SPRÁVA
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb
(COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Gérard Deprez

7.12.2018


Postup : 2018/0104(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0436/2018

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: