Ziņojums - A8-0436/2018Ziņojums
A8-0436/2018

ZIŅOJUMS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu
(COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Gérard Deprez

7.12.2018


Procedūra : 2018/0104(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0436/2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: