BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Procedure : 2018/0061(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0434/2018

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: