ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Хуан Фернандо Лопес Агилар

6.12.2018


Процедура : 2018/0061(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0434/2018
Внесени текстове :
A8-0434/2018
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: