Procedură : 2018/0810(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0345/2018

Texte depuse :

A8-0345/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0410

RAPORT     *
PDF 485kWORD 46k
19.10.2018
PE 628.468v02-00 A8-0345/2018

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Branislav Škripek

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația

(11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (11284/2018),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0390/2018),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0345/2018),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)

  JO L 210, 6.8.2008, p. 1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizie de punere în aplicare privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Croația

Referințe

11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS)

Data consultării PE

3.8.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Raportor

Data numirii

Branislav Škripek

27.9.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

6.9.2018

Data adoptării

18.10.2018

 

 

 

Data depunerii

19.10.2018

Ultima actualizare: 22 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate