VERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen
(COM(2018) 212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Gérard Deprez

7.12.2018


Procedure : 2018/0104(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0436/2018
Ingediende teksten :
A8-0436/2018
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: