ZPRÁVA
  o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004
  (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
  Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  Zpravodaj: Fredrick Federley

  26.11.2018


  Postup : 2018/0110(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0394/2018
  Předložené texty :
  A8-0394/2018
  Přijaté texty :

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: