BETÆNKNING
  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
  (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Gérard Deprez

  7.12.2018


  Procedure : 2018/0104(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0436/2018
  Indgivne tekster :
  A8-0436/2018
  Vedtagne tekster :

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: