Pranešimas - A8-0401/2018Pranešimas
A8-0401/2018

  PRANEŠIMAS
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių
  (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
  Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  Pranešėjas: Dan Nica

  27.11.2018


  Procedūra : 2018/0224(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: