Postopek : 2018/0123(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0368/2018

Predložena besedila :

A8-0368/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/01/2019 - 9.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0047

POROČILO     ***I
PDF 555kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Jasenko Selimovic

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0259),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 33, 114 in 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0180/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0368/2018),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

  UL C 367, 10.10.2018, str. 39.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Carinski zakonik Unije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Datum predložitve EP

8.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

28.5.2018

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

INTA

20.6.2018

 

 

 

Poročevalec

       Datum imenovanja

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

19.6.2018

Obravnava v odboru

11.10.2018

 

 

 

Datum sprejetja

12.11.2018

 

 

 

Datum predložitve

14.11.2018

Zadnja posodobitev: 26. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov