IZVJEŠĆE
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 810/2009 o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama (Zakonik o vizama)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Postupak : 2018/0061(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0434/2018

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: