MIETINTÖ
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä
(COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Gérard Deprez

7.12.2018


Menettely : 2018/0104(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0436/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0436/2018
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: