Postupak : 2018/0112(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0444/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0444/2018

Rasprave :

PV 16/04/2019 - 21
CRE 16/04/2019 - 22

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 8.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0398

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1851kWORD 233k
7.12.2018
PE 627.635v02-00 A8-0444/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Christel Schaldemose

Izvjestitelj za mišljenje (*):

Francis Zammit Dimech, Odbor za pravna pitanja

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0238),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0165/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  nakon savjetovanja s Odborom regija,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenja Odbora za pravna pitanja, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za promet i turizam (A8-0444/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Usluge internetskog posredovanja ključne su za omogućivanje poduzetništva, trgovine i inovacija, mogu poboljšati i dobrobit potrošača i sve se više upotrebljavaju i u javnom i privatnom sektoru. Nude pristup novim tržištima i trgovačkim prilikama, što poduzećima omogućuje da iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta. To isto omogućuju i potrošačima u Uniji, osobito povećanjem izbora robe i usluga koje im se nude na internetu.

(1)  Usluge internetskog posredovanja ključne su za omogućivanje poduzetništva i novih poslovnih modela, trgovine i inovacija, mogu poboljšati i dobrobit potrošača i sve se više upotrebljavaju i u javnom i privatnom sektoru. Nude pristup novim tržištima i trgovačkim prilikama, što poduzećima omogućuje da iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta. To isto omogućuju i potrošačima u Uniji, osobito povećanjem izbora robe i usluga, kao i pružanjem konkurentnih cijena na internetu. Međutim, trebalo bi odgovoriti na potencijalnu pravnu nesigurnost koja bi mogla proizići kao rezultat pojavljivanja novih tehnologija.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Porast transakcija koje se provode putem usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama za dosezanje potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost pružatelji tih usluga često imaju veću pregovaračku moć, što im omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji.

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Porast transakcija koje se provode putem usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući samozaposlene osobe i mikro, mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama za dosezanje potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost, koja bi mogla utjecati i na velika poduzeća, a ne samo na mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, pružatelji tih usluga često imaju veću pregovaračku moć. Zlouporaba te veće pregovaračke moći može im omogućiti da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, ali u značajnoj mjeri, i za interese potrošača u Uniji. Potrošači su dobro prihvatili ekonomiju internetskih platformi te je za dobrobit potrošača isto tako nužan konkurentan, pravedan i transparentan internetski ekosustav u kojem se poduzeća ponašaju odgovorno. Ako dominantne usluge internetskog posredovanja preuzmu kontrolu nad pristupom informacijama, izborom i cijenama, i potrošači trpe. Štoviše, nedostatak transparentnosti i pravna nesigurnost u ekonomiji internetskih platformi, uključujući u odnosima između poslovnih subjekata, mogla bi umanjiti povjerenje potrošača u internetsku ekonomiju. Ovom bi se Uredbom trebala povećati pravednost i transparentnost za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja, što u konačnici koristi potrošačima. Međutim, na pitanje izravnih posljedica koje novi poslovni modeli i tehnološki razvoj imaju za potrošače odgovara se u Komisijinom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača1a.

 

__________________

 

1a COD(2018)0090

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Isto tako, opće internetske tražilice mogu biti važni izvori internetskog prometa za poduzeća koja nude robu ili usluge potrošačima putem internetskih stranica, zbog čega mogu znatno utjecati na komercijalni uspjeh takvih korisnika korporativnih internetskih stranica koji nude svoju robu ili usluge putem interneta na unutarnjem tržištu. U tom pogledu način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak tih internetskih stranica, uključujući stranice putem kojih korisnici korporativnih internetskih stranica nude svoju robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh tih korisnika korporativnih internetskih stranica. Čak i u slučaju nepostojanja ugovornog odnosa s korisnicima korporativnih internetskih stranica pružatelji internetskih tražilica mogu jednostrano postupati na način koji može biti nepravedan i koji može biti štetan za legitimne interese korisnika korporativnih internetskih stranica i, neizravno, potrošača u Uniji.

(3)  Isto tako, opće internetske tražilice mogu biti važni izvori internetskog prometa za poduzeća koja nude robu ili usluge potrošačima putem internetskih stranica, zbog čega mogu znatno utjecati na komercijalni uspjeh takvih korisnika korporativnih internetskih stranica koji nude svoju robu ili usluge putem interneta na unutarnjem tržištu. U tom pogledu način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak tih internetskih stranica, uključujući stranice putem kojih korisnici korporativnih internetskih stranica nude svoju robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh tih korisnika korporativnih internetskih stranica. Čak i u slučaju nepostojanja ugovornog odnosa s korisnicima korporativnih internetskih stranica pružatelji internetskih tražilica mogu jednostrano postupati na način koji može biti nepravedan i ometati uobičajeno tržišno natjecanje te koji može biti štetan za legitimne interese korisnika korporativnih internetskih stranica i, neizravno, ali u značajnoj mjeri, i za interese potrošača u Uniji.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  U nekim slučajevima, operativni sustavi mogu imati ulogu kao posrednici između poslovnih korisnika i potrošača. S obzirom na to da je definicija internetskog posredovanja u ovoj Uredbi tehnološki neutralna te kako bi se obuhvatile usluge bez obzira na njihovu razinu integracije sa softverom i hardverom koji se koriste za njihovo pružanje, ako operativni sustavi djeluju kao usluge internetskog posredovanja u smislu ove Uredbe, pružatelji tih operativnih sustava trebaju biti obuhvaćeni i obvezama za pružatelje usluga internetskog posredovanja u okviru ove Uredbe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Ovisnost poslovnih korisnika o uslugama internetskog posredovanja dovodi i do situacije u kojoj poslovni korisnici često imaju ograničene mogućnosti traženja pravne zaštite u slučajevima kada je jednostrano djelovanje pružatelja tih usluga dovelo do spora. Ti pružatelji u brojnim slučajevima ne nude pristupačne i učinkovite interne sustave rješavanja pritužbi. Postojeći alternativni mehanizmi za izvansudsko rješavanje sporova također mogu biti neučinkoviti zbog različitih razloga, uključujući manjak specijaliziranih miritelja i strah poslovnih korisnika od odmazde.

(4)  Priroda odnosa između poslovnih korisnika i usluga internetskog posredovanja može dovesti i do situacija u kojima poslovni korisnici često imaju ograničene mogućnosti traženja pravne zaštite u slučajevima kada je jednostrano djelovanje pružatelja tih usluga dovelo do spora. Ti pružatelji u brojnim slučajevima ne nude pristupačne i učinkovite interne sustave rješavanja pritužbi. Postojeći alternativni mehanizmi za izvansudsko rješavanje sporova također mogu biti neučinkoviti zbog različitih razloga, uključujući manjak specijaliziranih miritelja i strah poslovnih korisnika od odmazde.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice, kao i komercijalne transakcije koje omogućuju, imaju intrinzični prekogranični potencijal i osobito su važne za ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije u današnjem gospodarstvu. Potencijalno nepoštene i štetne trgovinske prakse određenih pružatelja tih usluga u pogledu poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica sprečavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nadalje, različiti propisi određenih država članica koje s različitim stupnjem djelotvornosti reguliraju te usluge sprječavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, dok druge države članice razmatraju donošenje takvih propisa.

(5)  Usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice, kao i transakcije koje one omogućuju, imaju intrinzični prekogranični potencijal i osobito su važne za ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije u današnjem gospodarstvu. Potencijalno nepoštene i štetne trgovinske prakse određenih pružatelja tih usluga koji zlouporabljuju svoj položaj u odnosu na poslovne korisnike i korisnike korporativnih internetskih stranica te nedostatak prikladnih mehanizama pravne zaštite sprečavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i ulazak novih aktera na tržište. Nadalje, različiti propisi određenih država članica koje s različitim stupnjem djelotvornosti reguliraju te usluge sprječavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, dok druge države članice razmatraju donošenje takvih propisa.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje u okviru unutarnjeg tržišta, osobito na način da se osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije. Tim bila pravilima treba biti predviđena i prikladna transparentnost u pogledu poretka korisnika korporativnih internetskih stranica u rezultatima pretraživanja tražilica. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi.

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje u okviru unutarnjeg tržišta, osobito na način da se osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije. Ta bi pravila također trebala pružiti primjerene poticaje za promicanje pravednog i razmjernog poslovnog ponašanja i transparentnosti, osobito u pogledu rangiranja korisnika korporativnih internetskih stranica u rezultatima pretraživanja tražilica, uključujući usluge glasovne asistencije. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da prepoznaju i štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi i omogućuju zdravu konkurenciju koja dovodi do većeg izbora za potrošače.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Budući da usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice najčešće imaju globalnu dimenziju, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na pružatelje tih usluga neovisno o tome imaju li poslovni nastan u državi članici ili izvan EU-a, pod uvjetom da su ispunjena dva kumulativna uvjeta: prvo, poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica trebao bi imati poslovni nastan u Uniji; drugo, poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica trebali bi u okviru pružanja tih usluga nuditi svoju robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji barem za dio transakcije. Takvi potrošači trebaju se nalaziti u Uniji, ali ne moraju imati boravište u Uniji ili biti državljani neke od država članica. Prema tome, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati ako poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica nemaju poslovni nastan u Uniji ili ako imaju poslovni nastan u Uniji, ali upotrebljavaju usluge internetskog posredovanja ili internetske tražilice kako bi ponudili robu ili usluge isključivo potrošačima koji se nalaze izvan Unije ili osobama koje nisu potrošači.

(7)  Budući da usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice najčešće imaju globalnu dimenziju, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na pružatelje tih usluga neovisno o tome imaju li poslovni nastan u državi članici ili izvan EU-a, pod uvjetom da su ispunjena dva kumulativna uvjeta: prvo, poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica trebao bi imati poslovni nastan u Uniji; drugo, poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica trebali bi u okviru pružanja tih usluga nuditi svoju robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji barem za dio transakcije. U skladu s Uredbom (EZ) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbom (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, to bi značilo da su usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice usmjerile aktivnosti na potrošače iz jedne ili više država članica, bez obzira gdje se nalaze u Uniji. Takvi potrošači trebaju se nalaziti u Uniji, ali ne moraju imati boravište u Uniji ili biti državljani neke od država članica. Prema tome, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati ako poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica nemaju poslovni nastan u Uniji ili ako imaju poslovni nastan u Uniji, ali upotrebljavaju usluge internetskog posredovanja ili internetske tražilice kako bi ponudili robu ili usluge isključivo potrošačima koji se nalaze izvan Unije ili osobama koje nisu potrošači. Pravila povezana s odabirom prava i odabirom suda u ugovornim pitanjima u međunarodnom pravu i pravu Unije osmišljena su u odnosu na uobičajene komercijalne ugovore o kojima pregovaraju strane i njihovi pravni zastupnici. Postavlja se pitanje u kojoj su mjeri ta pravila adekvatna u pogledu konkretne situacije sporazuma za platforme i općenito sporazuma u digitalnom dobu. To bi pitanje trebalo dodatno razmotriti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pružatelji koji nude višestrane usluge koje se u načelu temelje na istom poslovnom modelu izgradnje ekosustava internetski posreduju u cijelom nizu trgovačkih odnosa između poslovnih subjekata i potrošača. Kako bi obuhvatile relevantne usluge, usluge internetskog posredovanja potrebno je definirati na precizan i tehnološki neutralan način. Konkretno, usluge se trebaju sastojati od usluga informacijskog društva, za koje je karakteristično da im je svrha omogućivanje pokretanja izravnih transakcija između poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome provode li se transakcije u konačnici putem interneta, na internetskom portalu predmetnog pružatelja usluga internetskog posredovanja ili poslovnog korisnika ili izvanmrežno. Nadalje, usluge bi trebalo pružati na temelju ugovornih odnosa između pružatelja i poslovnih korisnika i između pružatelja i potrošača. Potrebno je smatrati da takav ugovorni odnos postoji ako obje predmetne strane izraze namjeru obvezivanja na nedvosmislen i provjerljiv način, pri čemu nije nužno potreban izričit pisani sporazum.

(8)  Pružatelji koji nude višestrane usluge koje se u načelu temelje na istom poslovnom modelu izgradnje ekosustava internetski posreduju u cijelom nizu odnosa između poslovnih subjekata i potrošača. Kako bi obuhvatile relevantne usluge, usluge internetskog posredovanja potrebno je definirati na precizan i tehnološki neutralan način. Konkretno, usluge se trebaju sastojati od usluga informacijskog društva, za koje je karakteristično da im je svrha omogućivanje pokretanja izravnih transakcija između poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome provode li se transakcije u konačnici putem interneta, na internetskom portalu predmetnog pružatelja usluga internetskog posredovanja ili poslovnog korisnika ili izvanmrežno, što znači da za usluge internetskog posredovanja u područje primjene ove Uredbe ne postoje preduvjeti u obliku zahtjeva za bilo kakav ugovorni odnos između poslovnih korisnika i potrošača. Ne bi trebalo uključiti usluge u kojima olakšavanje pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača ima samo marginalnu ulogu, jer čak i u ograničenom broju slučajeva u kojima je moguće tumačiti uslugu kao olakšavanje pokretanja izravne transakcije između pojedinih poslovnih korisnika i potrošača to ne bi bio cilj usluge. Ako usluge uobičajeno olakšavaju takve transakcije, olakšavanje pokretanja izravnih transakcija ne može se smatrati marginalnim. Nadalje, usluge bi trebalo pružati na temelju ugovornih odnosa između pružatelja i poslovnih korisnika i između pružatelja i potrošača. Potrebno je smatrati da takav ugovorni odnos postoji ako obje predmetne strane izraze namjeru obvezivanja na nedvosmislen i provjerljiv način, pri čemu nije nužno potreban izričit pisani sporazum. Treba se smatrati da takav ugovorni odnos između pružatelja usluga internetskog posredovanja i potrošača postoji i u slučajevima kada se usluge isporučuju potrošaču u suprotnosti s pružanjem osobnih podataka ili drugih podataka potrošača.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema tome, primjeri usluga internetskog posredovanja obuhvaćenih ovom Uredbom trebaju obuhvaćati internetska tržišta za e-trgovinu, uključujući tržišta koja se temelje na suradnji, a na kojima su poslovni korisnici aktivni, internetske usluge softverskih aplikacija i internetske usluge društvenih mreža. Međutim, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na alate za internetsko oglašavanje ili razmjene internetskog oglašavanja koji se ne pružaju u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija i koji ne obuhvaćaju ugovorni odnos s potrošačima. Nadalje, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na usluge plaćanja internetom jer one same ne ispunjuju primjenjive zahtjeve, nego predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na transakciju za isporuku robe i usluga predmetnim potrošačima.

(9)  Prema tome, primjeri usluga internetskog posredovanja obuhvaćenih ovom Uredbom trebaju obuhvaćati internetska tržišta za e-trgovinu, uključujući tržišta koja se temelje na suradnji, a na kojima su poslovni korisnici aktivni, internetske usluge softverskih aplikacija kao što su trgovine aplikacija, usluge glasovne asistencije i internetske usluge društvenih mreža. Uredbabi se trebala primjenjivati na te usluge bez obzira na trenutne ili buduće razvoje događaja koji mijenjaju njihovu tehnološku ili komercijalnu strukturu, uključujući na primjer njihovu interakciju sa softverskim operativnim sustavima. Međutim, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na alate za internetsko oglašavanje ili razmjene internetskog oglašavanja koji se ne pružaju u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija i koji ne obuhvaćaju ugovorni odnos s potrošačima. Nadalje, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na usluge plaćanja putem interneta jer one same ne ispunjuju primjenjive zahtjeve, nego predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na transakciju za isporuku robe i usluga predmetnim potrošačima.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  U određenim slučajevima, razlikovanje između poslovnih i neposlovnih korisnika usluga internetskog posredovanja može biti složeno. Važno ih je razlikovati jer bi poslovni korisnici koji nude robu ili usluge potrošačima trebali također podlijegati strožim obvezama prema potrošačima. U skladu s Komisijinim Prijedlogom direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., Direktive 98/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača1a, pružatelj usluge internetskog posredovanja ne bi trebao imati diskrecijsko pravo odlučivanja o tome je li korisnik poslovni ili neposlovni korisnik. Umjesto toga, od korisnika usluga internetskog posredovanja trebalo bi zahtijevati da naznače jesu li poslovni korisnici i, ako jesu, da ispunjavaju strože obveze u pogledu potrošača.

 

__________________

 

1a COM(2018)0185 final.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 b)  Definicija pomoćnih operativnih sustava trebala bi obuhvaćati operativne sustave koji su ključni za kontrolu mobilnog uređaja, koji su usko povezani s uslugom internetskog posredovanja koja kontrolira glavni kanal kroz koji se aplikacija može instalirati te čiji razvoj i ažuriranje neizravno ili izravno pruža ili kontrolira pružatelj povezane usluge internetskog posredovanja. Ta bi se definicija pomoćnih operativnih sustava trebala primjenjivati na usluge bez obzira na trenutne ili buduće razvoje događaja koji mijenjaju njihovu tehnološku ili komercijalnu strukturu, uključujući na primjer upotrebu glasovnog upravljanja.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije te s obzirom na činjenicu da je uočen ovisan položaj poslovnih korisnika, ponajprije u pogledu usluga internetskog posredovanja koje služe kao točka pristupa potrošačima u obliku fizičkih osoba, pojam potrošača koji se upotrebljava za određivanje područja primjene ove Uredbe valja shvatiti kao da se odnosi isključivo na fizičke osobe kada djeluju u svrhe koje ne ulaze u okvir njihove trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

(10)  U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije te s obzirom na činjenicu da je uočen ovisan položaj poslovnih korisnika, ponajprije u pogledu usluga internetskog posredovanja koje služe kao točka pristupa potrošačima u obliku fizičkih osoba, pojam potrošača koji se upotrebljava za određivanje područja primjene ove Uredbe valja shvatiti kao da se odnosi isključivo na fizičke osobe kada djeluju u svrhe koje ne ulaze u okvir njihove trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Stoga su za potrebe ove Uredbe isključene usluge internetskog posredovanja koje samo usmjeravaju ili ciljaju ponude robe i usluga od jednog poduzeća prema drugom poduzeću, jer nema izravne posljedice za potrošače.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za potrebe dosljednosti definiciju internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi treba uskladiti s definicijom koja se upotrebljava u Direktivi (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća.

(11)  Definicija internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi trebala bi biti šira od one iz Direktive (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća21. S obzirom na brzinu inovacija, definicija bi trebala biti tehnološki neutralna. Uz to, definicija bi također trebala obuhvaćati glasovne zahtjeve.

__________________

__________________

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati u slučajevima kada o uvjetima ugovornog odnosa, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, ne pregovaraju pojedinačno ugovorne strane. Odgovor na pitanje jesu li uvjeti upotrebe dogovoreni pojedinačnim pregovorima valja utvrditi na temelju ukupne procjene, pri čemu činjenica da su određene odredbe tih uvjeta pojedinačno dogovorene sama po sebi nije od odlučujuće važnosti.

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika ova se Uredba treba primjenjivati na uvjete ugovornog odnosa između pružatelja usluga internetskog posredovanja i poslovnih korisnika, neovisno o njihovu nazivu ili obliku.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12 a)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu pružati ili kontrolirati druge usluge ili softver, što u nekim slučajevima može otvoriti mogućnost da se taj softver ili te usluge iskoriste za zaobilaženje obveza pružatelja usluga internetskog posredovanja navedenih u ovoj Uredbi. Iako se time područje primjene ove Uredbe i zahtjevi koji su u njoj navedeni ne proširuju na taj softver ili te usluge, pružatelji usluga internetskog posredovanja ne bi trebali koristiti taj softver ili te usluge za zaobilaženje obveza kojima podliježu usluge internetskog posredovanja. U okviru ove Uredbe kontrola ima smisao iz članka 3. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004, što znači da se kontrola temelji na pravima, ugovorima ili bilo kakvom drugom sredstvu, koje zasebno ili u kombinaciji, vodeći računa o svim činjeničnim i pravnim okolnostima, omogućava prevladavajući utjecaj na poduzetnika. Taj prevladavajući utjecaj može se izvršavati posebno putem vlasništva, prava na korištenje cijele ili dijela imovine poduzetnika ili prava ili ugovora koji omogućuju prevladavajući utjecaj na sastav, glasovanje ili odlučivanje tijela poduzetnika.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se zajamčilo da opći uvjeti ugovornog odnosa omogućuju poslovnim korisnicima utvrđivanje komercijalnih uvjeta za upotrebu, prekid i obustavu usluga internetskog posredovanja te kako bi se postigla predvidljivost u pogledu njihova poslovnog odnosa, ti bi uvjeti uporabe trebali biti sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika koji prosječni poslovni korisnik može jednostavno razumjeti. Smatra se da uvjeti upotrebe nisu sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika ako su nejasni, neprecizni ili ne sadržavaju pojedinosti o važnim trgovinskim pitanjima i, prema tome, poslovnom korisniku ne pružaju razuman stupanj predvidljivosti o najvažnijim aspektima ugovornog odnosa.

(13)  Kako bi se zajamčilo da opći uvjeti ugovornog odnosa omogućuju poslovnim korisnicima utvrđivanje komercijalnih uvjeta za upotrebu, prekid i obustavu usluga internetskog posredovanja te kako bi se postigla predvidljivost u pogledu njihova poslovnog odnosa, ti bi uvjeti uporabe trebali biti sastavljeni upotrebom jasnog i razumljivog jezika koji prosječni poslovni korisnik može jednostavno razumjeti. Smatra se da uvjeti upotrebe nisu sastavljeni upotrebom jasnog i razumljivog jezika ako su nejasni, neprecizni ili ne sadržavaju pojedinosti o važnim trgovinskim pitanjima i, prema tome, poslovnom korisniku ne pružaju razuman stupanj predvidljivosti o najvažnijim aspektima ugovornog odnosa. Nadalje, jezik čiji je izbor pojmova obmanjujući ne smatra se jednostavnim i razumljivim.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  Kako bi se u odnosima između pružatelja usluga internetskog posredovanja i njihovih poslovnih korisnika osigurala ne samo transparentnost, već i pravednost, opći uvjeti trebaju isto tako biti pošteni i razmjerni te se treba uzeti u obzir priroda aktivnosti pružatelja usluge internetskog posredovanja i poslovnog korisnika. Uvjeti se neće smatrati pravednima i razmjernima ako, na primjer, znatno odstupaju od dobrog poslovnog ponašanja u konkretnoj gospodarskoj aktivnosti pružatelja usluge internetskog posredovanja ili ako su suprotni dobroj vjeri i poštenom poslovanju. Pri procjeni tih općih načela relevantna provedbena tijela trebaju voditi računa i o prirodi i svrsi ugovora, uvjetima slučaja te upotrebama i praksama te komercijalne aktivnosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 b)  Kako bi se poslovnim korisnicima osigurala dovoljna jasnoća o tome gdje se njihove usluge ili roba stavljaju na tržište, te kome su namijenjene, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebali bi osigurati transparentnost prema svojim poslovnim korisnicima u pogledu bilo kakvih dodatnih kanala ili potencijalnih povezanih programa koje bi usluga internetskog posredovanja mogla koristiti za stavljanje na tržište navedene robe ili usluga.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Osiguravanje transparentnosti u općim uvjetima upotrebe može biti od ključne važnosti za promicanje održivih poslovnih odnosa i sprječavanje nepoštenog ponašanja na štetu poslovnih korisnika. Pružatelji usluga internetskog posredovanja stoga bi trebali osigurati da su uvjeti upotrebe lako dostupni u svim fazama ugovornog odnosa, uključujući potencijalnim poslovnim korisnicima u predugovornoj fazi, te da se obavijest o svim izmjenama uvjeta upotrebe dostavlja poslovnim korisnicima u utvrđenom roku koji je razuman i razmjeran s obzirom na konkretne okolnosti i iznosi najmanje 15 dana. Rok za dostavljanje obavijesti ne bi se trebao primjenjivati ako i u mjeri u kojoj se predmetni poslovni korisnik odrekao tog prava na nedvosmislen način ili ako i u mjeri u kojoj potreba za provedbom izmjene uz nepoštovanje roka za dostavljanje obavijesti proizlazi iz pravne obveze kojoj pružatelj usluge podliježe na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva.

(14)  Osiguravanje transparentnosti u općim uvjetima upotrebe može biti od ključne važnosti za promicanje održivih poslovnih odnosa i sprječavanje nepoštenog ponašanja na štetu poslovnih korisnika. Pružatelji usluga internetskog posredovanja stoga bi trebali osigurati i da su uvjeti upotrebe lako dostupni u svim fazama ugovornog odnosa, uključujući potencijalnim poslovnim korisnicima u predugovornoj fazi, te da se obavijest o svim izmjenama uvjeta upotrebe dostavlja poslovnim korisnicima u utvrđenom roku koji je razuman i razmjeran s obzirom na konkretne okolnosti i iznosi najmanje 15 dana, odnosno najmanje 30 dana u slučajevima u kojima izmjena zahtijeva da poslovni korisnik napravi znatne tehničke prilagodbe svoje robe ili usluga radi usklađivanja s izmjenom. Koncept izmjene ne treba se tumačiti kao da su njime obuhvaćene izmjene uvjeta koje su isključivo administrativne prirode, poput izmjene broja telefona ili adrese pružatelja. Iznimno, rokovi za dostavljanje obavijesti ne bi se trebali primjenjivati ako i u mjeri u kojoj se predmetni poslovni korisnik odrekao tog prava na nedvosmislen način ili ako i u mjeri u kojoj potreba za provedbom izmjene uz nepoštovanje roka za dostavljanje obavijesti proizlazi iz pravne obveze kojoj pružatelj usluge podliježe na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva te u slučajevima u kojima pružatelj djeluje kako bi odgovorio na opasnosti koje bi mogle ugroziti njihove potrošače ili druge korisnike ili predstavljati sigurnosni rizik, s obzirom na to da se zbog raznolikosti sadržaja koji poslovni korisnici distribuiraju preko usluga internetskog posredovanja nepredviđene opasnosti i prakse mogu pojaviti u oblicima za koje je potrebno hitno djelovanje. Poslovni korisnici trebali bi imati pravo raskinuti ugovor u roku od 15 dana od primitka obavijesti o izmjeni koju smatraju štetnom.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Općenito, podnošenje nove ili ažurirane robe ili usluga usluzi internetskog posredovanja trebalo bi se smatrati jasnim pozitivnim djelovanjem poslovnog korisnika. Međutim, s obzirom na to da izmjene uvjeta mogu u nekim slučajevima zahtijevati da poslovni korisnik napravi značajne izmjene radi usklađivanja s novim uvjetima, poslovni korisnici ne bi trebali biti obvezni pustiti svoju robu i usluge bez ažuriranja, na primjer u pogledu sadržaja usluga, dok se poslovni korisnik priprema za usklađivanje s novim uvjetima. Stoga, u slučajevima u kojima je razdoblje za dostavljanje obavijesti 30 dana jer izmjene uvjeta zahtijevaju da poslovni korisnik napravi značajne tehničke prilagodbe svojoj robi ili uslugama, ne bi se trebalo smatrati da poslovni korisnik automatski odustaje od razdoblja za dostavljanje obavijesti ako podnese novu ili ažuriranu robu ili usluge. Pružatelj usluga internetskog posredovanja trebao bi očekivati da izmjene uvjeta zahtijevaju od poslovnog korisnika provođenje značajnih tehničkih prilagodbi ako se, na primjer, uklone ili dodaju čitave značajke usluge internetskog posredovanja kojima su poslovni korisnici imali pristup ili ako bi poslovni korisnici mogli trebati ponovno programirati svoju robu ili usluge kako bi mogle i dalje funkcionirati na platformi. U slučajevima u kojima se poslovnim korisnicima odjednom dostavi obavijest o višestrukim izmjenama uvjeta, roku razdoblja za dostavljanje obavijesti od 30 dana i izuzeću od automatskog odustajanja od razdoblja za dostavljanje obavijesti podliježu samo izmjene za koje se očekuje da će poslovni korisnici morati provesti značajnu tehničku prilagodbu.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da neusklađeni uvjeti upotrebe nisu obvezujući za predmetnog poslovnog korisnika, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi. Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju biti ništavne, odnosno treba se smatrati da nisu nikad postojale s učincima erga omnes i ex tunc.

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika i pružanja pravne sigurnosti za obje strane nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da su neusklađeni uvjeti upotrebe ništavni, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi. Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju biti ništavne, odnosno treba se smatrati da nisu nikad postojale s učincima erga omnes i ex tunc.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za donošenje odluke o obustavi ili prekidu pružanja svojih usluga, djelomično ili u cijelosti, određenom poslovnom korisniku, uključujući isključenjem određene robe ili usluga određenog poslovnog korisnika ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. Međutim, budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika, potrebno je prikladno obavijestiti poslovnog korisnika o razlozima za donošenje takve odluke. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/334. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke.

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za donošenje odluke o obustavi, ograničenju ili prekidu pružanja svojih usluga, djelomično ili u cijelosti, određenom poslovnom korisniku, uključujući isključenjem određene robe ili usluga određenog poslovnog korisnika ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. Također može biti zakonski obvezan ukloniti određeni sadržaj ili obustaviti, ograničiti ili prekinuti pružanje svojih usluga u cijelosti ili djelomično. Međutim, budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika, potrebno je prikladno unaprijed obavijestiti poslovnog korisnika o obustavi, ograničenju ili prekidu, osim u slučajevima kada je pružatelj usluga internetskog posredovanja zakonski obvezan odmah obustaviti, ograničiti ili prekinuti pružanje usluge. Mogu postojati i slučajevi u kojima pružatelj usluga internetskog posredovanja nije zakonski obvezan prestati pružati usluge, na primjer opoziv proizvoda koji su pokrenula tijela za nadzor tržišta, ali u kojima bez obzira na to pružatelj ima osnovane sumnje u pogledu sigurnosti proizvoda ili usluge, krivotvorenja, prijevare ili prikladnosti proizvoda ili usluga za maloljetnike. U takvim slučajevima pružatelj usluge internetskog posredovanja trebao bi biti u mogućnosti odmah djelovati kako bi zaštitio potrošače. Međutim, u tim iznimnim slučajevima u kojima bi se usluge mogle odmah obustaviti, ograničiti ili prekinuti, poslovnom korisniku treba u svakom slučaju navesti razloge za obustavu, ograničenje ili prekid pružanja usluge. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/334. U nekim slučajevima, odluka pružatelja usluge internetskog posredovanja temelji se na obavijestima trećih strana.Konkurencija može zloupotrijebiti takve obavijesti. U Preporuci Komisije (EU) 2018/33422 zahtijeva se da takve obavijesti budu dovoljno precizne i na odgovarajući način utemeljene kako bi se pružatelju usluga hostiranja omogućilo da donese informiranu i savjesnu odluku o sadržaju na koji se obavijest odnosi. Stoga bi se od pružatelja usluga internetskog posredovanja trebalo zahtijevati prosljeđivanje informacija povezanih sa sadržajem obavijesti poslovnom korisniku u slučajevima u kojima odluka o obustavi, ograničenju ili prekidu pružanja usluga proizlazi iz obavijesti treće strane, kako bi se poslovnom korisniku omogućilo jednostavno odbacivanje očitih pogrešnih obavijesti. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke, osim u slučajevima u kojima je pružatelj usluga internetskog posredovanja pod zakonskom obvezom da ih ne otkrije ili u kojima pružatelj usluga internetskog posredovanja može dokazati da je dotični poslovni korisnik u više navrata prekršio primjenjive uvjete, što je rezultiralo obustavom, ograničenjem ili prekidom pružanja usluga.

__________________

__________________

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi glavne parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na sve opće kriterije, postupke, konkretne signale ugrađene u algoritme ili druge mehanizme za prilagodbu ili degradiranje statusa koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja.

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Kad nije moguće otkrivanje svih parametara u uvjetima ili kad bi to imalo učinak otkrivanja pondera svih pojedinačnih parametara, predstavljaju se samo glavni parametri i razlozi njihove relativne važnosti. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na sve opće kriterije, postupke, konkretne signale ugrađene u algoritme ili druge mehanizme za prilagodbu ili degradiranje statusa koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Pri prikazivanju rezultata, usluga internetskog posredovanja kraj svakog poretka treba objaviti i je li na taj poredak utjecalo različito postupanje ili bilo kakva izravna ili neizravna naknada, ugovorni odnos ili odnos izravnog vlasništva. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja. Prema Komisijinom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu boljeg izvršavanja i modernizacije pravila EU-a o zaštiti potrošača, od pružatelja usluga internetskog posredovanja trebalo bi zahtijevati da potrošačima pruže informacije o parametrima koji utječu na poredak. Premda bi informacije koje se nude potrošaču trebale biti predstavljene na jasan i razumljiv način prilagođen potrebama potrošača, informacije koje se nude poslovnom korisniku i potrošaču bi, u svakom slučaju, trebale biti dovoljno slične kako bi se osiguralo da i strane koje nude i strane koje traže određenu robu ili usluge mogu donijeti informirane odluke na temelju transparentnih pretraživanja.

 

__________________

 

 

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Isto tako, način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak internetskih stranica, osobito onih putem kojih poduzeća nude robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh korisnika korporativnih internetskih stranica. Pružatelji internetskih tražilica stoga trebaju dati opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak svih indeksiranih internetskih stranica, uključujući one korisnika korporativnih internetskih stranica i ostale internetske stranice. Osim značajki robe i usluga i njihove relevantnosti za potrošače, u slučaju internetskih tražilica tim se opisom korisnicima korporativnih internetskih stranica treba omogućiti i prikladno razumijevanje načina na koji su, i u kojoj mjeri, uzete u obzir određene značajke dizajna internetskih stranica koje se upotrebljavaju, kao što je njihova optimizacija za prikaz na uređajima za mobilnu telekomunikaciju. U slučaju nepostojanja ugovornog odnosa između pružatelja internetskih tražilica i korisnika korporativnih internetskih stranica, taj opis treba biti dostupan javnosti na očitoj i lako dostupnoj lokaciji u okviru relevantne internetske tražilice. Kako bi se korisnicima korporativnih internetskih stranica zajamčila predvidljivost, opis bi trebalo ažurirati, uključujući mogućnost da sve izmjene glavnih parametara budu lako prepoznatljive. Iako se od pružatelja usluga ni u kojem slučaju ne traži da pri ispunjavanju zahtjeva za otkrivanje glavnih parametara za određivanje poretka otkriju poslovne tajne, kako su definirane u Direktivi (EU) 2016/943 Europskog Parlamenta i Vijeća23, dani opis treba se temeljiti barem na stvarnim podacima o relevantnosti upotrijebljenih parametara za određivanja poretka.

(18)  Isto tako, način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak internetskih stranica, osobito onih putem kojih poduzeća nude robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh korisnika korporativnih internetskih stranica. Pružatelji internetskih tražilica stoga trebaju dati opis parametara na temelju kojih se određuje poredak svih indeksiranih internetskih stranica, uključujući one korisnika korporativnih internetskih stranica i ostale internetske stranice. Ako nije moguće otkrivanje svih parametara u uvjetima ili ako bi to imalo učinak otkrivanja pondera svih pojedinačnih parametara, predstavljaju se samo glavni parametri i razlozi njihove relativne važnosti. Osim značajki robe i usluga i njihove relevantnosti za potrošače, u slučaju internetskih tražilica tim se opisom korisnicima korporativnih internetskih stranica treba omogućiti i prikladno razumijevanje načina na koji su, i u kojoj mjeri, uzete u obzir određene značajke dizajna internetskih stranica koje se upotrebljavaju, kao što je njihova optimizacija za prikaz na uređajima za mobilnu telekomunikaciju. U slučaju nepostojanja ugovornog odnosa između pružatelja internetskih tražilica i korisnika korporativnih internetskih stranica, taj opis treba biti dostupan javnosti na očitoj i lako dostupnoj lokaciji u okviru relevantne internetske tražilice. Kako bi se korisnicima korporativnih internetskih stranica zajamčila predvidljivost, opis bi trebalo ažurirati, uključujući mogućnost da sve izmjene parametara budu lako prepoznatljive. Iako se zahtjevom za otkrivanje parametara ne bi trebala dovoditi u pitanje Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća23, usluga ni u kojem slučaju ne traži da pri ispunjavanju tog zahtjeva za otkrivanje glavnih parametara dani opis treba se temeljiti barem na stvarnim podacima o relevantnosti upotrijebljenih parametara za određivanje poretka. Postojanje ažuriranog opisa glavnih parametara također bi koristilo korisnicima internetske tražilice koji nisu korporativne internetske stranice. U nekim slučajevima pružatelji internetskih tražilica mogu na temelju obavijesti treće strane odlučiti utjecati na poredak u određenom slučaju ili povući internetsku stranicu iz poretka. Za razliku od pružatelja usluga internetskog posredovanja, od pružatelja internetskih tražilica se zbog nepostojanja ugovorne obveze između strana ne može očekivati da izravno obavijeste korisnika korporativne internetske stranice o povlačenju iz poretka ili promjeni u poretku zbog zaprimljene obavijesti. Bez obzira na to, korporativni poslovni korisnik trebao bi biti u mogućnosti provjeriti obavijest zbog koje je u konkretnom slučaju došlo do promjene u poretku ili povlačenja iz poretka, proučavanjem sadržaja obavijesti u javno dostupnoj internetskoj bazi podataka. To bi pomoglo u ublažavanju potencijalne zlouporabe obavijesti o povlačenju od strane konkurenata.

__________________

__________________

23 Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (SL L 157, 15.6.2016., str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (SL L 157, 15.6.2016., str. 1.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 a)  Kako bi poslovni korisnici imali koristi od informacija povezanih s parametrima za određivanje poretka, rezultati poretka trebali bi održavati istinsku i nesamovoljnu primjenu tih parametara i relativnu važnost parametara koje pružatelji usluga internetskog posredovanja i internetskih tražilica otkrivaju. Na primjer, ako je nekoliko poslovnih korisnika u usporedivoj situaciji u pogledu parametara koje je pružatelj otkrio kao one koji određuju poredak, oni bi trebali biti u stanju predvidjeti da će poredak odražavati njihovu sličnu situaciju u pogledu tih parametara.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 b)  Pružatelji internetskih tražilica često omogućuju korisnicima korporativnih internetskih stranica da u zamjenu za naknadu utječu na poredak rezultata pretraživanja. O takvoj praksi trebale bi biti javno dostupne jasne pojedinosti kako bi korisnici korporativnih internetskih stranica i potrošači razumjeli učinke naknade na poredak. Međutim, rezultati pretraživanja na čije je mjesto u poretku utjecala naknada trebaju biti jasno označeni kako bi ih se moglo jednostavno razlikovati u odnosu na druge rezultate pretraživanja za koje nije plaćena naknada.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima putem vlastitih usluga internetskog posredovanja ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga internetskog posredovanja koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvim je situacijama osobito važno da pružatelj usluga internetskog posredovanja djeluje na transparentan način i pruži opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, koje može primjenjivati u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici. Kako bi se zajamčila proporcionalnost, ta se obveza treba primjenjivati na razini svih usluga internetskog posredovanja, a ne na razini pojedinačne robe ili usluga koje se nude putem tih usluga.

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja ili pružatelj internetskih tražilica sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima putem vlastitih usluga internetskog posredovanja ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga internetskog posredovanja koji nisu pod njegovom kontrolom, što može pružatelju dati ekonomski poticaj i sposobnost da svoju kontrolu nad uslugom internetskog posredovanja ili internetskom tražilicom iskoristi kako bi dao tehničku ili ekonomsku prednost svojoj ponudi ili ponudama podnesenima preko poslovnog korisnika kojeg kontrolira, a koju bi mogao odbiti konkurentnim poslovnim korisnicima. Takvo bi ponašanje moglo dovesti u pitanje pošteno tržišno natjecanje i ograničiti odabir potrošača. U takvim je situacijama osobito važno da pružatelj usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice djeluje na transparentan način i pruži opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, poput zadanih postavki, u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici. Za robu ili usluge pružatelja usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice trebalo bi se smatrati da su konkurentne onima njegovih poslovnih korisnika ako se ta roba ili usluga može smatrati međusobno zamjenjivom ili zamjenjivom za potrošače koji koriste uslugu internetskog posredovanja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 a)  Bez obzira na to, svako takvo različito postupanje u uslugama internetskog posredništva može se dozvoliti samo ako ga pružatelj usluga internetskog posredništva može objektivno opravdati u skladu s općim načelima prava Unije, kao što su proporcionalnost, pravna sigurnost i opća načela koja proizlaze iz Povelje o temeljnim pravima. Nadalje, različito postupanje ne smije biti diskriminirajuće prema svim poslovnim korisnicima koji nude robu ili usluge preko njihovih usluga internetskog posredovanja i različito postupanje ne sprječava potrošače da i dalje odabiru i koriste robu i usluge koje žele, među konkurentnom robom i uslugama koje se nude preko usluge internetskog posredništva.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 b)  Neke se prakse mogu sa sigurnošću smatrati nepravednim u svim okolnostima. Te su prakse navedene u Prilogu I. ovom prijedlogu. EU-ova promatračnica platformi trebala bi stalno pratiti primjenu popisa praksi i njegove učinke na tržište te predlagati ažuriranja Komisiji.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Mogućnost pristupa podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Obrada podataka treba biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

(20)  Mogućnost pristupa podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Ovom se Uredbom od pružatelja usluga internetskog posredovanja zahtijeva transparentnost o tome koje podatke pružaju svojim poslovnim korisnicima, ali se ne utvrđuje nikakva obveza otkrivanja osobnih ili neosobnih podataka s poslovnim korisnicima, uz iznimku određenih podataka povezanih s poretkom i ocjenama poslovnih korisnika, koje poslovni korisnici trebaju moći primiti u agregiranom i anonimiziranom obliku. U svakom slučaju, obrada osobnih podataka treba biti u skladu s pravnim okvirom Unije o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama, a posebno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24, Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

__________________

__________________

24Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

24Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 a)  U skladu s Uredbom 2016/679 potrošač ima pravo primiti osobne podatke koji ga se tiču i koje je pružio kontroloru, kao što je pružatelj usluga internetskog posredovanja, u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu te ima pravo proslijediti te podatke drugom kontroloru, kao što je poslovni korisnik pružatelja usluga internetskog posredovanja.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 b)  Poslovni korisnici trebali bi moći zaprimiti anonimizirane informacije o njihovu internetskom ugledu, što znači poretke i ocjene akumulirane kod jednog pružatelja usluga internetskog posredovanja, u cilju omogućavanja poslovnim korisnicima da dobiju jasniju sliku vrijednosti njihove marke i da poboljšaju svoj uspjeh na internetskoj platformi. Trebalo bi pružiti alate kako bi se povećalo razumijevanje poslovnih korisnika u pogledu njihova ugleda te bi to bio prvi korak prema omogućavanju veće konkurencije između poslovnih korisnika, što bi potrošačima dalo pristup većem i informiranijem izboru.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20 c)  Nekoliko tijela nadležnih za tržišno natjecanje u Uniji i izvan nje otvorilo je istrage ili izrazilo namjeru da to učini u pogledu slučajeva u kojima su pružatelji usluga internetskog posredovanja iskoristili svoj dvojaki položaj kao mjesto trgovanja i kao poduzeće koje nudi robu ili usluge na istom mjestu trgovanja kako bi ostvarili ili zloupotrijebili dominantan položaj. Pristup pružatelja usluga internetskog posredovanja podacima koji su nastali tijekom transakcija poslovnog korisnika može pružatelju usluga internetskog posredovanja omogućiti da na temelju tih podataka konkurira tom poslovnom korisniku. Kako bi se zajamčila pravednost, pružatelju usluga internetskog posredovanja ne bi smjelo biti dozvoljeno da trećim osobama u komercijalne svrhe otkriva podatke nastale transakcijama poslovnog korisnika, uključujući osobe unutar njihove vlastite korporativne strukture, bez pristanka tog poslovnog korisnika, osim u slučajevima u kojima bi pružatelj usluga internetskog posredovanja podlijegao pravnoj obvezi da otkrije podatke nastale transakcijama određenog poslovnog korisnika.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu u određenim slučajevima u uvjetima upotrebe ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima ponude robu ili usluge pod povoljnijim uvjetima putem sredstava koji nisu te usluge internetskog posredovanja. U tim slučajevima predmetni pružatelji usluga trebaju utvrditi osnovu za takvo postupanje, osobito u pogledu glavnih ekonomskih, komercijalnih ili pravnih razmatranja za ograničenja. Međutim, tu obvezu transparentnosti ne treba tumačiti tako da utječe na procjenu zakonitosti takvih ograničenja u skladu s drugim zakonodavnim aktima Unije ili država članica u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući u područjima tržišnog natjecanja i nepoštenih poslovnih praksi, te na primjenu takvih propisa.

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja ne bi trebali ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim ili istim uvjetima putem druge usluge posredovanja. U određenim slučajevima pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da nude robu i usluge potrošačima po različitim uvjetima putem sredstava koja nisu te usluge. U tim slučajevima predmetni pružatelji usluga trebaju utvrditi osnovu za takvo postupanje, osobito u pogledu glavnih ekonomskih, komercijalnih ili pravnih razmatranja za ograničenja i osigurati proporcionalnost ograničenja. Bez obzira na to, ograničenje mogućnosti poslovnih korisnika da nude robu ili usluge potrošačima po različitim uvjetima putem sredstava koja nisu te usluge internetskog posredovanja, mogle bi zabraniti ili ograničiti države članice u okviru nacionalnih propisa donesenih u skladu s pravom Unije.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati interni sustav za rješavanje pritužbi. Svrha tog internog sustava za rješavanje pritužbi treba biti osiguravanje bilateralnog rješavanja znatnog udjela pritužbi od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja i relevantnog poslovnog korisnika. Nadalje, uvođenjem obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja da objavljuju informacije o funkcioniranju i djelotvornosti njihova internog sustava za rješavanje pritužbi trebalo bi se pomoći poslovnim korisnicima da razumiju vrste pitanja koja se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnost za postizanje brzog i djelotvornog bilateralnog rješenja.

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati interni sustav za rješavanje pritužbi. Taj interni sustav za rješavanje pritužbi treba biti transparentan, temeljiti se na načelima jednakog postupanja, biti nediskriminirajući i usmjeren na osiguravanje toga da znatan dio pritužbi mogu bilateralno riješiti pružatelj usluga internetskog posredovanja i relevantni poslovni korisnik u razumnom roku. Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu tijekom trajanja pritužbe zadržati na snazi odluku koju su donijeli. Pokušaji postizanja dogovora u okviru internog mehanizma za rješavanje pritužbi u skladu s ovim člankom ne utječu na prava pružatelja usluga internetskog posredovanja ili poslovnih korisnika da pokrenu sudske postupke u bilo kojem trenutku tijekom ili nakon postupka rješavanja pritužbe. Uz to, pružatelji usluga internetskog posredovanja redovito objavljuju informacije o funkcioniranju i djelotvornosti njihova internog sustava za rješavanje pritužbi kako bi pomogli poslovnim korisnicima u razumijevanju glavnih vrsta pitanja koje se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnosti za postizanje brzog i djelotvornog bilateralnog rješenja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava, od strane određenih poslovnih korisnika, u lošoj vjeri. Nadalje, u slučajevima koji se ne odnose na navodnu neusklađenost s pravnim obvezama iz ove Uredbe, interni sustavi za rješavanje pritužbi ne bi trebali biti otvoreni za pritužbe koje se odnose samo na zanemarive negativne učinke na predmetnog poslovnog korisnika. Uzimajući u obzir troškove uspostave i upravljanja takvim sustavima, prikladno je iz tih obveza izuzeti sve pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća, u skladu s relevantnim odredbama Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se minimiziralo administrativno opterećenje. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava u lošoj vjeri od strane određenih poslovnih korisnika. Nadalje, u slučajevima koji se ne odnose na navodnu neusklađenost s pravnim obvezama iz ove Uredbe, interni sustavi za rješavanje pritužbi ne bi trebali biti otvoreni za pritužbe koje se odnose samo na zanemarive učinke na predmetnog poslovnog korisnika. Uzimajući u obzir troškove uspostave i upravljanja takvim sustavima, prikladno je iz tih obveza izuzeti sve pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća, u skladu s relevantnim odredbama Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

__________________

__________________

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23 a)  Izraz „interni” ne bi se trebao tumačiti kao zabrana da se interni sustav za rješavanje pritužbi delegira vanjskom pružatelju usluga ili drugoj korporativnoj strukturi sve dok operater ima punu nadležnost i sposobnost da osigura sukladnost internog sustava za rješavanje pritužbi sa zahtjevima iz ove Uredbe.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Mirenje može biti način na koji pružatelji usluga internetskog posredovanja i njihovi poslovni korisnici mogu riješiti sporove na zadovoljavajući način, bez pokretanja sudskih postupaka, koji mogu biti dugotrajni i skupi. Stoga pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti mirenje, osobito određivanjem miritelja s kojima su spremni surađivati. Miritelje koji svoje usluge pružaju s lokacije izvan Unije trebalo bi odrediti samo ako se jamči da se upotrebom njihovih usluga predmetnim poslovnim korisnicima ni na koji način ne uskraćuje bilo kakva pravna zaštita koja im je dostupna u skladu sa zakonodavstvom Unije ili država članica, uključujući zahtjeve iz ove Uredbe i primjenjivog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka i poslovnih tajni. Kako bi bili pristupačni i pravedni te što brži, učinkovitiji i djelotvorniji, ti miritelji trebaju zadovoljavati određene kriterije.

(24)  Mirenje može biti način na koji pružatelji usluga internetskog posredovanja i njihovi poslovni korisnici mogu riješiti sporove na zadovoljavajući način, bez pokretanja sudskih postupaka, koji mogu biti dugotrajni i skupi. Stoga pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti mirenje, osobito određivanjem miritelja s kojima su spremni surađivati. Miritelje koji svoje usluge pružaju s lokacije izvan Unije trebalo bi odrediti samo ako se jamči da se upotrebom njihovih usluga predmetnim poslovnim korisnicima ni na koji način ne uskraćuje bilo kakva pravna zaštita koja im je dostupna u skladu sa zakonodavstvom Unije ili država članica, uključujući zahtjeve iz ove Uredbe i primjenjivog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka i poslovnih tajni. Kako bi bili pristupačni i pravedni te što brži, učinkovitiji i djelotvorniji, svi utvrđeni miritelji trebaju zadovoljavati određene kriterije. Miritelje treba poticati da riješe pritužbe što je prije objektivno moguće.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim. Međutim, taj udio nikad ne bi trebao iznositi manje od polovine tih troškova.

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim. Međutim, za pružatelja usluga internetskog posredovanja taj udio nikad ne bi trebao iznositi manje od polovine tih troškova, osim u slučaju da miritelj utvrdi da poslovni korisnik koji je pokrenuo slučaj nije postupao u dobroj vjeri.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25 a)  Budući da bi pružatelji usluga internetskog posredovanja uvijek trebali biti obvezni utvrditi miritelje s kojima su spremni surađivati, te da bi trebali biti obvezni sudjelovati u postupku mirenja u dobroj vjeri, obvezu mirenja trebalo bi utvrditi na način da se spriječi zlouporaba sustava mirenja od strane poslovnih korisnika. Poslovni korisnici bi kao takvi također trebali biti obvezni sudjelovati u mirenju u dobroj vjeri. Nadalje, ako je poslovni korisnik uputio nekoliko uzastopnih slučajeva koji nisu doveli do rješenja spora ili ako poslovni korisnik uputi slučaj o nečemu u vezi s čim je prethodno u postupku mirenja postupao u lošoj vjeri, pružatelj usluge internetskog posredovanja ne bi trebao u tim iznimnim slučajevima biti obvezan sudjelovati u postupku mirenja s navedenim poslovnim korisnikom. Ta iznimna situacija ne bi smjela ograničiti mogućnost da korisnik uputi slučaj u postupak mirenja ako miritelj utvrdi da predmet mirenja nije povezan s prethodnim slučajevima.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U svrhu olakšavanja rješavanja sporova koji se odnose na pružanje usluga internetskog posredovanja s pomoću postupka mirenja u Uniji, Komisija treba poticati uspostavljanje specijaliziranih miriteljskih organizacija, koje trenutačno ne postoje. Sudjelovanje miritelja koji posjeduju stručno znanje o uslugama internetskog posredovanja, internetskim tražilicama i specifičnim industrijskim sektorima u kojima se takve usluge pružaju treba pridonijeti povjerenju obiju strana u postupak mirenja i povećati vjerojatnost da će postupak dovesti do brzog, pravednog i zadovoljavajućeg ishoda.

(26)  U svrhu olakšavanja rješavanja sporova koji se odnose na pružanje usluga internetskog posredovanja s pomoću postupka mirenja u Uniji, Komisija treba, zajedno s državama članicama, poticati uspostavljanje specijaliziranih miriteljskih organizacija, koje trenutačno ne postoje. Sudjelovanje miritelja koji posjeduju stručno znanje o uslugama internetskog posredovanja, internetskim tražilicama i specifičnim industrijskim sektorima u kojima se takve usluge pružaju treba pridonijeti povjerenju obiju strana u postupak mirenja i povećati vjerojatnost da će postupak dovesti do brzog, pravednog i zadovoljavajućeg ishoda.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Različiti čimbenici, kao što su ograničena financijska sredstva, strah od odmazde i isključivi izbor prava i odredbe o isključivom izboru prava i foruma u uvjetima upotrebe, mogu ograničiti djelotvornost postojećih mogućnosti za sudsku pravnu zaštitu, osobito onih u kojima se zahtijeva da poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica djeluju pojedinačno i na način da se može utvrditi njihov identitet. Kako bi se zajamčila djelotvorna primjena ove Uredbe, organizacijama, udruženjima koja predstavljaju poslovne korisnike ili korisnike korporativnih internetskih stranica i određenim javnim tijelima uspostavljenima u državama članicama treba omogućiti pokretanje postupka pred nacionalnim sudovima. Svrha tog pokretanja postupka pred nacionalnim sudovima trebala bi biti zaustavljanje ili zabrana kršenja pravila utvrđenih u ovoj Uredbi i sprečavanje buduće štete koja može ugroziti održive poslovne odnose u ekonomiji internetskih platformi. Kako bi se zajamčilo da to pravo ostvaruju na djelotvoran i prikladan način, takve organizacije ili udruženja trebaju zadovoljiti određene kriterije. S obzirom na poseban status relevantnih javnih tijela u državama članicama u kojima su uspostavljena, trebalo bi zahtijevati samo da im je u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog prava izričito povjereno pokretanje takvih postupaka u kolektivnom interesu predmetnih stranaka ili u općem interesu, bez potrebe da podliježu tim kriterijima. To pokretanje postupka ni na koji način ne smije utjecati na prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica na pokretanje sudskog postupka na pojedinačnoj osnovi.

(27)  Različiti čimbenici, kao što su ograničena financijska sredstva, strah od odmazde i isključivi izbor prava i odredbe o isključivom izboru prava i foruma u uvjetima upotrebe, mogu ograničiti djelotvornost postojećih mogućnosti za sudsku pravnu zaštitu, osobito onih u kojima se zahtijeva da poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica djeluju pojedinačno i na način da se može utvrditi njihov identitet. Kako bi se zajamčila djelotvorna primjena ove Uredbe, organizacijama, udruženjima koja predstavljaju poslovne korisnike ili korisnike korporativnih internetskih stranica i određenim javnim tijelima uspostavljenima u državama članicama treba omogućiti pokretanje postupka pred nacionalnim sudovima. Svrha tog pokretanja postupka pred nacionalnim sudovima trebala bi biti zaustavljanje ili zabrana kršenja pravila utvrđenih u ovoj Uredbi i sprečavanje buduće štete koja može ugroziti održive poslovne odnose u ekonomiji internetskih platformi, uključujući one MSP-ova i mikropoduzeća. Kako bi se zajamčilo da to pravo ostvaruju na djelotvoran i prikladan način, takve organizacije ili udruženja trebaju zadovoljiti određene kriterije, osobito u pogledu transparentnosti financiranja. Države članice trebale bi biti obvezne uspostaviti ili imenovati takva javna tijela. Za relevantna javna tijela trebalo bi zahtijevati samo da im je u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog prava izričito povjereno pokretanje takvih postupaka u kolektivnom interesu predmetnih stranaka ili u općem interesu, bez potrebe da podliježu tim kriterijima. To pokretanje postupka ni na koji način ne smije utjecati na prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica na pokretanje sudskog postupka na pojedinačnoj osnovi.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27 a)  Za kršenje odredbi ove Uredbe u određenim će se slučajevima zahtijevat brza i fleksibilna provedba zakonodavstva. Tijela za provedbu koja su osnovale ili imenovale države članice trebaju biti odgovorna za primjerenu i učinkovitu provedbu ove Uredbe. Predstavničke organizacije, udruženja ili javna tijela utvrđena u ovoj Uredbi trebali bi uz proceduru za sudske postupke uspostaviti i tijela za provedbu. Odluke tijela za provedbu mogu biti osporene u sudskim postupcima u skladu s odgovarajućim nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27 b)  Nužno je pomno praćenje primjene ove Uredbe. Države članice trebale bi odrediti nacionalna tijela koja će od pružatelja usluga internetskog posredovanja i internetskih tražilica zahtijevati relevantne informacije koje su potrebne za praćenje i provedbu ove Uredbe. Informacije koje ta tijela prikupe trebaju se dostaviti na zahtjev Komisiji i Promatračnici EU-a za platforme.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28 a)  U cilju osiguravanja transparentnosti i odgovornosti, te zbog njene predviđene uloge i zadaća, Promatračnica EU-a za platforme trebala bi dobiti ulogu u okviru ove Uredbe, pored toga što je uspostavljena kao stručna skupina odlukom Komisije (2018)2393. Promatračnica bi trebala neovisno i u javnom interesu izvršavati zadaće koje su joj dodijeljene ovom Uredbom, te bi je, kako bi se to omogućilo, trebali sačinjavati nezavisni stručnjaci s dokazanim stručnim znanjem i iskustvom u području ekonomije internetskih platformi.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Komisija bi ovu Uredbu trebala redovito ocjenjivati, osobito kako bi se utvrdilo jesu li potrebne izmjene s obzirom na relevantni tehnološki razvoj ili kretanja na tržištu.

(29)  Komisija bi ovu Uredbu trebala redovito ocjenjivati i pomno pratiti njezine učinke na ekonomiju internetskih platformi, osobito kako bi se utvrdilo jesu li potrebne izmjene s obzirom na relevantni tehnološki razvoj ili kretanja na tržištu, te nakon tog ocjenjivanja poduzeti odgovarajuće mjere. S obzirom na to da će se taj sektor brzo razvijati u predstojećim godinama, moglo bi se pokazati potrebnim ovu Uredbu popratiti dodatnim i preskriptivnijim zakonodavstvom ako se pokaže da odredbe o transparentnosti i pravednosti utvrđene ovom Uredbom nisu dovoljne za rješavanje budućih neravnoteža i nepoštenih trgovinskih praksi.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići cilj ove Uredbe, a to je osiguravanje pravednog, predvidivog, održivog i pouzdanog internetskog poslovnog okruženja, nego se taj cilj zbog njegova opsega i učinaka na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(31)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići cilj ove Uredbe, a to je osiguravanje jasnog, pravednog, predvidivog, održivog i pouzdanog internetskog poslovnog okruženja, nego se taj cilj zbog njegova opsega i učinaka na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Prikladno je pojasniti da ova Uredba ne bi smjela utjecati na primjenu relevantnih pravila zakonodavstva Unije koja se primjenjuju na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, u području tržišnog natjecanja, zaštite potrošača, elektroničke trgovine i financijskih usluga.

(32)  Prikladno je pojasniti da ova Uredba ne bi smjela utjecati na primjenu relevantnih pravila zakonodavstva Unije koja se primjenjuju na, primjerice, pravosudnu suradnju u građanskim stvarima, u području tržišnog natjecanja, zaštite potrošača, elektroničke trgovine i financijskih usluga, te da se njome ne dovode u pitanje nacionalna pravila kojima se, u skladu s pravom Unije, reguliraju nepoštene poslovne prakse.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu internetskih tražilica uživaju prikladnu transparentnost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu internetskih tražilica uživaju prikladnu transparentnost, pravednost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba primjenjuje na usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili boravište u Uniji i koji, putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, nude robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili boravište u Uniji i koji, putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, nude robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga i neovisno o pravu koje je inače mjerodavno.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 1. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Obveze utvrđene za pružatelje usluga internetskog posredovanja u ovoj Uredbi primjenjuju se na pružatelje pomoćnih operativnih sustava kada operativni sustav sam po sebi djeluje kao usluga internetskog posredovanja u smislu članka 2. stavka 2.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Ova se Uredba ne primjenjuje na internetske platne usluge ili alate za internetsko oglašavanje ili razmjene internetskog oglašavanja koji se ne pružaju u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija i koji ne uključuju ugovorni odnos s potrošačima.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 c.  Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje pravo Unije i nacionalna pravila kojima se, u skladu s pravom Unije, reguliraju nepoštene poslovne prakse.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „poslovni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi robu ili usluge putem usluga internetskog posredovanja u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

(1)  „poslovni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi robu ili usluge putem usluga internetskog posredovanja u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem, što uključuje fizičke osobe koje osobno djeluju kao trgovci preko usluga internetskog posredovanja;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  omogućuju poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome gdje se te transakcije u konačnici zaključuju;

(b)  omogućuju poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome gdje se te transakcije u konačnici zaključuju, osim u slučaju da je usluga olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača samo marginalna;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a)  „pomoćni operativni sustavi” znači softver koji ispunjava sve zahtjeve navedene u nastavku:

 

a)  pomoćnim operativnim sustavom osigurava se osnovno ključno funkcioniranje mobilnog uređaja ili povezanog zvučnika;

 

b)  usko je povezan s uslugom internetskog posredovanja koja kontrolira glavni kanal putem kojeg se aplikacije mogu instalirati u operativni sustav;

 

c)  razvoj i ažuriranje operativnog sustava, izravno ili neizravno, osigurava ili kontrolira pružatelj povezane usluge internetskog posredovanja;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 b)  „pružatelj pomoćnih operativnih sustava” znači svaka fizička ili pravna osoba koja pruža ili nudi pružanje pomoćnih operativnih sustava;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga koja korisniku omogućuje da izvršava pretraživanja u načelu svih internetskih stranica ili internetskih stranica na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi koji je u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa, a rezultat su poveznice na kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane sa zatraženim sadržajem;

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga koja korisniku omogućuje da upisuje upite i izvršava pretraživanja u načelu svih internetskih stranica ili internetskih stranica na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi koji je u obliku ključne riječi, glasovne naredbe, rečenice ili nekog drugog unosa, te vraća rezultate u kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane sa zatraženim sadržajem;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetske stranice kako bi potrošačima ponudila robu ili usluge u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetsko sučelje, odnosno bilo koji softver te uključujući internetske stranice i mobilne aplikacije, kako bi potrošačima ponudila robu ili usluge u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „poredak” znači relativna prednost dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje za potrošače indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju potrošače, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

(8)  „poredak” znači relativna prednost dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „uvjeti upotrebe” znači svi uvjeti, odredbe i ostale informacije, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, kojima je uređen ugovorni odnos između pružatelja usluga internetskog posredovanja i njegovih poslovnih korisnika te koje jednostrano određuje pružatelj usluga internetskog posredovanja.

(10)  „uvjeti upotrebe” znači svi uvjeti, odredbe i ostale informacije, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, kojima je uređen ugovorni odnos između pružatelja usluga internetskog posredovanja i njegovih poslovnih korisnika.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  „pomoćna roba i usluge” znači roba i usluge koje se potrošaču nude prije dovršenja transakcije pokrenute u okviru usluge internetskog posredovanja kao dodatak i dopuna primarnoj robi ili uslugama koje preko usluge internetskog posredovanja nudi poslovni korisnik.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. − točka 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 b)  „mirenje” znači svaki strukturirani postupak kako je definirano člankom 3. točkom (a) Direktive (EU) 2008/52 Europskog parlamenta i Vijeća;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 c)  „Promatračnica EU-a za platforme” znači Promatračnica EU-a za ekonomiju internetskih platformi, koja je uspostavljena u skladu s Odlukom Komisije C(2018)2393.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Mjere za sprečavanje izbjegavanja obveza

 

Pružatelji usluga internetskog posredovanja ne smiju upotrebljavati nikakve programe ili usluge, uključujući pomoćne operativne sustave, koje sami pružaju ili kontroliraju, kako bi zaobišli obveze koje se ovom Uredbom nameću pružateljima usluga internetskog posredovanja.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  uključuju samo pravedne i razmjerne klauzule;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sastavljeni su na jasan i nedvosmislen način;

(a)  sastavljeni su na jasan i razumljiv način;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  njima se utvrđuju nepristrani razlozi za odluke o obustavi ili prekidu, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima.

(c)  njima se utvrđuju nediskriminirajući razlozi za odluke o obustavi, prekidu ili bilo kojem drugom načinu ograničavanja, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  uključuju informacije o svim dodatnim kanalima za distribuciju i potencijalnim povezanim programima putem kojih bi pružatelj usluga internetskog posredovanja mogao distribuirati robu i usluge koje nudi poslovni korisnik;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  uključuju opće informacije o učincima uvjeta upotrebe na vlasništvo i kontrolu prava intelektualnog vlasništva.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uvjeti upotrebe ili njihove odredbe koje ne ispunjavaju zahtjeve iz stavka 1. nisu obvezujući za predmetne poslovne korisnike ako takvu neusklađenost utvrdi nadležni sud.

2.  Uvjeti upotrebe ili njihove odredbe koje ne ispunjavaju zahtjeve iz stavka 1. smatraju se ništavnima ako takvu neusklađenost utvrdi nadležni sud.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja obavještavaju predmetne poslovne korisnike o svim predviđenim izmjenama svojih uvjeta upotrebe.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja obavještavaju na trajnom nosaču podataka predmetne poslovne korisnike o svim izmjenama svojih uvjeta upotrebe.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predviđene izmjene ne primjenjuju se prije isteka roka za dostavljanje obavijesti, koji je razuman i razmjeran naravi i opsegu predviđenih izmjena i njihovih posljedica za predmetnog poslovnog korisnika. Taj rok iznosi najmanje 15 dana od datuma na koji pružatelj usluga internetskog posredovanja obavijesti predmetne poslovne korisnike o predviđenim izmjenama.

Izmjene se ne primjenjuju prije isteka roka za dostavljanje obavijesti, koji je razuman i razmjeran naravi i opsegu izmjena i njihovih posljedica za predmetnog poslovnog korisnika. Taj rok iznosi najmanje 15 dana od datuma na koji pružatelj usluga internetskog posredovanja obavijesti predmetne poslovne korisnike o izmjenama. Ako poslovni korisnik zbog izmjena mora napraviti znatne tehničke prilagodbe svoje robe ili usluga, taj rok iznosi najmanje 30 dana. Poslovnom korisniku omogućeno je da raskine ugovor u roku od 15 dana od primitka te obavijesti ako su te izmjene štetne za njega.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Stavljanje u ponudu nove ili ažurirane robe ili usluga preko usluge internetskog posredovanja tijekom petnaestodnevnog roka za dostavljanje obavijesti smatra se jasnom potvrdnom radnjom kojom se poslovni korisnik odriče tog roka.

 

U slučajevima u kojima je rok za dostavljanje obavijesti 30 dana jer poslovni korisnik zbog izmjena uvjeta upotrebe mora napraviti znatne tehničke prilagodbe svoje robe ili usluga, ne smatra se da se poslovni korisnik automatski odriče tog roka ako stavi u ponudu novu ili ažuriranu robu ili usluge.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Stavak 3. ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe pravnoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti svoje uvjete upotrebe na način koji mu ne dopušta da poštuje rok za slanje obavijesti iz drugog podstavka stavka 3.

5.  Rokovi za dostavljanje obavijesti iz stavka 3. ne primjenjuju se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja:

 

(a)  podliježe pravnoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti svoje uvjete upotrebe na način koji mu ne dopušta da poštuje rokove za dostavljanje obavijesti iz drugog podstavka stavka 3.;

 

(b)  mora reagirati na nepredviđenu i neposrednu opasnost koja bi usluzi internetskog posredovanja, njezinim potrošačima ili drugim korisnicima mogla naštetiti ili predstavljati sigurnosni problem za njih, uključujući u vezi s prijevarama, zlonamjernim programima, neželjenom poštom, povredama podataka ili drugim kibersigurnosnim rizicima.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja osiguravaju da je robna marka koja se odnosi na poslovnog korisnika i njegovu robu i usluge lako prepoznatljiva tijekom cijelog postupka posredovanja.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obustava i prekid

Obustava, ograničenja i prekid

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči obustaviti ili prekinuti, u cijelosti ili djelomično, pružanje usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tom poslovnom korisniku dostaviti izjavu s razlozima za tu odluku bez nepotrebnog odgađanja.

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči obustaviti, ograničiti ili prekinuti, u cijelosti ili djelomično, pružanje usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tog poslovnog korisnika o tome obavijestiti barem 15 dana prije provođenja te odluke, te mu dostaviti izjavu s razlozima za tu odluku.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 4. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Stavak 1. ne primjenjuje se ako:

 

(a)  pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe zakonskoj obvezi obustave, ograničavanja ili prekida, u cijelosti ili djelomično, pružanja svojih usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku;

 

(b)  pružatelj usluga internetskog posredovanja postupa kako bi zaštitio potrošače na temelju opravdane sumnje koja se odnosi na nezakoniti sadržaj, sigurnost proizvoda ili usluge, krivotvorenje, prijevaru ili prikladnost proizvoda ili usluge za maloljetnike;

 

(c)  pružatelj usluga internetskog posredovanja može dokazati da je dotični korisnik više puta prekršio primjenjive uvjete upotrebe, što je dovelo do njihove obustave, ograničenja ili prekida.

 

U takvim se slučajevima poslovnom korisniku odmah dostavlja izjava s razlozima.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na primjenjivu nepristranu osnovu ili osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c).

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. ili 1.a sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na primjenjivu nediskriminirajuću osnovu ili osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c). Ako je obustava, ograničenje ili prekid rezultat obavijesti treće strane, sadržaj navedene obavijesti uključuje se u izjavu s razlozima.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 4. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Stavak 2. ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe zakonskoj obvezi prema kojoj ne smije dostaviti konkretne činjenice ili okolnosti ili upućivanje na primjenjivu osnovu ili osnove, ili ako pružatelj usluga internetskog posredovanja može dokazati da je dotični korisnik više puta prekršio primjenjive uvjete upotrebe, što je dovelo do njihove obustave, ograničenja ili prekida.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Prekidu, ograničenju i obustavi će, ako je to moguće i razmjerno, prethoditi obavijest i mogućnost za pojašnjenje ili ponovnu uspostavu usklađenosti. Ako se prekid, ograničenje ili obustava temelje na prekršaju uvjeta upotrebe koji se može ispraviti i nije počinjen u lošoj namjeri, pružatelj usluga internetskog posredovanja nastoji ponovno uspostaviti pružanje usluga poslovnom korisniku čim on ispravi tu neusklađenost. Ako se utvrdi da je prekid ili obustava pogreška, bez odgađanja se ponovno uspostavlja pružanje usluga poslovnom korisniku, pod istim uvjetima kao i prije prekida, ograničenja ili obustave.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe utvrđuju najvažnije parametre za određivanje poretka i razloge za relativnu važnost tih parametara u odnosu na druge parametre.

Ne dovodeći u pitanje stavak 4., pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe utvrđuju parametre za određivanje poretka i razloge za relativnu važnost tih parametara. Ako otkrivanje svih parametara u uvjetima upotrebe nije tehnički moguće ili ako bi to imalo učinak otkrivanja pondera svih pojedinačnih parametara, predstavljaju se samo glavni parametri i razlozi njihove relativne važnosti.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Pružatelji usluga internetskog posredovanja osiguravaju da poredak odražava neproizvoljnu primjenu objavljenih parametara za određivanja poretka i njihovu relativnu važnost.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako ti parametri obuhvaćaju mogućnost utjecaja na poredak u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu koju poslovni korisnik plaća predmetnom pružatelju usluga internetskog posredovanja, pružatelj usluga internetskog posredovanja u svoje uvjete upotrebe uključuje i opis tih mogućnosti i učinke takve naknade na poredak.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilikom prikaza rezultata, pružatelj usluga internetskog posredovanja kraj svakog poretka objavljuje je li i u kojoj mjeri na taj poredak utjecala razlika u postupanju, ili izravna ili neizravna naknada, ugovorni odnosi ili odnosi izravnog vlasništva.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja za korisnike korporativnih internetskih stranica utvrđuju glave parametre za određivanje poretka navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasnom i nedvosmislenom jeziku na internetskim tražilicama tih pružatelja usluga. Dužni su taj popis održavati ažuriranim.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 4., pružatelji usluga internetskog posredovanja utvrđuju parametre za određivanje poretka i razloge za relativnu važnost tih parametara navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasnom i razumljivom jeziku na internetskim tražilicama tih pružatelja usluga. Dužni su taj popis održavati ažuriranim. Ako otkrivanje svih parametara u uvjetima upotrebe nije tehnički moguće ili ako bi to imalo učinak otkrivanja pondera svih pojedinačnih parametara, predstavljaju se samo glavni parametri i razlozi njihove relativne važnosti.

 

Pružatelji internetskih tražilica osiguravaju da poredak odražava neproizvoljnu primjenu objavljenih parametara za određivanja poretka i njihovu relativnu važnost.

 

Ako ti parametri obuhvaćaju mogućnost utjecaja na poredak u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu koju poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica plaćaju predmetnom pružatelju, taj pružatelj također navodi opis tih mogućnosti i učinke takve naknade na poredak.

 

Prilikom prikaza rezultata, pružatelj internetske tražilice kraj svakog poretka objavljuje je li i u kojoj mjeri na taj poredak utjecala razlika u postupanju, uključujući različitu poziciju i prikaz, ili izravna ili neizravna naknada, ugovorni odnosi ili odnosi izravnog vlasništva.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 5. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Ako je pružatelj internetske tražilice nakon obavijesti treće strane izmijenio poredak u određenom slučaju ili povukao iz ponude određenu internetsku stranicu, pružatelj nudi korisniku korporativnih internetskih stranica mogućnost da provjeri sadržaj obavijesti u javno dostupnoj internetskoj bazi podataka.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri usklađivanju sa zahtjevima ovog članka od pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica ne zahtijeva se otkrivanje poslovnih tajni kako su definirane člankom 2. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/943.

4.  Pri usklađivanju sa zahtjevima ovog članka od pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica ne zahtijeva se otkrivanje informacija za koje postoji utemeljena izvjesnost da bi rezultirale omogućavanjem obmane potrošača preko manipulacije rezultata pretraživanja. Ovim se člankom ne dovodi u pitanje Direktiva (EU) 2016/943.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Kako bi se olakšalo osiguravanje usklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica sa zahtjevima iz ovog članka i provođenje tih zahtjeva, Komisija zahtjevima za transparentnost utvrđenima ovim člankom prilaže i smjernice.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Pomoćna roba i usluge

 

1.  Ako se potrošačima nudi pomoćna roba i usluge, uključujući financijske proizvode, putem usluge internetskog posredovanja, bilo od strane pružatelja usluge internetskog posredovanja bilo od treće strane, pružatelji usluge internetskog posredovanja navode u svojim uvjetima upotrebe opis pomoćnih roba i usluga koje se nude te navode je li poslovnom korisniku također dozvoljeno da nudi svoju pomoćnu robu i usluge preko usluge internetskog posredovanja i pod kojim uvjetima.

 

2.  Pružatelj usluge internetskog posredovanja na zahtjev poslovnog korisnika dostavlja popis pomoćnih dobara ili usluga koji se nude kao dopuna i dodatak uz robu ili usluge koje nudi poslovni korisnik. U trenutku ponude dodatne robe i usluga pružatelji usluga internetskog posredovanja jasno i vidljivo naznačuju tko pruža pomoćnu robu i usluge.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 6. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Pružatelji internetskih tražilica navode opis svih različitih postupanja koja primjenjuju ili bi mogli primjenjivati u pogledu, s jedne strane, robe ili usluga koje potrošačima putem tih internetskih tražilica nudi sam pružatelj usluga ili neki korisnik korporativnih internetskih stranica pod njegovom kontrolom i, s druge strane, drugih korisnika korporativnih internetskih stranica.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opis iz stavka 1. obuhvaća barem, gdje je to primjenjivo, različita postupanja putem posebnih mjera koje poduzima pružatelj usluga internetskog posredovanja ili njegova ponašanja u pogledu sljedećega:

2.  Opis iz stavaka 1. i 1.a obuhvaća barem, gdje je to primjenjivo, različita postupanja putem posebnih mjera koje poduzima pružatelj usluga internetskog posredovanja ili pružatelj internetskih tražilica, ili njihova ponašanja u pogledu sljedećega:

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pristupa koji pružatelj usluga ili poslovni korisnici koje on kontrolira mogu imati osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

(a)  pristupa koji pružatelj usluga ili poslovni korisnici koje on kontrolira mogu imati osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici, korisnici korporativnih internetskih stranica ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poretka;

(b)  poretka i prethodno konfiguriranih postavki koje se odnose na robu ili usluge koje potrošačima putem tih usluga internetskog posredovanja nudi ili sam pružatelj ili bilo koji poslovni korisnici koje taj pružatelj kontrolira, s jedne strane, i drugi poslovni korisnici, s druge strane;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izravne ili neizravne naknade naplaćene za upotrebu predmetnih usluga internetskog posredovanja;

(c)  izravne ili neizravne naknade naplaćene za upotrebu predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica ili bilo kakvih pomoćnih usluga te bilo kakve tehničke ili ekonomske koristi koju ne pruža svim poslovnim korisnicima ili korisnicima korporativnih internetskih stranica;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pristupa ili uvjeta za upotrebu usluga koje su izravno povezane s predmetnim uslugama internetskog posredovanja ili predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na njih.

(d)  pristupa ili uvjeta za upotrebu usluga ili funkcionalnosti koje su izravno povezane s predmetnim uslugama internetskog posredovanja ili internetskim tražilicama ili predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na njih.

 

__________________

 

 

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 6. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja s robom ili uslugama koje potrošačima preko tih usluga internetskog posredovanja nudi sam taj pružatelj usluga ili bilo koji poslovni korisnici koje taj pružatelj kontrolira, s jedne strane, i, s druge strane, s konkurentnom robom ili uslugama koje preko usluga internetskog posredovanja nude drugi poslovni korisnici postupaju na jednak način, bez diskriminacije, osim u slučaju da se takvo različito postupanje primjenjuje na nediskriminirajući način na sve druge poslovne korisnike i da može biti objektivno opravdano u skladu s općim načelima prava Unije. Različito postupanje ne smije spriječiti potrošače da pristupaju robi i uslugama koje preferiraju među onima koji se nude preko usluge internetskog posredovanja.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Nepoštene poslovne prakse

 

Pružatelji usluga internetskog posredovanja ne smiju sudjelovati u nepoštenim poslovnim praksama kako su navedene u Prilogu I. Tim se popisom ne dovodi u pitanje drugo pravo Unije ili nacionalno pravo koje države članice primjenjuju u skladu s pravom Unije kao ni obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja koje proizlaze iz tog prava.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 7. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Pružatelji internetskih tražilica navode opis, dostupan na internetskim tražilicama tih pružatelja, tehničkog pristupa ili nepostojanja takvog pristupa poslovnih korisnika bilo kakvim osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje korisnici korporativnih internetskih stranica ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih internetskih tražilica ili koji su nastali pri pružanju tih usluga.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Putem opisa iz stavka 1. pružatelji usluga internetskog posredovanja na prikladan način obavješćuju poslovne korisnike barem o sljedećem:

2.  Opis iz stavka 1. ili 1.a koji daju pružatelji usluga internetskog posredovanja ili pružatelji internetskih tražilica dovoljno je adekvatan da se njime obavješćuje poslovne korisnike ili korisnike korporativnih internetskih korisnika barem o sljedećem:

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja ili pružatelj internetske tražilice pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica ili potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ima li poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(b)  ima li poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku ili korisniku korporativnih internetskih stranica i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ima li, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, uključujući u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja svim poslovnim korisnicima i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima.

(c)  ima li, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, uključujući u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica svim poslovnim korisnicima ili korisnicima korporativnih internetskih stranica i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 7. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Poslovni korisnici imaju pravo dobiti anonimizirane ocjene i recenzije ili druge anonimizirane i agregirane podatke koji se odnose na njihove ocjene i recenzije na usluzi internetskog posredovanja, bez obzira na to jesu li takve podatke sami dali pružatelju usluga internetskog posredovanja, u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Pružatelju usluga internetskog posredovanja nije dopušteno da u komercijalne svrhe trećim osobama, uključujući osobe unutar vlastite poslovne strukture, otkriva podatke dobivene tijekom transakcija poslovnog korisnika bez izričitog pristanka tog poslovnog korisnika. Ovaj stavak ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe pravnoj obvezi otkrivanja podataka dobivenih tijekom transakcija poslovnog korisnika.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 c.  Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje primjena Uredbe (EU) br. 2016/679.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pri pružanju svojih usluga pružatelji usluga internetskog posredovanja ograniče sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim uvjetima putem sredstava koja su različita od tih usluga, u svojim uvjetima upotrebe navode razloge za to ograničenje i te razloge čine lako dostupnima javnosti. Ti razlozi moraju sadržavati glavna ekonomska, komercijalna ili pravna razmatranja za ta ograničenja.

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja ne smiju ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim ili istim uvjetima preko druge usluge internetskog posredovanja.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 8. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Za bilo kakva druga ograničenja u pogledu nuđenje drugačijih uvjeta preko drugih kanala, osim onih ograničenja koja su zabranjena stavkom 1., pružatelji usluga internetskog posredovanja koji ograniče sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim uvjetima putem kanala koji su različiti od tih usluga, u svojim uvjetima upotrebe navode razloge za to ograničenje te osiguravaju da su ti razlozi lako dostupni javnosti. Ti razlozi moraju sadržavati glavna ekonomska, komercijalna ili pravna razmatranja za ta ograničenja. Ta ograničenja su razmjerna i opravdana legitimnim interesom pružatelja.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Obveza iz stavka 1. ne utječe na zabrane ili ograničenja u pogledu nametanja takvih ograničenja koji proizlaze iz primjene drugih pravila Unije ili iz nacionalnih pravila koja su u skladu sa zakonodavstvom Unije i kojima podliježu pružatelji usluga internetskog posredovanja.

2.  Države članice mogu zabraniti ili ograničiti ograničenja iz stavka1.a ili druga ograničenja osim onih iz stavka 1. u svojim nacionalnim pravilima donesenima u skladu s pravom Unije.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Taj je interni sustav rješavanja pritužbi lako dostupan poslovnim korisnicima. Poslovnim korisnicima omogućuje da izravno podnose pritužbe predmetnom pružatelju usluga u pogledu sljedećih pitanja:

Taj je interni sustav rješavanja pritužbi lako dostupan i besplatan poslovnim korisnicima te se njime osigurava rješavanje pritužbi u razumnom roku. Temelji se na načelima transparentnosti i jednakog postupanja. Poslovnim korisnicima omogućuje da izravno podnose pritužbe predmetnom pružatelju usluga u pogledu sljedećih pitanja:

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  navodne neusklađenosti tog pružatelja usluga s bilo kojom pravnom obvezom utvrđenom u ovoj Uredbi koja negativno utječe na podnositelja pritužbe;

(a)  navodne neusklađenosti tog pružatelja usluga s bilo kojom pravnom obvezom utvrđenom u ovoj Uredbi koja utječe na podnositelja pritužbe;

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  tehnoloških pitanja koja se izravno odnose na pružanje usluga internetskog posredovanja te koja imaju nezanemariv negativan učinak na podnositelja pritužbe,

(b)  tehnoloških pitanja koja se izravno odnose na pružanje usluga internetskog posredovanja te koja imaju nezanemariv učinak na podnositelja pritužbe,

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  mjera koje poduzima taj pružatelj ili njegova postupanja koje se izravno odnosi na pružanje usluga internetskog posredovanja te koje ima nezanemariv negativan učinak na podnositelja pritužbe.

(c)  mjera koje poduzima taj pružatelj ili njegova postupanja koje se izravno odnosi na pružanje usluga internetskog posredovanja te koje ima nezanemariv učinak na podnositelja pritužbe.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  brzo i djelotvorno obrađivati pritužbe, uzimajući u obzir važnost i složenog nastalog problema,

(b)  brzo i djelotvorno obrađivati pritužbe, uzimajući u obzir važnost i složenog nastalog problema, uz davanje prvog odgovora u roku od 15 dana u svim slučajevima;

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe, pojedinačno i upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika.

(c)  obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe, pojedinačno i upotrebom jasnog i razumljivog jezika.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja na godišnjoj osnovi utvrđuju i stavljaju na raspolaganje javnosti informacije o funkcioniranju i djelotvornosti internog sustava za rješavanje pritužbi.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja utvrđuju i stavljaju na raspolaganje javnosti informacije o funkcioniranju i djelotvornosti internog sustava za rješavanje pritužbi. Obvezni su pobrinuti se za ažuriranost tih informacija.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te informacije obuhvaćaju ukupan broj podnesenih pritužbi, predmet pritužbi, vrijeme potrebno za obradu pritužbi i odluke donesene u pogledu pritužbi.

Te informacije obuhvaćaju ukupan broj podnesenih pritužbi, glavne vrste pritužbi, prosječno vrijeme potrebno za obradu pritužbi i agregirane podatke u vezi s ishodom pritužbi.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u dobroj vjeri sudjeluju u svim pokušajima postizanja dogovora putem mirenja koje provode miritelji utvrđeni u skladu sa stavkom 1. u svrhu postizanja dogovora o rješavanju spora.

3.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja i poslovni korisnici u dobroj vjeri sudjeluju u svim pokušajima postizanja dogovora putem mirenja koje provode miritelji utvrđeni u skladu sa stavkom 1. u svrhu postizanja dogovora o rješavanju spora.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja snose razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka i veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu. Međutim, pružatelji usluga internetskog posredovanja u svakom slučaju snose najmanje polovinu ukupnih troškova.

4.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja snose razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka i veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu. Međutim, pružatelji usluga internetskog posredovanja u svakom slučaju snose najmanje polovinu ukupnih troškova, osim u slučajevima kada miritelj utvrdi da poslovni korisnik nije postupao u dobroj vjeri ili da pokušava zlouporabiti postupak mirenja.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4 a.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja nisu obvezni sudjelovati u postupku mirenja ako poslovni korisnik pokrene postupak o nečemu u vezi s čim je taj poslovni korisnik ranije pokrenuo postupak mirenja, a miritelj je tada utvrdio da poslovni korisnik nije postupao u dobroj vjeri. Pružatelji usluga internetskog posredovanja također nisu obvezni sudjelovati u postupku mirenja s poslovnim korisnicima koji su miritelju opetovano upućivali slučajeve koji su završili neuspjelim postupkom mirenja.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Pokušaj postizanja dogovora putem mirenja o rješavanju spora u skladu s ovim člankom ne utječe na prava pružatelja usluga internetskog posredovanja i predmetnih poslovnih korisnika da pokrenu sudske postupke u bilo kojem trenutku tijekom ili nakon postupka mirenja.

5.  Pokušaj postizanja dogovora putem mirenja o rješavanju spora u skladu s ovim člankom ne utječe na prava pružatelja usluga internetskog posredovanja i predmetnih poslovnih korisnika da pokrenu sudske postupke u bilo kojem trenutku prije, tijekom ili nakon postupka mirenja.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja utvrđuju i javnosti čine lako dostupnim informacije o funkcioniranju i djelotvornosti mirenja povezanog s njihovim aktivnostima. Oni su obvezni pobrinuti se za ažuriranost tih informacija.

 

Te informacije obuhvaćaju ukupan broj slučajeva mirenja, glavne vrste slučajeva mirenja, prosječno vrijeme potrebno za obradu slučajeva mirenja i agregirane podatke u vezi s ishodom slučajeva mirenja.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija potiče pružatelje internetskih usluga te organizacije i udruženja koja ih zastupaju da pojedinačno ili zajednički uspostave jednu organizaciju ili više organizacija koje pružaju usluge mirenja, a koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 10. stavku 2., u svrhu omogućivanja izvansudskog rješavanja sporova s poslovnim korisnicima nastalih u vezi s pružanjem tih usluga, osobito uzimajući u obzir prekograničnu prirodu usluga internetskog posredovanja.

Komisija i države članice potiču pružatelje internetskih usluga te organizacije i udruženja koja ih zastupaju da pojedinačno ili zajednički uspostave jednu organizaciju ili više organizacija koje pružaju usluge mirenja, a koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 10. stavku 2., u svrhu omogućivanja izvansudskog rješavanja sporova s poslovnim korisnicima nastalih u vezi s pružanjem tih usluga, osobito uzimajući u obzir prekograničnu prirodu usluga internetskog posredovanja.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 12. stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Države članice osiguravaju da njihova relevantna javna tijela uspostave registar nezakonitih radnji u vezi s kojima su nacionalni sudovi izdali sudske zabrane kako bi se pružila osnova za najbolju praksu i informiranje drugih javnih tijela ili tijela vlasti država članica.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Organizacije ili udruženja imaju pravo iz stavka 1. samo ako u trenutku pokretanja postupka ispunjavaju sve zahtjeve navedene u nastavku:

Organizacije ili udruženja imaju pravo iz stavka 1. samo ako u trenutku pokretanja postupka i tijekom trajanja postupka i dalje ispunjavaju sve zahtjeve navedene u nastavku:

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako nastoje ostvariti ciljeve koji su u kolektivnom interesu skupine poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica koje zastupaju;

(b)  ako nastoje ostvariti ciljeve koji su javno navedeni u njihovu statutu ili drugom relevantnom dokumentu o upravljanju i koji su u kolektivnom interesu skupine poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica koje zastupaju;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako imaju neprofitni karakter.

(c)  ako imaju neprofitni karakter i transparentni su u pogledu izvora svojih financijskih sredstava;

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U državama članicama u kojima su takva javna tijela uspostavljena, ta javna tijela imaju pravo iz stavka 1. ako im je povjerena zadaća obrane kolektivnih interesa poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica ili osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice.

Države članice osnivaju ili imenuju javna tijela za potrebe ovog članka. Ta javna tijela imaju pravo iz stavka 1. ako im je povjerena zadaća obrane kolektivnih interesa poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica ili osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica da pojedinačno pokrenu postupke pred nadležnim nacionalnim sudovima, u skladu s pravnim pravilima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi rješavanja problema neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja s relevantnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

3.  Pravom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica da pojedinačno pokrenu postupke pred nadležnim nacionalnim sudovima, u skladu s pravnim pravilima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi rješavanja problema neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja ili pružatelja internetskih tražilica s relevantnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 12.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.a

 

Tijela za provedbu

 

1.  Svaka država članica određuje jedno ili više tijela nadležnih za primjerenu i učinkovitu provedbu ove Uredbe. Tijelo odgovorno za učinkovitu provedbu ove Uredbe može biti isto tijelo kao ono navedeno u članku 12.

 

2.  Države članice utvrđuju pravila o mjerama koje se primjenjuju na kršenja odredaba ove Uredbe te osiguravaju njihovu provedbu. Predviđene mjere moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

 

3.  O mjerama iz stavka 2. obavješćuje se Komisija i one se objavljuju na internetskim stranicama Komisije.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 12.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 12.b

 

Praćenje

 

Države članice pomno prate primjenu ove Uredbe i imenuju nacionalna tijela koja će od pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica tražiti da dostave relevantne informacije koje su tijelu ili tijelima iz članka 12.a potrebne za praćenje i provedbu ove Uredbe. Informacije koje ta tijela prikupe dostavljaju se na zahtjev Komisiji i Promatračnici EU-a za platforme.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija potiče pružatelje usluga internetskog posredovanja te organizacije i udruženja koja ih zastupaju na izradu kodeksâ ponašanja u svrhu doprinosa ispravnoj primjeni ove Uredbe, uzimajući u obzir posebne značajke različitih sektora u kojima se pružaju usluge internetskog posredovanja, kao i posebne značajke mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća.

1.  Komisija potiče pružatelje usluga internetskog posredovanja te organizacije i udruženja koja ih zastupaju, zajedno s poslovnim korisnicima uključujući MSP-ove i mikropoduzeća i organizacije koje ih zastupaju na izradu kodeksâ ponašanja u svrhu doprinosa ispravnoj primjeni ove Uredbe, uzimajući u obzir posebne značajke različitih sektora u kojima se pružaju usluge internetskog posredovanja, kao i posebne značajke mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 13. stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  Ako usluga internetskog posredovanja prvenstveno djeluje u samo jednom sektoru u kojem postoji kodeks ponašanja specifičan za taj sektor koji se u velikoj mjeri koristi, Komisija potiče pružatelja usluge internetskog posredovanja da usvoji i primjenjuje kodeks ponašanja za taj sektor.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Promatračnica EU-a za platforme

 

Uz zadaće iz članka 2. Odluke Komisije C(2018)2393, Promatračnica EU-a za platforme ima sljedeće zadaće:

 

(a) praćenje i evaluacija provedbe ove Uredbe, a posebno analiza učinaka Priloga I. na tržište, uzimajući u obzir sudsku praksu Unije i nacionalnih sudova i

 

(b) davanje preporuka Komisiji u skladu s člankom 14. za preispitivanje ove Uredbe.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do [datum: tri godine nakon datuma stupanja na snagu] i svake tri godine nakon toga provodi evaluaciju ove Uredbe te dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

1.  Komisija do [datum: 18 mjeseci nakon datuma početka primjene] i svake tri godine nakon toga provodi evaluaciju ove Uredbe te dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Prva evaluacija ove Uredbe provodi se osobito u svrhu ocjenjivanja usklađenosti obveza utvrđenih u člancima 5., 6., 7. i 8. s ekonomijom internetskih platformi i učinka na nju te kako bi se utvrdilo jesu li potrebna dodatna pravila, uključujući u pogledu izvršenja, a kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje na unutarnjem tržištu.

2.  Prva evaluacija ove Uredbe provodi se osobito u svrhu sljedećeg:

 

(a)  ocjene sukladnosti s obvezama iz članaka od 3. do 8. i njihova utjecaja na ekonomiju internetskih platformi;

 

(b)  ocjene utjecaja i učinkovitosti svih kodeksa ponašanja donesenih kako bi se poboljšala pravednost i transparentnost;

 

(c)  dodatnog istraživanja problema uzrokovanih ovisnošću poslovnih korisnika o uslugama internetskog posredovanja i problema uzrokovanih nepoštenim poslovnim praksama pružatelja usluga internetskog posredovanja, te utvrđivanja mjere u kojoj su te prakse i dalje raširene;

 

(d)  istraživanja o tome predstavlja li konkurencija između robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik i robe ili usluga koje nudi ili drži pod kontrolom pružatelj usluga internetskog posredovanja pošteno tržišno natjecanje te zloupotrebljavaju li u tom pogledu pružatelji usluga internetskog posredovanja privilegirane podatke;

 

(e)  analize utjecaja ove Uredbe na moguće neravnoteže u odnosima između pružatelja operativnih sustava i njihovih poslovnih korisnika;

 

(f)  analize kojom će se utvrditi je li područje primjene ove Uredbe, posebno u pogledu definicije „poslovnog korisnika”, prikladno u smislu da se njome ne potiče lažno samozapošljavanje;

 

(g)  preispitivanja, na temelju preporuka Promatračnice za platforme u skladu s člankom 13.a., popisa nepoštenih poslovnih praksi iz Priloga I.;

 

Evaluacijom se utvrđuje jesu li potrebna dodatna pravila, među ostalim u pogledu provedbe, kako bi se osiguralo pravedno, predvidljivo, održivo i pouzdano poslovno okruženje na unutarnjem tržištu. Komisija nakon evaluacije provodi odgovarajuće mjere, koje mogu uključivati zakonodavne prijedloge.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri provedbi evaluacije ove Uredbe Komisija uzima u obzir mišljenja i izvješća koja joj je dostavila skupina stručnjaka za Promatračnicu ekonomije internetskih platformi uspostavljenu na temelju Komisijine odluke C(2018)2393. Gdje je to prikladno, uzima u obzir i sadržaj te funkcioniranje kodeksâ ponašanja iz članka 13.

4.  Pri provedbi evaluacije ove Uredbe Komisija uzima u obzir mišljenja i izvješća koja joj je dostavila skupina stručnjaka za Promatračnicu ekonomije internetskih platformi uspostavljenu na temelju Komisijine odluke C(2018)2393, pri čemu se vodi računa i o dodatnim zadaćama Promatračnice EU-a za platforme uspostavljenima člankom 13.a.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Primjenjuje se od [datum: šest mjeseci nakon dana objave].

2.  Primjenjuje se od [datum: devet mjeseci nakon dana objave].

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog I. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.

 

Poslovne prakse koje se smatraju nepoštenima pod svim okolnostima

 

(a)  jednostrano nametanje klauzula poslovnim korisnicima u svrhu prijenosa odgovornosti na njih na način koji je u suprotnosti s obvezama kojima podliježu usluge internetskog posredovanja utvrđenima u člancima od 12. do 15. Direktive br. 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

 

(b)  predlaganje retroaktivnih ugovornih klauzula koje su štetne za poslovnog korisnika;

 

(c)  zadržavanje zakonskog prava korištenja podataka poslovnog korisnika dulje no što je navedeno u ugovoru nakon što je istekao ugovor između pružatelja usluga internetskog posredovanja i poslovnog korisnika;

 

(d)  zadržavanje bilo kakvih klauzula ili provođenje bilo kakvih praksi kojima se poslovnom korisniku neopravdano otežava ostvarivanje ugovornog prava na prekid odnosa s pružateljem usluga internetskog posredovanja ili kojima se poslovnog korisnika neopravdano odvraća od raskida ugovora;

 

(e)  uplitanje u poslovni odnos između konkurentnih poslovnih korisnika i potrošača izvan onih aktivnosti koje su pokrenute na usluzi internetskog posredovanja.

(1)

SL C 440, 6.12.2018., str. 177.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

Izvjestiteljica pozdravlja prijedlog Komisije o promicanju pravednosti i transparentnosti u ekonomiji internetskih platformi. Postoji očita potreba za ujednačenim i usmjerenim skupom obveznih pravila kako bi se u budućnosti osiguralo održivo poslovno okruženje. U današnjem okruženju internetskih platformi postoji nekoliko kritičnih neravnoteža između platformi s jedne strane i poslovnih korisnika s druge strane. Te su neravnoteže u konačnici na štetu potrošača jer mogu dovesti do smanjenja tržišnog natjecanja, što pak rezultira manjim izborom robe i usluga te višim potrošačkim cijenama.

Izvjestiteljice prepoznaje vrlo horizontalnu prirodu ove Uredbe, a time i pristup Komisije. Ova Uredba nije alat usmjeren na pojedini sektor ili problem, već se njome želi uhvatiti u koštac s problemima u vezi s ekonomijom internetskih platformi u cjelini. U prijedlogu Komisije na mnogo se načina adekvatno odgovara na nedostatak transparentnosti u pogledu mnogih internetskih platformi, ali premalo se radi na rješavanju problema nedostatka pravednosti u tom istom okruženju internetskih platformi. Izvjestiteljica smatra da je pitanje trenutačnog manjka pravednosti ključno obraditi detaljnije nego što je to učinjeno u prijedlogu Komisije i da je ključno poduzeti dodatne mjere za bolje rješavanje tog problema.

Prijedlog Komisije bavi se pitanjem provedbe preko primjene mogućnosti pravne zaštite i mogućnosti mirenja. Međutim, izvjestiteljica smatra da je potrebno aktivnije uključiti države članice u sustav pravne zaštite te konkretno predlaže da se osnuju ili imenuju javna tijela u svim državama članicama kako bi se osiguralo da će se odredbe ove Uredbe provesti u cijeloj Uniji.

Naposljetku, izvjestiteljica smatra da je ključno razjasniti da ova Uredba ne utječe na mogućnost da se platforma smatra poslodavcem u skladu s propisima o radu ako se prema svojim poslovnim korisnicima ponaša kao poslodavac. Kako bi se utvrdilo je li platforma samo pružatelj usluge posredovanja poslovnim korisnicima ili poslodavac, uvijek bi se trebala utvrditi stvarna priroda gospodarske djelatnosti koju obavlja internetska platforma, a ne prividni aranžmani u vezi s njezinim radom.

Utjecaj prijedloga na potrošače

Izvjestiteljica smatra da je dobrobit potrošača ugrožena ako, zahvaljujući dominantnom položaju, platforme zavladaju informacijama, izborom i cijenama, te ako određeni minimalni standardi pravednosti i transparentnosti nisu zajamčeni. Štoviše, nedostatak transparentnosti i pravna nesigurnost u ekonomiji platformi, uključujući u odnosima između poslovnih subjekata, može umanjiti povjerenje potrošača u internetsku ekonomiju. Ovom bi se Uredbom stoga trebala poboljšati pravednost i transparentnost za poslovne korisnike na platformama, ali bi se trebalo imati na umu i da se poduzetim mjerama mora zajamčiti pristup potrošača konkurentnom, pravednom i transparentnom internetskom ekosustavu. Konkretno, jedan od utvrđenih problema jest učestala diskriminacija poslovnih korisnika koji konkuriraju određenim proizvodima na internetskim platformama koji se potrošačima pojavljuju kao zadane opcije. To se posebno odnosi na slučajeve kada sama internetska platforma pruža određenu uslugu, a da pritom ne obavijesti potrošače o tome da na platformi postoje primjenjive alternative. Stoga se u članku 6. utvrđuje da platforme koje prodaju robu ili usluge konkurentne onima koje pružaju poslovni korisnici trebaju omogućiti potrošačima da pri prvom korištenju te platforme odaberu koju robu ili usluge će koristiti kao zadane opcije. Potrošaču bi trebalo omogućiti i da uopće ne odabere zadanu opciju.

Područje primjene prijedloga i definicija

Izvjestiteljica u velikoj mjeri pozdravlja opseg i definicije prijedloga Komisije sadržane u člancima 1. i 2. te vjeruje da je primjeren i prikladan svrsi i ciljevima uredbe. Međutim, u tim su člancima uvedene određene promjene kako bi prijedlog bio jasniji. Kao prvo, zaključeno je da je potrebno uključiti „pravednost” u predmet i područje primjene prijedloga, kako proizlazi iz naslova prijedloga. Zatim, u nacrtu izvješća ističe se da je u određenim slučajevima teško razlikovati poslovne korisnike i neposlovne korisnike usluga internetskog posredovanja. To je važna razlika s obzirom na to da bi se strože obveze prema potrošačima trebale odnositi i na poslovne korisnike koji nude robu ili usluge potrošačima. U tu se svrhu uvodi nova uvodna izjava u kojoj se ističe da, u skladu s prijedlogom Komisije o izmjeni Direktive 2011/83/EU u okviru „Direktive o boljem izvršavanju i modernizaciji pravila EU-a o zaštiti potrošača” (2018/0090 (COD)), platforma ne bi trebala imati diskrecijsko pravo odlučivanja je li korisnik poslovni ili neposlovni korisnik.

Izvjestiteljica također smatra da bi definiciju „uvjeti upotrebe” trebalo izmijeniti kako bi bila primjenjiva na sve slučajeve i ugovore, neovisno o tome da li uvjete upotrebe „jednostrano određuje pružatelj usluga internetskog posredovanja” ili ne, kako bi se izbjegli slučajevi mogućih neizravnih ili skrivenih zlouporaba od strane snažnih internetskih platformi. Budući da neke platforme imaju jak ili čak dominantan položaj na tržištu, pregovaračka moć poslovnih korisnika mogla bi u mnogim slučajevima biti nedostatna pri pregovaranju o poštenim uvjetima ugovora, čak i ako su uvjeti navodno obostrano dogovoreni. Izvjestiteljica smatra da je potrebno zajamčiti pravednost i transparentnost u svim ugovorima. Stoga je potrebna izmjena kako bi se pojasnilo da se zahtjevi iz Uredbe trebaju primjenjivati na sve ugovore.

Pravedni i razmjerni uvjeti upotrebe

Izvjestiteljica pozdravlja i članak 3. nacrta prijedloga, no uvodi određene izmjene radi nadopune prijedloga Komisije. Izvjestiteljica smatra da je, uz zahtjeve o transparentnosti, potreban dodatan zahtjev o tome da uvjeti upotrebe moraju biti „pravedni i razmjerni”. Izvjestiteljica smatra da se uvjeti upotrebe ne bi trebali smatrati pravednima i razmjernima ako, na primjer, znatno odstupaju od dobrog poslovnog ponašanja u području gospodarske djelatnosti u kojoj platforma posluje ili su oprečni dobroj vjeri i poštenoj trgovini. Uvođenje tog zahtjeva važan je korak u borbi protiv zlouporabe u ekonomiji internetskih platformi.

Pomoćna roba i usluge

Novi članak i odgovarajuća definicija uvode se za „pomoćnu robu i usluge”, tj. robu i usluge koje se potrošaču nude kao dodatak i dopuna primarnoj robi ili uslugama koje na platformi nudi poslovni korisnik. Svrha je osigurati da kad god se roba i usluge potrošačima nude putem platformi, platforma mora u svojim uvjetima upotrebe potrošaču jasno i vidljivo navesti opis usluga, tko uslugu pruža i pod kojim uvjetima upotrebe. To bi se primjenjivalo neovisno o tome nudi li platforma sama tu pomoćnu robu i usluge ili putem trećih strana.

Veća transparentnost u pogledu dodatnih kanala

Kako bi se osiguralo da je poslovnim korisnicima u dovoljnoj mjeri jasno gdje se njihove usluge ili roba stavljaju na tržište te kome su namijenjene, izvjestiteljica smatra da bi platforme trebale osigurati transparentnost prema svojim poslovnim korisnicima u pogledu svih dodatnih kanala ili povezanih programa koje platforma koristi za stavljanje na tržište spomenute robe i usluga. Poslovni korisnici trebali bi, u načelu, imati pravo znati gdje će se i pod kojim uvjetima koristiti njihovo ime i robna marka.

Veća transparentnost parametara za određivanja poretka

Izvjestiteljica također pozdravlja predloženi tekst članka 5. kao uravnoteženu početnu točku. Međutim, na sličan način kao i za zahtjev iz članka 3., trebalo bi se osigurati da se i informacije u pogledu poretka pružaju jasno i nedvosmisleno. Izvjestiteljica nadalje smatra da bi se parametri za određivanja poretka trebali primjenjivati na nediskriminirajući način na poslovne korisnike, što znači da bi se prema poslovnim korisnicima koji se nalaze u istoj situaciji trebalo postupati na isti način pri određivanju poretka. Izvjestiteljica isto tako smatra da je transparentnost prema poslovnim korisnicima samo jedan od faktora za osiguravanje povjerenja u ekonomiju internetskih platformi. Potrošači bi trebali imati i mogućnost pristupa informacijama o parametrima koji utječu na poredak usluga internetskog posredovanja. Stoga bi u pravo Unije trebalo uvesti pravnu obvezu kojom bi se osiguralo da se informacije pružaju i potrošačima. Prema mišljenju izvjestiteljice, premda informacije koje se nude potrošaču moraju biti predstavljene na jasan i razumljiv način prilagođen potrebama potrošača, strane koje nude robu ili usluge kao i strane koje traže robu ili usluge trebale bi imati slične informacije kako bi mogle donositi informirane odluke na temelju transparentnosti u pogledu pretraživanja.

Pristup podacima

Izvjestiteljica smatra da platforme ne bi smjele trećim osobama u komercijalne svrhe otkriti bilo kakve podatke dobivene tijekom transakcija poslovnog korisnika bez pristanka tog poslovnog korisnika. Izvjestiteljica uvodi izmjenu u svrhu rješavanja situacija u kojima bi platforme mogle zlouporabiti podatke nastale tijekom transakcija svojih poslovnih korisnika, a što bi moglo dovesti do nepoštene konkurentske prednosti. Izvjestiteljica isto tako želi istaknuti da ova Uredba ne utječe na primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka niti je dovodi u pitanje.

Mirenje

Budući da bi platforme uvijek trebale biti obvezne utvrditi miritelje s kojima su spremne surađivati, te bi trebale biti obvezne sudjelovati u postupku mirenja u dobroj vjeri, obvezu mirenja trebalo bi utvrditi na način da se spriječi zlouporaba sustava mirenja od strane poslovnih korisnika. Poslovni korisnici bi kao takvi također trebali biti obvezni sudjelovati u mirenju u dobroj vjeri. Nadalje, ovom bi se Uredbom trebalo odgovoriti na problem moguće zlouporabe zahtjeva u vezi s mirenjem u obliku učestalih ili lažnih slučajeva. Platforma, kao takva, u određenim jasno definiranim i iznimnim slučajevima ne bi trebala podlijegati obvezi mirenja s poslovnim korisnikom.

Promatračnica za platforme i preispitivanje Uredbe

Izvjestiteljica pozdravlja uspostavu Promatračnice za platforme od strane Europske komisije, ali smatra da bi Promatračnica, zbog njezine važne uloge praćenja razvoja događaja u ekonomiji internetskih platformi i primjene ove Uredbe, trebala biti uspostavljena kao tijelo u okviru ove Uredbe, a ne kao stručna skupina uspostavljena odlukom Komisije, kao što je slučaj s nekoliko drugih sličnih opservatorija ili sličnih tijela u drugim zakonodavnim aktima.

Nadalje, izvjestiteljica želi uvesti odredbu o tome da bi ovu Uredbu trebalo dopuniti dodatnim i preskriptivnijim zakonodavstvom ako se pokaže da odredbe o transparentnosti utvrđene ovom Uredbom nisu dovoljne za rješavanje budućih neravnoteža i nepoštenih trgovinskih praksi. Zbog brzine razvoja tržišta u ovom području takve bi mjere mogle biti potrebne, posebno kada je riječ o problemima koji su specifični za taj sektor.


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (26.11.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Francis Zammit Dimech

(*) Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlog uredbe o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (Uredba „P2B”) izravni je rezultat poziva iz Parlamenta u njegovoj Rezoluciji od 15. lipnja 2017. o internetskim platformama i jedinstvenom digitalnom tržištu(1).

U svojem mišljenju o tom izvješću, Odbor za pravna pitanja pozvao je na donošenje primjerenog i proporcionalnog regulatornog okvira kojim bi se zajamčila odgovornost, pravednost, povjerenje i transparentnost u sklopu postupaka povezanih s platformama kako bi se izbjegla diskriminacija i proizvoljnost u odnosima s poslovnim partnerima kad je riječ, među ostalim, o pristupu usluzi, odgovarajućem i pravednom navođenju referenci, rezultatima pretraživanja ili funkcioniranju relevantnih sučelja za programiranje aplikacija, na temelju načela interoperabilnosti i usklađenosti koja se primjenjuju na platforme.

Izvjestitelj pozdravlja Prijedlog uredbe P2B kao prvi pokušaj bilo kojeg zakonodavca da se to područje zakonski uredi te predlaže da u nekim aspektima taj instrument bude bolje uravnotežen.

U pogledu transparentnosti određivanja poretka, izvjestitelj smatra da treba naći ravnotežu s pravilima o tržišnom natjecanju. Stoga bi od platformi trebalo zahtijevati da objave načela na kojima se temelje parametri koji utječu na poredak, ali ne i same algoritme, koji bi se trebali smatrati poslovnom tajnom.

Isto tako vrlo je važno razlikovati transakciju i pokretanje transakcije. Jednostavno pretraživanje proizvoda ili usluge na tražilici ne bi se smjelo smatrati pokretanjem transakcije, već samo zahtjevom za informacije koji bi mogao dovesti do pokretanja transakcije.

Izvjestitelj pozdravlja uvjet da se za usluge internetskog posredovanja poduzmu korektivne mjere uspostavom mehanizama unutarnje pravne zaštite, no smatra da mirenje ne bi trebalo biti obvezan korak prije nego što poslovni korisnik može pokrenuti sudski postupak.

Izvjestitelj smatra da je ovaj ciljani instrument dobrodošao prvi korak za zakonsko uređivanje tog područja, no treba imati na umu da će u budućnosti biti potrebno zakonski urediti mnoge dodatne aspekte. Stoga je već u ovom instrumentu važno predvidjeti postupak detaljnog preispitivanja.

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Usluge internetskog posredovanja ključne su za omogućivanje poduzetništva, trgovine i inovacija, mogu poboljšati i dobrobit potrošača i sve se više upotrebljavaju i u javnom i privatnom sektoru. Nude pristup novim tržištima i trgovačkim prilikama, što poduzećima omogućuje da iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta. To isto omogućuju i potrošačima u Uniji, osobito povećanjem izbora robe i usluga koje im se nude na internetu.

(1)  Usluge internetskog posredovanja ključne su za omogućivanje digitalne trgovine, a posebno poduzetništva, trgovine i inovacija, mogu poboljšati i dobrobit potrošača i sve se više upotrebljavaju i u javnom i privatnom sektoru. Nude pristup novim tržištima i trgovačkim prilikama, što poduzećima omogućuje da iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta. To isto omogućuju i potrošačima u Uniji, osobito povećanjem izbora robe i usluga, kao i pružanjem konkurentnih cijena na internetu.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Porast transakcija koje se provode putem usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama za dosezanje potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost pružatelji tih usluga često imaju veću pregovaračku moć, što im omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji.

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Porast transakcija koje se provode putem usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama za dosezanje potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost pružatelji tih usluga često imaju veću pregovaračku moć, što im omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji. Stoga bi trebalo izbjeći da usluge internetskog posredovanja ostvare dominantan položaj na tržištu i naruše tržišno natjecanje primjenom snage mrežnih učinaka. Osim toga, trebalo bi izbjeći da klasifikacijom radnika kao neovisnih ugovaratelja platforme mogu zaobilaziti zahtjeve radnog prava.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice, kao i komercijalne transakcije koje omogućuju, imaju intrinzični prekogranični potencijal i osobito su važne za ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije u današnjem gospodarstvu. Potencijalno nepoštene i štetne trgovinske prakse određenih pružatelja tih usluga u pogledu poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica sprečavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nadalje, različiti propisi određenih država članica koje s različitim stupnjem djelotvornosti reguliraju te usluge sprječavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, dok druge države članice razmatraju donošenje takvih propisa.

(5)  Usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice, kao i transakcije koje omogućuju, imaju intrinzični prekogranični potencijal i osobito su važne za ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije u današnjem gospodarstvu. Potencijalno nepoštene i štetne trgovinske prakse određenih pružatelja tih usluga u pogledu poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica sprečavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nadalje, različiti propisi određenih država članica koje s različitim stupnjem djelotvornosti reguliraju te usluge sprječavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, dok druge države članice razmatraju donošenje takvih propisa.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje u okviru unutarnjeg tržišta, osobito na način da se osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije. Tim bila pravilima treba biti predviđena i prikladna transparentnost u pogledu poretka korisnika korporativnih internetskih stranica u rezultatima pretraživanja tražilica. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi.

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje u okviru unutarnjeg tržišta, osobito na način da se osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije. Ta bi pravila trebala pružiti primjerene poticaje za promicanje pravednog i razmjernog poslovnog ponašanja i transparentnosti, osobito u pogledu poretka korisnika korporativnih internetskih stranica u rezultatima pretraživanja tražilica, uključujući one koje generiraju glasovni pomoćnici. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi i omogućuju zdravu konkurenciju koja dovodi do većeg izbora za potrošače.

Obrazloženje

Jedna od karakteristika internetskog tržišta je brzi rast i pad poduzeća pod utjecajem platformi koje mogu služiti kao filtri. Tu bi ulogu trebalo koliko god je to moguće smanjiti na jednog od neutralnih posrednika, što bi pogodovalo i poslovnom i korisničkom dijelu tržišta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Budući da usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice najčešće imaju globalnu dimenziju, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na pružatelje tih usluga neovisno o tome imaju li poslovni nastan u državi članici ili izvan EU-a, pod uvjetom da su ispunjena dva kumulativna uvjeta: prvo, poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica trebao bi imati poslovni nastan u Uniji; drugo, poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica trebali bi u okviru pružanja tih usluga nuditi svoju robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji barem za dio transakcije. Takvi potrošači trebaju se nalaziti u Uniji, ali ne moraju imati boravište u Uniji ili biti državljani neke od država članica. Prema tome, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati ako poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica nemaju poslovni nastan u Uniji ili ako imaju poslovni nastan u Uniji, ali upotrebljavaju usluge internetskog posredovanja ili internetske tražilice kako bi ponudili robu ili usluge isključivo potrošačima koji se nalaze izvan Unije ili osobama koje nisu potrošači.

(7)  Budući da usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice najčešće imaju globalnu dimenziju, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na pružatelje tih usluga neovisno o tome imaju li poslovni nastan u državi članici ili izvan EU-a, pod uvjetom da su ispunjena dva kumulativna uvjeta: prvo, poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica trebao bi imati poslovni nastan u Uniji; drugo, poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica trebali bi u okviru pružanja tih usluga nuditi svoju robu ili usluge potrošačima ili poduzećima koji se nalaze u Uniji barem za dio transakcije. Takvi potrošači trebaju se nalaziti u Uniji, ali ne moraju imati boravište u Uniji ili biti državljani neke od država članica. Prema tome, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati ako poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica nemaju poslovni nastan u Uniji ili ako imaju poslovni nastan u Uniji, ali upotrebljavaju usluge internetskog posredovanja ili internetske tražilice kako bi ponudili robu ili usluge isključivo potrošačima koji se nalaze izvan Unije ili isključivo osobama koje nisu potrošači.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pružatelji koji nude višestrane usluge koje se u načelu temelje na istom poslovnom modelu izgradnje ekosustava internetski posreduju u cijelom nizu trgovačkih odnosa između poslovnih subjekata i potrošača. Kako bi obuhvatile relevantne usluge, usluge internetskog posredovanja potrebno je definirati na precizan i tehnološki neutralan način. Konkretno, usluge se trebaju sastojati od usluga informacijskog društva, za koje je karakteristično da im je svrha omogućivanje pokretanja izravnih transakcija između poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome provode li se transakcije u konačnici putem interneta, na internetskom portalu predmetnog pružatelja usluga internetskog posredovanja ili poslovnog korisnika ili izvanmrežno. Nadalje, usluge bi trebalo pružati na temelju ugovornih odnosa između pružatelja i poslovnih korisnika i između pružatelja i potrošača. Potrebno je smatrati da takav ugovorni odnos postoji ako obje predmetne strane izraze namjeru obvezivanja na nedvosmislen i provjerljiv način, pri čemu nije nužno potreban izričit pisani sporazum.

(8)  Pružatelji koji nude višestrane usluge koje se u načelu temelje na istom poslovnom modelu izgradnje ekosustava internetski posreduju u cijelom nizu trgovačkih odnosa između poslovnih subjekata i potrošača. Kako bi obuhvatile relevantne usluge, usluge internetskog posredovanja potrebno je definirati na precizan i tehnološki neutralan način. Konkretno, usluge se trebaju sastojati od usluga informacijskog društva, za koje je karakteristično da pokreću transakcije između poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome provode li se transakcije u konačnici na internetskom portalu predmetnog pružatelja usluga internetskog posredovanja ili poslovnog korisnika. Nadalje, usluge bi trebalo pružati na temelju ugovornih odnosa između pružatelja usluga internetskog posredovanja ili između poslovnih korisnika i potrošača ako pružatelji djeluju kao posrednici prema potrošačima. Potrebno je smatrati da takav ugovorni odnos postoji ako obje predmetne strane izraze namjeru obvezivanja na nedvosmislen i provjerljiv način, pri čemu nije nužno potreban izričit pisani sporazum. Svrha ove Uredbe je utvrditi odredbe koje se odnose na usluge informacijskog društva koje, osim navedenih zahtjeva, imaju funkciju „posredovanja” na internetskom tržištu. Činjenica da na internetskoj stranici postoji oglašavanje ne bi trebala automatski značiti da je internetska stranica obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za potrebe dosljednosti definiciju internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi treba uskladiti s definicijom koja se upotrebljava u Direktivi (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća21.

(11)  Za potrebe dosljednosti definiciju internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi treba uskladiti s definicijom koja se upotrebljava u Direktivi (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća21. Međutim, pojašnjeno je da je tom definicijom obuhvaćeno pretraživanje glasom, kao i internetske tražilice koje izravno vraćaju informacije povezane sa zatraženim sadržajem. Ova se Uredba ne primjenjuje na funkcije pretraživanja koje barem načelno ne obuhvaćaju sve internetske stranice, kao što su funkcije pretraživanja u okviru usluga internetskog posredovanja ili koje su dio softvera za operativni sustav.

__________________

__________________

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati u slučajevima kada o uvjetima ugovornog odnosa, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, ne pregovaraju pojedinačno ugovorne strane. Odgovor na pitanje jesu li uvjeti upotrebe dogovoreni pojedinačnim pregovorima valja utvrditi na temelju ukupne procjene, pri čemu činjenica da su određene odredbe tih uvjeta pojedinačno dogovorene sama po sebi nije od odlučujuće važnosti.

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati neovisno o tome jesu li pružatelj usluga internetskog posredovanja i poslovni korisnik stranke sporazuma koji su pojedinačno dogovorili.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se zajamčilo da opći uvjeti ugovornog odnosa omogućuju poslovnim korisnicima utvrđivanje komercijalnih uvjeta za upotrebu, prekid i obustavu usluga internetskog posredovanja te kako bi se postigla predvidljivost u pogledu njihova poslovnog odnosa, ti bi uvjeti uporabe trebali biti sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika koji prosječni poslovni korisnik može jednostavno razumjeti. Smatra se da uvjeti upotrebe nisu sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika ako su nejasni, neprecizni ili ne sadržavaju pojedinosti o važnim trgovinskim pitanjima i, prema tome, poslovnom korisniku ne pružaju razuman stupanj predvidljivosti o najvažnijim aspektima ugovornog odnosa.

(13)  Kako bi se zajamčilo da opći uvjeti ugovornog odnosa omogućuju poslovnim korisnicima utvrđivanje komercijalnih uvjeta za upotrebu, prekid i obustavu usluga internetskog posredovanja te kako bi se postigla predvidljivost u pogledu njihova poslovnog odnosa, ti bi uvjeti uporabe trebali biti sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika koji prosječni poslovni korisnik može jednostavno razumjeti. Smatra se da uvjeti upotrebe nisu sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika ako su nejasni, neprecizni ili ne sadržavaju pojedinosti o važnim trgovinskim pitanjima ili dominantnoj strani omogućuju disproporcionalnu ovlast odlučivanja i, prema tome, poslovnom korisniku ne pružaju razuman stupanj predvidljivosti o najvažnijim aspektima ugovornog odnosa poput pružanja razloga za obustavu ili prekid pružanja usluga za poslovne korisnike.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Osiguravanje transparentnosti u općim uvjetima upotrebe može biti od ključne važnosti za promicanje održivih poslovnih odnosa i sprječavanje nepoštenog ponašanja na štetu poslovnih korisnika. Pružatelji usluga internetskog posredovanja stoga bi trebali osigurati da su uvjeti upotrebe lako dostupni u svim fazama ugovornog odnosa, uključujući potencijalnim poslovnim korisnicima u predugovornoj fazi, te da se obavijest o svim izmjenama uvjeta upotrebe dostavlja poslovnim korisnicima u utvrđenom roku koji je razuman i razmjeran s obzirom na konkretne okolnosti i iznosi najmanje 15 dana. Rok za dostavljanje obavijesti ne bi se trebao primjenjivati ako i u mjeri u kojoj se predmetni poslovni korisnik odrekao tog prava na nedvosmislen način ili ako i u mjeri u kojoj potreba za provedbom izmjene uz nepoštovanje roka za dostavljanje obavijesti proizlazi iz pravne obveze kojoj pružatelj usluge podliježe na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva.

(14)  Osiguravanje transparentnosti u općim uvjetima upotrebe može biti od ključne važnosti za promicanje održivih poslovnih odnosa i sprječavanje nepoštenog ponašanja na štetu poslovnih korisnika. Pružatelji usluga internetskog posredovanja stoga bi trebali osigurati da su uvjeti upotrebe lako dostupni u svim fazama ugovornog odnosa, uključujući potencijalnim poslovnim korisnicima u predugovornoj fazi, te da se obavijest o svim izmjenama uvjeta upotrebe dostavlja poslovnim korisnicima u utvrđenom roku koji je razuman i razmjeran s obzirom na konkretne okolnosti i iznosi najmanje 15 dana. Iznimno i podložno jasnim odredbama uvjeta upotrebe taj rok za dostavljanje obavijesti ne bi se trebao primjenjivati ako i u mjeri u kojoj se predmetni poslovni korisnik odrekao tog prava na nedvosmislen način ili ako i u mjeri u kojoj potreba za provedbom izmjene uz nepoštovanje roka za dostavljanje obavijesti proizlazi iz pravne obveze kojoj pružatelj usluge podliježe na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva.

Obrazloženje

Iako je potreban određeni stupanj fleksibilnosti u postupanju s poslovnim praksama koje mogu naštetiti potrošačima, jasne obveze i mjere prvi su korak u sprečavanju takvih praksi.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati u slučajevima kada o uvjetima ugovornog odnosa, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, ne pregovaraju pojedinačno ugovorne strane. Odgovor na pitanje jesu li uvjeti upotrebe dogovoreni pojedinačnim pregovorima valja utvrditi na temelju ukupne procjene, pri čemu činjenica da su određene odredbe tih uvjeta pojedinačno dogovorene sama po sebi nije od odlučujuće važnosti.

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati neovisno o tome jesu li pružatelj usluga internetskog posredovanja i poslovni korisnik stranke sporazuma koji su pojedinačno dogovorili.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14 a)  Pružatelji usluga posredovanja mogu promijeniti uvjete upotrebe kao odgovor na prakse koje mogu prouzročiti neposrednu štetu potrošačima. Takve štetne prakse mogu uključivati prijevare, neželjenu elektroničku poštu, sigurnosne probleme, mrežnu krađu identiteta („phishing”), zlouporabu podataka o potrošačima ili njihova financijskog statusa itd. S obzirom na raznolikost posrednika i sadržaja koji poslovni korisnici distribuiraju preko njih, pružatelj usluga posredovanja ne može uvijek predvidjeti takve štetne prakse u konkretnim odredbama. U takvim slučajevima pružatelji usluga posredovanja izuzeti su od utvrđenog roka od 10 dana za primjenu novih uvjeta upotrebe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da neusklađeni uvjeti upotrebe nisu obvezujući za predmetnog poslovnog korisnika, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi. Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju biti ništavne, odnosno treba se smatrati da nisu nikad postojale s učincima erga omnes i ex tunc.

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da neusklađeni uvjeti upotrebe nisu obvezujući za predmetnog poslovnog korisnika, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi. Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju stoga stupiti na snagu tek nakon isteka zakonskog roka za slanje obavijesti, a subjekti koji su prouzročili štetu trebali bi se smatrati odgovornima.

Obrazloženje

Uobičajena kazna za nepravilno djelovanje u pogledu slanja obavijesti je privremena odgoda roka sve dok se ne ispune pravni zahtjevi. Kad je sadržaj izmjena uvjeta upotrebe na temelju rokova proglašen ništavnim, riječ je o mjeri kojom se u obzir ne uzima važnost sadržaja te se stoga čini da je takva mjera disproporcionalna.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za donošenje odluke o obustavi ili prekidu pružanja svojih usluga, djelomično ili u cijelosti, određenom poslovnom korisniku, uključujući isključenjem određene robe ili usluga određenog poslovnog korisnika ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. Međutim, budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika, potrebno je prikladno obavijestiti poslovnog korisnika o razlozima za donošenje takve odluke. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/33422. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke.

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za donošenje odluke o primjeni ograničenja ili sankcija za poslovne korisnike, obustavi ili prekidu pružanja svojih usluga, djelomično ili u cijelosti, određenom poslovnom korisniku, uključujući isključenjem određene robe ili usluga određenog poslovnog korisnika ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. To može uključivati kršenje uvjeta upotrebe, kao i kršenje od strane poslovnog korisnika koje bi moglo naštetiti potrošaču ili platformama (na primjer, ali ne ograničavajući se na: sigurnosne probleme, prijevare, „phishing”, nezakonite i štetne sadržaje). Budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika, kao i na ostvarivanje temeljnih prava koja poslovni korisnici uživaju, kao što su sloboda poduzetništva i sloboda izražavanja, potrebno je prikladno obavijestiti poslovnog korisnika o razlozima za donošenje takve odluke. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/33422. U nekim se slučajevima odluka pružatelja usluge internetskog posredovanja temelji na obavijestima trećih strana. Konkurencija može zloupotrijebiti takve obavijesti. U Preporuci Komisije (EU) 2018/334 zahtjeva se da su takve obavijesti dovoljno precizne i na odgovarajući način utemeljene kako bi se pružatelju usluga smještaja informacija na poslužitelju omogućilo da donese informiranu i savjesnu odluku o sadržaju na koji se obavijest odnosi. Stoga bi se od pružatelja usluga internetskog posredovanja trebalo zahtijevati prosljeđivanje sadržaja obavijesti poslovnim korisnicima u slučajevima kad je odluka o obustavi ili prekidu pružanja usluga donesena nakon obavijesti treće strane kako bi se poslovnom korisniku omogućilo odbacivanje očito pogrešnih obavijesti. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke. Gdje god je to moguće, trebalo bi uspostaviti proporcionalan i postupan sustav, uključujući prethodno i pravovremeno obavještavanje prije poduzimanja mjera kojima bi se poduzećima onemogućio pristup njihovim korisnicima.

_________________

_________________

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 a)  S obzirom na to da pružatelji usluga često rade s dodatnim distribucijskim kanalima povezanih programa, u tom bi pogledu trebalo osigurati transparentnost prema poslovnim korisnicima. Svi bi poslovni korisnici trebali imati pravo na prilagodbu kanala na kojima se trguje njihovim ponudama.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi glavne parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na sve opće kriterije, postupke, konkretne signale ugrađene u algoritme ili druge mehanizme za prilagodbu ili degradiranje statusa koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja.

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na konkurentnost na digitalnom tržištu te odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi glavne parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na sve opće kriterije koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Isto tako, način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak internetskih stranica, osobito onih putem kojih poduzeća nude robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh korisnika korporativnih internetskih stranica. Pružatelji internetskih tražilica stoga trebaju dati opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak svih indeksiranih internetskih stranica, uključujući one korisnika korporativnih internetskih stranica i ostale internetske stranice. Osim značajki robe i usluga i njihove relevantnosti za potrošače, u slučaju internetskih tražilica tim se opisom korisnicima korporativnih internetskih stranica treba omogućiti i prikladno razumijevanje načina na koji su, i u kojoj mjeri, uzete u obzir određene značajke dizajna internetskih stranica koje se upotrebljavaju, kao što je njihova optimizacija za prikaz na uređajima za mobilnu telekomunikaciju. U slučaju nepostojanja ugovornog odnosa između pružatelja internetskih tražilica i korisnika korporativnih internetskih stranica, taj opis treba biti dostupan javnosti na očitoj i lako dostupnoj lokaciji u okviru relevantne internetske tražilice. Kako bi se korisnicima korporativnih internetskih stranica zajamčila predvidljivost, opis bi trebalo ažurirati, uključujući mogućnost da sve izmjene glavnih parametara budu lako prepoznatljive. Iako se od pružatelja usluga ni u kojem slučaju ne traži da pri ispunjavanju zahtjeva za otkrivanje glavnih parametara za određivanje poretka otkriju poslovne tajne, kako su definirane u Direktivi (EU) 2016/943 Europskog Parlamenta i Vijeća23, dani opis treba se temeljiti barem na stvarnim podacima o relevantnosti upotrijebljenih parametara za određivanja poretka.

(18)  Isto tako, način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak internetskih stranica, osobito onih putem kojih poduzeća nude robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh korisnika korporativnih internetskih stranica. Pružatelji internetskih tražilica stoga trebaju dati opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak svih indeksiranih internetskih stranica, uključujući one korisnika korporativnih internetskih stranica i ostale internetske stranice. Osim značajki robe i usluga i njihove relevantnosti za potrošače, u slučaju internetskih tražilica tim se opisom korisnicima korporativnih internetskih stranica treba omogućiti i prikladno razumijevanje načina na koji su, i u kojoj mjeri, uzete u obzir određene značajke dizajna internetskih stranica koje se upotrebljavaju, kao što je njihova optimizacija za prikaz na uređajima za mobilnu telekomunikaciju. U slučaju nepostojanja ugovornog odnosa između pružatelja internetskih tražilica i korisnika korporativnih internetskih stranica, taj opis treba biti dostupan javnosti na očitoj i lako dostupnoj lokaciji u okviru relevantne internetske tražilice. Kako bi se korisnicima korporativnih internetskih stranica zajamčila predvidljivost, opis bi trebalo ažurirati, uključujući mogućnost da sve izmjene glavnih parametara budu lako prepoznatljive. Iako se pri ispunjavanju zahtjeva za otkrivanje glavnih parametara za određivanje poretka zahtjevom za otkrivanje parametara za određivanje poretka ne bi smjela u pitanje dovoditi Direktiva (EU) 2016/943 Europskog Parlamenta i Vijeća23, uzimajući u obzir odredbe o zakonitom pribavljanju, korištenju i otkrivanju, dani opis treba se temeljiti barem na stvarnim podacima o relevantnosti upotrijebljenih parametara za određivanja poretka. Kako bi se izbjegle nedoumice, obveza internetskih tražilica da se pobrinu za to da opis glavnih parametara kojima se utvrđuje poredak bude uvijek ažuriran ne bi trebala obuhvaćati zahtjev da internetske tražilice moraju otkriti poslovne tajne kako su definirane u članku 2. stavku 1. Direktive (EU) 2016/943.

_________________

_________________

23 Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (S L 157, 15.6.2016., str. 1.).

23 Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (S L 157, 15.6.2016., str. 1.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima putem vlastitih usluga internetskog posredovanja ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga internetskog posredovanja koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvim je situacijama osobito važno da pružatelj usluga internetskog posredovanja djeluje na transparentan način i pruži opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, koje može primjenjivati u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici. Kako bi se zajamčila proporcionalnost, ta se obveza treba primjenjivati na razini svih usluga internetskog posredovanja, a ne na razini pojedinačne robe ili usluga koje se nude putem tih usluga.

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima putem vlastitih usluga internetskog posredovanja ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga internetskog posredovanja koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvim je situacijama osobito važno da pružatelj usluga internetskog posredovanja djeluje na transparentan način i pruži opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, kao što su zadane postavke, koje može primjenjivati u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici. Kako bi se zajamčila proporcionalnost, ta se obveza treba primjenjivati na razini svih usluga internetskog posredovanja, a ne na razini pojedinačne robe ili usluga koje se nude preko tih usluga. Nadalje, potrošači se često oslanjaju na unaprijed zadane usluge, a da pritom nisu obaviješteni o konkurentnoj robi i uslugama, te bi mogli naići na tehničke ili ekonomske prepreke ako žele odabrati konkurentnu uslugu. Stoga pružateljima usluga internetskog posredovanja ne bi smjelo biti dopušteno pružati kao zadanu opciju bilo kakvu robu ili uslugu koja je pod njihovom izravnom ili neizravnom kontrolom ako prije toga potrošačima prilikom prvog korištenja internetske usluge posredovanja nisu osigurali mogućnost izbora među različitim međusobno konkurentnim opcijama. Potrošaču se ne bi smjelo nametnuti da mora izabrati zadanu opciju. Za robu ili usluge pružatelja usluga internetskog posredovanja trebalo bi se smatrati da su konkurentne onima njegovih poslovnih korisnika ako se ta roba ili usluga može smatrati međusobno zamjenjivom ili zamjenjivom za potrošače koji koriste uslugu internetskog posredovanja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)  Jednako je važno da usluge internetskog posredovanja ne sudjeluju u nepoštenim poslovnim praksama (uključujući poslovno ponašanje ili uvrštavanje nepoštenih ugovornih odredbi) koje imaju znatan negativan utjecaj na konkurentnost i izbor potrošača. Pri utvrđivanju je li poslovna praksa nepoštena u obzir bi se trebala uzeti relativna pregovaračka snaga internetskih posrednika i poslovnih korisnika, zajedno sa svim ostalim relevantnim faktorima.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19b)  Za potrebe ove Uredbe usluga pružatelja natječe se s uslugama njegovih poslovnih korisnika ako se smatra međusobno zamjenjivom ili zamjenjivom za potrošače koji koriste uslugu internetskog posredovanja, među ostalim zbog značajki, cijena ili predviđene namjene usluga.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19c)  U određenim slučajevima neravnoteža u pregovaračkoj moći između usluga internetskog posredovanja i drugih poslovnih korisnika dovodi do znatne neravnoteže u pogledu prava i obveza strana na temelju važećeg ugovora, što prouzročuje štetu za poslovnog korisnika. U takvim bi slučajevima pružatelj usluga internetskog posredovanja trebao primijeniti pravedno postupanje prema poslovnim korisnicima tako da se znatno ne ograničava sloboda poslovanja drugih poslovnih korisnika. S obzirom na vjerojatnost štete za potrošače koja je svojstvena u situacijama u kojima se pružatelj usluga internetskog posredovanja natječe s ostalim poslovnim korisnicima, među ostalim smanjenjem izbora za potrošače, povećanjem njihovih troškova i zadržavanjem ključnih informacija, obveza pravednog postupanja obuhvaća osiguravanje da potrošači koji uslugama pristupaju preko usluge internetskog posredovanja imaju pravo i mogućnost odabrati i koristiti usluge po svojem izboru, bez suočavanja s nepotrebnim opterećenjima, kao u slučaju kad pružatelj ignorira ili zaobilazi odabir potrošača u pogledu zadanih postavki. Pružatelj usluga internetskog posredovanja ne uspijeva osigurati ni pravedno postupanje ako konkurentnim poslovnim korisnicima ne pruža sve informacije koje su im potrebne da bi s uslugom internetskog posredovanja ili bilo kojom pomoćnom uslugom postigli razinu i kvalitetu interoperabilnosti koje su jednake s onima koje su dostupne samom pružatelju te ako provodi prakse kojima se izravno ili neizravno preko vlastitih ponuda omogućuju tehničke ili ekonomske prednosti koje uskraćuje konkurentnim poslovnim korisnicima. Za pravedno postupanje potrebo je da se pružatelj ne upliće u poslovni odnosu između konkurentnih poslovnih korisnika i potrošača njihovih usluga, među ostalim blokiranjem ili ograničavanjem protoka informacija i komunikacije među njima na drugi način, uključujući oglašavanje i marketing.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19d)  Neke se prakse mogu sa sigurnošću smatrati nepoštenima u svim okolnostima. Promatračnica za platformu trebala bi kontinuirano revidirati popis praksi te Komisiji davati preporuke za ažuriranje. S obzirom da se tržište usluga internetskog posredovanja razvija, Komisija bi trebala objaviti smjernice o praksama koje mogu obuhvaćati nepoštene poslovne prakse, uključujući okolnosti u kojima se navedene prakse mogu smatrati nepoštenima.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Mogućnost pristupa podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Obrada podataka treba biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

(20)  Mogućnost pristupa podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Ovom se Uredbom od pružatelja usluga internetskog posredovanja zahtijeva transparentnost o tome koje podatke pružaju svojim poslovnim korisnicima, ali se ne utvrđuje nikakva obveza dijeljenja osobnih ili neosobnih podataka s poslovnim korisnicima. U svakom slučaju, obrada osobnih podataka treba biti u skladu s pravnim okvirom Unije o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o poštovanju privatnog života i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama, a posebno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24, Direktivom (EU) 2016/68024a i Direktivom 2002/58/EZ24b. Ovom Uredbom ne bi se smjelo od pružatelja usluga internetskog posredovanja tražiti da dijele osobne podatke s trećim stranama izvan onoga što je utvrđeno u njihovim politikama zaštite privatnosti.

__________________

__________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

 

24a Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

 

24b Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu u određenim slučajevima u uvjetima upotrebe ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima ponude robu ili usluge pod povoljnijim uvjetima putem sredstava koji nisu te usluge internetskog posredovanja. U tim slučajevima predmetni pružatelji usluga trebaju utvrditi osnovu za takvo postupanje, osobito u pogledu glavnih ekonomskih, komercijalnih ili pravnih razmatranja za ograničenja. Međutim, tu obvezu transparentnosti ne treba tumačiti tako da utječe na procjenu zakonitosti takvih ograničenja u skladu s drugim zakonodavnim aktima Unije ili država članica u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući u područjima tržišnog natjecanja i nepoštenih poslovnih praksi, te na primjenu takvih propisa.

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu u određenim slučajevima u uvjetima upotrebe ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima ponude robu ili usluge pod povoljnijim uvjetima putem sredstava koji nisu te usluge internetskog posredovanja. U tim slučajevima predmetni pružatelji usluga trebaju utvrditi osnovu za takvo postupanje, osobito u pogledu glavnih ekonomskih, komercijalnih ili pravnih razmatranja za ograničenja i osigurati da su takva ograničenja proporcionalna.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21 a)  Ovom Uredbom ne bi se trebala u pitanje dovoditi prava intelektualnog vlasništva poslovnih korisnika. Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebali bi ta prava koristiti samo uz izričitu suglasnost poslovnog korisnika ako su licencu dobili od poslovnog korisnika ili nositelja njihove licence, te uz poštovanje važećih iznimaka i ograničenja. Trebalo bi se pridržavati uvjeta korištenja tih prava. Trebala bi se poštovati i prava intelektualnog vlasništva trećih strana.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati interni sustav za rješavanje pritužbi. Svrha tog internog sustava za rješavanje pritužbi treba biti osiguravanje bilateralnog rješavanja znatnog udjela pritužbi od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja i relevantnog poslovnog korisnika. Nadalje, uvođenjem obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja da objavljuju informacije o funkcioniranju i djelotvornosti njihova internog sustava za rješavanje pritužbi trebalo bi se pomoći poslovnim korisnicima da razumiju vrste pitanja koja se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnost za postizanje brzog i djelotvornog bilateralnog rješenja.

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja ograničena, obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, proporcionalnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati učinkovit i brz interni sustav za rješavanje pritužbi. Svrha tog internog sustava za rješavanje pritužbi, koji bi trebao biti transparentan, jednostavan i nediskriminirajući, treba biti osiguravanje bilateralnog rješavanja znatnog udjela pritužbi od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja i relevantnog poslovnog korisnika. Nadalje, uvođenjem obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja da objavljuju informacije o funkcioniranju i djelotvornosti njihova internog sustava za rješavanje pritužbi trebalo bi se pomoći poslovnim korisnicima da razumiju vrste pitanja koja se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnost za postizanje brzog, djelotvornog i nediskriminirajućeg bilateralnog rješenja.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava, od strane određenih poslovnih korisnika, u lošoj vjeri. Nadalje, u slučajevima koji se ne odnose na navodnu neusklađenost s pravnim obvezama iz ove Uredbe, interni sustavi za rješavanje pritužbi ne bi trebali biti otvoreni za pritužbe koje se odnose samo na zanemarive negativne učinke na predmetnog poslovnog korisnika. Uzimajući u obzir troškove uspostave i upravljanja takvim sustavima, prikladno je iz tih obveza izuzeti sve pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća, u skladu s relevantnim odredbama Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava, od strane određenih poslovnih korisnika, u lošoj vjeri. Nadalje, u slučajevima koji se ne odnose na navodnu neusklađenost s pravnim obvezama iz ove Uredbe, interni sustavi za rješavanje pritužbi ne bi trebali biti otvoreni za pritužbe koje se odnose samo na zanemarive negativne učinke na predmetnog poslovnog korisnika. Uzimajući u obzir troškove uspostave i upravljanja takvim sustavima, prikladno je iz tih obveza izuzeti sve pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća, u skladu s relevantnim odredbama Preporuke Komisije 2003/361/EZ25. Interni sustav za rješavanje pritužbi trebao bi se temeljiti na načelima jednakog postupanja i njegova uporaba ne bi trebala dovesti ni do kakvog štetnog postupanja prema poslovnom korisniku.

_________________

_________________

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim. Međutim, taj udio nikad ne bi trebao iznositi manje od polovine tih troškova.

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1.

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu internetskih tražilica uživaju prikladnu transparentnost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu internetskih i spojenih tražilica uživaju prikladnu pravednost, transparentnost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili boravište u Uniji i koji, putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, nude robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili posluju u Uniji i koji, preko usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, nude robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga. Ovom Uredbom u pitanje se ne dovode sektorske mjere koje se u skladu s pravom Unije poduzimaju na razini Unije ili na nacionalnoj razini.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „poslovni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi robu ili usluge putem usluga internetskog posredovanja u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

(1)  „poslovni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi ili želi ponuditi robu ili usluge preko usluga internetskog posredovanja u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  predstavljaju usluge informacijskog društva u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (b) Direktive (EU) br. 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća27;

(a)  predstavljaju usluge informacijskog društva u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (b) Direktive (EU) br. 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća27 ili predstavljaju operativne sustave uređaja te u tom svojstvu djeluju kao posrednici između dizajnera aplikacija i potrošača;

_________________

_________________

27 Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

27 Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – točka 2. – podtočke b i c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  omogućuju poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome gdje se te transakcije u konačnici zaključuju;

(b)  njihova je primarna svrha omogućiti poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge pokretanjem izravnih internetskih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača na internetskom portalu predmetnog pružatelja usluga internetskog posredovanja ili izravnom poveznicom na internetski portal poslovnog korisnika.

(c)  pružaju se poslovnim korisnicima na temelju ugovornog odnosa između, s jedne strane, pružatelja tih usluga te, s druge strane, poslovnih korisnika i potrošača kojima ti poslovni korisnici nude robu ili usluge;

(c)  pružaju se u načelu poslovnim korisnicima na temelju ugovornog odnosa između pružatelja tih usluga i poslovnih korisnika koji nude robu i usluge potrošačima; Za potrebe ove Uredbe smatra se da takav ugovorni odnos postoji i onda kad se na raspolaganje stavljaju osobni ili drugi podaci.

_________________

_________________

9Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

9Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  „operativni sustav” znači softver koji, među ostalim, upravlja sučeljem do perifernog hardvera, raspoređuje zadaće, dodjeljuje prostor za pohranu i predstavlja zadano sučelje za korisnika kad nije pokrenut nijedan aplikacijski program, uključujući grafičko korisničko sučelje, bez obzira na to je li takav softver sastavni dio potrošačkog hardvera računala za opću namjenu ili je riječ o samostojećem softveru namijenjenom za upotrebu na potrošačkom hardveru računala za opću namjenu; međutim to ne znači učitavač operativnog sustava, osnovni sustav ulaza/izlaza ili drugi ugrađeni program potreban pri pokretanju sustava ili pri instaliranju operativnog sustava;

Obrazloženje

Operativni sustavi mobilnih uređaja kao što su IOS ili Android sastoje se od softvera koji omogućuje rad aplikacija na određenim uređajima (npr. aplikacije na pametnom telefonu). Ograničenja ili promjene koje su namjerno nametnuli proizvođači uređaja ili pružatelji operativnih sustava mogu, često bez objektivnog opravdanja ili nerazmjernim metodama, ograničiti distribuciju i pristup određenim internetskim sadržajima i uslugama te mogu biti na štetu korisnika. Stoga je potrebno revidirati definiciju internetskih posrednika kako bi izričito uključivala operativne sustave uređaja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga koja korisniku omogućuje da izvršava pretraživanja u načelu svih internetskih stranica ili internetskih stranica na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi koji je u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa, a rezultat su poveznice na kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane sa zatraženim sadržajem;

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga, koja među ostalim uključuje digitalna sučelja i aplikacije, uključujući mobilne aplikacije s funkcijom pretraživanja, koja korisniku omogućuje da upisuje upite i izvršava pretraživanja različitih internetskih stranica ili internetskih stranica i mobilnih aplikacija na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi koji je u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa (unos teksta, glasovna naredba ili neko drugo sredstvo), a rezultat je sadržaj poput kratkog teksta, slika, poveznica, videozapisa, zvučnih zapisa na kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane s pretraživanjem;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetske stranice kako bi potrošačima ponudila robu ili usluge u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetske stranice ili na drugi način povezana sredstva kako bi ponudila robu ili usluge;

Obrazloženje

Iako su internetske stranice još uvijek glavna točka pristupa, aplikacije i druga sredstva mogli bi uskoro biti suočeni s istim izazovima. Stoga je bolje uvrstiti ih sada. Zadnji je dio definicije uklonjen jer priroda kupca ili namjera korisnika nisu relevantne za prava i obveze utvrđene u ovom tekstu.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „poredak” znači relativna prednost dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje za potrošače indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju potrošače, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

(8)  „poredak” znači relativna prednost u rezultatima pretraživanja dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima preko usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „uvjeti upotrebe” znači svi uvjeti, odredbe i ostale informacije, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, kojima je uređen ugovorni odnos između pružatelja usluga internetskog posredovanja i njegovih poslovnih korisnika te koje jednostrano određuje pružatelj usluga internetskog posredovanja.

(10)  „uvjeti upotrebe” znači uvjeti i klauzule kojima je uređen ugovorni odnos između pružatelja usluga internetskog posredovanja i njegovih poslovnih korisnika.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  „operativni sustav uređaja” znači softver koji pametnim telefonima, računalima i drugim uređajima omogućuje pokretanje aplikacija i programa.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u pogledu svojih uvjeta upotrebe osiguravaju sljedeće:

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u pogledu svojih uvjeta upotrebe osiguravaju sljedeće:

(a)   sastavljeni su na jasan i nedvosmislen način;

(a)   pravedni su i proporcionalni te sastavljeni na jednostavan i razumljiv način;

(b)   lako su dostupni poslovnim korisnicima u svim fazama njihova komercijalnog odnosa s pružateljem usluga internetskog posredovanja, među ostalim i u predugovornoj fazi;

(b)   lako su dostupni poslovnim korisnicima u svim fazama njihova komercijalnog odnosa s pružateljem usluga internetskog posredovanja, među ostalim i u predugovornoj fazi;

(c)  njima se utvrđuju nepristrani razlozi za odluke o obustavi ili prekidu, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima.

(c)  njima se utvrđuju razlozi, u skladu s tim uvjetima upotrebe, za odluke o sankcijama, ograničenju, obustavi ili prekidu, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima. Pri donošenju takvih odluka pružatelji usluga internetskog posredovanja moraju poštovati temeljna prava utvrđena u Povelji EU-a o temeljnim pravima i načelo proporcionalnosti.

 

(ca)  obavješćuju poslovne korisnike o svojim dodatnim distribucijskim kanalima i potencijalnim povezanim programima na kojima će nuditi proizvode i usluge poslovnih korisnika. Poslovni korisnici imaju pravo tražiti uklanjanje iz takvih dodatnih distribucijskih kanala.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja obavještavaju predmetne poslovne korisnike o svim predviđenim izmjenama svojih uvjeta upotrebe.

3.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja bez odgode na trajnom mediju obavještavaju predmetne poslovne korisnike o svim znatnim izmjenama svojih uvjeta upotrebe ili funkcijama, interoperabilnosti ili glavnim radnim značajkama platforme, kao što su njezina dostupnost, kontinuitet i sigurnost, koje negativno utječu na poslovnog korisnika ili na njega utječu na nezanemariv način.

Predviđene izmjene ne primjenjuju se prije isteka roka za dostavljanje obavijesti, koji je razuman i razmjeran naravi i opsegu predviđenih izmjena i njihovih posljedica za predmetnog poslovnog korisnika. Taj rok iznosi najmanje 15 dana od datuma na koji pružatelj usluga internetskog posredovanja obavijesti predmetne poslovne korisnike o predviđenim izmjenama.

Predviđene izmjene ne primjenjuju se prije isteka roka za dostavljanje obavijesti, koji je razuman i razmjeran naravi i opsegu predviđenih izmjena i njihovih posljedica za predmetnog poslovnog korisnika. Taj rok iznosi najmanje 10 dana od datuma na koji pružatelj usluga internetskog posredovanja obavijesti predmetne poslovne korisnike o predviđenim izmjenama.

Predmetni poslovni korisnik može se, putem pisane izjave ili jasne potvrdne radnje, odreći roka za dostavljanje obavijesti iz drugog podstavka.

Predmetni poslovni korisnik može se s pomoću pisane izjave odreći roka za dostavljanje obavijesti iz drugog podstavka. Poslovni korisnik treba imati pravo na to da besplatno raskine ugovor u roku od 10 dana od primitka te obavijesti ako su te izmjene za njega vrlo štetne.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Izmjene uvjeta upotrebe koje je pružatelj usluga internetskog posredovanja proveo protivno odredbama stavka 3. smatraju se ništavnima.

4.  Izmjene uvjeta upotrebe koje je pružatelj usluga internetskog posredovanja proveo protivno odredbama stavka 3. smatraju se ništavnima tijekom preostalog vremena do isteka roka za dostavljanje obavijesti, ako to utvrdi nadležni sud, ne dovodeći u pitanje valjanost preostalih odredbi koje su valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Stavak 3. ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe pravnoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti svoje uvjete upotrebe na način koji mu ne dopušta da poštuje rok za slanje obavijesti iz drugog podstavka stavka 3.

5.  Rok za dostavljanje obavijesti iz stavka 3. ne primjenjuje se:

 

(a)  ako pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe pravnoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti svoje uvjete upotrebe na način koji mu ne dopušta da poštuje rok za slanje obavijesti iz drugog podstavka stavka 3.

 

(b)  ako su uvjeti upotrebe izmijenjeni kako bi se zaštitili legitimni interesi korisnika i potrošača ili poslovanje usluge internetskog posredovanja kao takvo; ili

 

(c)  ako je neophodna izmjena funkcija, interoperabilnosti ili drugih glavnih značajki platforme kako bi se zaštitili legitimni interesi korisnika i potrošača ili poslovanje usluge internetskog posredovanja kao takvo.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Pružatelj usluga internetskog posredovanja vodi računa o tome da poslovni korisnici zadrže punu kontrolu nad svojim robnim markama. Povezanost robne marke i poslovnog korisnika trebala bi biti prepoznatljiva potrošaču u svim fazama postupka posredovanja.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Obustava i prekid

Ograničenje, obustava i prekid

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči obustaviti ili prekinuti, u cijelosti ili djelomično, pružanje usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tom poslovnom korisniku dostaviti izjavu s razlozima za tu odluku bez nepotrebnog odgađanja.

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči sankcionirati uočeno neprimjereno postupanje ili obustaviti, prekinuti ili na drugi način ograničiti, u cijelosti ili djelomično, pružanje usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tom poslovnom korisniku bez nepotrebne odgode dostaviti detaljnu izjavu s razlozima za tu odluku. Takva je odluka proporcionalna.

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na primjenjivu nepristranu osnovu ili osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c).

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na mjerodavnu osnovu ili osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c). Ako je ograničenje, prekid ili obustava rezultat obavijesti treće strane, sadržaj navedene obavijesti uključuje se u izjavu s razlozima.

 

2a.  Pružateljima usluga internetskog poslovanja i pružateljima internetskih tražilica ne smije biti dopušteno da obustave, prekinu ili na drugi način ograniče pružanje svoje usluge internetskog posredovanja poslovnom korisniku koji pruža usluge koje su konkurencija uslugama pružatelja usluga internetskog posredovanja, osim ako je to potrebno iz sljedećih razloga:

 

(a)  kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje za pružatelja usluge internetskog posredovanja koje prouzročuje poslovni korisnik;

 

(b)  kako bi se riješilo nepoštovanje važećih zakona od strane poslovnog korisnika ili kako bi se pružatelju usluga internetskog posredovanja omogućilo poštovanje važećeg zakonodavstva;

 

(c)  radi zaštite privatnosti ili iz sigurnosnih razloga.

 

2b.  Ograničenju, prekidu i obustavi će, ako je to moguće i razmjerno, prethoditi obavijest i mogućnost za pojašnjenje ili ponovnu uspostavu usklađenosti.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Poredak

Poredak

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe utvrđuju najvažnije parametre za određivanje poretka i razloge za relativnu važnost tih parametara u odnosu na druge parametre.

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe utvrđuju parametre za određivanje poretka i razloge za relativnu važnost tih parametara.

Ako ti parametri obuhvaćaju mogućnost utjecaja na poredak u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu koju poslovni korisnik plaća predmetnom pružatelju usluga internetskog posredovanja, pružatelj usluga internetskog posredovanja u svoje uvjete upotrebe uključuje i opis tih mogućnosti i učinke takve naknade na poredak.

Ako ti parametri obuhvaćaju mogućnost utjecaja na poredak u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu koju poslovni korisnik plaća predmetnom pružatelju usluga internetskog posredovanja, pružatelj usluga internetskog posredovanja u svoje uvjete upotrebe uključuje i opis tih mogućnosti i učinke takve naknade na poredak.

 

Pri prikazu rezultata, usluga internetskog posredovanja kraj svakog poretka objavljuje je li i u kojoj mjeri na taj poredak izvršen utjecaj u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu, ugovorne odnose ili odnose izravnog vlasništva.

 

1a.  Ako je pružatelj usluga internetskog posredovanja nakon obavijesti treće strane izmijenio poredak u određenom slučaju ili iz ponude povukao određeni proizvod ili uslugu koje nudi poslovni korisnik, pružatelj tom poslovnom korisniku bez nepotrebne odgode dostavlja izjavu s razlozima za tu odluku. Izjava s razlozima uključuje upućivanje na konkretne činjenice i okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i sadržaj obavijesti.

2.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja za korisnike korporativnih internetskih stranica utvrđuju glave parametre za određivanje poretka navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasnom i nedvosmislenom jeziku na internetskim tražilicama tih pružatelja usluga. Dužni su taj popis održavati ažuriranim.

2.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja utvrđuju parametre za određivanje poretka svih indeksiranih internetskih stranica i razloge za relativnu važnost tih parametara navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasnom i nedvosmislenom jeziku na internetskim tražilicama tih pružatelja usluga. Dužni su taj popis održavati ažuriranim u pogledu bitnih izmjena za koje se opravdano može očekivati da će na korisnike korporativnih internetskih stranica utjecati na nezanemariv način. Iznimno, u slučajevima kad bi otkrivanje svih parametara bilo u suprotnosti s poštenim, razumnim i razmjernim praksama, uvijek se detaljno prikazuju samo glavni parametri. Parametri za određivanje poretka ne primjenjuju se na diskriminirajući način.

 

2a.  Ako je pružatelj internetske tražilice nakon obavijesti treće strane izmijenio poredak u određenom slučaju ili povukao iz ponude određenu internetsku stranicu, pružatelj nudi poslovnom korisniku mogućnost da provjeri sadržaj obavijesti u javno dostupnoj internetskoj bazi podataka. Pružatelj internetske tražilice nudi korporativnim poslovnim korisnicima žalbeni mehanizam i mehanizam pravne zaštite za ispravljanje povlačenja iz ponude ili izmjena poretka na temelju nepravedne obavijesti.

3.  Opisi iz stavaka 1. i 2. dostatni su za omogućivanje poslovnim korisnicima ili korisnicima korporativnih internetskih stranica prikladno razumijevanje toga je li i u kojoj mjeri mehanizmom za određivanje poretka u obzir uzeto sljedeće:

3.  Opisi iz stavaka 1. i 2. dostatni su za omogućivanje poslovnim korisnicima ili korisnicima korporativnih internetskih stranica prikladno razumijevanje toga je li i u kojoj mjeri mehanizmom za određivanje poretka u obzir uzeto sljedeće:

(a)  značajke robe i usluga koje se nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice,

(a)  značajke robe i usluga koje se nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice,

(b)  relevantnost tih značajki za te potrošače,

(b)  relevantnost tih značajki za te potrošače,

(c)  u pogledu internetskih tražilica, značajke dizajna internetskih stranica koje upotrebljavaju korisnici korporativnih internetskih stranica.

(c)  u pogledu internetskih tražilica, značajke dizajna indeksirane internetske stranice.

4.  Pri usklađivanju sa zahtjevima ovog članka od pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica ne zahtijeva se otkrivanje poslovnih tajni kako su definirane člankom 2. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/943.

4.  Ovim se člankom ne dovodi u pitanje Direktiva (EU) 2016/943.

 

4a.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja i pružatelji internetskih tražilica osiguravaju da ispunjavanje obveza u pogledu transparentnosti u skladu s ovim člankom ne dovodi do štete za potrošače zbog manipulacije poretkom od strane poslovnih korisnika i korporativnih poslovnih internetskih stranica.

 

4b.  Zahtjevi u pogledu transparentnosti iz ovog članka dopunjuju se smjernicama koje objavljuje Komisija u vezi s uvjetima koje usluga internetskog posredovanja treba ispuniti da bi bila u skladu s ovim člankom. Komisija osigurava usklađenost s tim zahtjevima.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Članak 6.

Različito postupanje

Različito postupanje

1.   Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe moraju navesti opis različitih postupanja koja primjenjuju ili mogu primjenjivati u pogledu, s jedne strane, robe ili usluga koje potrošačima putem tih usluga internetskog posredovanja nudi sam pružatelj usluga ili poslovni korisnik pod njegovom kontrolom i, s druge strane, ostalih poslovnih korisnika.

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe moraju navesti opis različitih postupanja koja primjenjuju ili mogu primjenjivati u pogledu, s jedne strane, robe ili usluga koje potrošačima putem tih usluga internetskog posredovanja nudi sam pružatelj usluga ili poslovni korisnik pod njegovom kontrolom i, s druge strane, ostalih poslovnih korisnika.

 

1 a.  Pružatelji usluga internetskih tražilica trebali bi korisnicima korporativnih internetskih stranica navesti opis različitih postupanja koja primjenjuju ili mogu primjenjivati u pogledu, s jedne strane, robe ili usluga koje potrošačima preko tih usluga internetskih tražilica nudi sam pružatelj usluga ili neki korisnik korporativnih internetskih stranica pod njegovom kontrolom i, s druge strane, drugi korisnici korporativnih internetskih stranica.

 

1b.  S jedne strane, u odnosu na robu ili usluge koje se potrošačima nude preko tih usluga internetskog posredovanja od strane samog pružatelja ili bilo kojih poslovnih korisnika pod njegovom kontrolom, a s druge strane, u odnosu na ostale poslovne korisnike, pružatelji usluga internetskog posredovanja koriste se razmjernim, poštenim i transparentnim praksama.

2.  Opis iz stavka 1. obuhvaća barem, gdje je to primjenjivo, različita postupanja putem posebnih mjera koje poduzima pružatelj usluga internetskog posredovanja ili njegova ponašanja u pogledu sljedećega:

2.  Opis iz stavaka 1. i 2. obuhvaća barem, gdje je to primjenjivo, različita postupanja uz pomoć posebnih mjera koje poduzima pružatelj usluga internetskog posredovanja ili pružatelj internetskih tražilica ili njegova ponašanja u pogledu sljedećeg:

(a)  pristupa koji pružatelj usluga ili poslovni korisnici koje on kontrolira mogu imati osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

(a)  pristupa koji pružatelj usluga ili poslovni korisnici koje on kontrolira mogu imati osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

(b)  poretka;

(b)  poretka i zadanih postavki;

(c)  izravne ili neizravne naknade naplaćene za upotrebu predmetnih usluga internetskog posredovanja;

(c)  izravne ili neizravne naknade naplaćene za upotrebu predmetnih usluga internetskog posredovanja ili usluga internetskih tražilica;

(d)  pristupa ili uvjeta za upotrebu usluga koje su izravno povezane s predmetnim uslugama internetskog posredovanja ili predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na njih.

(d)  pristupa ili uvjeta za upotrebu usluga koje su izravno povezane s predmetnim uslugama internetskog posredovanja ili uslugama internetskih tražilica predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na njih.

 

2a.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja koji preko poduzeća pod svojom kontrolom izravno ili neizravno potrošačima pružaju robu ili usluge konkurentne onima koje pružaju poslovni korisnici omogućuju potrošačima da pri upotrebi usluge internetskog posredovanja slobodno biraju koju će robu ili uslugu koristiti kao zadane opcije.

 

2b.  Pri prikazu rezultata, usluga internetskog posredovanja kraj svakog proizvoda ili usluge s kojim je različito postupala na vrlo prepoznatljiv način objavljuje je li na njih izvršen utjecaj u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu, ugovorne odnose ili odnose izravnog vlasništva.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a (novi)

 

Nepoštene poslovne prakse

 

1.  Pružatelj usluga internetskog posredovanja ne smije sudjelovati u nepoštenoj poslovnoj praksi. Praksa se smatra nepoštenom poslovnom praksom ako dovodi do situacija u kojima postoji osjetno negativan učinak na konkurentnost i izbor potrošača. Pri procjeni je li trgovinska praksa nepoštena potrebno je u obzir uzeti sljedeće faktore:

 

(a)  poziciju na tržištu pružatelja usluga internetskog posredovanja i poslovnog korisnika; i

 

(b)  postoji li u sposobnostima pregovaranja tih strana znatna neravnoteža zbog koje pružatelj usluga internetskog posredovanja poslovnom korisniku nameće nerazumno opterećenje s obzirom na njegove uvjete upotrebe ili poslovne prakse.

 

2.  Direktiva 2005/29/EZ primjenjuje se mutatis mutandis.

 

3.  Prilog I. sadrži neiscrpan popis poslovnih praksi koje se smatraju nepoštenima u smislu ove Uredbe. Ovaj Prilog primjenjuje se u svim državama članicama i stručna skupina Komisije pri Promatračnici EU-a za ekonomiju internetskih platformi periodično ga revidira. Stručna skupina može dati preporuke za druge poslovne prakse koje bi se trebale smatrati nepoštenima u smislu ove Uredbe.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Pristup podacima

Pristup podacima

1.  Pružatelji usluga internetskog pristupa u svojim uvjetima upotrebe navode opis tehničkog i ugovornog pristupa ili nepostojanja takvog pristupa poslovnih korisnika osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja i pružatelji internetskih tražilica u svojim uvjetima upotrebe navode opis tehničkog i ugovornog pristupa ili nepostojanja takvog pristupa poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica koji su nastali pri pružanju tih usluga.

2.  Putem opisa iz stavka 1. pružatelji usluga internetskog posredovanja na prikladan način obavješćuju poslovne korisnike barem o sljedećem:

2.  Preko opisa iz stavka 1. pružatelji usluga internetskog posredovanja ili pružatelji internetskih tražilica na prikladan način obavješćuju javnost barem o sljedećem:

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja ili pružatelj internetskih tražilica pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici, korisnici korporativnih internetskih stranica ili potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(b)  ima li poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(b)  ima li poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(c)  ima li, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, uključujući u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja svim poslovnim korisnicima i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima.

(c)  ima li, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, među ostalim u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica svim poslovnim korisnicima i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

 

(ca)  imaju li poslovni korisnici u slučaju kršenja ugovornih obveza ili u slučaju tržišnog neuspjeha od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja pravo na pristup i preuzimanje podataka ili nekih kategorija podataka koje su dostavili pružatelju.

 

2a.  Poslovni korisnici osiguravaju da su podaci o njihovoj robi i uslugama, posebno svi elementi cijene, koje dostavljaju pružateljima usluga internetskog posredovanja, točni i da su ti podaci primjereni za to da im se omogući poštovanje pravnih obveza, osobito prema potrošačima.

 

2b.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja jamče svakom poslovnom korisniku pristup anonimiziranim korisničkim podacima, u strojno čitljivom, uobičajenom i standardiziranom formatu, koji nastaju izravno tijekom omogućivanja transakcije između potrošača i dotičnog poslovnog korisnika. Tom se obvezom ne dovode u pitanje obveze koje moraju ispunjavati usluge internetskog posredovanja u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka i privatnosti.

 

2c.  Ne dovodeći u pitanje relevantno pravo Unije koje se primjenjuje na zaštitu osobnih podataka i privatnosti, pružatelji usluga internetskog posredovanja jamče poslovnim korisnicima pristup svim podacima koje su prikupili na temelju komercijalne aktivnosti dotičnog poslovnog korisnika.

 

2d.  Ne dovodeći u pitanje relevantno pravo Unije koje se primjenjuje na zaštitu osobnih podataka i privatnosti, pružatelji usluga internetskih tražilica jamče korisnicima korporativnih internetskih stranica pristup svim podacima koje su prikupili na temelju aktivnosti dotične korporativne internetske stranice.

 

2e.  Podatci navedeni u stavcima 2.c i 2.d dostavljaju se u strojno čitljivom, uobičajenom i standardiziranom formatu.

 

2f.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja, na zahtjev korisnika svojih usluga, odobravaju trećoj strani koju odredi potrošač pristup osobnim ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koji izravno ili neizravno nastaju tijekom aktivnosti potrošača. Takav pristup odobrava se pod pravednim, razumnim i nediskriminacijskim uvjetima.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Ograničenja ponude različitih uvjeta putem drugih sredstava

Ograničenja ponude različitih uvjeta preko drugih sredstava

1.  Ako pri pružanju svojih usluga pružatelji usluga internetskog posredovanja ograniče sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim uvjetima putem sredstava koja su različita od tih usluga, u svojim uvjetima upotrebe navode razloge za to ograničenje i te razloge čine lako dostupnima javnosti. Ti razlozi moraju sadržavati glavna ekonomska, komercijalna ili pravna razmatranja za ta ograničenja.

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja ne ograničavaju sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima nude istu robu i usluge pod različitim ili istim uvjetima preko druge usluge internetskog posredovanja. Ako pri pružanju svojih usluga pružatelji usluga internetskog posredovanja ograniče sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim uvjetima putem sredstava koja su različita od tih usluga, u svojim uvjetima upotrebe navode razloge za to ograničenje i te razloge čine lako dostupnima javnosti. Ti razlozi moraju sadržavati glavna ekonomska, komercijalna ili pravna razmatranja za ta ograničenja. Ograničenja su razmjerna, privremena i predstavljaju legitiman interes pružatelja.

2.  Obveza iz stavka 1. ne utječe na zabrane ili ograničenja u pogledu nametanja takvih ograničenja koji proizlaze iz primjene drugih pravila Unije ili iz nacionalnih pravila koja su u skladu sa zakonodavstvom Unije i kojima podliježu pružatelji usluga internetskog posredovanja.

2.  Ova Uredba ne utječe na zabrane ili ograničenja u pogledu nametanja takvih ograničenja koji proizlaze iz primjene drugih pravila Unije ili iz nacionalnih pravila koja su u skladu sa zakonodavstvom Unije i kojima podliježu pružatelji usluga internetskog posredovanja. Konkretno, pomno se prate rizici u vezi s praksama iz stavka 1. da se među pružateljima usluga internetskog posredovanja u tajnosti dogovaraju cijene.

 

2a.  Obveza iz stavka 1. ne dovodi do ograničenja prava intelektualnog vlasništva koje uživaju njihovi nositelji.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Interni sustav za rješavanje pritužbi temelji se na načelima jednakog postupanja i njegova uporaba ne smije dovesti ni do kakvog štetnog postupanja prema poslovnom korisniku.

Obrazloženje

Budući da svako neslaganje može dovesti do kaznenih mjera, poželjno je da postoje zaštitne mjere da bi se to spriječilo.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe, pojedinačno i upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika.

(c)  bez odgode obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe, pojedinačno, uz odgovarajuće obrazloženje i upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja na godišnjoj osnovi utvrđuju i stavljaju na raspolaganje javnosti informacije o funkcioniranju i djelotvornosti internog sustava za rješavanje pritužbi.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja dostavljaju godišnje izvješće o korištenju svojih internih sustava za rješavanje pritužbi, pri čemu navode glavne vrste problema s kojima se poduzeća mogu suočiti kad koriste usluge internetskog posredovanja.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te informacije obuhvaćaju ukupan broj podnesenih pritužbi, predmet pritužbi, vrijeme potrebno za obradu pritužbi i odluke donesene u pogledu pritužbi.

Te informacije obuhvaćaju ukupan broj podnesenih pritužbi, glavne vrste pritužbi i prosječno vrijeme potrebno za obradu pritužbi.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća u smislu članka 2. stavka 2. Priloga Preporuci 2003/361/EZ29.

5.  Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća u smislu članka 2. stavka 2. Priloga Preporuci 2003/361/EZ29 tijekom prve tri godine ili u početnoj fazi njihova poslovanja.

_________________

_________________

29 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

29 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Obrazloženje

Izuzeće je primjerenije kad su mala poduzeća u fazi uspostave. Nakon toga, vjerojatno će tržište i potrošači od njih očekivati da u svakom slučaju poštuju norme većih društava.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 10.

Članak 10.

Mirenje

Mirenje

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe određuju jednog miritelja ili više njih s kojima su spremni surađivati kako bi pokušali postići dogovor s poslovnim subjektima u pogledu izvansudske nagodbe o svim sporovima između pružatelja usluga i poslovnog korisnika nastalima u vezi s pružanjem predmetnih usluga internetskog posredovanja, uključujući pritužbe koje nisu riješene putem internog sustava rješavanja pritužbi iz članka 9.

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe nastoje odrediti jednog miritelja ili više njih s kojima su spremni surađivati kako bi pokušali postići dogovor s poslovnim subjektima u pogledu izvansudske nagodbe o svim sporovima između pružatelja usluga i poslovnog korisnika nastalima u vezi s pružanjem predmetnih usluga internetskog posredovanja koji nisu riješeni u sklopu internog sustava rješavanja pritužbi iz članka 9.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja smiju odrediti miritelje koji svoje usluge mirenja pružaju s lokacije izvan Unije samo ako je zajamčeno da predmetni poslovni korisnik nije zbog činjenice da miritelji te usluge pružaju izvan Unije lišen pravne zaštite utvrđene zakonodavstvom Unije ili država članica.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja smiju odrediti miritelje koji svoje usluge mirenja pružaju s lokacije izvan Unije samo ako je zajamčeno da predmetni poslovni korisnik nije zbog činjenice da miritelji te usluge pružaju izvan Unije lišen pravne zaštite utvrđene zakonodavstvom Unije ili država članica.

2.  Miritelji iz stavka 1. ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

2.  Miritelji iz stavka 1. ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a) nepristrani su i neovisni;

(a) nepristrani su i neovisni;

(b) njihove usluge mirenja cjenovno su pristupačne prosječnom poslovnom korisniku predmetnih usluga internetskog posredovanja;

(b) njihove usluge mirenja cjenovno su pristupačne prosječnom poslovnom korisniku predmetnih usluga internetskog posredovanja;

(c) svoje usluge mirenja mogu pružati na jeziku na kojem su sastavljeni uvjeti upotrebe kojima je uređen ugovorni odnos između pružatelja usluga internetskog posredovanja i predmetnog poslovnog korisnika;

(c) svoje usluge mirenja mogu pružati na jeziku na kojem su sastavljeni uvjeti upotrebe kojima je uređen ugovorni odnos između pružatelja usluga internetskog posredovanja i predmetnog poslovnog korisnika;

(d) lako su dostupni fizički, u mjestu poslovnog nastana ili boravišta poslovnog korisnika, ili daljinski, s pomoću komunikacijskih tehnologija;

(d) lako su dostupni fizički, u mjestu poslovnog nastana ili boravišta poslovnog korisnika, ili daljinski, s pomoću komunikacijskih tehnologija;

(e) mogu pružati usluge mirenja bez nepotrebnog odgađanja;

(e) mogu pružati usluge mirenja bez nepotrebnog odgađanja;

(f) u dovoljnoj mjeri razumiju opće komercijalne odnose između poslovnih subjekata, što im omogućuje da učinkovito pridonesu pokušaju rješavanja sporova.

(f) u dovoljnoj mjeri razumiju opće komercijalne odnose između poslovnih subjekata, što im omogućuje da učinkovito pridonesu pokušaju rješavanja sporova.

3.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u dobroj vjeri sudjeluju u svim pokušajima postizanja dogovora putem mirenja koje provode miritelji utvrđeni u skladu sa stavkom 1. u svrhu postizanja dogovora o rješavanju spora.

3.  Stranke koje su uključene u mirenje u dobroj vjeri sudjeluju u svim pokušajima postizanja dogovora u sklopu dobrovoljnog mirenja koje provode miritelji utvrđeni u skladu sa stavkom 1. u svrhu postizanja dogovora o rješavanju spora u razdoblju od najviše 25 dana od početka mirenja, osim ako bi ispunjavanje tog roka predstavljalo nerazumno opterećenje uzimajući u obzir složenost spora. U tom slučaju dogovor treba postići u razdoblju od najviše 90 dana.

4.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja snose razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka i veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu. Međutim, pružatelji usluga internetskog posredovanja u svakom slučaju snose najmanje polovinu ukupnih troškova.

4.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja i poslovni korisnici snose razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka i veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu. Međutim, ako miritelj utvrdi da poslovni korisnik djeluje u zloj vjeri ili želi zlouporabiti postupak mirenja, može odlučiti da poslovnom korisniku odredi plaćanje više od polovine ukupnih troškova.

5.  Pokušaj postizanja dogovora putem mirenja o rješavanju spora u skladu s ovim člankom ne utječe na prava pružatelja usluga internetskog posredovanja i predmetnih poslovnih korisnika da pokrenu sudske postupke u bilo kojem trenutku tijekom ili nakon postupka mirenja.

5.  Pokušaj postizanja dogovora putem mirenja o rješavanju spora u skladu s ovim člankom ne utječe na prava pružatelja usluga internetskog posredovanja i predmetnih poslovnih korisnika da pokrenu sudske postupke u bilo kojem trenutku prije, tijekom ili nakon postupka mirenja. Pokretanje sudskih postupaka nije uvjetovano pokretanjem postupka mirenja.

 

5 a.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja na godišnjoj osnovi utvrđuju i široj javnosti čine lako dostupnim informacije o funkcioniranju i učinkovitosti mirenja povezanog s aktivnostima. Ta izvješća obuhvaćaju najmanje informacije o ukupnom broju slučajeva mirenja, predmetu pritužbi, vremenu potrebnom za obradu pritužbi i odlukama donesenim u pogledu pritužbe.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 12.

Članak 12.

Sudski postupci koje su pokrenule predstavničke organizacije ili udruženja i javna tijela

Sudski postupci koje su pokrenule predstavničke organizacije ili udruženja i javna tijela

1.  Organizacije i udruženja koji imaju legitiman interes za zastupanje poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica, kao i javna tijela uspostavljena u državama članicama, imaju pravo na pokretanje postupka pred nacionalnim sudovima u Uniji, u skladu s pravnim propisima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi zaustavljanja ili zabrane neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja ili pružatelja internetskih tražilica s relevantnim zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 80. Uredbe (EU) 2016/679 i nakon što se iscrpe sve druge mogućnosti za rješavanje spora između platforme i poslovnog korisnika predviđene u člancima 9. i 10. ove Uredbe, organizacije i udruženja koji imaju stvaran dugoročan i legitiman interes za zastupanje poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica te koje su ovlastila i koje nadziru odgovarajuća javna tijela država članica, kao i javna tijela uspostavljena u državama članicama, imaju pravo na pokretanje postupka pred nacionalnim sudovima u Uniji, u skladu s pravnim propisima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi zaustavljanja ili zabrane neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja ili pružatelja internetskih tražilica sa zahtjevima u pogledu informacija, nediskriminacije i pristupa podacima utvrđenima u ovoj Uredbi.

2.  Organizacije ili udruženja imaju pravo iz stavka 1. samo ako u trenutku pokretanja postupka ispunjavaju sve zahtjeve navedene u nastavku:

2.  Organizacije ili udruženja imaju pravo iz stavka 1. samo ako u trenutku pokretanja postupka i tijekom trajanja postupka i dalje ispunjavaju sve zahtjeve navedene u nastavku:

(a)  ako su zakonito osnovani u skladu s pravom države članice;

(a)  ako su zakonito osnovani u skladu s pravom države članice i posjeduju važeću dozvolu kao kvalificirani subjekt koju je izdalo odgovarajuće javno tijelo te države članice;

(b)  ako nastoje ostvariti ciljeve koji su u kolektivnom interesu skupine poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica koje zastupaju;

(b)  ako nastoje ostvariti ciljeve koji su javno navedeni u njihovu statutu ili drugom relevantnom dokumentu o upravljanju i koji su u kolektivnom interesu skupine koja predstavlja većinu poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica koje zastupaju, a ta se skupina mora sastojati od najmanje 10 neovisnih poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica;

(c)  ako imaju neprofitni karakter.

(c)  ako imaju neprofitni karakter te su transparentni u pogledu izvora financiranja za pokretanje i vođenje postupka te mogu dokazati da imaju dostatna financijska sredstava za zastupanje najboljih interesa svojih poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica i pokrivanje svih troškova druge strane ako tužba ne uspije;

 

(ca)  ako imaju strukturu upravljanja koja omogućuje neovisnost od trećih strana i raspolažu internim postupkom za sprečavanje sukoba interesa u slučaju da sredstva prime od trećih strana;

 

(cb)  ako su transparentni u pogledu izvora financiranja;

 

(cc)  ako imaju dostatne financijske i ljudske resurse te stručno znanje za zastupanje najboljih interesa svojih poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica;

U državama članicama u kojima su takva javna tijela uspostavljena, ta javna tijela imaju pravo iz stavka 1. ako im je povjerena zadaća obrane kolektivnih interesa poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica ili osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice.

U državama članicama u kojima su takva javna tijela uspostavljena, ta javna tijela imaju pravo iz stavka 1. te su ovlaštena izdati potrebnu dozvolu organizaciji ili udruženju ako im je povjerena zadaća obrane kolektivnih interesa poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica ili osiguravanja usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, u skladu s nacionalnim pravom predmetne države članice.

 

Države članice vode računa o tome da predstavničke organizacija ili udruženja javno objavljuju godišnja izvješća o aktivnostima. Ta izvješća obuhvaćaju najmanje sljedeće informacije koje se odnose na tuzemne i prekogranične udružne tužbe:

 

(a)  broj podignutih tužbi i glavne vrste pritužbi;

 

(b)  broj (stopu ili postotak) sudskih odluka donesenih u korist poslovnih korisnika korporativnih internetskih stranica;

 

(c)  broj (stopu ili postotak) udružnih tužbi koje su obustavljene i, ako su poznati, razloge obustave;

 

(d)  prosječno vrijeme potrebno za rješavanje udružne tužbe;

 

Ako javno tijelo države članice izdaje dozvolu za kvalificirani subjekt organizaciji ili udruženju, to javno tijelo odgovorno je za redovito preispitivanje statusa i postupanja te organizacije ili udruženja kako bi se osiguralo da poštuje zahtjeve ovoga članka. Javno tijelo države članice odmah povlači dozvolu za obavljanje djelatnosti kvalificiranog subjekta svake organizacije ili udruženja za koje se utvrdi ne ispunjava zahtjeve ovoga članka.

 

Usklađenost organizacije ili udruženja s kriterijima iz ovog stavka ne dovodi u pitanje pravo suda li upravnog tijela da ispita opravdava li svrha organizacije ili udruženja pokretanje tužbe u određenom predmetu u skladu sa stavkom 1.

 

2a.  Pravom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje prava iz Direktive XXXX/XX/EU (upućivanje na Direktivu o udružnim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ, (COM(2018)184)).

3.  Pravom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica da pojedinačno pokrenu postupke pred nadležnim nacionalnim sudovima, u skladu s pravnim pravilima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi rješavanja problema neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja s relevantnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

3.  Pravom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica da pojedinačno pokrenu postupke pred nadležnim nacionalnim sudovima, u skladu s pravnim pravilima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi rješavanja problema neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja s relevantnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

 

3a.  Države članice mogu zabraniti da privatni ulagači trećih strana ostvare bilo kakvu izravnu ili neizravnu financijsku korist u okviru sudskog postupka ili odluke;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija potiče pružatelje usluga internetskog posredovanja te organizacije i udruženja koja ih zastupaju na izradu kodeksâ ponašanja u svrhu doprinosa ispravnoj primjeni ove Uredbe, uzimajući u obzir posebne značajke različitih sektora u kojima se pružaju usluge internetskog posredovanja, kao i posebne značajke mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća.

1.  Komisija potiče pružatelje usluga internetskog posredovanja te organizacije i udruženja koja ih zastupaju, poslovne korisnike te organizacije i udruženja koja ih zastupaju na izradu kodeksâ ponašanja u svrhu doprinosa ispravnoj primjeni ove Uredbe, uzimajući u obzir posebne značajke različitih sektora u kojima se pružaju usluge internetskog posredovanja, kao i posebne značajke mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća. Konkretno, u kodeksima ponašanja riječ je o interoperabilnosti, preprekama za promjenu pružatelja i prenosivosti podataka.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Nadležna tijela i provedba

 

1.  Svaka država članica imenuje nadležno tijelo na nacionalnoj razini koje je odgovorno za praćenje i provedbu usklađenosti s ovom Uredbom i ima sljedeće ovlasti:

 

(a)  pokrenuti i provesti istragu na vlastitu inicijativu ili na temelju pritužbe;

 

(b)  zahtijevati da internetski posrednici i pružatelji internetskih tražilica pružaju sve informacije potrebne za provedbu istraga;

 

(c)  donijeti odluku kojom se utvrđuje povreda zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi i od pružatelja usluga internetskog posredovanja ili pružatelja internetske tražilice zahtijevati da prekine kršenje;

 

(d)  izreći novčanu kaznu pružatelju. Kazna je učinkovita, proporcionalna i odvraćajuća te se njome u obzir uzima priroda, trajanje i ozbiljnost povrede; i

 

(e)  objaviti svoje odluke i na godišnjoj osnovi izvješćivati o svojim aktivnostima u skladu s ovom Uredbom.

 

2.  Poslovni korisnik, korisnik korporativne internetske stranice odnosno organizacija ili udruženje koje ispunjava prva tri zahtjeva iz članka 12. stavka 2. može podnijeti pritužbu nadležnom tijelu predmetne države članice. Na zahtjev podnositelja pritužbe nadležno tijelo osigurava povjerljivost identiteta podnositelja pritužbe te svih drugih informacija čije otkrivanje podnositelj pritužbe smatra štetnim za svoje interese. Podnositelj pritužbe takve informacije navodi u zahtjevu za povjerljivost.

 

3.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela učinkovito međusobno surađuju i uzajamno si pomažu u istragama koje imaju prekograničnu dimenziju.

 

4.  Nadležna tijela i nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje, ako nije riječ o istim tijelima, razmjenjuju informacije potrebne za primjenu odredbi ove Direktive. U pogledu informacija koje se razmjenjuju, tijelo koje ih prima osigurava jednaku razinu povjerljivosti kao i tijelo koje ih šalje.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 13.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.b

 

Mjerodavno pravo i nadležnost

 

U ugovorima koje sklapaju poslovni korisnici koji imaju uobičajeno boravište u jednoj od država članica odnosno ako će se ugovor izvršiti u jednoj državi članici ili više njih, primjenjuje se sljedeće:

 

(a)  zaštita koja se ovom Uredbom pruža poslovnim korisnicima primjenjuje se bez obzira na pravo mjerodavno za ostale aspekte ugovora na temelju odabira stranaka ili na neki drugi način; i

 

(b)  izbor nadležnog suda, osim u slučaju da ugovor obuhvaća pravila ove Uredbe, važi samo ako se odredi sud u:

 

(i)  državi članici u kojoj poslovni korisnik ima uobičajeno boravište; ili

 

(ii)  državi članici u kojoj će se izvršiti ugovor.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 13.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.c

 

Informacije koje se zahtijevaju od pružatelja usluga internetskog posredovanja

 

1.  Države članice jamče da pružatelji usluga internetskog posredovanja pružaju sve informacije koje su potrebne nadležnim tijelima za praćenje i provedbu usklađenosti s odredbama ove Uredbe, pružanje pomoći Komisiji u izradi smjernica iz članka 6. i podupiranje uloge Promatračnice u ispunjavanju njezinih zadaća iz članka 2. Odluke Komisije od 26. travnja 2018. o osnivanju stručne skupine za Promatračnicu EU-a za ekonomiju internetskih platformi.

 

2.  Takvi zahtjevi za informacije uključuju:

 

(a)  glavne parametre kojima se određuje poredak ponuda i njihova relativna važnost koji se potrošaču predstavljaju kao rezultat njegove pretrage;

 

(b)  je li treća strana koja nudi robu, usluge ili digitalni sadržaj trgovac ili ne, što se utvrđuje na temelju izjave koju ta treća strana daje pružatelju usluga internetskog posredovanja;

 

(c)  primjenjuju li se prava potrošača koja proizlaze iz zakonodavstva Unije o zaštiti potrošača na sklopljeni ugovor;

 

(d)  ako se ugovor sklapa s trgovcem, koji je trgovac odgovoran za osiguranje primjene prava potrošača koja proizlaze iz zakonodavstva Unije o zaštiti potrošača u vezi s predmetnim ugovorom. Tim se zahtjevom ne dovodi u pitanje odgovornost koju pružatelj usluge internetskog posredovanja može imati ili preuzeti u pogledu konkretnih elemenata ugovora; i

 

(e)  upotrebljavaju li se i na koji način algoritmi ili automatizirano odlučivanje za predstavljanje ponuda ili određivanje cijena, uključujući personalizirane tehnike za određivanje cijena. Države članice mogu zadržati ili u svoje nacionalno pravo uvesti dodatne zahtjeve u pogledu informacija i pravila o odgovornosti za ugovore sklopljene na internetskim tržištima.

 

3.  Takve informacije poduzeća dostavljaju na zahtjev i bez odgode te u skladu s potrebnim rokovima i razinom pojedinosti. Tražene informacije razmjerne su obavljanju te zadaće. Nadležno tijelo obrazlaže svoj zahtjev za dostavu informacija.

 

4.  Kad nadležno tijelo smatra da su određene informacije povjerljive u skladu s pravilima Unije i nacionalnim pravilima o poslovnoj tajni ili zaštiti osobnih podataka, predmetna nadležna tijela osiguravaju takvu povjerljivost.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 13.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.d

 

Pravila o odgovornosti

 

Za obmanjujuće informacije koje su poslovni korisnici dali uslugama internetskog posredovanja trebale bi biti odgovorne usluge internetskog posredovanja, a ne poslovni korisnici, ako su poslovni korisnici obavijestili uslugu internetskog posredovanja o obmanjujućoj prirodi pruženih informacija. Usluge internetskog posredovanja trebale bi biti odgovorne i ako su one autori obmanjujućih izjava u pogledu poslovnih korisnika odnosno robe ili usluga koje nude poslovni korisnici.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavci 1. i 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do [datum: tri godine nakon datuma stupanja na snagu] i svake tri godine nakon toga provodi evaluaciju ove Uredbe te dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

1.  Komisija do [datum: dvije godine nakon datuma stupanja na snagu] i svake dvije godine nakon toga provodi evaluaciju ove Uredbe te dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Prema potrebi Komisija podnosi zakonodavni prijedlog za izmjenu ove Uredbe, posebno kako bi se osiguralo ispunjavanje ciljeva utvrđenih u stavku 2.

2.  Prva evaluacija ove Uredbe provodi se osobito u svrhu ocjenjivanja usklađenosti obveza utvrđenih u člancima 5., 6., 7. i 8. s ekonomijom internetskih platformi i učinka na nju te kako bi se utvrdilo jesu li potrebna dodatna pravila, uključujući u pogledu izvršenja, a kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje na unutarnjem tržištu.

2.  Preispitivanje uključuje najmanje ocjenu sljedećeg:

 

(a) učinkovitosti ove Uredbe, uključujući pragove definirane u članku 1. stavcima od 4. do 6.;

 

(b) djelotvornosti kodeksa ponašanja donesenih kako bi se poboljšala pravednost i transparentnost;

 

(c) potrebe za učinkovitijim rješavanjem pitanja potencijalno štetnih praksi u komercijalnim transakcijama između internetskih tražilica i njihovih poslovnih korisnika, osobito s obzirom na pitanja utvrđena u članku 2. točki (b) Odluke Komisije C(2018)2393 o uspostavi skupine stručnjaka za Promatračnicu gospodarstva internetskih platformi;

 

(d) mogućih učinaka potencijalno štetnih praksi na potrošače;

 

(e) potrebe uključivanja operativnih sustava u područje primjene ove Uredbe;

 

(f). potrebe za ažuriranjem popisa nepoštenih poslovnih praksi.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Primjenjuje se od [datum: šest mjeseci nakon dana objave].

2.  Primjenjuje se od [datum: dvanaest mjeseci nakon dana objave].

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog I. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog I.

 

Nepoštene poslovne prakse

 

Uvjeti se smatraju nepoštenom poslovnom praksom u smislu ove Uredbe ako se njima:

 

  od poslovnog korisnika zahtijeva da koristi pomoćne usluge pružatelja usluga internetskog posredovanja, uključujući usluge plaćanja, bez mogućnosti korištenja alternativnih metoda u okolnostima kad to vodi do znatne štete za poslovnog korisnika;

 

  poslovni korisnik opterećuje jednostranom klauzulom o odgovornosti koja prouzročuje nepošteni prijenos rizika;

 

  uvode retroaktivne ugovorne klauzule koje su štetne za poslovnog korisnika;

 

  zadržava zakonsko pravo na korištenje povjerljivih informacija poslovnog korisnika nakon što je istekao ugovor između pružatelja usluga internetskog posredovanja i poslovnog korisnika;

 

  od poslovnih korisnika zahtijeva da prihvate odredbe o ekskluzivnosti u pogledu odabira prava koje nije u nadležnosti Unije;

 

  poslovnim korisnicima zabranjuje da koriste i konkurentske usluge internetskog posredovanja.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Referentni dokumenti

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

28.5.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

13.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Francis Zammit Dimech

9.7.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

11.10.2018

 

 

Datum usvajanja

20.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

P8_TA(2017)0272.


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (23.11.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Anna Záborská

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice imaju ključnu ulogu u omogućavanju i promicanju digitalne trgovine. Radi jačanja povjerenja poslovnih korisnika i potrošača te kako bi ih se potaknulo na sudjelovanje u velikim digitalnim ekosustavima koje stvaraju internetske platforme potrebno je postaviti minimalne standarde za njihove usluge.

Uredba koju predlaže Komisija prvi je pokušaj stupanja na to neistraženo područje. Njome se promiče uravnotežen skup pravila za usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice u poslovanju s poslovnim korisnicima, utemeljen na pravednosti i transparentnosti te rješavanju glavnih interesa svih dionika istodobno štiteći poduzetničke slobode i ostavljajući dovoljno prostora za inovacije.

U tom kontekstu, izvjestiteljica smatra da bi ambiciozniji pristup mogao pružiti bolje rezultate.

Predlaže jačanje načela pravednosti. Poslovni korisnici trebali bi imati pravo pristupa podacima koji potječu iz međusobnih transakcija. Istodobno se ne smiju dopustiti ograničenja koje određene usluge internetskog posredovanja nameću poslovnim korisnicima u pogledu nuđenja drugačijih uvjeta putem drugih sredstava.

S druge strane, platformama bi trebalo dopustiti brzo djelovanje u slučajevima zlouporabe ili prijevare. Njihova sposobnost da obrađuju pritužbe ne bi trebala biti ograničena opterećujućim administrativnim zahtjevima. Naposljetku, posredovanje koje se promiče ovim zakonodavnim prijedlogom može funkcionirati samo ako obje stranke sudionice pravedno podijele troškove.

Izvjestiteljica također želi ojačati načelo transparentnosti u slučajevima razlika u postupanju te objašnjenjem zahtjeva u pogledu glavnih parametara za određivanje poretka.

Ambicioznim prijedlogom također bi trebalo dosljedno uspostaviti ista pravila za internetske platforme i tražilice ako se ponašaju na isti način.

Izvjestiteljica smatra da bi se u prvoj reviziji ove Uredbe trebala uzeti u obzir velika brzina razvoja digitalnog gospodarstva te da bi je trebalo provesti dvije godine nakon datuma stupanja na snagu.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Porast transakcija koje se provode putem usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama za dosezanje potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost pružatelji tih usluga često imaju veću pregovaračku moć, što im omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji.

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Ta pozitivna uloga može se ostvariti pod uvjetom da je njezino djelovanje transparentno i pouzdano i da podliježe jasnim pravilima koja vrijede za sve aktere te da se zajamči jednaki uvjeti za sve dionike u transakcijama. Porast transakcija koje se provode putem usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući samozaposlene osobe, mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama za dosezanje potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost, koja bi povrh samozaposlenih osoba, mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća mogla utjecati i na velika poduzeća, pružatelji tih usluga često imaju veću pregovaračku moć, što im omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice, kao i komercijalne transakcije koje omogućuju, imaju intrinzični prekogranični potencijal i osobito su važne za ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije u današnjem gospodarstvu. Potencijalno nepoštene i štetne trgovinske prakse određenih pružatelja tih usluga u pogledu poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica sprečavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nadalje, različiti propisi određenih država članica koje s različitim stupnjem djelotvornosti reguliraju te usluge sprječavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, dok druge države članice razmatraju donošenje takvih propisa.

(5)  Usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice, kao i transakcije koje omogućuju, imaju intrinzični prekogranični potencijal i osobito su važne za ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta Unije u današnjem gospodarstvu. Potencijalno nepoštene i štetne trgovinske prakse određenih pružatelja tih usluga u pogledu poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica sprečavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Nadalje, različiti propisi određenih država članica koje s različitim stupnjem djelotvornosti reguliraju te usluge sprječavaju potpuno ostvarenje tog potencijala i negativno utječu na ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, dok druge države članice razmatraju donošenje takvih propisa.

Obrazloženje

U načelu sve transakcije imaju spomenuti karakter i važnost. Bolje razumijevanje transakcija koje pružaju usluge internetskog posredovanja ili internetske tražilice dovodi do boljeg razumijevanja složenosti problema s kojima se suočavamo.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Zakonodavstvo EU-a trebalo bi se voditi načelom „što je manje moguće i koliko god je potrebno”, što znači da je potrebno da pravila budu prikladna za digitalno doba te dovoljno otvorena i tehnološki neutralna da bi se mogla prilagoditi budućim razvojima. Inicijativom Komisije za analizu uloge platformi u digitalnom gospodarstvu osigurava se sveobuhvatan i sličan pristup okviru na digitalnom tržištu, a univerzalno rješenje može imati negativan učinak na inovacije i stavlja europska poduzeća u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju na svjetskom gospodarskom planu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje u okviru unutarnjeg tržišta, osobito na način da se osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije. Tim bila pravilima treba biti predviđena i prikladna transparentnost u pogledu poretka korisnika korporativnih internetskih stranica u rezultatima pretraživanja tražilica. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi.

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje. Tim bi se skupom pravila trebalo promicati pravedno i razmjerno poslovno ponašanje na način da se, prije svega, osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije. Tim bi pravilima trebala biti predviđena i prikladna transparentnost u pogledu poretka korisnika korporativnih internetskih stranica, posebno u rezultatima pretraživanja tražilica, pod čime se misli i na glasovne asistente. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi i omogućuju zdravu konkurenciju. U skladu s razvojem tog sektora, Europska Komisija trebala bi ispitati provođenje odredbi o transparentnosti i pravednosti iz ove Uredbe, i to s pomoću sektorskog zakonodavstva ili revizijom ove Uredbe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Budući da usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice najčešće imaju globalnu dimenziju, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na pružatelje tih usluga neovisno o tome imaju li poslovni nastan u državi članici ili izvan EU-a, pod uvjetom da su ispunjena dva kumulativna uvjeta: prvo, poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica trebao bi imati poslovni nastan u Uniji; drugo, poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica trebali bi u okviru pružanja tih usluga nuditi svoju robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji barem za dio transakcije. Takvi potrošači trebaju se nalaziti u Uniji, ali ne moraju imati boravište u Uniji ili biti državljani neke od država članica. Prema tome, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati ako poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica nemaju poslovni nastan u Uniji ili ako imaju poslovni nastan u Uniji, ali upotrebljavaju usluge internetskog posredovanja ili internetske tražilice kako bi ponudili robu ili usluge isključivo potrošačima koji se nalaze izvan Unije ili osobama koje nisu potrošači.

(7)  Budući da usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice najčešće imaju globalnu dimenziju, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na pružatelje tih usluga neovisno o tome imaju li poslovni nastan u državi članici ili izvan EU-a, pod uvjetom da su ispunjena dva kumulativna uvjeta: prvo, poslovni korisnik ili korisnik korporativnih internetskih stranica trebao bi imati poslovni nastan u Uniji; drugo, poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica trebali bi u okviru pružanja tih usluga nuditi svoju robu ili usluge potrošačima ili poduzećima koji se nalaze u Uniji barem za dio transakcije. U skladu sa zakonodavstvom Unije1a, to bi značilo da su usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice usmjerile prodaju na potrošače iz jedne ili više država članica. Takvi potrošači trebaju se nalaziti u Uniji, ali ne moraju imati boravište u Uniji ili biti državljani neke od država članica. Prema tome, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati ako poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica nemaju poslovni nastan u Uniji ili ako imaju poslovni nastan u Uniji, ali upotrebljavaju usluge internetskog posredovanja ili internetske tražilice kako bi ponudili robu ili usluge isključivo potrošačima koji se nalaze izvan Unije ili osobama koje nisu potrošači.

 

__________________

 

1a Uredba (EZ) br. 44/2001 (Bruxelles I.) i Uredba (EZ) br. 593/2008 (Rim I.)

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema tome, primjeri usluga internetskog posredovanja obuhvaćenih ovom Uredbom trebaju obuhvaćati internetska tržišta za e-trgovinu, uključujući tržišta koja se temelje na suradnji, a na kojima su poslovni korisnici aktivni, internetske usluge softverskih aplikacija i internetske usluge društvenih mreža. Međutim, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na alate za internetsko oglašavanje ili razmjene internetskog oglašavanja koji se ne pružaju u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija i koji ne obuhvaćaju ugovorni odnos s potrošačima. Nadalje, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na usluge plaćanja internetom jer one same ne ispunjuju primjenjive zahtjeve, nego predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na transakciju za isporuku robe i usluga predmetnim potrošačima.

(9)  Prema tome, primjeri usluga internetskog posredovanja obuhvaćenih ovom Uredbom trebaju obuhvaćati internetska tržišta za e-trgovinu, uključujući tržišta koja se temelje na suradnji, a na kojima su poslovni korisnici aktivni, internetske usluge softverskih aplikacija i internetske usluge društvenih mreža. Međutim, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na alate za internetsko oglašavanje ili razmjene internetskog oglašavanja koji se ne pružaju u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija i koji ne obuhvaćaju ugovorni odnos s potrošačima. Nadalje, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na usluge plaćanja internetom jer one same ne ispunjuju primjenjive zahtjeve, nego predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na transakciju za isporuku robe i usluga predmetnim potrošačima. Nadalje, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na elektroničke komunikacijske mreže ili usluge ili audiovizualne medijske usluge koje podliježu propisima specifičnim za određeni sektor u pogledu transparentnosti, pravne zaštite i nediskriminacije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za potrebe dosljednosti definiciju internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi treba uskladiti s definicijom koja se upotrebljava u Direktivi (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća21.

(11)  Za potrebe dosljednosti definiciju internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi treba uskladiti s definicijom koja se upotrebljava u Direktivi (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća21. Internetska tražilica bi prema definiciji trebala biti tehnološki neutralna i podrazumijevati raznoliki niz usluga pretraživanja te ulaznih i izlaznih podataka.

__________________

__________________

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati u slučajevima kada o uvjetima ugovornog odnosa, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, ne pregovaraju pojedinačno ugovorne strane. Odgovor na pitanje jesu li uvjeti upotrebe dogovoreni pojedinačnim pregovorima valja utvrditi na temelju ukupne procjene, pri čemu činjenica da su određene odredbe tih uvjeta pojedinačno dogovorene sama po sebi nije od odlučujuće važnosti.

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati na uvjete ugovornog odnosa, ili njihove odredbe, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, o kojima ugovorne strane nisu pojedinačno pregovarale.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se zajamčilo da opći uvjeti ugovornog odnosa omogućuju poslovnim korisnicima utvrđivanje komercijalnih uvjeta za upotrebu, prekid i obustavu usluga internetskog posredovanja te kako bi se postigla predvidljivost u pogledu njihova poslovnog odnosa, ti bi uvjeti uporabe trebali biti sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika koji prosječni poslovni korisnik može jednostavno razumjeti. Smatra se da uvjeti upotrebe nisu sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika ako su nejasni, neprecizni ili ne sadržavaju pojedinosti o važnim trgovinskim pitanjima i, prema tome, poslovnom korisniku ne pružaju razuman stupanj predvidljivosti o najvažnijim aspektima ugovornog odnosa.

(13)  Kako bi se zajamčilo da opći uvjeti ugovornog odnosa omogućuju poslovnim korisnicima utvrđivanje komercijalnih uvjeta za upotrebu, ograničenje, prekid i obustavu usluga internetskog posredovanja te kako bi se postigla predvidljivost u pogledu njihova poslovnog odnosa, ti bi uvjeti uporabe trebali biti sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika koji prosječni poslovni korisnik može jednostavno razumjeti. Smatra se da uvjeti upotrebe nisu sastavljeni upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika ako su nejasni, neprecizni ili ne sadržavaju pojedinosti o važnim trgovinskim pitanjima i, prema tome, poslovnom korisniku ne pružaju razuman stupanj predvidljivosti o najvažnijim aspektima ugovornog odnosa. U okviru uvjeta ne bi se smjelo neopravdano diskriminirati poslovne korisnike.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Općim se uvjetima može posebno odrediti da prakse ili prijetnje sigurnosti koje predstavljaju neposredan rizik od nanošenja štete pružatelju, korisnicima ili potrošačima, zbog kršenja sigurnosti, prijevare, zloupotrebe podataka ili iz nekog drugog razloga, budu temelj za donošenje odluke o ograničenju, obustavi ili prekidu pružanja usluga internetskog posredovanja. Odluka o ograničenju, obustavi ili prekidu usluge na temelju rizika od neposredne štete trebala bi biti razmjerna riziku koji se mjerom nastoji spriječiti, a raskid ugovora treba provoditi samo ako privremeno ograničenje ili obustava ne bi bila dovoljna za učinkovito rješavanje rizika.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Osiguravanje transparentnosti u općim uvjetima upotrebe može biti od ključne važnosti za promicanje održivih poslovnih odnosa i sprječavanje nepoštenog ponašanja na štetu poslovnih korisnika. Pružatelji usluga internetskog posredovanja stoga bi trebali osigurati da su uvjeti upotrebe lako dostupni u svim fazama ugovornog odnosa, uključujući potencijalnim poslovnim korisnicima u predugovornoj fazi, te da se obavijest o svim izmjenama uvjeta upotrebe dostavlja poslovnim korisnicima u utvrđenom roku koji je razuman i razmjeran s obzirom na konkretne okolnosti i iznosi najmanje 15 dana. Rok za dostavljanje obavijesti ne bi se trebao primjenjivati ako i u mjeri u kojoj se predmetni poslovni korisnik odrekao tog prava na nedvosmislen način ili ako i u mjeri u kojoj potreba za provedbom izmjene uz nepoštovanje roka za dostavljanje obavijesti proizlazi iz pravne obveze kojoj pružatelj usluge podliježe na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva.

(14)  Osiguravanje transparentnosti u općim uvjetima upotrebe može biti od ključne važnosti za promicanje održivih poslovnih odnosa i sprječavanje nepoštenog ponašanja na štetu poslovnih korisnika. Pružatelji usluga internetskog posredovanja stoga bi trebali osigurati da su uvjeti upotrebe lako dostupni u svim fazama ugovornog odnosa, uključujući potencijalnim poslovnim korisnicima u predugovornoj fazi, te da se obavijest o svim izmjenama uvjeta upotrebe dostavlja poslovnim korisnicima u utvrđenom roku koji je razuman i razmjeran s obzirom na konkretne okolnosti i iznosi najmanje 15 dana prije njihove primjene. Rok za dostavljanje obavijesti iznimno se ne bi trebao primjenjivati ako i u mjeri u kojoj se predmetni poslovni korisnik odrekao tog prava na nedvosmislen način. Rok za dostavljanje obavijesti isto se tako ne bi trebao primjenjivati ako i u mjeri u kojoj potreba za provedbom izmjene uz nepoštovanje roka za dostavljanje obavijesti proizlazi iz pravne obveze kojoj pružatelj usluge podliježe na temelju zakonodavstva Unije ili nacionalnog zakonodavstva.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da neusklađeni uvjeti upotrebe nisu obvezujući za predmetnog poslovnog korisnika, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi. Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju biti ništavne, odnosno treba se smatrati da nisu nikad postojale s učincima erga omnes i ex tunc.

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da neusklađeni uvjeti upotrebe nisu obvezujući za predmetnog poslovnog korisnika, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju biti ništavne, odnosno treba se smatrati da nisu nikad postojale s učincima erga omnes i ex tunc.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za donošenje odluke o obustavi ili prekidu pružanja svojih usluga, djelomično ili u cijelosti, određenom poslovnom korisniku, uključujući isključenjem određene robe ili usluga određenog poslovnog korisnika ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. Međutim, budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika, potrebno je prikladno obavijestiti poslovnog korisnika o razlozima za donošenje takve odluke. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/33422. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke.

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za donošenje odluke o sankcioniranju određenog poslovnog korisnika, primjerice obustavom ili prekidom pružanja njegovih usluga ili njihovim brisanjem s popisa, djelomično ili u cijelosti, ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. Međutim, budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika, potrebno je prikladno obavijestiti poslovnog korisnika o razlozima za donošenje takve odluke. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/33422. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke. Uvjeti bi trebali sadržavati upućivanje na relevantne odredbe u slučaju sumnje da se ponašanjem ili praksom poslovnog korisnika može nanijeti šteta korisnicima ili platformi. Gdje god je to moguće, trebalo bi uspostaviti proporcionalan i postupan sustav, uključujući prethodno i pravovremeno obavještavanje, prije poduzimanja mjera kojima bi se korisnicima onemogućio pristup poduzećima.

__________________

__________________

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi glavne parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na sve opće kriterije, postupke, konkretne signale ugrađene u algoritme ili druge mehanizme za prilagodbu ili degradiranje statusa koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja.

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi glavne parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na kriterije, postupke, konkretne signale ugrađene u algoritme ili druge mehanizme za prilagodbu ili degradiranje statusa koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka koji su bitni za adekvatno razumijevanje načina na koji sustav rangiranja funkcionira. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja. Pri ponudi robe i usluga kao rezultata plaćenog rangiranja ili rangiranja koje kontrolira pružatelj, pružatelj usluga internetskog posredovanja to bi trebao navesti u ponudi riječima „SPONZORIRANO” ili „OGLAS”.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Isto tako, način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak internetskih stranica, osobito onih putem kojih poduzeća nude robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh korisnika korporativnih internetskih stranica. Pružatelji internetskih tražilica stoga trebaju dati opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak svih indeksiranih internetskih stranica, uključujući one korisnika korporativnih internetskih stranica i ostale internetske stranice. Osim značajki robe i usluga i njihove relevantnosti za potrošače, u slučaju internetskih tražilica tim se opisom korisnicima korporativnih internetskih stranica treba omogućiti i prikladno razumijevanje načina na koji su, i u kojoj mjeri, uzete u obzir određene značajke dizajna internetskih stranica koje se upotrebljavaju, kao što je njihova optimizacija za prikaz na uređajima za mobilnu telekomunikaciju. U slučaju nepostojanja ugovornog odnosa između pružatelja internetskih tražilica i korisnika korporativnih internetskih stranica, taj opis treba biti dostupan javnosti na očitoj i lako dostupnoj lokaciji u okviru relevantne internetske tražilice. Kako bi se korisnicima korporativnih internetskih stranica zajamčila predvidljivost, opis bi trebalo ažurirati, uključujući mogućnost da sve izmjene glavnih parametara budu lako prepoznatljive. Iako se od pružatelja usluga ni u kojem slučaju ne traži da pri ispunjavanju zahtjeva za otkrivanje glavnih parametara za određivanje poretka otkriju poslovne tajne, kako su definirane u Direktivi (EU) 2016/943 Europskog Parlamenta i Vijeća23, dani opis treba se temeljiti barem na stvarnim podacima o relevantnosti upotrijebljenih parametara za određivanja poretka.

(18)  Isto tako, način na koji pružatelji internetskih tražilica određuju poredak internetskih stranica, osobito onih putem kojih poduzeća nude robu i usluge potrošačima, ima važan učinak na odabir potrošača i komercijalni uspjeh korisnika korporativnih internetskih stranica. Pružatelji internetskih tražilica stoga trebaju dati javno dostupan opis parametara bitnih za adekvatno razumijevanje načina na koji se određuje poredak svih indeksiranih internetskih stranica, uključujući one korisnika korporativnih internetskih stranica i ostale internetske stranice. Osim značajki robe i usluga i njihove relevantnosti za potrošače, u slučaju internetskih tražilica tim se opisom korisnicima korporativnih internetskih stranica treba omogućiti i prikladno razumijevanje načina na koji su, i u kojoj mjeri, uzete u obzir određene značajke dizajna internetskih stranica koje se upotrebljavaju, kao što je njihova optimizacija za prikaz na mobilnim uređajima. U slučaju nepostojanja ugovornog odnosa između pružatelja internetskih tražilica i korisnika korporativnih internetskih stranica, taj opis treba biti dostupan javnosti na očitoj i lako dostupnoj lokaciji u okviru relevantne internetske tražilice. Kako bi se korisnicima korporativnih internetskih stranica zajamčila predvidljivost, opis bi trebalo ažurirati, uključujući mogućnost da sve izmjene glavnih parametara budu lako prepoznatljive. Obveza za otkrivanje parametara ne bi trebala dovoditi u pitanje Direktivu (EU) 2016/943 Europskog Parlamenta i Vijeća, uzimajući u obzir njezine odredbe o nezakonitom pribavljanju, korištenju i otkrivanju. Pri ispunjavanju zahtjeva za otkrivanje glavnih parametara za određivanje poretka dani se opis treba temeljiti barem na stvarnim podacima o relevantnosti upotrijebljenih parametara za određivanja poretka.

__________________

 

23 Direktiva (EU) 2016/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva te poslovnih informacija (poslovne tajne) od nezakonitog pribavljanja, korištenja i otkrivanja (SL L 157, 15.6.2016., str. 1.).

 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  S obzirom na važnost koju komentari i ocjene imaju za poslovne korisnike, potrebno je ojačati njihovu transparentnost i pouzdanost. Pružatelji usluga internetskog posredovanja i internetskih tražilica štite poslovne korisnike i sebe od manipuliranja poretkom uzrokovanim lažnim recenzijama i komentarima. Trebali bi upotrijebiti rješenja za provjeru komentara i recenzija te njihove prenosivosti iz jedne usluge posredovanja i tražilice u drugu. Pružatelji objavljuju informacije o uvjetima u skladu s kojima se komentar ili recenzija mogu ukloniti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima putem vlastitih usluga internetskog posredovanja ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga internetskog posredovanja koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvim je situacijama osobito važno da pružatelj usluga internetskog posredovanja djeluje na transparentan način i pruži opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, koje može primjenjivati u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici. Kako bi se zajamčila proporcionalnost, ta se obveza treba primjenjivati na razini svih usluga internetskog posredovanja, a ne na razini pojedinačne robe ili usluga koje se nude putem tih usluga.

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima putem vlastitih usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga ili korisnicima korporativnih internetskih stranica koji se koriste njegovim uslugama koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvim je situacijama osobito važno utvrditi opće pravilo da pružatelj usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice djeluje na način koji je razmjeran, transparentan i kojim se ne narušava konkurentnost. Pružatelj usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice trebao bi objaviti opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, uključujući, između ostalog, postavljanjem standardne opcije koja pogoduje pružatelju ili internetskoj tražilici ili bilo kojem subjektu kojeg kontrolira, koje može primjenjivati u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica. Kako bi se zajamčila proporcionalnost, ta se obveza treba primjenjivati na razini svih usluga internetskog posredovanja, a ne na razini pojedinačne robe ili usluga koje se nude putem tih usluga.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Mogućnost pristupa podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Obrada podataka treba biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.24

(20)  Mogućnost pristupa podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Podaci nastali tijekom interakcije na internetu između pružatelja usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice s jedne strane i poslovnog korisnika ili korporativne internetske stranice s druge strane i potrošača trebali bi, u zbirnom obliku, biti dostupni poslovnim korisnicima kako bi im se omogućilo poboljšanje kvalitete njihovih usluga ne dovodeći u pitanje relevantne zakone Unije. Obrada podataka treba biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.24

__________________

__________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20.a)  Neke se prakse mogu sa sigurnošću smatrati nepravednim u svim okolnostima. U okviru promatračnice za platformu trebalo bi sastaviti i kontinuirano revidirati popis tih praksi te predlagati ažuriranja Komisiji.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu u određenim slučajevima u uvjetima upotrebe ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima ponude robu ili usluge pod povoljnijim uvjetima putem sredstava koji nisu te usluge internetskog posredovanja. U tim slučajevima predmetni pružatelji usluga trebaju utvrditi osnovu za takvo postupanje, osobito u pogledu glavnih ekonomskih, komercijalnih ili pravnih razmatranja za ograničenja. Međutim, tu obvezu transparentnosti ne treba tumačiti tako da utječe na procjenu zakonitosti takvih ograničenja u skladu s drugim zakonodavnim aktima Unije ili država članica u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući u područjima tržišnog natjecanja i nepoštenih poslovnih praksi, te na primjenu takvih propisa.

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja ne bi trebali u uvjetima upotrebe ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima ponude robu ili usluge pod povoljnijim uvjetima putem sredstava koji nisu te usluge internetskog posredovanja. Takva ograničenja proizlaze iz specifičnog poslovnog modela te su dovela do fragmentacije europskog jedinstvenog digitalnog tržišta.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati interni sustav za rješavanje pritužbi. Svrha tog internog sustava za rješavanje pritužbi treba biti osiguravanje bilateralnog rješavanja znatnog udjela pritužbi od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja i relevantnog poslovnog korisnika. Nadalje, uvođenjem obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja da objavljuju informacije o funkcioniranju i djelotvornosti njihova internog sustava za rješavanje pritužbi trebalo bi se pomoći poslovnim korisnicima da razumiju vrste pitanja koja se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnost za postizanje brzog i djelotvornog bilateralnog rješenja.

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati interni sustav za rješavanje pritužbi. Svrha tog internog sustava za rješavanje pritužbi treba biti osiguravanje bilateralnog rješavanja znatnog udjela pritužbi od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja i relevantnog poslovnog korisnika. Nadalje, uvođenjem obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja da redovno pregledavaju funkcioniranje i djelotvornost njihova internog sustava za rješavanje pritužbi trebalo bi se pomoći poslovnim korisnicima da razumiju vrste pitanja koja se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnost za postizanje brzog i djelotvornog bilateralnog rješenja.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava, od strane određenih poslovnih korisnika, u lošoj vjeri. Nadalje, u slučajevima koji se ne odnose na navodnu neusklađenost s pravnim obvezama iz ove Uredbe, interni sustavi za rješavanje pritužbi ne bi trebali biti otvoreni za pritužbe koje se odnose samo na zanemarive negativne učinke na predmetnog poslovnog korisnika. Uzimajući u obzir troškove uspostave i upravljanja takvim sustavima, prikladno je iz tih obveza izuzeti sve pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća, u skladu s relevantnim odredbama Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Tako ih u skladu s relevantnim odredbama Preporuka Komisije 2003/361/EZ25 mogu primjenjivati i pružatelji usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava, od strane određenih poslovnih korisnika, u lošoj vjeri. Nadalje, u slučajevima koji se ne odnose na navodnu neusklađenost s pravnim obvezama iz ove Uredbe, interni sustavi za rješavanje pritužbi ne bi trebali biti otvoreni za pritužbe koje se odnose samo na zanemarive negativne učinke na predmetnog poslovnog korisnika.

__________________

__________________

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Mirenje može biti način na koji pružatelji usluga internetskog posredovanja i njihovi poslovni korisnici mogu riješiti sporove na zadovoljavajući način, bez pokretanja sudskih postupaka, koji mogu biti dugotrajni i skupi. Stoga pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti mirenje, osobito određivanjem miritelja s kojima su spremni surađivati. Miritelje koji svoje usluge pružaju s lokacije izvan Unije trebalo bi odrediti samo ako se jamči da se upotrebom njihovih usluga predmetnim poslovnim korisnicima ni na koji način ne uskraćuje bilo kakva pravna zaštita koja im je dostupna u skladu sa zakonodavstvom Unije ili država članica, uključujući zahtjeve iz ove Uredbe i primjenjivog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka i poslovnih tajni. Kako bi bili pristupačni i pravedni te što brži, učinkovitiji i djelotvorniji, ti miritelji trebaju zadovoljavati određene kriterije.

(24)  Mirenje može biti način na koji pružatelji usluga internetskog posredovanja i njihovi poslovni korisnici mogu riješiti sporove na zadovoljavajući način, bez pokretanja sudskih postupaka, koji mogu biti dugotrajni i skupi. Stoga pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti mirenje, osobito određivanjem miritelja s kojima su spremni surađivati. Miritelje koji svoje usluge pružaju s lokacije izvan Unije trebalo bi odrediti samo ako se jamči da se upotrebom njihovih usluga predmetnim poslovnim korisnicima ni na koji način ne uskraćuje bilo kakva pravna zaštita koja im je dostupna u skladu sa zakonodavstvom Unije ili država članica, uključujući zahtjeve iz ove Uredbe i primjenjivog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka i poslovnih tajni. Kako bi bili pristupačni i pravedni te što brži, učinkovitiji i djelotvorniji, ti miritelji trebaju zadovoljavati određene kriterije. Europska komisija trebala bi objaviti smjernice kako bi pomogla pružateljima usluga da ispune potrebne uvjete za posredovanje.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim. Međutim, taj udio nikad ne bi trebao iznositi manje od polovine tih troškova.

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, uključujući činjenicu je li slučaj pokrenut u dobroj vjeri. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  U svrhu olakšavanja rješavanja sporova koji se odnose na pružanje usluga internetskog posredovanja s pomoću postupka mirenja u Uniji, Komisija treba poticati uspostavljanje specijaliziranih miriteljskih organizacija, koje trenutačno ne postoje. Sudjelovanje miritelja koji posjeduju stručno znanje o uslugama internetskog posredovanja, internetskim tražilicama i specifičnim industrijskim sektorima u kojima se takve usluge pružaju treba pridonijeti povjerenju obiju strana u postupak mirenja i povećati vjerojatnost da će postupak dovesti do brzog, pravednog i zadovoljavajućeg ishoda.

(26)  U svrhu olakšavanja rješavanja sporova koji se odnose na pružanje usluga internetskog posredovanja s pomoću postupka mirenja u Uniji, Komisija, u suradnji s državama članicama, treba poticati uspostavljanje specijaliziranih miriteljskih organizacija, koje trenutačno ne postoje. Sudjelovanje miritelja koji posjeduju stručno znanje o uslugama internetskog posredovanja, internetskim tražilicama i specifičnim industrijskim sektorima u kojima se takve usluge pružaju treba pridonijeti povjerenju obiju strana u postupak mirenja i povećati vjerojatnost da će postupak dovesti do brzog, pravednog i zadovoljavajućeg ishoda.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Različiti čimbenici, kao što su ograničena financijska sredstva, strah od odmazde i isključivi izbor prava i odredbe o isključivom izboru prava i foruma u uvjetima upotrebe, mogu ograničiti djelotvornost postojećih mogućnosti za sudsku pravnu zaštitu, osobito onih u kojima se zahtijeva da poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica djeluju pojedinačno i na način da se može utvrditi njihov identitet. Kako bi se zajamčila djelotvorna primjena ove Uredbe, organizacijama, udruženjima koja predstavljaju poslovne korisnike ili korisnike korporativnih internetskih stranica i određenim javnim tijelima uspostavljenima u državama članicama treba omogućiti pokretanje postupka pred nacionalnim sudovima. Svrha tog pokretanja postupka pred nacionalnim sudovima trebala bi biti zaustavljanje ili zabrana kršenja pravila utvrđenih u ovoj Uredbi i sprečavanje buduće štete koja može ugroziti održive poslovne odnose u ekonomiji internetskih platformi. Kako bi se zajamčilo da to pravo ostvaruju na djelotvoran i prikladan način, takve organizacije ili udruženja trebaju zadovoljiti određene kriterije. S obzirom na poseban status relevantnih javnih tijela u državama članicama u kojima su uspostavljena, trebalo bi zahtijevati samo da im je u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog prava izričito povjereno pokretanje takvih postupaka u kolektivnom interesu predmetnih stranaka ili u općem interesu, bez potrebe da podliježu tim kriterijima. To pokretanje postupka ni na koji način ne smije utjecati na prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica na pokretanje sudskog postupka na pojedinačnoj osnovi.

(27)  Različiti čimbenici, kao što su ograničena financijska sredstva, strah od odmazde i isključivi izbor prava i odredbe o isključivom izboru prava i foruma u uvjetima upotrebe, mogu ograničiti djelotvornost postojećih mogućnosti za sudsku pravnu zaštitu, osobito onih u kojima se zahtijeva da poslovni korisnici ili korisnici korporativnih internetskih stranica djeluju pojedinačno i na način da se može utvrditi njihov identitet. Kako bi se zajamčila djelotvorna primjena ove Uredbe, organizacijama, udruženjima koja predstavljaju poslovne korisnike ili korisnike korporativnih internetskih stranica i određenim javnim tijelima uspostavljenima u državama članicama treba omogućiti pokretanje postupka pred nacionalnim sudovima. Svrha tog pokretanja postupka pred nacionalnim sudovima trebala bi biti zaustavljanje ili zabrana kršenja pravila utvrđenih u ovoj Uredbi i sprečavanje buduće štete koja može ugroziti održive poslovne odnose u ekonomiji internetskih platformi. Kako bi se zajamčilo da to pravo ostvaruju na djelotvoran, prikladan i usklađen način, takve organizacije ili udruženja trebaju zadovoljiti određene kriterije transparentnosti i moraju biti registrirani u registru transparentnosti. S obzirom na poseban status relevantnih javnih tijela u državama članicama u kojima su uspostavljena, trebalo bi zahtijevati samo da im je u skladu s relevantnim pravilima nacionalnog prava izričito povjereno pokretanje takvih postupaka u kolektivnom interesu predmetnih stranaka ili u općem interesu, bez potrebe da podliježu tim kriterijima. To pokretanje postupka ni na koji način ne smije utjecati na prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica na pokretanje sudskog postupka na pojedinačnoj osnovi.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  smatra da bi se zakonodavstvo EU-a trebalo voditi načelom „što je manje moguće i koliko god je potrebno”, što znači da je potrebno da pravila budu prikladna za digitalno doba te dovoljno otvorena i tehnološki neutralna da bi se mogla prilagoditi budućim razvojima; cijeni inicijativu Komisije da analizira ulogu platformi u digitalnom gospodarstvu, čime jamči sveobuhvatan i sličan pristup okviru na digitalnom tržištu; smatra da rješenje koje se temelji na univerzalnom pristupu može imati negativan učinak na inovativnost i staviti europske tvrtke u nepovoljan položaj u pogledu konkurentnosti u globalnoj ekonomiji;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu internetskih tražilica uživaju prikladnu transparentnost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu tražilica koje vrše internetsku pretragu uživaju transparentnost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba primjenjuje na usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili boravište u Uniji i koji, putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, nude robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili boravište u Uniji i koji, putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, ciljaju ili usmjeravaju prodaju robe ili usluga potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ova Uredba primjenjuje se ako u zakonodavstvu Unije ne postoje posebne odredbe s istim ciljem i ne utječe na primjenu relevantnih pravila zakonodavstva Unije primjenjivih u određenim područjima.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  omogućuju poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome gdje se te transakcije u konačnici zaključuju;

(b)  omogućuju poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge olakšavanjem izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome gdje se te transakcije u konačnici zaključuju;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružaju se poslovnim korisnicima na temelju ugovornog odnosa između, s jedne strane, pružatelja tih usluga te, s druge strane, poslovnih korisnika i potrošača kojima ti poslovni korisnici nude robu ili usluge;

(c)  pružaju se poslovnim korisnicima na temelju ugovornog odnosa između, s jedne strane, pružatelja tih usluga te, s druge strane, poslovnih korisnika i potrošača kojima ti poslovni korisnici nude robu ili usluge u cilju primanja izravne ili neizravne naknade;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga koja korisniku omogućuje da izvršava pretraživanja u načelu svih internetskih stranica ili internetskih stranica na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi koji je u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa, a rezultat su poveznice na kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane sa zatraženim sadržajem;

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga koja korisniku omogućuje da izvršava pretraživanja u načelu svih internetskih stranica ili internetskih stranica na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi koji je u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa, a rezultat su informacije ili poveznice na kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane sa zatraženim sadržajem;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetske stranice kako bi potrošačima ponudila robu ili usluge u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetske stranice ili druge aplikacije na internetu kako bi potrošačima ponudila robu ili usluge u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „poredak” znači relativna prednost dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje za potrošače indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju potrošače, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

(8)  „poredak” znači relativna prednost dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili pružatelji internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sastavljeni su na jasan i nedvosmislen način;

(a)  pravedni su i razmjerni te sastavljeni na jasan i nedvosmislen način;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  njima se utvrđuju nepristrani razlozi za odluke o obustavi ili prekidu, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima.

(c)  njima se na nearbitraran način utvrđuju razlozi za odluke o ograničavanju, obustavi ili prekidu, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  informiraju poslovne korisnike o svim dodatnim distribucijskim kanalima i povezanim programima preko kojih bi se roba i usluge koje nudi poslovni korisnik mogle distribuirati.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uvjeti upotrebe ili njihove odredbe koje ne ispunjavaju zahtjeve iz stavka 1. nisu obvezujući za predmetne poslovne korisnike ako takvu neusklađenost utvrdi nadležni sud.

2.  Uvjeti upotrebe ili njihove odredbe koje ne ispunjavaju zahtjeve iz stavka 1. smatraju se poništivima.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Stavak 3. ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe pravnoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti svoje uvjete upotrebe na način koji mu ne dopušta da poštuje rok za slanje obavijesti iz drugog podstavka stavka 3.

5.  Stavak 3. ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja:

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  podliježe pravnoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti svoje uvjete upotrebe na način koji mu ne dopušta da poštuje rok za slanje obavijesti iz drugog podstavka stavka 3.;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5. – točka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  rješava pitanje neposredne opasnosti kojom bi se mogla nanijeti šteta potrošačima ili poslovnim korisnicima ili funkcioniranju internetskih usluga posredovanja.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči obustaviti ili prekinuti, u cijelosti ili djelomično, pružanje usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tom poslovnom korisniku dostaviti izjavu s razlozima za tu odluku bez nepotrebnog odgađanja.

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči obustaviti ili prekinuti, u cijelosti ili djelomično, pružanje usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tom poslovnom korisniku dostaviti izjavu s razlozima za tu odluku bez nepotrebnog odgađanja. Prekidu i obustavi će, ako je to moguće i razmjerno, prethoditi obavijest o datumu stupanja na snagu obustave ili prekida i mogućnosti za pojašnjenje ili ponovnu uspostavu usklađenosti.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na primjenjivu nepristranu osnovu ili osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c).

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na primjenjivu nepristranu osnovu ili osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c). Uvjeti sadrže upućivanje na relevantne odredbe ako se odluka navedena u stavku 1. temelji na sumnji da bi se ponašanjem ili praksom poslovnog korisnika mogla nanijeti šteta korisnicima ili platformi.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe utvrđuju najvažnije parametre za određivanje poretka i razloge za relativnu važnost tih parametara u odnosu na druge parametre.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe utvrđuju najvažnije parametre za određivanje poretka i relativnu važnost tih parametara u odnosu na druge parametre.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako ti parametri obuhvaćaju mogućnost utjecaja na poredak u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu koju poslovni korisnik plaća predmetnom pružatelju usluga internetskog posredovanja, pružatelj usluga internetskog posredovanja u svoje uvjete upotrebe uključuje i opis tih mogućnosti i učinke takve naknade na poredak.

Ako ti parametri obuhvaćaju mogućnost utjecaja na poredak u zamjenu za izravnu ili neizravnu naknadu koju poslovni korisnik plaća predmetnom pružatelju usluga internetskog posredovanja, pružatelj usluga internetskog posredovanja:

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  u svoje uvjete upotrebe uključuje opis tih mogućnosti i učinke takve naknade na poredak;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2. – točka b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b)  pri ponudi robe i usluga čiji je poredak uvjetovan plaćanjem naknade ili kontrolom pružatelja nad poslovnim korisnikom navodi riječi „SPONZORIRANO” ili „OGLAS”.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja za korisnike korporativnih internetskih stranica utvrđuju glave parametre za određivanje poretka navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasnom i nedvosmislenom jeziku na internetskim tražilicama tih pružatelja usluga. Dužni su taj popis održavati ažuriranim.

2.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja za korisnike korporativnih internetskih stranica utvrđuju glave parametre za određivanje poretka indeksiranih internetskih stranica navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasnom jeziku. Dužni su taj popis održavati ažuriranim.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Opisi iz stavaka 1. i 2. dostatni su za omogućivanje poslovnim korisnicima ili korisnicima korporativnih internetskih stranica prikladno razumijevanje toga je li i u kojoj mjeri mehanizmom za određivanje poretka u obzir uzeto sljedeće:

3.  Opisi iz stavaka 1. i 2. dostatni su za omogućivanje prikladnog razumijevanja toga je li i ako je, kako i u kojoj mjeri, mehanizmom za određivanje poretka u obzir uzeto sljedeće:

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  relevantnost tih značajki za te potrošače,

Briše se.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u pogledu internetskih tražilica, značajke dizajna internetskih stranica koje upotrebljavaju korisnici korporativnih internetskih stranica.

(c)  u pogledu internetskih tražilica, značajke dizajna indeksirane internetske stranice.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri usklađivanju sa zahtjevima ovog članka od pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica ne zahtijeva se otkrivanje poslovnih tajni kako su definirane člankom 2. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/943.

4.  Pri pružanju informacija o parametrima za određivanje poretka pružatelji usluga internetskog posredovanja i internetskih tražilica ne otkrivaju informacije koje bi se mogle iskoristiti kako bi se smanjio standard zaštite poslovnih korisnika i potrošača od zlonamjernih poslovnih praksi kao što je obmana. Ovim se člankom ne dovodi u pitanje Direktiva (EU) 2016/943.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica pravi razliku na temelju toga nudi li robu i usluge sam, nudi li ih subjekt kojeg kontrolira ili bilo koji drugi subjekti, ta je razlika, ondje gdje je dopušteno, razmjerna, transparentna te se njome ne šteti poštenom tržišnom natjecanju u odnosu na situaciju u kojoj se takva razlika ne pravi.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Pružatelji internetskih tražilica na svojim internetskim stranicama navode opis različitih postupanja koja primjenjuju ili mogu primjenjivati u pogledu, s jedne strane, robe ili usluga koje potrošačima putem tih internetskih tražilica sami nude ili koje nude poslovni korisnici pod njihovom kontrolom i, s druge strane, drugih poslovnih korisnika.

 

Zabranjuje se povlašteni tretman u pogledu poretka rezultata pretraživanja robe i usluga koje nudi sam pružatelj internetske tražilice ili bilo koji poslovni korisnik pod njegovom kontrolom, osim ako je dodijeljen pod uvjetima koji se primjenjuju na sve poslovne korisnike.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opis iz stavka 1. obuhvaća barem, gdje je to primjenjivo, različita postupanja putem posebnih mjera koje poduzima pružatelj usluga internetskog posredovanja ili njegova ponašanja u pogledu sljedećega:

2.  Opisi iz stavaka 1. i 1.a obuhvaćaju barem, gdje je to primjenjivo, različita postupanja koja, primjenom posebnih mjera ili svojim ponašanjem, poduzima pružatelj usluga internetskog posredovanja ili pružatelj internetske tražilice u pogledu sljedećega:

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pristupa koji pružatelj usluga ili poslovni korisnici koje on kontrolira mogu imati osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

(a)  pristupa koji pružatelj usluga ili poslovni korisnici koje on kontrolira mogu imati osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili korporativne internetske stranice ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  zadanih postavki;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  pristupa ili uvjeta za upotrebu usluga koje su izravno povezane s predmetnim uslugama internetskog posredovanja ili predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na njih.

(d)  pristupa ili uvjeta za upotrebu usluga koje su izravno povezane s predmetnim uslugama internetskog posredovanja ili uslugama internetskih tražilica predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na njih.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga internetskog pristupa u svojim uvjetima upotrebe navode opis tehničkog i ugovornog pristupa ili nepostojanja takvog pristupa poslovnih korisnika osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

1.  Pružatelji usluga internetskog pristupa ili internetskih tražilica u svojim uvjetima upotrebe navode opis tehničkog i ugovornog pristupa ili nepostojanja takvog pristupa poslovnih korisnika ili korisnika korporativnih internetskih stranica osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili korisnici korporativne internetske stranice ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica koji su nastali pri pružanju tih usluga.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Putem opisa iz stavka 1. pružatelji usluga internetskog posredovanja na prikladan način obavješćuju poslovne korisnike barem o sljedećem:

2.  Putem opisa iz stavka 1. pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica javno objavljuju informacije o tome:

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja ili pružatelj internetske tražilice pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili korporativne internetske stranice potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ima li poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(b)  ima li poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ima li, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, uključujući u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja svim poslovnim korisnicima i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima.

(c)  ima li, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik ili korporativna internetska stranica pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, uključujući u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja ili internetske tražilice svim poslovnim korisnicima ili korporativnim internetskim stranicama i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ne dovodeći u pitanje relevantno pravo Unije koje se primjenjuje na zaštitu osobnih podataka i privatnosti, pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica jamče poslovnim korisnicima ili korisnicima korporativnih internetskih stranica pristup podacima koje su prikupili na temelju komercijalne aktivnosti dotičnog poslovnog korisnika ili korporativne internetske stranice. Podaci se dostavljaju u agregiranom obliku te u strojno čitljivom, često upotrebljavanom i standardiziranom formatu.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pri pružanju svojih usluga pružatelji usluga internetskog posredovanja ograniče sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim uvjetima putem sredstava koja su različita od tih usluga, u svojim uvjetima upotrebe navode razloge za to ograničenje i te razloge čine lako dostupnima javnosti. Ti razlozi moraju sadržavati glavna ekonomska, komercijalna ili pravna razmatranja za ta ograničenja.

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja ne smiju ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da istu robu i usluge nude potrošačima pod drugim uvjetima putem sredstava koja su različita od tih usluga.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja imaju interni sustav za rješavanje pritužbi poslovnih korisnika.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja imaju interni sustav za rješavanje pritužbi poslovnih korisnika te osiguravaju da se one razriješe u razumnom roku.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  uredno razmotriti podnesene pritužbe i daljnje mjere koje trebaju poduzeti u vezi s pritužbom kako bi na prikladan način riješili nastali problem na način koji je razmjeran važnosti i složenosti tog pitanja,

(a)  uredno razmotriti podnesene pritužbe;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  brzo i djelotvorno obrađivati pritužbe, uzimajući u obzir važnost i složenog nastalog problema,

(b)  brzo i djelotvorno obrađivati pritužbe;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe, pojedinačno i upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika.

(c)  pravovremeno obavijestiti podnositelja pritužbe o ishodu internog postupka rješavanja pritužbe u vezi s određenom pritužbom upotrebom jasnog i nedvosmislenog jezika.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe navode sve relevantne informacije koje se odnose na pristup njihovu internom sustavu rješavanja pritužbi i na njegovo funkcioniranje.

3.  Interni sustav za rješavanje pritužbi temelji se na načelima jednakog postupanja i njegova uporaba ne smije dovesti ni do kakvog štetnog postupanja prema poslovnom korisniku. Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe navode sve relevantne informacije koje se odnose na pristup njihovu internom sustavu rješavanja pritužbi i na njegovo funkcioniranje.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja na godišnjoj osnovi utvrđuju i stavljaju na raspolaganje javnosti informacije o funkcioniranju i djelotvornosti internog sustava za rješavanje pritužbi.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja redovito preispituju funkcioniranje i djelotvornost internog sustava za rješavanje pritužbi.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te informacije obuhvaćaju ukupan broj podnesenih pritužbi, predmet pritužbi, vrijeme potrebno za obradu pritužbi i odluke donesene u pogledu pritužbi.

Briše se.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća u smislu članka 2. stavka 2. Priloga Preporuci 2003/361/EZ29.

Briše se.

__________________

 

29 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

 

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe određuju jednog miritelja ili više njih s kojima su spremni surađivati kako bi pokušali postići dogovor s poslovnim subjektima u pogledu izvansudske nagodbe o svim sporovima između pružatelja usluga i poslovnog korisnika nastalima u vezi s pružanjem predmetnih usluga internetskog posredovanja, uključujući pritužbe koje nisu riješene putem internog sustava rješavanja pritužbi iz članka 9.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe određuju jednog miritelja ili više njih s kojima su spremni surađivati kako bi pokušali postići dogovor s poslovnim subjektima u pogledu izvansudske nagodbe o sporovima između pružatelja usluga i poslovnog korisnika nastalima u vezi s pružanjem predmetnih usluga internetskog posredovanja koji nisu mogli biti riješeni u sklopu internog sustava rješavanja pritužbi iz članka 9.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  njihove usluge mirenja cjenovno su pristupačne prosječnom poslovnom korisniku predmetnih usluga internetskog posredovanja;

(b)  njihove usluge mirenja cjenovno su pristupačne;

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u dobroj vjeri sudjeluju u svim pokušajima postizanja dogovora putem mirenja koje provode miritelji utvrđeni u skladu sa stavkom 1. u svrhu postizanja dogovora o rješavanju spora.

3.  Neovisno mirenje je dobrovoljno i koristi se tek nakon što se iscrpe mogućnosti pravne zaštite u okviru internog sustava za rješavanje pritužbi. Pružatelji usluga internetskog posredovanja i poslovni korisnici u dobroj vjeri sudjeluju u svim pokušajima postizanja dogovora putem mirenja koje provode miritelji utvrđeni u skladu sa stavkom 1. u svrhu postizanja dogovora o rješavanju spora.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja snose razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka i veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu. Međutim, pružatelji usluga internetskog posredovanja u svakom slučaju snose najmanje polovinu ukupnih troškova.

4.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja snose razuman udio ukupnih troškova mirenja u svakom pojedinačnom slučaju. Razuman udio tih ukupnih troškova određuje se, na temelju prijedloga miritelja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja, osobito relativnu osnovanost tvrdnji stranaka u sporu, ponašanje stranaka i veličinu i financijsku moć stranaka u međusobnom odnosu.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija potiče pružatelje internetskih usluga te organizacije i udruženja koja ih zastupaju da pojedinačno ili zajednički uspostave jednu organizaciju ili više organizacija koje pružaju usluge mirenja, a koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 10. stavku 2., u svrhu omogućivanja izvansudskog rješavanja sporova s poslovnim korisnicima nastalih u vezi s pružanjem tih usluga, osobito uzimajući u obzir prekograničnu prirodu usluga internetskog posredovanja.

Komisija, u suradnji s državama članicama, potiče pružatelje internetskih usluga te organizacije i udruženja koja ih zastupaju da pojedinačno ili zajednički uspostave jednu organizaciju ili više organizacija koje pružaju usluge mirenja, a koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 10. stavku 2., u svrhu omogućivanja izvansudskog rješavanja sporova s poslovnim korisnicima nastalih u vezi s pružanjem tih usluga, osobito uzimajući u obzir prekograničnu prirodu usluga internetskog posredovanja.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Organizacije ili udruženja imaju pravo iz stavka 1. samo ako u trenutku pokretanja postupka ispunjavaju sve zahtjeve navedene u nastavku:

Organizacije ili udruženja imaju pravo iz stavka 1. samo ako u trenutku pokretanja postupka i tijekom trajanja postupka ispunjavaju sve zahtjeve navedene u nastavku:

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  ako su upisani u registar transparentnosti;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a b)  ako javno objavljuju informacije o svojem članstvu, strukturi i financiranju;

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pravom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica da pojedinačno pokrenu postupke pred nadležnim nacionalnim sudovima, u skladu s pravnim pravilima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi rješavanja problema neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja s relevantnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

3.  Pravom iz stavka 1. ne dovode se u pitanje prava poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica da pojedinačno pokrenu postupke pred nadležnim nacionalnim sudovima, u skladu s pravnim pravilima države članice u kojoj je postupak pokrenut, radi rješavanja problema neusklađenosti pružatelja usluga internetskog posredovanja ili pružatelja internetskih tražilica s relevantnim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija do [datum: tri godine nakon datuma stupanja na snagu] i svake tri godine nakon toga provodi evaluaciju ove Uredbe te dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

1.  Komisija do [datum: dvije godine nakon datuma stupanja na snagu] i svake tri godine nakon toga provodi evaluaciju ove Uredbe te dostavlja izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice dostavljaju sve relevantne podatke koji mogu biti potrebni Komisiji za izradu izvješća iz stavka 1.

3.  Države članice i pružatelji usluga dostavljaju sve relevantne podatke koji mogu biti potrebni Komisiji za izradu izvješća iz stavka 1.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Promicanje pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Referentni dokumenti

COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

28.5.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

13.9.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Anna Záborská

30.5.2018

Razmatranje u odboru

24.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

7

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Igor Gräzin, Theresa Griffin, András Gyürk, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Amjad Bashir, Gunnar Hökmark, Luděk Niedermayer, Davor Škrlec, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

45

+

ALDE

Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček

NI

David Borrelli

PPE

Pilar Ayuso, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, András Gyürk, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda, Davor Škrlec

7

-

ALDE

Fredrick Federley

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, John Flack, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Jonathan Bullock

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam (23.11.2018)

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

(COM(2018)0238 – C8-0165/2018 – 2018/0112(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Claudia Țapardel

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestiteljica pozdravlja Prijedlog Komisije o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja i smatra da je uravnotežen te da se bavi nedostatkom transparentnosti u okružju internetskih platformi. Izvjestiteljica prima na znanje pristup utemeljen na načelima i horizontalnu prirodu ove Uredbe te činjenicu da se umjesto stavljanja naglaska na određeni sektor ili problem njome nastoje ukloniti neravnoteže koje postoje između platformi i poslovnih korisnika u današnjoj ekonomiji internetskih platformi. Ovom se Uredbom doprinosi stvaranju jasnog i transparentnog pravnog okružja za pružatelje internetskih usluga i poslovne korisnike te ostvarenju ciljeva jedinstvenog digitalnog tržišta. S obzirom na raznolikost poslovnih modela i prekograničnu prirodu internetskih platformi izvjestiteljica smatra da bi regulatorna rješenja trebala biti usklađena na razini Europske unije kako bi se poduprlo jedinstveno digitalno tržište i izbjegla moguća rascjepkanost; stoga pozdravlja odabir uredbe kao zakonodavnog instrumenta.

Iako potencijalni dominantan položaj platformi može te platforme potaknuti na sudjelovanje u potencijalno štetnim praksama, što bi ograničilo i ugrozilo povjerenje poduzeća, izvjestiteljica želi pojasniti da mišljenje prema kojem platforme imaju snažniji položaj nego njihova poduzeća nije de facto situacija. S obzirom na horizontalnu prirodu ove Uredbe i različitost internetskih poslovnih modela koje se u njoj obrađuju izvjestiteljica smatra da su usluge internetskog posredovanja i poslovni korisnici međusobno ovisni te nastoji osigurati da se Uredbom ne prouzroči nepotrebno opterećenje nijednoj strani. Izvjestiteljica nastoji pronaći ravnotežu između poboljšanja transparentnosti i osiguranja pravednosti za poslovne korisnike te omogućavanja pristupa pravednom, otvorenom i konkurentnom tržištu u internetskom okružju.

U svjetlu sve veće zabrinutosti u pogledu štetnog učinka odredbi o najpovlaštenijoj naciji (engl. Most Favoured Nation) izvjestiteljica smatra da bi poslovnim korisnicima trebalo dopustiti da preko alternativnih distribucijskih kanala nude različite uvjete kako bi potrošači imali koristi od otvorenijeg tržišta te kako bi se uskladili napori diljem Europske unije.

Nadalje, izvjestiteljica je mišljenja da platforme moraju poslovne korisnike obavijestiti o svim dodatnim kanalima i uporabi njihovih robnih marki za stavljanje robe i usluga na tržište kako bi se osigurala transparentnost i pravednost za poslovne korisnike. Izvjestiteljica vjeruje da bi poslovni korisnici trebali imati kontrolu nad svojom robnom markom te da moraju imati pravo da uvijek budu obaviješteni o tome kad platforme namjeravaju te marke upotrijebiti za plasiranje proizvoda i usluga.

Na kraju, izvjestiteljica smatra da je za poduzeća potrebno produljiti razdoblje za provedbu ove Uredbe na 12 mjeseci s obzirom na činjenicu da platforme trebaju provesti velike promjene. Izvjestiteljica nastoji osigurati da prijelazno razdoblje ne utječe negativno na platforme i poduzeća.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Porast transakcija koje se provode putem usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama za dosezanje potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost pružatelji tih usluga često imaju veću pregovaračku moć, što im omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji.

(2)  Usluge internetskog posredovanja mogu biti od ključne važnosti za komercijalni uspjeh poduzeća koja upotrebljavaju takve usluge kako bi doprla do potrošača. Porast transakcija koje se provode preko usluga internetskog posredovanja, omogućen snažnim podatkovno utemeljenim mrežnim učincima, vodi do toga da takvi poslovni korisnici, uključujući mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća, ovise o tim uslugama kako bi doprli do potrošača. S obzirom na tu povećanu ovisnost pružatelji tih usluga često mogu imati veću pregovaračku moć, što im omogućuje da postupaju jednostrano na način koji može biti nepravedan i štetan za legitimne interese njihovih poslovnih korisnika i, neizravno, potrošača u Uniji.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Važno je napomenuti da bi pojmom „poslovni korisnici” i proširenjem područja primjene ove Uredbe trebalo obuhvatiti i pojedince koji rade ili pružaju usluge, među ostalim u području prometa, tako da osobno obavljaju rad preko internetskih platformi. To se ne odnosi samo na MSP-ove, nego i na osobe koje se mogu kategorizirati kao neovisni gospodarski subjekti ili samozaposlene osobe. Zbog sve većeg broja pojedinaca koji su u gospodarstvu zaposleni na taj način, ključno je da su i oni obuhvaćeni te da se mogu osloniti na mogućnost traženja pravne zaštite. Trebali bi imati pravo na sudjelovanje u postupku utvrđivanja cijena i radnih uvjeta platformi jer su izloženi proizvoljnom uklanjanju s popisa, pomanjkanju pristupa osobnim podacima i diskriminaciji.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  U određenim gospodarskim sektorima koji su nedavno otvoreni za tržišno natjecanje unutar EU-a usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice u znatnoj mjeri doprinose uspostavi unutarnjeg tržišta. U tim se sektorima usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice pružaju poduzećima koja su već uspostavila vlastite internetske trgovinske kanale i ne ovise o uslugama internetskog posredovanja. U tim bi slučajevima poslovni korisnici trebali razmotriti dodatne obveze transparentnosti u pogledu usluga internetskog posredovanja u interesu poštenog tržišnog natjecanja i potrošača u Uniji.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okruženje u okviru unutarnjeg tržišta, osobito na način da se osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije. Tim bila pravilima treba biti predviđena i prikladna transparentnost u pogledu poretka korisnika korporativnih internetskih stranica u rezultatima pretraživanja tražilica. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi.

(6)  Trebalo bi stoga uspostaviti ujednačen i ciljan skup obveznih pravila na razini Unije kako bi se zajamčilo pravedno, predvidivo, održivo i pouzdano internetsko poslovno okružje u okviru unutarnjeg tržišta, osobito na način da se osigura da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja uživaju prikladnu transparentnost, kao i mogućnosti učinkovite pravne zaštite diljem Unije, te da su uslugama internetskog posredovanja na raspolaganju dostatne informacije kako bi se potrošačima pružile pravodobne, točne i relevantne usluge. Tim bila pravilima treba biti predviđena i prikladna transparentnost u pogledu poretka korisnika korporativnih internetskih stranica u rezultatima pretraživanja tražilica. Ta bi pravila istodobno trebala biti takva da štite važan inovacijski potencijal šire ekonomije internetskih platformi i dodatno ga podupiru u budućnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Obveze uključenih strana u pogledu informacija i transparentnosti trebale bi se strogo provoditi kako bi potrošači mogli imati povjerenje u platforme i poduzeća koje koriste te kako njihovo povjerenje u jedinstveno tržište ne bi bilo poljuljano. Treba poticati sve inicijative kojima se poboljšava transparentnost mehanizama za ocjenjivanje i pomaže u uspostavi pouzdanih kriterija dobrog ugleda.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Za bolju regulativu u digitalnom dobu potrebno je zakonodavstvo utemeljeno na načelima, povezano s dopunskim neregulatornim mjerama, radi učinkovite prilagodbe novim tehnologijama i novim poslovnim modelima u cilju sprečavanja rascjepkanosti jedinstvenog tržišta.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Pružatelji koji nude višestrane usluge koje se u načelu temelje na istom poslovnom modelu izgradnje ekosustava internetski posreduju u cijelom nizu trgovačkih odnosa između poslovnih subjekata i potrošača. Kako bi obuhvatile relevantne usluge, usluge internetskog posredovanja potrebno je definirati na precizan i tehnološki neutralan način. Konkretno, usluge se trebaju sastojati od usluga informacijskog društva, za koje je karakteristično da im je svrha omogućivanje pokretanja izravnih transakcija između poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome provode li se transakcije u konačnici putem interneta, na internetskom portalu predmetnog pružatelja usluga internetskog posredovanja ili poslovnog korisnika ili izvanmrežno. Nadalje, usluge bi trebalo pružati na temelju ugovornih odnosa između pružatelja i poslovnih korisnika i između pružatelja i potrošača. Potrebno je smatrati da takav ugovorni odnos postoji ako obje predmetne strane izraze namjeru obvezivanja na nedvosmislen i provjerljiv način, pri čemu nije nužno potreban izričit pisani sporazum.

(8)  Pružatelji koji nude višestrane usluge koje se u načelu temelje na istom poslovnom modelu izgradnje ekosustava internetski posreduju u cijelom nizu trgovačkih odnosa između poslovnih subjekata i potrošača. Kako bi obuhvatile relevantne usluge, usluge internetskog posredovanja potrebno je definirati na precizan i tehnološki neutralan način. Konkretno, usluge se trebaju sastojati od usluga informacijskog društva, za koje je karakteristično da pokreću izravne transakcije između poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome provode li se transakcije u konačnici preko interneta, na internetskom portalu predmetnog pružatelja usluga internetskog posredovanja ili poslovnog korisnika ili izvanmrežno. Nadalje, usluge bi trebalo pružati na temelju ugovornih odnosa između pružatelja i poslovnih korisnika te između pružatelja i potrošača. Potrebno je smatrati da takav ugovorni odnos postoji ako obje predmetne strane izraze namjeru obvezivanja na nedvosmislen i provjerljiv način, pri čemu nije nužno potreban izričit pisani sporazum.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Prema tome, primjeri usluga internetskog posredovanja obuhvaćenih ovom Uredbom trebaju obuhvaćati internetska tržišta za e-trgovinu, uključujući tržišta koja se temelje na suradnji, a na kojima su poslovni korisnici aktivni, internetske usluge softverskih aplikacija i internetske usluge društvenih mreža. Međutim, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na alate za internetsko oglašavanje ili razmjene internetskog oglašavanja koji se ne pružaju u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija i koji ne obuhvaćaju ugovorni odnos s potrošačima. Nadalje, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na usluge plaćanja internetom jer one same ne ispunjuju primjenjive zahtjeve, nego predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na transakciju za isporuku robe i usluga predmetnim potrošačima.

(9)  Prema tome, primjeri usluga internetskog posredovanja obuhvaćenih ovom Uredbom trebaju obuhvaćati internetska tržišta za e-trgovinu, uključujući tržišta koja se temelje na suradnji, a na kojima su poslovni korisnici aktivni, poput usluga za rezervaciju hotela internetom, te sva tržišta poput funkcionalnosti internetskih usluga softverskih aplikacija i internetskih usluga društvenih mreža i usluga glasovne asistencije. Međutim, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na alate za internetsko oglašavanje ili razmjene internetskog oglašavanja koji se ne pružaju u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija i koji ne obuhvaćaju ugovorni odnos s potrošačima. Nadalje, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na usluge plaćanja internetom jer one same ne ispunjavaju važeće zahtjeve, nego predstavljaju pomoćne usluge u odnosu na transakciju za isporuku robe i usluga predmetnim potrošačima ili elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga odnosno audiovizualnih medijskih usluga, za koje važe propisi specifični za određeni sektor u pogledu transparentnosti, pravne zaštite i nediskriminacije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za potrebe dosljednosti definiciju internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi treba uskladiti s definicijom koja se upotrebljava u Direktivi (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća21.

(11)  Za potrebe dosljednosti definicija internetske tražilice koja se upotrebljava u ovoj Uredbi trebala bi biti šira od definicije koja se upotrebljava u Direktivi (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća21 kako bi se osigurala tehnološka neutralnost i u obzir uzela raznolikost usluga pretraživanja.

_________________

_________________

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

21 Direktiva (EU) 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (SL L 194, 19.7.2016., str. 1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  U svrhu djelotvorne zaštite poslovnih korisnika, gdje je to potrebno, ova se Uredba treba primjenjivati u slučajevima kada o uvjetima ugovornog odnosa, neovisno o njihovu nazivu ili obliku, ne pregovaraju pojedinačno ugovorne strane. Odgovor na pitanje jesu li uvjeti upotrebe dogovoreni pojedinačnim pregovorima valja utvrditi na temelju ukupne procjene, pri čemu činjenica da su određene odredbe tih uvjeta pojedinačno dogovorene sama po sebi nije od odlučujuće važnosti.

Briše se.

Obrazloženje

Ako bi upotreba Uredbe ovisila od toga je li poduzeće pojedinačnim pregovorima dogovorilo uvjete uporabe (na temelju „opće ocjene” ugovora), poduzeća bi bila izložena znatnoj nesigurnosti u pogledu toga kad su zaštićena te u kojoj se mjeri mogu dogovarati bez ugrožavanja svojih bitnih prava. Postoji opasnost da se Uredbom stvori situacija u kojoj je poslovni korisnik koji sve više pregovara s platformom, sve više lišen minimalnih prava koja mu se njome priznaju. Veliki i mali hoteli stoga bi imali razlog da se u pregovorima s platformom ne pokušavaju dogovoriti o boljim uvjetima ugovora kako ne bi izgubili zaštitu koju omogućuje predložena Uredba.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da neusklađeni uvjeti upotrebe nisu obvezujući za predmetnog poslovnog korisnika, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi. Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju biti ništavne, odnosno treba se smatrati da nisu nikad postojale s učincima erga omnes i ex tunc.

(15)  Radi zaštite poslovnih korisnika i pružanja pravne sigurnosti za sve strane nadležni sud treba imati mogućnost utvrditi da neusklađeni uvjeti upotrebe nisu obvezujući za predmetnog poslovnog korisnika, uz učinke ex nunc. Međutim, takav zaključak suda treba se odnositi samo na konkretne odredbe uvjeta upotrebe koji nisu usklađeni. Preostale bi odredbe trebale ostati valjane i izvršive ako se mogu odvojiti od neusklađenih odredbi. Iznenadne izmjene postojećih uvjeta upotrebe mogu znatno narušiti poslovanje poslovnih korisnika. U svrhu ograničenja takvih negativnih učinaka na poslovne korisnike te u svrhu odvraćanja od takvog postupanja, izmjene uvedene protivno obvezi slanja obavijesti u utvrđenom roku trebaju biti ništavne, odnosno treba se smatrati da nisu nikad postojale s učincima erga omnes i ex tunc.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za donošenje odluke o obustavi ili prekidu pružanja svojih usluga, djelomično ili u cijelosti, određenom poslovnom korisniku, uključujući isključenjem određene robe ili usluga određenog poslovnog korisnika ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. Međutim, budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika, potrebno je prikladno obavijestiti poslovnog korisnika o razlozima za donošenje takve odluke. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/33422. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke.

(16)  Pružatelj usluga internetskog posredovanja može imati legitimne razloge za primjenu ograničenja ili sankcija za poslovne korisnike poput obustave ili prekida pružanja svojih usluga, djelomično ili u cijelosti, određenom poslovnom korisniku, među ostalim isključenjem određene robe ili usluga određenog poslovnog korisnika ili uklanjanjem rezultata pretraživanja. Međutim, budući da takve odluke mogu znatno utjecati na interese predmetnog poslovnog korisnika i potrošača, potrebno je odmah obavijestiti predmetnog poslovnog korisnika o odluci i razlozima za donošenje takve odluke. Ako se odluka temelji na obavijestima koje dostavljaju treće strane, takve obavijesti trebale bi biti dovoljno precizne i na odgovarajući način utemeljene kako bi se pružatelju usluga smještaja informacija na poslužitelju omogućilo da donese informiranu i savjesnu odluku. Stoga bi se od pružatelja trebalo zahtijevati da poslovnim korisnicima prosljeđuju sadržaj takvih obavijesti kako bi im se omogućilo odbacivanje očito pogrešnih obavijesti. Razloge je potrebno navesti tako da poslovni korisnici mogu utvrditi ima li prostora za osporavanje odluke, čime se poboljšavaju mogućnosti poslovnih korisnika u smislu traženja djelotvorne pravne zaštite, gdje je to potrebno. Nadalje, zahtjev za navođenje razloga trebao bi pomoći u sprječavanju ili popravljanju štete nastale nenamjernim uklanjanjem internetskog sadržaja koji pružaju poslovni korisnici, a za koji pružatelj usluga neispravno smatra da je nezakoniti sadržaj, u skladu s Preporukom Komisije (EU) br. 2018/33422. U izjavi o razlozima potrebno je utvrditi objektivnu osnovu ili osnove za odluku, na temelju osnove koju je pružatelj usluga unaprijed utvrdio u uvjetima upotrebe, i na razmjeran način uputiti na relevantne okolnosti koje su dovele do te odluke. Budući da pružatelji usluga posredovanja mogu surađivati s dodatnim distribucijskim kanalima ili povezanim programima, s tim u vezi bi se trebala osigurati transparentnost za poslovne korisnike. Poslovni korisnici trebali bi imati pravo na prilagodbu kanala na kojima se trguje njihovim ponudama.

__________________

__________________

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

22 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 6.3.2018., str. 50.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi glavne parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na sve opće kriterije, postupke, konkretne signale ugrađene u algoritme ili druge mehanizme za prilagodbu ili degradiranje statusa koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja.

(17)  Poredak robe i usluga koji određuju pružatelji usluga internetskog posredovanja ima važan učinak na odabir potrošača i, posljedično, na komercijalni uspjeh poslovnih korisnika koji nude tu robu i usluge potrošačima. Prema tome, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju prethodno utvrditi glavne parametre koji utječu na poredak kako bi poboljšali predvidljivost za poslovne korisnike, kako bi im omogućili da bolje razumiju funkcioniranje mehanizma određivanja poretka i kako bi im omogućili da usporede praksu određivanja poretka različitih pružatelja usluga. Pojam glavnog parametra potrebno je shvatiti kao da se odnosi na sve opće kriterije, postupke, konkretne signale ugrađene u algoritme ili druge mehanizme za prilagodbu ili degradiranje statusa koji se upotrebljavaju u vezi s određivanjem poretka. Opis glavnih parametara na temelju kojih se određuje poredak treba obuhvaćati i objašnjenje mogućnosti poslovnih korisnika da aktivno utječu na poredak u zamjenu za naknadu, kao i učinke takvog postupanja. Opisom se poslovnim korisnicima treba omogućiti prikladno razumijevanje načina na koji se mehanizmom određivanja poretka u obzir uzimaju značajke stvarne robe ili usluga koje nudi poslovni korisnik te njihova relevantnost za potrošače određenih usluga internetskog posredovanja. Nadalje, potrošač bi trebao biti obaviješten na jasan i nedvosmislen način, izričito ili u pisanom obliku, kad poslovni korisnik utječe na poredak u zamjenu za naknadu.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Kako bi snosili veću odgovornost za usklađenost s odredbama koje se odnose na poredak, pružatelji usluga internetskog posredovanja i internetskih tražilica trebali bi imenovati osobu odgovornu za algoritme i poredak koji primjenjuje pružatelj. Time bi se olakšala neometana provedba odredbi Uredbe i povećala sigurnost u pogledu poretka.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima putem vlastitih usluga internetskog posredovanja ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga internetskog posredovanja koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvim je situacijama osobito važno da pružatelj usluga internetskog posredovanja djeluje na transparentan način i pruži opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, koje može primjenjivati u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici. Kako bi se zajamčila proporcionalnost, ta se obveza treba primjenjivati na razini svih usluga internetskog posredovanja, a ne na razini pojedinačne robe ili usluga koje se nude putem tih usluga.

(19)  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja sam nudi određenu robu ili usluge potrošačima preko vlastitih usluga internetskog posredovanja ili to čini putem poslovnog korisnika pod njegovom kontrolom, taj pružatelj usluga može izravno konkurirati ostalim poslovnim korisnicima njegovih usluga internetskog posredovanja koji nisu pod njegovom kontrolom. U takvim je situacijama osobito važno da pružatelj usluga internetskog posredovanja djeluje na transparentan način i pruži opis razlika u postupanju, s pomoću pravnih, trgovinskih ili tehničkih sredstava, kao što su zadane postavke, koje može primjenjivati u pogledu robe ili usluga koje sam nudi u usporedbi s onima koje nude poslovni korisnici. Stoga pružateljima usluga internetskog posredovanja ne bi smjelo biti dopušteno kao zadanu opciju pružati bilo kakvu robu ili uslugu koja je pod njihovom izravnom ili neizravnom kontrolom ako prije toga potrošačima prilikom prvog korištenja internetske usluge posredovanja nisu osigurali mogućnost izbora među različitim međusobno konkurentnim opcijama. Različito postupanje trebalo bi dopustiti samo u mjeri u kojoj se potpuno poštuje pravo tržišnog natjecanja. Kako bi se zajamčila proporcionalnost, ta se obveza treba primjenjivati na razini svih usluga internetskog posredovanja, a ne na razini pojedinačne robe ili usluga koje se nude preko tih usluga. Povrh toga, budući da su internetski posrednici često vlasnici više od jedne platforme ili internetske stranice, trebali bi poslovne korisnike koji s njima potpisuju ugovor o uvrštavanju u ponudu obavijestiti o platformama ili internetskim stranicama na kojima se ta ponuda prikazuje.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Mogućnost pristupa podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Obrada podataka treba biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

(20)  Mogućnost pristupa provjerljivim podacima i njihove upotrebe, uključujući osobne podatke, može omogućiti stvaranje važne vrijednosti u ekonomiji internetskih platformi. U skladu s time, važno je da pružatelji usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima pruže jasan opis opsega, prirode i uvjeta za njihov pristup i upotrebu određenih kategorija podataka. Opis bi trebao biti proporcionalan i mogao bi se odnositi na opće uvjete pristupa, a ne iscrpno utvrđivanje stvarnih podataka ili kategorija podataka, kako bi poslovni korisnici mogli razumjeti mogu li upotrebljavati ili provjeriti podatke za poboljšanje stvaranja vrijednosti, među ostalim i mogućom daljnjom uporabom podatkovnih usluga trećih strana. Obrada podataka treba biti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća24.

_________________

_________________

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

24 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP), SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu u određenim slučajevima u uvjetima upotrebe ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima ponude robu ili usluge pod povoljnijim uvjetima putem sredstava koji nisu te usluge internetskog posredovanja. U tim slučajevima predmetni pružatelji usluga trebaju utvrditi osnovu za takvo postupanje, osobito u pogledu glavnih ekonomskih, komercijalnih ili pravnih razmatranja za ograničenja. Međutim, tu obvezu transparentnosti ne treba tumačiti tako da utječe na procjenu zakonitosti takvih ograničenja u skladu s drugim zakonodavnim aktima Unije ili država članica u skladu sa zakonodavstvom Unije, uključujući u područjima tržišnog natjecanja i nepoštenih poslovnih praksi, te na primjenu takvih propisa.

(21)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja mogu u određenim slučajevima u uvjetima upotrebe ograničiti sposobnost poslovnih korisnika da potrošačima ponude robu ili usluge pod povoljnijim uvjetima preko sredstava koji nisu te usluge internetskog posredovanja. Takva ograničenja trebala bi biti ograničena jer poslovnim korisnicima uskraćuju poduzetničku slobodu za određivanje uvjeta prodaje vlastitih proizvoda i usluga te mogu naštetiti i potrošačima jer im onemogućuju pristup široj ponudi. Komisija bi na zahtjev poslovnih korisnika ili drugih pružatelja usluga internetskog presretanja ili na vlastitu inicijativu trebala aktivno i žurno procijeniti zakonitost takvih ograničenja u skladu sa zakonodavstvom Unije. Poslovnim korisnicima trebala bi se zajamčiti potpuna kontrola nad njihovim pravima intelektualnog vlasništva. Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebali bi koristiti ta prava samo uz izričitu suglasnost poslovnog korisnika. Trebalo bi se pridržavati uvjeta korištenja tih prava.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati interni sustav za rješavanje pritužbi. Svrha tog internog sustava za rješavanje pritužbi treba biti osiguravanje bilateralnog rješavanja znatnog udjela pritužbi od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja i relevantnog poslovnog korisnika. Nadalje, uvođenjem obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja da objavljuju informacije o funkcioniranju i djelotvornosti njihova internog sustava za rješavanje pritužbi trebalo bi se pomoći poslovnim korisnicima da razumiju vrste pitanja koja se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnost za postizanje brzog i djelotvornog bilateralnog rješenja.

(22)  Kako bi se poslovnim korisnicima, uključujući one čija je upotreba relevantnih usluga internetskog posredovanja obustavljena ili prekinuta, omogućio pristup trenutačnim, odgovarajućim i djelotvornim mogućnostima pravne zaštite, pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju imati interni sustav za rješavanje pritužbi. Svrha tog internog sustava za rješavanje pritužbi treba biti osiguravanje bilateralnog rješavanja znatnog udjela pritužbi od strane pružatelja usluga internetskog posredovanja i relevantnog poslovnog korisnika. Nadalje, uvođenjem obveze pružatelja usluga internetskog posredovanja da objavljuju informacije o funkcioniranju i djelotvornosti njihova internog sustava za rješavanje pritužbi trebalo bi se pomoći poslovnim korisnicima da razumiju vrste pitanja i stupanj poteškoća koji se mogu pojaviti u kontekstu pružanja različitih usluga internetskog posredovanja i mogućnost za postizanje brzog i djelotvornog bilateralnog rješenja.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava, od strane određenih poslovnih korisnika, u lošoj vjeri. Nadalje, u slučajevima koji se ne odnose na navodnu neusklađenost s pravnim obvezama iz ove Uredbe, interni sustavi za rješavanje pritužbi ne bi trebali biti otvoreni za pritužbe koje se odnose samo na zanemarive negativne učinke na predmetnog poslovnog korisnika. Uzimajući u obzir troškove uspostave i upravljanja takvim sustavima, prikladno je iz tih obveza izuzeti sve pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća, u skladu s relevantnim odredbama Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

(23)  Cilj zahtjeva ove Uredbe u pogledu internih sustava za rješavanje pritužbi jest omogućiti razuman stupanj fleksibilnosti pružateljima usluga internetskog posredovanja pri upravljanju tim sustavima i rješavanju pojedinačnih pritužbi kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Nadalje, interni sustavi za rješavanje pritužbi pružateljima usluga internetskog posredovanja trebaju omogućiti da prema potrebi na proporcionalan način riješe bilo koji slučaj upotrebe tih sustava, od strane određenih poslovnih korisnika, u lošoj vjeri. Uzimajući u obzir troškove uspostave i upravljanja takvim sustavima, prikladno je iz tih obveza izuzeti sve pružatelje usluga internetskog posredovanja koji su mala poduzeća, u skladu s relevantnim odredbama Preporuke Komisije 2003/361/EZ25.

__________________

__________________

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

25 Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim. Međutim, taj udio nikad ne bi trebao iznositi manje od polovine tih troškova.

(25)  Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju snositi znatan udio ukupnih troškova mirenja, uzimajući u obzir sve relevantne elemente predmetnog slučaja. U tu svrhu miritelj treba predložiti koji se udio u konkretnom slučaju smatra razumnim. Međutim, taj udio nikad ne bi trebao iznositi manje od polovine tih troškova. U iznimnim slučajevima kad su poslovni korisnici velika poduzeća koja koriste vlastiti internetski trgovinski kanal i kad miritelj utvrdi očitu zlouporabu postupka mirenja na štetu pružatelja usluga internetskog posredovanja, poslovni korisnici trebali bi snositi veći udio troškova.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Kodeksi ponašanja koje izrađuju predmetni pružatelji usluga ili organizacije ili udruženja koja ih zastupaju mogu doprinijeti pravilnoj primjeni ove Uredbe i stoga ih treba poticati. Pri izradi takvih kodeksa ponašanja, a na temelju savjetovanja sa svim relevantnim dionicima, treba uzeti u obzir posebne značajke predmetnih sektora, kao i posebne značajke mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća.

(28)  Kodeksi ponašanja koje izrađuju predmetni pružatelji usluga ili organizacije ili udruženja koja ih zastupaju mogu doprinijeti pravilnoj primjeni ove Uredbe i stoga ih treba poticati. Pri izradi takvih kodeksa ponašanja, a na temelju savjetovanja sa svim relevantnim dionicima, treba uzeti u obzir posebne značajke predmetnih sektora, kao i posebne značajke mikropoduzeća i malih i srednjih poduzeća. Komisija bi trebala ocijeniti usklađenost kodeksa ponašanja s pravom Unije.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28.a)  Smatra da bi se zakonodavstvo EU-a trebalo voditi načelom „što je manje moguće i koliko god je potrebno”, što znači da pravila moraju biti prikladna za digitalno doba te dovoljno otvorena i tehnološki neutralna da bi se mogla prilagoditi budućim razvojima. Cijeni inicijativu Komisije da analizira ulogu platformi u digitalnom gospodarstvu, čime jamči sveobuhvatan i sličan pristup okviru na cijelom digitalnom tržištu. Smatra da rješenje koje se temelji na univerzalnom pristupu može imati negativan učinak na inovacije i europska poduzeća staviti u nepovoljan položaj kad je riječ o konkurentnosti u globalnoj ekonomiji.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići cilj ove Uredbe, a to je osiguravanje pravednog, predvidivog, održivog i pouzdanog internetskog poslovnog okruženja, nego se taj cilj zbog njegova opsega i učinaka na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(31)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri postići cilj ove Uredbe, a to je osiguravanje jasnog, pravednog, predvidivog, održivog i pouzdanog internetskog poslovnog okruženja, nego se taj cilj zbog njegova opsega i učinaka na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu internetskih tražilica uživaju prikladnu transparentnost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila kojima se jamči da poslovni korisnici usluga internetskog posredovanja i korisnici korporativnih internetskih stranica u pogledu internetskih i spojenih tražilica uživaju prikladnu pravednost, transparentnost i mogućnosti djelotvorne pravne zaštite.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Države članice u svojem nacionalnom pravu ne zadržavaju niti u njega uvrštavaju odredbe o područjima obuhvaćenim ovom Uredbom koje odstupaju od odredbi iz ove Uredbi.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Uredba primjenjuje na usluge internetskog posredovanja i internetske tražilice koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili boravište u Uniji i koji, putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, nude robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na internetske tražilice i usluge internetskog posredovanja koje se pružaju ili čije se pružanje nudi poslovnim korisnicima i korisnicima korporativnih internetskih stranica koji imaju poslovni nastan ili aktivno posluju u Uniji i koji su usmjereni na potrošače smještene u Uniji te koji, preko usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica, nude robu ili usluge potrošačima koji se nalaze u Uniji, neovisno o poslovnom nastanu ili boravištu pružatelja tih usluga.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „poslovni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi robu ili usluge putem usluga internetskog posredovanja u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

(1)  „poslovni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja potrošačima nudi robu ili usluge ili ih promiče preko usluga internetskog posredovanja u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem; među ostalim u području prometa i uključujući pojedince koji rade ili pružaju usluge tako što osobno obavljaju rad preko usluga internetskog posredovanja;

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  omogućuju poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome gdje se te transakcije u konačnici zaključuju;

(b)  omogućuju poslovnim korisnicima da potrošačima nude robu ili usluge odnosno da ih promiču u svrhu olakšavanja pokretanja izravnih transakcija između tih poslovnih korisnika i potrošača, neovisno o tome gdje se te transakcije u konačnici zaključuju;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  pružaju se poslovnim korisnicima na temelju ugovornog odnosa između, s jedne strane, pružatelja tih usluga te, s druge strane, poslovnih korisnika i potrošača kojima ti poslovni korisnici nude robu ili usluge;

(c)  pružaju se poslovnim korisnicima na temelju ugovornog odnosa između, s jedne strane, pružatelja tih usluga te, s druge strane, poslovnih korisnika i potrošača kojima ti poslovni korisnici nude robu ili usluge ili ih promiču;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga koja korisniku omogućuje da izvršava pretraživanja u načelu svih internetskih stranica ili internetskih stranica na određenom jeziku na temelju upita o bilo kojoj temi koji je u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa, a rezultat su poveznice na kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane sa zatraženim sadržajem;

(5)  „internetska tražilica” znači digitalna usluga, sučelje ili mobilna aplikacija koja korisniku omogućuje da izvršava pretraživanja internetskog sadržaja, na određenom jeziku na temelju upita koji je u obliku ključne riječi, rečenice ili nekog drugog unosa u brojnim oblicima, te nudi rezultate u kojima se mogu pronaći informacije koje su povezane s upitom;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetske stranice kako bi potrošačima ponudila robu ili usluge u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

(7)  „korisnik korporativnih internetskih stranica” znači svaka fizička ili pravna osoba koja upotrebljava internetsko sučelje, odnosno bilo koji softver, uključujući mrežno mjesto ili njegov dio i aplikacije, među ostalim mobilne aplikacije, kako bi potrošačima ponudila robu ili usluge ili ih promicala u svrhe povezane s vlastitom trgovačkom odnosno poslovnom djelatnosti, obrtom ili slobodnim zanimanjem;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „poredak” znači relativna prednost dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima putem usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje za potrošače indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju potrošače, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

(8)  „poredak” znači relativna prednost u rezultatima pretraživanja dana robi ili uslugama koje poslovni korisnici nude potrošačima preko usluga internetskog posredovanja ili internetskih stranica koje za potrošače indeksiraju internetske tražilice, kako ih pružatelji usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica predstavljaju, organiziraju ili o njima obavještavaju potrošače, neovisno o tehnološkim sredstvima upotrijebljenima za takvo predstavljanje, organiziranje ili obavještavanje;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10 a)  „pomoćna roba i usluge” znači roba ili usluge koje se dodatno nude uz primarni proizvod koji nudi poslovni korisnik.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sastavljeni su na jasan i nedvosmislen način;

(a)  sastavljeni su na jasan način;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  njima se utvrđuju nepristrani razlozi za odluke o obustavi ili prekidu, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima.

(c)  njima se utvrđuju nepristrani, nediskriminirajući, pošteni i opravdani razlozi, u skladu s tim uvjetima upotrebe, za odluke o nametanju sankcija kao što su ograničenje, obustava ili prekid, djelomično ili u cijelosti, pružanja njihovih usluga internetskog posredovanja poslovnim korisnicima.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  sadrže odredbu o obvezi poslovnih korisnika da osiguraju da su informacije koje se pružaju na platformi točne i da potrošačima omogućuju pravilnu evaluaciju kvalitete, tehničke izvedbe, cijene i drugih specifičnih obilježja ponuđene robe ili usluga te legalne i poštene uvjete, osobito u pogledu plaćanja.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja obavještavaju predmetne poslovne korisnike o svim predviđenim izmjenama svojih uvjeta upotrebe.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja obavješćuju poslovne korisnike o svojim dodatnim distribucijskim kanalima i potencijalnim povezanim programima na kojima će nuditi proizvode i usluge poslovnih korisnika. Poslovni korisnici imaju pravo tražiti uklanjanje iz tih dodatnih distribucijskih kanala. Pružatelji usluga internetskog posredovanja obavještavaju predmetne poslovne korisnike o svim predviđenim izmjenama svojih uvjeta upotrebe.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predviđene izmjene ne primjenjuju se prije isteka roka za dostavljanje obavijesti, koji je razuman i razmjeran naravi i opsegu predviđenih izmjena i njihovih posljedica za predmetnog poslovnog korisnika. Taj rok iznosi najmanje 15 dana od datuma na koji pružatelj usluga internetskog posredovanja obavijesti predmetne poslovne korisnike o predviđenim izmjenama.

Predviđene izmjene ne primjenjuju se prije isteka roka za dostavljanje obavijesti, koji je razuman i razmjeran naravi i opsegu predviđenih izmjena i njihovih posljedica za predmetnog poslovnog korisnika. Taj rok iznosi najmanje 15, a najviše 30 dana od datuma na koji pružatelj usluga internetskog posredovanja obavijesti predmetne poslovne korisnike o predviđenim izmjenama.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Stavak 3. ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja podliježe pravnoj obvezi u skladu s kojom je dužan izmijeniti svoje uvjete upotrebe na način koji mu ne dopušta da poštuje rok za slanje obavijesti iz drugog podstavka stavka 3.

5.  Stavak 3. ne primjenjuje se ako pružatelj usluga internetskog posredovanja opravdano smatra da bi se osiguravanjem potpunog roka za slanje obavijesti prekršio zakon ili ugrozila pravna istraga.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a. Naknada koju pružatelj usluge internetskog posredovanja naplaćuje poslovnom korisniku za usluge internetskog posredovanja razmjerna je i dogovorena između dviju uključenih strana.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obustava i prekid

Obustava, povlačenje iz ponude i prekid

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči obustaviti ili prekinuti, u cijelosti ili djelomično, pružanje usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tom poslovnom korisniku dostaviti izjavu s razlozima za tu odluku bez nepotrebnog odgađanja.

1.  Ako pružatelj usluga internetskog posredovanja odluči primijeniti sankcije kao što su obustava, povlačenje iz ponude ili prekid, u cijelosti ili djelomično, pružanja usluga internetskog posredovanja određenom poslovnom korisniku, dužan je tom poslovnom korisniku dostaviti jasnu i koherentnu izjavu s razlozima za tu odluku bez nepotrebnog odgađanja.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na primjenjivu nepristranu osnovu ili osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c).

2.  Izjava s razlozima iz stavka 1. sadržava upućivanje na konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do odluke pružatelja usluga internetskog posredovanja, kao i upućivanje na mjerodavne osnove za tu odluku iz članka 3. stavka 1. točke (c). Na zahtjev poslovnog korisnika pružatelj usluge internetskog posredovanja navodi konkretne činjenice ili okolnosti koje su dovele do te odluke, uključujući obavijest treće strane ako je obustava ili prekid rezultat navedene obavijesti. Prekidu i obustavi prethodi obavijest i mogućnost za pojašnjenje ili ponovnu uspostavu usklađenosti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe utvrđuju najvažnije parametre za određivanje poretka i razloge za relativnu važnost tih parametara u odnosu na druge parametre.

Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe jasno i nedvosmisleno utvrđuju glavne parametre za određivanje poretka i razloge za njihovu relativnu važnost u odnosu na druge parametre. Sve promjene parametara za određivanje poretka priopćavaju se pravodobno poslovnim korisnicima na jasan i nedvosmislen način. Parametri za određivanje poretka primjenjuju se na poslovne korisnike na nediskriminirajući način. Ne dovodeći u pitanje članak 3. stavak 3. sve promjene parametara za određivanje poretka priopćavaju se pravodobno poslovnim korisnicima na jasan i jednostavan način.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja za korisnike korporativnih internetskih stranica utvrđuju glave parametre za određivanje poretka navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasnom i nedvosmislenom jeziku na internetskim tražilicama tih pružatelja usluga. Dužni su taj popis održavati ažuriranim.

2.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja za korisnike korporativnih internetskih stranica utvrđuju glavne parametre za određivanje poretka na stranicama s rezultatima pretraživanja navođenjem lako i javno dostupnog opisa na jasan, jednostavan i razumljiv način na internetskim tražilicama tih pružatelja usluga. Dužni su taj popis održavati ažuriranim u pogledu bitnih izmjena za koje se opravdano može očekivati da će znatno utjecati na korisnike korporativnih internetskih stranica te da će imati negativne posljedice. Ako je pružatelj internetske tražilice nakon obavijesti treće strane izmijenio poredak ili iz ponude isključio određenu internetsku stranicu, pružatelj nudi poslovnom korisniku mogućnost da provjeri sadržaj obavijesti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri usklađivanju sa zahtjevima ovog članka od pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica ne zahtijeva se otkrivanje poslovnih tajni kako su definirane člankom 2. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/943.

4.  Pri usklađivanju sa zahtjevima ovog članka od pružatelja usluga internetskog posredovanja i pružatelja internetskih tražilica ne zahtijeva se otkrivanje poslovnih tajni kako su definirane člankom 2. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/943 ni bilo kakvih informacija koje bi mogle olakšati manipulaciju rezultata ili obmanu potrošača.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Poslovni korisnici dijele točan opis značajki robe i usluga koje se nude potrošačima s pružateljima usluga internetskog posredovanja. Svi negativni učinci na poredak robe i usluga poslovnih korisnika koji nastaju zbog nepotpunih ili netočnih informacija koje su dostavili ti poslovni korisnici ne pripisuje se pružatelju usluge internetskog posredovanja.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b Pružatelji internetskih tražilica i pružatelji usluga internetskog posredovanja imenuju osobu odgovornu za politiku tog pružatelja u vezi s poretkom.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Pomoćna roba i usluge

 

1. Ako pružatelji usluga internetskog posredovanja, treće strane ili poslovni korisnici preko usluga internetskog posredovanja nude pomoćnu robu i usluge, pružatelji u svojim uvjetima navode opis pomoćne robe i usluga. 

 

2. Ako i pružatelji usluga internetskog posredovanja ili treće strane i poslovni korisnici nude pomoćnu robu i usluge, u opisu iz stavka 1. treba jasno navesti hoće li pomoćna roba i usluge koje pruža poslovni korisnik biti ponuđene potrošaču. Pružatelji usluga internetskog posredovanja trebaju potrošaču jasno i vidljivo navesti tko pruža pomoćnu robu ili usluge i pod kojim uvjetima. 

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe moraju navesti opis različitih postupanja koja primjenjuju ili mogu primjenjivati u pogledu, s jedne strane, robe ili usluga koje potrošačima putem tih usluga internetskog posredovanja nudi sam pružatelj usluga ili poslovni korisnik pod njegovom kontrolom i, s druge strane, ostalih poslovnih korisnika.

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja u svojim uvjetima upotrebe navode opis bitnih različitih postupanja koja primjenjuju ili mogu primjenjivati u pogledu, s jedne strane, robe ili usluga koje potrošačima preko tih usluga internetskog posredovanja nudi sam pružatelj usluga ili poslovni korisnik pod njegovom kontrolom i, s druge strane, ostalih poslovnih korisnika.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  poretka;

(b)  poretka i zadanih postavki;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izravne ili neizravne naknade naplaćene za upotrebu predmetnih usluga internetskog posredovanja;

(c)  izravne ili neizravne naknade naplaćene za upotrebu predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Različito postupanje s pomoćnom robom i uslugama

 

Ako je primjenjivo, pružatelji usluga internetskog posredovanja u svoje uvjete upotrebe uvrštavaju opis različitih postupanja koja primjenjuju ili mogu primjenjivati, s jedne strane, u pogledu robe ili usluga koje potrošačima preko tih usluga internetskog posredovanja nudi sam pružatelj usluga ili poslovni korisnik pod njegovom kontrolom i, s druge strane, u pogledu ostalih poslovnih korisnika. 

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pružatelji usluga internetskog pristupa u svojim uvjetima upotrebe navode opis tehničkog i ugovornog pristupa ili nepostojanja takvog pristupa poslovnih korisnika osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga;

1.  Pružatelji usluga internetskog posredovanja i pružatelji internetskih tražilica u svoje uvjete upotrebe uvrštavaju opis tehničkog i ugovornog pristupa poslovnih korisnika i korisnika korporativnih internetskih stranica osobnim podacima ili drugim podacima ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači daju u svrhu upotrebe predmetnih usluga internetskog posredovanja ili internetskih tražilica ili koji su nastali pri pružanju tih usluga.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(a)  ima li pružatelj usluga internetskog posredovanja pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje poslovni korisnici ili potrošači pružaju za upotrebu tih usluga ili koji su nastali pri pružanju tih usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima te jesu li ti podaci dostavljeni trećim stranama;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ima li poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

(b)  pod kojim uvjetima poslovni korisnik ima pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, koje je taj poslovni korisnik dao u vezi sa svojom upotrebom predmetnih usluga internetskog posredovanja ili koji su nastali pri pružanju tih usluga tom poslovnom korisniku i potrošačima njegove robe ili usluga te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ima li, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, uključujući u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja svim poslovnim korisnicima i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima.

(c)  pod kojim uvjetima, uz slučajeve navedene u točki (b), poslovni korisnik ima pristup osobnim podacima ili drugim podacima, ili i jednima i drugima, među ostalim u agregiranom obliku, koji su pruženi ili stvoreni u okviru pružanja usluga internetskog posredovanja svim poslovnim korisnicima i potrošačima te, ako da, kojim kategorijama takvih podataka i pod kojim uvjetima.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija