RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Dan Nica

27.11.2018


Proċedura : 2018/0224(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: