SPRAWOZDANIE
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie
(COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Dan Nica

27.11.2018


Procedura : 2018/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: