Procedură : 2018/2076(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0350/2018

Texte depuse :

A8-0350/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0402

RAPORT     
PDF 485kWORD 46k
22.10.2018
PE 625.484v02-00 A8-0350/2018

referitor la cererea de ridicare a imunității lui Sophie Montel

(2018/2076(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tadeusz Zwiefka

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la cererea de ridicare a imunității lui Sophie Montel

(2018/2076(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Sophie Montel, transmisă la 21 februarie 2018 de ministrul francez al Justiției și Libertăților, în legătură cu procedura judiciară (dosarul nr. B-49 2018/00243) deschisă împotriva lui Sophie Montel la Tribunalul Regional Nanterre, în urma unei plângeri cu constituire ca parte civilă formulată de către asociația „Maison des Potes – Maison de l’ Égalité”, pentru incitare publică la discriminare rasială și religioasă; cererea a fost comunicată în plen în 28 mai 2018,

–  în urma audierii lui Sophie Montel, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013(1),

–  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, astfel cum a fost modificată prin Legea constituțională nr. 95-880 din 4 august 1995,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0350/2018),

A.  întrucât parchetul Curții de Apel Versailles a solicitat ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul European Sophie Montel, în legătură cu o acțiune în justiție pentru o infracțiune pe care ar fi comis-o;

B.  întrucât ridicarea imunității lui Sophie Montel este legată de o presupusă infracțiune de incitare publică la discriminare pe motive de naționalitate, rasă sau religie, verbal, în scris, prin imagini sau printr-un mijloc de comunicare publică pe cale electronică, comisă de una sau mai multe persoane nedesemnate, infracțiune prevăzută în dreptul francez, și anume la articolul 24 alineatul (8), articolul (23) alineatul (1) și articolul 42 din Legea din 29 iulie 1881 și la articolul 93 alineatul (3) din Legea nr. 82-652 din 29 iulie 1982 și care este pedepsită la articolul 24 alineatele (8), (10), (11) și (12) din Legea din 29 iulie 1881 și la articolul 121 alineatul (7) din Codul penal francez;

C.  întrucât ancheta judiciară împotriva Sophie Montel a fost deschisă ca răspuns la o acțiune civilă introdusă la 22 mai 2014 de către „Maison des Potes - Maison de l’Égalité”;

D.  întrucât plângerea se referă la o serie de declarații făcute într-o broșură intitulată „Manualul consilierilor locali ai Frontului Național”, publicată la 19 septembrie 2013 și încărcată pe site-ul internet oficial al federației Frontului Național la 30 noiembrie 2013, declarații prin care toți candidații FN aleși în funcția de consilier municipal la alegerile din 23 și 30 martie 2014 erau încurajați ca, încă de la prima ședință în noul consiliu municipal, să acorde prioritate populației franceze („prioritate națională”/„priorité nationale”) la atribuirea locuințelor sociale;

E.  întrucât dreptul francez ar putea atribui răspunderea penală nu numai autorului material al unei publicații;

F.  întrucât anchetatorii au fost informați în cursul anchetei de către directorul de publicații al Frontului Național din acel moment, că manualul contestat fusese redactat de către serviciile Secretariatului General; întrucât Sophie Montel era în acel moment responsabilă de coordonarea reprezentanților aleși în respectivul Secretariat General;

G.  întrucât, pentru a proceda la interogatoriul de primă înfățișare a lui Sophie Montel cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa, autoritățile competente au solicitat ridicarea imunității sale;

H.  întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

I.  întrucât articolul 26 din Constituția Republicii Franceze prevede că niciun deputat în parlamentul francez nu poate fi urmărit, anchetat, arestat, deținut sau judecat pentru opinii sau voturi exprimate în exercițiul funcțiunii;

J.  întrucât sfera imunității acordate deputaților în parlamentul francez corespunde, de fapt, domeniului de aplicare a imunității acordate deputaților în Parlamentul European în temeiul articolului 8 din Protocolul nr 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene; întrucât Curtea de Justiție a statuat că, pentru a beneficia de imunitate, opiniile unui deputat în Parlamentul European trebuie să fie exprimate în exercitarea funcțiilor sale, ceea ce impune existența unei legături între opinia exprimată și îndatoririle parlamentare; întrucât această legătură trebuie să fie directă și evidentă;

K.  întrucât Sophie Montel nu era deputat în Parlamentul European în momentul în care a avut loc presupusa infracțiune, și anume la 19 septembrie și 30 noiembrie 2013, dar materialele presupus ofensatoare puteau fi încă consultate de oricine dorea să le acceseze la 23 iunie și 2 octombrie 2014;

L.  întrucât este evident că acuzațiile nu sunt legate de funcția lui Sophie Montel de deputat în Parlamentul European, ci se referă la activități de natură națională sau regională, având în vedere faptul că declarațiile se referă la aspiranții la funcția de membru în consiliul local, în contextul alegerilor locale din 23 și 24 martie 2014;

M.  întrucât acțiunile presupuse nu constituie opinii sau voturi exprimate în cadrul exercitării funcțiilor de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

N.  întrucât nu există niciun motiv pentru a suspecta că intenția care stă la baza procedurii judiciare, care a fost deschisă ca urmare a unei cereri din partea asociației „Maison des Potes - Maison de l’Égalité”, depusă înainte ca deputatul să fi fost învestit în funcția de deputat în Parlamentul European, este aceea de a împiedica activitatea parlamentară a lui Sophie Montel (fumus persecutionis);

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Sophie Montel;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, ministrului Justiției al Republicii Franceze și lui Sophie Montel.

(1)

Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

12

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Tiemo Wölken

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate