MÁSODIK JELENTÉS az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

2.10.2018 - (2017/2177(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Bart Staes

Eljárás : 2017/2177(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0299/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0299/2018
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2017/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt[1],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  tekintettel 2018. április 18-i, a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[3], valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszára,

–  tekintettel a Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal igazgatótanácsa által a Parlament 2018. április 18-i, a mentesítés elhalasztásáról szóló határozatát követően tett lépésekre, amelyek José Carreirának az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatói posztjáról való, 2018. június 6-i lemondását eredményezték,

–  tekintettel a 2018. szeptember 3-i meghallgatásra és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal új ideiglenes ügyvezető igazgatója által 2018. júniusi kinevezése óta már meghozott korrekciós intézkedésekre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5] és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0299/2018),

1.  mentesítést ad az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal új ideiglenes ügyvezető igazgatója számára a hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2017/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt[7],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[8],

–  tekintettel a 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2018. február 20-i tanácsi ajánlásra (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  tekintettel 2018. április 18-i, a 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára[9], valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszára,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[11] és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[12] és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0299/2018),

1.  jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2017/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0299/2018),

A.  mivel az Unió minden decentralizált ügynökségének átláthatónak és az európai polgárok előtt elszámoltathatónak kell lennie az uniós szervként rájuk bízott pénzeszközök tekintetében;

B.  mivel a Parlamentnek a költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepét az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a költségvetési rendelet és a pénzügyi keretszabályzat határozza meg;

1.  kiemeli az uniós költségvetés végrehajtása kapcsán a felelős, elszámoltatható és átlátható módon, az összes vonatkozó szabályzattal és rendelettel összhangban történő eljárás fontosságát;

2.  emlékeztet a Parlament költségvetési mentesítési eljárás tekintetében betöltött szerepére, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés, a költségvetési rendelet és a Parlament eljárási szabályzata határoz meg;

3.  üdvözli, hogy a mentesítés elhalasztásáról szóló, 2018. április 18-i első határozat a Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága, az igazgatótanács és a hivatal új ideiglenes ügyvezető igazgatója által hozott határozott korrekciós intézkedéseket eredményezte;

4.  elismeri, hogy – a hivatal korábbi vezetésével szembeni OLAF-vizsgálat lezárása kivételével – az eddig megtett korrekciós intézkedések kielégítően reagáltak a mentesítés elhalasztásáról szóló, 2018. április 18-i parlamenti határozatban ismertetett fenntartásokra;

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett, folyamatban lévő vizsgálat

5.  emlékeztet rá, hogy jelenleg folyamatban van egy OLAF-vizsgálat az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal („hivatal”) több, korábban vagy jelenleg közép- vagy felsővezetői pozíciót betöltő munkatársa ellen;

6.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a hivatal igazgatótanácsa 2018. június 6-án úgy határozott, hogy azonnali hatállyal felmenti hivatalából az ügyvezető igazgatót; üdvözli az ideiglenes ügyvezető igazgató kinevezését, akire az OLAF vizsgálata nem terjed ki; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy az igazgatótanács nem hozta meg már sokkal korábban ezt az intézkedést saját kezdeményezésére, amivel a mentesítési eljárás késedelme elkerülhető lett volna;

7.  üdvözli az ideiglenes ügyvezető igazgató által a hivatal irányítási struktúrájának javítása, az átláthatóság helyreállítása és a bizalomépítés érdekében eddig megtett intézkedéseket; hangsúlyozza az ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően korábban kimutatott hiányosságokkal szembeni fellépés fontosságát; felhívja a hivatalt, hogy készítsen átfogó és részletes ütemtervet a következő lépésekről; ezenkívül felszólítja a hivatalt ezzel összefüggésben arra, hogy az ütemtervbe foglaljon bele egy, a vezetésbe vetett bizalom helyreállítását szolgáló világos tervet, különös tekintettel arra, hogy a hozzáértő és hatékony irányítás kulcsfontosságú a hivatalt általában érintő kihívások fényében, főként annak érdekében, hogy a 2018-ban és 2019-ben előirányzott jelentős számú új munkatárs felvétele és képzése olyan szinten valósuljon meg, hogy a hivatal megfelelően motivált és magas színvonalú személyzettel rendelkezzen, csökkenjen a személyzeti fluktuáció, és sikerüljön fenntartani a személyzet szaktudásának és tapasztalatának szintjét;

8.  felhívja az OLAF-ot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a vizsgálat eredményéről, amint azt lezárta;

9.  felszólítja a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát, hogy építse be az OLAF-jelentés eredményeit a hivatal 2017-es mentesítési jelentésébe, és ezáltal biztosítsa, hogy a hivatalnak címzett lehetséges új ajánlásokat teljes körűen végrehajtsák;

Az alapul szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről szóló korlátozott vélemény alapja

10.  emlékeztet rá, hogy az öt olyan jelentős 2016-os közbeszerzési eljárás közül, amelyek esetében ezen év során kifizetések merültek fel, a Számvevőszék kettővel kapcsolatban lényeges megállapításokat tett, ami arra utal, hogy a hivatal nem jár el kellő szigorral közbeszerzési eljárásai során;

11.  elvárja, hogy minden lehetséges intézkedést tegyenek meg a 2016-os költségvetési évben történt 920 561 EUR (az utazási szolgáltatások beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás), illetve 592 273 EUR (a migrációs válsággal kapcsolatos tevékenységéhez nyújtandó munkaerő-közvetítési szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződés) összegű szabálytalan kifizetések visszatérítésére;

12.  továbbra is aggodalmát fejezi ki a kifizetett utazási költségtérítések alakulása miatt; megjegyzi, hogy 2014-ben 997 506 EUR-t térítettek vissza, míg 2015-ben a visszatérítések összege 987 515 EUR, 2016-ban pedig 1 012 147 EUR volt; megjegyzi, hogy az „A” kategóriába tartozó résztvevőknek meghatározott feladatokat kell ellátniuk az üléseken; tudomásul veszi az A-kategóriás visszatérítéseknek a 2014. évi 69%-hoz képest 2015-ben 52%-ra, 2016-ban pedig 37%-ra való csökkenését; aggodalmát fejezi ki azon nyilvánvaló ellentmondás miatt, hogy a hivatalnak egyre nagyobb a munkaterhelése, ugyanakkor az A-kategóriájú résztvevők száma egyre kisebb; hangsúlyozza, hogy az utazási költségtérítések összegének növekedése és az A-kategóriájú résztvevők számának csökkenése önkényes visszatérítési rendszerre utalhat;

13.  ismételten megjegyzi, hogy a hivatal munkaprogramjában szerepel, hogy a hivatal egyes tagállamok „fogadóállomásain” operatív támogatási tevékenységet folytat; hangsúlyozza e tevékenység fontosságát és azt, hogy tágabb értelemben az egész Unióra nézve következményekkel jár, ha a feladatokat nem megfelelően tervezik meg, irányítják és hajtják végre; határozottan sürgeti a hivatal munkatársait, hogy megfelelően lássák el az igazgatási ügyekkel és a helyszíni munkával kapcsolatos feladataikat;

14.  sajnálatát fejezi ki a fent említett közbeszerzési eljárásokban feltárt hibák következtében a hivatal tekintélyében okozott kár miatt; megismétli, hogy csak akkor biztosítható hatékony ellenőrzés, ha teljes mértékben átláthatóak ezek az eljárások;

15.  üdvözli, hogy a hivatal cselekvési terveket készített a Számvevőszék által azonosított problémák orvoslására, nevezetesen:

  – az utazási szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás (FCM utazási iroda) helyett nyílt eljárást bonyolítottak le, amely lezárult és új szerződés megkötéséhez vezetett;

  – a Görögországban munkaerő-közvetítési szolgáltatások nyújtására vonatkozó keretszerződés (Randstad) helyett nyílt eljárást bonyolítottak le, amely lezárult és új szerződés megkötéséhez vezetett;

16.  üdvözli a hivatal közbeszerzési eljárások megerősítését célzó intézkedéseit, különösen azt, hogy a közbeszerzés területére vezető pozíciójú, illetve kiegészítő támogató személyzetet helyezett;

o

o o

17.  a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2018. április 18-i állásfoglalására[13].

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

27.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

8

7

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

 • [1]  HL C 417., 2017.12.6., 79. o.
 • [2]  HL C 417., 2017.12.6., 79. o.
 • [3]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0140.
 • [4]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [5]  HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
 • [6]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [7]  HL C 417., 2017.12.6., 79. o.
 • [8]  HL C 417., 2017.12.6., 79. o.
 • [9]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0140.
 • [10]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
 • [11]  HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
 • [12]  HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
 • [13]  E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0140.
Utolsó frissítés: 2018. október 16.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat