Eljárás : 2018/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0344/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0344/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2018 - 11.9
CRE 24/10/2018 - 11.9

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0408

JELENTÉS     *
PDF 418kWORD 52k
19.10.2018
PE 628.466v02-00 A8-0344/2018

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Branislav Škripek

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről

(11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (11265/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0388/2018),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0344/2018),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak.

(1)

  HL L 210., 2008.8.6., 1. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Végrehajtási határozat a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról

Hivatkozások

11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

3.8.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

6.9.2018

Az elfogadás dátuma

18.10.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

19.10.2018

Utolsó frissítés: 2018. október 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat