ZPRÁVA
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Postup : 2018/0061(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0434/2018

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: