Postupak : 2018/0904(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0312/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0312/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/10/2018 - 7.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0396

IZVJEŠĆE     
PDF 535kWORD 56k
11.10.2018
PE 628.539v02-00 A8-0312/2018

o Prijedlogu imenovanja zamjenice izvršnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja

(N8-0101/2018 – C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

Odbor za proračune

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelji Jean Arthuis, Roberto Gualtieri

(Zajedničke sjednice odbora – članak 55. Poslovnika)

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS ILIJANE CANOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu imenovanja zamjenice izvršnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja

(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Upravljačkog odbora Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) od 19. srpnja 2018. o ponovnom imenovanju njegove zamjenice glavnog direktora (C8-0424/2018),

–  uzimajući u obzir članak 7. Uredbe (EU) br. 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 — Europski fond za strateška ulaganja(1),

–  uzimajući u obzir članak 122.a Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješća Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0312/2018),

A.  budući da je člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2015/1017 predviđeno da glavnog direktora i zamjenika glavnog direktora EFSU-a imenuje Europska investicijska banka (EIB) na razdoblje od tri godine koje se može jednom produžiti nakon odobrenja Europskog parlamenta i nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira u skladu s postupcima EIB-a, o čemu se Europski parlament obavješćuje pravovremeno i u svim fazama postupka;

B.  budući da je Upravljački odbor EFSU-a 19. srpnja 2018. donio prijedlog o ponovnom imenovanju glavnog direktora i zamjenice glavnog direktora EFSU-a i proslijedio ga Europskom parlamentu;

C.  budući da su Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku 25. rujna 2018. održali saslušanje s Ilijanom Canovom, predloženom kandidatkinjom za dužnost zamjenice glavnog direktora EFSU-a, tijekom kojeg je ona održala uvodnu riječ, a zatim odgovarala na pitanja članova odborâ;

1.  daje suglasnost za imenovanje Ilijane Canove na dužnost zamjenice glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj investicijskoj banci i vladama država članica.

(1)

SL L 169, 1.7.2015., str. 1.


PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS ILIJANE CANOVE

profil

 

  Trenutačno obnaša dužnost zamjenice glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), jamstvenog instrumenta u vrijednosti od 26 milijarde EUR koji EU daje na raspolaganje grupi Europske investicijske banke za potporu strateškim ulaganjima u EU-u. Odgovorna je za operativno upravljanje EFSU-om i supredsjedanje Odborom za ulaganja EFSU-a.

  Ima više od 10 godina iskustva u području razvojnog bankarstva u Europskoj banci za obnovu i razvoj, London, Ujedinjena Kraljevina, gdje je radila na mjestu pridruženog bankara i na mjestu direktora tima za financijski inženjering i sufinanciranje sredstvima EU-a. Obnašala je niz savjetodavnih funkcija u odborima infrastrukturnih fondova i komunalnih poduzeća.

  Godine 2013. i 2014. imenovana je zamjenicom premijera i bila zadužena za upravljanje fondovima EU-a u dvije zasebne privremene vlade Bugarske.

  Studirala je korporativne i poslovne financije. Magisterij znanosti u području financija stekla je na Sveučilištu za nacionalno i svjetsko gospodarstvo u Sofiji (Bugarska). Pohađala je postdiplomski studij financijskog upravljanja na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu DC, SAD. Radila je na samostalnom istraživačkom projektu razvoja hipotekarnog financiranja u zemljama u razvoju u okviru stipendije za gostovanje koju su joj dodijelili Sveučilište Georgetown i agencija USAID kao odabranoj stručnjakinji iz srednje i istočne Europe.

 

Iskustvo

od

siječnja 2016.

Zamjenica glavnog direktora, Europski fond za strateška ulaganja, EIB, Luxembourg

  Imenovana na prijedlog Upravljačkog odbora EFSU-a nakon saslušanja u Europskom parlamentu.

  Zajedno s glavnim direktorom odgovorna je za upravljanje EFSU-om i supredsjeda sastancima Odbora za ulaganja EFSU-a. Odbor za ulaganja odgovoran je za odobravanje upotrebe jamstva EU-a za ulaganja u zajmove, jamstva i vlasnički kapital u skladu s investicijskim politikama i smjernicama EFSU-a.

  Odgovorna je za provedbu EFSU-a i ostvarivanje strateških ciljeva EFSU-a u tijesnoj suradnji sa Skupinom EIB-a i Upravljačkim odborom EFSU-a. Odgovorna je za doprinos razvoju i provedbi strateških prioriteta i ciljeva EFSU-a.

  Predstavlja EFSU prema vanjskim dionicima, na sastancima na visokoj razini, događajima i medijima.

  Politički dijalog o učinkovitoj upotrebi financijskih instrumenata, regulatornim i pravnim okvirima, učinkovitom upravljanju i strateškom usmjerenju.

 

ožujak 2015. – siječanj 2016.

 

Direktorica tima za sufinanciranje sredstvima EU-a i financijski inženjering, Europska banka za obnovu i razvoj, London, Ujedinjena Kraljevina

 

Odgovorna za razvoj strateške suradnje s Europskom komisijom za izradu i upravljanje inovativnim financijskim instrumentima u području istraživanja i inovacija, energetske učinkovitosti i urbanog razvoja, okoliša i financiranja u području klime, financiranja MSP-ova. Savjetovanje Europske komisije, državnih tijela, financijskih institucija i drugih klijenata EBRD-a. Zadužena za osnivanje nove uprave i odabir osoblja za nju, razvoj strateških ciljeva tima i razvoj poslovanja. Odgovara izravno glavnom operativnom službeniku.

 

kolovoz 2014. –

studeni 2014.

Zamjenica premijera zadužena za upravljanje fondovima EU-a u privremenoj vladi Bugarske, imenovana od strane predsjednika Bugarske

travanj 2009. – kolovoz 2014.

Viša bankarica, Europska banka za obnovu i razvoj, tim za komunalnu i okolišnu infrastrukturu, London, Ujedinjena Kraljevina

  Voditeljica tima u području pokretanja poslovanja, izvršavanja i provedbe ulaganja temeljnog kapitala i duga u infrastrukturu u jugoistočnoj Europi, Ukrajini i Rusiji.

  Predsjednica upravnog odbora fonda za razvoj općinske infrastrukture SICAV, instrumenta ulaganja u vrijednosti od 100 milijuna EUR, kojim se osiguravaju podjela rizika i financiranje duga za infrastrukturna ulaganja u području zapadnog Balkana. Vodeća uloga u idejnom razvoju i strukturnoj uspostavi fonda te prikupljanju sredstava.

  Članica upravnog odbora FLAG-a u Bugarskoj, inovativnog investicijskog instrumenta s mješovitim financiranjem za ulaganja u komunalnu infrastrukturu zajedno s kohezijskim i strukturnim fondovima EU-a.

  2008. – 2010.: članica upravnog odbora Sofijskih voda, instrumenta posebne namjene, odgovornog za vodoopskrbu i odvodnju u Sofiji (Bugarska), u većinskom vlasništvu United Utilities, poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine koje kotira na burzi.

  Odgovorna za upravljanje odnosima i politički dijalog s međunarodnim financijskim institucijama, Europskom komisijom, vladama i regulatornim tijelima u dotičnoj regiji.

 

ožujak 2013. – lipanj 2013..

Zamjenica premijera i ministrica za upravljanje fondovima EU-a u privremenoj vladi Bugarske, imenovana od strane predsjednika Bugarske

 

 

travanj 2006. –

travanj 2009.

Glavna bankarica, Europska banka za obnovu i razvoj, tim za komunalnu i okolišnu infrastrukturu, sjedište u Londonu, Ujedinjena Kraljevina

  Geografski naglasak na Bugarskoj, Srbiji, Hrvatskoj i Rusiji.

  Vođenje i upravljanje projektnim timovima za strukturiranje, pregovaranje i provedbu investicijskih projekata u području vodoopskrbe i odvodnje, proizvodnje i opskrbe električnom i toplinskom energijom, javnog prijevoza, gospodarenja otpadom.

  Strukturiranje i financiranje javno-privatnih partnerstava. Uspješni rezultati u ulozi voditeljice projekta restrukturiranja ključnog projekta javno-privatnog partnerstva u regiji kao vodeći pregovarač u okviru upravljanja cijelog niza dionika (poduzeće za projekt, davatelj potpore, regulator, dioničari, sufinancijeri).

  Ključne odgovornosti za upravljanje odnosima i politički dijalog u Bugarskoj.

 

veljača 2003. – travanj 2006.

Pridruženi bankar, Europska banka za obnovu i razvoj, Sofija, Bugarska

Upravljanje i provedba projekata u području željeznica, prometa, vodnog sektora, zračnih luka, uključujući i financiranje koncesija. Ključna uloga u pripremi poslovne strategije Banke za infrastrukturni sektor u Bugarskoj.

kolovoz 2001. – veljača 2003.

Deloitte, savjetovanje za rješavanje sporova i sudske postupke, Washington DC, SAD i usluge osiguranja i pružanje savjetovanja, Sofija, Bugarska

Započela je kao pripravnica u Deloitteu u Washingtonu DC, SAD u odjelu za savjetovanje za rješavanje sporova i sudske postupke. Nastavila je u Deloitteu u Bugarskoj kao viši revizor u odjelu za revizije i savjetovanje. Radila je u timu za reviziju na nizu projekata, uključujući zakonske i međunarodne revizije. Iskustvo po djelatnosti klijenata: osiguranje, bankarstvo, energija, graditeljstvo, distribucija nafte i proizvodnja tekstila.

 

kolovoz 1996.

kolovoz 2000.

Poslovna banka Biochim (trenutačno UniCredit Bulbank), Sofija, Bugarska

Započela je kao savjetnik za klijente, pružajući usluge i savjetovanje poslovnim klijentima. Godine 1998. promaknuta je na funkciju višeg financijskog analitičara, nadležnog za proračun i analizu troškova i koristi. Davanje rješenja za restrukturiranje i konsolidaciju podružnica. Članica glavnog tima zaduženog za vođenje razvoja proizvoda i stvaranje priručnika za proizvode banke Biochim.  

Akademsko obrazovanje

kolovoz 2000. – kolovoz 2001.

Gostujuća znanstvenica. Sveučilište Georgetown i Sveučilište George Washington. Washington DC, SAD

Stipendija za gostujuće znanstvenike koju Sveučilište Georgetown i agencija USAID dodjeljuju odabranim stručnjacima iz srednje i istočne Europe. Poslijediplomski studij u području korporativnih financija, primijenjene prognoze i analiza vremenskih nizova, analiza naprednih financijskih izvještaja, financijsko upravljanje, analiza ulaganja i upravljanje portfeljem. Samostalni istraživački projekt u području razvoja hipotekarnog financiranja u tranzicijskim zemljama.

kolovoz 1994. – prosinac 1998.

Magisterij znanosti u području financija. Sveučilište za nacionalno i svjetsko gospodarstvo, Sofija (BG)

Studij iz područja financija, računovodstva, ulaganja, bankarstva i prava s naglaskom na korporativnim financijama.

ostale kvalifikacije i nagrade

Vještine

Poslovni softver: Microsoft Office (Word, Excel)

Nagrade

Gostujuća stipendija agencije USAID i Sveučilišta Georgetown za poslijediplomski studij i istraživački boravak, Washington DC, SAD.

Imenovana mladim globalnim liderom 2015. od strane Svjetskog gospodarskog foruma

Jezici

Bugarski – materinski jezik. Engleski – govori tečno. Ruski – srednja razina.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje zamjenika glavnog direktora EFSU-a

Referentni dokumenti

2018/0904(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

26.7.2018

 

 

 

Nadležni odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

4.10.2018

ECON

4.10.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jean Arthuis

25.9.2018

Roberto Gualtieri

25.9.2018

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

3

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Pervenche Berès, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Ingeborg Gräßle, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Peter Simon, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mady Delvaux, Ashley Fox, Ramón Jáuregui Atondo, Jan Keller, Thomas Mann, Nils Torvalds, Lieve Wierinck

Datum podnošenja

11.10.2018

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti