Betänkande - A8-0393/2018Betänkande
A8-0393/2018

BETÄNKANDE
om det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
(2018/2222(INI))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Marian-Jean Marinescu

26.11.2018

Förfarande : 2018/2222(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0393/2018
Ingivna texter :
A8-0393/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: