Pranešimas - A8-0436/2018Pranešimas
A8-0436/2018

PRANEŠIMAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo
(COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Gérard Deprez

7.12.2018


Procedūra : 2018/0104(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0436/2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: