IZVJEŠĆE
  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Obzora Europa - Okvirnog programa za istraživanja i inovacije te o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata
  (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  Izvjestitelj: Dan Nica

  27.11.2018


  Postupak : 2018/0224(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: