Eljárás : 2018/0291(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0376/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0376/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 29/11/2018 - 8.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0469

AJÁNLÁS     ***
PDF 503kWORD 61k
22.11.2018
PE 627.788v02-00 A8-0376/2018

Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: David Martin

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12281/2018),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0434/2018),

–  tekintettel az AKCS–EU kapcsolatok 2020 utáni jövőjéről szóló, 2016. október 4-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Közösség és a csendes-óceáni államok közötti ideiglenes partnerségi megállapodásról szóló, 2011. január 19-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A8-0376/2018),

1.  egyetért Szamoának a megállapodáshoz való csatlakozásával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Szamoa kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL C 215., 2018.6.19., 2. o.

(2)

HL C 136E., 2012.5.11., 19. o.


INDOKOLÁS

Háttér

Tekintettel a Cotonoui Megállapodásban jóváhagyott kereskedelmi kedvezmények 2007. december 31-i lejártára, az EU 2002-ben gazdasági partnerségi megállapodásokra (GPM) irányuló tárgyalásokat kezdett az AKCS-országokkal. Ezek a megállapodások meghatározzák az Unióhoz fűződő hosszú távú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok keretét, erőteljes fejlesztésorientált elemmel rendelkeznek, az AKCS-országok számára kedvező aszimmetrikus kereskedelmi liberalizációt vezetnek be, és megfelelő védintézkedéseket tartalmaznak a hazai iparágak számára. 2002-ben az EU regionális GPM-re irányuló tárgyalásokat kezdett az AKCS 14 csendes-óceáni szigetállamával (Cook-szigetek, Fidzsi, Kiribati, Marshall-szigetek, Mikronéziai Szövetségi Államok, Nauru, Niue, Palau, Pápua Új-Guinea, Szamoa, Salamon-szigetek, Tonga, Tuvalu és Vanuatu).

Tekintettel egy ilyen átfogó megállapodás megkötésének nehéz voltára – miközben a 2007-es határidő egyre közeledett –, Pápua Új-Guinea és Fidzsi úgy döntött, hogy átmeneti GPM-et köt az Unióval, amely csak az árukra terjed ki. Ezek a tárgyalások 2007 végén lezárultak. Az EU és Pápua Új-Guinea 2009. július 30-án, Fidzsi pedig 2009. december 11-én írta alá a megállapodást. A megállapodás ideiglenes alkalmazása Pápua Új-Guinea esetében 2009. december 20-án, Fidzsi esetében pedig 2014. július 28-án kezdődött. Az Európai Parlament 2011. január 19-én erősítette meg a megállapodást.

Időközben az EU és a 14 AKCS-ország között lassan folytatódtak az átfogó regionális GPM-re irányuló tárgyalások, ezeket azonban 2016-ban felfüggesztették, miután Pápua Új-Guinea 2015-ben hivatalosan bejelentette visszalépését a tárgyalásoktól.

Az egyrészről az EU, másrészről Pápua Új-Guinea és Fidzsi közötti átmeneti GPM-hez – az 1994. évi GATT XXIV. cikkének megfelelő piacra jutási ajánlat benyújtása alapján – csatlakozhat minden olyan csendes-óceáni szigetállam, amely részes fele a Cotonoui Megállapodásnak, továbbá csatlakozhatnak azon csendes-óceáni szigetek, amelyeknek strukturális jellemzői, illetve gazdasági és társadalmi helyzete összehasonlítható a Cotonoui Megállapodás részes országaiéval. A csatlakozás lehetősége tehát többek között az AKCS fent említett 12 csendes-óceáni szigetországa előtt is nyitva áll.

Ennek megfelelően Szamoa 2018. február 5-én végleges piacra jutási ajánlatával együtt benyújtotta csatlakozás iránti kérelmét az Uniónak. A Bizottság az Unió nevében 2018. április 23-án lezárta a tárgyalásokat.

Emellett folyamatban van a Salamon-szigetek és Tonga átmeneti GPM-hez való csatlakozása is.

Csatlakozás az átmeneti GPM-hez – előnyök Szamoa számára

Szamoa eddig részesült a „fegyver kivételével mindent” (EBA) uniós kezdeményezéssel járó kedvezményekből. Az ország ugyanakkor 2014-ben kikerült a legkevésbé fejlett országok köréből, és az EU általános vámkedvezmény-rendszeréről (GSP) szóló rendelet értelmében 2019. január 1-jétől elveszíti az ezzel járó kedvezményekre való jogosultságát. Ezen időponttól kezdve a GSP kevésbé kedvező, általános rendelkezései lesznek alkalmazandók.

Amennyiben a megállapodást Szamoával szemben 2019. január 1-jétől ideiglenesen alkalmaznák, az ország a fegyverek és a lőszerek kivételével minden áru tekintetében megőrizné jelenlegi vámmentes és kvótamentes hozzáférését az EU piacához. 2016-ban az Unióba irányuló szamoai export főként tornatermi, atlétikai, valamint általános fizikai gyakorlathoz használt felszerelésekből (53,2%), gyümölcs- vagy zöldségléből (12,8%), fából készült cikkekből (8,5%), fémbútorokból (6,1%) és nyers kókuszolajból (2,6%) állt. Noha ez a kivitel korlátozott értékűnek tűnik (2017-ben 5,5 millió euró), a szamoai gazdaság szempontjából nagyon nagy jelentőségű. Ezért a Szamoa és az EU közötti kereskedelmi forgalom megzavarásának megelőzése érdekében fontos, hogy a megállapodást 2019. január 1-jei hatállyal ideiglenesen alkalmazzák. Emellett a megállapodás várhatóan a szamoai halászati ágazat számára is jelentős előnyöket eredményez, amint sikerül teljesíteni az uniós egészségügyi és növényegészségügyi szabványokat.

Az átmeneti GPM fő elemei a következők:

•  Hatálya csak az árukereskedelemre terjed ki;

•  Vámmentes és kvótamentes hozzáférést biztosít az EU piacához;

•  Aszimmetrikus és fokozatos vámliberalizáció, figyelembe véve a csendes-óceáni államok fejlettségi szintjét. Szamoa (tarifacsoportok szerinti) árukivitelének 82,6%-át liberalizálja 20 év alatt. Az ország 17,4%-ot kitevő érzékeny termékei (például hús, hal, gyümölcsök és zöldségek, alkohol, ásványvíz stb.) mentesülnek a liberalizáció alól;

•  Kereskedelmi védelmet nyújtó rendelkezések, például kétoldalú védintézkedés, amennyiben a behozatal kárt, illetve gazdasági vagy társadalmi zavarokat okoz valamelyik fél valamely ágazatában vagy iparágában, vagy ilyen veszély fenyeget;

•  Együttműködésre vonatkozó rendelkezések a kereskedelem technikai akadályaival, valamint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatban;

•  A vám- és kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló rendelkezések;

•   Élelmiszerbiztonsági biztosíték és eltérés a fizetési mérleggel kapcsolatos nehézségek esetén;

•  Globális beszerzés a halászati termékek esetében. A megállapodás eltérést engedélyez az általános származási szabályok alól, így lehetőséget biztosít a csendes-óceáni államoknak, hogy a feldolgozott haltermékek esetében is részesüljenek a kereskedelmi kedvezményekből. Ez a mentesítés a teljes egészében innen származó halnak a szárazföldi kereslet kielégítése szempontjából elégtelen mennyisége, a halászati flotta nagyon korlátozott halászati kapacitása, a fizikai és gazdasági tényezők miatt mérsékelt feldolgozóképesség, valamint a csendes-óceáni szigetek elszigeteltsége és az uniós piactól való távolsága miatt került jóváhagyásra. A mentesítést a halászati erőforrások megvalósításával, fejlesztésével és fenntartható irányításával kapcsolatos jelentéstétel feltételéhez kötötték.

•  Az alapvető cél a fenntartható fejlődés. Különösen a 3. cikkben a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a megállapodás alkalmazása során figyelembe veszik saját népességük és a jövő generációjának emberi, kulturális, gazdasági, társadalmi, egészségügyi és környezeti érdekeit. A kereskedelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdések – például a munkavállalók jogai és a környezetvédelem – a GPM kereskedelmi bizottságában folytatott párbeszéd során is rendszeresen napirendre kerülnek. Emellett a megállapodás a Cotonoui Megállapodás emberi jogokra, demokráciára és jogállamiságra vonatkozó rendelkezéseihez (az úgynevezett „alapvető elemekhez”) kapcsolódó összekapcsolási záradékot is tartalmaz, és ezek megsértése estén lehetőséget biztosít megfelelő intézkedések meghozatalára. Miután azonban a megállapodásra irányuló tárgyalások több, mint tíz éve – 2002 és 2007 között – zajlottak, az előadó elismeri az ambíció hiányát ezen a területen, és elvárja, hogy a felek a lehető leghamarabb tárgyalásokat kezdjenek egy korszerűbb, kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetre vonatkozó megállapodás kialakítása érdekében.

•  Nyomon követés. A GPM végrehajtásának – és ezen belül a fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásának – nyomon követését a GPM megfelelő intézményi szervei végzik. Az előadó sajnálja, hogy nincs olyan nyomonkövetési mechanizmus, amely bevonná a civil társadalmat, és elvárja, hogy a felek mielőbb kezdjenek tárgyalásokat a civil társadalmi csoportok képviselőit kiegyensúlyozott módon (például belföldi tanácsadó csoportok formájában) bevonó nyomonkövetési mechanizmus hozzáadásáról.

•  Az Unióhoz fűződő gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok stabil kerete. Az átmeneti GPM várhatóan hosszú távú beruházásokat vonz, előmozdítja a kivitel diverzifikálását, versenyképességét, valamint az üzleti környezet javítására irányuló hazai reformokat.

•  Regionális integráció. Ez az elem további csendes-óceáni államok csatlakozásával egyre fontosabbá válik majd.

A fentiek megvilágítják, hogy milyen előnyöket jelent az átmeneti GPM-hez való csatlakozás Szamoa mint a közepes jövedelmű országok alsó sávjába tartozó ország számára. Szamoa fejlődésének támogatása céljából és a szamoai polgárok érdekében az előadó javasolja az egyetértés megadását Szamoának a megállapodáshoz való csatlakozásához. Az előadó ugyanakkor elvárja a megállapodás részes feleitől, hogy a GPM kereskedelmi bizottsága által meghozandó határozat révén mielőbb kezdjenek tárgyalásokat egy olyan teljes körű, kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezet beillesztése céljából, amely megfelelő civil társadalmi ellenőrzési mechanizmusról rendelkezik.


VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (13.11.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozattervezetről

(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))

A vélemény előadója: Linda McAvan

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást a Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat Parlament általi jóváhagyására.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

Hivatkozások

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

22.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Linda McAvan

17.9.2018

A vélemény korábbi előadója

Florent Marcellesi

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Frank Engel, Stefan Gehrold, Paul Rübig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georgi Pirinski, Helmut Scholz

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGNÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

16

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

PPE

Frank Engel, Stefan Gehrold, György Hölvényi, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Linda McAvan, Norbert Neuser, Georgi Pirinski

4

-

GUE/NGL

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Maria Heubuch

3

0

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

S&D

Elly Schlein

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

Hivatkozások

12281/2018 – C8-0434/2018 – COM(2018)05462018/0291(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

10.10.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

22.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

22.10.2018

PECH

22.10.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

PECH

29.8.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

David Martin

29.8.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

7

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

Benyújtás dátuma

22.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Danilo Oscar Lancini

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

7

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

S&D

Maria Arena

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

NI

David Borrelli

PPE

Santiago Fisas Ayxelà

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. november 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat