Eljárás : 2018/2222(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0393/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0393/2018

Viták :

PV 14/01/2019 - 19
CRE 14/01/2019 - 19

Szavazatok :

PV 15/01/2019 - 8.11

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0011

JELENTÉS     
PDF 433kWORD 55k
26.11.2018
PE 627.719v02-00 A8-0393/2018

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról

(2018/2222(INI))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Marian-Jean Marinescu

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INDOKOLÁS
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról

(2018/2222(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2018)0445),

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom tanácsi határozatra(1),

–  tekintettel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló, 2017. november 13-i számvevőszéki jelentésre, a Közös Vállalkozás válaszával együtt,

–  tekintettel az ITER projekt reformjához történő uniós hozzájárulásról szóló, 2017. június 14-i bizottsági közleményre (COM(2017)0319),

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A8-0393/2018),

A.  mivel a magfúzió mint potenciálisan kimeríthetetlen, biztonságos, éghajlatkímélő, környezeti szempontból felelősségteljes és gazdaságilag versenyképes energiaforrás a jövőben kulcsszerepet tölthet be az európai és globális energiaágazatban;

B.  mivel a magfúzió már konkrét lehetőségeket kínál az ipar számára, és pozitívan hat a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedésre és az innovációra, kedvező hatást gyakorolva a fúziós és az energetikai területeken túl is;

C.  mivel a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás koordinálja a fúzióval kapcsolatos tudományos és technológiai kutatási és fejlesztési tevékenységeket;

D.   mivel Európa kezdettől fogva vezető szerepet játszott az ITER-projektben, amelyet az ITER-megállapodás nem európai aláíróival (Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína, Dél-Korea és India) szoros együttműködésben fejlesztettek ki, és mivel a Közös Vállalkozáson keresztül nyújtott európai hozzájárulás a projekt építési költségeinek 45%-át teszi ki;

E.  mivel a 2007/198/Euratom tanácsi határozat módosítására irányuló bizottsági javaslat célja, hogy a következő többéves pénzügyi keret teljes időtartama alatt biztosítsa az ITER-projektben való folyamatos európai részvétel finanszírozását annak érdekében, hogy garantálja a magfúzió polgári felhasználásának fejlesztése terén kulcsfontosságú tudományos áttörést célul kitűző projekt folytonosságát, amely végeredményben várhatóan megkönnyíti az olyan biztonságos, életképes energiatermelést, amely egyben megfelel a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek;

1.  üdvözli a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatot (COM(2018)0445), amely megalapozza a Közös Vállalkozás tevékenységeinek finanszírozását a 2021-től 2027-ig tartó időszakra az Euratom-szerződés keretében;

2.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem konzultált az Európai Parlamenttel az említett javaslatról, és üdvözli a Bizottságnak az „az Unió helyzete” beszédben kinyilvánított szándékát, amely szerint „mérlegelni fogja a minősített többségi szavazás lehetőségét az Euratom Szerződés esetleges reformjáról”; elvárja, hogy egy ilyen reform szükségszerűen társjogalkotói hatásköröket eredményezzen a Parlament számára;

3.  emlékeztet a kísérleti reaktor építésének késedelmére, mivel eredetileg úgy tervezték, hogy az ITER-t 2020-ig kell megépíteni, ám 2016-ban az ITER Tanácsa új ütemtervet hagyott jóvá az „Első plazma” művelet 2025 decemberéig való megvalósítására, ami az ITER megépítésének legkorábbi, műszakilag lehetséges időpontja;

4.  hangsúlyozza, hogy nem szabad túllépni a Közös Vállalkozásnak a 2021–2027 közötti időszakra nyújtott Euratom-hozzájárulást;

5.  hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy elkerülhesse a projekt várható költségének többszöri, felfelé történő felülvizsgálatát, hogy elkerülje az operatív mérföldkövek várható időpontjainak késedelmeit, valamint hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítsa a menetrend megbízhatóságát, az ITER-szervezetnek be kell terveznie egy észszerű rendkívüli tartalékot valamennyi felülvizsgált menetrendbe; ennek kapcsán támogatja a menetrend tekintetében a 24 hónapos, a költségvetés tekintetében a 10-20 %-os céltartalékot a Bizottság javaslatának vonatkozásában;

6.  üdvözli az ITER szervezete által a kockázatkezelés terén alkalmazott új megközelítést, és ösztönzi az ITER tanácsát, az albizottságok számának további csökkentésére, funkcióik ésszerűsítésére és az átfedések megszüntetésére;

7.  felszólítja a Tanácsot, hogy az alábbi módosításokkal hagyja jóvá a Bizottság javaslatát:

–  az Euratom hozzájárulását a Közös Vállalkozáshoz állandó és folyó árakon egyaránt tüntesse fel,

–  az egyértelműség érdekében a szövegben végig a „Közösség” szó helyett az „Euratom” kifejezést használja,

–  egyértelmű rendelkezéseket illesszen be a Közös Vállalkozás irányító testületét segítő bizottságokra, különösen az igazgatási és irányítóbizottságra, a közbeszerzéssel és szerződésekkel foglalkozó bizottságra és a műszaki tanácsadó testületre vonatkozóan összetételük, állandó vagy ideiglenes státuszuk, az ülések száma és tagjaik díjazásának módja tekintetében,

–  értékelje és szüntesse meg az igazgatási és irányítóbizottság és a műszaki tanácsadó testület közötti hatásköri átfedéseket a projekttervek és a munkaprogramok tekintetében,

–  vezessen be az ITER fogadó államának hozzájárulásaira vonatkozó rendelkezéseket,

–  a III. mellékletben („A pénzügyi szabályzat általános elvei”) írja elő, hogy a Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzata határozza meg a természetbeni hozzájárulások értékelésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat,

–  foglaljon bele az 5. cikkbe és a III. mellékletbe olyan rendelkezéseket, amely lehetővé teszi a közös vállalkozás számára, hogy pénzügyi eszközök formájában finanszírozást kapjon a jövőbeli InvestEU programmal összhangban végrehajtott vegyesfinanszírozási műveletekkel kapcsolatban,

–  tisztázza az Egyesült Királyság szerepét és hozzájárulását az Euratom szerződésben való státuszának fényében, különös tekintettel az ITER-ben való esetleges részvételre,

–  illesszen be rendelkezéseket az ITER és az Euratom 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó kutatási és képzési programja közötti szinergiákra és együttműködésre vonatkozóan,

  mérlegelje az együttműködést a kis és közepes méretű diszruptív magánszereplőkkel, például az új módszerekkel és technológiákkal kísérletező induló vállalkozásokkal, a kutatási programban és a tudományos és technológiai fúziós kutatás területén kijelölt szervezetek hálózatában;

–  pontosítsa a Közös Vállalkozás által készített éves jelentésekre és értékelésekre vonatkozó rendelkezéseket;

–  A javaslatba foglaljon bele az ITER projektben jelenleg használt anyagok további felhasználása lehetőségének vizsgálatára irányuló ajánlást.

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 90., 2007.3.30., 58. o.


INDOKOLÁS

1. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E)

2007. április 19-től harmincöt éves időtartamra létrehozták a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozást (‘F4E’). Az Euratom-Szerződés alapján az Európai Unió Tanácsának határozatával hozták létre három célkitűzés elérése érdekében:

a) biztosítsa az Európai Atomenergia-közösség (a továbbiakban: Euratom) hozzájárulását az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete számára;

b) biztosítsa az Euratom hozzájárulását a tágabb megközelítés keretében folytatott azon tevékenységekhez, amelyeket Japánnal a fúziós energia gyors valóra váltása érdekében folytatnak;

c) cselekvési programot készítsen elő és hangoljon össze egy demonstrációs fúziós reaktor és a kapcsolódó létesítmények, ezen belül különösen a nemzetközi fúziósanyag-besugárzó berendezés (IFMIF) megépítésének előkészítése érdekében.

A Közös Vállalkozás (F4E) felelős azért, hogy Európa hozzájáruljon az ITER-hez, a világ legnagyobb tudományos partnerségéhez, amelynek célja a magfúzió életképes és fenntartható energiaforrásként való demonstrálása. A Közös Vállalkozásban részt vevő hét fél – az EU, Oroszország, Japán, Kína, India, Dél-Korea és az Egyesült Államok – lakossága a világ népességének felét teszi ki.

A projektben az ITER-megállapodás szerint befogadó félként eljáró Európa hangsúlyosabb jogi kötelezettségvállalásokkal rendelkezik, és az építési költségekből vállalt, 45%-os részesedésével (a többi ITER-tag részesedése egyenként 9 % körül van) vezető szerepet tölt be a projektben, hogy biztosítsa a megépítés időben történő befejezését.

2. Az európai bizottsági javaslat kontextusa

E javaslat a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló 2007/198/Euratom tanácsi határozatot módosítja annak érdekében, hogy megalapozza a Közös Vállalkozás tevékenységeinek finanszírozását a 2021-től 2027-ig tartó időszakra az Euratom-szerződés keretében.

Ez a határozat jogalapot teremt a következő többéves pénzügyi keret időtartamára, továbbá az évente elfogadandó finanszírozási határozatokhoz. E határozatok fogják lehetővé tenni a Bizottság számára 2021 és 2027 között a források átruházását az F4E részére.

Az Euratom indikatív hozzájárulása a Közös Vállalkozáshoz a 2021–2027 közötti időszakban és az ehhez kapcsolódó támogatási kiadások összege ugyanebben az időszakban 6 070 000 000 EUR (jelenlegi értéken).

3. Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a 2007/198/Euratom tanácsi határozat módosításáról szóló bizottsági javaslatot. A javaslat folytonosságot biztosít a projekt számára, különösen a nemzetközi partnerekkel szemben, és biztosítja az ITER finanszírozását a következő többéves pénzügyi keret teljes időtartamára.

Mivel a bizottsági javaslat jogalapja az Euratom-Szerződés 47. és 48. cikke, a Tanács nem köteles konzultálni az Európai Parlamenttel. Ezért az Európai Parlament úgy határozott, hogy saját kezdeményezésű jelentés útján fejti ki álláspontját.

Az előadó felszólítja a Tanácsot, hogy néhány módosítást bevezetve hagyja jóvá a Bizottság javaslatát. Tekintettel a bizottsági javaslat korlátozott hatályára, az előadó olyan általánosabb jellegű módosításokat is javasol, amelyek nem csupán a Közös Vállalkozás tevékenységeinek a következő többéves pénzügyi keretben történő finanszírozásához kapcsolódnak.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

11

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Dennis Radtke, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Michael Detjen, Bolesław G. Piecha, Bronis Ropė


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

49

+

ALDE

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Zdzisław Krasnodębski, Bolesław G. Piecha, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Dennis Radtke, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Soledad Cabezón Ruiz, Michael Detjen, Adam Gierek, Theresa Griffin, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

11

-

EFDD

Jonathan Bullock, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

NI

David Borrelli

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Tilly Metz, Bronis Ropė, Davor Škrlec

3

0

ALDE

Igor Gräzin, Angelika Mlinar, Carolina Punset

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat