Postupak : 2018/0808(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0344/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0344/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.9
CRE 24/10/2018 - 11.9

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0408

IZVJEŠĆE     *
PDF 423kWORD 52k
19.10.2018
PE 628.466v02-00 A8-0344/2018

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj

(11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Branislav Škripek

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 1. Poslovnika)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj

(11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (11265/2018),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kako je izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0388/2018),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0344/2018),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Provedbena odluka Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj

Referentni dokumenti

11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

3.8.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

6.9.2018

Datum usvajanja

18.10.2018

 

 

 

Datum podnošenja

19.10.2018

Posljednje ažuriranje: 22. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti