BETÆNKNING
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling
  (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører: Dan Nica

  27.11.2018


  Procedure : 2018/0224(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: