκόσμιο εμπόριο·

15.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ΛΔΚ, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής μεθοδολογίας υπολογισμού των δασμών αντιντάμπινγκ, δεν έχει ακόμη αποσύρει την προσφυγή της κατά της ΕΕ στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·

16.  εκφράζει την ανησυχία του για τα κλιμακούμενα δασμολογικά μέτρα που λαμβάνουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για το πλήθος των περιορισμών που οι ευρωπαϊκές εταιρείες, και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (MSMEs ), εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων του Καταλόγου Ξένων Επενδύσεων 2017 και της Αρνητικής Λίστας Ελεύθερων Εμπορικών Ζωνών επίσης του 2017, καθώς και σε τομείς που καλύπτονται από το σχέδιο «Made in China 2025»· ζητεί την άμεση μείωση αυτών των περιορισμών προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της συνεργασίας και των συνεργιών μεταξύ των σχεδίων «Βιομηχανία 4.0» στην Ευρώπη και της στρατηγικής «Made in China 2025» στο πλαίσιο της ανάγκης ανασυγκρότησης των παραγωγικών τομέων μας στην κατεύθυνση της ευφυούς μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και τον καθορισμό αντίστοιχων βιομηχανικών προτύπων σε πολυμερή φόρα· υπενθυμίζει τη σημασία του να μειωθούν στην ΛΔΚ οι κυβερνητικές επιδοτήσεις·

18.  καλεί την ΛΔΚ να σταματήσει να θέτει για την πρόσβαση στην αγορά όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση την υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας, όπως αναφέρει το έγγραφο θέσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της ΕΕ στην Κίνα για το 2017·

19.  ζητεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA), με βάση την εποικοδομητική συνεργασία ΕΕ-ΛΔΚ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ισχυρή κοινή δέσμευση για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει το εμπορικό δυναμικό της τεχνολογικής συνεργασίας στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών·

20.  σημειώνει με ανησυχία τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, η οποία εντοπίζει την ΛΔΚ ως κύρια αιτία ανησυχίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία της ευρωπαϊκής γνωσεοκεντρικής οικονομίας· καλεί την ΛΔΚ να καταπολεμήσει την παράνομη χρήση ευρωπαϊκών αδειών από κινεζικές εταιρείες·

21.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σαγκάη τον Νοέμβριο του 2018, και να προσφέρει ιδίως στις ΜΜΕ την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους· καλεί την Επιτροπή να έλθει σε επαφή με εμπορικά επιμελητήρια, ιδίως κρατών μελών που συμμετέχουν λιγότερο σήμερα σε εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ευκαιρία·

22.  εκφράζει ανησυχία για τα κρατικά μέτρα της ΛΔΚ που προκάλεσαν εμπορικές στρεβλώσεις, μεταξύ άλλων πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε τομείς πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του χάλυβα και του αλουμινίου· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στην πρώτη υπουργική σύνοδο του Παγκόσμιου Φόρουμ του 2017 για τη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα του χάλυβα, με σκοπό την μη καταβολή στρεβλωτικών για τον ανταγωνισμό επιδοτήσεων, θεωρεί όμως λυπηρή την αδυναμία της κινεζικής αντιπροσωπείας να παράσχει στοιχεία για τη δική της ικανότητα· καλεί την ΛΔΚ να τηρήσει την υποχρέωσή της να εντοπίσει και να γνωστοποιήσει μέχρι τον Ιούνιο του 2018 στοιχεία για τις επιδοτήσεις και τα μέτρα στήριξης που προσφέρει στις βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου· αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ της παγκόσμιας πλεονάζουσας βιομηχανικής ικανότητας και της αύξησης των μέτρων προστατευτισμού και συνεχίσει να ζητεί μια πολυμερή συνεργασία για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων που είναι πίσω από την πλεονάζουσα ικανότητα· χαιρετίζει την προταθείσα τριμερή δράση ΗΠΑ, Ιαπωνίας και ΕΕ σε επίπεδο ΠΟΕ·

23.  τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης συμφωνίας ΕΕ-ΛΔΚ για τις γεωγραφικές ενδείξεις (GIs), βάσει των υψηλότερων διεθνών προτύπων, και χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση ΕΕ-ΛΔΚ του 2017 για τον κατάλογο των 200 κινεζικών και ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων των οποίων η προστασία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων· εκτιμά ωστόσο ότι, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2010, ο κατάλογος είναι ένα πολύ φτωχό αποτέλεσμα και θεωρεί λυπηρή την απουσία προόδου στο θέμα αυτό· ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και καλεί αμφότερες τις πλευρές να εξετάσουν τη δυνατότητα να αποτελέσει η προσεχής σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΛΔΚ μια καλή ευκαιρία για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την κατεύθυνση αυτή· επαναλαμβάνει την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας στο θέμα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των Ευρωπαίων εξαγωγέων·

24.  χαιρετίζει την απόφαση της Κίνας να καθυστερήσει για ένα έτος την εφαρμογή των νέων πιστοποιήσεων για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά, η οποία θα είχε μειώσει δραματικά τις εισαγωγές τροφίμων από την ΕΕ· επικροτεί επίσης την καθυστέρηση της εφαρμογής των νέων προτύπων για τα ηλεκτρικά οχήματα και ζητεί ένα ουσιαστικό διάλογο και αυξημένο συντονισμό για τις πρωτοβουλίες αυτές·

25.  συνιστά να δρομολογήσουν η ΕΕ και η Κινεζική Κυβέρνηση κοινή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της G20 για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αλουμινίου, με εντολή να εξετάσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των πρώτων υλών και των περιβαλλοντικών πτυχών·

26.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά τα κινεζικά μέτρα στρέβλωσης του εμπορίου που πλήττουν τη θέση των εταιρειών της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές και να αναλάβει κατάλληλη δράση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και άλλων φόρα, μεταξύ άλλων και μέσω ενεργειών επίλυσης διαφορών·

27.  επισημαίνει ότι ένας νέος κινεζικός νόμος για τις ξένες επενδύσεις είναι υπό εκπόνηση· καλεί την αρμόδια κινεζική πλευρά να καταβάλει προσπάθειες για διαφάνεια, λογοδοσία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου, και να λάβει υπόψη τις προτάσεις και προσδοκίες του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Κίνας για την εμπορική και επενδυτική τους σχέση·

28.  εκφράζει ανησυχίες για τον νέο νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος περιλαμβάνει νέα κανονιστικά εμπόδια για τις ξένες εταιρείες που πωλούν εξοπλισμό και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ΤΠ· θεωρεί λυπηρό το ότι αυτά τα προσφάτως εγκριθέντα μέτρα, μαζί με την σύσταση ομάδων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας εντός ιδιωτικών εταιρειών, ακόμη και ξένων, και μέτρα όπως ο νόμος περί ΜΚΟ, καθιστούν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΛΔΚ ακόμη πιο εχθρικό για τους ξένους και τους ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς·

29.  σημειώνει ότι, το 2016, τραπεζικό σύστημα της ΛΔΚ ξεπέρασε τη ζώνη του ευρώ ως το μεγαλύτερο στον κόσμο· καλεί την ΛΔΚ να επιτρέψει στις ξένες τραπεζικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τα εγχώρια ιδρύματα και να συνεργαστεί με την ΕΕ στον τομέα των δημοσιονομικών ρυθμίσεων· χαιρετίζει την απόφαση της ΛΔΚ να μειώσει τους δασμούς σε 187 καταναλωτικά αγαθά και να άρει τα ανώτατα όρια ξένης ιδιοκτησίας για τις τράπεζες·

30.  υπενθυμίζει την έκθεσή του, του 2015, για τις σχέσεις ΕΕ - ΛΔΚ,στην οποία ζητούσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ανακοινώσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για επενδύσεις με το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν και θεωρεί λυπηρό το ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αρχίσει αυτές οι διαπραγματεύσεις· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του στη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ· αναγνωρίζει ότι και οι δυο αυτοί εταίροι θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως εφαλτήριο προς την ηπειρωτική Κίνα·

31.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει με τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης και κοινής οικονομικής στρατηγικής έναντι της ΛΚΔ· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν με συνέπεια αυτή την στρατηγική·

32.  υπογραμμίζει τις πιθανές συνέπειες του προτεινόμενου συστήματος κοινωνικών πιστωτικών μορίων για το επιχειρηματικό περιβάλλον και ζητεί την εφαρμογή του με διαφανή, δίκαιο και ισότιμο τρόπο·

33.  χαιρετίζει τη νομοθετική πρόοδο στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως και την ανάλογη κινεζική νομοθεσία περί ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων, ώστε το εμπόριο αυτών των ορυκτών να μη χρηματοδοτεί ένοπλες συγκρούσεις· τονίζει την ανάγκη παρεμπόδισης της χρήσης ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων στα κινητά τηλέφωνά μας, τα αυτοκίνητά μας και τα κοσμήματά μας· καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και την Κινεζική Κυβέρνηση να δημιουργήσουν μια διαρθρωμένη συνεργασία για να στηρίξει την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και την αποτελεσματική πρόληψη της χρήσης ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων από διεθνή, κινεζικά και ευρωπαϊκά χυτήρια και διυλιστήρια, να προστατεύσουν από την εκμετάλλευση τους μεταλλωρύχους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και να απαιτήσουν από τις ευρωπαϊκές και τις κινεζικές εταιρείες να φροντίσουν να εισάγουν ορυκτά και μέταλλα μόνο από υπεύθυνες πηγές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.5.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Sander Loones, Bolesław G. Piecha, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reinhard Bütikofer

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Dita Charanzová, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Sander Loones, Emma McClarkin, Bolesław G. Piecha, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

Franz Obermayr

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld

S&D

Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

3

-

ENF

Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

VERTS/ALE

Klaus Buchner

2

0

ENF

France Jamet

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (2.5.2018)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

(2017/2274(INI))

Εισηγητής: Stefan Eck

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  έχοντας υπόψη τον «φορολογικό νόμο περί προστασίας του περιβάλλοντος» που δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 2016 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει δηλώσει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στις εθνικές και διεθνείς μεταναστευτικές ροές, καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τόπους όπου επικρατούν σκληρές ή επιδεινούμενες συνθήκες συνεπεία της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής(1),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά τροφίμων της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως σε ορισμένες περιοχές της Κίνας η διαβίωση του αγροτικού πληθυσμού θα επιδεινωθεί λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων κλιματικών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός στον τομέα της μετεγκατάστασης έχει καταστεί αποτελεσματική επιλογή πολιτικής προσαρμογής για τη μείωση της ευπάθειας και της φτώχειας που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή(2)·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε η Κίνα από τότε που υιοθέτησε την προσέγγιση «οικολογικού πολιτισμού»· θεωρεί ότι το ειδικό καθεστώς που χορηγήθηκε στις περιβαλλοντικές ΜΚΟ από τα δικαστήρια, οι έλεγχοι του περιβαλλοντικού αντικτύπου της εργασίας των υπαλλήλων και οι μεγάλες επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτροκινητικότητας και της καθαρής ενέργειας αποτελούν μεταρρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση·

2.  εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης της Κίνας όσον αφορά την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής για το έτος 2016· τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας, η οποία καταναλώνει ετησίως το 50% των αντιμικροβιακών φαρμάκων παγκοσμίως, και της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής· επιμένει ότι οι διατάξεις για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Κίνας·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για τις κατευθυντήριες γραμμές που έδωσε το κινεζικό κράτος στους πολίτες του περί σημαντικής μείωσης της κατανάλωσης κρέατος έως το 2030· ενθαρρύνει την Ένωση και την Κίνα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα πιο βιώσιμο σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων που θα βελτιώσει την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, την ασφάλεια και την ιχνηλασιμότητα και θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείρισή τους·

4.  σημειώνει την απόφαση της Κίνας περί απαγόρευσης εισαγωγών στερεών αποβλήτων, η οποία τονίζει τη σπουδαιότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, παραγωγής, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή και τη χρήση πλαστικών υλών· υπενθυμίζει την πρόσφατη προσπάθεια της Κίνας να απαγορεύσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων οικονομιών κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των πολιτικών της ΕΕ·

5.  πιστεύει ότι θα υπάρχει δυνατότητα, ενδιαφέρον και ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία· πιστεύει ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας στον ASEAN·

6.  υποστηρίζει ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφεληθούν από την προώθηση της βιωσιμότητας στις οικονομίες τους και από την ανάπτυξη πολυτομεακής βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας·

7.  χαιρετίζει τη συμφωνία για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σχετικά με εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως εκείνες στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας και των βιοτεχνολογιών, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικοποίησης, των χερσαίων μεταφορών, των ασφαλέστερων και πιο οικολογικών αερομεταφορών και των βιοτεχνολογιών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που συμφωνήθηκαν κατά τον 3ο διάλογο ΕΕ-Κίνας για τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας τον Ιούνιο του 2017 και τον αντίστοιχο χάρτη πορείας για τη συνεργασία ΕΕ-Κίνας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ) από τον Οκτώβριο του 2017· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές και να θέσουν σε εφαρμογή τα αποτελέσματα των έργων έρευνας και ανάπτυξης·

8.  τονίζει ότι η Ένωση και η Κίνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και ότι ευθύνονται από κοινού για το ένα τρίτο περίπου της συνολικής κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως, γεγονός που κατατάσσει την Κίνα στην κορυφή της λίστας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΕ) σχετικά με τη θανατηφόρα εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση· τονίζει ότι η αύξηση του εμπορίου προϊόντων βιοοικονομίας που παράγονται από ανανεώσιμα υλικά μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα των οικονομιών της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους σε άλλους τομείς μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, να συνεχίσουν και να διευρύνουν τον χάρτη πορείας ΕΕ-Κίνας για την ενεργειακή συνεργασία μετά το 2020 και να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μέσων πράσινης χρηματοδότησης, ιδίως δε χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Κίνα και την ΕΕ να διερευνήσουν και να συμμετάσχουν στον εκ των προτέρων σχεδιασμό και την ανάπτυξη διασυνοριακών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, ώστε να καταστήσουν πιο προσιτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

9.  ενθαρρύνει την Ένωση και την Κίνα να συνεχίσουν την εταιρική σχέση τους για τη βιώσιμη αστικοποίηση, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως οι καθαρές μεταφορές, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός σχεδιασμός· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πόλεις, σε ποσοστό πάνω από 90%, δεν τηρείται το εθνικό πρότυπο σχετικά με τη συγκέντρωση ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΑΣ 2,5), και ότι στην Κίνα πεθαίνουν κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι λόγω ασθενειών που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση·

10.  υπογραμμίζει το κοινό ενδιαφέρον τους για την προώθηση της ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε διαφανείς, δημόσιες και καλά ρυθμισμένες ενεργειακές αγορές· πιστεύει ότι η αξία των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας είναι αναγκαία για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να χρησιμοποιήσουν το πολιτικό τους εκτόπισμα για να προωθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού καθώς και του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 και προτρέπει για συνεργατική προσέγγιση στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της UNFCCC, όπως επίσης και στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ· καλεί και τις δύο πλευρές να εγκρίνουν κοινή δήλωση σχετικά με τη δράση για το κλίμα, ώστε να επιδείξουν την κοινή τους δέσμευση για την αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την ενεργό συμμετοχή στον διάλογο Ταλανόα του 2018, καθώς και στην COP24· τις ενθαρρύνει να διαδραματίσουν υπεύθυνο ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις συμβάλλοντας στον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέσω των αντίστοιχων εσωτερικών πολιτικών τους για το κλίμα, καθώς και με χρηματοδοτικές συνεισφορές για την επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2020 για τον µετριασµό των επιπτώσεων και την προσαρμογή·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δρομολόγηση του εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2017· σημειώνει την επιτυχή συνεργασία κατά τη φάση προετοιμασίας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, που επιτρέπει τη δρομολόγηση· αναγνωρίζει την προθυμία της ηγεσίας της Κίνας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσβλέπει στα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων εργασιών παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, οι οποίες είναι καίριες για την καλή λειτουργία του συστήματος· τονίζει τη σημασία της δράσης για την κλιματική αλλαγή σε όλο το φάσμα της οικονομίας, και χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει το πεδίο της ώστε να περιλαμβάνει και τους βιομηχανικούς κλάδους και να βελτιώσει τις εμπορικές ρυθμίσεις του συστήματος· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν την εταιρική σχέση τους στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργασίας για την ανάπτυξη της αγοράς άνθρακα της Κίνας, ώστε να καταστεί αποτελεσματικό μέσο που δημιουργεί ουσιαστικά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών και να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· καλεί και τις δύο πλευρές να προωθήσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα σε άλλες χώρες και περιφέρειες χρησιμοποιώντας την εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη τους και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές, καθώς και να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων αγορών άνθρακα µε σκοπό τη διαµόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσµιο επίπεδο·

12.  εκφράζει την ελπίδα ότι η Κίνα θα πάψει να συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την οικολογική υποβάθμιση, ενσωματώνοντας την προστασία της βιοποικιλότητας στις υφιστάμενες παγκόσμιες στρατηγικές της, διευκολύνοντας την εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντόδοντου· αναγνωρίζει το έργο του διμερούς μηχανισμού συντονισμού ΕΕ-Κίνας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (FLEG) με σκοπό την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Κίνα, ωστόσο, να διερευνήσει το σημαντικό μη δηλωμένο εμπόριο ξυλείας μεταξύ των κρατών που έχουν υπογράψει την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης FLEGT και της Κίνας·

13.  συνιστά την έγκριση, από την πλευρά της Κίνας, υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική της σχετικά με τις υπεύθυνες υπερπόντιες επενδύσεις στον τομέα των δασών, που θα υλοποιηθούν από κοινού με τις προμηθεύτριες χώρες, με τη συμμετοχή κινεζικών εταιρειών για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ξυλείας·

14.  επικροτεί το γεγονός ότι η Κίνα και η ΕΕ έχουν υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την πολιτική για τα ύδατα, με στόχο αφενός την ενίσχυση του διαλόγου για την ανάπτυξη και αφετέρου την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων· υποστηρίζει ένθερμα τη δήλωση του Turku που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 από την ΕΕ και την Κίνα, όπου τονίστηκε ότι η ορθή διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη, να θέσει τη διατήρηση του νερού σε εξέχουσα θέση και να αποκαταστήσει το υδατικό οικοσύστημα· και υπογραμμίζει ότι το μνημόνιο συμφωνίας για την καθιέρωση του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για την πολιτική των υδάτων όχι μόνον εμπλουτίζει το περιεχόμενο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας-ΕΕ, αλλά καθορίζει επίσης την κατεύθυνση, το πεδίο εφαρμογής, τη μεθοδολογία και τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία·

15.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο μεταξύ ΕΕ-Κίνας· εκφράζει την ανησυχία του για τον αθέμιτο ανταγωνισμό ως αποτέλεσμα κρατικής παρέμβασης στην κινεζική οικονομία μέσω μαζικών επιδοτήσεων και διακρίσεων υπέρ των εγχώριων προμηθευτών, της περιχαράκωσης της κινεζικής αγοράς για επενδυτές της ΕΕ και της εξαγοράς ευρωπαϊκών εταιρειών σε βασικές τεχνολογίες βιωσιμότητας από επιχειρήσεις υπό καθεστώς κυριότητας, ελέγχου ή καθοδήγησης από την κυβέρνηση, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά στην αγορά ηλιακών συλλεκτών, συσσωρευτών και ηλεκτρικών οχημάτων· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέσα εμπορικής άμυνας που έχει στη διάθεσή της, και ιδίως τους νέους κανόνες αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων της ΕΕ, και το Συμβούλιο να θεσπίσει γρήγορα, μέσω διαδικασίας συναπόφασης με το Κοινοβούλιο, ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων·

16.  αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του χρηματοδοτούμενου από την Επιτροπή σχεδίου συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών οργανισμών, το οποίο υλοποιήθηκε το 2014-2017 υπό την αιγίδα του μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΜΣΠΑ), στην αξιολόγηση των προτύπων και ρυθμίσεων για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών ή λόγω πυρηνικού ατυχήματος στην Κίνα, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του κινεζικού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας για την Πυρηνική Ενέργεια στους τομείς των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση σοβαρών ατυχημάτων·

17.  ενθαρρύνει τους επενδυτές από Κίνα και Ευρώπη να υιοθετήσουν καλύτερα παγκόσμια πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και να βελτιώσουν τα πρότυπα ασφαλείας των εξορυκτικών τους βιομηχανιών σε ολόκληρο τον κόσμο· επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις με την Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τις υπεύθυνες επενδύσεις και προωθώντας τα βασικά περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα· ζητεί από τις κινεζικές και ευρωπαϊκές αρχές να θεσπίσουν κίνητρα για να ενθαρρύνουν τις κινεζικές και ευρωπαϊκές εξορυκτικές επιχειρήσεις να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σε αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενθαρρύνουν επενδύσεις για τη δημιουργία ικανοτήτων με στόχο τη μετάδοση γνώσεων και τεχνολογίας και τις επιτόπιες προσλήψεις·

18.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Κίνας, στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής One Planet Summit που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2017, για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εταιρειών στην Κίνα και των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έργα υποδομής όπως η πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος» της Κίνας ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση ορυκτών καυσίμων σε άλλες χώρες που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από την ανάπτυξη υποδομών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να συμπεριλάβουν ρήτρες βιωσιμότητας σε κάθε έργο συνεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας· επιμένει ότι πρέπει να συσταθεί μικτή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων χωρών και τρίτα μέρη, για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να καταρτίσουν στρατηγική σύνδεσης ΕΕ-Ασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018· επιμένει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές δεσμεύσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή·

19.  χαιρετίζει την πρόοδο της Κίνας όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων, που είναι βασικά στοιχεία για την προστασία των κινέζων καταναλωτών και την πρόληψη της απάτης στον τομέα των τροφίμων· τονίζει την αποτελεσματικότερη ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών ως σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη παιδείας του καταναλωτή στην Κίνα·

20.  ενθαρρύνει τις κινεζικές και ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αναλάβουν κοινή δράση για τον έλεγχο της εξαγωγής παράνομων ναρκωτικών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών για τον εντοπισμό ατόμων και εγκληματικών δικτύων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την «Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017: Τάσεις και εξελίξεις» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), μεγάλο μέρος της προσφοράς νέων ψυχοδραστικών ουσιών στην Ευρώπη προέρχεται από την Κίνα, νέες ουσίες παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από χημικές και φαρμακευτικές εταιρείες στην Κίνα και από εκεί αποστέλλονται στην Ευρώπη, όπου υφίστανται επεξεργασία για να παραχθούν προϊόντα, τα οποία συσκευάζονται και πωλούνται·

21.  αναγνωρίζει ότι οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έχουν μεταναστεύσει εξαιτίας της ξηρασίας και άλλων φυσικών καταστροφών και ότι, ανταποκρινόμενες σε αυτό, οι κινεζικές αρχές έχουν καταρτίσει αρκετά μεγάλης κλίμακας σχέδια μετεγκατάστασης· ανησυχεί για τις εκθέσεις από την περιοχή Ningxia, στις οποίες επισημαίνονται πολλά προβλήματα που αφορούν τις νέες πόλεις και τα αντίποινα για όσους αρνήθηκαν να μετακινηθούν· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές της προστασίας του περιβάλλοντος κρατούνται, διώκονται και καταδικάζονται και για το ότι οι καταχωρισμένες εγχώριες περιβαλλοντικές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερο έλεγχο από τις κινεζικές εποπτικές αρχές·

22.  ζητεί από την Κίνα να επεκτείνει περαιτέρω τις προσπάθειες επιβολής του νόμου για να σταματήσει την παράνομη αλιεία, καθώς τα κινεζικά αλιευτικά σκάφη συνεχίζουν να αλιεύουν παράνομα σε ξένα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων της Δυτικής Θάλασσας της Κορέας, της Θάλασσας της Ανατολικής Κίνας, της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, του Ινδικού Ωκεανού, ακόμη και της Νότιας Αμερικής·

23.  ζητεί από τους κινέζους εξαγωγείς και τους ευρωπαίους εισαγωγείς να περιορίσουν τα τοξικά κατάλοιπα στα ρούχα που κατασκευάζονται στην Κίνα, θεσπίζοντας κατάλληλους κανονισμούς διαχείρισης χημικών ουσιών και καταργώντας σταδιακά τη χρήση μολύβδου, αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών (NPE), φθαλικών ενώσεων, υπερφθοριωμένων χημικών ουσιών (PFCs), φορμαλδεΰδης και άλλων τοξικών προϊόντων που υπάρχουν στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.4.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

55

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Rupert Matthews, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Carolina Punset, Christel Schaldemose

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

55

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Frédérique Ries

ECR

Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

0

-

 

 

4

0

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

PPE

Elisabetta Gardini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

https://www.iom.int/migration-and-climate-change

(2)

Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, «Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China» (Η μετεγκατάσταση ως πολιτικό μέτρο αντιμετώπισης της ευπάθειας λόγω της κλιματικής αλλαγής, ISSC και UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, σ. 234-241.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.6.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Michel Reimon, Jean-Luc Schaffhauser, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Jo Leinen, Urmas Paet, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko, Τάκης Χατζηγεωργίου


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Urmas Paet, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder

EFDD

Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade

PPE

Michèle Alliot-Marie, Andrea Bocskor, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Neena Gill, Ana Gomes, Wajid Khan, Jo Leinen, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

9

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Τάκης Χατζηγεωργίου, Sabine Lösing, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo

NI

James Carver, Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

1

0

ENF

Mario Borghezio

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου