Eljárás : 2018/0123(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0368/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0368/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 31/01/2019 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0047

JELENTÉS     ***I
PDF 422kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Jasenko Selimovic

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0259),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0180/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 12-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0368/2018),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 367., 2018.10.10., 39. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Uniós Vámkódex

Hivatkozások

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

8.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

28.5.2018

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

INTA

20.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

19.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.11.2018

 

 

 

Benyújtás dátuma

14.11.2018

Utolsó frissítés: 2018. november 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat