Postopek : 2018/0173(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0307/2018

Predložena besedila :

A8-0307/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.16

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0415

POROČILO     *
PDF 561kWORD 53k
4.10.2018
PE 626.675v02-00 A8-0307/2018

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Miguel Viegas

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače

(COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0334),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0269/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0307/2018),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Direktiva 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače določa skupna pravila o strukturah trošarin, ki veljajo za alkohol in alkoholne pijače, vključno s pivom in vinom. V njej so glede na značilnosti opredeljene in razvrščene različne vrste alkohola in alkoholnih pijač ter zagotavlja pravni okvir za nižje stopnje, oprostitve in odstopanja v nekaterih sektorjih, na primer za vmesne izdelke za pripravo vina v nekaterih regijah Kraljevine Španije.

Prvo in edino vrednotenje Direktive od njenega sprejetja leta 1992 se je začelo izvajati leta 2014. Zato je Komisija določila, da jo je treba ovrednotiti v okviru njenega programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (v nadaljnjem besedilu: REFIT).

Menila je, da Direktiva ni prilagojena izzivom in priložnostim, ki jih v prinašajo nove tehnologije in razvoj v industriji alkoholnih pijač. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo nekatere težave in da je prisotna neučinkovitost, kar lahko povzroči motnje na notranjem trgu. Ker se stopnje dajatev med državami članicami zelo razlikujejo, kar je velika spodbuda za davčno utajo, in ker so pri zasnovi davka še druge pomanjkljivosti, je treba uporabljati upravne postopke, ki so za davčne uprave in gospodarske subjekte obremenjujoči. Ti nesorazmerni upravni stroški in stroški za zagotavljanje skladnosti za gospodarske subjekte omejujejo sodelovanje malih in srednjih podjetij v trgovini z alkoholom in alkoholnimi pijačami znotraj EU. Ker ciljev tega predloga države članice ne morejo zadovoljivo doseči same in se lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji.

Študija in ocena učinka sta bili osredotočeni na naslednja osrednja področja:

1)  pomanjkljivosti pri uporabi oprostitev za denaturirani alkohol. V predlogu so ustrezni členi Direktive pojasnjeni, da bi se povečala pravna varnost;

2)  pomanjkljivosti pri razvrstitvi nekaterih alkoholnih pijač. Predlaga se, da bi sedanjo skupino drugih fermentiranih pijač razdelili na dve podskupini. Za prvo bo ohranjena sedanja obravnava, v drugi skupini pa bodo ločeno opredeljene in obravnavane tradicionalne druge fermentirane pijače;

3)  pomanjkljiva uporaba nižjih stopenj za male proizvajalce in alkoholne pijače z nizko vsebnostjo alkohola. Predlaga se razširitev nižjih stopenj za male izdelovalce jabolčnika in povišanje praga, do katerega se nižje stopnje uporabljajo za pivo. Predlaga se tudi, da bi za male neodvisne pivovarne in izdelovalce jabolčnika v vsej EU zasnovali enotno potrdilo;

4)  nejasne določbe v zvezi z merjenjem stopenj Plato za sladkano ali aromatizirano pivo. V predlogu so ustrezni členi Direktive pojasnjeni, da bi se povečala pravna varnost.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Uskladitev strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače

Referenčni dokumenti

COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS)

Datum posvetovanja z EP

13.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ECON

2.7.2018

 

 

 

Poročevalec

Datum imenovanja

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

1.10.2018

Obravnava v odboru

1.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

1.10.2018

 

 

 

Datum predložitve

4.10.2018

Zadnja posodobitev: 12. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov