Procedură : 2018/2069(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0291/2018

Texte depuse :

A8-0291/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/10/2018 - 7.1

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0358

RAPORT     
PDF 483kWORD 49k
26.9.2018
PE 627.722v02-00 A8-0291/2018

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

(2018/2069(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportoare:

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos

(2018/2069(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Georgios Kyrtsos, transmisă la data de 28 martie 2018 de către Procurorul General adjunct la Curtea Supremă din Grecia, pentru a permite urmărirea penală împotriva sa pentru infracțiunea de neachitare a sumelor datorate statului (Dosarele penale ABM: IG 2017/11402 și EG 10-17/337, prezentate împreună cu documentul 1160350 din 28 martie 2018), și comunicată în ședința plenară din 2 mai 2018,

–  în urma audierii lui Georgios Kyrtsos, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0291/2018),

A.  întrucât Parchetul de pe lângă Curtea Supremă a Greciei a solicitat retragerea imunității lui Georgios Kyrtsos, deputat în Parlamentul European, în legătură cu procedura penală referitoare la neplata sumelor datorate statului (depășind 200 000 EUR), în conformitate cu dispozițiile articolului 25 alineatul (1) și alineatul (6) din Legea nr. 1882/1990, înlocuit cu dispozițiile articolului 23 alineatul (1) din Legea nr. 2523/1997, cu dispozițiile articolului 25 alineatul (1) din Legea nr. 1882/90, înlocuit de articolul 34 alineatul (1) din Legea 3220/2004, ale articolului 3 alineatul (1) din Legea 3943/2011, ale articolului 20 din Legea 4321/2015 și, în final, cu dispozițiile articolului 8 din Legea 4337/2015.

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriei țări;

C.  întrucât articolul 62 din Constituție Republicii Elene prevede că, pe durata mandatului lor parlamentar, deputații nu pot fi urmăriți, arestați, trimiși în închisoare sau supuși altor măsuri privative de libertate fără acordul prealabil al parlamentului;

D.  întrucât Georgios Kyrtsos a acționat în calitate de reprezentant legal (director general) al întreprinderii „Free Sunday Publishing House Ltd.” de la 29 iunie 2009;

E.  întrucât Georgios Kyrtsos, în calitate de reprezentant legal al Free Sunday Publishing House Ltd, este acuzat de neplata sumei de șase sute douăzeci și șapte de mii șapte sute cincizeci și doi de euro și șaizeci și cinci de cenți (627 752,65 EUR) datorată statului;

F.  întrucât este clar că infracțiunea prezumtivă nu are nicio legătură directă cu funcția lui Georgios Kyrtsos de deputat în Parlamentul European, ci are legătură cu postul său anterior, de director al întreprinderii sale de presă;

G.  întrucât, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, urmărirea penală nu se referă la opiniile sau la voturile exprimate în exercitarea funcțiilor respective de deputat în Parlamentului European;

H.  întrucât nu există niciun motiv pentru a presupune că procedura penală a fost deschisă cu intenția de a prejudicia activitatea politică a deputatului (fumus persecutionis),

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Georgios Kyrtsos;

2.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților elene și lui Georgios Kyrtsos.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

24.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Jytte Guteland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Howarth

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate