ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Procedūra : 2018/0061(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0434/2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: