Eljárás : 2018/0150(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0283/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0283/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 03/10/2018 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0367

JELENTÉS     *
PDF 422kWORD 47k
10.9.2018
PE 625.397v02-00 A8-0283/2018

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sirpa Pietikäinen

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, választható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0298),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0265/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0283/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

E javaslat célja meghosszabbítani (1) a tagállamok azon lehetőségét, hogy fordított adózást alkalmazzanak a héairányelv 199a. cikkében foglalt termékértékesítésekkel és szolgáltatásnyújtásokkal kapcsolatban elkövetett csalások elleni küzdelem érdekében, és (2) a gyorsreagálási mechanizmus alkalmazásának lehetőségét a csalás elleni küzdelem érdekében.

A héairányelv 199a. cikke lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy opcionálisan fordított adózást alkalmazzanak előre meghatározott termékek és szolgáltatások értékesítése, illetve nyújtása esetében, amely termékek és szolgáltatások csalásra – különösen a csalárd kereskedők által a Közösségen belül elkövetett csalásra – alkalmasak.

Ha egy tagállam a héairányelv 199a. cikkében felsoroltaktól eltérő termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetében kíván fordított adózást alkalmazni, a héairányelv 395. cikke alapján eltérés engedélyezhető a héa beszedésének egyszerűsítése vagy egyes adócsalások és -kikerülések megelőzése érdekében. Ugyanakkor az e cikken alapuló eltérés elfogadásához a Bizottság javaslatára és annak a Tanács általi egyhangú elfogadására, azaz egy olyan eljárásra van szükség, amely több hónapot (a héairányelv 395. cikke alapján legfeljebb 8 hónapot) vesz igénybe. Azokban az esetekben, amikor egy tagállam hirtelen súlyos csalást észlel, a 395. cikken alapuló eltérés engedélyezésére irányuló eljárás időtartama jelentős héabevétel-kiesést okozhat. A héairányelv 199b. cikkében foglalt gyorsreagálási mechanizmus gyorsabb eljárást foglal magában, amely bizonyos szigorú feltételek mellett lehetővé teszi a tagállamok számára a fordított adózás bevezetését, és ezáltal a tagállamok megfelelőbb és hatékonyabb választ tudnak adni a csalás hirtelen és súlyos eseteire.

A 199a. és a 199b. cikkben előírt intézkedések célja, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára a csalárd kereskedők által a Közösségen belüli kereskedelem során elkövetett csalás jelentette problémák gyors kezelését: a 199a. cikk a fordított adózásnak a felsorolt termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra való alkalmazásának lehetőségéről, a 199b. cikk pedig a fordított adózásnak a csalás hirtelen és súlyos eseteiben történő bevezetéséhez kapcsolódó gyorsabb eljárás biztosításáról rendelkezik. Mindkét cikk hatályát veszti 2018. december 31-én.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a héairányelv 199a. és 199b. cikkében foglalt intézkedések ideiglenes és célzott intézkedésként hasznosak voltak. A hatály 2018. december 31-én történő megszűnése a csalás elleni küzdelem egyik hatékony eszközétől fosztaná meg a tagállamokat.

Ezért a 199a. és a 199b. cikkben foglalt intézkedések alkalmazását indokolt 2022. június 30-ig meghosszabbítani, amely időpontban az Unión belüli, vállalkozások közötti (B2B) kereskedelemre vonatkozó végleges szabályozás a tervek szerint hatályba lép.

A javaslatnak nincs az uniós költségvetést érintő negatív vonzata.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A közös hozzáadottértékadó-rendszer bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítése esetén alkalmazott, válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszaka

Hivatkozások

COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

11.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

14.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sirpa Pietikäinen

20.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

3.9.2018

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.9.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

10.9.2018

Utolsó frissítés: 2018. október 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat