Eljárás : 2018/2041(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0351/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0351/2018

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0403

JELENTÉS     
PDF 339kWORD 50k
22.10.2018
PE 628.646v02-00 A8-0351/2018

a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2018/2041(IMM))

Jogi Bizottság

Előadó: Heidi Hautala

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről

(2018/2041(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló, a görög legfelsőbb bíróság helyettes ügyésze által egy 986,46 euró összegű húsvéti jutalom kifizetésének elmulasztásához kapcsolódó (AVM O 2017/6101. sz. ügy), 2018. február 27-én megküldött kérelemre, amelyet a 2018. március 14-i plenáris ülésen hirdettek ki,

–  miután eljárási szabályzata 9. cikke (6) bekezdésének megfelelően meghallgatta Georgios Kyrtsost,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 1964. május 12-én, 1986. július 10-én, 2008. október 15-én és 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án és 2013. január 17-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0351/2018),

A.  mivel a Görög Köztársaság Legfelsőbb Bírósága melletti ügyészség egy állítólagos bűncselekmény kapcsán tett lehetséges jogi lépésekkel kapcsolatban kérte Georgios Kyrtsos európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését;

B.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikke szerint az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az adott állam parlamenti képviselőire vonatkozó mentességeket élvezik;

C.  mivel a Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikke értelmében a parlamenti ciklus alatt a parlamenti képviselőkkel szemben a Parlament előzetes engedélye nélkül vád nem emelhető, a parlamenti képviselők nem tartóztathatók le, nem börtönözhetők be, illetve egyéb módon nem tarthatók fogva;

D.  mivel Georgios Kyrtsos a KMP kiadóvállalat (City Press) és a Free Sunday kiadóvállalat (Free Sunday) jogi képviselőjeként 2005. július 26-án a KMP kiadóvállalat nevében határozatlan idejű szerződés keretében alkalmazta a szóban forgó volt alkalmazottat a két vállalat művészeti vezetőjeként;

E.  mivel Georgios Kyrtsos-t azzal vádolják, hogy 2016. április 27-én nem fizette ki egy alkalmazottjának a 986,46 euró összegű húsvéti jutalmat, megsértve ezzel a 690/1945 törvényt, amelynek helyébe a 236/95 törvény 8. cikkének (1) bekezdése lépett, ami a 3996/2011 törvény 28. cikke és az 19040/1981 közös miniszteri határozat szerint bűncselekménynek minősül;

F.  mivel az állítólagos bűncselekmény kétséget kizáróan nem áll közvetlen összefüggésben Georgios Kyrtsos európai parlamenti képviselői hivatalával, hanem a két lapterjesztő vállalatánál korábban betöltött igazgatói tisztségéhez kapcsolódik;

G.  mivel az eljárás az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. számú jegyzőkönyv 8. cikke alkalmazásában nem az európai parlamenti képviselő feladatának ellátása során kinyilvánított véleményével vagy leadott szavazataival kapcsolatos;

H.  mivel nincs ok feltételezni, hogy a büntetőeljárás célja a képviselő politikai tevékenységének aláásása (fumus persecutionis);

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Georgios Kyrtsos mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a görög hatóságoknak és Georgios Kyrtsos-nak.

(1)

A Bíróság 1964. május 12-i ítélete, Wagner kontra Fohrmann és Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; a Bíróság 1986. július 10-i ítélete, Wybot kontra Faure és társai, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; a Törvényszék 2008. október 15-i ítélete, Mote kontra Európai Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; a Bíróság 2008. október 21-i ítélete, Marra kontra De Gregorio és Clemente, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Európai Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

22.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Tiemo Wölken

Utolsó frissítés: 2018. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat