Eljárás : 2018/0222(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0315/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0315/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/11/2018 - 14.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0450

JELENTÉS     *
PDF 424kWORD 52k
11.10.2018
PE 628.419v02-00 A8-0315/2018

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sander Loones

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0398),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 109. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0316/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0315/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.


INDOKOLÁS

Míg a végső kedvezményezetteknek közvetlenül kifizetett uniós pénzek (nem állami források) és a nemzeti hatóságokon keresztül közvetetten kifizetett uniós pénzek (állami források) jogi státusza közötti különbségek jól ismertek, a nemzeti vagy regionális hatóságok gyakran nem értékelik, hogy az uniós pénzek nem kerülnek automatikusan kizárásra az állami támogatásra vonatkozó szabályok hatálya alól, és nem minősülnek automatikusan állami támogatásnak. A zavar nagyrészt abból ered, hogy az uniós pénzek csak akkor tartoznak az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, ha állami szerv ellenőrzést gyakorolhat felettük.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által az uniós finanszírozási programok és az állami támogatási szabályok közötti kölcsönhatás javítására tett kezdeményezéseket. Az állami támogatásokra vonatkozó felhatalmazó uniós rendelet(1) javasolt módosítása hozzájárul ehhez a célhoz, mivel felhatalmazza a Bizottságot az általános csoportmentességi rendelet(2) célzott módosítására, hogy a nemzeti szinten kezelt pénzösszegeket és a Bizottság által központilag irányított uniós forrásokat a lehető leggördülékenyebben lehessen ötvözni az Unió egységes piacán zajló verseny torzítása nélkül.

A Bizottság javaslata – amely a felhatalmazó rendeletbe két új kategória (a központilag irányított uniós forrásokkal ötvözött nemzeti források és az európai területi együttműködés programjainak projektjei) beillesztésére irányul az általános csoportmentességi rendelet módosítása céljából – hozzá fog járulni a közigazgatási egyszerűsítéshez. Nincs értelme annak, hogy a Bizottság által más, szintén az egységes piacon a verseny torzulásának elkerülését célzó szabályok alapján jóváhagyott projekteket és finanszírozást további ellenőrzés alá vessünk az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján.

Az előadó így üdvözli a Bizottság javaslatát, és javasolja annak a Parlament eljárási szabályzata 50. cikke szerinti egyszerűsített eljárás útján való elfogadását.ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazása

Hivatkozások

COM(2018)0398 – C8-0316/2018 – 2018/0222(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

9.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Sander Loones

20.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

9.10.2018

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

9.10.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

11.10.2018

(1)

A Tanács (EU) 2015/1588 rendelete (2015. július 13.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról (HL L 248., 2015.9.24., 1. o.).

(2)

A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)

Utolsó frissítés: 2018. október 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat