SPRÁVA
  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont - rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia
  (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD))
  Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
  Spravodajca: Dan Nica

  27.11.2018


  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: