Eljárás : 2018/0173(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0307/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0307/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.16

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0415

JELENTÉS     *
PDF 425kWORD 53k
4.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Miguel Viegas

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM2018)0334),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0269/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0307/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adójának szerkezetéről szóló 92/83/EGK irányelv meghatározza az alkoholra és az alkoholtartalmú italokra – beleértve a sörre és a borra – alkalmazott jövedéki adó szerkezetére vonatkozó közös szabályokat. Ez az irányelv meghatározza és osztályozza az alkohol és az alkoholtartalmú italok különböző típusait azok jellemzői szerint, és egyes ágazatokban jogi keretet biztosít a kedvezményes adómértékek, mentességek és eltérések tekintetében, például a Spanyol Királyság egyes régióiban a borkészítés során használt köztes termékek esetében.

Az irányelv 1992. évi elfogadása óta az első és eddig egyetlen értékelés 2014-ben kezdődött meg. A Bizottság ezért az irányelvet kiválasztotta a Célravezető és hatásos szabályozás programja (REFIT) keretében történő értékelésre.

A tapasztalatok szerint az irányelv nem tartott lépést az új technológiák és a szeszipar fejlődése által teremtett kihívásokkal és lehetőségekkel. Felmerültek bizonyos problémák, a hatékonyság hiánya pedig továbbra is fennáll, és torzulásokhoz vezet a belső piacon. A tagállami jövedékiadó-szintek közötti számottevő eltérések – amelyek jelentős mértékben ösztönzik az adókijátszást –, valamint a szóban forgó adó meghatározásának egyéb hiányosságai miatt mind az adóhatóságok, mind pedig a gazdasági szereplők nehézkes adminisztratív eljárásokkal szembesülnek. A gazdasági szereplők aránytalan adminisztratív és megfelelési költségei korlátozzák a kis- és középvállalkozások részvételét az alkohol és az alkoholtartalmú italok EU-n belüli kereskedelmében. Mivel e javaslat céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért azok uniós szinten jobban megvalósíthatók az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás és arányosság elvének megfelelően.

A tanulmány és a hatásvizsgálat többek között az alábbi főbb területekre koncentrált:

1)  A denaturált alkoholra vonatkozó mentességek alkalmazásának hiányosságai. A javaslat növelné a jogbiztonságot az irányelv vonatkozó cikkeinek egyértelműsítése révén.

2)  Bizonyos alkoholtartalmú italok besorolásának hiányosságai. A Bizottság a jelenlegi „egyéb erjesztett italok” kategóriának két alkategóriára történő felosztását javasolja. Az első alkategória megtartja a jelenlegi kezelést, míg a második a hagyományos egyéb erjesztett italokat elkülönítve határozza meg és kezeli.

3)  A kisüzemi termelőkre és az alacsony alkoholtartalmú italokra vonatkozó kedvezményes adómértékek alkalmazásának hiányosságai. Javaslat a kedvezményes adómértékek kisüzemi almaborfőzdékre történő kiterjesztésére és a sörre alkalmazható kedvezményes adómértékekre vonatkozó küszöbérték növelésére. Javasolt továbbá egy, a független kisüzemi sörfőzdékre és almaborfőzdékre vonatkozó, Unió-szerte egységes igazolás kidolgozása.

4)  Nem egyértelmű rendelkezések az édesített vagy ízesített sörök Plato-fokának mérésére. A javaslat növelné a jogbiztonságot a vonatkozó cikkek egyértelműsítése révén.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolása

Hivatkozások

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

13.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

2.7.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

1.10.2018

Vizsgálat a bizottságban

1.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

1.10.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

4.10.2018

Utolsó frissítés: 2018. október 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat