MIETINTÖ
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 810/2009 (viisumisäännöstö) muuttamisesta
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Menettely : 2018/0061(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0434/2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: