Postupak : 2018/0222(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0315/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0315/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/11/2018 - 14.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0450

IZVJEŠĆE     *
PDF 431kWORD 51k
11.10.2018
PE 628.419v02-00 A8-0315/2018

o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Sander Loones

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Vijeća  o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije Vijeću (COM(2018)0398),

–  uzimajući u obzir članak 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0316/2018),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0315/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.


OBRAZLOŽENJE

Bez obzira na jasno utvrđene razlike u pravnom statusu novca EU-a koji se izravno isplaćuje krajnjim korisnicima (bez državnih sredstava) i novca EU-a koji se isplaćuje neizravno preko nacionalnih tijela (državna sredstva), nacionalna ili regionalna tijela često ne uzimaju u obzir činjenicu da se novac EU-a ne isključuje automatski iz pravila o državnim potporama niti se automatski smatra državnom potporom. Do zabune dolazi ponajprije zbog činjenice da je novac EU-a obuhvaćen područjem primjene članka 107. stavka 1. UFEU-a samo ako ga javno tijelo može kontrolirati.

Izvjestitelj pozdravlja inicijative koje je Europska komisija pokrenula kako bi se poboljšalo međudjelovanje programa financiranja sredstvima EU-a i pravila o državnim potporama. Predložena izmjena Ovlašćujuće uredbe EU-a o državnim potporama(1) doprinosi tom cilju jer će se njome omogućiti da Komisija uvede ciljane izmjene Uredbe o općem skupnom izuzeću(2) kako bi se sredstva iz fondova kojima se upravlja na nacionalnoj razini i sredstva iz fondova EU-a kojima se upravlja centralizirano mogla što jednostavnije kombinirati bez narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Komisijin prijedlog da se u Ovlašćujuću uredbu uvrste dvije nove kategorije (nacionalna sredstva kombinirana sa sredstvima EU-a kojima se upravlja na središnjoj razini i projekti u okviru Unijinih programa europske teritorijalne suradnje) s ciljem izmjene Uredbe o općem skupnom izuzeću doprinijet će administrativnom pojednostavljenju. Logično je da projekti i financijska sredstva koje Komisija odobrava na temelju drugih pravila, a kojima se također nastoji izbjeći narušavanje tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu, ne podliježu dodatnim provjerama u okviru pravila o državnim potporama

Izvjestitelj stoga pozdravlja Prijedlog Komisije i predlaže njegovo usvajanje putem pojednostavnjenog postupka na temelju članka 50. Poslovnika.

(1)

Uredba Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (SL L 248, 24.9.2015., str. 1.).

(2)

Uredba Komisije (EU) 651/2014 od 17. srpnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Primjena članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora

Referentni dokumenti

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

9.7.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

9.10.2018

Razmatranje u odboru

9.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

9.10.2018

 

 

 

Datum podnošenja

11.10.2018

Posljednje ažuriranje: 19. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti