BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
(COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Gérard Deprez

7.12.2018


Procedure : 2018/0104(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0436/2018
Indgivne tekster :
A8-0436/2018
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: