Proċedura : 2018/0236(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0405/2018

Testi mressqa :

A8-0405/2018

Dibattiti :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Testi adottati :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

RAPPORT     ***I
PDF 2228kWORD 231k
27.11.2018
PE 625.427v03-00 A8-0405/2018

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Rapporteur: Massimiliano Salini

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lil-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0447),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 189(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8‑0258/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0405/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda

 

  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu "Konnettività għal Suq Uniku Diġitali Kompetittiv – Lejn Soċjetà Ewropea tal-Gigabits" (COM(2016)0587) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2016)0300),

Emenda    2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Kunsiderazzjoni 5b (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda

 

  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 bit-titolu "5G għall-Ewropa: Pjan ta' Azzjoni "(COM (2016) 0588) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanjaha (SWD(2016)0306),

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  It-teknoloġija, id-data u s-servizzi spazjali saru indispensabbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u jaqdu rwol essenzjali biex jiġu mħarsa ħafna interessi strateġiċi. L-industrija spazjali tal-Unjoni diġà hija waħda mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Madankollu, il-fatt li qegħdin jitfaċċaw atturi ġodda u l-fatt li qegħdin jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda qegħdin jirrivoluzzjonaw il-mudelli industrijali tradizzjonali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-Unjoni tibqa' attur internazzjonali ewlieni b'libertà estensiva ta' azzjoni fil-qasam tal-ispazju, tħeġġeġ il-progress xjentifiku u tekniku, u toffri sostenn għall-kompetittività u għall-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industriji tas-settur spazjali fl-Unjoni, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, in-negozji ġodda u n-negozji innovattivi.

(1)  It-teknoloġija, id-data u s-servizzi spazjali saru indispensabbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u jaqdu rwol essenzjali biex jiġu mħarsa ħafna interessi strateġiċi. L-industrija spazjali tal-Unjoni diġà hija waħda mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Madankollu, il-fatt li qegħdin jitfaċċaw atturi ġodda u l-fatt li qegħdin jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda qegħdin jirrivoluzzjonaw il-mudelli industrijali tradizzjonali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-Unjoni tibqa' attur internazzjonali ewlieni b'libertà estensiva ta' azzjoni fil-qasam tal-ispazju, tħeġġeġ il-progress xjentifiku u tekniku, u toffri sostenn għall-kompetittività u għall-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industriji tas-settur spazjali fl-Unjoni, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, in-negozji ġodda u n-negozji innovattivi. Fl-istess ħin huwa importanti li jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-kumpaniji fis-settur tal-ispazju.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  L-iżvilupp tas-settur spazjali storikament dejjem kien marbut mas-sigurtà. F'ħafna każijiet, it-tagħmir, il-komponenti u l-istrumenti li jintużaw fis-settur spazjali huma oġġetti b'użu doppju. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu sfruttati l-possibbiltajiet li joffri l-ispazju għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

(2)  L-iżvilupp tas-settur spazjali storikament dejjem kien marbut mas-sigurtà. F'ħafna każijiet, it-tagħmir, il-komponenti u l-istrumenti li jintużaw fis-settur spazjali huma oġġetti b'użu doppju. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu sfruttati l-possibbiltajiet li joffru l-ispazju u l-aċċess awtonomu għall-ispazju għas-sigurtà u l-indipendenza ġeopolitika tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda dawn iridu jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi bħat-tibdil fil-klima, inkluż il-monitoraġġ tat-tibdil fl-Artiku, is-sigurtà u d-difiża.

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Il-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, kif ukoll l-adozzjoni u l-użu tagħhom, jenħtieġ li jiġi żgurati u jridu wkoll jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi. Il-Programm jenħtieġ li jippromwovi wkoll servizzi bbażati fuq l-ispazju sabiex b'hekk l-Istati Membri kollha u ċ-ċittadini tagħhom ikunu jistgħu jisfruttaw bis-sħiħ il-benefiċċji tal-Programm.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm.

(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, inklużi teknoloġiji tal-illanċjar alternattivi u sistemi jew servizzi innovattivi, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Sabiex issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni u tikseb kapaċitajiet fid-disinn, fil-bini u fit-tħaddim tas-sistemi tagħha stess, jenħtieġ li l-Unjoni tagħti sostenn għall-ħolqien, għat-tkabbir u għall-iżvilupp tal-industrija spazjali kollha. Jenħtieġ li l-ħolqien ta' mudell li jiffavorixxi n-negozju u l-innovazzjoni jingħata sostenn anke fil-livelli Ewropej, reġjonali u nazzjonali billi jiġu stabbiliti ċentri spazjali li jġibu flimkien is-setturi spazjali, diġitali u tal-utenti. Jenħtieġ li l-Unjoni trawwem l-espansjoni ta' kumpaniji spazjali bbażati fl-Unjoni biex tgħinhom jirnexxu, inkluż billi tagħtihom sostenn fl-aċċess għall-finanzjament ta' riskju fid-dawl tan-nuqqas ta' aċċess xieraq fl-Unjoni għall-ekwità privata għan-negozji ġodda tal-qasam spazjali u billi toħloq sħubijiet għall-innovazzjoni (l-approċċ tal-ewwel kuntratt).

(5)  Sabiex issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni u tikseb kapaċitajiet fid-disinn, fil-bini u fit-tħaddim tas-sistemi tagħha stess, jenħtieġ li l-Unjoni tagħti sostenn għall-ħolqien, għat-tkabbir u għall-iżvilupp tal-industrija spazjali kollha. Jenħtieġ li l-ħolqien ta' mudell li jiffavorixxi n-negozju u l-innovazzjoni jingħata sostenn anke fil-livelli Ewropej, reġjonali u nazzjonali permezz ta' inizjattivi bħal ċentri spazjali li jġibu flimkien is-setturi spazjali, diġitali u tal-utenti. Iċ-ċentri spazjali jenħtieġ li jaħdmu f'kooperazzjoni maċ-ċentri tal-innovazzjoni diġitali biex irawmu l-intraprenditorija u l-ħiliet. Jenħtieġ li l-Unjoni trawwem l-espansjoni ta' kumpaniji spazjali bbażati fl-Unjoni biex tgħinhom jirnexxu, inkluż billi tagħtihom sostenn fl-aċċess għall-finanzjament ta' riskju fid-dawl tan-nuqqas ta' aċċess xieraq fl-Unjoni għall-ekwità privata għan-negozji ġodda tal-qasam spazjali u billi toħloq sħubijiet għall-innovazzjoni (l-approċċ tal-ewwel kuntratt).

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Minħabba l-kopertura u l-potenzjal tiegħu li jgħin biex jissolvew l-isfidi globali, il-programm spazjali tal-Unjoni ("Programm") għandu dimensjoni internazzjonali qawwija. Għalhekk, il-Kummissjoni trid tkun tista' tiġġestixxi u tikkoordina, f'isem l-Unjoni, l-attivitajiet fix-xena internazzjonali, b'mod partikolari biex tiddefendi l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-fora internazzjonali, inkluż fil-qasam tal-frekwenzi, tippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni, u tħeġġeġ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taħriġ, filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiżgura r-reċiproċità tad-drittijiet u tal-obbligi tal-partijiet. Huwa partikolarment importanti li l-Unjoni tiġi rrappreżentata mill-Kummissjoni fil-korpi tal-Programm Internazzjonali Cospas-Sarsat jew fil-korpi settorjali rilevanti tan-NU inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, kif ukoll l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.

(6)  Minħabba l-kopertura u l-potenzjal tiegħu li jgħin biex jissolvew l-isfidi globali, il-programm spazjali tal-Unjoni ("Programm") għandu dimensjoni internazzjonali qawwija. Għalhekk, il-Kummissjoni trid tkun tista' tiġġestixxi u tikkoordina, f'isem l-Unjoni, l-attivitajiet fix-xena internazzjonali, b'mod partikolari biex tiddefendi l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-fora internazzjonali, inkluż fil-qasam tal-frekwenzi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li ssaħħaħ id-diplomazija ekonomika biex tippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni, u tħeġġeġ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taħriġ, filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiżgura r-reċiproċità tad-drittijiet u tal-obbligi tal-partijiet u l-kompetizzjoni ġusta fil-livell internazzjonali. Huwa partikolarment importanti li l-Unjoni tiġi rrappreżentata mill-Kummissjoni fil-korpi tal-Programm Internazzjonali Cospas-Sarsat jew fil-korpi settorjali rilevanti tan-NU inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, kif ukoll l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, u li tesplora l-possibbiltà għal adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU.

(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, partikolarment biex issib soluzzjonijiet kontra l-proliferazzjoni tat-tifrik fl-ispazju u biex tesplora l-possibbiltà għal adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU, inkluż it-Trattat dwar il-Prinċipji li Jirregolaw l-Attivitajiet tal-Istati fl-Esplorazzjoni u fl-Użu tal-Ispazju extratmosferiku, inkluż il-Qamar u Korpi Ċelesti Oħrajn (it-Trattat dwar l-ispazju extratmosferiku) .

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Il-Programm għandu għanijiet simili bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari Horizon Europe, il-Fond InvestEU, il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Fondi fil-qafas tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni]. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi previst il-finanzjament kumulattiv minn dawk il-programmi, diment li ma jkoprix l-istess partiti tal-kostijiet, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-Unjoni fejn il-modalitajiet ta' ġestjoni jippermettu f'sekwenza, b'mod alternanti, jew permezz ta' kombinazzjoni tal-fondi, inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet, li jippermettu, fejn ikun possibbli, li jkun hemm sħubijiet għall-innovazzjoni u operazzjonijiet ta' taħlit. Għaldaqstant, matul l-implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' programmi oħra relatati tal-Unjoni li jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-finanzjament kumulattiv jew imħallat.

(8)  Il-Programm għandu għanijiet simili bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari Horizon Europe, il-Fond InvestEU, il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Fondi fil-qafas tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni]. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi previst il-finanzjament kumulattiv minn dawk il-programmi, dment li ma jkoprix l-istess kostijiet, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-Unjoni fejn il-modalitajiet ta' ġestjoni jippermettu f'sekwenza, b'mod alternanti, jew permezz ta' kombinazzjoni tal-fondi, inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet, li jippermettu, fejn ikun possibbli, li jkun hemm sħubijiet għall-innovazzjoni u operazzjonijiet ta' taħlit. Għaldaqstant, matul l-implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' programmi oħra relatati tal-Unjoni li jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-finanzjament kumulattiv jew imħallat. Huwa importanti li tiġi garantita l-kontinwità bejn is-soluzzjonijiet żviluppati permezz ta' Horizon Europe u l-programmi l-oħra tal-Unjoni u l-komponenti tal-Programm.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Madwar 200 000 professjonist huma impjegati fis-settur Spazjali tal-Unjoni. Għalhekk, huwa essenzjali li nkomplu niżviluppaw l-infrastruttura tal-ogħla livell għal dan is-settur u b'hekk nistimolaw attivitajiet ekonomiċi upstream u downstream; Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-kompetittività tal-industrija Spazjali Ewropea fil-futur, il-Programm jenħtieġ li jappoġġa l-iżvilupp ta' ħiliet avvanzati f'oqsma relatati mal-ispazju u jappoġġa attivitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ, b'enfasi speċjali fuq il-bniet u n-nisa, sabiex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ taċ-ċittadini tal-Unjoni f'dak il-qasam.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Il-Programm jenħtieġ li jisfrutta s-sinerġiji bejn is-setturi tal-ispazju u tat-trasport, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li t-teknoloġiji spazjali jaqdu rwol strateġiku biex it-trasport fuq l-art, bil-baħar, bl-ajru u fl-ispazju jsir aktar intelliġenti, aktar effikaċi, sikur, aktar sigur, sostenibbli u integrat, u fl-istess ħin settur tat-trasport li qed jikber u innovattiv se jżid it-talba għal teknoloġiji spazjali innovattivi u aġġornati.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Jenħtieġ li kwalunkwe dħul iġġenerat mill-Programm imur għall-Unjoni sabiex jikkumpensa parzjalment l-investimenti li diġà tkun għamlet, u jenħtieġ li dak id-dħul jintuża biex jingħata sostenn għall-għanijiet tal-Programm. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li jkun possibbli li jkun previst mekkaniżmu ta' kondiviżjoni tad-dħul fil-kuntratti konklużi ma' entitajiet tas-settur privat.

(14)  Jenħtieġ li kwalunkwe dħul iġġenerat mill-komponenti tal-Programm imur għall-Unjoni sabiex jikkumpensa parzjalment l-investimenti li diġà tkun għamlet, u jenħtieġ li dak id-dħul jintuża biex jingħata sostenn għall-ilħuq tal-għanijiet tal-Programm. Għall-istess raġuni, jenħtieġ li jkun possibbli li jkun previst mekkaniżmu ta' kondiviżjoni tad-dħul fil-kuntratti konklużi ma' entitajiet tas-settur privat.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Il-Programm jiddependi fuq teknoloġiji kumplessi u li jinbidlu b'mod kostanti. Id-dipendenza fuq tali teknoloġiji tirriżulta f'inċertezza u f'riskji għall-kuntratti pubbliċi konklużi fil-qafas ta' dan il-programm, peress li dawk il-kuntratti jinvolvu impenji fit-tul għat-tagħmir jew għas-servizzi. Għalhekk, minbarra r-regoli stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, huma meħtieġa miżuri speċifiċi li jikkonċernaw il-kuntratti pubbliċi. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun possibbli li jingħata kuntratt fil-forma ta' kuntratt kundizzjonali b'pagamenti fi stadji, tiddaħħal emenda, taħt ċerti kundizzjonijiet, fil-kuntest tal-prestazzjoni tiegħu, jew jiġi impost livell minimu ta' sottokuntrattar. Fl-aħħar nett, minħabba l-inċertezzi teknoloġiċi li jikkaratterizzaw il-komponenti tal-Programm, il-prezzijiet tal-kuntratti mhux dejjem jistgħu jitbassru b'mod akkurat u għalhekk jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu konklużi kuntratti mingħajr ma jiġi stipulat prezz fiss riġidu u li jiġu inklużi klawżoli li jissalvagwardjaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(16)  Il-Programm jiddependi fuq teknoloġiji kumplessi u li jinbidlu b'mod kostanti. Id-dipendenza fuq tali teknoloġiji tirriżulta f'inċertezza u f'riskji għall-kuntratti pubbliċi konklużi fil-qafas ta' dan il-programm, peress li dawk il-kuntratti jinvolvu impenji fit-tul għat-tagħmir jew għas-servizzi. Għalhekk, minbarra r-regoli stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, huma meħtieġa miżuri speċifiċi li jikkonċernaw il-kuntratti pubbliċi. Għaldaqstant, jenħtieġ li jkun possibbli li jingħata kuntratt fil-forma ta' kuntratt kundizzjonali b'pagamenti fi stadji, tiddaħħal emenda, taħt ċerti kundizzjonijiet, fil-kuntest tal-prestazzjoni tiegħu, jew jiġi impost livell minimu ta' sottokuntrattar, partikolarment għal impriżi żgħar u ta' daqs medju u negozji ġodda. Fl-aħħar nett, minħabba l-inċertezzi teknoloġiċi li jikkaratterizzaw il-komponenti tal-Programm, il-prezzijiet tal-kuntratti mhux dejjem jistgħu jitbassru b'mod akkurat u għalhekk jenħtieġ li jkun possibbli li jiġu konklużi kuntratti mingħajr ma jiġi stipulat prezz fiss riġidu u li jiġu inklużi klawżoli li jissalvagwardjaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Governanza pubblika tajba tal-Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti fost id-diversi entitajiet involuti sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u sabiex jitnaqqsu l-kostijiet li jaqbżu l-baġit u d-dewmien.

(25)  Governanza pubblika tajba tal-Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti fost id-diversi entitajiet involuti sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u sabiex jitnaqqsu l-kostijiet li jaqbżu l-baġit u d-dewmien, u jenħtieġ li jkunu fil-mira l-prijoritizzazzjoni tal-użu tal-infrastruttura Ewropea eżistenti u l-iżvilupp tas-setturi professjonali u industrijali Ewropej.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(25a)  Il-Programmi Spazjali huma mmexxija mill-utent u għalhekk jeħtieġu l-involviment kontinwu u effettiv tar-rappreżentanti tal-utenti għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp tagħhom.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26)  L-Istati Membri ilhom attivi fil-qasam tal-ispazju. Għandhom sistemi, infrastruttura, aġenziji u korpi nazzjonali marbuta mal-ispazju. Għalhekk, jistgħu jagħtu kontribut kbir għall-Programm, speċjalment għall-implimentazzjoni tiegħu, u jenħtieġ li jkunu meħtieġa jikkooperaw għalkollox mal-Unjoni biex jippromwovu s-servizzi u l-applikazzjonijiet tal-Programm. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' timmobilizza l-mezzi għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, u jaf tinkarigalhom kompiti mhux regolatorji fl-eżekuzzjoni tal-Programm u tibbenefika mill-assistenza tagħhom. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-protezzjoni tal-istazzjonijiet tal-art stabbiliti fit-territorji tagħhom. Minbarra dan, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien u ma' korpi internazzjonali u ma' awtoritajiet regolatorji xierqa biex jiżguraw li l-frekwenzi meħtieġa għall-Programm ikunu disponibbli u protetti sabiex ikun hemm lok għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni bis-sħiħ tal-applikazzjonijiet abbażi tas-servizzi offruti, b'konformità mad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju.

(26)  L-Istati Membri ilhom attivi fil-qasam tal-ispazju. Għandhom sistemi, infrastruttura, aġenziji u korpi nazzjonali marbuta mal-ispazju. Għalhekk, jistgħu jagħtu kontribut kbir għall-Programm, speċjalment għall-implimentazzjoni tiegħu, u jenħtieġ li jkunu meħtieġa jikkooperaw għalkollox mal-Unjoni biex jippromwovu s-servizzi u l-applikazzjonijiet tal-Programm. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' timmobilizza l-mezzi għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, u jaf tinkarigalhom kompiti mhux regolatorji fl-eżekuzzjoni tal-Programm u tibbenefika mill-assistenza tagħhom. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati jenħtieġ li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw il-protezzjoni tal-istazzjonijiet tal-art stabbiliti fit-territorji tagħhom. Minbarra dan, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien u ma' korpi internazzjonali u ma' awtoritajiet regolatorji xierqa biex jiżguraw li l-frekwenzi meħtieġa għall-Programm ikunu disponibbli u jkollhom protezzjoni adegwata sabiex ikun hemm lok għall-iżvilupp u għall-implimentazzjoni bis-sħiħ tal-applikazzjonijiet abbażi tas-servizzi offruti, b'konformità mad-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju.

__________________

__________________

15 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).

15 Id-Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2012 li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju (ĠU L 81, 21.3.2012, p. 7).

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27)  Bħala promotur tal-interess ġenerali tal-Unjoni, huwa l-kompitu tal-Kummissjoni li timplimenta l-Programm, tassumi responsabbiltà ġenerali u tippromwovi l-użu tiegħu. Sabiex tottimizza r-riżorsi u l-kompetenzi tad-diversi partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddelega ċerti kompiti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinsab fl-aqwa pożizzjoni biex tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali prinċipali meħtieġa biex tiġi implimentata l-evoluzzjoni tas-sistemi u tas-servizzi.

(27)  Bħala promotur tal-interess ġenerali tal-Unjoni, huwa l-kompitu tal-Kummissjoni li tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Programm, tassumi responsabbiltà ġenerali u tippromwovi l-użu tiegħu. Sabiex tottimizza r-riżorsi u l-kompetenzi tad-diversi partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddelega ċerti kompiti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinsab fl-aqwa pożizzjoni biex tistabbilixxi r-rekwiżiti prinċipali meħtieġa biex tiġi implimentata l-evoluzzjoni tas-sistemi u tas-servizzi.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  Il-missjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ("l-Aġenzija"), li tissostitwixxi u tissuċċedi lill-Aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 912/2010, hija li tagħti kontribut għall-Programm, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà. Għalhekk, jenħtieġ li ċerti kompiti marbuta mas-sigurtà u mal-promozzjoni tal-Programm jiġu assenjati lill-Aġenzija. Fir-rigward tas-sigurtà b'mod partikolari, u minħabba l-esperjenza tagħha f'dan il-qasam, jenħtieġ li l-Aġenzija tkun responsabbli għall-kompiti ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni fis-settur spazjali. Barra minn hekk, jenħtieġ li twettaq il-kompiti li l-Kummissjoni tikkonferilha permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni wieħed jew iktar li jkopri/u diversi kompiti speċifiċi oħra assoċjati mal-programm.

(28)  Il-missjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ("l-Aġenzija"), li tissostitwixxi u tissuċċedi lill-Aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 912/2010, hija li tagħti kontribut għall-Programm, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà, iċ-ċibersigurtà u l-promozzjoni tas-servizzi u tas-settur downstream. Il-kompiti marbuta ma' dawk l-oqsma jenħtieġ li għalhekk jiġu assenjati lill-Aġenzija. Fir-rigward tas-sigurtà b'mod partikolari, u minħabba l-esperjenza tagħha f'dan il-qasam, jenħtieġ li l-Aġenzija tkun responsabbli għall-kompiti ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni fis-settur spazjali. Abbażi tar-rekord pożittiv tagħha fil-promozzjoni tal-użu min-naħa tal-utenti u tas-suq ta' Galileo u EGNOS u bl-għan li l-programmi jiġu promossi bħala pakkett, l-Aġenzija jenħtieġ li tiġi inkarigata wkoll bil-kompitu li twettaq attivitajiet promozzjonali u kummerċjali għal Copernicus. Barra minn hekk, jenħtieġ li twettaq il-kompiti li l-Kummissjoni tikkonferilha permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni wieħed jew iktar li jkopri diversi kompiti speċifiċi oħra assoċjati mal-programm.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29)  L-Aġenzija Spazjali Ewropea hija organizzazzjoni internazzjonali b'għarfien espert estensiv fil-qasam spazjali u li ntrabtet bi Ftehim Qafas mal-Komunità Ewropea fl-2004. Għalhekk, hija sħab importanti fl-implimentazzjoni tal-Programm, li magħha jenħtieġ li tiġi stabbilita kwalunkwe relazzjoni xierqa. F'dan ir-rigward, u b'konformità mar-Regolament Finanzjarju, huwa importanti li jiġi konkluż ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja mal-Aġenzija Spazjali Ewropea li jirregola r-relazzjonijiet finanzjarji kollha bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea u li jiżgura l-konsistenza u l-konformità tagħhom mal-Ftehim Qafas mal-Aġenzija Spazjali Ewropea, b'mod partikolari mal-Artikolu 5 tiegħu. Madankollu, peress li l-Aġenzija Spazjali Ewropea mhijiex korp tal-Unjoni u mhijiex soġġetta għad-dritt tal-Unjoni, huwa essenzjali, sabiex jiġu protetti l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, li tali ftehim isir bil-kundizzjoni li jiġu introdotti regoli operazzjonali xierqa fl-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li l-ftehim ikun fih ukoll il-klawżoli kollha meħtieġa biex jiġu ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

(29)  L-Aġenzija Spazjali Ewropea hija organizzazzjoni internazzjonali b'għarfien espert estensiv fil-qasam spazjali u li ntrabtet bi Ftehim Qafas mal-Komunità Ewropea fl-2004. Għalhekk, hija sħab importanti fl-implimentazzjoni tal-Programm, li magħha jenħtieġ li tiġi stabbilita kwalunkwe relazzjoni xierqa. F'dan ir-rigward, u b'konformità mar-Regolament Finanzjarju, huwa importanti li jiġi konkluż ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja mal-Aġenzija Spazjali Ewropea li jirregola r-relazzjonijiet finanzjarji kollha bejn il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea u li jiżgura l-konsistenza u l-konformità tagħhom mal-Ftehim Qafas mal-Aġenzija Spazjali Ewropea, b'mod partikolari mal-Artikolu 5 tiegħu. Peress li l-Aġenzija Spazjali Ewropea mhijiex korp tal-Unjoni u mhijiex soġġetta għad-dritt tal-Unjoni, huwa essenzjali li tali ftehim jinkludi rekwiżiti xierqa fir-rigward tar-regoli operazzjonali fl-Aġenzija Spazjali Ewropea, sabiex jiġu protetti l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Jenħtieġ li l-ftehim ikun fih ukoll il-klawżoli kollha meħtieġa biex jiġu ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31)  Sabiex ir-rappreżentazzjoni tal-utenti tiġi inkorporata b'mod strutturali fil-governanza ta' GOVSATCOM u sabiex il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-utenti jiġu aggregati tul il-konfini nazzjonali u ċivili-militari, jenħtieġ li l-entitajiet rilevanti tal-Unjoni b'rabtiet iktar mill-qrib mal-utenti, bħall-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi, il-Kapaċità Militari ta' Ppjanar u ta' Kondotta/il-Kapaċità Ċivili ta' Ppjanar u ta' Kondotta u ċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni għal Rispons ta' Emerġenza ikollhom rwoli ta' koordinazzjoni għal gruppi speċifiċi ta' utenti. F'livell aggregat, jenħtieġ li l-Aġenzija u l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża rispettivament jirrappreżentaw il-komunitajiet tal-utenti ċivili u militari u jistgħu jimmonitorjaw l-użu operazzjonali, id-domanda, il-konformità mar-rekwiżiti u l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti li qed jevolvu.

(31)  Sabiex ir-rappreżentanza tal-utenti tiġi inkorporata b'mod strutturali fil-governanza ta' GOVSATCOM u sabiex il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tal-utenti jiġu aggregati tul il-konfini nazzjonali u ċivili, jenħtieġ li l-entitajiet rilevanti tal-Unjoni b'rabtiet iktar mill-qrib mal-utenti, bħall-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi, il-Kapaċità Ċivili ta' Ppjanar u ta' Kondotta u ċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni għal Rispons ta' Emerġenza ikollhom rwoli ta' koordinazzjoni għal gruppi speċifiċi ta' utenti. F'livell aggregat, jenħtieġ li l-Aġenzija tirrappreżenta l-komunità tal-utenti u tista' timmonitorja l-użu operazzjonali, id-domanda, il-konformità mar-rekwiżiti u l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti li qed jevolvu.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36)  Sabiex tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni sigura tal-informazzjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli xierqa biex ikun hemm l-ekwivalenza tar-regoli dwar is-sigurtà għall-entitajiet pubbliċi u privati differenti, kif ukoll għall-persuni fiżiċi, involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm.

(36)  Sabiex tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni sigura tal-informazzjoni, jenħtieġ li jiġu stabbiliti regoli xierqa biex ikun hemm l-ekwivalenza tar-regoli dwar is-sigurtà għall-entitajiet pubbliċi u privati differenti, kif ukoll għall-persuni fiżiċi, involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm, bl-istabbiliment ta' diversi livelli ta' aċċess għal informazzjoni u, b'mod impliċitu, is-sigurtà tal-aċċess għall-informazzjoni.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(36a)  Iċ-ċibersigurtà tal-infrastrutturi spazjali Ewropej, kemm tal-art kif ukoll tal-ispazju, hija ewlenija biex tiżgura l-kontinwità tal-operat tas-sistemi u l-kapaċità effettiva tagħhom biex iwettqu l-kompiti b'mod kontinwu u biex jipprovdu s-servizzi meħtieġa.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  Għadd dejjem jikber ta' setturi ekonomiċi ewlenin, b'mod partikolari t-trasport, it-telekomunikazzjoni, l-agrikoltura u l-enerġija, kulma jmur qed jużaw is-sistemi tan-navigazzjoni bis-satellita, biex ma nsemmux is-sinerġiji ma' attivitajiet marbuta mas-sigurtà u mad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-kontroll sħiħ tan-navigazzjoni bis-satellita jiggarantixxi l-indipendenza teknoloġika tal-Unjoni, inkluż iktar fit-tul għall-komponenti tat-tagħmir infrastrutturali, u jiżgura l-awtonomija strateġika tagħha.

(38)  Għadd dejjem akbar ta' setturi ekonomiċi ewlenin, b'mod partikolari t-trasport, it-telekomunikazzjonijiet, l-agrikoltura u l-enerġija, qegħdin jużaw dejjem aktar is-sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita. In-navigazzjoni bis-satellita taqdi wkoll rwol fil-kuntest tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-kontroll sħiħ tan-navigazzjoni bis-satellita jiggarantixxi l-indipendenza teknoloġika tal-Unjoni, inkluż fuq terminu twil għall-komponenti tat-tagħmir infrastrutturali, u jiżgura l-awtonomija strateġika tagħha.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  L-għan ta' EGNOS huwa li ttejjeb il-kwalità tas-sinjali miftuħa mis-sistemi globali eżistenti tan-navigazzjoni bis-satellita, b'mod partikolari dawk li jiġu emessi mis-sistema Galileo. Jenħtieġ li s-servizzi pprovduti minn EGNOS ikopru, bħala prijorità, it-territorji tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa, inklużi għal dan l-iskop l-Azores, il-Gżejjer Kanarji u l-Madeira, bl-għan li jkopru dawk it-territorji sal-aħħar tal-2025. Soġġett għall-fattibbiltà teknika u, għas-sikurezza tal-ħajja, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali, il-kopertura ġeografika tas-servizzi pprovduti minn EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament [2018/XXXX] [ir-Regolament dwar l-EASA] u għall-monitoraġġ meħtieġ tal-kwalità tas-servizz ta' Galileo għal skopijiet tal-avjazzjoni, jenħtieġ li jiġi nnutat li filwaqt li s-sinjali emessi minn Galileo jistgħu jintużaw effettivament biex jiffaċilitaw il-pożizzjonament tal-inġenji tal-ajru, is-sistemi ta' awmentazzjoni lokali jew reġjonali biss bħall-EGNOS fl-Ewropa jistgħu jikkostitwixxu servizzi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ANS).

(40)  L-għan ta' EGNOS huwa li ttejjeb il-kwalità tas-sinjali miftuħa mis-sistemi globali eżistenti tan-navigazzjoni bis-satellita, b'mod partikolari dawk li jiġu emessi mis-sistema Galileo. Jenħtieġ li s-servizzi pprovduti minn EGNOS ikopru, bħala prijorità, it-territorji tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa, inklużi għal dan l-iskop l-Azores, il-Gżejjer Kanarji u l-Madeira, bl-għan li jkopru dawk it-territorji sal-aħħar tal-2025. Soġġett għall-fattibbiltà teknika u, għas-sikurezza tal-ħajja, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali, il-kopertura ġeografika tas-servizzi pprovduti minn EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament 2018/1139 tal-Parlament u tal-Kunsill1a u għall-monitoraġġ meħtieġ tal-kwalità tas-servizz ta' Galileo u s-sikurezza tal-prestazzjoni għal skopijiet tal-avjazzjoni, jenħtieġ li jiġi nnutat li filwaqt li s-sinjali emessi minn Galileo jistgħu jintużaw effettivament biex jiffaċilitaw il-pożizzjonament tal-inġenji tal-ajru, is-sistemi ta' awmentazzjoni lokali jew reġjonali biss bħall-EGNOS fl-Ewropa jistgħu jikkostitwixxu servizzi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ANS).

 

_________________

 

1a Ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91, (ĠU L 212, 22.8.2018, p. 1).

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(40a)  L-EGNOS tista' tgħin lill-agrikoltura ta' preċiżjoni u tgħin lill-bdiewa Ewropej jeliminaw l-iskart, inaqqsu l-użu sproporzjonat ta' fertilizzanti u erbiċidi u jottimizzaw ir-rendiment tal-għelejjel. L-EGNOS diġà għandha "komunità tal-utenti" importanti, iżda l-għadd ta' makkinarji tal-biedja kompatibbli mat-teknoloġija tan-navigazzjoni huwa aktar limitat. Din il-kwistjoni jenħtieġ li tiġi indirizzata.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41)  Huwa importanti li jiġu żgurati l-kontinwità, is-sostenibbiltà u d-disponibbiltà fil-ġejjieni tas-servizzi pprovduti bis-sistemi ta' Galileo u ta' EGNOS. F'ambjent li qed jinbidel u f'suq li qed jiżviluppa b'mod rapidu, jenħtieġ li l-iżvilupp tagħhom ikompli u jenħtieġ li jitħejjew ġenerazzjonijiet ġodda ta' dawn is-sistemi.

(41)  Huwa importanti li jiġu żgurati l-kontinwità, is-sostenibbiltà, is-sigurtà, l-affidabilità, il-preċiżjoni u d-disponibbiltà fil-ġejjieni tas-servizzi pprovduti bis-sistemi ta' Galileo u ta' EGNOS. F'ambjent li qed jinbidel u f'suq li qed jiżviluppa b'mod rapidu, jenħtieġ li l-iżvilupp tagħhom ikompli u jenħtieġ li jitħejjew ġenerazzjonijiet ġodda ta' dawn is-sistemi.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44a)   Bil-għan li jingħata appoġġ għall-isfruttament tas-servizzi pprovduti minn Galileo u EGNOS u biex jingħata appoġġ lis-servizzi downstream, b'mod partikolari fis-settur tat-trasport, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jiżvilupp standards u ċertifikazzjonijiet komuni fil-livell internazzjonali. 

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(45)  Fid-dawl tal-importanza għal Galileo u għal EGNOS tal-infrastruttura tal-art tagħhom u tal-impatt tagħha fuq is-sigurtà tagħhom, jenħtieġ li tkun il-Kummissjoni li tistabbilixxi l-post fejn tinsab l-infrastruttura. Jenħtieġ li l-varar tal-infrastruttura tal-art tas-sistemi jkompli biex isegwi proċess miftuħ u trasparenti.

imħassar

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46)  Sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi ta' Galileo u ta' EGNOS, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà, jenħtieġ li l-użu tas-servizzi pprovduti minn EGNOS u minn Galileo f'politiki oħra tal-Unjoni jiġi promoss fejn dan ikun iġġustifikat u ta' benefiċċju.

(46)  Sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi ta' Galileo u ta' EGNOS, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà, jenħtieġ li l-użu tas-servizzi pprovduti minn EGNOS u minn Galileo f'politiki oħra tal-Unjoni jiġi integrat fejn dan ikun possibli. Il-miżuri li jinkoraġġixxu l-użu ta' dawk is-servizzi fl-Istati Membri kollha huma wkoll pass importanti fil-proċess.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, inklużi tal-agrikoltura, tal-bijodiversità, tal-użu tal-art, tal-forestrija, tal-iżvilupp rurali u tas-sajd, tat-tibdil fil-klima, tas-siti ta' wirt kulturali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, inkluż tal-infrastrutturi, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura u jkompli jibni fuq il-kontinwità mal-attivitajiet u mal-kisbiet fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 li jistabbilixxi l-programm tal-Unjoni ta' osservazzjoni u ta' monitoraġġ tad-dinja (Copernicus) kif ukoll tar-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu18 li jistabbilixxi l-programm predeċessur tal-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u għas-Sigurtà (GMES) u r-regoli għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet inizjali tiegħu, filwaqt li jitqiesu x-xejriet reċenti fir-riċerka, fl-avvanzi teknoloġiċi u fl-innovazzjonijiet li jkollhom impatt fuq il-qasam tal-osservazzjoni tad-dinja, kif ukoll l-iżviluppi fl-analitika tal-big data u fl-Intelliġenza Artifiċjali, u l-istrateġiji u l-inizjattivi relatati fil-livell tal-Unjoni19. Kemm jista' jkun, jenħtieġ li juża wkoll il-kapaċitajiet għall-osservazzjonijiet spazjali tal-Istati Membri, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT20, kif ukoll ta' entitajiet oħra, inklużi l-inizjattivi kummerċjali fl-Ewropa, u b'hekk jagħti kontribut ukoll għall-iżvilupp ta' settur spazjali kummerċjali vijabbli fl-Ewropa. Fejn ikun fattibbli u xieraq, jenħtieġ li juża wkoll id-data fil-post u anċillari disponibbli pprovduta b'mod prinċipali mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva 2007/2/KE21. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent biex tiżgura aċċess u użu effiċjenti tas-settijiet tad-data fil-post għal Copernicus.

(48)  Il-kapaċitajiet eżistenti jenħtieġ li jiġu żviluppati aktar u jenħtieġ li jiġu kkomplementati b'assi ġodda li jistgħu jiġu żviluppati b'mod konġunt fost l-entitajiet responsabbli. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li taħdem mill-qrib mal-Aġenzija Spazjali Ewropea, l-Istati Membri u, fejn applikabbli, entitajiet oħra proprjetarji ta' spazju rilevanti u assi in situ. Jenħtieġ li Copernicus jiżgura u jkompli jibni fuq il-kontinwità mal-attivitajiet u mal-kisbiet fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 li jistabbilixxi l-programm tal-Unjoni ta' osservazzjoni u ta' monitoraġġ tad-dinja (Copernicus) kif ukoll tar-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu18 li jistabbilixxi l-programm predeċessur tal-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u għas-Sigurtà (GMES) u r-regoli għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet inizjali tiegħu, filwaqt li jitqiesu x-xejriet reċenti fir-riċerka, fl-avvanzi teknoloġiċi u fl-innovazzjonijiet li jkollhom impatt fuq il-qasam tal-osservazzjoni tad-dinja, kif ukoll l-iżviluppi fl-analitika tal-big data u fl-Intelliġenza Artifiċjali, u l-istrateġiji u l-inizjattivi relatati fil-livell tal-Unjoni19. Kemm jista' jkun, jenħtieġ li juża wkoll il-kapaċitajiet għall-osservazzjonijiet spazjali tal-Istati Membri, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT20, kif ukoll ta' entitajiet oħra, inklużi l-inizjattivi kummerċjali fl-Ewropa, u b'hekk jagħti kontribut ukoll għall-iżvilupp ta' settur spazjali kummerċjali vijabbli fl-Ewropa. Fejn ikun fattibbli u xieraq, jenħtieġ li juża wkoll id-data in situ u anċillari disponibbli pprovduta b'mod prinċipali mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva 2007/2/KE21. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent biex tiżgura aċċess u użu effiċjenti tas-settijiet tad-data in situ għal Copernicus.

__________________

__________________

17 Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

17 Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

18 Ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013)(ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1).

18 Ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013)(ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1).

19 Il-Komunikazzjoni "L-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa" (COM(2018)237 final), il-Komunikazzjoni "Għal spazju tad-data komuni Ewropew" (COM(2018) 232 final), il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja (COM(2018)8 final).

19 Il-Komunikazzjoni "L-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa" (COM(2018)237 final), il-Komunikazzjoni "Għal spazju tad-data komuni Ewropew" (COM(2018)232 final), il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja (COM(2018)8 final).

20 L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni tas-Satelliti Meteoroloġiċi

20 L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni tas-Satelliti Meteoroloġiċi

21 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (Inspire).

21 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (Inspire).

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(49a)  Il-potenzjal sħiħ ta' Copernicus għas-soċjetà u l-ekonomija tal-Unjoni jenħtieġ li jiġi sfruttat kompletament lil hinn mill-benefiċjarji diretti billi jiġu intensifikati l-miżuri tal-użu min-naħa tal-utenti, li jirrikjedi azzjoni ulterjuri sabiex id-data tkun tista' tintuża minn persuni mhux speċjalisti u b'hekk jiġu stimolati t-tkabbir, il-ħolqien tal-impjiegi u t-trasferimenti tal-għarfien;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra). Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.

(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda, li l-fattibbiltà tagħhom bħalissa qiegħda tiġi esplorata mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra). Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(53)  Bħala parti mill-funzjoni tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, jenħtieġ li Copernicus jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul u l-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi ewlenin ta' Copernicus, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-settur pubbliku u dawk li jirriżultaw mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni, u sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet għal esplojtazzjoni kummerċjali. B'mod partikolari, jenħtieġ li Copernicus iwassal informazzjoni dwar l-istat tal-atmosfera fuq skala lokali, nazzjonali, Ewropea u globali; informazzjoni dwar l-istat tal-oċeani; informazzjoni b'sostenn għall-monitoraġġ tal-art li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' politiki lokali, nazzjonali u tal-Unjoni; informazzjoni b'sostenn għall-adattament għat-tibdil fil-klima u għall-mitigazzjoni tiegħu; informazzjoni ġeospazjali b'sostenn għall-ġestjoni tal-emerġenzi, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' prevenzjoni, għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, kif ukoll għas-sigurtà ċivili inkluż is-sostenn għall-azzjoni esterna tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika arranġamenti kuntrattwali xierqa favur is-sostenibbiltà tal-forniment tas-servizzi.

(53)  Bħala parti mill-funzjoni tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, jenħtieġ li Copernicus jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul u l-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi ewlenin ta' Copernicus, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-settur pubbliku u dawk li jirriżultaw mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni, u sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet għal esplojtazzjoni kummerċjali. B'mod partikolari, jenħtieġ li Copernicus iwassal informazzjoni dwar l-istat tal-atmosfera fuq skala lokali, nazzjonali, Ewropea u globali, inkluża dwar il-kwalità tal-arja; informazzjoni dwar l-istat tal-oċeani; informazzjoni b'sostenn għall-monitoraġġ tal-art li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' politiki lokali, nazzjonali u tal-Unjoni; informazzjoni b'sostenn għall-adattament għat-tibdil fil-klima u għall-mitigazzjoni tiegħu; informazzjoni ġeospazjali b'sostenn għall-ġestjoni tal-emerġenzi, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' prevenzjoni, għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, kif ukoll għas-sigurtà ċivili inkluż is-sostenn għall-azzjoni esterna tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika arranġamenti kuntrattwali xierqa favur is-sostenibbiltà tal-forniment tas-servizzi.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(54a)  F'dan il-kuntest, sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' Copernicus fuq bażi sostenibbli, jista' jiġi stabbilit kumitat (is-sottokumitat Copernicus) biex jassisti lill-Kummissjoni fl-iżgurar tal-koordinazzjoni tal-kontributi lil Copernicus mill-Unjoni, il-fora tal-utenti, l-Istati Membri u l-organizzazzjonijiet intergovernattivi kif ukoll is-settur privat, billi jagħmel l-aħjar użu tal-kapaċitajiet eżistenti u jidentifika lakuni li għandhom jiġu indirizzati fil-livell tal-Unjoni.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(55)  L-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jenħtieġ li tiffaċilita l-użu pubbliku tas-servizzi peress li l-utenti jkunu jistgħu jantiċipaw id-disponibbiltà u l-evoluzzjoni tas-servizzi kif ukoll il-kooperazzjoni mal-Istati Membri u ma' partijiet oħra. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-entitajiet inkarigati tagħha li jipprovdu s-servizzi jinvolvu ruħhom mill-qrib ma' komunitajiet tal-utenti differenti mill-Ewropa kollha fl-iżvilupp ulterjuri tal-portafoll tas-servizzi u tal-informazzjoni ta' Copernicus sabiex jiżguraw li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' politika u dawk tas-settur pubbliku li qed jevolvu u għaldaqstant ikun jista' jiġi mmassimizzat l-użu tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri biex jiġi żviluppat il-komponent fil-post ta' Copernicus u biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tas-settijiet tad-data fil-post mas-settijiet tad-data spazjali għas-servizzi aġġornati ta' Copernicus.

(55)  L-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jenħtieġ li tiffaċilita l-użu pubbliku tas-servizzi peress li l-utenti jkunu jistgħu jantiċipaw id-disponibbiltà u l-evoluzzjoni tas-servizzi kif ukoll il-kooperazzjoni mal-Istati Membri u ma' partijiet oħra. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Aġenzija u l-entitajiet inkarigati minn Copernicus jinvolvu ruħhom mill-qrib ma' komunitajiet tal-utenti differenti mill-Ewropa kollha fl-iżvilupp ulterjuri tal-portafoll tas-servizzi u tal-informazzjoni ta' Copernicus sabiex jiżguraw li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' politika u dawk tas-settur pubbliku li qed jevolvu u għaldaqstant ikun jista' jiġi mmassimizzat l-użu tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja fl-interess taċ-ċittadini Ewropej. Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri biex jiġi żviluppat il-komponent fil-post ta' Copernicus u biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tas-settijiet tad-data fil-post mas-settijiet tad-data spazjali għas-servizzi aġġornati ta' Copernicus.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Premessa 56a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(56a)  L-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-entitajiet responsabbli jenħtieġ li perjodikament imexxu l-kampanji ta' informazzjoni ta' Copernicus dwar il-benefiċċji tal-programm, fejn jagħtu aċċess għall-informazzjoni u d-data rilevanti lill-utenti potenzjali kollha.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Premessa 57a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(57a)  Is-servizzi tat-Tibdil fil-Klima ta' Copernicus, għalkemm għadhom f'fażi preoperattiva, diġà mexjin fid-direzzjoni t-tajba peress li l-għadd ta' utenti rdoppja bejn l-2015 u l-2016. Is-servizzi kollha tat-Tibdil fil-Klima jenħtieġ li jibdew joperaw bis-sħiħ mill-aktar fis possibbli u b'hekk jipprovdu l-fluss kontinwu tad-data meħtieġa għal azzjonijiet effettivi ta' mitigazzjoni u ta' adattament għat-tibdil fil-klima;

Emenda    40

Proposta għal regolament

Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(59)  Sabiex jippromwovu u jiffaċilitaw l-użu tad-data u tat-teknoloġiji tal-osservazzjoni tad-dinja mill-awtoritajiet lokali, mill-impriżi żgħar u ta' daqs medju, mix-xjentisti u mir-riċerkaturi, jenħtieġ li permezz ta' attivitajiet tal-użu mill-utenti, jiġu promossi netwerks iddedikati għad-distribuzzjoni tad-data ta' Copernicus, li jinkludu l-korpi nazzjonali u reġjonali. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu l-almu tagħhom biex jistabbilixxu rabtiet iktar mill-qrib bejn Copernicus u l-politiki nazzjonali u tal-Unjoni sabiex jagħtu spinta lid-domanda għall-applikazzjonijiet u għas-servizzi kummerċjali u jippermettu lill-impriżi, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda, jiżviluppaw applikazzjonijiet ibbażati fuq id-data u l-informazzjoni ta' Copernicus, bl-għan li fl-Ewropa tiġi żviluppata ekosistema tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja li tkun kompetittiva.

(59)  Sabiex jippromwovu u jiffaċilitaw l-użu tad-data u tat-teknoloġiji tal-osservazzjoni tad-dinja mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, mill-impriżi żgħar u ta' daqs medju, mix-xjentisti u mir-riċerkaturi, jenħtieġ li permezz ta' attivitajiet tal-użu mill-utenti, jiġu promossi netwerks iddedikati għad-distribuzzjoni tad-data ta' Copernicus, li jinkludu l-korpi nazzjonali u reġjonali. Għal dan l-għan, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħmlu l-almu tagħhom biex jistabbilixxu rabtiet iktar mill-qrib bejn Copernicus u l-politiki nazzjonali u tal-Unjoni sabiex jagħtu spinta lid-domanda għall-applikazzjonijiet u għas-servizzi kummerċjali u jippermettu lill-impriżi, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda, jiżviluppaw applikazzjonijiet ibbażati fuq id-data u l-informazzjoni ta' Copernicus, bl-għan li fl-Ewropa tiġi żviluppata ekosistema tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja li tkun kompetittiva.

Emenda    41

Proposta għal regolament

Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(59a)  Minħabba l-potenzjal kbir tal-immaġni satellitari għall-ġestjoni tar-riżorsi sostenibbli u effiċjenti, li tipprovdi informazzjoni affidabbli u f'waqtha, pereżempju, dwar il-kundizzjonijiet tal-għelejjel u tal-ħamrija, dak is-servizz jenħtieġ li jittejjeb aktar biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utent finali u jiżgura l-kollegament tad-data.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Premessa 62

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(62)  Wara t-talbiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Unjoni stabbiliet qafas għall-appoġġ tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju (SST) permezz tad-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li tistabbilixxi Qafas għall-Appoġġ tas-Sorveljanza u l-Insegwiment fl-Ispazju24. It-tifrik spazjali sar theddida serja għas-sigurtà, għas-sikurezza u għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali. Għalhekk, l-SST huwa primordjali sabiex tiġi kkonservata l-kontinwità tal-komponenti tal-Programm u tal-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-politiki tal-Unjoni. Billi jipprova jipprevjeni l-proliferazzjoni tat-tifrik spazjali, l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar ta' aċċess sostenibbli u garantit għall-ispazju u għall-użu tiegħu, bħala ġid komuni globali.

(62)  Wara t-talbiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-Unjoni stabbiliet qafas għall-appoġġ tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju (SST) permezz tad-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill24. It-tifrik spazjali sar theddida serja għas-sigurtà, għas-sikurezza u għas-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali. Għalhekk, l-SST huwa primordjali sabiex tiġi kkonservata l-kontinwità tal-komponenti tal-Programm u tal-kontribuzzjonijiet tagħhom għall-politiki tal-Unjoni. Billi jipprova jipprevjeni l-proliferazzjoni tat-tifrik spazjali, l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar ta' aċċess sostenibbli u garantit għall-ispazju u għall-użu tiegħu, bħala ġid komuni globali. L-SST huwa maħsub ukoll biex jiffaċilita t-tħejjija ta' proġetti Ewropej ta' "tindif" tal-orbita madwar id-dinja.

__________________

__________________

24 ĠU L 158, 27.5.2014, p. 227.

24 Id-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' April 2014 li tistabbilixxi Qafas għall-Appoġġ tas-Sorveljanza u l-Insegwiment fl-Ispazju (ĠU L 158, 27.5.2014, p. 227).

Emenda    43

Proposta għal regolament

Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(63)  Jenħtieġ li l-SST ikompli jiżviluppa l-prestazzjoni u l-awtonomija tal-kapaċitajiet tal-SST. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jwassal għall-istabbiliment ta' katalogu Ewropew awtonomu tal-oġġetti spazjali, imsejjes fuq id-data min-netwerk ta' sensuri tal-SST. Jenħtieġ ukoll li l-SST ikompli jagħti sostenn għat-tħaddim u għat-twassil tas-servizzi tal-SST. Peress li l-SST huwa sistema ffokata fuq l-utenti, jenħtieġ li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi xierqa għall-ġbir tar-rekwiżiti tal-utenti, inklużi dawk marbuta mas-sigurtà.

(63)  Jenħtieġ li l-SST ikompli jiżviluppa l-prestazzjoni u l-awtonomija tal-kapaċitajiet tal-SST. Għal dan l-għan, jenħtieġ li jwassal għall-istabbiliment ta' katalogu Ewropew awtonomu tal-oġġetti spazjali, imsejjes fuq id-data min-netwerk ta' sensuri tal-SST. Il-katalogu jista' jsegwi l-eżempju ta' nazzjonijiet oħra li jwettqu attivitajiet fl-ispazju u jagħmel xi ftit mid-data tiegħu disponibbli għal finijiet mhux kummerċjali u ta' riċerka. Jenħtieġ ukoll li l-SST ikompli jagħti sostenn għat-tħaddim u għat-twassil tas-servizzi tal-SST. Peress li l-SST huwa sistema ffokata fuq l-utenti, jenħtieġ li jkun hemm fis-seħħ mekkaniżmi xierqa għall-ġbir tar-rekwiżiti tal-utenti, inklużi dawk marbuta mas-sigurtà, u t-trażmissjoni ta' informazzjoni rilevanti lil u minn istituzzjonijiet pubbliċi biex tittejjeb l-effettività tas-sistema.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(67)  Barra minn hekk, jenħtieġ li l-SST ikun kumplementari għall-miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti, bħal pereżempju l-Linji Gwida dwar il-Mitigazzjoni tat-Tifrik Spazjali tal-Kumitat dwar l-Użu Paċifiku tal-Ispazju (COPUOS) u l-Linji Gwida għas-Sostenibbiltà fit-Tul tal-Attivitajiet Spazjali lil Hinn mill-Atmosfera, jew inizjattivi oħra, sabiex jiġu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u s-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali lil hinn mill-atmosfera. Bil-ħsieb li jitnaqqsu r-riskji ta' kolliżjoni, l-SST jista' wkoll ifittex sinerġiji ma' inizjattivi ta' tneħħija attiva u ma' miżuri ta' passivazzjoni tat-tifrik spazjali. Jenħtieġ li l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar tal-użu u tal-esplorazzjoni tal-ispazju b'mod paċifiku lil hinn mill-atmosfera. Iż-żieda ta' attivitajiet spazjali jaf ikollha implikazzjoni fuq l-inizjattivi internazzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku spazjali. Jenħtieġ li l-Unjoni timmonitorja dawk l-iżviluppi u tista' tqishom fil-kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP attwali.

(67)  Barra minn hekk, jenħtieġ li l-SST ikun kumplementari għall-miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti, bħal pereżempju l-Linji Gwida dwar il-Mitigazzjoni tat-Tifrik Spazjali tal-Kumitat dwar l-Użu Paċifiku tal-Ispazju (COPUOS) u l-Linji Gwida għas-Sostenibbiltà fit-Tul tal-Attivitajiet Spazjali lil Hinn mill-Atmosfera, jew inizjattivi oħra, sabiex jiġu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u s-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali lil hinn mill-atmosfera. Bil-ħsieb li jitnaqqsu r-riskji ta' kolliżjoni, l-SST jista' wkoll ifittex sinerġiji ma' inizjattivi li għandhom l-għan li jippromwovu l-iżvilupp u l-użu ta' sistemi teknoloġiċi ddisinjati għat-tneħħija attiva tat-tifrik spazjali. Jenħtieġ li l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar tal-użu u tal-esplorazzjoni tal-ispazju b'mod paċifiku lil hinn mill-atmosfera. Iż-żieda ta' attivitajiet spazjali jaf ikollha implikazzjoni fuq l-inizjattivi internazzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku spazjali. Jenħtieġ li l-Unjoni timmonitorja dawk l-iżviluppi u tista' tqishom fil-kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP attwali.

Emenda    45

Proposta għal regolament

Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali (SWE) jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri u l-involviment tas-settur privat.

(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali (SWE) jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri, tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-involviment tas-settur privat.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Premessa 73

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(73)  GOVSATCOM hija programm iffokat fuq l-utenti, b'dimensjoni ta' sigurtà qawwija. Il-każijiet tal-użu jistgħu jiġu analizzati għal tliet familji prinċipali: il-ġestjoni tal-kriżijiet, li tista' tinkludi l-missjonijiet u l-operazzjonijiet ċivili u militari tas-Sigurtà u tad-Difiża Komuni, id-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, il-kriżijiet umanitarji, u l-emerġenzi marittimi; is-sorveljanza, li tista' tinkludi s-sorveljanza tal-fruntieri, is-sorveljanza ta' qabel il-fruntieri, is-sorveljanza tal-fruntieri fil-baħar, is-sorveljanza marittima u s-sorveljanza tat-traffikar illegali; u l-infrastrutturi ewlenin, li jistgħu jinkludu n-netwerk diplomatiku, il-komunikazzjoni tal-pulizija, l-infrastrutturi kritiċi (eż. l-enerġija, it-trasport, l-ilqugħ tal-ilma) u l-infrastrutturi spazjali.

(73)  GOVSATCOM hija programm iffokat fuq l-utenti, b'dimensjoni ta' sigurtà qawwija. Il-każijiet tal-użu jistgħu jiġu analizzati għal tliet familji prinċipali: il-ġestjoni tal-kriżijiet, id-diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem, il-kriżijiet umanitarji, u l-emerġenzi marittimi; is-sorveljanza, li tista' tinkludi s-sorveljanza tal-fruntieri, is-sorveljanza ta' qabel il-fruntieri, is-sorveljanza tal-fruntieri fil-baħar, is-sorveljanza marittima u s-sorveljanza tat-traffikar illegali; u l-infrastrutturi ewlenin, li jistgħu jinkludu n-netwerk diplomatiku, il-komunikazzjoni tal-pulizija, l-infrastruttura diġitali (eż. ċentri tad-data, servers), l-infrastrutturi kritiċi (eż. l-enerġija, it-trasport, l-ilqugħ tal-ilma bħal digi) u l-infrastrutturi spazjali.

Emenda    47

Proposta għal regolament

Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(78)  Għall-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, it-tagħmir tal-utenti huwa l-iktar interfaċċa operazzjonali importanti. L-approċċ tal-UE għall-GOVSATCOM jagħmilha possibbli għall-biċċa l-kbira tal-utenti li jkomplu jużaw it-tagħmir eżistenti tagħhom għas-servizzi ta' GOVSATCOM diment li jużaw teknoloġiji tal-Unjoni.

(78)  Għall-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, it-tagħmir tal-utenti huwa l-iktar interfaċċa operazzjonali importanti. L-approċċ tal-UE għall-GOVSATCOM jenħtieġ li jagħmilha possibbli għall-utenti li jkomplu jużaw it-tagħmir eżistenti tagħhom għas-servizzi ta' GOVSATCOM.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Horizon Europe, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Horizon Europe jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Horizon Europe, b'mod partikolari għall-ikel sostenibbli u għar-riżorsi naturali, għall-monitoraġġ tal-klima, għall-bliet intelliġenti, għall-vetturi awtomatizzati, għas-sigurtà u għall-ġestjoni tad-diżastri. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Horizon Europe se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti s-servizzi ta' Copernicus.

(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Horizon Europe, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Horizon Europe jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Huwa importanti li tiġi żgurata l-kontinwità bejn is-soluzzjonijiet żviluppati permezz ta' Horizon Europe u l-operazzjonijiet tal-komponenti tal-Programm. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Horizon Europe, dwar il-politiki Ewropej ewlenin. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Horizon Europe se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti s-servizzi ta' Copernicus.

Emenda    49

Proposta għal regolament

Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(87)  Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 stabbilixxa Aġenzija tal-Unjoni, imsejħa l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, sabiex tiġġestixxi ċerti aspetti tal-programmi tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo u EGNOS. Dan ir-Regolament jistipula b'mod partikolari li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea se tiġi inkarigata b'kompiti ġodda, mhux biss fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS iżda wkoll b'rabta ma' komponenti oħra tal-Programm, speċjalment l-akkreditazzjoni tas-sigurtà. Għalhekk, l-isem, il-kompiti u l-aspetti organizzattivi tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea jridu jiġu adattati skont dan.

(87)  Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 stabbilixxa Aġenzija tal-Unjoni, imsejħa l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, sabiex tiġġestixxi ċerti aspetti tal-programmi tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo u EGNOS. Dan ir-Regolament jistipula b'mod partikolari li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea se tiġi inkarigata b'kompiti ġodda, mhux biss fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS iżda wkoll b'rabta ma' komponenti oħra tal-Programm, speċjalment l-akkreditazzjoni tas-sigurtà u ċ-ċibersigurtà. Għalhekk, l-isem, il-kompiti u l-aspetti organizzattivi tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea jridu jiġu adattati skont dan.

Emenda    50

Proposta għal regolament

Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(88)  Fid-dawl tal-ambitu estiż tagħha, li mhux se jibqa' limitat għal Galileo u għal EGNOS, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea tinbidel. Madankollu, il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, inkluża l-kontinwità fir-rigward tad-drittijiet u tal-obbligi, il-persunal u l-validità ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda, jenħtieġ li tiġi żgurata fil-qafas tal-Aġenzija.

(88)  Fid-dawl tal-ambitu estiż tagħha, li mhux se jibqa' limitat għal Galileo u għal EGNOS, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea tinbidel. Meta tinkariga l-kompiti lill-Aġenzija, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura il-finanzjament xieraq għall-immaniġġjar u l-eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti, inklużi riżorsi umani u finanzjarji adegwati. Madankollu, il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, inkluża l-kontinwità fir-rigward tad-drittijiet u tal-obbligi, il-persunal u l-validità ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda, jenħtieġ li tiġi żgurata fil-qafas tal-Aġenzija.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-dinja;

(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-dinja jew fuq infrastrutturi spazjali;

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  "għarfien tas-sitwazzjoni fl-ispazju" ("SSA") tfisser approċċ olistiku lejn il-perikli spazjali prinċipali, li jinkludu l-kolliżjonijiet bejn is-satelliti u t-tifrik spazjali, il-fenomeni tat-temp spazjali, u l-oġġetti qrib id-dinja;

(5)  "għarfien tas-sitwazzjoni fl-ispazju" ("SSA") tfisser għarfien u fehim komprensiv tal-perikli spazjali prinċipali, li jinkludu l-kolliżjonijiet bejn is-satelliti u t-tifrik spazjali, il-fenomeni tat-temp spazjali, u l-oġġetti qrib id-dinja;

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser azzjonijiet li jingħataw sostenn mill-baġit tal-UE, inkluż fil-faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li jikkombina forom ta' sostenn li mhumiex ripagabbli u/jew strumenti finanzjarji mill-baġit tal-UE b'forom ta' sostenn ripagabbli mill-iżvilupp jew minn istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi oħra, kif ukoll minn istituzzjonijiet u minn investituri finanzjarji kummerċjali;

(6)  "operazzjoni ta' taħlit" tfisser azzjonijiet li jingħataw sostenn mill-baġit tal-UE, inkluż fil-faċilitajiet ta' taħlit skont l-Artikolu 2(6) tar-Regolament Finanzjarju, li jikkombina forom ta' sostenn li mhumiex ripagabbli u/jew strumenti finanzjarji u/jew garanziji baġitarji mill-baġit tal-UE b'forom ta' sostenn ripagabbli mill-iżvilupp jew minn istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi oħra, kif ukoll minn istituzzjonijiet u minn investituri finanzjarji kummerċjali;

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  "data tal-SST" tfisser il-parametri fiżiċi tal-oġġetti spazjali miksuba mis-sensuri tal-SST jew il-parametri orbitali tal-oġġetti spazjali miksuba mill-osservazzjonijiet tas-sensuri tal-SST fil-qafas tal-komponent tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju ("SST");

(10)  "data tal-SST" tfisser il-parametri fiżiċi tal-oġġetti spazjali, inkluż tifrik spazjali, miksuba mis-sensuri tal-SST jew il-parametri orbitali tal-oġġetti spazjali miksuba mill-osservazzjonijiet tas-sensuri tal-SST fil-qafas tal-komponent tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju ("SST");

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(14a)  "Informazzjoni ta' parti terza ta' Copernicus" tfisser l-informazzjoni bil-liċenzja u prevista għall-użu fl-attivitajiet ta' Copernicus li toriġina minn sorsi għajr mis-satelliti Sentinel ta' Copernicus;

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"utenti ewlenin ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u li jkollhom ir-rwol addizzjonali li jmexxu l-evoluzzjoni ta' Copernicus, li jinkludu l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-korpi pubbliċi reġjonali, nazzjonali jew Ewropej inkarigati b'missjoni ta' servizz pubbliku għad-definizzjoni, għall-implimentazzjoni, għall-infurzar jew għall-monitoraġġ tal-politiki ambjentali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza jew tas-sigurtà;

"utenti ewlenin ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u li jkollhom ir-rwol addizzjonali li jmexxu l-evoluzzjoni ta' Copernicus, li jinkludu l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-korpi pubbliċi reġjonali, nazzjonali jew Ewropej inkarigati b'missjoni ta' servizz pubbliku għad-definizzjoni, għall-implimentazzjoni, għall-infurzar jew għall-monitoraġġ tal-politiki ambjentali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza, inkluża l-politiika s-sikurezza tal-infrastruttura jew tas-sigurtà;

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

"servizzi ewlenin ta' Copernicus" tfisser is-servizzi operazzjonali raggruppati fil-komponent tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni jew fil-komponent tas-servizz, li huma ta' interess ġenerali u komuni tal-Istati Membri u tal-Unjoni;

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  "settur spazjali" tfisser:

 

"is-settur upstream", li jinkludi attivitajiet li jwasslu għal sistema spazjali operazzjonali u l-esplorazzjoni tal-ispazju;

 

"is-settur downstream" li jinkludi attivitajiet relatati mal-isfruttar ta' data satellitari biex jiġu żviluppati prodotti u servizzi relatati mal-ispazju lill-utenti finali.

Ġustifikazzjoni

Is-settur spazjali għandu jiġi ddefinit ulterjorment u diviż f'settur upstream u settur downstream.

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  sistema awtonoma ċivili u globali tan-navigazzjoni bis-satellita (GNSS) taħt il-kontroll ċivili, li tinkludi kostellazzjoni ta' satelliti, ċentri u netwerk globali ta' stazzjonijiet tal-art, li joffru servizzi ta' pożizzjonament, ta' navigazzjoni u ta' kejl tal-ħin u li jintegraw għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Galileo");

(a)  sistema awtonoma ċivili u globali tan-navigazzjoni bis-satellita (GNSS) taħt il-kontroll ċivili, li tinkludi kostellazzjoni ta' satelliti, ċentri u netwerk globali ta' stazzjonijiet tal-art, li joffru servizzi ta' pożizzjonament, ta' navigazzjoni u ta' kejl tal-ħin u, fejn xieraq, li jintegraw għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Galileo");

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  sistema awtonoma tal-osservazzjoni tad-dinja, iffokata fuq l-utenti, taħt kontroll ċivili, li toffri data u servizzi ta' ġeoinformazzjoni, li jinkludu satelliti, infrastruttura tal-art, faċilitajiet tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, u infrastruttura tad-distribuzzjoni, u li tintegra għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Copernicus");

(c)  sistema awtonoma tal-osservazzjoni tad-dinja, iffokata fuq l-utenti, taħt kontroll ċivili, li toffri data u servizzi ta' ġeoinformazzjoni bbażati fuq politika tad-data mingħajr ħlas u miftuħa, li jinkludu satelliti, infrastruttura tal-art, faċilitajiet tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, u infrastruttura tad-distribuzzjoni, u li tintegra għalkollox il-ħtiġijiet u r-rekwiżiti tas-sigurtà ("Copernicus");

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  sistema ta' sorveljanza u ta' insegwiment fl-ispazju, bl-għan li ttejjeb, tħaddem u tipprovdi d-data, l-informazzjoni u s-servizzi marbuta mas-sorveljanza u mal-insegwiment ta' inġenji spazjali attivi u mhux attivi, ta' stadji skartati tal-lanċjaturi, ta' tifrik u ta' frammenti ta' tifrik li jorbitaw madwar id-dinja, u kkumplementata b'parametri ta' osservazzjoni marbuta mal-monitoraġġ tal-avvenimenti tat-temp spazjali u tar-riskju ta' oġġetti qrib id-dinja ("NEOs") li joqorbu iktar lejn id-dinja ("SST");

(d)  sistema ta' sorveljanza u ta' insegwiment fl-ispazju, bl-għan li ttejjeb, tħaddem u tipprovdi d-data, l-informazzjoni u s-servizzi marbuta mas-sorveljanza u mal-insegwiment ta' inġenji spazjali attivi u mhux attivi u tal-ispazju, tifrik li jorbita madwar id-dinja, u kkumplementata b'parametri ta' osservazzjoni marbuta mal-monitoraġġ tal-avvenimenti tat-temp spazjali u tar-riskju ta' oġġetti qrib id-dinja ("NEOs") li joqorbu iktar lejn id-dinja ("SST");

Emenda    62

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu settur spazjali innovattiv.

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri li jiżguraw aċċess awtonomu għall-ispazju, sabiex jittrattaw it-theddid ċibernetiku, irawmu settur spazjali innovattiv u kompetittiv, upstream u downstream, u biex jappoġġaw id-diplomazija spazjali.

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Programm għandu jkollu l-għanijiet ġenerali li ġejjin:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jipprovdi, jew jagħti kontribut għall-forniment ta', data, informazzjoni u servizzi spazjali ta' kwalità għolja, aġġornati, u fejn ikun xieraq, siguri, mingħajr interruzzjoni u kull fejn ikun possibbli fil-livell globali, sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet eżistenti u tal-ġejjieni u sabiex ikunu jistgħu jiġu ssodisfati l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, inkluż fir-rigward tat-tibdil fil-klima, is-sigurtà u d-difiża;

(a)  jipprovdi, jew jagħti kontribut għall-forniment ta' data, informazzjoni u servizzi spazjali ta' kwalità għolja, aġġornati, u fejn ikun xieraq, siguri, mingħajr interruzzjoni u kull fejn ikun possibbli fil-livell globali, sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet eżistenti u tal-ġejjieni u sabiex ikunu jistgħu jiġu ssodisfati l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, inkluż it-tibdil fil-klima; u jappoġġa l-kapaċità għat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza u indipendenti tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha;

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jimmassimizza l-benefiċċji soċjoekonomiċi, inkluż billi jippromwovi l-iżjed użu wiesa' possibbli tad-data, tal-informazzjoni u tas-servizzi pprovduti permezz tal-komponenti tal-Programm;

(b)  jimmassimizza l-benefiċċji soċjoekonomiċi, b'mod partikolari billi jsaħħaħ is-settur downstream Ewropew, b'hekk jippermetti t-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni u jippromwovi l-iżjed użu wiesa' possibbli ta' servizzi u tad-data, tal-informazzjoni u tas-servizzi pprovduti permezz tal-komponenti tal-Programm kemm fi ħdan kif ukoll barra l-Unjoni;

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, il-libertà ta' azzjoni tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini tat-teknoloġiji u tat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza;

(c)  itejjeb is-sigurtà, inkluża ċ-ċibersigurtà, tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, u jsaħħaħ l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini industrijali u teknoloġiċi;

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  isaħħaħ l-ekosistema industrijali u xjentifika Ewropea fil-qasam tal-ispazju, billi jistabbilixxi qafas koerenti li jgħaqqad l-eċċellenza tat-taħriġ u l-għarfien Ewropew, l-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' disinn, ta' manifattura ta' livell għoli u l-viżjoni strateġika meħtieġa f'settur dejjem aktar kompetittiv;

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jippromwovi r-rwol tal-Unjoni fix-xena internazzjonali bħala attur ewlieni fis-settur spazjali u t-tisħiħ tar-rwol tagħha fl-indirizzar tal-isfidi globali u fis-sostenn għall-inizjattivi globali, inkluż fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli.

(d)  jippromwovi r-rwol tal-Unjoni fix-xena internazzjonali bħala attur ewlieni fis-settur spazjali u t-tisħiħ tar-rwol tagħha fl-indirizzar tal-isfidi globali u fis-sostenn għall-inizjattivi globali, inkluż fir-rigward tal-iżvilupp sostenibbli.

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  isaħħaħ id-diplomazija spazjali tal-Unjoni u jħeġġeġ il-kooperazzjoni internazzjonali biex jiżdied l-għarfien dwar l-ispazju bħala wirt komuni tal-umanità;

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db)  jippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni u jrawwem il-prinċipju tar-reċiproċità u l-kompetizzjoni ġusta fuq livell internazzjonali;

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(dc)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha f'diversi oqsma, b'mod partikolari t-trasport (l-avjazzjoni, inkluż il-vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ, it-trasport ferrovjarju, in-navigazzjoni, it-trasport bit-triq u s-sewqan awtonomu), il-bini u l-monitoraġġ tal-infrastruttura, il-monitoraġġ tal-art u l-ambjent.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-forniment ta' servizzi mill-aqwa u fejn ikun xieraq, ta' servizzi siguri tal-pożizzjonament, tan-navigazzjoni u tat-teħid tal-ħinijiet;

(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-forniment ta' servizzi mill-aqwa fuq terminu twil u b'mod kontinwu u, fejn ikun xieraq, ta' servizzi siguri tal-pożizzjonament, tan-navigazzjoni u tat-teħid tal-ħinijiet;

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni akkurati u affidabbli tal-osservazzjoni tad-dinja, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-agrikoltura, tal-iżvilupp rurali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali;

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni akkurati u affidabbli tal-osservazzjoni tad-dinja, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki u tal-azzjonijiet immexxija mill-utenti tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha;

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali u għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO;

(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali u tat-tifrik spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali u għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO;

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  il-kontribut, fejn dan ikun meħtieġ għall-ħtiġijiet tal-Programm, għal kapaċità awtonoma, sigura u kosteffiċjenti ta' aċċess għall-ispazju;

(e)  l-iżgurar ta' kapaċità awtonoma, sigura u kosteffiċjenti ta' aċċess għall-ispazju;

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  is-sostenn u r-rinfurzar tal-kompetittività, tal-imprenditorija, tal-ħiliet u tal-kapaċità ta' innovazzjoni tal-persuni ġuridiċi u fiżiċi mill-Unjoni, li jkunu attivi jew jixtiequ jsiru attivi f'dak is-settur, b'mod partikolari fir-rigward tal-pożizzjoni u tal-ħtiġijiet tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju u tan-negozji ġodda.

(f)  it-tħeġġiġ tal-iżvilupp ta' ekonomija spazjali tal-Unjoni b'saħħitha u kompetittiva u l-mmassimizzazzjoni tal-opportunitajiet għall-impriżi tal-Unjoni ta' kull daqs u għar-reġjuni kollha tal-Unjoni.

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Programm għandu jagħti sostenn:

Il-programm, f'sinerġija ma' programmi u skemi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, għandu jagħti sostenn:

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  għall-forniment tas-servizzi tal-illanċjar għall-ħtiġijiet tal-Programm;

(a)  għall-forniment tas-servizzi għall-Programm, inkluż servizz tal-illanċjar aggregat għall-Unjoni u għal entitajiet oħra, fuq it-talba tagħhom, billi jitqiesu l-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 25, sabiex tittejjeb il-kompetittività tal-lanċjaturi u l-industriji Ewropej fis-suq globali;

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju;

(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju inklużi teknoloġiji tal-illanċjar alternattivi u sistemi jew servizzi innovattivi, b'kunsiderazzjoni tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, f'konformità mal-Artikolu 25;

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fejn dan ikun meħtieġ għall-ħtiġijiet tal-Programm, għall-adattamenti fl-infrastruttura spazjali tal-art.

(c)  fejn dan ikun meħtieġ għall-objettivi tal-Programm, l-appoġġ meħtieġ għall-manutenzjoni, għall-adattamenti u għall-iżviluppi tal-infrastruttura spazjali tal-art, b'mod partikolari l-infrastrutturi eżistenti, iż-żoni fejn jiġu llanċjati l-missili u ċ-ċentri ta' riċerka.

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Azzjonijiet b'sostenn għal settur spazjali innovattiv tal-Unjoni

Azzjonijiet b'sostenn għal settur spazjali innovattiv u kompetittiv tal-Unjoni

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  għall-attivitajiet ta' innovazzjoni biex isir l-aqwa użu mit-teknoloġiji, mill-infrastruttura jew mis-servizzi spazjali;

(a)  għall-attivitajiet ta' innovazzjoni biex jiġu żviluppati u jsir l-aqwa użu mit-teknoloġiji, mill-infrastruttura jew mis-servizzi spazjali;

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  miżuri xierqa biex tiġi ffaċilitata l-adozzjoni ta' soluzzjonijiet innovattivi li jirriżultaw minn attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, b'mod partikolari permezz ta' sinerġiji ma' Fondi oħrajn tal-Unjoni, bħal Horizon Europe u InvestEU, sabiex jiġi appoġġat l-iżvilupp ta' setturi downstream tal-komponenti kollha tal-Programm;

Emenda    84

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  għat-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew fis-suq tal-esportazzjoni;

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  għall-istabbiliment ta' sħubijiet għall-innovazzjoni marbuta mal-ispazju biex jiġu żviluppati prodotti jew servizzi innovattivi u għax-xiri sussegwenti tal-forniment jew tas-servizzi li jirriżultaw minnhom;

(b)  għall-istabbiliment ta' sħubijiet għall-innovazzjoni marbuta mal-ispazju biex jiġu żviluppati prodotti jew servizzi innovattivi u għax-xiri sussegwenti tal-prodotti jew tas-servizzi li jirriżultaw minnhom għall-ħtiġijiet tal-Programm;

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  għat-tfassil, l-ittestjar, l-implimentazzjoni u t-tnedija ta' soluzzjonijiet interoperabbli tal-ispazju mmexxija mid-data għal servizzi pubbliċi, filwaqt li titrawwem l-innovazzjoni u jiġu stabbiliti oqfsa komuni sabiex jintlaħaq il-potenzjal sħiħ tas-servizzi tal-amministrazzjonijiet pubbliċi għaċ-ċittadini u għan-negozji;

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  għall-imprenditorija, mill-istadju bikri sal-istadju tat-tkabbir, skont l-Artikolu 21 u dispożizzjonijiet oħra marbuta mal-aċċess għall-finanzjament kif imsemmi fl-Artikolu 18 u fil-Kapitolu I tat-Titolu III;

(c)  għall-imprenditorija, inkluż mill-istadju bikri sal-istadju tat-tkabbir, skont l-Artikolu 21 billi jistrieħ fuq dispożizzjonijiet oħra marbuta mal-aċċess għall-finanzjament kif imsemmi fl-Artikolu 18 u fil-Kapitolu I tat-Titolu III;

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  għall-kooperazzjoni bejn l-impriżi fil-forma ta' ċentri spazjali li jlaqqgħu flimkien, fil-livelli reġjonali u nazzjonali, atturi mis-setturi spazjali u diġitali, kif ukoll utenti, u li jipprovdu sostenn għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji biex jitrawmu l-imprenditorija u l-ħiliet;

(d)  għall-kooperazzjoni fil-forma ta' netwerk ta' ċentri spazjali li jlaqqa' flimkien, b'mod partikolari fil-livelli reġjonali u nazzjonali, atturi mis-setturi spazjali u diġitali, kif ukoll utenti, u li jipprovdi sostenn, faċilitajiet u servizzi għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji biex jitrawmu l-imprenditorija u l-ħiliet; għat-trawwim ta' kooperazzjoni bejn iċ-ċentri spazjali u ċ-ċentri ta' innovazzjoni diġitali stabbiliti taħt il-Programm tal-Ewropa Diġitali;

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  l-iżvilupp possibbli ta' "strateġija tal-approċċ tal-ewwel kuntratt" mal-atturi kollha rilevanti tas-settur pubbliku u privat biex jappoġġaw l-iżvilupp ta' negozji ġodda fil-qasam spazjali.

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db)  Sinerġiji mas-setturi tat-trasport, tal-ispazju u diġitali sabiex jitrawwem uża aktar wiesa' ta' teknoloġiji ġodda (bħall-e-call, it-takografija diġitali, is-superviżjoni u l-ġestjoni tat-traffiku, is-sewqan awtonomu, l-inġenji mingħajr bdot u d-droni) u biex jiġu trattati l-bżonnijiet ta' konnettività sigura u bla xkiel, il-pożizzjonament b'saħħtu, l-intermodalità u l-interoperabbiltà, biex b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-servizzi u tal-industrija tat-trasport;

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  għall-forniment ta' attivitajiet ta' edukazzjoni u ta' taħriġ;

(e)  għall-forniment ta' attivitajiet ta' edukazzjoni u taħriġ sabiex jiġu żviluppati ħiliet spazjali avvanzati;

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  għall-aċċess għall-faċilitajiet tal-ipproċessar u tal-ittestjar;

(f)  għall-aċċess għall-faċilitajiet tal-ipproċessar u tal-ittestjar għall-professjonisti fis-settur privat u pubbliku, għall-istudenti u l-imprendituri;

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  ma jikkonferix setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet lill-pajjiż terz jew lill-organizzazzjoni internazzjonali fir-rigward tal-programm;

(c)  ma jikkonferix setgħa tat-teħid tad-deċiżjonijiet lill-pajjiż terz jew lill-organizzazzjoni internazzjonali fir-rigward tal-programm jew, fejn xieraq, aċċess għal informazzjoni sensittiva jew klassifikata;

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  jippreżerva, fejn xieraq, l-interessi strateġiċi u sovrani tal-Unjoni fl-oqsma rilevanti kollha, inkluż fl-awtonomija teknoloġika jew l-istrateġija industrijali Ewropea;

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-kuntratti, il-ftehimiet u arranġamenti oħra marbuta mal-attivitajiet imsemmija fl-ewwel paragrafu jkun fihom dispożizzjonijiet li jistabbilixxu r-reġim ta' sjieda xieraq għal dawk l-assi u, fir-rigward tal-punt (c), li l-Unjoni tkun tista' tuża r-riċevituri tal-PRS mingħajr ħlas b'konformità mad-Deċiżjoni 1104/2011/UE.

3.  Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-kuntratti, il-ftehimiet u arranġamenti oħra marbuta mal-attivitajiet imsemmija fit-tieni paragrafu jkun fihom dispożizzjonijiet li jistabbilixxu r-reġim ta' sjieda u użu xieraq għal dawk l-assi u, fir-rigward tal-punt (c), li l-Unjoni tkun tista' tuża u tagħti d-dritt ta' użu tar-riċevituri tal-PRS mingħajr ħlas b'konformità mad-Deċiżjoni 1104/2011/UE.

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-servizzi, id-data u l-informazzjoni pprovduta mill-komponenti tal-Programm għandhom jiġu pprovduti mingħajr xi garanzija espliċita jew impliċita fir-rigward tal-kwalità, tal-akkuratezza, tad-disponibbiltà, tal-affidabbiltà, tal-veloċità u tal-idoneità tagħhom għal kwalunkwe skop. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-utenti ta' dawk is-servizzi, id-data u l-informazzjoni jkunu infurmati, b'mod xieraq, dwar l-assenza ta' tali garanzija.

Is-servizzi, id-data u l-informazzjoni pprovduta mill-komponenti tal-Programm għandhom jiġu pprovduti mingħajr xi garanzija espliċita jew impliċita fir-rigward tal-kwalità, tal-akkuratezza, tad-disponibbiltà, tal-affidabbiltà, tal-veloċità u tal-idoneità tagħhom għal kwalunkwe skop, sakemm tali garanzija mhix meħtieġa mid-dritt tal-Unjoni applikabbli għall-forniment tas-servizzi kkonċernati. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-utenti ta' dawk is-servizzi, id-data u l-informazzjoni jkunu infurmati, b'mod xieraq, dwar l-assenza ta' tali garanzija.

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR [16-il] biljun fil-prezzijiet kurrenti.

Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR [16,9] biljun fil-prezzijiet kurrenti.

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: EUR [5,8] biljun;

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: EUR [6] biljun;

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fir-rigward tal-SSA/GOVSATCOM: EUR [0,5] biljun.

(c)  fir-rigward tal-SSA/GOVSATCOM: EUR [1,2] biljun.

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikolu 3 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.

2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikoli 3, 5 u 6 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-promozzjoni fl-Istati Membri kollha, tul il-katina tal-provvista kollha, tal-iktar parteċipazzjoni wiesgħa u miftuħa possibbli tan-negozji ġodda, tal-entranti ġodda, tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju, u ta' operaturi ekonomiċi oħra, inkluż ir-rekwiżit tas-sottokuntrattar mill-offerenti;

(a)  il-promozzjoni fl-Unjoni kollha u tul il-katina tal-provvista kollha, tal-iktar parteċipazzjoni wiesgħa u miftuħa possibbli tal-operaturi ekonomiċi kollha, u b'mod partikolari tan-negozji ġodda, tal-parteċipanti ġodda u tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju, inkluż ir-rekwiżit tas-sottokuntrattar mill-offerenti;

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  it-trawwim tal-awtonomija tal-Unjoni, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi;

(d)  it-trawwim tal-awtonomija strateġika tal-Unjoni, b'mod partikolari f'termini industrijali u teknoloġiċi, tul il-katina kollha tal-valur;

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  is-segwitu tal-prinċipji tal-aċċess miftuħ u l-kompetizzjoni ġusta tul il-katina tal-provvista industrijali, is-sejħiet għall-offerti abbażi tal-għoti ta' informazzjoni trasparenti u f'waqtha, il-komunikazzjoni ċara tar-regoli li japplikaw dwar l-akkwist, il-kriterji tal-għażla u tal-għoti u kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti li twassal għal kondizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-offerenti potenzjali kollha;

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 17 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Sabiex l-entranti ġodda, l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda jiġu mħeġġa joffru l-iktar kopertura ġeografika wiesgħa possibbli filwaqt li tiġi protetta l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, l-awtorità kontraenti tista' titlob li l-offerent jissottokuntratta parti mill-kuntratt permezz ta' sejħa għall-offerti kompetittiva fil-livelli xierqa ta' sottokuntrattar lil kumpaniji oħra għajr dawk li jiffurmaw parti mill-grupp tal-offerent.

1.  Sabiex l-entranti ġodda, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u n-negozji ġodda jiġu mħeġġa joffru l-iktar kopertura ġeografika wiesgħa possibbli filwaqt li tiġi protetta l-awtonomija strateġika tal-Unjoni, l-awtorità kontraenti għandha titlob li l-offerent jissottokuntratta parti mill-kuntratt permezz ta' sejħa għall-offerti kompetittiva fil-livelli xierqa ta' sottokuntrattar lil kumpaniji oħra għajr dawk li jiffurmaw parti mill-grupp tal-offerent.

Emenda    105

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-awtorità kontraenti għandha tesprimi s-sehem rikjest tal-kuntratt li jrid jiġi sottokuntrattat fil-forma ta' firxa minn persentaġġ minimu sa wieħed massimu.

2.  L-awtorità kontraenti għandha tesprimi s-sehem rikjest tal-kuntratt li għandu jiġi sottokuntrattat lill-industrija fil-livelli kollha, skont il-paragrafu 1, fil-forma ta' firxa minn perċentwal minimu sa wieħed massimu.

Emenda    106

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Kwalunkwe deroga minn talba skont il-paragrafu 1 għandha tiġi ġġustifikata mill-offerent.

3.  Kwalunkwe deroga minn talba skont il-paragrafu 1 għandha tiġi ġġustifikata mill-offerent u vvalutata mill-awtorità kontraenti.

Emenda    107

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fil-każ ta' sejħa konġunta, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri konġunti għall-għażla u għall-evalwazzjoni tal-proposti. Il-proċeduri jridu jinvolvu grupp ibbilanċjat ta' esperti maħtura minn kull parti.

Fil-każ ta' sejħa konġunta, għandhom jiġu stabbiliti proċeduri konġunti għall-għażla u għall-evalwazzjoni tal-proposti. Il-proċeduri għandhom jinvolvu grupp ibbilanċjat ta' esperti maħtura minn kull parti. Dawk l-esperti m'għandhomx jevalwaw, jagħtu pariri jew jgħinu f'materji li fir-rigward tagħhom għandhom kunflitt ta' interessi.

Emenda    108

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-[Artikolu 165] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni u l-Aġenzija jistgħu jwettqu proċeduri ta' akkwist konġunt mal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm.

1.  Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-[Artikolu 165] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija jistgħu jwettqu proċeduri ta' akkwist konġunt mal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm.

Emenda    109

Proposta għal regolament

Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fejn ikun meħtieġ għall-protezzjoni tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu kkonservati l-integrità u r-reżiljenza tas-sistemi tal-Unjoni, kif ukoll l-awtonomija tal-bażi industrijali li fuqhom huma msejsa, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet meħtieġa ta' eliġibbiltà applikabbli għall-akkwist, għall-għotjiet jew għall-premjijiet koperti b'dan it-Titolu. Għandha tingħata attenzjoni partikolari, għal dak l-għan, għall-ħtieġa li l-impriżi eliġibbli jkunu stabbiliti fi Stat Membru, li jieħdu l-impenn li jwettqu kwalunkwe attività rilevanti fl-Unjoni u li jkunu kkontrollati effettivament mill-Istati Membri jew minn ċittadini tal-Istati Membri. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom ikunu inklużi fid-dokumenti marbuta mal-akkwist, mal-għotja jew mal-premju, skont kif ikun applikabbli. Fil-każ ta' akkwist, il-kundizzjonijiet għandhom japplikaw għaċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-kuntratt li jirriżulta minnu.

Fejn ikun meħtieġ għall-protezzjoni tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, b'mod partikolari fir-rigward tal-ħtieġa li jiġu kkonservati l-integrità u r-reżiljenza tas-sistemi tal-Unjoni, kif ukoll l-awtonomija tal-bażi industrijali li fuqhom huma msejsa, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kundizzjonijiet meħtieġa ta' eliġibbiltà applikabbli għall-akkwist, għall-għotjiet jew għall-premjijiet koperti b'dan it-Titolu. Għandha tingħata attenzjoni partikolari, għal dak l-għan, għall-ħtieġa li l-impriżi eliġibbli jkunu stabbiliti fi Stat Membru, u li jieħdu l-impenn li jwettqu kwalunkwe attività rilevanti fl-Unjoni. Dawk il-kundizzjonijiet għandhom ikunu inklużi fid-dokumenti marbuta mal-akkwist, mal-għotja jew mal-premju, skont kif ikun applikabbli. Fil-każ ta' akkwist, il-kundizzjonijiet għandhom japplikaw għaċ-ċiklu tal-ħajja kollu tal-kuntratt li jirriżulta minnu.

Emenda    110

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  distribuzzjoni rigoruża tal-kompiti u tar-responsabbiltajiet bejn l-entitajiet involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm, b'mod partikolari bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea;

(a)  distribuzzjoni rigoruża tal-kompiti u tar-responsabbiltajiet bejn l-entitajiet involuti fl-implimentazzjoni tal-Programm, b'mod partikolari bejn l-Istati Membri, il-Kummissjoni, l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, abbażi tal-kompetenzi ta' kull entità, li ttejjeb it-trasparenza, l-effettività u l-kosteffiċjenza u l-evitar ta' trikkib tal-attivitajiet;

Emenda    111

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  kontroll qawwi tal-Programm, inkluża aderenza rigoruża għall-kost u għall-iskeda mill-entitajiet kollha, fl-oqsma rispettivi ta' kompetenza tagħhom skont dan ir-Regolament;

(b)  kontroll qawwi tal-Programm, inkluża aderenza rigoruża għall-kost u għall-prestazzjoni teknika mill-entitajiet kollha, fl-oqsma rispettivi ta' responsabbiltà tagħhom skont dan ir-Regolament;

Emenda    112

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi;

(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi, anke permezz tal-konsultazzjoni tal-Fora tal-Utent ta' konsulenza fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni;

Emenda    113

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni jew, għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 30, l-Aġenzija, jistgħu jinkarigaw kompiti speċifiċi lill-Istati Membri jew lill-aġenziji nazzjonali jew lil gruppi ta' dawn l-Istati Membri jew l-aġenziji nazzjonali. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-Programm jimxi ħarir, u biex jippromwovu l-użu tagħhom, inkluż billi jgħinu fil-protezzjoni tal-frekwenzi meħtieġa għal dan il-programm.

2.  Il-Kummissjoni jew, għall-kompiti msemmija fl-Artikolu 30, l-Aġenzija, jistgħu jinkarigaw kompiti speċifiċi lill-Istati Membri jew lil gruppi ta' dawn l-Istati Membri, suġġett għal ftehim speċifiku każ b'każ. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-Programm jimxi ħarir, u biex jippromwovu l-użu tagħhom, inkluż billi jgħinu fil-protezzjoni tal-frekwenzi meħtieġa għal dan il-programm f'livell adegwat.

Emenda    114

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom isegwu konsultazzjoni proattiva u kkoordinata tal-komunitajiet tal-utenti finali, b'mod partikolari fir-rigward ta' Galileo, EGNOS u Copernicus, inkluż permezz ta' Fora tal-Utenti ta' konsulenza.

Emenda    115

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Programm, inkluż fil-qasam tas-sigurtà. B'konformità ma' dan ir-Regolament, għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-evoluzzjoni fit-tul tal-Programm u għandha twettaq is-superviżjoni tal-implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li tqis kif suppost l-impatt tiegħu fuq politiki oħra tal-Unjoni.

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Programm, u r-responsabbiltà fil-qasam tas-sigurtà għall-komponenti tal-Programm mhux inkarigati lill-Aġenzija skont l-Artikolu 30. B'konformità ma' dan ir-Regolament, għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-evoluzzjoni fit-tul tal-Programm u għandha twettaq is-superviżjoni tal-implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li tqis kif suppost l-impatt tiegħu fuq politiki oħra tal-Unjoni.

Emenda    116

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi l-komponent tal-Programm fejn tali ġestjoni ma tkunx inkarigata lil entità oħra.

2.  Il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi l-komponent tal-Programm fejn tali ġestjoni ma tkunx inkarigata lil entitajiet oħra msemmija fl-Artikoli 30, 31 u 32.

Emenda    117

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm diviżjoni ċara tal-kompiti bejn id-diversi entitajiet involuti fil-Programm u għandha tikkoordina l-attivitajiet bejn dawk l-entitajiet.

3.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jkun hemm diviżjoni ċara tal-kompiti bejn id-diversi entitajiet involuti fil-Programm u għandha tikkoordina l-attivitajiet bejn dawk l-entitajiet u għandha tiżgura l-protezzjoni sħiħa tal-interess tal-Unjoni, il-ġestjoni tajba tal-fondi tagħha u l-applikazzjoni tar-regoli tagħha, b'mod partikolari dawk relatati mal-akkwist . Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tikkonkludi Ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja mal-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, relatat mal-kompiti inkarigati liż-żewġ entitajiet, kif imsemmi fl-Artikolu 31a.

Emenda    118

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Rigward id-dispożizzjoni speċifika dwar il-funzjonament u l-governanza tat-temp spazjali u l-funzjonijiet tal-NEO, u ta' GOVSATCOM, il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati, f'konformità mal-Artikolu 105.

Emenda    119

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta jkun meħtieġ biex il-funzjonament tal-Programm jimxi ħarir u biex il-forniment tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm jimxu ħarir, il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni u għall-evoluzzjoni ta' dawk il-komponenti u tas-servizzi li jipprovdu wara li tkun ikkonsultat lill-utenti u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra kollha. Meta tistabbilixxi dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali, il-Kummissjoni għandha tevita li tnaqqas il-livell ġenerali tas-sigurtà u li tissodisfa imperattiv ta' retrokompatibbiltà.

Meta jkun meħtieġ biex il-funzjonament tal-Programm jimxi ħarir u biex il-forniment tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm jimxu ħarir, il-Kummissjoni, permezz ta' atti delegati, għandha tiddetermina r-rekwizit ta' livell għoli għall-implimentazzjoni u għall-evoluzzjoni ta' dawk il-komponenti u tas-servizzi li jipprovdu wara li tkun ikkonsultat lill-utenti u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra kollha, inkluż is-settur downstream. Meta tistabbilixxi dawk ir-rekwiżiti ta' livell għoli, il-Kummissjoni għandha tevita li tnaqqas il-livell ġenerali tas-sigurtà u li tissodisfa imperattiv ta' retrokompatibbiltà.

Emenda    120

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati f'konformità mal-Artikolu 21.

Emenda    121

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-Kummissjoni għandha tippromwovi u tiżgura l-użu tad-data u tas-sistemi pprovduti mill-komponenti tal-Programm fis-setturi pubbliċi u privati tal-ekonomija, inkluż b'sostenn għall-iżvilupp xieraq ta' dawk is-servizzi u bit-trawwim ta' ambjent stabbli fit-tul. Għandha tiżviluppa sinerġiji bejn l-applikazzjonijiet tad-diversi komponenti tal-Programm. Għandha tiżgura l-kumplementarjetà, il-konsistenza, is-sinerġiji u r-rabtiet bejn il-Programm u azzjonijiet u programmi oħra tal-Unjoni.

5.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-kumplementarjetà, il-konsistenza, is-sinerġiji u r-rabtiet bejn il-Programm u azzjonijiet u programmi oħra tal-Unjoni. F'kooperazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija u, fejn applikabbli, mal-Aġenzija Spazjali Ewropea u mal-entitajiet ta' Copernicus, din għandha tappoġġa u tikkontribwixxi għal:

 

- l-attivitajiet relatati mal-adozzjoni u l-użu tad-data u s-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm fis-settur pubbliku u dak privat tal-Unjoni;

 

- l-iżvilupp ta' sinerġiji bejn l-applikazzjonijiet;

 

- l-iżvilupp xieraq ta' dawk is-servizzi;

 

- it-tħeġġiġ ta' ambjent fuq terminu twil stabbli.

Emenda    122

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Fejn ikun xieraq, għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-attivitajiet li jitwettqu fis-settur spazjali fil-livelli nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni. Għandha tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tippromwovi l-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-qasam spazjali.

6.  Fejn ikun xieraq, u f'kooperazzjoni mal-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, din għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-attivitajiet li jitwettqu fis-settur spazjali fil-livelli nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni. Għandha tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tippromwovi l-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-qasam spazjali.

Emenda    123

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  il-promozzjoni u l-iżgurar tal-użu tad-data u tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, inkluż l-iżvilupp tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi downstream abbażi tal-komponenti tal-Programm;

Emenda    124

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(bb)  l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet b'appoġġ għal Settur Spazjali innovattiv tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 6;

Emenda    125

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(b c)  l-appoġġ tal-aċċess għall-finanzi permezz tal-istrumenti finanzjarji skont it-Titolu III u InvestEU, kif ukoll, f'kooperazzjoni mal-BEI, permezz tal-istrumenti finanzjarji stabbiliti minn dan tal-aħħar li jindirizzaw b'mod partikolari l-SMEs;

Emenda    126

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  it-twettiq ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni, kif ukoll attivitajiet marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi offruti minn Galileo u minn EGNOS;

(c)  it-twettiq ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni, kif ukoll attivitajiet marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi offruti minn Galileo, EGNOS u Copernicus;

Emenda    127

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-ġestjoni ta' EGNOS u ta' Galileo, kif imsemmi fl-Artikolu 43;

Emenda    128

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-għoti ta' għarfien espert tekniku lill-Kummissjoni.

(d)  jipprovdu għarfien espert tekniku lill-Kummissjoni, filwaqt li jevitaw id-duplikazzjoni mal-kompiti tal-ASE skont l-Artikoli 27 u 31.

Emenda    129

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-ġestjoni tal-esplojtazzjoni ta' EGNOS u ta' Galileo, kif imsemmi fl-Artikolu 43;

imħassar

Emenda    130

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  l-għoti ta' rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-prijoritajiet tad-dominju tal-ispazju f'Horizon Europe u l-parteċipazzjoni fl-implimentazzjoni tagħha;

Emenda    131

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-implimentazzjoni tal-attivitajiet marbuta mal-iżvilupp tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi downstream abbażi tal-komponenti tal-Programm.

imħassar

Emenda    132

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga kompiti oħra lill-Aġenzija, inkluż it-twettiq tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni, ta' promozzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni tad-data u tal-informazzjoni, kif ukoll attivitajiet oħra marbuta mal-użu mill-utenti fir-rigward tal-komponenti tal-Programm għajr Galileo u EGNOS.

3.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga kompiti oħra lill-Aġenzija, filwaqt li tevita d-duplikazzjoni u fuq il-bażi ta' effiċjenza mtejba fl-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Programm.

Emenda    133

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  L-Aġenzija tista' tiffirma ftehimiet ta' sħubija jew ftehimiet oħra ma' aġenziji spazjali nazzjonali, grupp ta' aġenziji spazjali nazzjonali jew entitajiet oħra għall-finijijiet tat-twettiq tal-kompiti tagħha.

Emenda    134

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-kompiti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu inkarigati mill-Kummissjoni permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni skont l-[Artikolu 2(18)] u t-[Titolu VI] tar-Regolament Finanzjarju.

4.  Il-kompiti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu inkarigati mill-Kummissjoni permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni skont l-[Artikolu 2(18)] u t-[Titolu VI] tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jiġu riveduti f'konformità mal-Artikolu 102(6) ta' dan ir-Regolament, b'mod partikolari fir-rigward tal-komponent ta' Copernicus.

Emenda    135

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Kull meta tkun qed tinkariga kompiti lill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tiżgura finanzjament xieraq għall-ġestjoni u l-eżekuzzjoni tagħhom, inklużi riżorsi umani u amministrattivi adegwati.

Emenda    136

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  fir-rigward ta' Copernicus: l-iżvilupp, id-disinn u l-kostruzzjoni tal-infrastruttura spazjali ta' Copernicus, inklużi l-operazzjonijiet ta' dik l-infrastruttura;

(a)  fir-rigward ta' Copernicus: l-iżvilupp, id-disinn u l-kostruzzjoni tal-infrastruttura spazjali u tal-art ta' Copernicus, inklużi l-operazzjonijiet ta' dik l-infrastruttura;

Emenda    137

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: l-evoluzzjoni tas-sistemi, l-iżvilupp tas-segment tal-art u d-disinn u l-iżvilupp tas-satelliti;

(b)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: appoġġ lill-Aġenzija fit-twettiq tal-kompiti ewlenin tagħha. Meta previst fi ftehimiet speċifiċi konklużi bejn l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, l-akkwist f'isem l-Aġenzija, tas-sistemi, l-iżvilupp tas-segment tal-art u d-disinn u l-iżvilupp tas-segment tal-ispazju;

Emenda    138

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fir-rigward tal-komponenti kollha tal-Programm b'attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp fl-oqsma tal-għarfien espert tagħha.

(c)  fir-rigward tal-komponenti kollha tal-Programm b'attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp li jikkonċernaw l-infrastruttura tal-komponenti tal-Programm.

Emenda    139

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  l-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-promozzjoni tal-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-segment spazjali.

Emenda    140

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja kif previst fl-[Artikolu 130] tar-Regolament Finanzjarju, flimkien mal-Aġenzija u mal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Dak il-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja għandu:

imħassar

  jiddefinixxi b'mod ċar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;

 

  jirrikjedi li l-Aġenzija Spazjali Ewropea tikkonforma mar-regoli tas-sigurtà tal-programm tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-ipproċessar ta' informazzjoni klassifikata;

 

  jistipula l-kundizzjonijiet tal-ġestjoni tal-fondi mogħtija lill-Aġenzija Spazjali Ewropea, partikolarment fir-rigward tal-akkwist pubbliku, il-proċeduri ta' ġestjoni, ir-riżultati mistennija li jkun tkejlu permezz ta' indikaturi tal-prestazzjoni, il-miżuri applikabbli f'każ ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni frawdolenti tal-kuntratti f'termini tal-kostijiet, l-iskeda u r-riżultati, kif ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni u r-regoli fir-rigward tas-sjieda tal-assi tanġibbli u intanġibbli kollha; dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu konformi mat-Titoli III u V ta' dan ir-Regolament u mar-Regolament Finanzjarju;

 

  jirrikjedi l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, tal-Aġenzija fil-laqgħat tal-Bord tal-Evalwazzjoni tal-Offerti tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;

 

  jistabbilixxi miżuri ta' monitoraġġ u ta' kontroll, li għandhom jinkludu, b'mod partikolari, sistema ta' tbassir tal-kostijiet, il-forniment sistematiku ta' informazzjoni dwar il-kostijiet u l-iskeda lill-Kummissjoni jew, fejn ikun xieraq, lill-Aġenzija, u fil-każ ta' diskrepanza bejn il-baġits ippjanati, il-prestazzjoni u l-iskeda, azzjoni korrettiva li tiżgura t-twettiq tal-kompiti assenjati fil-limiti tal-baġits allokati u penali kontra l-Aġenzija Spazjali Ewropea fejn din id-diskrepanza tkun attribwibbli direttament lilha;

 

  jistabbilixxi l-prinċipji għar-remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li għandhom ikunu proporzjonati għad-diffikultà tal-kompiti li jridu jitwettqu, b'konformità mal-prezzijiet tas-suq u mat-tariffi tal-entitajiet l-oħra involuti, inkluża l-Unjoni, u li jistgħu, fejn ikun xieraq, ikunu bbażati fuq indikaturi tal-prestazzjoni; dawk it-tariffi ma għandhomx ikopru l-kostijiet ġenerali li mhumiex assoċjati mal-attivitajiet fdati lill-Aġenzija Spazjali Ewropea mill-Unjoni.

 

Emenda    141

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-konklużjoni tal-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja msemmi fil-paragrafu 2 għandha tkun kontinġenti fuq l-istabbiliment, fl-Aġenzija Spazjali Ewropea, ta' strutturi interni u ta' metodu operazzjonali, b'mod partikolari għat-teħid tad-deċiżjonijiet, għall-metodi ta' ġestjoni u għar-responsabbiltà, li jagħmluha possibbli li tiġi żgurata protezzjoni massima għall-interessi tal-Unjoni u li jkun hemm konformità mad-deċiżjonijiet tagħha, inkluż għall-attivitajiet iffinanzjati mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jkollhom impatt fuq il-Programm.

imħassar

Emenda    142

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Mingħajr preġudizzju għall-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja msemmi fil-paragrafu 4, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu lill-Aġenzija Spazjali Ewropea tipprovdi l-għarfien espert tekniku u l-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom b'dan ir-Regolament.

imħassar

Emenda    143

Proposta għal regolament

Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 31a

 

Il-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja

 

1. Il-Kummissjoni għandha tikkonkludi ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja kif previst fl-[Artikolu 130] tar-Regolament Finanzjarju, flimkien mal-Aġenzija u mal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Dak il-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja għandu:

 

(a) jiddefinixxi b'mod ċar ir-rwoli, ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-Kummissjoni, tal-Aġenzija u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;

 

(b) jiddefinixxi b'mod ċar l-istrumenti ta' koordinazzjoni u ta' kontroll għall-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm, filwaqt li jitqiesu r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni biex twettaq il-koordinazzjoni ġenerali tal-komponenti tal-Programm;

 

(c) jirrikjedi li l-Aġenzija Spazjali Ewropea tikkonforma mar-regoli tas-sigurtà tal-programm tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tal-ipproċessar ta' informazzjoni klassifikata;

 

(d) jistipula l-kundizzjonijiet tal-ġestjoni tal-fondi mogħtija lill-Aġenzija Spazjali Ewropea, inkluż l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni, meta l-akkwist isir f'isem u għall-Unjoni, il-proċeduri ta' ġestjoni, ir-riżultati mistennija li jkunu tkejlu permezz ta' indikaturi tal-prestazzjoni, il-miżuri applikabbli f'każ ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni frawdolenti tal-kuntratti f'termini tal-kostijiet, l-iskeda u r-riżultati, kif ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni u r-regoli fir-rigward tas-sjieda tal-assi tanġibbli u intanġibbli kollha; dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu konformi mat-Titoli III u V ta' dan ir-Regolament u mar-Regolament Finanzjarju;

 

(e) jirrikjedi l-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni u, meta rilevanti, tal-Aġenzija fil-laqgħat tal-Bord tal-Evalwazzjoni tal-Offerti tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm, fejn din tal-aħħar tagħmel l-akkwist f'isem u għall-Unjoni skont il-paragrafu 1a;

 

(f) jistabbilixxi miżuri ta' monitoraġġ u ta' kontroll, li għandhom jinkludu, b'mod partikolari, sistema ta' tbassir tal-kostijiet, il-forniment sistematiku ta' informazzjoni dwar il-kostijiet u l-iskeda lill-Kummissjoni jew, fejn ikun xieraq, lill-Aġenzija, u fil-każ ta' diskrepanza bejn il-baġits ippjanati, il-prestazzjoni u l-iskeda, azzjoni korrettiva li tiżgura t-twettiq tal-kompiti assenjati fil-limiti tal-baġits allokati u penali kontra l-Aġenzija Spazjali Ewropea fejn din id-diskrepanza tkun attribwibbli direttament lilha;

 

(g) jistabbilixxi l-prinċipji għar-remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jqisu l-mudell tal-kost tagħha bħala entità pubblika, li għandhom ikunu proporzjonati għad-diffikultà tal-kompiti li jridu jitwettqu, b'konformità mal-prezzijiet tas-suq u mat-tariffi tal-entitajiet l-oħra involuti, inkluża l-Unjoni, u li jistgħu, fejn ikun xieraq, ikunu bbażati fuq indikaturi tal-prestazzjoni; dawk it-tariffi ma għandhomx ikopru l-kostijiet ġenerali li mhumiex assoċjati mal-attivitajiet inkarigati lill-Aġenzija Spazjali Ewropea mill-Unjoni;

 

(h) jirrikjedi li l-Aġenzija Spazjali Ewropea tiżgura protezzjoni sħiħa tal-interessi tal-Unjoni u tad-deċiżjonijiet tagħha, li jistgħu jwasslu wkoll biex l-Aġenzija Spazjali Ewropea jkollha tadatta t-teħid tad-deċiżjonijiet, il-metodi tal-ġestjoni u d-dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà tagħha.

 

2. Mingħajr preġudizzju għall-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarja msemmi fl-Artikolu 31a, il-Kummissjoni jew l-Aġenzija jistgħu jitolbu lill-Aġenzija Spazjali Ewropea tipprovdi l-għarfien espert tekniku u l-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom minn dan ir-Regolament. Il-kundizzjonijiet għal talbiet bħal dawn u l-implimentazzjoni tagħhom għandhom jiġu maqbula b'mod reċiproku.

Emenda    144

Proposta għal regolament

Artikolu 32 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Rwol l-entitajiet l-oħra

Rwol tal-EURMETSAT u ta' entitajiet oħra

Emenda    145

Proposta għal regolament

Artikolu 32 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga, għalkollox jew parzjalment, permezz ta' ftehimiet ta' kontribuzzjoni, l-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm lil entitajiet oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 30 u 31, inkluż:

1.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga, għalkollox jew parzjalment, permezz ta' ftehimiet ta' kontribuzzjoni, l-implimentazzjoni tal-kompiti li ġejjin lil entitajiet oħra għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 30 u 31, inkluż:

Emenda    146

Proposta għal regolament

Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  it-tħaddim tal-infrastruttura spazjali ta' Copernicus jew ta' partijiet minnha, li jista' jiġi inkarigat lill-EUMETSAT;

(a)  it-tiġdid u t-tħaddim tal-infrastruttura spazjali ta' Copernicus jew ta' partijiet minnha, li jista' jiġi inkarigat lill-EUMETSAT;

Emenda    147

Proposta għal regolament

Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jew ta' partijiet minnhom lill-aġenziji, lill-korpi jew lill-organizzazzjonijiet rilevanti.

(b)  l-implimentazzjoni tas-servizzi ta' Copernicus jew ta' partijiet minnhom lill-aġenziji, lill-korpi jew lill-organizzazzjonijiet rilevanti, filwaqt li tiġġestixxi wkoll l-akkwist ta' informazzjoni rilevanti ta' partijiet terzi.

Emenda    148

Proposta għal regolament

Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tqis il-parir xjentifiku u tekniku taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-Programm.

Emenda    149

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sigurtà tal-Programm għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji li ġejjin:

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda    150

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà u t-teħid ta' ispirazzjoni mill-aqwa prattiki tagħhom;

(a)  il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-sigurtà u t-teħid ta' ispirazzjoni mill-aqwa prattiki u mil-liġijiet nazzjonali tagħhom;

Emenda    151

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza miksuba fit-tħaddim ta' Galileo, EGNOS u Copernicus;

Emenda    152

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni, fil-qasam ta' kompetenza tagħha, għandha tiżgura livell għoli ta' sigurtà rigward, b'mod partikolari:

Il-Kummissjoni u l-Aġenzija, fl-oqsma rispettivi tagħhom, għandhom jiżguraw livell għoli ta' sigurtà rigward, b'mod partikolari:

Emenda    153

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li titwettaq analiżi tar-riskji u tat-theddid għal kull komponent tal-Programm. Abbażi ta' dik l-analiżi tar-riskji u tat-theddid, għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għal kull komponent tal-Programm. B'hekk, il-Kummissjoni għandha tqis l-impatt ta' dawk ir-rekwiżiti fuq il-funzjonament bla intoppi ta' dak il-komponent, b'mod partikolari f'termini ta' kostijiet, ta' ġestjoni tar-riskji u ta' skeda, u għandha tiżgura li ma tnaqqasx il-livell ġenerali tas-sigurtà jew li ma timminax il-funzjonament tat-tagħmir eżistenti abbażi ta' dak il-komponent. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura, f'konsultazzjoni mal-utenti finali fl-Istati Membri u mal-entitajiet rilevanti li jiġġestixxu l-implimentazzjoni ta' komponent tal-Programm, analiżi tar-riskji u tat-theddid għall-komponenti ta' Copernicus, SST u GOVSATCOM. L-Aġenzija għandha twettaq ananiżi tar-riskju u tat-theddid għall-komponenti ta' Galileo u EGNOS. Abbażi ta' dik l-analiżi tar-riskji u tat-theddid, il-Kummissjoni, f'konsultazzjoni mal-utenti finali fl-Istati Membri u mal-entitajiet rilevanti li jiġġestixxu l-implimentazzjoni ta' komponent tal-Programm, għandha tiddetermina, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għal kull komponent tal-Programm. B'hekk, il-Kummissjoni għandha tqis l-impatt ta' dawk ir-rekwiżiti fuq il-funzjonament bla intoppi ta' dak il-komponent, b'mod partikolari f'termini ta' kostijiet, ta' ġestjoni tar-riskji u ta' skeda, u għandha tiżgura li ma tnaqqasx il-livell ġenerali tas-sigurtà jew li ma timminax il-funzjonament tat-tagħmir eżistenti abbażi ta' dak il-komponent. Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għandhom jistabbilixxu l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti kull meta s-sigurtà tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha tista' tiġi affettwata mill-operazzjoni ta' komponent. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Emenda    154

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-entità responsabbli għall-ġestjoni ta' komponent tal-Programm għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà ta' dak il-komponent u għandha, għal dak l-għan, twettaq analiżi tar-riskji u tat-theddid u l-attivitajiet meħtieġa kollha biex tiżgura u timmonitorja s-sigurtà ta' dak il-komponent, b'mod partikolari billi tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri operazzjonali, u billi timmonitorja l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1.

2.  Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-komponenti ta' Copernicus, SSA u GOVSATCOM. L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-komponenti ta' Galileo u EGNOS. Għal dak l-għan, huma għandhom iwettqu l-attivitajiet meħtieġa kollha biex jiżguraw u jimmonitorjaw is-sigurtà tal-komponenti li huma responsabbli għalihom, b'mod partikolari billi jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri operazzjonali, u għandhom jimmonitorjaw il-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà msemmija fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1.

Emenda    155

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  L-Aġenzija għandha:

3.  L-Aġenzija għandha barra minn hekk:

Emenda    156

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  tiżgura ċ-ċibersigurtà tal-Programm;

Emenda    157

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jieħdu miżuri li minn tal-inqas ikunu ekwivalenti għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi Ewropej skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta' Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom u għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi nazzjonali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-infrastrutturi tal-art li jiffurmaw parti integrali mill-Programm u li jinsabu fit-territorju tagħhom;

(a)  jieħdu miżuri li minn tal-inqas ikunu ekwivalenti għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi Ewropej skont it-tifsira tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta' Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni tal-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom u għal dawk meħtieġa għall-protezzjoni tal-infrastrutturi kritiċi nazzjonali tagħhom stess sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-infrastrutturi li jiffurmaw parti integrali mill-Programm u li jinsabu fit-territorju tagħhom;

__________________

__________________

29 ĠU L 345, 23.12.2008, p. 75-82.

29 ĠU L 345, 23.12.2008, p. 75-82.

Emenda    158

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-entitajiet involuti fil-Programm għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw is-sigurtà tal-Programm.

5.  L-entitajiet involuti fil-Programm għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, ukoll fid-dawl tal-kwistjonijiet identifikati fl-analiżi tar-riskji,biex jiżguraw is-sigurtà tal-Programm.

Emenda    159

Proposta għal regolament

Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Rappreżentant tal-Aġenzija Spazjali Ewropea għandu jiġi mistieden jattendi l-laqgħat tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà bħala osservatur. Fuq bażi eċċezzjonali, rappreżentanti ta' aġenziji tal-Unjoni, ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu wkoll jiġu mistiedna jattendu l-laqgħat bħala osservaturi għal kwistjonijiet relatati direttament ma' dawk il-pajjiżi terzi jew l-organizzazzjonijiet internazzjonali, speċjalment kwistjonijiet li jikkonċernaw l-infrastruttura li tappartjeni lilhom jew li tkun stabbilita fit-territorju tagħhom. L-arranġamenti għal tali parteċipazzjoni ta' rappreżentanti ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-kundizzjonijiet għaliha għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehimiet rilevanti u għandhom ikunu konformi mar-regoli ta' proċedura tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.

2.  Rappreżentant tal-Aġenzija Spazjali Ewropea għandu jiġi mistieden jattendi l-laqgħat tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà bħala osservatur. Fuq bażi eċċezzjonali, rappreżentanti ta' aġenziji tal-Unjoni, ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali jistgħu wkoll jiġu mistiedna jattendu l-laqgħat bħala osservaturi, speċjalment għal kwistjonijiet li jikkonċernaw l-infrastruttura li tappartjeni lilhom jew li tkun stabbilita fit-territorju tagħhom. L-arranġamenti għal tali parteċipazzjoni ta' rappreżentanti ta' pajjiżi terzi jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u l-kundizzjonijiet għaliha għandhom jiġu stabbiliti fil-ftehimiet rilevanti u għandhom ikunu konformi mar-regoli ta' proċedura tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.

Emenda    160

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-ġestjoni, il-manutenzjoni, it-titjib kontinwu, l-evoluzzjoni u l-protezzjoni tal-infrastruttura tal-art, b'mod partikolari n-netwerks, is-siti u l-faċilitajiet ta' sostenn, inklużi l-aġġornamenti u l-ġestjoni tal-obsolexxenza;

(b)  il-ġestjoni, il-manutenzjoni, it-titjib kontinwu, l-evoluzzjoni u l-protezzjoni tal-infrastruttura tal-art, inkluża l-infrastruttura li tinsab barra mit-territorju tal-UE iżda li tkun meħtieġa biex tingħata kopertura sħiħa tat-territorji tal-Istati Membri li ġeografikament jinsabu fl-Ewropa lil Galileo u lill-EGNOS, b'mod partikolari n-netwerks, is-siti u l-faċilitajiet ta' sostenn, inklużi l-aġġornamenti u l-ġestjoni tal-obsolexxenza;

Emenda    161

Proposta għal regolament

Artikolu 43, paragrafu 1, punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-iżvilupp tal-ġenerazzjoni tal-ġejjieni tas-sistemi u l-evoluzzjoni tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS, mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet tal-ġejjieni dwar il-perspettivi finanzjarji tal-Unjoni;

(c)  l-iżvilupp tal-ġenerazzjoni tal-ġejjieni tas-sistemi u l-evoluzzjoni tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS, mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet tal-ġejjieni dwar il-perspettivi finanzjarji tal-Unjoni, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-partijiet ikkonċernati rilevanti;

Emenda    162

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  l-appoġġ għall-iżvilupp u l-evoluzzjoni ta' elementi fundamentali, bħal chipsets u riċevituri abilitati għall-Galileo;

Emenda    163

Proposta għal regolament

Artikolu 43 - paragrafu 1 - punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  appoġġ għall-iżvilupp tal-applikazzjonijiet downstream ta' Galileo u ta' EGNOS u tal-applikazzjonijiet downstream integrati li jużaw kemm EGNOS/Galileo kif ukoll Copernicus;

Emenda    164

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  il-forniment u l-iżvilupp tas-suq tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS;

(e)  il-forniment u l-iżvilupp tas-suq tas-servizzi pprovduti minn Galileo u minn EGNOS, b'mod partikolari, sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi msemmija fl-Artikolu 4(1);

Emenda    165

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  servizz ta' sikurezza tal-ħajja (SoL), li għandu jkun mingħajr ħlasijiet diretti għall-utenti u li għandu jipprovdi informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni b'livell għoli ta' kontinwità, ta' disponibbiltà u ta' akkuratezza, inkluż messaġġ ta' integrità li javża lill-utenti bi kwalunkwe ħsara, jew sinjali li nqabżu l-parametri ta' tolleranza emessi minn Galileo u minn GNSS oħra, li tawmenta fiż-żona ta' kopertura, maħsuba b'mod prinċipali għall-utenti li għalihom is-sikurezza hija essenzjali, b'mod partikolari fis-settur tal-avjazzjoni ċivili għall-iskop tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

(c)  servizz ta' sikurezza tal-ħajja (SoL), li għandu jkun mingħajr ħlasijiet diretti għall-utenti u li għandu jipprovdi informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni tal-ħin b'livell għoli ta' kontinwità, ta' disponibbiltà, ta' akkuratezza u ta' integrità. Dak is-servizz huwa pprovdut f'konformità mar-Regolament EASA biex tkun żgurata l-konformitá mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-avjazzjoni, inkluż messaġġ ta' integrità li javża lill-utenti bi kwalunkwe ħsara, jew sinjali li nqabżu l-parametri ta' tolleranza emessi minn Galileo u minn GNSS oħra, li tawmenta fiż-żona ta' kopertura, maħsuba b'mod prinċipali għall-utenti li għalihom is-sikurezza hija essenzjali, b'mod partikolari fis-settur tal-avjazzjoni ċivili għall-iskop tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

Emenda    166

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti bħala prijorità fit-territorju tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.

Is-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti bħala prijorità fit-territorju tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa bl-għan li sat-tmiem tal-2023 jiġu koperti t-territorji kontinentali u sat-tmiem tal-2025 jiġu koperti t-territorji kollha.

Emenda    167

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-kost ta' tali estensjoni, inklużi l-kostijiet relatati tat-tħaddim li jkunu speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, ma għandux jiġi kopert bil-baġit imsemmi fl-Artikolu 11. Tali estensjoni ma għandhiex iddewwem l-offerta tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 fit-territorju kollu tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.

3.  Il-kost ta' tali estensjoni, inklużi l-kostijiet relatati tat-tħaddim li jkunu speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, ma għandux jiġi kopert bil-baġit imsemmi fl-Artikolu 11, iżda l-Kummissjoni għandha tqis l-isfruttament tal-programmi u ta' ftehimiet ta' sħubija u, jekk ikun xieraq, l-iżvilupp ta' strument finanzjarju speċifiku biex din tiġi sostnuta. Tali estensjoni ma għandhiex iddewwem l-offerta tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 fit-territorju kollu tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.

Emenda    168

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kompatibbiltà u interoperabbiltà

Kompatibbiltà, interoperabbiltà u standardizzazzjoni

Emenda    169

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Galileo u EGNOS, u s-servizzi li jipprovdu, għandhom ikunu kompatibbli u interoperabbli mas-sistemi l-oħra tan-navigazzjoni bis-satellita u mal-mezzi konvenzjonali ta' radjunavigazzjoni, fejn ir-rekwiżiti meħtieġa ta' kompatibbiltà u ta' interoperabbiltà jkunu stabbiliti fi ftehimiet internazzjonali.

2.  Galileo u EGNOS, u s-servizzi li jipprovdu, għandhom ikunu kompatibbli u interoperabbli b'mod reċiproku mas-sistemi l-oħra tan-navigazzjoni bis-satellita u mal-mezzi konvenzjonali ta' radjunavigazzjoni, fejn ir-rekwiżiti meħtieġa ta' kompatibbiltà u ta' interoperabbiltà jkunu stabbiliti fi ftehimiet internazzjonali.

Emenda    170

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Galileo u EGNOS għandhom ifittxu li jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards u ċ-ċertifikazzjonijiet internazzjonali.

Emenda    171

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Copernicus għandu jiġi implimentat billi jissejjes fuq investimenti preċedenti tal-Unjoni, u, fejn ikun xieraq, billi jissejjes fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew reġjonali tal-Istati Membri u billi jqis il-kapaċitajiet tal-fornituri kummerċjali ta' data u ta' informazzjoni komparabbli u l-ħtieġa li jitrawmu l-kompetizzjoni u l-iżvilupp tas-suq.

1.  Copernicus għandu jiġi implimentat billi jissejjes fuq investimenti preċedenti tal-Unjoni, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT u, fejn ikun xieraq, billi jissejjes fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew reġjonali tal-Istati Membri u billi jqis il-kapaċitajiet tal-fornituri kummerċjali ta' data u ta' informazzjoni komparabbli u l-ħtieġa li jitrawmu l-kompetizzjoni u l-iżvilupp tas-suq.

Emenda    172

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Copernicus għandu jwassal id-data u l-informazzjoni b'politika dwar id-data sħiħa, mingħajr ħlas u miftuħa.

2.  Copernicus għandu jwassal id-data u l-informazzjoni abbażi ta' politika dwar id-data sħiħa, mingħajr ħlas u miftuħa.

Emenda    173

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  l-iżvilupp u l-operazzjonijiet tas-satelliti Sentinel ta' Copernicus;

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda    174

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-komponent tal-aċċess għad-data u d-distribuzzjoni tagħha, li għandu jinkludi l-infrastruttura u s-servizzi biex jiġu żgurati l-iskoperta, il-wiri, id-distribuzzjoni u l-esplojtazzjoni tad-data ta' Copernicus u tal-informazzjoni ta' Copernicus u l-aċċess għalihom;

(c)  il-komponent tal-aċċess għad-data u d-distribuzzjoni tagħha, li għandu jinkludi l-infrastruttura u s-servizzi biex jiġu żgurati l-iskoperta, il-wiri, l-arkivjar fit-tul, l-aċċess għal, id-distribuzzjoni u l-esplojtazzjoni tad-data ta' Copernicus u tal-informazzjoni ta' Copernicus u l-aċċess għalihom, b'mod li jkun faċli għall-utent;

Emenda    175

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  il-komponent tal-użu mill-utenti u tal-iżvilupp tas-suq skont l-Artikolu 29(5), li għandu jinkludi l-attivitajiet, ir-riżorsi u s-servizzi rilevanti għall-promozzjoni ta' Copernicus, tad-data u tas-servizzi tiegħu fil-livelli kollha biex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi msemmija fl-Artikolu 4(1).

(d)  il-komponent tal-użu mill-utenti, tal-bini tal-kapaċità u tal-iżvilupp tas-suq skont l-Artikolu 29(5), li għandu jinkludi l-attivitajiet, ir-riżorsi u s-servizzi rilevanti għall-promozzjoni ta' Copernicus, tad-data u tas-servizzi tiegħu fil-livelli kollha biex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi msemmija fl-Artikolu 4(1).

Emenda    176

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Copernicus għandu jippromwovi l-koordinazzjoni internazzjonali tas-sistemi ta' osservazzjoni u l-iskambji relatati ta' data, sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni globali u l-kumplementarjetà tiegħu filwaqt li jitqiesu l-ftehimiet internazzjonali u l-proċessi ta' koordinazzjoni eżistenti.

4.  Copernicus għandu jippromwovi l-koordinazzjoni internazzjonali tas-sistemi ta' osservazzjoni u l-iskambji relatati ta' data, sabiex tissaħħaħ id-dimensjoni globali u l-kumplementarjetà tiegħu filwaqt li jitqiesu l-ftehimiet internazzjonali u l-proċessi ta' koordinazzjoni eżistenti u futuri.

Emenda    177

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Akkwiżizzjoni tad-data

Azzjonijiet eliġibbli

Emenda    178

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-azzjonijiet biex tiġi pprovduta l-kontinwità tal-missjonijiet eżistenti tas-satelliti Sentinel u għall-iżvilupp, għall-illanċjar, għaż-żamma u għat-tħaddim ta' satelliti Sentinel ulterjuri li jespandu l-ambitu ta' osservazzjoni, filwaqt li tingħata prijorità: lill-kapaċitajiet ta' osservazzjoni għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, li jippermettu l-kopertura polari, u li jagħtu lok għal applikazzjonijiet ambjentali innovattivi fl-oqsma tal-agrikoltura, tal-foresti u tal-ġestjoni tal-ilma;

(a)  l-azzjonijiet biex tiġi pprovduta l-kontinwità tal-missjonijiet eżistenti tas-satelliti Sentinel u għall-iżvilupp, għall-illanċjar, għaż-żamma u għat-tħaddim ta' satelliti Sentinel ulterjuri li jespandu l-ambitu ta' osservazzjoni, bħal: il-kapaċitajiet ta' osservazzjoni għall-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, li jippermettu l-kopertura polari, u li jagħtu lok għal applikazzjonijiet ambjentali innovattivi fl-oqsma tal-agrikoltura, tal-foresti u tal-ġestjoni tal-ilma;

Emenda    179

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-azzjonijiet li jipprovdu l-aċċess għad-data ta' partijiet terzi li tkun meħtieġa biex jiġu ġġenerati s-servizzi ta' Copernicus jew biex tintuża mill-istituzzjonijiet, mill-aġenziji u mis-servizzi deċentralizzati tal-Unjoni;

(b)  l-azzjonijiet li jipprovdu aċċess għal data ta' partijiet terzi meħtieġa biex jiġu ġġenerati servizzi ta' Copernicus jew għall-użu minn utenti ewlenin, filwaqt li tingħata prijorità lil data pprovduta u/jew iffinanzjata minn entitajiet pubbliċi fl-Istati Membri, bħal aġenziji nazzjonali ;

Emenda    180

Proposta għal regolament

Artikolu 49 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  appoġġ għall-iżvilupp ta' applikazzjonijiet u servizzi downstream rilevanti ta' Copernicus.

Emenda    181

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Copernicus għandu jinkludi l-azzjonijiet b'sostenn għas-servizzi li ġejjin:

Copernicus għandu jinkludi l-azzjonijiet b'sostenn għas-servizzi ewlenin li ġejjin:

Emenda    182

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  il-monitoraġġ tal-art u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, iż-żoni urbani, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera;

–  il-monitoraġġ tal-art u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, il-kwalità tal-ħamrija, id-deżertifikazzjoni, is-siti ta' wirt kulturali, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti u b'mod partikolari d-deforestazzjoni, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera; l-Istati Membri se jkunu jistgħu jużaw l-informazzjoni u d-data li jirriżultaw mill-monitoraġġ taż-żona agrikola fir-rigward tal-grad ta' kopertura tal-art u tal-użu tal-art agrikola, sabiex jitnaqqas aktar il-piż amministrattiv tal-għoti tas-sussidji agrikoli;

Emenda    183

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

  l-immappjar tal-art agrikola li teħtieġ irrigazzjoni, it-tbassir tal-għelejjel u l-użu tal-art u l-iżgurar ta' sikurezza u kwalità aħjar tal-ikel permezz tas-salvagwardja tal-ambjent;

Emenda    184

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

  il-monitoraġġ tal-attivitajiet tas-sajd sabiex jiġu żgurati sikurezza u kwalità aħjar tal-ikel permezz tas-salvagwardja tal-ambjent;

Emenda    185

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  Il-monitoraġġ tal-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni;

Emenda    186

Proposta għal regolament

Artikolu 53 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-komponent tal-SST għandu jagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:

Il-programm tal-SST għandu l-għan li b'mod progressiv jgħammar lill-Unjoni b'kapaċità awtonoma tal-SST.

 

Il-komponent tal-SST għandu jagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:

Emenda    187

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-istabbiliment, l-iżvilupp u t-tħaddim ta' netwerk ta' sensuri tal-art u/jew spazjali tal-Istati Membri, inklużi sensuri żviluppati permezz ta' sensuri tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u permezz ta' sensuri tal-Unjoni mħaddma nazzjonalment, għas-sorveljanza u l-insegwiment tal-oġġetti u għall-produzzjoni ta' katalogu Ewropew ta' oġġetti spazjali adattat għall-ħtiġijiet tal-utenti msemmija fl-Artikolu 55;

(a)  l-istabbiliment, l-iżvilupp u t-tħaddim ta' netwerk ta' sensuri tal-art u/jew spazjali tal-Istati Membri jew tal-Unjoni, inklużi sensuri żviluppati permezz ta' sensuri tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u permezz ta' sensuri tal-Unjoni mħaddma nazzjonalment, għas-sorveljanza u l-insegwiment tal-oġġetti u għall-produzzjoni ta' katalogu Ewropew ta' oġġetti spazjali adattat għall-ħtiġijiet tal-utenti msemmija fl-Artikolu 55;

Emenda    188

Proposta għal regolament

Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri li jkunu jixtiequ jipparteċipaw fit-twassil tas-servizzi tal-SST imsemmija fl-Artikolu 54 għandhom jippreżentaw applikazzjoni konġunta lill-Kummissjoni, fejn juru l-konformità mal-kriterji li ġejjin:

L-Istati Membri li jkunu jixtiequ jipparteċipaw fit-twassil tas-servizzi tal-SST imsemmija fl-Artikolu 54 għandhom jippreżentaw applikazzjoni individwali jew konġunta lill-Kummissjoni, fejn juru l-konformità mal-kriterji li ġejjin:

Emenda    189

Proposta għal regolament

Artikolu 57 − paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, regoli dettaljati dwar il-funzjonament tal-qafas organizzattiv tal-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fl-SST. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

8.  Il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 105 li jikkonċerna d-dispożizzjoni speċifika, regoli dettaljati dwar il-funzjonament tal-qafas organizzattiv tal-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fl-SST. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Emenda    190

Proposta għal regolament

Artikolu 58a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 58a

 

Monitoraġġ tal-provvista u tad-domanda għall-SST

 

Qabel il-31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent tal-SST, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tas-sensuri tal-art u spazjali, u għandha tikkompleta l-produzzjoni tal-katalgu Ewropew previst fl-Artikolu 53(1a).

 

L-evalwazzjoni għandha teżamina, b'mod partikolari, il-ħtieġa għal infrastrutturi spazjali u tal-art addizzjonali.

 

L-evalwazzjoni għandha tkun akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastrutturi spazjali u tal-art addizzjonali fil-qafas tal-komponent tal-SST.

Emenda    191

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  il-ħolqien ta' katalogu Ewropew tal-NEO.

Emenda    192

Proposta għal regolament

Artikolu 61 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM, il-kapaċitajiet u s-servizzi tal-komunikazzjoni bis-satellita għandhom jiġu kkombinati f'ġabra komuni ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita tal-Unjoni. Dan il-komponent jinkludi:

Fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM, il-kapaċitajiet u s-servizzi tal-komunikazzjoni bis-satellita għandhom jiġu kkombinati f'ġabra komuni ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita tal-Unjoni bir-rekwiżiti ta' sigurtà xierqa. Dan il-komponent jista' jinkludi:

Emenda    193

Proposta għal regolament

Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-iżvilupp, il-kostruzzjoni, u l-operazzjonijiet tal-infrastruttura tas-segment tal-art;

(a)  l-iżvilupp, il-kostruzzjoni, u l-operazzjonijiet tal-infrastruttura tas-segment tal-art u tal-ispazju;

Emenda    194

Proposta għal regolament

Artikolu 62 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-portafoll tas-servizzi għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' lista ta' kategoriji ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita u tal-attributi tagħhom, li tinkludi l-kopertura ġeografika, il-frekwenza, il-bandwidth, it-tagħmir tal-utenti, u l-karatteristiki tas-sigurtà. Dawk il-miżuri għandhom jiġu bbażati fuq ir-rekwiżiti operazzjonali u fuq ir-rekwiżiti tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1 u għandhom jipprijoritizzaw is-servizzi pprovduti lill-utenti fil-livell tal-Unjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-portafoll tas-servizzi għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' lista ta' kategoriji ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita u tal-attributi tagħhom, li tinkludi l-kopertura ġeografika, il-frekwenza, il-bandwidth, it-tagħmir tal-utenti, u l-karatteristiki tas-sigurtà. Dawk il-miżuri għandhom jiġu bbażati fuq ir-rekwiżiti operazzjonali u fuq ir-rekwiżiti tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Emenda    195

Proposta għal regolament

Artikolu 62 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-portafoll tas-servizz msemmi fil-paragrafu 3 għandu jikkunsidra s-servizzi kummerċjalment disponibbli eżistenti sabiex ma jkunx hemm tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda    196

Proposta għal regolament

Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-persuni ġuridiċi debitament akkreditati biex jipprovdu kapaċitajiet jew servizzi satellitari b'konformità mal-proċedura ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà fl-Artikolu 36, abbażi tar-rekwiżiti speċifiċi tas-sigurtà għall-komponent ta' GOVSATCOM imsemmi fl-Artikolu 34(1).

(b)  il-persuni ġuridiċi debitament akkreditati biex jipprovdu kapaċitajiet jew servizzi satellitari b'konformità mal-proċedura ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà fl-Artikolu 36.

Emenda    197

Proposta għal regolament

Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Il-fornituri tal-kapaċitajiet jew tas-servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita taħt dan il-komponent għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' sigurtà speċifiċi għall-komponent GOVSATCOM stabbilit skont l-Artikolu 34(1).

Emenda    198

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-akkomunament tal-kapaċitajiet, tas-servizzi u tat-tagħmir tal-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, għandu jiġi kondiviż u pprijoritizzat bejn il-parteċipanti ta' GOVSATCOM abbażi ta' analiżi tar-riskji għas-sigurtà mill-utenti fil-livell tal-Unjoni jew tal-Istati Membri. Din il-kondiviżjoni u din il-prijoritizzazzjoni għandhom jipprijoritizzaw l-utenti fil-livell tal-Unjoni.

1.  L-akkomunament tal-kapaċitajiet, tas-servizzi u tat-tagħmir tal-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, għandu jiġi kondiviż u pprijoritizzat bejn il-parteċipanti ta' GOVSATCOM abbażi ta' analiżi tar-riskji għas-sigurtà mill-utenti fil-livell tal-Unjoni jew tal-Istati Membri.

Emenda    199

Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Iċ-ċentri GOVSATCOM għandhom jikkunsidraw is-servizzi kummerċjalment disponibbli eżistenti sabiex ma jkunx hemm tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda    200

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Qabel l-aħħar tal-2024, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent ta' GOVSATCOM, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tal-komunikazzjoni bis-satellita. L-evalwazzjoni għandha teżamina partikolarment il-ħtieġa għal infrastruttura spazjali addizzjonali. L-evalwazzjoni għandha tiġi akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastruttura spazjali addizzjonali fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM.

Qabel l-aħħar tal-2024, il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-entitajiet responsabbli, għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent ta' GOVSATCOM, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tal-komunikazzjoni bis-satellita. L-evalwazzjoni għandha teżamina partikolarment il-ħtieġa għal infrastruttura spazjali addizzjonali. L-evalwazzjoni għandha tiġi akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastruttura spazjali addizzjonali fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM.

Emenda    201

Proposta għal regolament

Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sede tal-Aġenzija għandha tinsab fi Praga (ir-Repubblika Ċeka).

Is-sede tal-Aġenzija għandha tinsab fi Praga (ir-Repubblika Ċeka). F'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm, jistgħu jiġu stabbiliti uffiċċji lokali tal-Aġenzija, kif stabbilit fl-Artikolu 79(2).

Emenda    202

Proposta għal regolament

Artikolu 73 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord Amministrattiv għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tal-kompiti ewlenin tal-Aġenzija, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fil-Bord Amministrattiv, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Bord. Il-partijiet kollha għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-Bord Amministrattiv.

4.  Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord Amministrattiv għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tal-kompiti tal-Aġenzija, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fil-Bord Amministrattiv, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Bord. Il-partijiet kollha għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-Bord Amministrattiv.

Emenda    203

Proposta għal regolament

Artikolu 73 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-mandat tal-membri tal-Bord Amministrattiv u tal-membri supplenti tagħhom għandu jkun ta' erba' snin u jista' jiġġedded darba.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)  

Emenda    204

Proposta għal regolament

Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Bord Amministrattiv għandu jorganizza laqgħa ordinarja darbtejn fis-sena. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu jew fuq it-talba ta' minn tal-inqas terz tal-membri tiegħu.

3.  Il-Bord Amministrattiv għandu jorganizza laqgħa ordinarja mill-inqas darba fis-sena. Barra minn hekk, għandu jiltaqa' fuq l-inizjattiva tal-President tiegħu jew fuq it-talba ta' minn tal-inqas terz tal-membri tiegħu.

Emenda    205

Proposta għal regolament

Artikolu 75 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  [Għal kwalunkwe komponent tal-Programm li jinvolvi l-użu tal-infrastruttura nazzjonali sensittiva, jistgħu jattendu l-laqgħat u d-deliberazzjonijiet tal-Bord Amministrattiv ir-rappreżentanti tal-Istati Membri kollha u r-rappreżentant tal-Kummissjoni biss, iżda biss dawk l-Istati Membri li jkollhom tali infrastruttura jistgħu jieħdu sehem fil-votazzjoni. Fejn il-President tal-Bord Amministrattiv ma jkunx jirrappreżenta wieħed mill-Istati Membri li jkollhom tali infrastruttura, dan għandu jiġi sostitwit mir-rappreżentanti ta' Stat Membru li jkollu tali infrastruttura.]

5.  [Għal kwalunkwe komponent tal-Programm li jinvolvi l-użu tal-infrastruttura nazzjonali sensittiva, jistgħu jattendu l-laqgħat u d-deliberazzjonijiet tal-Bord Amministrattiv ir-rappreżentanti tal-Istati Membri kollha u r-rappreżentant tal-Kummissjoni biss, iżda biss dawk ir-rappreżentanti tal-Istati Membri li għandhom din l-istruttura għandhom jieħdu sehem fil-votazzjoni. Fejn il-President tal-Bord Amministrattiv ma jkunx jirrappreżenta wieħed mill-Istati Membri li jkollhom tali infrastruttura, dan għandu jiġi sostitwit mir-rappreżentanti ta' Stat Membru li jkollu tali infrastruttura.]

Emenda    206

Proposta għal regolament

Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  jadotta, sat-30 ta' Ġunju tal-ewwel sena tal-qafas finanzjarju pluriennali previst fl-Artikolu 312 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-programm ta' ħidma pluriennali tal-Aġenzija għall-perijodu kopert mill-qafas finanzjarju pluriennali wara li tkun ġiet inkluża fih, mingħajr ebda tibdil, il-parti żviluppata mill-Bord ta' Akkreditament ta' Sigurtà f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 11(80) u wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi kkonsultat dwar dan il-programm ta' ħidma pluriennali.

Emenda    207

Proposta għal regolament

Artikolu 77 - paragrafu 2 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  jadotta regoli ta' trasparenza dwar il-kuntratti industrijali u jiġi infurmat b'mod regolari dwarhom mid-Direttur Eżekuttiv;

Emenda    208

Proposta għal regolament

Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  jikkonforma mar-regoli ta' trasparenza dwar il-kuntratti industrijali u jinforma lill-Bord Amministrattiv;

Emenda    209

Proposta għal regolament

Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li impjegat wieħed jew iktar mill-persunal kollu jkun jinsab fi Stat Membru wieħed jew iktar għall-iskop tat-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi uffiċċju lokali, id-Direttur Eżekuttiv għandu jikseb l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni, tal-Bord Amministrattiv u tal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-ambitu tal-attivitajiet li jridu jitwettqu fl-uffiċċju lokali b'tali mod li jiġu evitati l-kostijiet bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Aġenzija. Jaf ikun meħtieġ ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali mal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i).

2.  Id-Direttur Eżekuttiv għandu jiddeċiedi jekk ikunx meħtieġ li impjegat wieħed jew iktar mill-persunal kollu jkun jinsab fi Stat Membru wieħed jew iktar għall-iskop tat-twettiq tal-kompiti tal-Aġenzija b'mod effiċjenti u effettiv. Qabel ma jiddeċiedi li jistabbilixxi uffiċċju lokali, id-Direttur Eżekuttiv għandu jikseb l-approvazzjoni minn qabel tal-Bord Amministrattiv u tal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i). Id-deċiżjoni għandha tispeċifika l-ambitu tal-attivitajiet li jridu jitwettqu fl-uffiċċju lokali b'tali mod li jiġu evitati l-kostijiet bla bżonn u d-duplikazzjoni tal-funzjonijiet amministrattivi tal-Aġenzija. Jaf ikun meħtieġ ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali mal-Istat(i) Membru/i kkonċernat(i). Fejn ikun possibbli, l-impatt f'termini ta' allokazzjoni u baġit tal-persunal għandu jiġi inkorporat fil-programm ta' ħidma annwali, u fi kwalunkwe każ dan il-proġett għandu jiġi nnotifikat lill-awtorità baġitarja skont l-Artikolu 84(11).

Emenda    210

Proposta għal regolament

Artikolu 88 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-persunal tal-Aġenzija għandu jitħallas mir-riżorsi proprji tal-Aġenzija u, fejn meħtieġ għat-twettiq tal-kompiti delegati tal-Aġenzija, permezz tal-użu tal-baġit delegat mill-Kummissjoni.

Emenda    211

Proposta għal regolament

Artikolu 89 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord Amministrattiv abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi u maniġerjali ddokumentati, kif ukoll abbażi tal-kompetenza u tal-esperjenza rilevanti, minn lista ta' kandidati proposta mill-Kummissjoni, b'kompetizzjoni miftuħa u trasparenti, wara l-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-espressjonijiet ta' interess f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew xi mkien ieħor.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar mill-Bord Amministrattiv abbażi tal-mertu u tal-ħiliet amministrattivi u maniġerjali ddokumentati, kif ukoll abbażi tal-kompetenza u tal-esperjenza rilevanti, minn lista ta' mill-inqas tliet kandidati proposta mill-Kummissjoni, b'kompetizzjoni miftuħa u trasparenti, wara l-pubblikazzjoni ta' sejħa għall-espressjonijiet ta' interess f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew xi mkien ieħor.

Emenda    212

Proposta għal regolament

Artikolu 89 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni li tqis il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu, il-Bord Amministrattiv jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba għal perjodu ta' żmien sa erba' snin.

Abbażi ta' proposta mill-Kummissjoni li tqis il-valutazzjoni msemmija fl-ewwel sottoparagrafu, il-Bord Amministrattiv jista' jestendi l-mandat tad-Direttur Eżekuttiv darba għal perjodu ta' żmien sa ħames snin.

Emenda    213

Proposta għal regolament

Artikolu 92 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-ftehim dwar il-kwartieri ġenerali u l-kundizzjonijiet tat-tħaddim

Il-ftehim dwar il-kwartieri ġenerali u l-Uffiċċji Lokali u l-kundizzjonijiet tat-tħaddim

Emenda    214

Proposta għal regolament

Artikolu 92 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-arranġamenti meħtieġa fir-rigward tal-akkomodazzjoni li trid tiġi pprovduta għall-Aġenzija fl-Istat Membru ospitanti u l-faċilitajiet li dak l-Istat Membru jrid jara li jkunu disponibbli flimkien mar-regoli speċifiċi applikabbli fl-Istat Membru ospitanti għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord Amministrattiv, għall-persunal tal-Aġenzija u għall-membri tal-familji tagħhom, għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru fejn ikun tkun tinsab is-sede, li jiġi konkluż wara li tinkiseb l-approvazzjoni tal-Bord Amministrattiv.

1.  L-arranġamenti meħtieġa fir-rigward tal-akkomodazzjoni li trid tiġi pprovduta għall-Aġenzija fl-Istati Membri ospitanti u l-faċilitajiet li dak l-Istat Membru jrid jara li jkunu disponibbli flimkien mar-regoli speċifiċi applikabbli fl-Istati Membri ospitanti għad-Direttur Eżekuttiv, għall-membri tal-Bord Amministrattiv, għall-persunal tal-Aġenzija u għall-membri tal-familji tagħhom, għandhom jiġu stabbiliti fi Ftehim dwar il-Kwartieri Ġenerali u l-Uffiċċji Lokali bejn l-Aġenzija u l-Istat Membru fejn ikun tkun tinsab is-sede jew l-infrastruttura lokali, li jiġi konkluż wara li tinkiseb l-approvazzjoni tal-Bord Amministrattiv.

Emenda    215

Proposta għal regolament

Artikolu 98 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi li jkunu daħlu fi ftehimiet mal-Unjoni għal dan ir-rigward.

1.  L-Aġenzija għandha tkun miftuħa għall-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, li jkunu daħlu fi ftehimiet mal-Unjoni f'dan ir-rigward.

Emenda    216

Proposta għal regolament

Artikolu 101 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi metodoloġija biex tipprevedi indikaturi kwalitattivi għal valutazzjoni preċiża tal-progress miksub lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali stipulati fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 4(1). Abbażi ta' dik il-metodoloġija l-Kummissjoni għandha tikkomplementa l-Anness sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021.

Emenda    217

Proposta għal regolament

Artikolu 102 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-programm, iżda mhux aktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn tliet snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. Taqsima speċifika ta' din l-evalwazzjoni għandha tkun iddedikata għall-governanza tal-Programm bl-għan li tagħti informazzjoni dwar jekk ikunux meħtieġa emendi għall-kompiti u għall-kompetenzi inkarigati lill-atturi differenti tal-Programm;

Emenda    218

Proposta għal regolament

Artikolu 102 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

4.  Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni u jekk xieraq tista' takkumpanja l-evalwazzjoni bi proposta leġiżlattiva ġdida.

Emenda    219

Proposta għal regolament

Artikolu 102 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sat-30 ta' Ġunju 2024, u kull ħames snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Aġenzija, b'rabta mal-għanijiet, mal-mandat, mal-kompiti u mal-post fejn tinsab, b'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. B'mod partikolari, l-evalwazzjoni għandha tindirizza l-ħtieġa possibbli li jiġi mmodifikat il-mandat tal-Aġenzija, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifikazzjoni ta' dan it-tip. Għandha wkoll tindirizza l-politika tal-Aġenzija dwar il-kunflitti ta' interess, l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.

Sat-30 ta' Ġunju 2024, u kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Aġenzija, b'rabta mal-għanijiet, mal-mandat, mal-kompiti u mal-post fejn tinsab, b'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha tindirizza l-ħtieġa possibbli li jsiru modifiki fil-mandat tal-Aġenzija, b'mod partikolari rigward il-possibbiltà li tiġi inkarigata b'kompiti addizzjonali, skont l-Artikolu 30, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe waħda minn dawn il-modifiki. Għandha wkoll tindirizza l-politika tal-Aġenzija dwar il-kunflitti ta' interess, l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.

Emenda    220

Proposta għal regolament

Artikolu 105 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 52 u 101 għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat sal-31 ta' Diċembru 2028.

2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 52 u 101 hija mogħtija lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.

Emenda    221

Proposta għal regolament

Artikolu 107 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita minn kumitat li jiltaqa' f'konfigurazzjonijiet/sottokumitati speċifiċi dedikati għal kull komponent ewlieni tal-Programm (Galileo u EGNOS, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Emenda    222

Proposta għal regolament

Artikolu 107 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-ftehimiet internazzjonali konklużi mill-Unjoni jistgħu jipprevedu l-involviment, kif ikun xieraq, ta' rappreżentanti ta' pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali fil-ħidma tal-Kumitat taħt il-kundizzjonijiet stipulati fir-regoli ta' proċedura tiegħu, filwaqt li titqies is-sigurtà tal-Unjoni.


NOTA SPJEGATTIVA

Il-Kummissjoni Ewropea hija ambizzjuża ħafna fil-pubblikazzjoni u l-adozzjoni tal-QFP.  Il-Presidenza Awstrijaka laqgħet l-isfida u stabbiliet skeda taż-żmien mgħaġġla u ambizzjuża u l-Parlament Ewropew huwa lest li jżomm l-istess pass.

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat il-proposta fis-6 ta' Ġunju u r-rapporteur qed jipprova jkollu l-konferma tal-plenarja biex jingħata bidu għall-ftehim interistituzzjonali f'Diċembru. Minħabba din l-iskeda taż-żmien stretta u mgħaġġla, ir-rapporteur kellu xahar biex jabbozza r-rapport li jiġbor żewġ programmi preċedenti u żewġ inizjattivi ġodda.

Ir-rapporteur jiddeċiedi li jirrispetta l-iskeda ristretta. Għalhekk, ir-rapport jiffoka fuq l-aspetti ewlenin tal-proposta, li huma l-Baġit - b'referenza għall-SSA, il-GOVSATCOM u l-attivitajiet trasversali, il-Governanza, il-Kompetittività industrijali u d-Diplomazija Spazjali, l-Aċċess għall-Ispazju u s-Sigurtà, b'mod partikolari, iċ-Ċibersigurtà.

Għalkemm ir-rapport ma jittrattax la parti mill-artikoli u lanqas il-premessi, ir-rapporteur xorta jista' jiddeċiedi li jibdilhom permezz ta' emendi. Minħabba restrizzjonijiet ta' ħin, huwa jippreferi li jressaq approċċ koerenti dwar il-kwistjonijiet ewlenin.

Is-servizzi u l-applikazzjonijiet ibbażati fl-ispazju qed ifasslu l-benesseri u s-sigurtà attwali u futuri taċ-ċittadini Ewropej, kif ukoll il-kompetittività tal-bażi industrijali tagħha. Għalhekk huwa kruċjali li titrawwem l-ekonomija Spazjali sabiex l-Istati Membri kollha, iċ-ċittadini tagħhom u l-industriji tagħhom, ikunu jistgħu jgawdu bis-sħiħ il-benefiċċji ta' dan il-Programm Spazjali li l-benefiċjarji finali tiegħu huma l-utenti.

Filwaqt li jirrikonoxxi l-emerġenza ta' komunitajiet ġodda kemm pubbliċi kif ukoll privati, l-evoluzzjoni tiegħu għandha tkun ibbażata fuq il-ħtiġijiet li jinbidlu tal-utenti ewlenin. Il-komponenti differenti tal-Programm għandhom ikunu bbażati fuq analiżi ta' alternattivi biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-utenti l-ġodda, inklużi dawk marbuta mal-implimentazzjoni u jiġu mmonitorjati l-politiki tal-Unjoni, li jirrikjedu l-involviment kontinwu u effettiv tagħhom, b'mod partikolari rigward id-definizzjoni u l-validazzjoni tar-rekwiżiti.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tgħaqqad fi Programm wieħed Galileo, EGNOS u Copernicus eżistenti u żżid żewġ inizjattivi ġodda, li huma l-SSA u l-GOVSATCOM. Kif imħeġġeġ fil-Politika Spazjali għall-Ewropa, Programm Spazjali kompletament integrat se jisfrutta s-sinerġiji bejn il-komponenti, iżid l-effettività u l-kosteffiċjenza. Qafas wieħed u koerenti se jħeġġeġ investimenti futuri, iżid il-viżibbiltà u joffri aktar flessibbiltà. 

Ir-rapporteur jilqa' żieda sostanzjali fil-finanzjament għall-Programm Spazjali biex tiġi żgurata l-kontinwità ta' Galileo, EGNOS u Copernicus. Huwa importanti li l-baġit jappoġġa l-inizjattivi avvanzati u innovattivi Galileo, EGNOS u Copernicus, biex jaħsdu l-benefiċċji kollha miġjuba min-navigazzjoni u l-osservazzjoni tad-dinja. L-isfruttament, l-adottament u l-użu ta' data u servizzi, b'mod partikolari għas-settur downstream, se jibbenefikaw lill-utenti u lill-industrija Ewropea, li jippermettu tkabbir u ħolqien ta' impjiegi fl-Unjoni.

Ir-rapporteur jiddispjaċih għan-nuqqas ta' ambizzjonijiet fl-inizjattivi l-ġodda tal-SSA u l-GOVSATCOM. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jinvestu f'ħafna infrastrutturi kritiċi li jridu jiġu protetti. Il-possibbiltà ta' theddida li "ġejja minn fuq" se tiżdied fis-snin li ġejjin. In-numru dejjem jikber ta' kostellazzjonijiet b'numru kbir ħafna ta' satelliti fl-orbita jgħin biex tinħoloq sitwazzjoni ta' "traffiku", li hija miżjuda man-numru kbir ta' tifrik spazjali. Dan jipperikola s-sikurezza tal-operazzjonijiet b'riskju ta' ħabta bejn il-vetturi spazjali jew bejn vetturi spazjali u tifrik spazjali. Barra minn hekk, riskju ieħor maħluq mit-temp spazjali jikkonsisti f'tipi differenti ta' avvenimenti mhux previsti. L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastrutturi spazjali u tal-art.

L-Ewropa jeħtiġilha tkun kapaċi tipprovdi għall-ħtiġijiet u s-sigurtà tagħha f'settur strateġiku bħal dak b'mod awtonomu u titqies bħala interlokutur affidabbli fil-livell internazzjonali.

L-aċċess sigur u garantit għall-komunikazzjonijiet bis-satellita huwa għodda indispensabbli għall-atturi tas-sigurtà. Il-ġbir u l-kondiviżjoni ta' din ir-riżorsa tas-sigurtà ewlenija fil-livell tal-Unjoni jsaħħu Unjoni li tipproteġi liċ-ċittadini tagħha. Il-baġit allokat għall-GOVSATCOM ma jidhirx biżżejjed biex ikopri t-talba potenzjali kif ukoll il-ġestjoni tal-operazzjonijiet u l-provvista ta' infrastruttura Ewropea.

Iċ-Ċibersigurtà tal-infrastrutturi kemm tal-art kif ukoll tal-ispazju hija ewlenija biex tiżgura l-kontinwità tal-operazzjonijiet tas-sistemi, il-kapaċità effettiva tagħhom biex iwettqu l-kompiti b'mod kontinwu u jipprovdu s-servizzi meħtieġa.

Għalhekk huwa neċessarju li tkun ippjanata attività trasversali speċifika u li tiġi identifikata l-entità responsabbli inkarigata biex tissorvelja l-aspetti taċ-ċibersigurtà b'mod integrat. Filwaqt li tissalvagwardja ħtiġijiet speċifiċi, f'konformità mal-indikazzjonijiet ġenerali definiti mill-korpi Ewropej li jissorveljaw l-aspetti taċ-ċibersigurtà u bl-involviment ma' partijiet ikkonċernati oħra, huwa importanti li jiġu definiti politiki, proċeduri operattivi, u li tiġi vverifikata l-implimentazzjoni koerenti tagħhom fid-diversi komponenti.

L-Ewropa tinsab fuq quddiem nett fl-ispazju, iżda sabiex iżżomm l-kapaċitajiet tagħha u tkompli tiżviluppahom, huwa meħtieġ sforz. F'ambjent ġeopolitiku dejjem aktar inċert, l-investiment fl-ispazju jrid jibqa' prijorità istituzzjonali biex jippreserva t-tmexxija, il-kompetittività, is-sostenibbiltà u l-awtonomija tal-Ewropa f'dan il-qasam strateġiku fil-ġejjieni.

Dan isir ta' importanza kbira f'kuntest fejn il-poteri spazjali tradizzjonali jibqgħu attivi ħafna u, fl-istess ħin, jidħlu atturi ġodda li qed jikkontestaw dejjem aktar il-kompetittività tas-settur spazjali Ewropew.

Il-Programm Spazjali propost mill-Kummissjoni Ewropea jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-industrija Ewropea, iżda ma jappoġġax biżżejjed il-mezzi biex tinżamm u tiġi żviluppata bażi industrijali b'saħħitha, innovattiva, kompetittiva u diversifikata fl-Ewropa.Huwa importanti li tiġi promossa l-parteċipazzjoni l-aktar wiesgħa u miftuħa possibbli ta' negozji ġodda, entranti ġodda, impriżi żgħar u ta' daqs medju fl-Istati Membri kollha fis-suq upstream kif ukoll fis-suq downstream, tul il-katina tal-provvista u fis-settur tal-applikazzjonijiet u s-servizzi.

Il-kompetittività internazzjonali tal-industriji Ewropej trid titrawwem billi jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni mal-kompetituri ewlenin tal-ispazju. Sabiex jinfetħu opportunitajiet ta' negozju ġodda għall-industrija spazjali Ewropea, ir-rapporteur jinkoraġġixxi bil-qawwa lill-Kummissjoni biex tuża d-diplomazija ekonomika sabiex issegwi l-kooperazzjoni internazzjonali u ż-żieda fl-għarfien spazjali madwar id-dinja.

L-industrija għandu jkollha l-possibbiltà li tikkompeti għat-twettiq ta' attivitajiet li huma kapaċi jitwettqu bl-istess livelli ta' affidabbiltà u sikurezza tal-pubbliku, iżda b'effiċjenza ekonomika akbar. Kull meta dan iseħħ, l-industrija għandha tkun tista' toffri l-kompetenza tagħha f'kuntest ta' kompetizzjoni ġusta, mingħajr distorsjoni tas-suq, biex tiffranka r-riżorsi pubbliċi u tuża s-soluzzjoni l-aktar effiċjenti.

Barra minn hekk, il-programm spazjali Ewropew għandu jrawwem Aċċess awtonomu għall-Ispazju permezz tal-aggregazzjoni tal-illanċjar, l-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-illanċjar alternattivi, u jappoġġa l-infrastrutturi tal-art.

Il-kompetituri internazzjonali, il-pajjiżi b'kapaċità ta' aċċess għall-ispazju, jiġifieri l-Istati Uniti, ir-Russja u ċ-Ċina, jibbenefikaw minn suq domestiku istituzzjonali protett ħafna bi prezzijiet istituzzjonali ogħla u kuntratti ta' akkwist fit-tul.

Għalhekk, il-kompetituri internazzjonali jistgħu joffru s-servizz tal-illanċjar bi prezz ferm aktar kompetittiv minn dak tal-industrija Ewropea. Għal raġunijiet ta' sigurtà u ekonomiċi, ikun importanti li jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni, jiġi stabbilit aċċess awtonomu għall-ispazju u li l-industriji Ewropej jitħallew jikkompetu fil-livell internazzjonali.

L-għanijiet tal-Programm Spazjali se jiġu indirizzati wkoll permezz ta' sinerġiji ma' Programmi Ewropej u strumenti finanzjarji oħra. Il-proposta se ttejjeb l-aċċess għall-finanzjament tar-riskju għan-negozji ġodda fil-qasam spazjali. Fl-istess ħin, il-Kummissjoni se tesplora l-ħolqien ta' strument ta' ekwità apposta permezz tal-programm InvestEU. Il-programm spazjali l-ġdid se joħloq sħubijiet ta' innovazzjoni biex jiżviluppa u jixtri prodotti u servizzi innovattivi, jiffaċilita l-aċċess għall-ittestjar u l-faċilitajiet tal-ipproċessar, jippromwovi ċ-ċertifikazzjoni u l-istandardizzazzjoni. Il-programm se jrawwem il-koerenza u s-sinerġiji ma' Horizon Europe, u jiżgura l-kollaborazzjoni bejn ir-riċerka relatata mal-ispazju u l-azzjonijiet ta' innovazzjoni. Ir-rapporteur jiddispjaċih għan-nuqqas ta' baġit speċifiku għar-riċerka fl-ispazju f'Horizon Europe sabiex tingħata ċertezza lill-investituri u biex tiġi żgurata l-kompetittività u t-tmexxija tal-industriji Ewropej f'dan is-settur importanti.

Fil-bażi tal-funzjonament bla xkiel tal-programm, hemm il-Governanza tajba, it-tqassim tal-kompiti u r-rwoli u r-relazzjonijiet bejn l-atturi prinċipali, jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (l-Aġenzija) bl-isem ġdid u l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ASE). Il-governanza għandha tqis ukoll l-involviment tal-Istati Membri u l-aġenziji tagħhom, u atturi Ewropej internazzjonali oħra.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha r-responsabbiltà ġenerali għall-programm, is-sigurtà tiegħu, u tikkoordina l-attivitajiet tal-entitajiet involuti fil-Programm.

L-Aġenzija żiedet il-kompetenzi tagħha matul is-snin u hija lesta biex twettaq aktar kompiti. Jekk l-Aġenzija se tkun responsabbli għall-akkreditazzjoni tas-sigurtà, possibbilment għaċ-ċibersigurtà u l-promozzjoni tas-servizzi u l-applikazzjonijiet downstream tal-Programm, il-Kummissjoni Ewropea għandha tinvesti fl-espansjoni tagħha, b'numru akbar ta' uffiċjali u twessigħ ġeografiku bil-ħolqien potenzjali ta' uffiċċji lokali ġodda.

Ir-rwol tal-ASE huwa fundamentali għall-appoġġ tekniku u operattiv tal-UE għat-twettiq ta' komponenti identifikati sew tal-Programm Spazjali, li joperaw skont proċeduri u regoli konsistenti ma' dawk tal-Unjoni Ewropea.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Baġits (11.10.2018)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Rapporteur għal opinjoni: John Howarth

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-valur miżjud tal-industriji spazjali fi ħdan l-Unjoni Ewropea, li jimpjegaw 230 000 professjonist, huwa stmat għal EUR 53-62 biljun. L-objettivi tal-Programm Spazjali tal-Unjoni Ewropea huma li jtejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u jirrealizza l-indipendenza fil-livell teknoloġiku, jindirizza wħud mill-aktar sfidi globali urġenti, bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, jistimola l-innovazzjoni teknoloġika u jagħti vantaġġi soċjoekonomiċi lill-impriżi u lill-popli tal-Ewropa. Il-programm se jkompli jikkonċentra fuq it-titjib tat-tliet proġetti emblematiċi tal-UE: Galileo (navigazzjoni bis-satellita), Copernicus (osservazzjoni tad-dinja) u EGNOS (navigazzjoni ta' "sikurezza tal-ħajja"), kif ukoll l-iżvilupp ta' STT (sigurtà tal-ispazju) u t-tnedija tal-inizjattiva GOVSATCOM (komunikazzjonijiet siguri bis-satellita).

Matul il-perjodu 2021-27 tal-QFP, il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li tiffinanzja lil Galileo/EGNOS b'EUR 8,6 biljun fil-prezzijiet (kostanti) tal-2018 (EUR 9,7 biljun fi prezzijiet kurrenti) u lil Copernicus b'EUR 5,1 biljun (EUR 5,8 biljun). Ġew allokati EUR 0,4 biljun (EUR 0,5 biljun) għall-SST u għal GOVSATCOM. Kumplessivament, il-programm spazjali jirrappreżenta 1,25 % tal-impenji tal-QFP 2021-2027. L-ammonti kollha għandhom jitqiesu indikattivi sal-konklużjoni tal-proċess tal-QFP u hawnhekk huma espressi fi prezzijiet kostanti biex ikun jista' jsir tqabbil dirett mal-perjodu preċedenti tal-QFP.

Il-Programm Spazjali tal-Unjoni Ewropea jippermetti lill-Istati Membri jirrealizzaw benefiċċji teknoloġiċi minn programm li huwa wisq kbir biex Stat Membru waħdu jikkompeti b'mod effikaċi. B'dan il-mod, barra mill-vantaġġi diretti għall-impjiegi u mis-sostenn favur settur spazjali kompetittiv, it-teknoloġija, id-data u s-servizzi tal-programmi spazjali jżidu valur sostanzjali għall-baġits tal-Unjoni Ewropea, fosthom, iżda mhux biss, il-politika tas-sajd, il-programmi relatati mal-ambjent u mal-klima, il-biedja ta' preċiżjoni u t-trasport u l-immudellar/ġestjoni tat-traffiku. L-UE għandha timmira li tisfrutta l-informazzjoni tal-programm spazjali biex tinforma aħjar l-ippjanar baġitarju u t-teħid ta' deċiżjonijiet futuri f'dawn is-setturi u f'oħrajn.

Il-Kummissjoni wriet l-intenzjoni li toħloq, mill-Aġenzija tas-Sistemi Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita Ewropea eżistenti, Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali, biex tagħti "sistema unifikata u semplifikata ta' governanza", filwaqt li l-Aġenzija Spazjali Ewropea se tkompli tkun is-sieħba ewlenija fl-implimentazzjoni tal-programm. Il-ħsieb li tinħoloq attenzjoni akbar fuq il-kummerċjalizzazzjoni, il-ġestjoni u l-governanza tal-programm permezz ta' aġenzija b'isem ġdid huwa pożittiv. Il-ħolqien ta' struttura ta' governanza ġdida tinvolvi riskju finanzjarju u b'hekk huwa importanti li jkun hemm ċarezza fl-istrateġija, id-diviżjoni tal-funzjonijiet, tar-responsabbiltajiet u tas-superviżjoni fil-governanza tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali biex ir-riskju għall-baġit jittaffa.

Il-programm jissejjes fuq it-teknoloġija u l-ħiliet li huma speċjalizzati ħafna, xi kultant uniċi u jieħu vantaġġ mill-iżviluppi l-ġodda. Il-programm għaldaqstant għandu jopera fi ħdan QFP li jkun biżżejjed flessibbli biex iqis il-varjazzjoni tal-kostijiet u l-iżviluppi l-ġodda u f'qafas regolatorju li jkun biżżejjed flessibbli biex jaqdi bl-aħjar mod l-interessi tal-Unjoni, tal-programm u tal-Istati Membri.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm.

(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm, u li jissejjes fuq Qafas Finanzjarju Pluriennali flessibbli kapaċi jirreaġixxi għal ċirkostanzi li jinbidlu.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Dan il-Programm se jagħti kontribut għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u għall-ksib ta' mira ġenerali ta' 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi, filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima b'konformità mal-impenji tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. Matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, li se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi rilevanti ta' evalwazzjoni u ta' rieżami.

(13)  Dan il-Programm se jagħti kontribut għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u għall-ksib rapidu ta' mira ġenerali ta' 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi kif ukoll għall-integrazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-politiki kollha tal-Unjoni, filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima b'konformità mal-impenji tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti bħala pijuniera f'dan ir-rigward. Matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, li se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi rilevanti ta' evalwazzjoni u ta' rieżami.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(15)  Peress li l-Programm huwa, fil-prinċipju, iffinanzjat mill-Unjoni, jenħtieġ li l-kuntratti tal-akkwist konklużi fil-qafas ta' dan il-programm jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Unjoni tkun responsabbli wkoll għad-definizzjoni tal-għanijiet li jridu jintlaħqu fir-rigward tal-akkwist pubbliku.

(15)  Peress li l-Programm huwa, fil-prinċipju, iffinanzjat mill-Unjoni, jenħtieġ li l-kuntratti tal-akkwist konklużi fil-qafas ta' dan il-programm jikkonformaw mar-regoli tal-Unjoni u jqisu b'mod debitu l-kriterji ambjentali, soċjali u tal-governanza tal-kumpaniji. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li l-Unjoni tkun responsabbli wkoll għad-definizzjoni tal-għanijiet li jridu jintlaħqu fir-rigward tal-akkwist pubbliku. L-implimentazzjoni ġenerali tal-Programm, inklużi l-proċeduri ta' akkwist tiegħu, jenħtieġ li jikkonformaw mal-prinċipji tat-trasparenza, tan-nondiskriminazzjoni u tat-trattament indaqs, b'mod partikolari fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25)  Governanza pubblika tajba tal-Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti fost id-diversi entitajiet involuti sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni u sabiex jitnaqqsu l-kostijiet li jaqbżu l-baġit u d-dewmien.

(25)  Governanza pubblika tajba tal-Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti fost id-diversi entitajiet involuti, partikolarment bejn l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u l-Aġenzija Spazjali Ewropea, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni bla bżonn tal-isforzi u sabiex jitnaqqsu l-kostijiet li jaqbżu l-baġit u d-dewmien. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkoordina u tissorvelja l-kompiti u l-komunikazzjoni abbażi tal-prinċipji stabbiliti fit-Trattat ta' Lisbona1a u fil-Ftehim Qafas bejn il-Komunità Ewropea u l-Aġenzija Spazjali Ewropea1b.

 

__________________

 

1a Artikolu 189(3) tat-Trattat ta' Lisbona

 

1b "billi l-Partijiet jagħrfu li għandhom saħħiet komplementarji speċifiċi u ta' rinfurzar bejn xulxin u huma kommessi li jikkooperaw f'manjiera ta' ġid effiċjenti u bejn xulxin u li jevitaw kull duplikazzjoni mhux meħtieġa ta' sforz."

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(39)  L-għan ta' Galileo huwa li jistabbilixxi u jħaddem l-ewwel infrastruttura globali ta' navigazzjoni u ta' pożizzjonament bis-satellita, maħsuba speċifikament għal skopijiet ċivili, li tista' tintuża minn sensiela ta' atturi pubbliċi u privati fl-Ewropa u fid-dinja kollha. Galileo jiffunzjona indipendentement minn sistemi eżistenti jew potenzjali oħra, u għaldaqstant jagħti kontribut fost affarijiet oħra għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni. Jenħtieġ li t-tieni ġenerazzjoni tas-sistema tiddaħħal b'mod progressiv qabel l-2030, inizjalment b'kapaċità operazzjonali mnaqqsa.

(39)  L-għan ta' Galileo huwa li jistabbilixxi u jħaddem, abbażi tal-ħidma preparatorja tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, l-ewwel infrastruttura globali ta' navigazzjoni u ta' pożizzjonament bis-satellita, maħsuba speċifikament għal skopijiet ċivili, li tista' tintuża minn sensiela ta' atturi pubbliċi u privati fl-Ewropa u fid-dinja kollha. Galileo jiffunzjona indipendentement minn sistemi eżistenti jew potenzjali oħra, u għaldaqstant jagħti kontribut fost affarijiet oħra għall-awtonomija strateġika tal-Unjoni. Jenħtieġ li t-tieni ġenerazzjoni tas-sistema tiddaħħal b'mod progressiv qabel l-2030, inizjalment b'kapaċità operazzjonali mnaqqsa.

Ġustifikazzjoni

Galileo huwa bbażat fuq il-ħidma preparatorja tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li ma tidhirx biċ-ċar fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(23a)  "settur spazjali" tfisser:

 

"is-settur upstream", li jinkludi attivitajiet li jwasslu għal sistema spazjali operazzjonali u l-esplorazzjoni tal-ispazju;

 

"is-settur downstream" li jinkludi attivitajiet relatati mal-isfruttament tad-data satellitari biex jiġu żviluppati prodotti u servizzi relatati mal-ispazju lill-utenti finali.

Ġustifikazzjoni

Is-settur spazjali għandu jiġi ddefinit ulterjorment u diviż f'settur upstream u settur downstream.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu settur spazjali innovattiv.

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu settur spazjali innovattiv u kompetittiv.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, il-libertà ta' azzjoni tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini tat-teknoloġiji u tat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza;

(c)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, il-libertà ta' azzjoni tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini tat-teknoloġiji u tat-teħid tad-deċiżjonijiet effikaċi, ibbażati fuq l-evidenza u li jiffrankaw l-ispejjeż;

Emenda    9

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR [16-il] biljun fil-prezzijiet kurrenti.

1.  Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR 14 816 938 000 fil-prezzijiet tal-2018 (EUR 16,7-il biljun fi prezzijiet kurrenti).

Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fl-ewwel sottoparagrafu għandha tkun kif ġej:

Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont imsemmi fl-ewwel sottoparagrafu għandha tkun kif ġej:

(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: EUR [9,7] biljun;

(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: EUR 8 606 245 580 fil-prezzijiet tal-2018 (EUR 9,7 biljun fi prezzijiet kurrenti);

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: EUR [5,8] biljun;

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: EUR 5 146 002 510 fil-prezzijiet tal-2018 (EUR 5,8 biljun fi prezzijiet kurrenti);

(c)  fir-rigward tal-SSA/GOVSATCOM: EUR [0,5] biljun.

(c)  fir-rigward tal-SSA/GOVSATCOM: EUR 1 064 689 910 fil-prezzijiet tal-2018 (EUR 1,2 biljun fi prezzijiet kurrenti).

Ġustifikazzjoni

Konformement mad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13 ta' Settembru 2018, l-emenda ta' kompromess tirrifletti l-aktar tqassim reċenti tal-QFP skont il-programm kif previst fl-abbozz ta' rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikolu 3 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.

2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikoli 3 u 6 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet għandu jkun l-appoġġ għall-iżvilupp ta' settur spazjali b'saħħtu, kompetittiv u innovattiv.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Id-dħul iġġenerat mill-komponenti tal-Programm għandu jitħallas fil-baġit tal-Unjoni u għandu jintuża biex jiffinanzja l-komponent li jkun iġġenera d-dħul.

1.  Id-dħul iġġenerat mill-komponenti tal-Programm għandu jitħallas fil-baġit tal-Unjoni u għandu jintuża biex jiffinanzja kwalunkwe komponent tal-Programm.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  jistabbilixxi l-prinċipji għar-remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li għandhom ikunu proporzjonati għad-diffikultà tal-kompiti li jridu jitwettqu, b'konformità mal-prezzijiet tas-suq u mat-tariffi tal-entitajiet l-oħra involuti, inkluża l-Unjoni, u li jistgħu, fejn ikun xieraq, ikunu bbażati fuq indikaturi tal-prestazzjoni; dawk it-tariffi ma għandhomx ikopru l-kostijiet ġenerali li mhumiex assoċjati mal-attivitajiet fdati lill-Aġenzija Spazjali Ewropea mill-Unjoni.

–  jistabbilixxi l-prinċipji għar-remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li għandhom ikunu proporzjonati għad-diffikultà tal-kompiti li jridu jitwettqu, b'konformità mat-tariffi tal-entitajiet l-oħra involuti, inkluża l-Unjoni, u li jistgħu, fejn ikun xieraq, ikunu bbażati fuq indikaturi tal-prestazzjoni; dawk it-tariffi ma għandhomx ikopru l-kostijiet ġenerali li mhumiex assoċjati mal-attivitajiet fdati lill-Aġenzija Spazjali Ewropea mill-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Għal ħafna servizzi ma hemm l-ebda "prezzijiet tas-suq".

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 48 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Copernicus għandu jiġi implimentat billi jissejjes fuq investimenti preċedenti tal-Unjoni, u, fejn ikun xieraq, billi jissejjes fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew reġjonali tal-Istati Membri u billi jqis il-kapaċitajiet tal-fornituri kummerċjali ta' data u ta' informazzjoni komparabbli u l-ħtieġa li jitrawmu l-kompetizzjoni u l-iżvilupp tas-suq.

1.  Copernicus għandu jiġi implimentat billi jissejjes fuq investimenti preċedenti tal-Unjoni u ffinanzjat mill-Aġenzija Spazjali Ewropea u, fejn ikun xieraq, billi jissejjes fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew reġjonali tal-Istati Membri u billi jqis il-kapaċitajiet tal-fornituri kummerċjali ta' data u ta' informazzjoni komparabbli u l-ħtieġa li jitrawmu l-kompetizzjoni u l-iżvilupp tas-suq.

Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament ta' Copernicus huwa maqsum bejn l-Unjoni Ewropea (70 %) u l-Aġenzija Spazjali Ewropea (30 %).

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Bord Amministrattiv għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, u minn erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni, li kollha kemm huma jkollhom id-drittijiet tal-vot. Il-Bord Amministrattiv għandu jinkludi wkoll membru wieħed maħtur mill-Parlament Ewropew, li ma jkollu l-ebda dritt tal-vot.

1.  Il-Bord Amministrattiv għandu jkun magħmul minn rappreżentant wieħed minn kull Stat Membru, u minn erba' rappreżentanti tal-Kummissjoni u minn rappreżentant wieħed maħtur mill-Parlament Ewropew, li kollha kemm huma jkollhom id-drittijiet tal-vot.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 101 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Kull sena, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Programm lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-rapport għandu jinkludi, fost affarijiet oħra, l-informazzjoni dwar il-ġestjoni tar-riskji, il-kostijiet ġenerali, il-kost annwali tat-tħaddim, ir-riżultati tas-sejħiet għall-offerti, id-dħul, l-iskeda u l-prestazzjoni tal-programm u tal-Aġenzija.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

Referenzi

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

14.6.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

John Howarth

12.7.2018

Eżami fil-kumitat

13.9.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

9.10.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

30

1

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Andrey Novakov

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Eleonora Evi, Auke Zijlstra

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Monika Vana

1

-

ENF

Auke Zijlstra

2

0

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Younous Omarjee

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (15.11.2018)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Adina-Ioana Vălean

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  L-iżvilupp tas-settur spazjali storikament dejjem kien marbut mas-sigurtà. F'ħafna każijiet, it-tagħmir, il-komponenti u l-istrumenti li jintużaw fis-settur spazjali huma oġġetti b'użu doppju. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu sfruttati l-possibbiltajiet li joffri l-ispazju għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

(2)  L-iżvilupp tas-settur spazjali storikament dejjem kien marbut mas-sigurtà. F'ħafna każijiet, it-tagħmir, il-komponenti u l-istrumenti li jintużaw fis-settur spazjali huma oġġetti b'użu doppju. Għalhekk, jenħtieġ li jiġu sfruttati l-possibbiltajiet li joffri l-ispazju għas-sigurtà u għall-indipendenza tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(2a)  Is-settur spazjali llum huwa kruċjali għal bosta politiki tal-Unjoni u tal-Istati membri f'oqsma bħall-ambjent, it-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, il-protezzjoni ċivili u l-prevenzjoni, is-sikurezza u s-sigurtà, kif ukoll l-ekonomija diġitali. Jenħtieġ li jiġu identifikati u segwiti attivament applikazzjonijiet oħra potenzjali, inklużi soluzzjonijiet spazjali għat-tibdil fil-klima.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda dawn iridu jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi bħat-tibdil fil-klima, inkluż il-monitoraġġ tat-tibdil fl-Artiku, is-sigurtà u d-difiża.

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda dawn iridu jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi bħalma huma l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih, inkluż il-monitoraġġ tat-tibdil fl-Artiku, is-sigurtà u d-difiża.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, u li tesplora l-possibbiltà għal adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU.

(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, b'riferiment partikolari għall-preżenza dejjem ikbar ta' residwi spazjali, u li tesplora l-possibbiltà ta' adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13)  Dan il-Programm se jagħti kontribut għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u għall-ksib ta' mira ġenerali ta' 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi, filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima b'konformità mal-impenji tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. Matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, li se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi rilevanti ta' evalwazzjoni u ta' rieżami.

(13)  Fid-dawl tal-importanza tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u f'konformità mal-objettivi tal-Unjoni fil-qasam tal-klima u mal-impenji tagħha li tkun ta' quddiem nett fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jagħti kontribut għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u għall-ksib rapidu ta' mira ġenerali ta' 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi, kif ukoll għall-integrazzjoni tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli fil-politiki kollha tal-Unjoni. Matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, li se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi rilevanti ta' evalwazzjoni u ta' rieżami.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-Dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-bijodiversità, tal-użu tal-art, tal-protezzjoni tal-ħamrija, tas-saħħa tal-oċeani, tal-protezzjoni ċivili u l-prevenzjoni, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(47a)  L-għadd tal-utenti tas-servizzi Copernicus li jirrigwardaw it-tibdil fil-klima qed jiżdied il-ħin kollu, hekk li rdopppja bejn l-2015 u l-2016. Jenħtieġ li dawk is-servizzi jsiru operattivi bis-sħiħ sabiex id-data ssir disponibbli b'mod aktar mifrux għall-miżuri ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u għal dawk ta' adattament għat-tibdil fil-klima.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 62a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(62a)  It-trasportazzjoni tal-vetturi spazjali u l-komponenti tagħhom mid-Dinja għall-ispazju tinvolvi kostijiet operazzjonali u impatt ambjentali sinifikanti. Biex jitnaqqas l-għadd ta' vjaġġi lejn l-ispazju, u b'hekk jitnaqqsu wkoll l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra, jenħtieġ li l-vetturi spazjali jkunu ddisinjati b'mod li jkunu jistgħu jerġgħu jintużaw fl-ispazju. Barra minn hekk, jenħtieġ li wieħed mill-objettivi għall-ġejjieni fit-tul ikun li tkun tista' ssir il-produzzjoni sostenibbli tal-enerġija fl-ispazju bl-użu tar-riżorsi disponibbli hemmhekk, pereżempju biex tiġi stabbilita l-produzzjoni tal-idroġenu li tista' tippermetti r-riforniment tal-vetturi spazjali.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(64)  Jenħtieġ li t-twassil tas-servizzi tal-SST ikun ibbażat fuq il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati Membri u fuq l-għarfien espert u l-assi nazzjonali eżistenti kif ukoll tal-ġejjieni, inklużi dawk żviluppati permezz tal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew mill-Unjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi pprovdut sostenn finanzjarju għall-iżvilupp ta' sensuri ġodda tal-SST. Filwaqt li tiġi rikonoxxuta n-natura sensittiva tal-SST, jenħtieġ li l-kontroll fuq is-sensuri nazzjonali kif ukoll fuq l-operazzjonijiet tagħhom, u fuq il-manutenzjoni, it-tiġdid u l-ipproċessar tad-data li twassal għall-forniment ta' servizzi tal-SST jibqa' f'idejn l-Istati Membri parteċipanti.

(64)  Jenħtieġ li t-twassil tas-servizzi tal-SST ikun ibbażat fuq il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni u l-Istati Membri u fuq l-użu tal-għarfien espert u l-assi nazzjonali u tal-ESA eżistenti kif ukoll tal-ġejjieni, inklużi dawk żviluppati permezz tal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew mill-Unjoni. Jenħtieġ li jkun possibbli li jiġi pprovdut sostenn finanzjarju għall-iżvilupp ta' sensuri ġodda tal-SST. Filwaqt li tiġi rikonoxxuta n-natura sensittiva tal-SST, jenħtieġ li l-kontroll fuq is-sensuri nazzjonali u tal-ESA kif ukoll fuq l-operazzjonijiet, il-manutenzjoni u t-tiġdid tagħhom, u l-ipproċessar tad-data li jwassal għall-forniment tas-servizzi tal-SST jibqgħu f'idejn l-Istati Membri.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(67)  Barra minn hekk, jenħtieġ li l-SST ikun kumplementari għall-miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti, bħal pereżempju l-Linji Gwida dwar il-Mitigazzjoni tat-Tifrik Spazjali tal-Kumitat dwar l-Użu Paċifiku tal-Ispazju (COPUOS) u l-Linji Gwida għas-Sostenibbiltà fit-Tul tal-Attivitajiet Spazjali lil Hinn mill-Atmosfera, jew inizjattivi oħra, sabiex jiġu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u s-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali lil hinn mill-atmosfera. Bil-ħsieb li jitnaqqsu r-riskji ta' kolliżjoni, l-SST jista' wkoll ifittex sinerġiji ma' inizjattivi ta' tneħħija attiva u ma' miżuri ta' passivazzjoni tat-tifrik spazjali. Jenħtieġ li l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar tal-użu u tal-esplorazzjoni tal-ispazju b'mod paċifiku lil hinn mill-atmosfera. Iż-żieda ta' attivitajiet spazjali jaf ikollha implikazzjoni fuq l-inizjattivi internazzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku spazjali. Jenħtieġ li l-Unjoni timmonitorja dawk l-iżviluppi u tista' tqishom fil-kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP attwali.

(67)  Barra minn hekk, jenħtieġ li l-SST ikun kumplementari għall-miżuri ta' mitigazzjoni eżistenti, bħal pereżempju l-Linji Gwida dwar il-Mitigazzjoni tat-Tifrik Spazjali tal-Kumitat dwar l-Użu Paċifiku tal-Ispazju (COPUOS) u l-Linji Gwida għas-Sostenibbiltà fit-Tul tal-Attivitajiet Spazjali lil Hinn mill-Atmosfera, jew inizjattivi oħra, sabiex jiġu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u s-sostenibbiltà tal-attivitajiet spazjali lil hinn mill-atmosfera. Bil-ħsieb li jitnaqqsu r-riskji ta' kolliżjoni, l-SST jista' wkoll ifittex sinerġiji ma' inizjattivi ta' tneħħija attiva u ma' miżuri ta' passivazzjoni tar-residwi spazjali, pereżempju permezz tal-iżvilupp ta' teknoloġiji ta' tneħħija attiva. Jenħtieġ li l-SST jagħti kontribut għall-iżgurar tal-użu u tal-esplorazzjoni tal-ispazju b'mod paċifiku lil hinn mill-atmosfera. Iż-żieda fl-attivitajiet spazjali jaf ikollha implikazzjonijiet għall-inizjattivi internazzjonali fil-qasam tal-ġestjoni tat-traffiku spazjali. Jenħtieġ li l-Unjoni timmonitorja dawk l-iżviluppi u tista' tqishom fil-kuntest tar-rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP attwali.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali (SWE) jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri u l-involviment tas-settur privat.

(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali, tal-ESA u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri u l-involviment tas-settur privat.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(71)  Il-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa25 , id-Dikjarazzjoni ta' Ruma, tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern ta' 27 Stat Membru tal-UE26 , u diversi riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ifakkru li l-UE għandha rwol maġġuri x'taqdi biex tiżgura Ewropa sikura, sigura u reżiljenti li tkun kapaċi tindirizza sfidi bħall-kunflitti reġjonali, it-terroriżmu, it-theddidiet ċibernetiċi, u ż-żieda fil-pressjonijiet migratorji. L-aċċess sigur u ggarantit għall-komunikazzjoni bis-satellita huwa għodda indispensabbli għall-atturi tas-sigurtà, u l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta' din ir-riżorsa ewlenija tas-sigurtà fil-livell tal-Unjoni ssaħħaħ l-Unjoni li tipproteġi liċ-ċittadini tagħha.

(71)  Il-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa25, id-Dikjarazzjoni ta' Ruma, tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern ta' 27 Stat Membru tal-UE26, u diversi riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ifakkru li l-Unjoni għandha rwol maġġuri x'taqdi biex tiżgura Ewropa sikura, sigura u reżiljenti li tkun kapaċi tgħin biex jiġu indirizzati sfidi bħat-tibdil fil-klima, il-kunflitti reġjonali, it-terroriżmu, it-theddidiet ċibernetiċi, u ż-żieda fil-pressjonijiet migratorji. L-aċċess sigur u ggarantit għall-komunikazzjoni bis-satellita huwa għodda indispensabbli għall-atturi tas-sigurtà, u l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta' din ir-riżorsa ewlenija tas-sigurtà fil-livell tal-Unjoni ssaħħaħ l-Unjoni li tipproteġi liċ-ċittadini tagħha.

_________________

_________________

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-dinja;

(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-Dinja jew fuq l-infrastrutturi spazjali;

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  "kandidati potenzjali" tfisser pajjiżi jew entitajiet li għandhom prospett ċar li jaderixxu mal-Unjoni fil-futur, iżda li għadhom ma ngħatawx l-istatus ta' pajjiż kandidat;

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu settur spazjali innovattiv.

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu settur spazjali innovattiv u kompetittiv.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni akkurati u affidabbli tal-osservazzjoni tad-dinja, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-agrikoltura, tal-iżvilupp rurali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali;

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni tal-osservazzjoni tad-Dinja li jkunu akkurati, affidabbli u orjentati lejn l-utenti, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-agrikoltura, tal-iżvilupp rurali, tal-għajnuna umanitarja, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza u tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali;

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali u għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO;

(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali, għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO, u għat-twettiq ta' soluzzjonijiet għall-operazzjonijiet Ewropej ta' tindif tal-orbita tad-Dinja;

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju;

(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju inklużi l-produzzjoni tal-enerġija alternattiva li tagħmel użu minn riżorsi disponibbli fl-ispazju, teknoloġiji ġodda tal-varar u sistemi jew servizzi innovattivi, b'kunsiderazzjoni tal-interessi essenzjali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-qasam tas-sigurtà , kif imsemmi fl-Artikolu 25;

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  għall-forniment ta' attivitajiet ta' edukazzjoni u ta' taħriġ;

(e)  għall-forniment ta' attivitajiet ta' edukazzjoni u ta' taħriġ, pereżempju permezz ta' traineeships maħsuba għall-istudenti, gradwati reċenti u professjonisti u imprendituri żgħażagħ;

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi;

(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, inkluża l-konsultazzjoni tal-forum tal-utenti ta' Copernicus imsemmi fl-Artikolu 48(1), kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi;

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Għall-finijiet tal-koordinazzjoni u l-ġestjoni tal-Programm Copernicus, il-Kummisjsoni Ewropea għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Copernicus, kompost minn rappreżentanti tal-Istati Membri, u mill-forum tal-utenti ta' Copernicus. Il-forum tal-utenti ta' Copernicus għandu jkun grupp ta' ħidma tal-Kumitat Copernicus, b'persunal mill-komunitajiet tal-utenti nazzjonali. Il-forum tal-utenti ta' Copernicus għandu jaqdi rwol fundamentali fil-ġbir tal-kontributi dwar l-iżviluppi relatati ma' Copernicus u fit-tixrid tagħhom fost l-utenti.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 50

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 50

Artikolu 50

Is-Servizzi ta' Copernicus

Is-Servizzi ta' Copernicus

Copernicus għandu jinkludi l-azzjonijiet b'sostenn għas-servizzi li ġejjin:

Copernicus għandu jinkludi azzjonijiet b'sostenn għas-servizzi li ġejjin:

(a)  is-servizzi tal-monitoraġġ, tar-rapportar u tal-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali li jkopru:

(a)  is-servizzi tal-monitoraġġ, tar-rapportar u tal-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali li jkopru:

–  il-monitoraġġ tal-atmosfera biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u l-kompożizzjoni kimika tal-atmosfera;

–  il-monitoraġġ tal-atmosfera biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u l-kompożizzjoni kimika tal-atmosfera;

–  il-monitoraġġ tal-ambjent tal-baħar biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-istat u d-dinamika tal-ekosistemi kostali u tal-baħar kif ukoll ir-riżorsi tagħhom;

–  il-monitoraġġ tal-ambjent tal-baħar, b'enfasi partikolari fuq l-immappjar tat-tniġġis mill-plastik u mill-mikroplastik, biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-istat u d-dinamika tal-ekosistemi kostali u tal-baħar kif ukoll tar-riżorsi tagħhom;

–  il-monitoraġġ tal-art u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, iż-żoni urbani, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera;

–  il-monitoraġġ tal-art u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, il-kwalità tal-ħamrija, id-deżertifikazzjoni, iż-żoni urbani, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti u d-deforestazzjoni, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera;

–  il-monitoraġġ tal-klima biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra, il-parametri essenzjali tal-klima, ir-rianaliżi tal-klima, it-tbassir staġjonali, il-projezzjonijiet u l-attribuzzjoni tal-klima, kif ukoll l-indikaturi fuq skali temporali u ta' spazji rilevanti;

–  il-monitoraġġ tat-tibdil fil-klima biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar l-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra, il-parametri essenzjali tal-klima, ir-rianaliżi tal-klima, it-tbassir staġjonali, il-projezzjonijiet u l-attribuzzjoni tal-klima, kif ukoll l-indikaturi fuq skali temporali u ta' spazji rilevanti;

 

  il-monitoraġġ tas-siti tal-wirt naturali u kulturali tal-UNESCO;

(b)  is-servizz ta' ġestjoni tal-emerġenzi biex tiġi pprovduta informazzjoni b'sostenn għall-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-protezzjoni ċivili li jkunu stabbiliti fl-Unjoni, u b'sostenn għall-operazzjonijiet tal-protezzjoni ċivili u ta' rispons fl-emerġenzi (li jtejbu l-attivitajiet ta' twissija bikrija u l-kapaċitajiet ta' rispons fil-kriżijiet), u għall-azzjonijiet ta' prevenzjoni u ta' tħejjija (l-analiżi tar-riskji u tal-irkupru) fir-rigward ta' tipi differenti ta' diżastri;

(b)  is-servizz ta' ġestjoni tal-emerġenzi biex tiġi pprovduta informazzjoni b'sostenn għaċ-Ċentru ta' Koordinazzjoni għal Rispons ta' Emerġenza (ERCC) u għall-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-protezzjoni ċivili li jkunu stabbiliti fl-Unjoni, u b'sostenn għall-operazzjonijiet Ewropej u nazzjonali tal-protezzjoni ċivili u ta' rispons fl-emerġenzi (speċjalment li jtejbu l-attivitajiet ta' twissija bikrija u l-kapaċitajiet ta' rispons fil-kriżijiet), u għall-azzjonijiet ta' prevenzjoni u ta' tħejjija (l-analiżijiet tar-riskji u tal-irkupru) fir-rigward ta' kull tip possibbli ta' diżastru;

(c)  is-servizz tas-sigurtà b'sostenn għas-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-Unjoni, għas-sorveljanza marittima, kif ukoll għall-azzjoni esterna tal-Unjoni sabiex jagħtu rispons għall-isfidi tas-sigurtà li qed tiffaċċja l-Unjoni, u għall-għanijiet u għall-azzjonijiet tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni.

(c)  is-servizz tas-sigurtà b'sostenn għas-sorveljanza tal-fruntieri esterni tal-Unjoni, għas-sorveljanza marittima, kif ukoll għall-azzjoni esterna tal-Unjoni sabiex jagħtu rispons għall-isfidi tas-sigurtà li qed tiffaċċja l-Unjoni, u għall-għanijiet u għall-azzjonijiet tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 77 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jadotta, sal-15 ta' Novembru ta' kull sena, il-programm ta' ħidma tal-Aġenzija għas-sena ta' wara, wara li tkun ġiet inkorporata fih, mingħajr l-ebda tibdil, it-taqsima mfassla mill-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà, b'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 80, u wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni;

(a)  jadotta, sal-15 ta' Novembru ta' kull sena, il-programm ta' ħidma tal-Aġenzija għas-sena ta' wara, wara li tkun ġiet inkorporata fih, mingħajr l-ebda tibdil, it-taqsima mfassla mill-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà, b'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 80, wara li jkun irċieva l-opinjoni tal-Kummissjoni u wara li jkun ikkonsulta mal-Parlament Ewropew dwar dak il-programm ta' ħidma;

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 99 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Membri tal-Bord Amministrattiv u tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà, id-Direttur Eżekuttiv, l-esperti nazzjonali ssekondati u l-osservaturi għandhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-impenji u dikjarazzjoni tal-interessi fejn jindikaw l-assenza jew l-eżistenza ta' kwalunkwe interess dirett jew indirett, li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom. Dawk id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu akkurati u kompluti. Għandhom isiru bil-miktub mad-dħul fis-servizz tal-persuni kkonċernati u għandhom jiġġeddu kull sena. Għandhom jiġu aġġornati kull meta jkun meħtieġ, b'mod partikolari fil-każ ta' tibdil rilevanti fiċ-ċirkostanzi personali tal-persuni kkonċernati.

1.  Il-Membri tal-Bord Amministrattiv u tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà, id-Direttur Eżekuttiv, l-esperti nazzjonali ssekondati u l-osservaturi għandhom jagħmlu dikjarazzjoni tal-impenji u dikjarazzjoni tal-interessi fejn jindikaw l-assenza jew l-eżistenza ta' kwalunkwe interess dirett jew indirett, li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom. Dawk id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu akkurati u kompluti. Għandhom isiru bil-miktub mad-dħul fis-servizz tal-persuni kkonċernati u għandhom jiġġeddu kull sena. Għandhom jiġu aġġornati kull meta jkun meħtieġ, b'mod partikolari fil-każ ta' tibdil rilevanti fiċ-ċirkostanzi personali tal-persuni kkonċernati. Sew id-dikjarazzjoni tal-impenji u sew id-dikjarazzjoni tal-interessi għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jkunu faċilment aċċessibbli online.

Ġustifikazzjoni

Aktar trasparenza tqawwi l-fiduċja tal-pubbliku f'din il-ħidma.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 99 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Qabel kwalunkwe laqgħa li jridu jattendu, il-membri tal-Bord Amministrattiv u tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà, id-Direttur Eżekuttiv, l-esperti nazzjonali ssekondati, l-osservaturi u l-esperti esterni li jipparteċipaw fil-gruppi ta' ħidma ad hoc għandhom jiddikjaraw b'mod akkurat u komplut l-assenza jew l-eżistenza ta' kwalunkwe interess li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom fir-rigward ta' kwalunkwe punt fuq l-aġenda, u għandhom jastjenu milli jipparteċipaw fid-diskussjoni u fil-votazzjoni ta' tali punti.

2.  Qabel kwalunkwe laqgħa li jridu jattendu, il-membri tal-Bord Amministrattiv u tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà, id-Direttur Eżekuttiv, l-esperti nazzjonali ssekondati, l-osservaturi u l-esperti esterni li jipparteċipaw fil-gruppi ta' ħidma ad hoc għandhom jiddikjaraw b'mod akkurat u komplut l-assenza jew l-eżistenza ta' kwalunkwe interess li jista' jitqies li jippreġudika l-indipendenza tagħhom fir-rigward ta' kwalunkwe punt fuq l-aġenda, u għandhom jastjenu milli jipparteċipaw fid-diskussjoni u fil-votazzjoni ta' tali punti. Id-dikjarazzjonijiet tal-interessi relatati mal-punti tal-aġenda għandhom jitqiegħdu għad-disponiżizzjoni tal-pubbliku u jkunu faċilment aċċessibbli online.

Ġustifikazzjoni

Aktar trasparenza tqawwi l-fiduċja tal-pubbliku f'din il-ħidma.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

Referenzi

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

14.6.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data tal-adozzjoni

12.11.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

48

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Margrete Auken, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

48

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

0

-

 

 

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (11.10.2018)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Massimiliano Salini

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-servizzi u l-applikazzjonijiet ibbażati fl-ispazju qed isawru l-benesseri, is-sigurtà u s-sikurezza attwali u futura taċ-ċittadini Ewropej, kif ukoll il-kompetittività tal-bażi industrijali tagħha. Għalhekk huwa kruċjali li titrawwem l-ekonomija Spazjali sabiex l-Istati Membri kollha, iċ-ċittadini tagħhom u l-industriji tagħhom, ikunu jistgħu jgawdu bis-sħiħ mill-benefiċċji ta' dan il-Programm Spazjali.

Settur tat-trasport modern, aktar sikur, kompetittiv, effiċjenti u sostenibbli u interkonness b'mod profond mas-servizzi spazjali. Is-sistema ta' navigazzjoni u wkoll l-osservazzjoni tad-dinja qegħdin itejbu l-prestazzjoni tas-servizzi tat-trasport, il-ġestjoni tat-traffiku u t-trasport integrat. Fl-istess ħin, huma jistgħu jixprunaw ħafna applikazzjonijiet u opportunitajiet ġodda ta' negozju innovattiv fis-settur tat-trasport.

Ħafna politiki Ewropej diġà jipprevedu l-integrazzjoni tal-ispazju u tat-trasport bħal pereżempju l-eCall, is-Sistema tal-Ġestjoni tat-Traffiku Ferrovjarju Ewropew (ERTMS), is-SafeSeaNet, eċċ., u se jinqalgħu sfidi oħrajn ġodda, bħal vetturi mingħajr sewwieq u s-sewqan awtonomu.

Interkonnessjoni soda bejn it-teknoloġiji spazjali u t-teknoloġiji tat-trasport se twassal għal ħafna benefiċċji fil-livell globali kif ukoll f'dak Ewropew, pereżempju ġestjoni tat-traffiku aktar effiċjenti se tnaqqas l-emissjonijiet u tittratta l-problema tat-tibdil fil-klima, l-użu dejjem akbar ta' droni se jtejjeb is-servizzi ta' konsenja u s-servizzi postali, it-traċċar aħjar tat-titjiriet se jnaqqas it-tħassir ta' titjiriet u tal-istorbju.

Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea tamalgama fi programm uniku s-sistemi Galileo, EGNOS u Copernicus u żżid żewġ inizjattivi ġodda li huma l-SSA u GOVSATCOM. Kif issuġġerit mill-Politika Spazjali għall-Ewropa, Programm Spazjali b'integrazzjoni sħiħa se jisfrutta s-sinerġiji bejn il-komponenti, iżid l-effikaċja u l-kosteffiċjenza tagħhom. Qafas uniku u koerenti se jinkoraġġixxi investimenti futuri, isaħħaħ il-viżibbiltà, u joffri flessibbiltà akbar.

Il-Kummissjoni Ewropea hija ambizzjuża ħafna biex tadotta l-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021-2027. Il-Presidenza Awstrijaka laqgħet l-isfida u stabbilixxiet skeda ta' żmien rapida. Il-Parlament Ewropew jinsab lest li jżomm il-pass.

Minħabba din l-iskeda stretta u rapida, l-opinjoni tiffoka fuq aspetti speċifiċi tal-proposta, bħall-konnessjoni bejn it-teknoloġiji spazjali u s-settur tat-trasport, il-baġit, b'referenza għall-SSA, GOVSATCOM kif ukoll l-attivitajiet trasversali, il-governanza, is-sigurtà, iċ-ċibersigurtà u s-sikurezza, id-diplomazija spazjali u l-aċċess għall-ispazju.

It-teknoloġiji spazjali jaqdu rwol strateġiku biex it-trasport fuq l-art, bil-baħar, bl-ajru u fl-ispazju jsir aktar intelliġenti, aktar effiċjenti, aktar sigur, sostenibbli u integrat; Fl-istess ħin settur tat-trasport dejjem aktar innovattiv se jkabbar it-talba għal teknoloġiji spazjali ta' kwalità u aġġornati.

Fir-rigward tal-governanza, l-Aġenzija Ewropea l-ġdida għall-Programm Spazjali jenħtieġ li tiżgura l-adozzjoni fis-suq ta' GALILEO biex tinċentiva l-iżvilupp ta' tagħmir Ewropew li jkun kompletament kompatibbli u interoperabbli, bħal chipsets u riċevituri, u li jkunu operattivi bis-sħiħ fil-mezzi kollha tat-trasport.

L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jinvestu f'ħafna infrastrutturi kritiċi, fosthom ħafna infrastrutturi strateġiċi tat-trasport, li jridu jiġu protetti. In-numru dejjem jikber ta' kostellazzjonijiet, satelliti u residwi spazjali fl-orbita jgħin biex tinħoloq sitwazzjoni ta' "traffiku" bir-riskju li jkun hemm kolliżjoni li tipperikola s-sikurezza tal-operazzjonijiet. Barra minn hekk, tipi differenti ta' avvenimenti mhux previsti, "bħat-temp spazjali", jistgħu jheddu is-sikurezza taċ-ċittadini u jxekklu l-operazzjonijiet tal-infrastrutturi bbażati fl-ispazju u fuq l-art.

L-aċċess sigur u garantit għall-komunikazzjonijiet bis-satellita huwa għodda indispensabbli għall-atturi tas-sigurtà. Il-komponenti GOVSATCOM huma ta' importanza qawwija għat-trasport, partikolarment it-trasport marittimu Artiku, għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru u għall-kontroll u l-iggwidar ta' vetturi ta' titjir mingħajr ekwipaġġ.

L-opinjoni tenfasizza l-importanza taċ-ċibersigurtà u s-sikurezza. Iċ-ċibersigurtà tal-infrastrutturi spazjali Ewropej, kemm tal-art kif ukoll tal-ispazju, hija ewlenija biex tiżgura l-kontinwità tal-operat tas-sistemi, il-kapaċità effettiva biex iwettqu l-kompiti tagħhom b'mod kontinwu u biex jipprovdu s-servizzi meħtieġa. Il-politika spazjali tista' tikkontribwixxi biex titjieb s-sikurezza tat-trasport, għat-trasport bil-baħar, bit-triq u bl-ajru, għall-operaturi u għall-passiġġieri.

Il-Programm Spazjali jenħtieġ li jiżgura aċċess indipendenti u kompetittiv għall-ispazju u li jrawwem il-kooperazzjoni ma' sħab strateġiċi globali oħrajn, biex jiġi evitat l-irduppjar u biex tiġi promossa diplomazija ekonomika ġenwina għas-settur.

Għalkemm l-opinjoni ma tittrattax la parti mill-artikoli u lanqas il-premessi, ir-rapporteur xorta jista' jiddeċiedi li jipproponi li jibdilhom permezz ta' emendi. Minħabba restrizzjonijiet ta' ħin, huwa jippreferi li jressaq approċċ koerenti dwar il-kwistjonijiet ewlenin.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  It-teknoloġija, id-data u s-servizzi spazjali saru indispensabbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u jaqdu rwol essenzjali biex jiġu mħarsa ħafna interessi strateġiċi. L-industrija spazjali tal-Unjoni diġà hija waħda mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Madankollu, il-fatt li qegħdin jitfaċċaw atturi ġodda u l-fatt li qegħdin jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda qegħdin jirrivoluzzjonaw il-mudelli industrijali tradizzjonali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-Unjoni tibqa' attur internazzjonali ewlieni b'libertà estensiva ta' azzjoni fil-qasam tal-ispazju, tħeġġeġ il-progress xjentifiku u tekniku, u toffri sostenn għall-kompetittività u għall-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industriji tas-settur spazjali fl-Unjoni, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, in-negozji ġodda u n-negozji innovattivi.

(1)  It-teknoloġija, id-data u s-servizzi spazjali saru indispensabbli fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej u jaqdu rwol essenzjali biex jiġu mħarsa ħafna interessi strateġiċi. L-industrija spazjali tal-Unjoni diġà hija waħda mill-iktar kompetittivi fid-dinja. Madankollu, il-fatt li qegħdin jitfaċċaw atturi ġodda u l-fatt li qegħdin jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda qegħdin jirrivoluzzjonaw il-mudelli industrijali tradizzjonali. Għalhekk, huwa kruċjali li l-Unjoni tibqa' attur internazzjonali ewlieni b'libertà estensiva ta' azzjoni fil-qasam tal-ispazju, tħeġġeġ il-progress xjentifiku u tekniku, u toffri sostenn għall-kompetittività u għall-kapaċità ta' innovazzjoni tal-industriji tas-settur spazjali fl-Unjoni, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, in-negozji ġodda u n-negozji innovattivi. Fl-istess ħin huwa importanti li jinħolqu l-kundizzjonijiet xierqa sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni mal-kompetituri tal-ispazju ewlenin.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda dawn iridu jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi bħat-tibdil fil-klima, inkluż il-monitoraġġ tat-tibdil fl-Artiku, is-sigurtà u d-difiża.

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda għandu jiġi mtejjeb ukoll it-teħid u l-użu tagħhom, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u jipprovdu t-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u wkoll fis-settur tat-trasport, biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u biex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi tas-setturi kollha kkonċernati, b'mod partikolari fis-settur tat-trasport.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm.

(4)  Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, li jinkludi teknoloġiji tal-illanċjar alternattivi u sistemi jew servizzi innovattivi, speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li jkun possibbli li tali adattamenti jiġu ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-Programm, b'konformità mar-Regolament Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-Programm.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Sabiex issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni u tikseb kapaċitajiet fid-disinn, fil-bini u fit-tħaddim tas-sistemi tagħha stess, jenħtieġ li l-Unjoni tagħti sostenn għall-ħolqien, għat-tkabbir u għall-iżvilupp tal-industrija spazjali kollha. Jenħtieġ li l-ħolqien ta' mudell li jiffavorixxi n-negozju u l-innovazzjoni jingħata sostenn anke fil-livelli Ewropej, reġjonali u nazzjonali billi jiġu stabbiliti ċentri spazjali li jġibu flimkien is-setturi spazjali, diġitali u tal-utenti. Jenħtieġ li l-Unjoni trawwem l-espansjoni ta' kumpaniji spazjali bbażati fl-Unjoni biex tgħinhom jirnexxu, inkluż billi tagħtihom sostenn fl-aċċess għall-finanzjament ta' riskju fid-dawl tan-nuqqas ta' aċċess xieraq fl-Unjoni għall-ekwità privata għan-negozji ġodda tal-qasam spazjali u billi toħloq sħubijiet għall-innovazzjoni (l-approċċ tal-ewwel kuntratt).

(5)  Sabiex issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija spazjali tal-Unjoni u tikseb kapaċitajiet fid-disinn, fil-bini u fit-tħaddim tas-sistemi tagħha stess, jenħtieġ li l-Unjoni tagħti sostenn għall-ħolqien, għat-tkabbir u għall-iżvilupp tal-industrija spazjali kollha. Jenħtieġ li l-ħolqien ta' mudell li jiffavorixxi n-negozju u l-innovazzjoni jingħata sostenn anke fil-livelli Ewropej, reġjonali u nazzjonali, speċjalment, iżda mhux esklussivament, permezz ta' inizjattivi bħal ċentri spazjali li jġibu flimkien is-setturi spazjali, diġitali u tal-utenti. Iċ-ċentri spazjali jenħtieġ li jaħdmu f'kooperazzjoni maċ-ċentri tal-innovazzjoni diġitali biex irawmu l-intraprenditorija u l-ħiliet. Jenħtieġ li l-Unjoni trawwem l-espansjoni ta' kumpaniji spazjali Ewropej biex tgħinhom jirnexxu, inkluż billi tagħtihom sostenn fl-aċċess għall-finanzjament ta' riskju fid-dawl tan-nuqqas ta' aċċess xieraq fl-Unjoni għall-ekwità privata għan-negozji ġodda tal-qasam spazjali u billi toħloq sħubijiet għall-innovazzjoni (l-approċċ tal-ewwel kuntratt).

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Minħabba l-kopertura u l-potenzjal tiegħu li jgħin biex jissolvew l-isfidi globali, il-programm spazjali tal-Unjoni ("Programm") għandu dimensjoni internazzjonali qawwija. Għalhekk, il-Kummissjoni trid tkun tista' tiġġestixxi u tikkoordina, f'isem l-Unjoni, l-attivitajiet fix-xena internazzjonali, b'mod partikolari biex tiddefendi l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-fora internazzjonali, inkluż fil-qasam tal-frekwenzi, tippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni, u tħeġġeġ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taħriġ, filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiżgura r-reċiproċità tad-drittijiet u tal-obbligi tal-partijiet. Huwa partikolarment importanti li l-Unjoni tiġi rrappreżentata mill-Kummissjoni fil-korpi tal-Programm Internazzjonali Cospas-Sarsat jew fil-korpi settorjali rilevanti tan-NU inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, kif ukoll l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.

(6)  Minħabba l-kopertura u l-potenzjal tiegħu li jgħin biex jissolvew l-isfidi globali, il-programm spazjali tal-Unjoni ("Programm") għandu dimensjoni internazzjonali qawwija. Il-Kummissjoni għalhekk jenħtieġ li tkun tista' tiġġestixxi u tikkoordina, f'isem l-Unjoni, l-attivitajiet fix-xena internazzjonali, b'mod partikolari biex tiddefendi l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fil-fora internazzjonali, inkluż fil-qasam tal-frekwenzi. Il-Kummissjoni jenħtieġ li ssaħħaħ id-diplomazija ekonomika biex tippromwovi t-teknoloġija u l-industrija tal-Unjoni, u tħeġġeġ il-kooperazzjoni fil-qasam tat-taħriġ, filwaqt li tqis il-ħtieġa li tiżgura r-reċiproċità tad-drittijiet u tal-obbligi tal-partijiet u l-kompetizzjoni ġusta fil-livell internazzjonali. Huwa partikolarment importanti li l-Unjoni tiġi rrappreżentata mill-Kummissjoni fil-korpi tal-Programm Internazzjonali Cospas-Sarsat jew fil-korpi settorjali rilevanti tan-NU inkluża l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura, kif ukoll l-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinjija.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, u li tesplora l-possibbiltà għal adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU.

(7)  Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, flimkien mal-Istati Membri u r-Rappreżentant Għoli, imġiba responsabbli fl-ispazju u fl-ispazju lil hinn mill-atmosfera, b'mod partikolari billi ssib soluzzjonijiet kontra l-proliferazzjoni tar-residwi spazjali, u li tesplora l-possibbiltà għal adeżjoni mal-Konvenzjonijiet rilevanti tan-NU.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Il-Programm għandu għanijiet simili bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari Horizon Europe, il-Fond InvestEU, il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Fondi fil-qafas tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni]. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi previst il-finanzjament kumulattiv minn dawk il-programmi, diment li ma jkoprix l-istess partiti tal-kostijiet, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-Unjoni fejn il-modalitajiet ta' ġestjoni jippermettu f'sekwenza, b'mod alternanti, jew permezz ta' kombinazzjoni tal-fondi, inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet, li jippermettu, fejn ikun possibbli, li jkun hemm sħubijiet għall-innovazzjoni u operazzjonijiet ta' taħlit. Għaldaqstant, matul l-implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' programmi oħra relatati tal-Unjoni li jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-finanzjament kumulattiv jew imħallat.

(8)  Il-Programm għandu għanijiet simili bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari Horizon Europe, il-Fond InvestEU, il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-Fondi fil-qafas tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni]. Għalhekk, jenħtieġ li jiġi previst il-finanzjament kumulattiv minn dawk il-programmi, diment li ma jkoprix l-istess partiti tal-kostijiet, b'mod partikolari permezz ta' arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-Unjoni fejn il-modalitajiet ta' ġestjoni jippermettu f'sekwenza, b'mod alternanti, jew permezz ta' kombinazzjoni tal-fondi, inkluż għall-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet, li jippermettu, fejn ikun possibbli, li jkun hemm sħubijiet għall-innovazzjoni u operazzjonijiet ta' taħlit. Għaldaqstant, matul l-implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' programmi oħra relatati tal-Unjoni li jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-finanzjament kumulattiv jew imħallat. Huwa importanti li tiġi garantita l-kontinwità bejn is-soluzzjonijiet żviluppati permezz ta' Orizzont Ewropa u l-programmi l-oħra tal-Unjoni u l-komponenti tal-programm Spazjali.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  L-għanijiet ta' politika ta' dan il-Programm se jiġu indirizzati wkoll bħala oqsma eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment permezz tal-istrumenti finanzjarji u l-garanzija baġitarja tal-Fond InvestEU, b'mod partikolari fil-qafas tal-aspetti ta' politika tiegħu dwar l-infrastruttura sostenibbli u dwar ir-riċerka, l-innovazzjoni u diġitalizzazzjoni. Is-sostenn finanzjarju jenħtieġ li jintuża biex jiġu indirizzati b'mod proporzjonat il-fallimenti tas-suq jew is-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, u jenħtieġ li l-azzjonijiet ma jidduplikawx jew ma jeskludux il-finanzjament privat jew joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni tas-suq intern. Jenħtieġ li l-azzjonijiet ikollhom valur miżjud Ewropew ċar.

(9)  L-għanijiet ta' politika ta' dan il-Programm se jiġu indirizzati wkoll bħala oqsma eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' finanzjament u ta' investiment permezz tal-istrumenti finanzjarji u l-garanzija baġitarja tal-Fond InvestEU, b'mod partikolari fil-qafas tal-aspetti ta' politika tiegħu dwar l-infrastruttura sostenibbli u dwar ir-riċerka, l-innovazzjoni u diġitalizzazzjoni. Is-sostenn finanzjarju jenħtieġ li jintuża biex tingħata spinta lill-investiment billi jiġu indirizzati b'mod proporzjonat il-fallimenti tas-suq jew is-sitwazzjonijiet ta' investiment subottimali, u jenħtieġ li l-azzjonijiet ma jidduplikawx jew ma jeskludux il-finanzjament privat jew joħolqu distorsjoni fil-kompetizzjoni tas-suq intern. Jenħtieġ li l-azzjonijiet ikollhom valur miżjud Ewropew ċar.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a)  Il-Programm jenħtieġ li jisfrutta s-sinerġiji bejn is-settur tal-ispazju u tat-trasport, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li t-teknoloġiji spazjali jaqdu rwol strateġiku biex it-trasport fuq l-art, bil-baħar, fl-ajru u fl-ispazju jsir aktar intelliġenti, aktar effikaċi, sikur, aktar sigur, sostenibbli u integrat, u fl-istess ħin settur tat-trasport dejjem jikber, innovattiv se jżid it-talba għal teknoloġiji spazjali innovattivi u aġġornati.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27)  Bħala promotur tal-interess ġenerali tal-Unjoni, huwa l-kompitu tal-Kummissjoni li timplimenta l-Programm, tassumi responsabbiltà ġenerali u tippromwovi l-użu tiegħu. Sabiex tottimizza r-riżorsi u l-kompetenzi tad-diversi partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddelega ċerti kompiti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinsab fl-aqwa pożizzjoni biex tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali prinċipali meħtieġa biex tiġi implimentata l-evoluzzjoni tas-sistemi u tas-servizzi.

(27)  Bħala promotur tal-interess ġenerali tal-Unjoni, huwa l-kompitu tal-Kummissjoni li tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Programm, tassumi responsabbiltà ġenerali u tippromwovi l-użu tiegħu. Sabiex tottimizza r-riżorsi u l-kompetenzi tad-diversi partijiet ikkonċernati, jenħtieġ li l-Kummissjoni tkun tista' tiddelega ċerti kompiti. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tinsab fl-aqwa pożizzjoni biex tistabbilixxi r-rekwiżiti ta' livell għoli meħtieġa biex tiġi implimentata l-evoluzzjoni tas-sistemi u tas-servizzi.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28)  Il-missjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ("l-Aġenzija"), li tissostitwixxi u tissuċċedi lill-Aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 912/2010, hija li tagħti kontribut għall-Programm, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà. Għalhekk, jenħtieġ li ċerti kompiti marbuta mas-sigurtà u mal-promozzjoni tal-Programm jiġu assenjati lill-Aġenzija. Fir-rigward tas-sigurtà b'mod partikolari, u minħabba l-esperjenza tagħha f'dan il-qasam, jenħtieġ li l-Aġenzija tkun responsabbli għall-kompiti ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni fis-settur spazjali. Barra minn hekk, jenħtieġ li twettaq il-kompiti li l-Kummissjoni tikkonferilha permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni wieħed jew iktar li jkopri/u diversi kompiti speċifiċi oħra assoċjati mal-programm.

(28)  Il-missjoni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali ("l-Aġenzija"), li tissostitwixxi u tissuċċedi lill-Aġenzija tal-GNSS Ewropea stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 912/2010, hija li tagħti kontribut għall-Programm, b'mod partikolari fir-rigward tas-sigurtà, il-komunikazzjoni, l-użu min-naħa tal-utenti, l-iżvilupp tas-suq, l-isfruttament, eċċ. Għalhekk, jenħtieġ li ċerti kompiti marbuta mas-sigurtà u maċ-ċibersigurtà tal-Programm u mal-promozzjoni tas-servizzi u tas-settur downstream jiġu assenjati lill-Aġenzija. Fir-rigward tas-sigurtà b'mod partikolari, u minħabba l-esperjenza tagħha f'dan il-qasam, jenħtieġ li l-Aġenzija tkun responsabbli għall-kompiti ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà għall-azzjonijiet kollha tal-Unjoni fis-settur spazjali. Barra minn hekk, jenħtieġ li twettaq il-kompiti li l-Kummissjoni tikkonferilha permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni wieħed jew iktar li jkopri/u diversi kompiti speċifiċi oħra assoċjati mal-programm.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(32)  Minħabba l-importanza tal-attivitajiet marbuta mal-ispazju għall-ekonomija tal-Unjoni u għall-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-użu doppju tas-sistemi u tal-applikazzjonijiet ibbażati fuq dawk is-sistemi, jenħtieġ li l-ksib u ż-żamma ta' livell għoli ta' sigurtà jkunu prijorità ewlenija għall-Programm, b'mod partikolari sabiex jiġu ssalvagwardjati l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, inkluż fir-rigward ta' informazzjoni klassifikata u fir-rigward ta' informazzjoni sensittiva oħra mhux klassifikata.

(32)  Minħabba l-importanza tal-attivitajiet marbuta mal-ispazju għall-ekonomija tal-Unjoni u għall-ħajja taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-użu doppju tas-sistemi u tal-applikazzjonijiet ibbażati fuq dawk is-sistemi, jenħtieġ li l-ksib u ż-żamma ta' livell għoli ta' sigurtà jkunu prijorità ewlenija għall-Programm, b'mod partikolari sabiex jiġu ssalvagwardjati l-interessi tal-Unjoni u tal-Istati Membri u tal-passiġġieri tagħha, inkluż fir-rigward ta' informazzjoni klassifikata u fir-rigward ta' informazzjoni sensittiva oħra mhux klassifikata.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(35)  Fid-dawl ta' kemm huwa uniku u kumpless il-Programm u r-rabta tiegħu mas-sigurtà, jenħtieġ li għall-akkreditazzjoni tas-sigurtà jiġu segwiti prinċipji rikonoxxuti u stabbiliti ferm. Għalhekk, huwa indispensabbli li jkun hemm proċedura fis-seħħ għall-monitoraġġ tar-riskji permanenti u li l-attivitajiet ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà jitwettqu abbażi ta' responsabbiltà kollettiva għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, billi kull attur jagħmel l-almu tiegħu biex jibni kunsens u billi jiġu involuti dawk kollha kkonċernati bil-kwistjoni tas-sigurtà. Huwa importanti wkoll li l-attivitajiet tekniċi ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà jiġu inkarigati lil professjonisti li jkunu kkwalifikati kif suppost fil-qasam tal-akkreditazzjoni ta' sistemi kumplessi u li jkollhom livell adegwat ta' approvazzjoni tas-sigurtà.

(35)  Fid-dawl ta' kemm huwa uniku u kumpless il-Programm u r-rabta tiegħu mas-sigurtà, jenħtieġ li għall-akkreditazzjoni tas-sigurtà jiġu segwiti prinċipji rikonoxxuti u stabbiliti ferm. Għalhekk, huwa indispensabbli li jkun hemm proċedura fis-seħħ għall-monitoraġġ tar-riskji permanenti u li l-attivitajiet ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà jitwettqu abbażi ta' responsabbiltà kollettiva għas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, billi kull attur jagħmel l-almu tiegħu biex jibni kunsens permanenti u billi jiġu involuti dawk kollha kkonċernati bil-kwistjoni tas-sigurtà. Huwa importanti wkoll li l-attivitajiet tekniċi ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà jiġu inkarigati lil professjonisti li jkunu kkwalifikati kif suppost fil-qasam tal-akkreditazzjoni ta' sistemi kumplessi u li jkollhom livell adegwat ta' approvazzjoni tas-sigurtà.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 36a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(36a)  Iċ-Ċibersigurtà tal-infrastrutturi spazjali Ewropej, kemm tal-art kif ukoll tal-ispazju hija ewlenija biex tiżgura l-kontinwità tal-operazzjonijiet tas-sistemi, il-kapaċità effettiva tagħhom biex iwettqu l-kompiti b'mod kontinwu u jipprovdu s-servizzi meħtieġa.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 38a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(38a)  Meta kkombinat mal-kapaċitajiet ta' komunikazzjoni mtejba, pożizzjonament bis-satellita ta' preċiżjoni għolja jikkontribwixxi għal settur tat-trasport modern u affidabbli għall-karozzi, l-ajruplani u l-vapuri. Jottimizza l-ġestjoni tal-flotta, it-traċċabbiltà tal-bastimenti, il-prevenzjoni tal-kolliżjoni, il-kontroll tal-veloċità, l-assistenza għall-manuvri tal-vapuri u bosta aktar aspetti relatati mat-trasport.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(40)  L-għan ta' EGNOS huwa li ttejjeb il-kwalità tas-sinjali miftuħa mis-sistemi globali eżistenti tan-navigazzjoni bis-satellita, b'mod partikolari dawk li jiġu emessi mis-sistema Galileo. Jenħtieġ li s-servizzi pprovduti minn EGNOS ikopru, bħala prijorità, it-territorji tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa, inklużi għal dan l-iskop l-Azores, il-Gżejjer Kanarji u l-Madeira, bl-għan li jkopru dawk it-territorji sal-aħħar tal-2025. Soġġett għall-fattibbiltà teknika u, għas-sikurezza tal-ħajja, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali, il-kopertura ġeografika tas-servizzi pprovduti minn EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament [2018/XXXX] [ir-Regolament dwar l-EASA] u għall-monitoraġġ meħtieġ tal-kwalità tas-servizz ta' Galileo għal skopijiet tal-avjazzjoni, jenħtieġ li jiġi nnutat li filwaqt li s-sinjali emessi minn Galileo jistgħu jintużaw effettivament biex jiffaċilitaw il-pożizzjonament tal-inġenji tal-ajru, is-sistemi ta' awmentazzjoni lokali jew reġjonali biss bħall-EGNOS fl-Ewropa jistgħu jikkostitwixxu servizzi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ANS).

(40)  L-għan ta' EGNOS huwa li ttejjeb il-kwalità tas-sinjali miftuħa mis-sistemi globali eżistenti tan-navigazzjoni bis-satellita, b'mod partikolari dawk li jiġu emessi mis-sistema Galileo. Jenħtieġ li s-servizzi pprovduti minn EGNOS ikopru, bħala prijorità, it-territorji tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa, inklużi għal dan l-iskop l-Azores, il-Gżejjer Kanarji u l-Madeira, bl-għan li jkopru dawk it-territorji sal-aħħar tal-2025. Soġġett għall-fattibbiltà teknika u, għas-sikurezza tal-ħajja, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali, il-kopertura ġeografika tas-servizzi pprovduti minn EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament [2018/XXXX] [ir-Regolament dwar l-EASA] u għall-monitoraġġ meħtieġ tal-kwalità u tal-prestazzjoni tas-sikurezza tas-servizz ta' Galileo għal skopijiet tal-avjazzjoni, jenħtieġ li jiġi nnutat li filwaqt li s-sinjali emessi minn Galileo jistgħu jintużaw effettivament biex jiffaċilitaw il-pożizzjonament tal-inġenji tal-ajru, is-sistemi ta' awmentazzjoni lokali jew reġjonali biss bħall-EGNOS fl-Ewropa jistgħu jikkostitwixxu servizzi ta' ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM) u servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru (ANS).

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tindirizza l-importanza tal-aspetti ta' sigurtà iżda ma tenfasizzax biżżejjed l-aspetti ta' sikurezza li huma daqstant ieħor importanti, speċjalment għas-settur tat-trasport.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(41)  Huwa importanti li jiġu żgurati l-kontinwità, is-sostenibbiltà u d-disponibbiltà fil-ġejjieni tas-servizzi pprovduti bis-sistemi ta' Galileo u ta' EGNOS. F'ambjent li qed jinbidel u f'suq li qed jiżviluppa b'mod rapidu, jenħtieġ li l-iżvilupp tagħhom ikompli u jenħtieġ li jitħejjew ġenerazzjonijiet ġodda ta' dawn is-sistemi.

(41)  Huwa importanti li jiġu żgurati l-kontinwità, is-sostenibbiltà, il-prestazzjoni tas-sikurezza u d-disponibbiltà fil-ġejjieni tas-servizzi pprovduti bis-sistemi ta' Galileo u ta' EGNOS. F'ambjent li qed jinbidel u f'suq li qed jiżviluppa b'mod rapidu, jenħtieġ li l-iżvilupp tagħhom ikompli u jenħtieġ li jitħejjew ġenerazzjonijiet ġodda ta' dawn is-sistemi.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(44a)   Bil-għan li jingħata appoġġ għall-isfruttament tas-servizzi pprovduti minn Galileo u EGNOS u biex jingħata appoġġ lis-servizzi downstream, b'mod partikolari fis-settur tat-trasport, jenħtieġ li l-awtoritajiet kompetenti jiżvilupp standards u ċertifikazzjonijiet komuni fil-livell internazzjonali. 

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(46)  Sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi ta' Galileo u ta' EGNOS, b'mod partikolari fil-qasam tas-sigurtà, jenħtieġ li l-użu tas-servizzi pprovduti minn EGNOS u minn Galileo f'politiki oħra tal-Unjoni jiġi promoss fejn dan ikun iġġustifikat u ta' benefiċċju.

(46)  Sabiex jiġu mmassimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi ta' Galileo u ta' EGNOS, b'mod partikolari fil-qasam tas-sikurezza u tas-sigurtà, is-sostenibbiltà ambjentali u l-mobbiltà, jenħtieġ li l-użu tas-servizzi pprovduti minn EGNOS u minn Galileo f'politiki oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fis-settur tat-trasport, jiġi promoss fejn dan ikun iġġustifikat u ta' benefiċċju.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tat-trasport, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra). Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.

(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti u l-infrastruttura tas-segment tal-art, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda, li l-fattibbiltà tagħhom bħalissa qiegħda tiġi studjata mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra) Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 61

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(61)  Fl-implimentazzjoni ta' Copernicus, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddependi, fejn ikun xieraq, fuq organizzazzjonijiet internazzjonali Ewropej li tkun diġà stabbiliet sħubijiet magħhom, b'mod partikolari l-Aġenzija Spazjali Ewropea għall-iżvilupp u għall-akkwist ta' assi spazjali, għall-aċċess għad-data u għat-tħaddim ta' missjonijiet iddedikati. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddependi fuq l-EUMETSAT għat-tħaddim ta' missjonijiet iddedikati skont l-għarfien espert u l-mandat tagħha. Fil-qasam tas-servizzi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tibbenefika b'mod xieraq mill-kapaċitajiet speċifiċi pprovduti mill-Aġenziji tal-Unjoni bħall-Aġenzija Ambjentali Ewropea, l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, kif ukoll iċ-Ċentru Ewropew intergovernattiv għall-Previżjonijiet Meteoroloġiċi fuq Perjodu Medju u l-investimenti Ewropej li diġà saru fis-servizzi ta' monitoraġġ tal-ambjent tal-baħar permezz ta' Mercator Ocean. Fir-rigward tas-sigurtà, se jiġi mfittex approċċ komprensiv fil-livell tal-Unjoni flimkien mar-Rappreżentant Għoli. Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni kien involut b'mod attiv mill-bidu tal-inizjattiva tal-GMES u offra sostenn għall-iżviluppi għal Galileo u għat-temp spazjali. Skont ir-Regolament (UE) Nru 377/2014; il-JRC qed jiġġestixxi s-servizz ta' ġestjoni tal-emerġenzi ta' Copernicus u l-komponent globali tas-servizz ta' monitoraġġ tal-art ta' Copernicus; qed jagħti kontribut għar-rieżami tal-kwalità u tal-idoneità tal-prodotti u tal-informazzjoni, u għall-evoluzzjoni fil-ġejjieni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkompli tiddependi fuq il-pariri xjentifiċi u tekniċi tal-JRC għall-implimentazzjoni tal-Programm.

(61)  Fl-implimentazzjoni ta' Copernicus, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddependi, fejn ikun xieraq, fuq organizzazzjonijiet internazzjonali Ewropej li tkun diġà stabbiliet sħubijiet magħhom, b'mod partikolari l-Aġenzija Spazjali Ewropea għall-iżvilupp u għall-akkwist ta' assi spazjali, għall-aċċess għad-data u għat-tħaddim ta' missjonijiet iddedikati. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-Kummissjoni tiddependi fuq l-EUMETSAT għat-tħaddim ta' missjonijiet iddedikati skont l-għarfien espert u l-mandat tagħha. Fil-qasam tas-servizzi, jenħtieġ li l-Kummissjoni tibbenefika b'mod xieraq mill-kapaċitajiet speċifiċi pprovduti mill-Aġenziji tal-Unjoni bħall-Aġenzija Ambjentali Ewropea, l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta, kif ukoll iċ-Ċentru Ewropew intergovernattiv għall-Previżjonijiet Meteoroloġiċi fuq Perjodu Medju u l-investimenti Ewropej li diġà saru fis-servizzi ta' monitoraġġ tal-ambjent tal-baħar permezz ta' Mercator Ocean. Se jiġi mfittex approċċ komprensiv fil-livell tal-Unjoni flimkien mar-Rappreżentant Għoli rigward il-miżuri fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, inkluża l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi kif ukoll kwistjonijiet ta' sigurtà. Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) tal-Kummissjoni kien involut b'mod attiv mill-bidu tal-inizjattiva tal-GMES u offra sostenn għall-iżviluppi għal Galileo u għat-temp spazjali. Skont ir-Regolament (UE) Nru 377/2014; il-JRC qed jiġġestixxi s-servizz ta' ġestjoni tal-emerġenzi ta' Copernicus u l-komponent globali tas-servizz ta' monitoraġġ tal-art ta' Copernicus; qed jagħti kontribut għar-rieżami tal-kwalità u tal-idoneità tal-prodotti u tal-informazzjoni, u għall-evoluzzjoni fil-ġejjieni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tkompli tiddependi fuq il-pariri xjentifiċi u tekniċi tal-JRC għall-implimentazzjoni tal-Programm.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 70

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali (SWE) jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri u l-involviment tas-settur privat.

(70)  L-avvenimenti estremi u maġġuri tat-temp spazjali (SWE) jistgħu jheddu s-sikurezza taċ-ċittadini u jfixklu l-operazzjonijiet tal-infrastruttura spazjali u tal-art. Għalhekk, jenħtieġ li tiġi stabbilita funzjoni tat-temp spazjali bħala parti mill-Programm bl-għan li jiġu vvalutati r-riskji tat-temp spazjali u l-ħtiġijiet korrispondenti tal-utenti, titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji tat-temp spazjali, jiġi żgurat it-twassil tas-servizzi tat-temp spazjali ffokati fuq l-utenti, u jittejbu l-kapaċitajiet tal-Istati Membri li jipproduċu servizz tat-temp spazjali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tagħti prijorità lil dawk is-setturi li jridu jiġu pprovduti b'servizzi operazzjonali tat-temp spazjali filwaqt li jitqiesu l-ħtiġijiet tal-utenti, ir-riskji u l-istat ta' tħejjija teknoloġika. Fit-tul, jistgħu jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta' setturi oħra. It-twassil ta' servizzi fil-livell tal-Unjoni skont il-ħtiġijiet tal-utenti jkun jirrikjedi attivitajiet ta' riċerka u ta' żvilupp immirati, ikkoordinati u kontinwi biex jagħtu sostenn għall-evoluzzjoni tas-servizzi tat-temp spazjali. Jenħtieġ li t-twassil ta' servizzi tat-temp spazjali jissejjes fuq il-kapaċitajiet eżistenti nazzjonali u tal-Unjoni u jippermetti l-parteċipazzjoni wiesgħa tal-Istati Membri, tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u l-involviment tas-settur privat.

Ġustifikazzjoni

Il-bidla hija proposta biex ikun jista' jsir affidament fuq il-kapaċitajiet eżistenti ta' temp spazjali ta' organizzazzjonijiet bħall-ESA jew il-EUMETSAT

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 71

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(71)  Il-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa25, id-Dikjarazzjoni ta' Ruma, tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern ta' 27 Stat Membru tal-UE26, u diversi riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ifakkru li l-UE għandha rwol maġġuri x'taqdi biex tiżgura Ewropa sikura, sigura u reżiljenti li tkun kapaċi tindirizza sfidi bħall-kunflitti reġjonali, it-terroriżmu, it-theddidiet ċibernetiċi, u ż-żieda fil-pressjonijiet migratorji. L-aċċess sigur u ggarantit għall-komunikazzjoni bis-satellita huwa għodda indispensabbli għall-atturi tas-sigurtà, u l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta' din ir-riżorsa ewlenija tas-sigurtà fil-livell tal-Unjoni ssaħħaħ l-Unjoni li tipproteġi liċ-ċittadini tagħha.

(71)  Il-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa25, id-Dikjarazzjoni ta' Ruma, tal-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern ta' 27 Stat Membru26 tal-UE, u diversi riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew, ifakkru li l-UE għandha rwol maġġuri x'taqdi biex tiżgura Ewropa sostenibbli, sikura, sigura u reżiljenti li tkun kapaċi tindirizza sfidi bħat-tibdil fil-klima, il-kunflitti reġjonali, it-terroriżmu, it-theddidiet ċibernetiċi, u ż-żieda fil-pressjonijiet migratorji. L-aċċess sigur u ggarantit għall-komunikazzjoni bis-satellita huwa għodda indispensabbli għall-atturi tas-sigurtà, u l-akkomunament u l-kondiviżjoni ta' din ir-riżorsa ewlenija tas-sigurtà fil-livell tal-Unjoni.

_________________

_________________

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

25  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 76

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(76)  Fl-ewwel fażi ta' GOVSATCOM (bejn wieħed u ieħor sal-2025), tintuża l-kapaċità eżistenti mill-atturi privati u mill-Istati Membri. F'din l-ewwel fażi, is-servizzi jiġu introdotti b'approċċ ta' pass wara l-ieħor, l-ewwel lill-utenti fil-livell tal-Unjoni. Jekk matul l-ewwel fażi, analiżi ddettaljata tal-provvista u tad-domanda fil-ġejjieni tiżvela li dan l-approċċ ma jkunx biżżejjed biex ikopri d-domanda li tkun qed tevolvi, jista' jiġi deċiż li jkun wasal iż-żmien għat-tieni fażi u jiġu żviluppati infrastrutturi jew kapaċitajiet spazjali addizzjonali apposta permezz ta' sħubija pubblika-privata waħda jew iktar, eż. mal-operaturi satellitari tal-Unjoni.

(76)  Fl-ewwel fażi ta' GOVSATCOM (bejn wieħed u ieħor sal-2025), tintuża l-kapaċità eżistenti mill-atturi privati u mill-Istati Membri. F'din l-ewwel fażi, is-servizzi jiġu introdotti b'approċċ ta' pass gradwali. Jekk matul l-ewwel fażi, analiżi ddettaljata tal-provvista u tad-domanda fil-ġejjieni tiżvela li dan l-approċċ ma jkunx biżżejjed biex ikopri d-domanda li tkun qed tevolvi, jista' jiġi deċiż li jkun wasal iż-żmien għat-tieni fażi u jiġu żviluppati infrastrutturi jew kapaċitajiet spazjali addizzjonali apposta permezz ta' sħubija pubblika-privata waħda jew iktar, eż. mal-operaturi satellitari tal-Unjoni.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 78

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(78)  Għall-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, it-tagħmir tal-utenti huwa l-iktar interfaċċa operazzjonali importanti. L-approċċ tal-UE għall-GOVSATCOM jagħmilha possibbli għall-biċċa l-kbira tal-utenti li jkomplu jużaw it-tagħmir eżistenti tagħhom għas-servizzi ta' GOVSATCOM diment li jużaw teknoloġiji tal-Unjoni.

(78)  Għall-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, it-tagħmir tal-utenti huwa l-iktar interfaċċa operazzjonali importanti. L-approċċ tal-UE għall-GOVSATCOM jenħtieġ li jagħmilha possibbli għall-utenti li jkomplu jużaw it-tagħmir eżistenti tagħhom għas-servizzi ta' GOVSATCOM.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Horizon Europe, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Horizon Europe jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Horizon Europe, b'mod partikolari għall-ikel sostenibbli u għar-riżorsi naturali, għall-monitoraġġ tal-klima, għall-bliet intelliġenti, għall-vetturi awtomatizzati, għas-sigurtà u għall-ġestjoni tad-diżastri. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Horizon Europe se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti s-servizzi ta' Copernicus.

(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Orizzont Ewropa, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Orizzont Ewropa jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Huwa importanti li tiġi żgurata l-kontinwità bejn is-soluzzjonijiet żviluppati permezz ta' Horizon Europe u l-operazzjonijiet tal-komponenti tal-programm Spazjali. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Orizzont Ewropa, dwar il-politiki Ewropej ewlenin, b'mod partikolari għas-settur tat-trasport. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Orizzont Ewropa se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti t-twassil tas-servizzi ta' Copernicus.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 87

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(87)  Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 stabbilixxa Aġenzija tal-Unjoni, imsejħa l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, sabiex tiġġestixxi ċerti aspetti tal-programmi tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo u EGNOS. Dan ir-Regolament jistipula b'mod partikolari li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea se tiġi inkarigata b'kompiti ġodda, mhux biss fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS iżda wkoll b'rabta ma' komponenti oħra tal-Programm, speċjalment l-akkreditazzjoni tas-sigurtà. Għalhekk, l-isem, il-kompiti u l-aspetti organizzattivi tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea jridu jiġu adattati skont dan.

(87)  Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010 stabbilixxa Aġenzija tal-Unjoni, imsejħa l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, sabiex tiġġestixxi ċerti aspetti tal-programmi tan-navigazzjoni bis-satellita Galileo u EGNOS. Dan ir-Regolament jistipula b'mod partikolari li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea se tiġi inkarigata b'kompiti ġodda, mhux biss fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS iżda wkoll b'rabta ma' komponenti oħra tal-Programm, speċjalment l-akkreditazzjoni tas-sigurtà u ċ-ċibersigurtà. Għalhekk, l-isem, il-kompiti u l-aspetti organizzattivi tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea jridu jiġu adattati skont dan.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 88

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(88)  Fid-dawl tal-ambitu estiż tagħha, li mhux se jibqa' limitat għal Galileo u għal EGNOS, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea tinbidel. Madankollu, il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, inkluża l-kontinwità fir-rigward tad-drittijiet u tal-obbligi, il-persunal u l-validità ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda, jenħtieġ li tiġi żgurata fil-qafas tal-Aġenzija.

(88)  Fid-dawl tal-ambitu estiż tagħha, li mhux se jibqa' limitat għal Galileo u għal EGNOS, jenħtieġ li l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea tinbidel. Meta stafda l-kompiti lill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tiżgura il-finanzjament xieraq għall-immaniġġjar u l-eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti, inklużi riżorsi umani u finanzjarji adegwati. Madankollu, il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, inkluża l-kontinwità fir-rigward tad-drittijiet u tal-obbligi, il-persunal u l-validità ta' kwalunkwe deċiżjoni meħuda, jenħtieġ li tiġi żgurata fil-qafas tal-Aġenzija.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-dinja;

(2)  "avvenimenti tat-temp spazjali" tfisser varjazzjonijiet li jseħħu b'mod naturali fl-ambjent spazjali bejn ix-xemx u d-dinja, inklużi żbruffar solari, partiċelli enerġetiċi solari, riħ solari u espulsjonijiet tal-massa koronali li jistgħu jwasslu għal tempesti solari (tempesti ġeomanjetiċi, tempesti tar-radjazzjoni solari u disturbi jonosferiċi) li jistgħu potenzjalment ikollhom impatt fuq id-dinja jew fuq infrastrutturi spazjali;

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  "data tal-SST" tfisser il-parametri fiżiċi tal-oġġetti spazjali miksuba mis-sensuri tal-SST jew il-parametri orbitali tal-oġġetti spazjali miksuba mill-osservazzjonijiet tas-sensuri tal-SST fil-qafas tal-komponent tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju ("SST");

(10)  "data tal-SST" tfisser il-parametri fiżiċi tal-oġġetti spazjali u tar-residwi spazjali miksuba mis-sensuri tal-SST jew il-parametri orbitali tal-oġġetti spazjali miksuba mill-osservazzjonijiet tas-sensuri tal-SST fil-qafas tal-komponent tas-sorveljanza u l-insegwiment fl-ispazju ("SST");

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19)  "sensur tal-SST" tfisser apparat jew kombinazzjoni ta' apparati, radars tal-art jew spazjali, lasers u teleskopji, li jistgħu jkejlu l-parametri fiżiċi marbuta mal-oġġetti spazjali, bħad-daqs, il-veloċità u fejn ikunu jinsabu;

(19)  "sensur tal-SST" tfisser apparat jew kombinazzjoni ta' apparati, radars tal-art jew spazjali, lasers u teleskopji, li jistgħu jkejlu l-parametri fiżiċi marbuta mal-oġġetti spazjali u mar-residwi spazjali, bħad-daqs, il-veloċità u fejn ikunu jinsabu;

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu settur spazjali innovattiv.

Barra minn hekk, il-Programm għandu jinkludi miżuri li jiżguraw aċċess awtonomu għall-ispazju, jittrattaw it-theddid ċibernetiku, irawmu settur spazjali innovattiv u kompetittiv u li jappoġġjaw id-diplomazija spazjali.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  jipprovdi, jew jagħti kontribut għall-forniment ta', data, informazzjoni u servizzi spazjali ta' kwalità għolja, aġġornati, u fejn ikun xieraq, siguri, mingħajr interruzzjoni u kull fejn ikun possibbli fil-livell globali, sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet eżistenti u tal-ġejjieni u sabiex ikunu jistgħu jiġu ssodisfati l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, inkluż fir-rigward tat-tibdil fil-klima, is-sigurtà u d-difiża;

(a)  jipprovdi, jew jagħti kontribut għall-forniment ta' data, informazzjoni u servizzi spazjali ta' kwalità għolja, aġġornati, u fejn ikun xieraq, siguri, mingħajr interruzzjoni u kull fejn ikun possibbli fil-livell globali, li jappoġġja il-kapaċità ta' teħid ta' deċiżjonijiet fuq il-bażi ta' evidenza tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha;

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  isaħħaħ l-isforz biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet attwali u futuri u l-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, inklużi t-tibdil fil-klima u t-trasporti effiċjenti u sostenibbli;

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  jimmassimizza l-benefiċċji soċjoekonomiċi, inkluż billi jippromwovi l-iżjed użu wiesa' possibbli tad-data, tal-informazzjoni u tas-servizzi pprovduti permezz tal-komponenti tal-Programm;

(b)  jimmassimizza l-benefiċċji soċjoekonomiċi billi jsaħħaħ is-settur downstream u billi jippromwovi u jiżgura l-iżjed użu wiesa' possibbli tad-data, tal-informazzjoni u tas-servizzi pprovduti permezz tal-komponenti tal-Programm;

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, il-libertà ta' azzjoni tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini tat-teknoloġiji u tat-teħid tad-deċiżjonijiet ibbażati fuq l-evidenza;

(c)  itejjeb is-sigurtà, inkluża ċ-ċibersigurtà u s-sikurezza tal-Unjoni, tal-Istati Membri u taċ-ċittadini tagħha, l-awtonomija strateġika tagħha, b'mod partikolari f'termini industrijali u teknoloġiċi;

Emenda    38

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  jirrikonoxxi u jippromwovi l-kontribut għas-sikurezza, partikolarment fis-settur tat-trasport;

Emenda    39

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  jippromwovi r-rwol tal-Unjoni fix-xena internazzjonali bħala attur ewlieni fis-settur spazjali u t-tisħiħ tar-rwol tagħha fl-indirizzar tal-isfidi globali u fis-sostenn għall-inizjattivi globali, inkluż fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli.

(f)  jippromwovi r-rwol tal-Unjoni fix-xena internazzjonali bħala attur ewlieni fis-settur spazjali u t-tisħiħ tar-rwol tagħha fl-indirizzar tal-isfidi globali u fis-sostenn għall-inizjattivi globali, inkluż fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli tas-setturi kkonċernati kollha, partikolarment fis-settur tat-trasport.

Emenda    40

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  isaħħaħ id-diplomazija spazjali tal-Unjoni, jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni internazzjonali biex jissensibbilizza dwar l-ispazju, jippromwovi t-teknoloġija u l-industrija Ewropea u jrawwem il-prinċipju tar-reċiproċità u l-kompetizzjoni ġusta fuq il-livell internazzjonali;

Emenda    41

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db)  itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha f'diversi oqsma, b'mod partikolari t-trasport (l-avjazzjoni, inkluż il-UAV, it-trasport ferrovjarju, in-navigazzjoni, it-trasport bit-triq u s-sewqan awtonomu), il-bini u l-monitoraġġ tal-infrastruttura, il-monitoraġġ tal-art u l-ambjent.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(dc)  jippromwovi t-tkomplija tal-programm ta' llanċjar fl-Ewropa fuq medda ta' żmien medju u fit-tul;

Emenda    43

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-forniment ta' servizzi mill-aqwa u fejn ikun xieraq, ta' servizzi siguri tal-pożizzjonament, tan-navigazzjoni u tat-teħid tal-ħinijiet;

(a)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: il-forniment fuq medda twila ta' żmien ta' servizzi mill-aqwa u fejn ikun xieraq, ta' servizzi siguri tal-pożizzjonament, tan-navigazzjoni u tat-teħid tal-ħinijiet u l-garanzija ta' kontinwità tas-servizzi;

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni akkurati u affidabbli tal-osservazzjoni tad-dinja, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-agrikoltura, tal-iżvilupp rurali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali;

(b)  fir-rigward ta' Copernicus: it-twassil ta' data u ta' informazzjoni akkurati u affidabbli tal-osservazzjoni tad-dinja, ipprovduti fit-tul, b'sostenn għall-implimentazzjoni u għall-monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tas-sostenibbiltà, tat-trasport, tal-awtomatizzazzjoni, tal-agrikoltura, tal-iżvilupp rurali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza interna u esterna, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomiji diġitali u blu;

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali u għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO;

(c)  fir-rigward tal-Għarfien tas-Sitwazzjoni fl-Ispazju ("SSA"): it-titjib tal-kapaċitajiet tal-SST għall-monitoraġġ, għall-insegwiment u għall-identifikazzjoni tal-oġġetti spazjali u tar-residwi spazjali, għall-monitoraġġ tat-temp spazjali u għall-immappjar u għall-ħolqien ta' netwerk tal-kapaċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-NEO;

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  il-kontribut, fejn dan ikun meħtieġ għall-ħtiġijiet tal-Programm, għal kapaċità awtonoma, sigura u kosteffiċjenti ta' aċċess għall-ispazju;

(e)  il-kontribut għal kapaċità awtonoma, sigura u kosteffiċjenti ta' aċċess għall-ispazju

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(f)  is-sostenn u r-rinfurzar tal-kompetittività, tal-imprenditorija, tal-ħiliet u tal-kapaċità ta' innovazzjoni tal-persuni ġuridiċi u fiżiċi mill-Unjoni, li jkunu attivi jew jixtiequ jsiru attivi f'dak is-settur, b'mod partikolari fir-rigward tal-pożizzjoni u tal-ħtiġijiet tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju u tan-negozji ġodda.

(f)  is-sostenn u r-rinfurzar tal-kompetittività, tal-imprenditorija, tal-ħiliet u tal-kapaċità ta' innovazzjoni tal-persuni ġuridiċi u fiżiċi mill-Unjoni, li jkunu attivi jew jixtiequ jsiru attivi f'dak is-settur, b'mod partikolari fir-rigward tal-pożizzjoni u tal-ħtiġijiet tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju u tan-negozji ġodda u tal-interess komuni għall-bini u l-użu ta' għarfien espert f'reġjuni differenti tal-Unjoni.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(fa)  it-trawwim tal-iżvilupp ta' ekonomija spazjali kompetittiva tal-Unjoni u l-immassimizzar tal-opportunitajiet għall-impriżi tal-Unjoni ta' kull daqs, b'mod partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs medju, il-parteċipanti ġodda u n-negozji ġodda, biex jiżviluppaw u jipprovdu sistemi u servizzi spazjali innovattivi;

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  għall-forniment tas-servizzi tal-illanċjar għall-ħtiġijiet tal-Programm;

(a)  għall-forniment tas-servizzi tal-illanċjar għall-ħtiġijiet tal-Programm inklużi s-servizzi ta' llanċjar aggregati għall-UE u għal entitajiet oħra, fuq it-talba tagħhom, billi jitqiesu l-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni skont l-Artikolu 25;

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju;

(b)  għall-attivitajiet tal-iżvilupp marbuta mal-aċċess awtonomu, affidabbli u kosteffiċjenti għall-ispazju inklużi teknoloġiji tal-illanċjar alternattivi u sistemi jew servizzi innovattivi, b'kunsiderazzjoni tal-interessi essenzjali tas-sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha, kif imsemmi fl-Artikolu 25;

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fejn dan ikun meħtieġ għall-ħtiġijiet tal-Programm, għall-adattamenti fl-infrastruttura spazjali tal-art.

(c)  fejn dan ikun meħtieġ għall-objettivi tal-Programm, l-appoġġ meħtieġ fl-infrastruttura spazjali tal-art.

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Programm għandu jagħti sostenn:

Il-Programm għandu jippromwovi:

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  għall-attivitajiet ta' innovazzjoni biex isir l-aqwa użu mit-teknoloġiji, mill-infrastruttura jew mis-servizzi spazjali;

(a)  għall-attivitajiet ta' innovazzjoni biex isir l-aqwa użu mit-teknoloġiji, mill-infrastruttura jew mis-servizzi spazjali, b'kunsiderazzjoni tal-interessi essenzjali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha msemmija fl-Artikolu 25;

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  għall-istabbiliment ta' sħubijiet għall-innovazzjoni marbuta mal-ispazju biex jiġu żviluppati prodotti jew servizzi innovattivi u għax-xiri sussegwenti tal-forniment jew tas-servizzi li jirriżultaw minnhom;

(b)  għall-istabbiliment ta' sħubijiet nazzjonali, transfruntiera u multinazzjonali għall-innovazzjoni marbuta mal-ispazju biex jiġu żviluppati prodotti jew servizzi innovattivi u għax-xiri sussegwenti ta' prodotti jew tas-servizzi li jirriżultaw minnhom għall-bżonnijiet tal-programm, b'kunsiderazzjoni tal-interessi essenzjali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha msemmija fl-Artikolu 25;

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  għas-sinerġiji ma' Fondi Ewropej oħra bħal Horizon UE, il-Fond ta' Koeżjoni, InvestUE, l-FEŻR sabiex jiġi appoġġjat l-iżvilupp ta' applikazzjonijiet downstream fis-setturi kollha;

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  għall-kooperazzjoni bejn l-impriżi fil-forma ta' ċentri spazjali li jlaqqgħu flimkien, fil-livelli reġjonali u nazzjonali, atturi mis-setturi spazjali u diġitali, kif ukoll utenti, u li jipprovdu sostenn għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji biex jitrawmu l-imprenditorija u l-ħiliet;

(d)  għall-kooperazzjoni bejn l-impriżi infushom u wkoll fil-forma ta' netwerk ta' ċentri spazjali li jlaqqgħu flimkien, fil-livelli reġjonali u nazzjonali, u tal-Unjoni, atturi mis-setturi spazjali u diġitali, kif ukoll utenti, u li jipprovdu sostenn, faċilitajiet u servizzi, għaċ-ċittadini u għall-kumpaniji biex jitrawmu l-imprenditorija u l-ħiliet; għat-trawwim ta' kooperazzjoni bejn iċ-ċentri spazjali u ċ-ċentri ta' innovazzjoni diġitali stabbiliti taħt il-Programm tal-Ewropa Diġitali;

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  Sinerġiji mas-setturi tat-trasport, tal-ispazju u diġitali sabiex jitrawwem uża aktar wiesa' ta' teknoloġiji ġodda (bħall-e-call, it-takografija diġitali, is-superviżjoni u l-ġestjoni tat-traffiku, is-sewqan awtonomu, l-inġenji mingħajr bdot u d-droni) u biex jiġu trattati l-bżonnijiet ta' konnettività sigura u bla xkiel, il-pożizzjonament b'saħħtu, l-intermodalità u l-interoperabbiltà, biex b'hekk tissaħħaħ il-kompetittività tas-servizzi u tal-industrija tat-trasport;

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Assenza ta' garanzija

Garanzija

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-servizzi, id-data u l-informazzjoni pprovduta mill-komponenti tal-Programm għandhom jiġu pprovduti mingħajr xi garanzija espliċita jew impliċita fir-rigward tal-kwalità, tal-akkuratezza, tad-disponibbiltà, tal-affidabbiltà, tal-veloċità u tal-idoneità tagħhom għal kwalunkwe skop. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-utenti ta' dawk is-servizzi, id-data u l-informazzjoni jkunu infurmati, b'mod xieraq, dwar l-assenza ta' tali garanzija.

Is-servizzi, id-data u l-informazzjoni pprovduta mill-komponenti tal-Programm għandhom jiġu pprovduti mingħajr xi garanzija espliċita jew impliċita fir-rigward tal-kwalità, tal-akkuratezza, tad-disponibbiltà, tal-affidabbiltà, tal-veloċità u tal-idoneità tagħhom għal kwalunkwe skop, sakemm tali garanzija mhijiex rikjesta mid-dritt tal-Unjoni applikabbli għall-forniment tas-servizzi kkonċernati. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-utenti ta' dawk is-servizzi, id-data u l-informazzjoni jkunu infurmati, b'mod xieraq, dwar l-assenza ta' tali garanzija.

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR [16-il] biljun fil-prezzijiet kurrenti.

Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' EUR [16,7] biljun fil-prezzijiet kurrenti.

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  fir-rigward tal-SSA/GOVSATCOM: EUR [0,5] biljun.

(c)  fir-rigward tal-SSA: EUR [0,6] biljun.

Emenda    62

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  GOVSATCOM: EUR [0,6] biljun.

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikolu 3 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.

2.  L-attivitajiet trasversali kif previsti skont l-Artikoli 3, 5 u 6 għandhom jiġu ffinanzjati skont il-komponenti tal-Programm.

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  b'deroga mill-Artikolu 167 tar-Regolament Finanzjarju, l-użu, kull fejn ikun xieraq, ta' diversi sorsi ta' forniment sabiex jiġi żgurat kontroll ġenerali aħjar tal-komponenti kollha tal-Programm, tal-kost tagħhom u tal-iskeda tagħhom;

(c)  b'deroga mill-Artikolu 167 tar-Regolament Finanzjarju, l-użu, kull fejn ikun xieraq, ta' diversi sorsi ta' forniment sabiex jiġi żgurat kontroll ġenerali aħjar tal-komponenti kollha tal-Programm, tal-kost, tal-kwalità tagħhom u tal-iskeda tagħhom;

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  it-trawwim tal-awtonomija tal-Unjoni, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi;

(d)  it-trawwim tal-awtonomija tal-Unjoni, b'mod partikolari f'termini teknoloġiċi, tul il-katina kollha tal-valur;

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-awtorità kontraenti għandha tesprimi s-sehem rikjest tal-kuntratt li jrid jiġi sottokuntrattat fil-forma ta' firxa minn persentaġġ minimu sa wieħed massimu.

2.  L-awtorità kontraenti għandha tesprimi s-sehem rikjest tal-kuntratt li jrid jiġi sottokuntrattat fil-forma ta' firxa minn persentaġġ minimu sa wieħed massimu, b'kunsiderazzjoni tal-interessi essenzjali tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha msemmija fl-Artikolu 25.

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-[Artikolu 165] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni u l-Aġenzija jistgħu jwettqu proċeduri ta' akkwist konġunt mal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm.

1.  Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-[Artikolu 165] tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni u/jew l-Aġenzija jistgħu jwettqu proċeduri ta' akkwist konġunt mal-Aġenzija Spazjali Ewropea jew ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra involuti fl-implimentazzjoni tal-komponenti tal-Programm.

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  kunsiderazzjoni sistematika tal-objettiv ta' kontinwità tas-servizzi bħala prijorità assoluta;

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi;

(d)  kunsiderazzjoni sistematika tal-ħtiġijiet tal-utenti, b'mod partikolari l-kontinwità ta' servizzi u l-istabbiltà tal-interfaċċi tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, kif ukoll tal-evoluzzjonijiet xjentifiċi u teknoloġiċi marbuta ma' dawk is-servizzi;

Emenda    70

Proposta għal regolament

Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fil-Programm billi jagħtu kontribut bil-kompetenza, bl-għarfien u bl-assistenza teknika tagħhom, b'mod partikolari fil-qasam tas-sikurezza u tas-sigurtà u, fejn ikun meħtieġ, billi jaraw li l-informazzjoni u l-infrastruttura fil-pussess tagħhom jew li jinsabu fit-territorju tagħhom ikunu disponibbli għall-Unjoni, inkluż billi jiġi żgurat l-aċċess effiċjenti u mingħajr ostakli u l-użu tad-data fil-post u b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni biex tittejjeb id-disponibbiltà tad-data fil-post meħtieġa mill-Programm.

1.  L-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fil-Programm billi jagħtu kontribut bil-kompetenza, bl-għarfien u bl-assistenza teknika tagħhom, b'mod partikolari fil-qasam tas-sikurezza u tas-sigurtà, tat-trasport sostenibbli u fl-applikazzjonijiet ta' komponenti tal-programm u, fejn ikun meħtieġ, billi jaraw li l-informazzjoni u l-infrastruttura fil-pussess tagħhom jew li jinsabu fit-territorju tagħhom ikunu disponibbli għall-Unjoni, inkluż billi jiġi żgurat l-aċċess effiċjenti u mingħajr ostakli u l-użu tad-data fil-post u b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni biex tittejjeb id-disponibbiltà tad-data fil-post meħtieġa mill-Programm.

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Programm, inkluż fil-qasam tas-sigurtà. B'konformità ma' dan ir-Regolament, għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-evoluzzjoni fit-tul tal-Programm u għandha twettaq is-superviżjoni tal-implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li tqis kif suppost l-impatt tiegħu fuq politiki oħra tal-Unjoni.

1.  Il-Kummissjoni għandu jkollha r-responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-Programm, u r-responsabbiltà fil-qasam tas-sigurtà għall-komponenti tal-Programm mhux inkarigati lill-Aġenzija skont l-Artikolu 30. B'konformità ma' dan ir-Regolament, għandha tistabbilixxi l-prijoritajiet u l-evoluzzjoni fit-tul tal-Programm u għandha twettaq is-superviżjoni tal-implimentazzjoni tiegħu, filwaqt li tqis kif suppost l-impatt tiegħu fuq politiki oħra tal-Unjoni.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi l-komponent tal-Programm fejn tali ġestjoni ma tkunx inkarigata lil entità oħra.

2.  Il-Kummissjoni għandha tiġġestixxi l-komponent tal-Programm biss fejn din se tilħaq l-għanijiet tal-komponent tal-Programm b'mod aktar effettiv milli kieku tali ġestjoni tiġi inkarigata lil entità oħra. F'każijiet oħra, il-Kummissjoni għandha tiddelega l-ġestjoni tal-komponent tal-Programm lill-Aġenzija, lill-Aġenzija Spazjali Ewropea jew lil entitajiet oħra msemmija fl-Artikolu 32.

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Meta jkun meħtieġ biex il-funzjonament tal-Programm jimxi ħarir u biex il-forniment tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm jimxu ħarir, il-Kummissjoni, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, għandha tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali meħtieġa għall-implimentazzjoni u għall-evoluzzjoni ta' dawk il-komponenti u tas-servizzi li jipprovdu wara li tkun ikkonsultat lill-utenti u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti l-oħra kollha. Meta tistabbilixxi dawk l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u operazzjonali, il-Kummissjoni għandha tevita li tnaqqas il-livell ġenerali tas-sigurtà u li tissodisfa imperattiv ta' retrokompatibbiltà.

4.  Meta jkun meħtieġ biex il-funzjonament tal-Programm jimxi ħarir u biex il-forniment tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm jimxu ħarir, il-Kummissjoni, permezz ta' atti delegati, għandha tistabbilixxi r-rekwizit ta' speċifikazzjonijiet ta' livell għoli għall-implimentazzjoni u għall-evoluzzjoni ta' dawk il-komponenti u tas-servizzi li jipprovdu wara li tkun ikkonsultat lill-utenti, lill-atturi downstream u lill-partijiet interessati rilevanti l-oħra kollha. Meta tistabbilixxi dawk ir-rekwiżiti ta' livell għoli, il-Kummissjoni għandha tevita li tnaqqas il-livell ġenerali tas-sigurtà u li tissodisfa imperattiv ta' retrokompatibbiltà.

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-Kummissjoni għandha tippromwovi u tiżgura l-użu tad-data u tas-sistemi pprovduti mill-komponenti tal-Programm fis-setturi pubbliċi u privati tal-ekonomija, inkluż b'sostenn għall-iżvilupp xieraq ta' dawk is-servizzi u bit-trawwim ta' ambjent stabbli fit-tul. Għandha tiżviluppa sinerġiji bejn l-applikazzjonijiet tad-diversi komponenti tal-Programm. Għandha tiżgura l-kumplementarjetà, il-konsistenza, is-sinerġiji u r-rabtiet bejn il-Programm u azzjonijiet u programmi oħra tal-Unjoni.

5.  Il-Kummissjoni għandha tikkontribwixxi għal u tissorvelja l-promozzjoni tal-użu tad-data u tas-sistemi pprovduti mill-komponenti tal-Programm fis-setturi pubbliċi u privati tal-ekonomija, inkluż b'sostenn għall-iżvilupp xieraq ta' dawk is-servizzi u fejn xieraq, bl-iżvilupp ta' standards korrispondenti fil-livell tal-UE u bit-trawwim ta' ambjent stabbli fit-tul. Għandha tiżviluppa sinerġiji bejn l-applikazzjonijiet tad-diversi komponenti tal-Programm. Għandha tiżgura l-kumplementarjetà, il-konsistenza, is-sinerġiji u r-rabtiet bejn il-Programm u azzjonijiet u programmi oħra tal-Unjoni, inkluż, fejn xieraq, billi tiżgura l-kompatibbiltà u l-interoperabbiltà bejn dawk is-servizzi u l-proġetti ffinanzjati minn azzjonijiet u programmi oħra tal-Unjoni.

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 29 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Fejn ikun xieraq, għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-attivitajiet li jitwettqu fis-settur spazjali fil-livelli nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni. Għandha tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tippromwovi l-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-qasam spazjali.

6.  Fejn ikun xieraq, u f'kooperazzjoni mal-Aġenzija u l-ESA, għandha tiżgura l-koordinazzjoni mal-attivitajiet li jitwettqu fis-settur spazjali fil-livelli nazzjonali, internazzjonali u tal-Unjoni. Għandhom iħeġġu l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u jippromwovu l-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-qasam spazjali.

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-koordinazzjoni taċ-ċibersigurtà tal-Programm;

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  il-promozzjoni u l-garanzija tat-teħid u tal-użu tad-data u tas-servizzi pprovduti mill-komponenti tal-Programm, b'mod partikolari rigward is-settur tat-trasport, inkluż bl-implimentazzjoni ta' attivitajiet relatati mal-iżvilupp tal-applikazzjoni u tas-servizzi downstream, imfassla skont il-bżonnijiet tal-utenti, abbażi tal-komponenti tal-Programm;

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ac)  l-implimentazzjoni ta' azzjonijiet b'sostenn għal Settur Spazjali innovattiv tal-Unjoni skont l-Artikolu 6, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u għal dak li jikkonċerna d-downstream, inkluż bl-iffaċilitar tal-aċċess għall-finanzjament permezz tal-istrumenti finanzjarji pprovduti skont it-Titolu III, kif ukoll, f'kooperazzjoni mal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI), permezz tal-istrumenti finanzjarji stabbiliti mill-BEI, li b'mod partikolari, jindirizzaw lill-SMEs;

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ad (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ad)  id-definizzjoni u r-rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni tal-prijoritajiet tal-qasam spazjali ta' Orizzont Ewropa u l-ġestjoni tal-attivitajiet kollha ta' R&Ż tal-ispazju ffinanzjati minn Orizzont Ewropa, fil-parti li tikkompeti lilu.

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ae (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ae)  il-promozzjoni tal-isfruttament tas-sinerġiji bejn is-setturi tal-ispazju u tat-trasport;

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  it-twettiq ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni, kif ukoll attivitajiet marbuta mal-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi offruti minn Galileo u minn EGNOS;

(c)  it-twettiq ta' attivitajiet ta' komunikazzjoni u ta' promozzjoni, b'mod partikolari fir-rigward tas-servizzi offruti minn Galileo, minn EGNOS u minn Copernicus;

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  il-ġestjoni tal-isfruttament ta' EGNOS u ta' Galileo, kif imsemmi fl-Artikolu 43;

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-għoti ta' għarfien espert tekniku lill-Kummissjoni.

(d)  l-għoti ta' għarfien espert tekniku lill-Kummissjoni fejn dan ma jiddupplikax ir-rwol tal-Aġenzija Spazjali Ewropea kif stabbilit fl-Artikolu 31.

Emenda    84

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-ġestjoni tal-isfruttament ta' EGNOS u ta' Galileo, kif imsemmi fl-Artikolu 43;

imħassar

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt ċ

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-implimentazzjoni tal-attivitajiet marbuta mal-iżvilupp tal-applikazzjonijiet u tas-servizzi downstream abbażi tal-komponenti tal-Programm.

imħassar

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga kompiti oħra lill-Aġenzija, inkluż it-twettiq tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni, ta' promozzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni tad-data u tal-informazzjoni, kif ukoll attivitajiet oħra marbuta mal-użu mill-utenti fir-rigward tal-komponenti tal-Programm għajr Galileo u EGNOS.

3.  Il-Kummissjoni tista' tinkariga kompiti oħra lill-Aġenzija, inkluż it-twettiq tal-attivitajiet ta' komunikazzjoni, ta' promozzjoni u ta' kummerċjalizzazzjoni tad-data u tal-informazzjoni, kif ukoll attivitajiet oħra marbuta mal-użu mill-utenti fir-rigward tal-komponenti tal-Programm għajr Galileo u EGNOS u Copernicus.

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-kompiti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu inkarigati mill-Kummissjoni permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni skont l-[Artikolu 2(18)] u t-[Titolu VI] tar-Regolament Finanzjarju.

4.  Il-kompiti msemmija fil-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu inkarigati mill-Kummissjoni permezz ta' ftehim ta' kontribuzzjoni skont l-[Artikolu 2(18)] u t-[Titolu VI] tar-Regolament Finanzjarju u għandhom jiġu riveduti skont l-Artikolu 102(6) ta' dan ir-Regolament.

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 30 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Meta tafda l-kompiti lill-Aġenzija, il-Kummissjoni għandha tiżgura il-finanzjament xieraq għall-immaniġġjar u l-eżekuzzjoni ta' dawk il-kompiti, inklużi riżorsi umani u finanzjarji adegwati.

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: l-evoluzzjoni tas-sistemi, l-iżvilupp tas-segment tal-art u d-disinn u l-iżvilupp tas-satelliti;

(b)  fir-rigward ta' Galileo u ta' EGNOS: l-appoġġ tekniku lill-Aġenzija biex twettaq il-kompiti delegati tagħha msemmija fl-Artikolu 30 u, meta dan ikun previst fi ftehimiet speċifiċi ta' sottodelega konklużi bejn l-Aġenzija u l-Aġenzija Spazjali Ewropea skont il-ftehim qafas ta' sħubija finanzjarju taħt il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, l-akkwist f'isem u għall-Unjoni tal-evoluzzjoni tas-sistemi, l-iżvilupp tas-segment tal-art u d-disinn u l-iżvilupp tas-satelliti;

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u tippromwovi l-konverġenza tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-iżviluppi tagħhom fil-qasam spazjali.

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  jiddefinixxi b'mod ċar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;

–  jiddefinixxi b'mod ċar ir-responsabbiltajiet u l-obbligi tal-Kummissjoni, tal-Aġenzija u tal-Aġenzija Spazjali Ewropea fir-rigward tal-Programm;

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 31 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  jistipula l-kundizzjonijiet tal-ġestjoni tal-fondi mogħtija lill-Aġenzija Spazjali Ewropea, partikolarment fir-rigward tal-akkwist pubbliku, il-proċeduri ta' ġestjoni, ir-riżultati mistennija li jkun tkejlu permezz ta' indikaturi tal-prestazzjoni, il-miżuri applikabbli f'każ ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni frawdolenti tal-kuntratti f'termini tal-kostijiet, l-iskeda u r-riżultati, kif ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni u r-regoli fir-rigward tas-sjieda tal-assi tanġibbli u intanġibbli kollha; dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu konformi mat-Titoli III u V ta' dan ir-Regolament u mar-Regolament Finanzjarju;

–  jistipula l-kundizzjonijiet tal-ġestjoni tal-fondi mogħtija lill-Aġenzija Spazjali Ewropea, inkluża l-applikazzjoni tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni meta din issir f'isem u għall-Kummissjoni jew l-Aġenzija, il-proċeduri ta' ġestjoni, ir-riżultati mistennija li jkun tkejlu permezz ta' indikaturi tal-prestazzjoni, il-miżuri applikabbli f'każ ta' nuqqas ta' implimentazzjoni jew implimentazzjoni frawdolenti tal-kuntratti f'termini tal-kostijiet, l-iskeda u r-riżultati, kif ukoll l-istrateġija ta' komunikazzjoni u r-regoli fir-rigward tas-sjieda tal-assi tanġibbli u intanġibbli kollha; dawn il-kundizzjonijiet għandhom ikunu konformi mat-Titoli III u V ta' dan ir-Regolament u mar-Regolament Finanzjarju;

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sigurtà tal-Programm għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji li ġejjin:

Is-sigurtà tal-Programm għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji li ġejjin:

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  il-kunsiderazzjoni tal-esperjenza miksuba fit-tħaddim ta' Galileo, EGNOS u Copernicus;

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 33 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab)  il-kooperazzjoni mal-ENISA fil-qasam taċ-ċibersigurtà;

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni, fil-qasam ta' kompetenza tagħha, għandha tiżgura livell għoli ta' sigurtà rigward, b'mod partikolari:

Il-Kummissjoni u l-Aġenzija, fl-oqsma rispettivi tagħhom, għandhom jiżguraw livell għoli ta' sigurtà rigward, b'mod partikolari:

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tiżgura li titwettaq analiżi tar-riskji u tat-theddid għal kull komponent tal-Programm. Abbażi ta' dik l-analiżi tar-riskji u tat-theddid, għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għal kull komponent tal-Programm. B'hekk, il-Kummissjoni għandha tqis l-impatt ta' dawk ir-rekwiżiti fuq il-funzjonament bla intoppi ta' dak il-komponent, b'mod partikolari f'termini ta' kostijiet, ta' ġestjoni tar-riskji u ta' skeda, u għandha tiżgura li ma tnaqqasx il-livell ġenerali tas-sigurtà jew li ma timminax il-funzjonament tat-tagħmir eżistenti abbażi ta' dak il-komponent. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi tar-riskji u tat-theddid għall-komponenti ta' Copernicus, SST u GOVSATCOM u għandha tiżgura li l-Aġenzija twettaq l-analiżi tar-riskji u tat-theddid għall-komponenti ta' Galileo u EGNOS.

 

Abbażi tal-analiżi tar-riskji u tat-theddid imsemmi fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għal kull komponent tal-Programm. B'hekk, hija għandha tqis l-impatt ta' dawk ir-rekwiżiti fuq il-funzjonament bla intoppi ta' dak il-komponent, b'mod partikolari f'termini ta' kostijiet, ta' ġestjoni tar-riskji u ta' skeda ta' żmien, u għandha tiżgura li ma tnaqqasx il-livell ġenerali tas-sigurtà jew li ma timminax il-funzjonament tat-tagħmir eżistenti abbażi ta' dak il-komponent. Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà għandhom jistabbilixxu l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti kull meta s-sigurtà tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha tista' tiġi affettwata mill-operazzjoni ta' komponent. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-entità responsabbli għall-ġestjoni ta' komponent tal-Programm għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà ta' dak il-komponent u għandha, għal dak l-għan, twettaq analiżi tar-riskji u tat-theddid u l-attivitajiet meħtieġa kollha biex tiżgura u timmonitorja s-sigurtà ta' dak il-komponent, b'mod partikolari billi tistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri operazzjonali, u billi timmonitorja l-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1.

2.  Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-komponenti ta' Copernicus, SST u GOVSATCOM. L-Aġenzija għandha tkun responsabbli għall-ġestjoni tas-sigurtà tal-komponenti ta' Galileo u EGNOS. Għal dak l-għan, għandhom iwettqu l-attivitajiet meħtieġa kollha biex jiżguraw u jimmonitorjaw is-sigurtà tal-komponenti li huma responsabbli għalihom, b'mod partikolari billi jistabbilixxu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-proċeduri operazzjonali, u għandhom jimmonitorjaw il-konformità tagħhom mar-rekwiżiti ġenerali tas-sigurtà msemmija fit-tielet subparagrafu tal-paragrafu 1.

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 34 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  tiżgura ċ-ċibersigurtà tal-Programm;

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  kull Stat Membru għandu jiżgura li r-regolamenti nazzjonali tiegħu dwar is-sigurtà joffru livell ta' protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-UE li jkun ekwivalenti għal dak ipprovdut bir-regoli dwar is-sigurtà kif stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE30 u bir-regoli dwar is-sigurtà tal-Kunsill stabbiliti fl-Annessi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE31;

(a)  kull Stat Membru għandu jiżgura li r-regolamenti nazzjonali tiegħu dwar is-sigurtà joffru livell għoli ta' protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-UE li jkun ekwivalenti għal dak ipprovdut bir-regoli dwar is-sigurtà kif stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2015/444 tat-13 ta' Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE30 u bir-regoli dwar is-sigurtà tal-Kunsill stabbiliti fl-Annessi tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-23 ta' Settembru 2013 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-protezzjoni ta' informazzjoni klassifikata tal-UE31;

_________________

_________________

30 ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53-88.

30 ĠU L 72, 17.3.2015, p. 53-88.

31 ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1-50.

31 ĠU L 274, 15.10.2013, p. 1-50.

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  il-ġestjoni, il-manutenzjoni, it-titjib kontinwu, l-evoluzzjoni u l-protezzjoni tal-infrastruttura tal-art, b'mod partikolari n-netwerks, is-siti u l-faċilitajiet ta' sostenn, inklużi l-aġġornamenti u l-ġestjoni tal-obsolexxenza;

(b)  il-ġestjoni, il-manutenzjoni, it-titjib kontinwu, l-evoluzzjoni u l-protezzjoni tal-infrastruttura tal-art, inkluża t-tlestija tal-infrastruttura tal-art li tinsab barra mit-territorju tal-UE iżda li tkun meħtieġa biex tingħata kopertura sħiħa tal-EGNOS tat-territorji tal-Istati Membri li ġeografikament jinsabu fl-Ewropa, b'mod partikolari n-netwerks, is-siti u l-faċilitajiet ta' sostenn, inklużi l-aġġornamenti u l-ġestjoni tal-obsolexxenza;

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  l-iżvilupp u l-evoluzzjoni ta' elementi fundamentali, bħal chipsets u riċevituri abilitati għall-Galileo.

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  l-operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni u ta' standardizzazzjoni;

(d)  is-sorveljanza tal-prestazzjoni, l-operazzjonijiet ta' ċertifikazzjoni u ta' standardizzazzjoni;

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ha)  l-azzjonijiet immirati għall-mitigazzjoni tal-probabbiltà ta' okkorenza ta' avvenimenti ta' Interferenza tal-Frekwenza tar-Radju;

Emenda    105

Proposta għal regolament

Artikolu 44 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  servizzi ta' navigazzjoni għall-avjazzjoni permezz ta' sistemi ta' awmentazzjoni adegwati (abbord u fuq l-art).

Emenda    106

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  servizz ta' aċċess għad-data ta' EGNOS (EDAS), li għandu jipprovdi l-informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni maħsuba b'mod prinċipali għall-applikazzjonijiet tan-navigazzjoni bis-satellita għal użu professjonali jew kummerċjali, li joffri prestazzjoni mtejba u data b'valur miżjud ikbar minn dawk miksuba permezz tal-EOS;

(b)  servizz ta' aċċess għad-data ta' EGNOS (EDAS), li għandu jkun mingħajr ħlas għall-utent u jipprovdi l-informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni maħsuba b'mod prinċipali għall-applikazzjonijiet tan-navigazzjoni bis-satellita għal użu professjonali jew kummerċjali, li joffri prestazzjoni mtejba u data b'valur miżjud ikbar minn dawk miksuba permezz tal-EOS;

Emenda    107

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  servizz ta' sikurezza tal-ħajja (SoL), li għandu jkun mingħajr ħlasijiet diretti għall-utenti u li għandu jipprovdi informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni b'livell għoli ta' kontinwità, ta' disponibbiltà u ta' akkuratezza, inkluż messaġġ ta' integrità li javża lill-utenti bi kwalunkwe ħsara, jew sinjali li nqabżu l-parametri ta' tolleranza emessi minn Galileo u minn GNSS oħra, li tawmenta fiż-żona ta' kopertura, maħsuba b'mod prinċipali għall-utenti li għalihom is-sikurezza hija essenzjali, b'mod partikolari fis-settur tal-avjazzjoni ċivili għall-iskop tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

(c)  servizz ta' sikurezza tal-ħajja (SoL), li għandu jkun mingħajr ħlasijiet diretti għall-utenti u li għandu jipprovdi informazzjoni ta' pożizzjonament u ta' sinkronizzazzjoni tal-ħin b'livell għoli ta' kontinwità, ta' disponibbiltà, ta' akkuratezza u ta' integrità. Dan is-servizz huwa pprovdut taħt is-sorveljanza tal-EASA biex tkun żgurata l-konformitá mar-rekwiżiti tas-sikurezza tal-avjazzjoni, inkluż messaġġ ta' integrità li javża lill-utenti bi kwalunkwe ħsara, jew sinjali li nqabżu l-parametri ta' tolleranza emessi minn Galileo u minn GNSS oħra, li tawmenta fiż-żona ta' kopertura, maħsuba b'mod prinċipali għall-utenti li għalihom is-sikurezza hija essenzjali, b'mod partikolari fis-settur tal-avjazzjoni ċivili għall-iskop tas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru.

Emenda    108

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti bħala prijorità fit-territorju tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.

Is-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu pprovduti bħala prijorità fit-territorju tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa, inklużi l-Azores, il-Madeira u l-Gżejjer Kanarji.

Emenda    109

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-kopertura ġeografika ta' EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja, b'mod partikolari għat-territorji ta' pajjiżi kandidati, ta' pajjiżi terzi assoċjati mal-Ajru Uniku Ewropew u ta' pajjiżi terzi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, soġġett għall-fattibbiltà teknika u, għas-servizz ta' SoL, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali.

Il-kopertura ġeografika ta' EGNOS tista' tiġi estiża għal reġjuni oħra tad-dinja, b'mod partikolari għat-territorji ta' pajjiżi kandidati, ta' pajjiżi terzi assoċjati mal-Ajru Uniku Ewropew u ta' pajjiżi terzi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, soġġett għall-fattibbiltà teknika, l-evalwazzjoni ta' theddid potenzjali għas-sistema u s-sigurtà tal-akkreditazzjoni u, għas-servizz ta' SoL, abbażi ta' ftehimiet internazzjonali.

Emenda    110

Proposta għal regolament

Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-kost ta' tali estensjoni, inklużi l-kostijiet relatati tat-tħaddim li jkunu speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, ma għandux jiġi kopert bil-baġit imsemmi fl-Artikolu 11. Tali estensjoni ma għandhiex iddewwem l-offerta tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 fit-territorju kollu tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.

3.  Il-kost ta' tali estensjoni, inklużi l-kostijiet relatati tat-tħaddim li jkunu speċifiċi għal dawn ir-reġjuni, ma għandux jiġi kopert bil-baġit imsemmi fl-Artikolu 11, iżda l-Kummissjoni Ewropea għandha tqis l-isfruttament tal-programmi ta' sħubija eżistenti u, jekk ikun xieraq, l-iżvilupp ta' strumenti finanzjarji speċifiċi biex din tiġi sostnuta. Tali estensjoni ma għandhiex iddewwem l-offerta tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 1 fit-territorju kollu tal-Istati Membri li jinsabu ġeografikament fl-Ewropa.

Emenda    111

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  tiġġestixxi u tnaqqas ir-riskji inerenti fl-operat ta' Galileo u ta' EGNOS;

(a)  tiġġestixxi u tnaqqas ir-riskji inerenti fl-operat u t-twassil tas-servizzi ta' Galileo u ta' EGNOS;

Emenda    112

Proposta għal regolament

Artikolu 46 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa)  tiġġestixxi u tnaqqas ir-riskju tal-okkorrenza ta' avvenimenti ta' Interferenza tal-Frekwenza tar-Radju.

Emenda    113

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kompatibbiltà u interoperabbiltà

Kompatibbiltà, interoperabbiltà u standardizzazzjoni

Emenda    114

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Galileo u EGNOS għandhom ifittxu li jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards u ċ-ċertifikazzjonijiet internazzjonali; b'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jikkooperaw biex jistabbilixxu sistema ta' ċertifikazzjoni dedikata għas-settur tat-trasport ferrovjarju, fuq l-art, fl-ajru u bil-baħar.

Emenda    115

Proposta għal regolament

Artikolu 47 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2b.  Galileo u EGNOS u s-servizzi li huma jipprovdu għandhom ikunu kompatibbli bis-sħiħ ma' ċerti riċevituri tal-infrastruttura tat-trasport, filwaqt li jitqiesu wkoll is-setturi strateġiċi futuri bħall-karozzi awtonomi u konnessi u l-vetturi tal-ajru mingħajr ekwipaġġ (UAVs).

Emenda    116

Proposta għal regolament

Artikolu 48 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Copernicus huwa l-komponent ċivili tal-Programm ta' Osservazzjoni tad-Dinja, mmexxi mill-utenti ewlenin. Għandu jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-informazzjoni prodotta minn servizzi, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà u s-sikurezza, kif ukoll tas-settur tat-trasport.

Emenda    117

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

–  il-monitoraġġ tal-art u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, iż-żoni urbani, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera;

–  il-monitoraġġ tal-art, il-bini ta' infrastruttura, u l-agrikoltura biex tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kopertura tal-art, l-użu tal-art u l-bidla fl-użu tal-art, iż-żoni urbani, il-kwantità u l-kwalità tal-ilmijiet interni, il-foresti, l-agrikoltura u riżorsi naturali oħra, il-bijodiversità u l-krijosfera;

Emenda    118

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

-  It-teknoloġiji tat-trasport biex it-trasport fuq l-art, bil-baħar, bl-ajru u fl-ispazju jsir aktar intelliġenti, aktar effiċjenti, aktar sigur, sostenibbli u integrat;

Emenda    119

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca)  mekkaniżmu biex jiżdiedu s-servizzi ta' Copernicus sabiex jiġu appoġġjati azzjonijiet oħra tal-Unjoni.

Emenda    120

Proposta għal regolament

Artikolu 50 - paragrafu 1 - punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb)  Aktar servizzi ta' monitoraġġ, ta' rapportar u ta' assigurazzjoni tal-konformità, li jkopru oqsma tematiċi oħra rregolati mill-Unjoni Ewropea.

Emenda    121

Proposta għal regolament

Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Copernicus għandu jinkludi azzjonijiet b'sostenn għas-servizzi downstream relatati ma' Copernicus, li jippromwovu:

 

(a) l-użu tad-data u tal-informazzjoni istituzzjonali għal servizzi nazzjonali ta' monitoraġġ, rapportar u assigurazzjoni tal-konformità b'sostenn għall-awtoritajiet pubbliċi;

 

(b) is-servizzi li jiġu offruti fuq bażi kummerċjali;

 

(c) is-servizzi ta' mmappjar għall-monitoraġġ u l-protezzjoni tal-wirt kulturali.

Emenda    122

Proposta għal regolament

Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-istabbiliment, l-iżvilupp u t-tħaddim ta' netwerk ta' sensuri tal-art u/jew spazjali tal-Istati Membri, inklużi sensuri żviluppati permezz ta' sensuri tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u permezz ta' sensuri tal-Unjoni mħaddma nazzjonalment, għas-sorveljanza u l-insegwiment tal-oġġetti u għall-produzzjoni ta' katalogu Ewropew ta' oġġetti spazjali adattat għall-ħtiġijiet tal-utenti msemmija fl-Artikolu 55;

(a)  l-istabbiliment, l-iżvilupp u t-tħaddim ta' netwerk ta' sensuri tal-art u/jew spazjali tal-Istati Membri, inklużi sensuri żviluppati permezz ta' sensuri tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u permezz ta' sensuri tal-Unjoni mħaddma nazzjonalment, għas-sorveljanza u l-insegwiment tal-oġġetti u għall-produzzjoni, sat-tmiem tal-2023, ta' katalogu Ewropew ta' oġġetti spazjali adattat għall-ħtiġijiet tal-utenti msemmija fl-Artikolu 55;

Emenda    123

Proposta għal regolament

Artikolu 58a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 58a

 

Monitoraġġ tal-provvista u tad-domanda għal SST

 

Qabel il-31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent tal-SST, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tas-sensuri tal-art u spazjali. L-evalwazzjoni għandha teżamina, b'mod partikolari, il-ħtieġa għal infrastrutturi spazjali u tal-art addizzjonali. L-evalwazzjoni għandha tkun akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastrutturi spazjali u tal-art addizzjonali fil-qafas tal-komponent tal-SST.

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar ambizzjuża fiż-żewġ inizjattivi ġodda, SSA u GOVSATCOM. Billi tlabna żieda fil-baġit, nistgħu nipprevedu aktar attivitajiet.

Emenda    124

Proposta għal regolament

Artikolu 59 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-funzjoni tat-temp spazjali tista' tagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:

1.  Il-funzjoni tat-temp spazjali għandha tagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar ambizzjuża fiż-żewġ inizjattivi ġodda, SSA u GOVSATCOM. Billi tlabna żieda fil-baġit, nistgħu nipprevedu aktar attivitajiet.

Emenda    125

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-funzjoni tal-NEO tista' tagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:

1.  Il-funzjoni tal-NEO għandha tagħti sostenn għall-attivitajiet li ġejjin:

Emenda    126

Proposta għal regolament

Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni tista' tikkoordina l-azzjonijiet tal-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u tal-Unjoni li jkunu responsabbli għall-protezzjoni ċivili fil-każ li jinstab li NEO jkun qed joqrob iktar lejn id-dinja.

2.  Il-Kummissjoni għandha tikkoordina l-azzjonijiet tal-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u tal-Unjoni li jkunu responsabbli għall-protezzjoni ċivili fil-każ li jinstab li NEO jkun qed joqrob iktar lejn id-dinja.

Emenda    127

Proposta għal regolament

Artikolu 61 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-iżvilupp, il-kostruzzjoni, u l-operazzjonijiet tal-infrastruttura tas-segment tal-art;

(a)  l-iżvilupp, il-kostruzzjoni, u l-operazzjonijiet tal-infrastruttura tas-segment tal-art u tas-segment tal-ispazju;

Emenda    128

Proposta għal regolament

Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżit operazzjonali għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' speċifikazzjonijiet tekniċi għall-każijiet tal-użu marbuta mal-ġestjoni tal-kriżijiet, mas-sorveljanza u mal-ġestjoni tal-infrastruttura ewlenija, inklużi n-netwerks tal-komunikazzjoni diplomatika. Dawk ir-rekwiżiti operazzjonali għandhom ikunu bbażati fuq l-analiżi dettaljata tar-rekwiżiti tal-utenti, u għandhom iqisu r-rekwiżiti li jirriżultaw mit-tagħmir u min-netwerks eżistenti tal-utenti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

2.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, ir-rekwiżit operazzjonali għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' speċifikazzjonijiet tekniċi għall-każijiet tal-użu marbuta mal-ġestjoni tal-kriżijiet, mas-sorveljanza u mal-ġestjoni tal-infrastruttura ewlenija, inklużi n-netwerks tal-komunikazzjoni diplomatika. Dawk ir-rekwiżiti operazzjonali għandhom ikunu bbażati fuq l-analiżi dettaljata tar-rekwiżiti tal-utenti, u għandhom iqisu r-rekwiżiti li jirriżultaw mit-tagħmir u min-netwerks eżistenti tal-utenti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3). Każijiet tal-użu oħrajn jistgħu jiżdiedu fi kwalunkwe mument, abbażi ta' domanda reali tal-utenti li toriġina mill-Istati Membri segwita minn speċifikazzjonijiet tekniċi korrispondenti.

Emenda    129

Proposta għal regolament

Artikolu 62 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-portafoll tas-servizzi għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' lista ta' kategoriji ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita u tal-attributi tagħhom, li tinkludi l-kopertura ġeografika, il-frekwenza, il-bandwidth, it-tagħmir tal-utenti, u l-karatteristiki tas-sigurtà. Dawk il-miżuri għandhom jiġu bbażati fuq ir-rekwiżiti operazzjonali u fuq ir-rekwiżiti tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1 u għandhom jipprijoritizzaw is-servizzi pprovduti lill-utenti fil-livell tal-Unjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, il-portafoll tas-servizzi għas-servizzi pprovduti fil-qafas ta' GOVSATCOM, fil-forma ta' lista ta' kategoriji ta' kapaċitajiet u ta' servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita u tal-attributi tagħhom, li tinkludi l-kopertura ġeografika, il-frekwenza, il-bandwidth, it-tagħmir tal-utenti, u l-karatteristiki tas-sigurtà. Dawk il-miżuri għandhom jiġu bbażati fuq ir-rekwiżiti operazzjonali u fuq ir-rekwiżiti tas-sigurtà msemmija fil-paragrafu 1. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 107(3).

Emenda    130

Proposta għal regolament

Artikolu 62 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-portafoll tas-servizz msemmi fil-paragrafu 3 għandu jikkunsidra s-servizzi kummerċjalment disponibbli eżistenti sabiex ma jkunx hemm tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda    131

Proposta għal regolament

Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-persuni ġuridiċi debitament akkreditati biex jipprovdu kapaċitajiet jew servizzi satellitari b'konformità mal-proċedura ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà fl-Artikolu 36, abbażi tar-rekwiżiti speċifiċi tas-sigurtà għall-komponent ta' GOVSATCOM imsemmi fl-Artikolu 34(1).

(b)  il-persuni ġuridiċi debitament akkreditati biex jipprovdu kapaċitajiet jew servizzi satellitari b'konformità mal-proċedura ta' akkreditazzjoni tas-sigurtà fl-Artikolu 36.

Emenda    132

Proposta għal regolament

Artikolu 63 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  Il-fornituri tal-kapaċitajiet jew tas-servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita taħt dan il-komponent għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' sigurtà speċifiċi għall-komponent GOVSATCOM stabbilit skont l-Artikolu 34(1).

Emenda    133

Proposta għal regolament

Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-akkomunament tal-kapaċitajiet, tas-servizzi u tat-tagħmir tal-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, għandu jiġi kondiviż u pprijoritizzat bejn il-parteċipanti ta' GOVSATCOM abbażi ta' analiżi tar-riskji għas-sigurtà mill-utenti fil-livell tal-Unjoni jew tal-Istati Membri. Din il-kondiviżjoni u din il-prijoritizzazzjoni għandhom jipprijoritizzaw l-utenti fil-livell tal-Unjoni.

1.  L-akkomunament tal-kapaċitajiet, tas-servizzi u tat-tagħmir tal-utenti tal-komunikazzjoni bis-satellita, għandu jiġi kondiviż u pprijoritizzat bejn il-parteċipanti ta' GOVSATCOM abbażi ta' analiżi tar-riskji għas-sigurtà mill-utenti fil-livell tal-Unjoni jew tal-Istati Membri.

Emenda    134

Proposta għal regolament

Artikolu 66 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Iċ-ċentri GOVSATCOM għandhom jikkunsidraw is-servizzi kummerċjalment disponibbli eżistenti sabiex ma jkunx hemm tgħawwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq intern.

Emenda    135

Proposta għal regolament

Artikolu 67 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Sat-tmiem tal-2021, il-Kummissjoni għandha tadotta att delegat, b'konformità mal-Artikolu 105, li jikkonċerna d-dispożizzjonijiet dwar il-governanza ta' GOVSATCOM.

Emenda    136

Proposta għal regolament

Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Qabel l-aħħar tal-2024, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent ta' GOVSATCOM, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tal-komunikazzjoni bis-satellita. L-evalwazzjoni għandha teżamina partikolarment il-ħtieġa għal infrastruttura spazjali addizzjonali. L-evalwazzjoni għandha tiġi akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastruttura spazjali addizzjonali fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM.

Il-GOVSATCOM għandha tkun operattiva sat-tmiem tal-2023. Qabel l-aħħar tal-2024, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tal-komponent ta' GOVSATCOM, b'mod partikolari fir-rigward tal-evoluzzjoni tal-ħtiġijiet tal-utenti b'rabta mal-kapaċità tal-komunikazzjoni bis-satellita. L-evalwazzjoni għandha teżamina partikolarment il-ħtieġa għal infrastruttura spazjali addizzjonali. L-evalwazzjoni għandha tiġi akkumpanjata, jekk ikun meħtieġ, bi proposta xierqa għall-iżvilupp ta' infrastruttura spazjali addizzjonali fil-qafas tal-komponent ta' GOVSATCOM.

Emenda    137

Proposta għal regolament

Artikolu 73 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord Amministrattiv għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tal-kompiti ewlenin tal-Aġenzija, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fil-Bord Amministrattiv, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Bord. Il-partijiet kollha għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-Bord Amministrattiv.

4.  Il-membri u l-membri supplenti tal-Bord Amministrattiv għandhom jinħatru fid-dawl tal-għarfien tagħhom fil-qasam tal-kompiti tal-Aġenzija, filwaqt li jitqiesu l-ħiliet maniġerjali, amministrattivi u baġitarji rilevanti. Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jillimitaw it-tibdil tar-rappreżentanti tagħhom fil-Bord Amministrattiv, sabiex jiżguraw il-kontinwità tal-attivitajiet tal-Bord. Il-partijiet kollha għandu jkollhom l-għan li jiksbu rappreżentanza bbilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fil-Bord Amministrattiv.

Emenda    138

Proposta għal regolament

Artikolu 101 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1a.  Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi metodoloġija biex tipprevedi indikaturi kwalitattivi għal valutazzjoni preċiża tal-progress miksub lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali stipulati fl-Artikolu 4 (a), (b) u (c). Abbażi ta' din il-metodoloġija l-Kummissjoni għandha tikkomplementa l-Anness sa mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2021.

Emenda    139

Proposta għal regolament

Artikolu 101 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b'mod effiċjenti, effettiv u f'waqtu. Għal dak l-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti proporzjonati ta' rapportar fuq ir-riċevituri tal-fondi mill-UE u, fejn ikun rilevanti, fuq l-Istati Membri.

3.  Is-sistema ta' rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm hija adattata għal analiżi fil-fond tal-progress li jkun sar u d-diffikultajiet li jirriżultaw u li jinġabru b'mod effiċjenti, effettiv u f'waqtu. Għal dak l-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti proporzjonati ta' rapportar fuq ir-riċevituri tal-fondi mill-UE u, fejn ikun rilevanti, fuq l-Istati Membri.

Emenda    140

Proposta għal regolament

Artikolu 102 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjonijiet f'waqthom tal-Programm sabiex jagħtu kontribut fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

1.  Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjonijiet f'waqthom tal-Programm sabiex jagħtu kontribut fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. L-evalwazzjonijiet għandhom jipprevedu wkoll valutazzjoni kwalitattiva tal-progress milħuq lejn il-kisba tal-objettivi ġenerali stipulati fl-Artikolu 4.

Emenda    141

Proposta għal regolament

Artikolu 102 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-programm, iżda mhux iktar tard minn erba' snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

2.  L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-programm, iżda mhux iktar tard minn tliet snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm.

Emenda    142

Proposta għal regolament

Artikolu 102 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sat-30 ta' Ġunju 2024, u kull ħames snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Aġenzija, b'rabta mal-għanijiet, mal-mandat, mal-kompiti u mal-post fejn tinsab, b'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. B'mod partikolari, l-evalwazzjoni għandha tindirizza l-ħtieġa possibbli li jiġi mmodifikat il-mandat tal-Aġenzija, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifikazzjoni ta' dan it-tip. Għandha wkoll tindirizza l-politika tal-Aġenzija dwar il-kunflitti ta' interess, l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.

Sat-30 ta' Ġunju 2024, u kull tliet snin wara din id-data, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-prestazzjoni tal-Aġenzija, b'rabta mal-għanijiet, mal-mandat, mal-kompiti u mal-postijiet fejn tinsab, b'konformità mal-linji gwida tal-Kummissjoni. L-evalwazzjoni għandha, b'mod partikolari tindirizza l-ħtieġa possibbli li jiġi mmodifikat il-mandat tal-Aġenzija, b'mod partikolari rigward il-possibbiltà li din tiġi fdata b'kompiti addizzjonali, skont l-Artikolu 30, u l-implikazzjonijiet finanzjarji ta' kwalunkwe modifikazzjoni ta' dan it-tip. Għandha wkoll tindirizza l-politika tal-Aġenzija dwar il-kunflitti ta' interess, l-indipendenza u l-awtonomija tal-Bord għall-Akkreditazzjoni tas-Sigurtà.

Emenda    143

Proposta għal regolament

Artikolu 110 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mal-Aġenzija telabora pjan tranżizzjonali biex tiżgura l-finanzjament u l-persunal xieraq tal-Aġenzija sabiex l-Aġenzija tkun tista' twettaq il-kompiti msemmija f'dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha tiddefinixxi miżuri biex tiżgura li l-kompiti li għalihom l-Aġenzija m'għandhiex finanzjament u persunal xierqa, bħalissa jitwettqu b'mod suffiċjenti matul il-perjodu tranżitorju ta' mhux aktar minn sentejn wara l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali

Referenzi

COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

5.7.2018

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Massimiliano Salini

3.7.2018

Eżami fil-kumitat

8.10.2018

 

 

 

Data tal-adozzjoni

9.10.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

35

3

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Kosma Złotowski

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Stefan Gehrold, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Nicola Danti, Angel Dzhambazki

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Angel Dzhambazki, Jacqueline Foster, Ryszard Antoni Legutko, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Stefan Gehrold, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Gabriele Preuß, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Keith Taylor

3

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

1

0

ECR

Peter Lundgren

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (9.10.2018)

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u (UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Hilde Vautmans

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-agrikoltura qiegħda ssir attività dejjem aktar kumplessa fid-dinja kollha. Minn naħa waħda, in-Nazzjonijiet Uniti jbassru li l-produzzjoni tal-ikel se jkollha bżonn tiżdied b'50 % biex sal-2050 tlaħħaq mal-popolazzjoni dinjija. Min-naħa l-oħra, is-settur se jkollu jindirizza l-impatt tat-tibdil fil-klima u l-isfidi ambjentali u tal-bijodiversità assoċjati miegħu, bħall-kwalità tal-ħamrija u tal-ilma. Il-bdiewa tal-UE jeħtiġilhom jindirizzaw ukoll l-istandards ta' produzzjoni għoljin u l-għadd dejjem jikber ta' rekwiżiti, domandi tas-soċjetà u proċeduri amministrattivi.

Għalhekk, is-settur għandu diversi sfidi fil-ġejjieni sabiex jikseb b'mod sħiħ mudell tal-biedja aktar produttiv u effiċjenti fir-riżorsi li jottimizza l-prodotti tiegħu irrispettivament mid-daqs tal-azjenda agrikola. Fl-aħħar ftit deċennji, l-agrikoltura Ewropea mxiet tajjeb biex tiżviluppa prattiki, tekniki u metodi ta' produzzjoni ġodda li żiedu l-produzzjoni, tejbu l-adattabbiltà tal-prattiki tal-biedja għal ċirkostanzi ġodda u li jinbidlu u naqqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni;

Madankollu, dan il-progress ma kienx ikun possibbli mingħajr l-għajnuna imprezzabbli tat-teknoloġija spazjali. L-agrikoltura hija wieħed mis-setturi ewlenin li għalihom applikazzjonijiet tat-teknoloġija bbażati fuq l-ispazju jġibu valur miżjud. L-agrikoltura ta' preċiżjoni, l-użu tat-teknoloġija biex jittieħdu deċiżjonijiet relatati mal-biedja aktar preċiżi, imkejla u xierqa, is-sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita u s-sistemi għall-osservazzjoni tad-dinja bħalissa jagħmlu parti minn ħafna azjendi agrikoli tal-UE u daqt se jagħmlu parti mis-settur agrikolu kollu tal-UE. Illum, madwar 10 % tal-PDG tal-UE - aktar minn EUR 1 100 biljun - jiġu attivati permezz ta' sinjali ta' navigazzjoni bis-satellita. L-industrija Ewropea tal-ispazju timpjega aktar minn 230 000 professjonist u l-fatturat tagħha kien stmat bejn EUR 46 u 54 biljun fl-2014.

Din il-proposta tar-Regolament hija parti mis-segwitu għall-Istrateġija Spazjali għall-Ewropa. Programm spazjali integrat għalkollox jiġbor flimkien l-attivitajiet kollha tal-Unjoni f'dan il-qasam. Dan jipprovdi qafas koerenti għall-investiment fil-ġejjieni, filwaqt li joffri aktar viżibbiltà u aktar flessibbiltà. Billi jtejjeb l-effiċjenza, fl-aħħar mill-aħħar jgħin biex jitwasslu servizzi spazjali ġodda li jkunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Il-proposta tipprovdi baġit spazjali ta' 16-il biljun lill-Unjoni biex jitwettqu, jitkomplew u jittejbu Galileo, EGNOS, Copernicus u SST, kif ukoll titnieda l-inizjattiva GOVSATCOM.

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament peress li dan jissimplifika b'mod sinifikanti l-acquis eżistenti tal-Unjoni billi jgħaqqdu f'test wieħed u jarmonizza r-regoli kważi kollha li qabel kienu jinsabu f'Regolamenti jew f'Deċiżjonijiet separati. Dan jgħolli l-profil tal-politika spazjali tal-Unjoni, li huwa konformi mar-rwol ewlieni li l-Unjoni biħsiebha taqdi fil-ġejjieni bħala attur globali fl-ispazju.

F'konformità mal-objettiv ta' implimentazzjoni aħjar tal-Politika Agrikola Komuni (PAK), hemm rekwiżit miżjud li tintuża informazzjoni tal-osservazzjoni tad-dinja, li toffri possibbiltajiet aktar mifruxa f'termini tal-monitoraġġ tal-politika u l-agrikoltura intelliġenti. Copernicus iwitti t-triq għall-monitoraġġ ta' attivitajiet agrikoli li jaqdu l-objettivi tal-PAK billi jipprovdi data tal-osservazzjoni tad-dinja mingħajr ħlas u miftuħa. Din id-data, flimkien mal-kapaċità tas-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art u kkomplementata permezz ta' immaġnijiet oħra bis-satellita pprovduti mill-industrija privata joffru valur miżjud reali.

Huwa għalhekk li r-rapporteur issib li għandu jiġi allokat aktar baġit lil Copernicus, sabiex jintlaħaq bilanċ ma' Galileo u jiġu ssodisfati d-domandi l-ġodda tal-politiki u tal-partijiet ikkonċernati tal-UE. Ir-rapporteur tipproponi l-allokazzjoni ta' EUR 2 biljun addizzjonali għal Copernicus. Din il-figura hija konformi mal-istimi tax-Xenarju fuq Medda Twila ta' Żmien ta' Copernicus biex jiġu implimentati l-prijoritajiet kollha mitluba mill-partijiet ikkonċernati u identifikati mill-Kummissjoni Ewropea.

Dawn il-ħtiġijiet huma:

1.  missjoni ta' diversi satelliti biex jitkejjel l-impatt tal-bniedem fuq iċ-ċiklu tas-CO2. Il-ħtieġa hija appoġġjata mill-konklużjonijiet tas-COP21.

2.  osservazzjonijiet f'riżoluzzjoni spazjotemporali għolja sabiex jiġi kkomplementat u estiż il-kejl attwali ta' Sentinel-2. Din kienet prijorità li tressqet minn partijiet ikkonċernati tal-agrikoltura u għal applikazzjonijiet urbani.

3.  kejl ġdid fuq parametri kritiċi għar-reġjuni polari. Dan se jappoġġja l-politiki tal-UE dwar l-Artiku u t-tibdil fil-klima.

4.  osservazzjonijiet ottiċi b'kapaċitajiet iperspettrali tal-immaġnijiet biex jespandu l-missjoni attwali ta' Sentinel-2. Dawn huma prijoritajiet issenjalati mill-partijiet ikkonċernati tal-agrikoltura u importanti għar-riżorsi tal-art.

L-opportunitajiet tal-UE u globali għad-data ta' Copernicus fis-settur agrikolu qegħdin dejjem jikbru: bħal kriżijiet tal-ikel u tal-ilma, l-użu tal-ilma, it-telfien tal-bijodiversità, il-kollass tal-ekosistemi, avvenimenti estremi tat-temp, il-biedja ta' preċiżjoni, il-monitoraġġ tal-PAK u s-sigurtà alimentari f'sens usa'.

Il-flus addizzjonali mitluba għall-4 missjonijiet imsemmija se jiżguraw li s-settur privat ikun jista' jfassal aktar applikazzjonijiet biex il-produtturi u l-partijiet ikkonċernati l-oħra jużawhom kuljum f'format prattiku fuq l-apparat tagħhom li jinżamm fl-idejn. Eżempju wieħed mill-Belġju: VITO żviluppat sistema biex timmonitorja t-tkabbir tal-patata. Permezz tad-data u l-informazzjoni ta' Copernicus, dan is-servizz issa jista' jitkabbar u jiġi implimentat fuq skala globali. Applikazzjonijiet bħal dawn jistgħu jimlew in-nuqqas ta' informazzjoni kruċjali dwar it-tbassir tal-għelejjel li jeżisti bħalissa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda dawn iridu jiġu mtejba, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp fit-teknoloġija u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi bħat-tibdil fil-klima, inkluż il-monitoraġġ tat-tibdil fl-Artiku, is-sigurtà u d-difiża.

(3)  L-Unjoni ilha tiżviluppa l-inizjattivi u l-programmi spazjali tagħha stess sa minn tmiem id-Disgħinijiet, b'mod partikolari s-Servizz Ewropew ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u mbagħad Galileo u Copernicus, li jirrispondu għall-ħtiġijiet taċ-ċittadini tal-Unjoni u għar-rekwiżiti tal-politiki pubbliċi. Mhux biss jenħtieġ li tiġi żgurata l-kontinwità ta' dawk l-inizjattivi, iżda dawn iridu jiġu mtejba aktar malajr, pereżempju billi jiżdied l-għadd ta' satelliti, sabiex jibqgħu minn ta' quddiem fid-dawl tal-iżvilupp ta' teknoloġija ġdida u tat-trasformazzjonijiet fl-oqsma diġitali u tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, sabiex jissodisfaw il-ħtiġijiet il-ġodda tal-utenti u sabiex ikunu jistgħu jissodisfaw il-prijoritajiet politiċi bħat-tibdil fil-klima, inkluż il-monitoraġġ tat-tibdil fl-Artiku, is-sigurtà u d-difiża.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(38)  Għadd dejjem jikber ta' setturi ekonomiċi ewlenin, b'mod partikolari t-trasport, it-telekomunikazzjoni, l-agrikoltura u l-enerġija, kulma jmur qed jużaw is-sistemi tan-navigazzjoni bis-satellita, biex ma nsemmux is-sinerġiji ma' attivitajiet marbuta mas-sigurtà u mad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-kontroll sħiħ tan-navigazzjoni bis-satellita jiggarantixxi l-indipendenza teknoloġika tal-Unjoni, inkluż iktar fit-tul għall-komponenti tat-tagħmir infrastrutturali, u jiżgura l-awtonomija strateġika tagħha.

(38)  Għadd dejjem jikber ta' setturi ekonomiċi ewlenin, b'mod partikolari t-trasport, it-telekomunikazzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel u l-enerġija, kulma jmur qed jużaw is-sistemi tan-navigazzjoni bis-satellita, biex ma nsemmux is-sinerġiji ma' attivitajiet marbuta mas-sigurtà u mad-difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-kontroll sħiħ tan-navigazzjoni bis-satellita jiggarantixxi l-indipendenza teknoloġika tal-Unjoni, inkluż iktar fit-tul għall-komponenti tat-tagħmir infrastrutturali, u jiżgura l-awtonomija strateġika tagħha.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 40a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(40a)  L-EGNOS tista' tgħin lill-agrikoltura ta' preċiżjoni u tgħin lill-bdiewa Ewropej jeliminaw l-iskart, inaqqsu l-użu sproporzjonat ta' fertilizzanti u erbiċidi u jottimizzaw ir-rendiment tal-għelejjel. L-EGNOS diġà għandha "komunità tal-utenti" importanti, iżda l-għadd ta' makkinarji tal-biedja kompatibbli mat-teknoloġija tan-navigazzjoni huwa aktar limitat. Din il-kwistjoni jenħtieġ li tiġi indirizzata.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tat-tibdil fil-klima, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

(47)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura aċċess awtonomu għall-għarfien ambjentali u agrikolu u għat-teknoloġiji ewlenin għas-servizzi tal-osservazzjoni tad-dinja u tal-ġeoinformazzjoni, sabiex b'hekk l-Unjoni tkun tista' tikseb teħid tad-deċiżjonijiet u azzjonijiet indipendenti fl-oqsma tal-ambjent, tal-agrikoltura, tal-bijodiversità, tal-użu tal-art, tat-tibdil fil-klima, tal-protezzjoni ċivili, tas-sigurtà, kif ukoll tal-ekonomija diġitali, fost oħrajn.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(47a)  Fil-każ tal-agrikoltura, Copernicus jenħtieġ li jkompli jiġi żviluppat u sfruttat sabiex jitrawwem l-iżvilupp ta' prattiki li jippreservaw l-ambjent u jsostnu l-produttività. L-agrikoltura għandha tibbenefika mill-potenzjal sħiħ ta' Copernicus, b'mod partikolari fir-rigward tal-użu tal-art agrikola u tax-xejriet fl-agrikoltura, it-tbassir tar-rendiment, il-ġestjoni tal-irrigazzjoni u l-idroloġija, l-immappjar staġjonali taż-żoni kkultivati, mapep tal-kopertura tal-art u t-tip ta' għelejjel, it-teħid tal-art, il-kundizzjonijiet tal-għelejjel u l-ħamrija, raba' ta' valur naturali għoli, monitoraġġ tal-bijodiversità tal-art rurali u l-frammentazzjoni tal-pajsaġġ. B'segwitu għall-eżitu tal-proġetti Sen2Agri u Sen4CAP tal-ESA, id-data tista' tintuża wkoll biex jitbiddel l-approċċ tal-monitoraġġ tal-PAK, minn wieħed ibbażat fuq kampjuni għal approċċ sistematiku, u biex eventwalment jissostitwixxi l-kontrolli fuq il-post u b'hekk inaqqas il-piż amministrattiv għall-aġenziji tal-pagamenti u l-benefiċjarji finali tal-appoġġ tal-PAK.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(48)  Jenħtieġ li Copernicus jiżgura u jkompli jibni fuq il-kontinwità mal-attivitajiet u mal-kisbiet fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 li jistabbilixxi l-programm tal-Unjoni ta' osservazzjoni u ta' monitoraġġ tad-dinja (Copernicus) kif ukoll tar-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu18 li jistabbilixxi l-programm predeċessur tal-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u għas-Sigurtà (GMES) u r-regoli għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet inizjali tiegħu, filwaqt li jitqiesu x-xejriet reċenti fir-riċerka, fl-avvanzi teknoloġiċi u fl-innovazzjonijiet li jkollhom impatt fuq il-qasam tal-osservazzjoni tad-dinja, kif ukoll l-iżviluppi fl-analitika tal-big data u fl-Intelliġenza Artifiċjali, u l-istrateġiji u l-inizjattivi relatati fil-livell tal-Unjoni19 . Kemm jista' jkun, jenħtieġ li juża wkoll il-kapaċitajiet għall-osservazzjonijiet spazjali tal-Istati Membri, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT20 , kif ukoll ta' entitajiet oħra, inklużi l-inizjattivi kummerċjali fl-Ewropa, u b'hekk jagħti kontribut ukoll għall-iżvilupp ta' settur spazjali kummerċjali vijabbli fl-Ewropa. Fejn ikun fattibbli u xieraq, jenħtieġ li juża wkoll id-data fil-post u anċillari disponibbli pprovduta b'mod prinċipali mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva 2007/2/KE21 . Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent biex tiżgura aċċess u użu effiċjenti tas-settijiet tad-data fil-post għal Copernicus.

(48)  Il-Programm Copernicus huwa bbażat fuq sħubija bejn l-Unjoni, l-Aġenzija Spazjali Ewropea u l-Istati Membri. Għalhekk, dan jenħtieġ li jibni fuq il-kapaċitajiet eżistenti Ewropej u nazzjonali u jenħtieġ li jikkomplementahom b'assi ġodda żviluppati flimkien. Biex timplimenta dan l-approċċ, il-Kummissjoni jenħtieġ li tfittex li żżomm djalogu mal-ESA u mal-Istati Membri li huma proprjetarji ta' assi spazjali u fil-post rilevanti. Jenħtieġ li Copernicus jiżgura u jkompli jibni fuq il-kontinwità mal-attivitajiet u mal-kisbiet fil-qafas tar-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17 li jistabbilixxi l-programm tal-Unjoni ta' osservazzjoni u ta' monitoraġġ tad-dinja (Copernicus) kif ukoll tar-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu18 li jistabbilixxi l-programm predeċessur tal-Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u għas-Sigurtà (GMES) u r-regoli għall-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet inizjali tiegħu, filwaqt li jitqiesu x-xejriet reċenti fir-riċerka, fl-avvanzi teknoloġiċi u fl-innovazzjonijiet li jkollhom impatt fuq il-qasam tal-osservazzjoni tad-dinja, kif ukoll l-iżviluppi fl-analitika tal-big data u fl-Intelliġenza Artifiċjali, u l-istrateġiji u l-inizjattivi relatati fil-livell tal-Unjoni19 . Kemm jista' jkun, jenħtieġ li juża wkoll il-kapaċitajiet għall-osservazzjonijiet spazjali tal-Istati Membri, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u ta' EUMETSAT20 , kif ukoll ta' entitajiet oħra, inklużi l-inizjattivi kummerċjali fl-Ewropa, u b'hekk jagħti kontribut ukoll għall-iżvilupp ta' settur spazjali kummerċjali vijabbli fl-Ewropa. Fejn ikun fattibbli u xieraq, jenħtieġ li juża wkoll id-data fil-post u anċillari disponibbli pprovduta b'mod prinċipali mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva 2007/2/KE21 . Jenħtieġ li l-Kummissjoni taħdem flimkien mal-Istati Membri u mal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent biex tiżgura aċċess u użu effiċjenti tas-settijiet tad-data fil-post għal Copernicus.

__________________

__________________

17 Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

17 Ir-Regolament (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Programm Copernicus u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

18 Ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013)(ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1).

18 Ir-Regolament (UE) Nru 911/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-programm Ewropew ta' monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu (2011-2013)(ĠU L 276, 20.10.2010, p. 1).

19 Il-Komunikazzjoni "L-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa" (COM(2018) 237 final), il-Komunikazzjoni "Għal spazju tad-data komuni Ewropew" (COM(2018) 232 final), il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja (COM(2018) 8 final).

19 Il-Komunikazzjoni "L-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa" (COM(2018) 237 final), il-Komunikazzjoni "Għal spazju tad-data komuni Ewropew" (COM(2018) 232 final), il-Proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta' Prestazzjoni Għolja (COM(2018) 8 final).

20 L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni tas-Satelliti Meteoroloġiċi

20 L-Organizzazzjoni Ewropea għall-Esplojtazzjoni tas-Satelliti Meteoroloġiċi

21 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (Inspire).

21 Id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (Inspire).

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza tirrikonoxxi l-istudji tal-fattibbiltà li għaddejjin bħalissa, iffinanzjati mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, u l-iżvilupp futur tal-ewwel unità ta' kull tip ta' satellita, li għandu jiġi ffinanzjat mill-ESA.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(48a)  Copernicus jeħtieġ li jittejjeb rapidament, pereżempju, billi jiżdied l-għadd ta' satelliti. Peress li kundizzjonijiet mgħajjba jistgħu inaqqsu mill-utilizzabbiltà tal-immaġnijiet, frekwenza tal-immaġnijiet ogħla hija meħtieġa biex tinkiseb analiżi kronoloġika użata għal finijiet bħall-agrikoltura.

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra). Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.

(52)  Fir-rigward tal-akkwiżizzjoni tad-data, jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus ikollhom l-għan li jlestu u jżommu l-infrastrutturi spazjali eżistenti, iħejju s-sostituzzjoni fit-tul tas-satelliti fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom, kif ukoll jagħtu bidu għal missjonijiet ġodda, li l-fattibbiltà tagħhom bħalissa qiegħda tiġi studjata mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, li jindirizzaw sistemi ġodda ta' osservazzjoni biex jingħata sostenn għall-issodisfar tal-isfida tat-tibdil fil-klima globali (eż. il-monitoraġġ tal-emissjonijiet antropoġeniċi ta' CO2 u ta' emissjonijiet oħra tal-gassijiet b'effett ta' serra) u tal-monitoraġġ fuq l-agrikoltura. Jenħtieġ li l-attivitajiet fil-qafas ta' Copernicus jespandu l-kopertura globali tal-monitoraġġ fuq ir-reġjuni polari u jagħtu sostenn għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, għall-monitoraġġ u għar-rapportar ambjentali statutorji, u għall-applikazzjonijiet ambjentali innovattivi (eż. għall-monitoraġġ tal-għelejjel, għall-ġestjoni tal-ilma u għall-monitoraġġ imtejjeb tan-nirien). B'dan il-mod, jenħtieġ li Copernicus jingrana u jieħu vantaġġ massimu mill-investimenti li jkunu saru fil-qafas tal-perjodu ta' finanzjament preċedenti (2014-2020), filwaqt li jesplora mudelli operazzjonali u ta' negozju ġodda biex jikkumplementaw b'mod ulterjuri l-kapaċitajiet ta' Copernicus. Jenħtieġ ukoll li Copernicus jissejjes fuq sħubijiet ta' suċċess mal-Istati Membri biex ikompli jiżviluppa d-dimensjoni tas-sigurtà tiegħu fil-qafas ta' mekkaniżmi xierqa ta' governanza, sabiex iwieġeb għall-ħtiġijiet tal-utenti li qed jevolvu.

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza tirrikonoxxi l-istudji tal-fattibbiltà li għaddejjin bħalissa, iffinanzjati mill-Aġenzija Spazjali Ewropea, u l-iżvilupp futur tal-ewwel unità ta' kull tip ta' satellita, li għandu jiġi ffinanzjat mill-ESA.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(53)  Bħala parti mill-funzjoni tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, jenħtieġ li Copernicus jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul u l-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi ewlenin ta' Copernicus, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-settur pubbliku u dawk li jirriżultaw mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni, u sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet għal esplojtazzjoni kummerċjali. B'mod partikolari, jenħtieġ li Copernicus iwassal informazzjoni dwar l-istat tal-atmosfera fuq skala lokali, nazzjonali, Ewropea u globali; informazzjoni dwar l-istat tal-oċeani; informazzjoni b'sostenn għall-monitoraġġ tal-art li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' politiki lokali, nazzjonali u tal-Unjoni; informazzjoni b'sostenn għall-adattament għat-tibdil fil-klima u għall-mitigazzjoni tiegħu; informazzjoni ġeospazjali b'sostenn għall-ġestjoni tal-emerġenzi, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' prevenzjoni, għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, kif ukoll għas-sigurtà ċivili inkluż is-sostenn għall-azzjoni esterna tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika arranġamenti kuntrattwali xierqa favur is-sostenibbiltà tal-forniment tas-servizzi.

(53)  Bħala parti mill-funzjoni tal-ipproċessar tad-data u tal-informazzjoni, jenħtieġ li Copernicus jiżgura s-sostenibbiltà fit-tul u l-iżvilupp ulterjuri tas-servizzi ewlenin ta' Copernicus, filwaqt li jipprovdi l-informazzjoni sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-settur pubbliku u dawk li jirriżultaw mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni, u sabiex jiġu mmassimizzati l-opportunitajiet għal esplojtazzjoni kummerċjali. B'mod partikolari, jenħtieġ li Copernicus iwassal informazzjoni dwar l-istat tal-atmosfera fuq skala lokali, nazzjonali, Ewropea u globali; informazzjoni dwar l-istat tal-oċeani; informazzjoni b'sostenn għall-monitoraġġ tal-art li jappoġġa l-implimentazzjoni ta' politiki lokali, nazzjonali u tal-Unjoni; informazzjoni b'sostenn għall-adattament għat-tibdil fil-klima u għall-mitigazzjoni tiegħu; informazzjoni dwar l-istat tal-artijiet agrikoli u l-użu tal-art, informazzjoni dwar l-attivitajiet tas-sajd, informazzjoni ġeospazjali b'sostenn għall-ġestjoni tal-emerġenzi, inkluż permezz ta' attivitajiet ta' prevenzjoni, għall-assigurazzjoni tal-konformità ambjentali, kif ukoll għas-sigurtà ċivili inkluż is-sostenn għall-azzjoni esterna tal-Unjoni. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tidentifika arranġamenti kuntrattwali xierqa favur is-sostenibbiltà tal-forniment tas-servizzi.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(59a)  Minħabba l-potenzjal kbir tal-immaġni satellitari għall-ġestjoni tar-riżorsi sostenibbli u effiċjenti, li tipprovdi informazzjoni affidabbli u f'waqtha, pereżempju, dwar il-kundizzjonijiet tal-għelejjel u tal-ħamrija, dan is-servizz jenħtieġ li jittejjeb aktar biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-utent finali u jiżgura l-kollegament tad-data.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 86

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Horizon Europe, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Horizon Europe jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Horizon Europe, b'mod partikolari għall-ikel sostenibbli u għar-riżorsi naturali, għall-monitoraġġ tal-klima, għall-bliet intelliġenti, għall-vetturi awtomatizzati, għas-sigurtà u għall-ġestjoni tad-diżastri. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Horizon Europe se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti s-servizzi ta' Copernicus.

(86)  L-infrastruttura ddedikata għall-Programm jaf tirrikjedi riċerka u innovazzjoni addizzjonali, li jistgħu jingħataw sostenn fil-qafas ta' Horizon Europe, bl-għan li jkun hemm koerenza mal-attivitajiet f'dan il-qasam tal-Aġenzija Spazjali Ewropea. Jenħtieġ li s-sinerġiji ma' Horizon Europe jiżguraw li l-ħtiġijiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni tas-settur spazjali jiġu identifikati u stabbiliti bħala parti mill-proċess ta' ppjanar strateġiku għar-riċerka u għall-innovazzjoni. Id-data u s-servizzi spazjali li jkunu disponibbli mingħajr ħlas bis-saħħa tal-Programm se jintużaw biex jiġu żviluppati soluzzjoni rivoluzzjonarji permezz tar-riċerka u tal-innovazzjoni, inkluż f'Horizon Europe, b'mod partikolari għall-ikel u għar-riżorsi naturali sostenibbli, għall-monitoraġġ tal-klima, għall-faċilitazzjoni tal-prevenzjoni tad-diżastri naturali, għall-bliet intelliġenti, għall-vetturi awtomatizzati, għas-sigurtà u għall-ġestjoni tad-diżastri. Il-proċess tal-ippjanar strateġiku fil-qafas ta' Horizon Europe se jidentifika l-attivitajiet tar-riċerka u tal-innovazzjoni li jenħtieġ li jużaw infrastrutturi b'sjieda tal-Unjoni bħal Galileo, EGNOS u Copernicus. L-infrastrutturi tar-riċerka, b'mod partikolari n-netwerks tal-osservazzjoni fil-post se jikkostitwixxu elementi essenzjali tal-infrastruttura tal-osservazzjoni fil-post li tippermetti s-servizzi ta' Copernicus.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"utenti ewlenin ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u li jkollhom ir-rwol addizzjonali li jmexxu l-evoluzzjoni ta' Copernicus, li jinkludu l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-korpi pubbliċi reġjonali, nazzjonali jew Ewropej inkarigati b'missjoni ta' servizz pubbliku għad-definizzjoni, għall-implimentazzjoni, għall-infurzar jew għall-monitoraġġ tal-politiki ambjentali, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza jew tas-sigurtà;

"utenti ewlenin ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u li jkollhom ir-rwol addizzjonali li jmexxu l-evoluzzjoni ta' Copernicus, li jinkludu l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-korpi pubbliċi reġjonali, nazzjonali jew Ewropej inkarigati b'missjoni ta' servizz pubbliku għad-definizzjoni, għall-implimentazzjoni, għall-infurzar jew għall-monitoraġġ tal-politiki ambjentali, agrikoli, tat-tkabbir sostenibbli, tal-foresterija, tal-protezzjoni ċivili, tas-sikurezza jew tas-sigurtà;

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"utenti oħra ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u jinkludu, b'mod partikolari, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u tal-edukazzjoni, il-korpi kummerċjali u privati, l-għaqdiet tal-karità, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali.

"utenti oħra ta' Copernicus" li jibbenefikaw mid-data ta' Copernicus u mill-informazzjoni ta' Copernicus u jinkludu, b'mod partikolari, l-organizzazzjonijiet tar-riċerka u tal-edukazzjoni, il-korpi kummerċjali u privati, l-entitajiet ġuridiċi, l-għaqdiet tal-karità, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b