SPRÁVA
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)
(COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

6.12.2018


Postup : 2018/0061(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0434/2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: