Postupak : 2018/2041(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0351/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0351/2018

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0403

IZVJEŠĆE     
PDF 484kWORD 46k
22.10.2018.
PE 628.646v02-00 A8-0351/2018.

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu

(2018/2041(IMM))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestiteljica: Heidi Hautala

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Georgiosu Kyrtsosu

(2018/2041(IMM))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev koji je objavljen na plenarnoj sjednici 14. ožujka 2018. za ukidanje parlamentarnog imuniteta Georgiosu Kyrtsosu i koji je 27. veljače 2018. uputio zamjenik glavnog državnog odvjetnika Vrhovnog suda Grčke u vezi s optužbama za neisplaćivanje uskršnjeg dodatka na plaću od 986,46 EUR (dokument br. AVM O 2017/6101),

–  nakon saslušanja Georgiosa Kyrtsosa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.(1),

–  uzimajući u obzir članak 62. Ustava Helenske Republike,

–  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0351/2018),

A.  budući da je Ured državnog odvjetnika Vrhovnog suda Grčke zatražio ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Georgiosu Kyrtsosu u vezi s mogućom tužbom za navodno kazneno djelo;

B.  budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na teritoriju svoje države imaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

C.  budući da se prema članku 62. Ustava Helenske Republike zastupnici u parlamentu tijekom svojeg mandata ne smiju kazneno goniti, uhititi, zatvoriti te im se ni na koji drugi način ne smije oduzeti sloboda bez prethodnog odobrenja parlamenta;

D.  budući da je Georgios Kyrtsos, kao zakonski predstavnik (predsjednik i glavni izvršni direktor) društva KMP Publishing House Ltd i Free Sunday Publishing House Ltd, 26. srpnja 2005. zaposlio svog bivšeg zaposlenika u ime KMP Publishing House Ltd u obama društvima na položaj umjetničkog direktora sklapanjem ugovora o radu;

E.  budući da je Georgios Kyrtsos optužen za neisplaćivanje uskršnjeg dodatka na plaću od 986,46 EUR bivšem zaposleniku 27. travnja 2016. kršeći tako Zakon o izvanrednom stanju br. 690/1945, koji je zamijenjen člankom 8. stavkom 1. Zakona 236/95, što predstavlja kazneno djelo na temelju članka 28. Zakona br. 3996/2011 u vezi sa Zajedničkom ministarskom odlukom 19040/1981;

F.  budući da navodno kazneno djelo očito nema nikakve veze s funkcijom Georgiosa Kyrtsosa kao zastupnika u Europskom parlamentu, nego je prvenstveno povezano s njegovim bivšim položajem direktora dvaju novinskih društva;

G.  budući da taj slučaj kaznenog gonjenja nije povezan s izražavanjem mišljenja ili glasovanjem dotičnog zastupnika u Europskom parlamentu pri obnašanju njegovih dužnosti u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

H.  budući da nema osnove za pretpostavku da je cilj kaznenog postupka naštetiti političkoj aktivnosti zastupnika (fumus persecutionis);

1.   odlučuje ukinuti imunitet Georgiosu Kyrtsosu;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora odmah proslijedi grčkim nadležnim tijelima i Georgiosu Kyrtsosu.

(1)

Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.10.2018.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti