JELENTÉS a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

11.9.2018 - (COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Ivana Maletić
(Simplified procedure – Rule 50(1) of the Rules of Procedure)

Eljárás : 2018/0181(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0285/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0285/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0349),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0371/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0285/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

INDOKOLÁS

A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat a tagállamok közötti közigazgatási együttműködés jogalapját fekteti le.

Ez a valamely tagállamban már szabad forgalomba bocsátott és kereskedelmi célból egy másik tagállam területére szállított jövedéki termékek szállítására vonatkozó felügyeleti eljárás automatizálását érinti. Az új szabályok megkövetelik az XXX/EK irányelv V. fejezete alapján árukat szállító gazdasági szereplők felvételét a gazdasági szereplők nyilvántartásába, amely jelenleg azokra a gazdasági szereplőkre korlátozódik, akik az XXX/EK irányelv III. és IV. fejezetében foglalt rendelkezések alapján végzik a szállítást. A jelenlegi javaslat ezt a követelményt juttatja érvényre a 389/2012/EU rendeletben.

A javaslat célja az XXX/EK irányelv V. fejezetének 2. szakasza alapján árukat szállító gazdasági szereplőkre vonatkozó nyilvántartásba vételi kötelezettség bevezetése. A javaslat hiányában nem lehetne teljesen automatizálni a szabad forgalomba bocsátott termékek szállítását. Ezen túlmenően ez a javaslat a 389/2012/EU rendeletben foglalt, az adatvédelemre vonatkozó meglévő rendelkezés által tiszteletben tartja az alapvető jogokat, különösen a magánélethez való jogot.

A kiterjesztett új szolgáltatás központi fejlesztésének és üzemeltetésének költségvetési vonzatait a FISCALIS program költségvetése fedezi a hivatalos finanszírozási programozásban már tervezett előirányzatok keretein belül. Az uniós költségvetésből további forrásokra nem lesz szükség. Emellett ez a kezdeményezés nem kívánja érinteni a Bizottság következő többéves pénzügyi keretről szóló javaslatát.

A javaslat kiterjeszti a rendelet 19. cikkének hatályát a gazdasági szereplők két új kategóriájára: az olyan igazolt feladókra, akiket már nyilvántartásba vettek szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek feladójaként, valamint olyan igazolt címzettekre, akiket már nyilvántartásba vettek szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek címzettjeként. Az adóraktárak engedélyesei és a bejegyzett feladók eljárhatnak majd igazolt feladóként, az adóraktárak engedélyesei és a bejegyzett címzettek pedig igazolt címzettként. A tagállam illetékes hatóságait tájékoztatni kell erről a tényről, és ezeket az információkat is fel kell tüntetni a nyilvántartásban.

Ezen túlmenően a javaslat szerint az elektronikus nyilvántartás információkat tartalmaz majd a bejegyzett feladó azon joga kapcsán, hogy az elektronikus adminisztratív okmány tervezetében üresen hagyja a rendeltetési hely mezőit, amikor tengeri vagy belvízi úton, jövedékiadó-felfüggesztéssel energiaterméket szállít. Az XXX/EK irányelv 23. cikke értelmében az adóraktár engedélyese és a bejegyzett feladó üresen hagyhatja a rendeltetési hely mezőt. Jelenleg a 389/2012/EU rendeletben a központi nyilvántartás csak az adóraktár engedélyese esetében tartalmazza az üresen hagyható rendeltetési helyre vonatkozó ilyen információt.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés az elektronikus nyilvántartás tartalmát illetően

Hivatkozások

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

12.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

29.8.2018

Vizsgálat a bizottságban

29.8.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

7.9.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

11.9.2018

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 19.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat