Postopek : 2018/0181(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0285/2018

Predložena besedila :

A8-0285/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0368

POROČILO     *
PDF 561kWORD 53k
11.9.2018
PE 625.396v02-00 A8-0285/2018

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalka: Ivana Maletić

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence

(COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0349),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0371/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0285/2018),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin glede vsebine elektronske evidence določa pravno podlago za upravno sodelovanje med državami članicami.

Nanaša se na avtomatizacijo nadzora gibanja trošarinskega blaga, ki je bilo sproščeno v porabo v eni državi članici in ki potuje v drugo državo članico, da bi se vanjo dobavilo v komercialne namene. Novi režim bo zahteval registracijo gospodarskih subjektov, ki premikajo blago v skladu s poglavjem V Direktive XXX/ES, v evidenci gospodarskih subjektov, ki je trenutno omejena na gospodarske subjekte, ki uporabljajo režim iz poglavij III in IV Direktive XXX/ES. S tem predlogom se ta zahteva uvaja v Uredbo (EU) št. 389/2012.

Namen je uvesti obveznost registracije gospodarskih subjektov, ki premikajo blago v skladu z oddelkom 2 poglavja V Direktive XXX/ES. Brez predloga popolna avtomatizacija gibanja blaga, sproščenega v porabo, ne bo mogoča. Poleg tega ta predlog spoštuje temeljne pravice, zlasti pravico do zasebnosti iz veljavnih določb o varstvu podatkov v Uredbi (EU) št. 389/2012.

Proračunski učinek centralnega razvoja in delovanja razširjene nove storitve se bo kril iz proračuna FISCALIS v okviru odobritev, ki so že predvidene v uradnem finančnem načrtovanju. Dodatna sredstva iz proračuna EU ne bodo potrebna. Poleg tega ta pobuda ne vpliva na predlog Komisije o naslednjem večletnem finančnem okviru.

Predlog spreminja področje uporabe člena 19 Uredbe, tako da vključuje dve novi kategoriji gospodarskih subjektov: certificirani pošiljatelji, ki so registrirani kot pošiljatelji za trošarinsko blago, ki je že bilo sproščeno v porabo, in certificirani prejemniki, ki so registrirani kot prejemniki za trošarinsko blago, ki je že bilo sproščeno v porabo. Imetniki trošarinskih skladišč in registrirani pošiljatelji bodo lahko delovali kot certificirani pošiljatelji, imetniki trošarinskih skladišč in registrirani prejemniki pa kot certificirani prejemniki. O tem bo treba obvestiti pristojne organe držav članic, te informacije pa bi morale biti vključene tudi v evidenco.

Poleg tega bo elektronska evidenca po predlogu vključevala informacije o pravici registriranega pošiljatelja, da v osnutku elektronskega administrativnega dokumenta pusti prazna polja o namembnem kraju pri premikanju energentov pod režimom odloga plačila trošarine po morju ali celinskih vodnih poteh. Na podlagi člena 23 Direktive XXX/ES lahko imetniki trošarinskega skladišča in registrirani pošiljatelji polje o namembnem kraju pustijo prazno. Trenutno v Uredbi (EU) št. 389/2012 centralna evidenca vsebuje takšno informacijo glede praznega polja o namembnem kraju le v primeru imetnika trošarinskega skladišča.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Upravno sodelovanje na področju trošarin v zvezi z vsebino elektronskih evidenc

Referenčni dokumenti

COM(2018)0349 – C8-0371/2018 – 2018/0181(CNS)

Datum posvetovanja z EP

12.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

10.9.2018

 

 

 

Poročevalka

Datum imenovanja

Ivana Maletić

20.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

29.8.2018

Obravnava v odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum sprejetja

7.9.2018

 

 

 

Datum predložitve

11.9.2018

Zadnja posodobitev: 19. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov