Postupak : 2018/0181(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0285/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0285/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.3

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0368

IZVJEŠĆE     *
PDF 430kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkog upisnika

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Ivana Maletić

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkog upisnika

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0349),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0371/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0285/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2012 o administrativnoj suradnji u području trošarina u pogledu sadržaja elektroničkog upisnika utvrđuje se pravna osnova za administrativnu suradnju među državama članicama.

To se odnosi na automatizaciju nadzora kretanja trošarinske robe koja je puštena u potrošnju u jednoj državi članici i zatim premještena u drugu državu članicu radi dostave u komercijalne svrhe u toj drugoj državi članici. Novim će se sustavom propisati obvezna registracija gospodarskih subjekata koji premještaju robu u skladu s poglavljem V. Direktive XXX/EZ u upisnik gospodarskih subjekata koji je trenutačno ograničen na gospodarske subjekte koji primjenjuju mjere iz poglavlja III. i IV. Direktive XXX/EZ. Trenutačnim se prijedlogom taj zahtjev uvodi u Uredbu (EU) br. 389/2012.

Cilj je prijedloga uvesti obvezu registracije gospodarskih subjekata koji premještaju robu u skladu s poglavljem V. odjeljkom 2. Direktive XXX/EZ. Nedonošenjem ovog prijedloga onemogućila bi se potpuna automatizacija kretanja robe puštene u potrošnju. Štoviše, ovim se prijedlogom poštuju temeljna prava, a posebno pravo na privatnost u skladu s važećim odredbama o zaštiti podataka iz Uredbe (EU) br. 389/2012.

Utjecaj na proračun koji proizlazi iz centraliziranog razvoja i rada nove proširene usluge pokrit će se proračunom programa FISCALIS u okviru odobrenih sredstava koja su već predviđena službenim financijskim programiranjem. Neće biti potrebe za dodatnim sredstvima iz proračuna EU-a. Štoviše, ovom se inicijativom ne namjerava unaprijed dovesti u pitanje prijedlog Komisije o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru..

Prijedlogom se izmjenjuje područje primjene članka 19. Uredbe kako bi se uključile dvije nove kategorije gospodarskih subjekata: ovjerenih pošiljatelja koji su registrirani kao pošiljatelji trošarinske robe koja je već puštena u potrošnju te ovjerenih primatelja koji su registrirani kao primatelji trošarinske robe koja je već puštena u potrošnju. Ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i registrirani pošiljatelji imat će mogućnost djelovati kao ovjereni pošiljatelji, a ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta i registrirani primatelji kao ovjereni primatelji. Nadležna tijela država članica morat će biti upućena u tu činjenicu i tu je informaciju potrebno unijeti u upisnik.

Usto, u skladu s prijedlogom elektronički upisnik sadržavat će podatke koji se odnose na pravo registriranog pošiljatelja da ostavi prazna polja za odredište u nacrtu elektroničkog trošarinskog dokumenta pri kretanju energenata unutar sustava odgode plaćanja trošarine morem ili unutarnjim plovnim putovima. U skladu s člankom 23. Direktive XXX/EZ ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta i registrirani pošiljatelj mogu izostaviti podatke u polju za odredište. Trenutačno, u Uredbi (EU) br. 389/2012 središnji upisnik sadrži informacije o praznom polju za odredište samo u slučaju ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Upravna suradnja u području trošarina u vezi sa sadržajem elektroničkog registra

Referentni dokumenti

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

12.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

29.8.2018

Razmatranje u odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum usvajanja

7.9.2018

 

 

 

Datum podnošenja

11.9.2018

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti