SPRÁVA
  o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex)
  (COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD))
  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

  6.12.2018


  Postup : 2018/0061(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0434/2018

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: