Betänkande - A8-0252/2018Betänkande
A8-0252/2018

BETÄNKANDE
om läget i förbindelserna mellan EU och Kina
(2017/2274(INI))
Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Bas Belder

11.7.2018

Förfarande : 2017/2274(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0252/2018
Ingivna texter :
A8-0252/2018
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: