Eljárás : 2018/2010(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0446/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0446/2018

Viták :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 21.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0031

VÉLEMÉNY     
PDF 444kWORD 56k
7.12.2018
PE 627.561v02-00 A8-0446/2018

Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás megkötéséről

(2018/2010(INI))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Santiago Fisas Ayxelà

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás megkötéséről

(2018/2010(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásra(1),

–  tekintettel az Európai Parlament és Kolumbia, illetve Peru kormánya által 2012-ben elfogadott ütemtervre,

–  tekintettel az Európai Unió, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásról szóló 2012. június 13-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az Ecuadornak az EU és tagállamai, valamint Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló állásfoglalására(3),

  tekintettel az Európai Parlament által 2017. december 13-án a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett ajánlásra a pénzmosással, az adókikerüléssel és az adókijátszással kapcsolatos vizsgálatot követően(4);

–  tekintettel többek között az Eurostat(5), az ITUC 2018. évi globális jogok mutatója(6) és a kolumbiai nemzeti szakszervezeti iskola (ENS) jelentései(7) által szolgáltatott kereskedelmi statisztikákra és adatokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0446/2018),

A.  mivel az EU és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: „megállapodás”) olyan szabályozott és közös értékeken, illetve az emberi és munkaügyi jogokat, a környezetet és a fenntartható fejlődést szolgáló nemzetközi normákon alapuló kapcsolat, amely potenciálisan komoly pozitív hatást gyakorolhat a megállapodás részes feleinek társadalmi-gazdasági fejlődésére, a gazdasági integrációra, a fenntartható fejlődésre, az emberi jogokra, a regionális és globális kérdésekkel kapcsolatos további együttműködésre, valamint arra, hogy az országok és állampolgáraik közelebb kerüljenek egymáshoz;

B.  mivel Peru az egyik leggyorsabban növekvő és legnyitottabb gazdaság a régióban, kereskedelme a GDP 44% -át teszi ki; mivel Kolumbia a harmadik legnagyobb gazdaság Latin-Amerikában, amelynek gazdasági növekedése 2019–2020 során várhatóan felgyorsul;

C.  mivel a kereskedelmi megállapodások – társadalmi és környezeti hatásukat is beleértve – végrehajtása az Európai Parlament ellenőrzési tevékenységének egyik fő pillére;

D.  mivel a megállapodást a súlyos venezuelai gazdasági és humanitárius helyzet tükrében kell értékelni, amely Kolumbiába és Peruba irányuló nagyarányú migrációhoz vezet; mivel mindkét ország számos venezuelai migránst fogadott be;

1.  hangsúlyozza, hogy a megállapodás stratégiai értékei túlmutatnak a kereskedelem területén, mivel a megállapodás az emberi jogokra, a szociális jogokra, az őshonos népek és a mezőgazdasági termelők jogaira, valamint a környezetvédelemre vonatkozó hosszú távú elkötelezettség révén szilárd alapot teremt egy mélyebb kapcsolat számára, és hozzájárul az EU és Latin-Amerika közötti stratégiai partnerség megteremtéséhez;

2.  emlékeztet arra, hogy meg kell erősíteni az együttműködést a fenntartható fejlesztési célok alapvető pillérét alkotó nemzetközi kereskedelmi rendszer védelme és megszilárdítása érdekében, valamint biztosítani kell a szabályokon alapuló gazdasági kormányzást a tisztességesebb, inkluzívabb és fenntarthatóbb kereskedelem biztosítása érdekében emlékeztet különösen arra, hogy támogatja a WTO-t, hangsúlyozva annak a gazdasági stabilitás, valamint a növekedés és fejlesztés terén betöltött szerepét, és felhívja a Feleket, hogy éljenek a Megállapodásban előnyben részesített párbeszéd lehetőségével a WTO szükséges modernizálására irányuló közös stratégiák meghatározása és kidolgozása érdekében;

3.  hangsúlyozza, hogy a megállapodás lehetőséget ad nem csak a Kolumbia, Peru és Ecuador közötti régióközi, hanem a régiókon belüli együttműködés és kereskedelem megerősítésére is;

4.  üdvözli Ecuadornak a megállapodásba való integrálását - amely hozzájárul a regionális integráció megszilárdításához - és hangsúlyozza, hogy valamennyi fél konstruktív szerepet játszik e folyamat sikerében; emlékeztet rá, hogy a megállapodás nyitva áll további csatlakozók előtt;

5.  határozottan támogatja a kolumbiai békemegállapodást, és emlékeztet a megállapodás lehetséges előnyeire és arra, hogy a lehető legjobban ki kell használni a megállapodást a békemegállapodás végrehajtásának elősegítése érdekében, beleértve a kolumbiai integrált földreformprogramot és megbékélési folyamatot is; úgy véli, hogy a megállapodás jelentős lehetőségeket kínál a növekedés és a foglalkoztatás tekintetében, többek között az olyan egyedi kihívások kezelése révén, mint a gazdaság diverzifikálása, a produktív fejlődés és a földhasználati tervezés végrehajtása, különösen a régóta fennálló belső konfliktus által súlyosan érintett legszegényebb régiókban; kitart amellett, hogy a megállapodásban rejlő lehetőségek teljes körű kihasználásával elő kell mozdítani a kolumbiai békemegállapodást, és úgy véli, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés terén hamarosan érezhető lesz a béke jótékony hatása a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel összhangban; emlékeztet arra, hogy a civil társadalom folyamatos és strukturált támogatása és a civil társadalommal folytatott párbeszéd a kezdetektől kulcsszerepet játszik a fenntartható béke megteremtésében, különösen a vidéki területeken;

6.  üdvözli, hogy a megállapodás megnyitja többek között az áruk, szolgáltatások, kormányzati beszerzések és beruházások piacait, amely a fenntartható fejlődés elvein alapulva és a kereskedelem és a beruházások liberalizációjával és kiterjesztésével megteremtheti a hivatalos foglalkoztatás és a minőségi munka, a jobb munkakörülmények és az életszínvonal javításának lehetőségeit;

7.  tudomásul veszi, hogy az EU, Kolumbia és Peru közötti kereskedelem a megállapodás hatálybalépése óta csökkent; ugyanakkor azon a véleményen van, hogy a megállapodás részben ellensúlyozza a nemzetközi kereskedelmi forgalom, a csökkenő nyersanyagárak és a latin-amerikai gazdaság lelassulásának negatív tendenciáit, és kétségkívül stabilizáló hatást gyakorolt;

8.  üdvözli, hogy az uniós beruházási állomány növekedett Kolumbiában és Peruban, és rámutat, hogy az EU a legnagyobb külföldi beruházó mindkét országban;

9.  üdvözli, hogy a megállapodás többek között a helyes szabályozási gyakorlatok előmozdításával, a belföldi szabályozás és az átláthatóság javításával, valamint a jogbiztonság növelésével segíti többek között a szolgáltató ágazati vállalatokat, és inkubátorként szolgálhat a régióban a digitális vállalkozások előmozdításához, hozzájárulva a szegénység csökkentéséhez és a munkahelyteremtéshez;

10.  támogatja a megállapodás 109. cikkében említett különleges munkacsoport létrehozását a szolgáltatáskereskedelemmel és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos szabályozási kérdések megvitatása és annak biztosítása érdekében, hogy előmozdítsák a tisztességes versenykörnyezetet a digitális ökoszisztéma terén.

11.  rámutat, hogy a megállapodás hozzájárul a Kolumbiából és Peruból származó export korszerűsítéséhez és diverzifikációjához, és pozitív hatást gyakorol a kolumbiai és perui kkv-kra; rámutat, hogy a megállapodás lehetőséget nyújt a kolumbiai és perui start-up környezet fejlesztéséhez való hozzájárulásra, különösen a régió városközpontjaiban - például Bogotában, Medellinben és Limában - található vállalkozói közösségei tekintetében; hangsúlyozza azonban, hogy többet kell tenni a hagyományos ásványi, olaj- és mezőgazdasági termékek exportjának diverzifikálása tekintetében, amelyek a kivitel mennyiségének akár 70% -át is kitehetik, valamint a feldolgozott termékek és a nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező termékek exportjának tekintetében, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés támogatása érdekében, teljes mértékben tiszteletben tartva a környezetvédelmi normákat és az emberi jogokat;

12.  hangsúlyozza, hogy a megállapodás ideiglenes hatálybalépése óta 1155 kolumbiai vállalat – ebből 328 kkv – és 2328 új perui vállalat – 90%-uk kkv – kezdett kiviteli tevékenységet az EU felé; felhívja a feleket, hogy továbbra is támogassák a kkv-k nemzetközivé válását és kölcsönös piaci hozzáférését, valamint e tekintetben rendszeres és pontos adatokat szolgáltassanak a tevékenységi ágazatokról és a kkv-k tevékenységeinek konszolidációjáról;

13.  szorgalmazza, hogy mindkét oldal gyorsítsa fel a megállapodás végrehajtását és növelje a megállapodással kapcsolatos tudatosságot; véleménye szerint sok uniós kkv, Kolumbia és Peru még nincs tudatában a megállapodás által teremtett lehetőségeknek; felszólítja ezért a Feleket, hogy vizsgálják meg különösen a kkv-k preferenciakihasználási magatartását, és tegyenek hatékony lépéseket a megállapodás által teremtett lehetőségek és alkalmak kkv-k körében történő népszerűsítésére, többek között kapcsolattartó pontok és a kkv-knak szóló specializált weboldalak létrehozása révén;

14.  üdvözli, hogy a megállapodás ideiglenes alkalmazása óta jelentősen nőtt a mezőgazdasági termékek uniós exportja mindkét országba, de kéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon a helyzetet és tájékoztassa az Európai Parlamentet a megállapodás helyi piacra történő élelmiszer-termelésre gyakorolt hatásairól; emlékeztet az inkluzívabb kereskedelem és a kistermelők értékláncba történő beillesztése támogatásának fontosságára mind Kolumbiában, mind Peruban és most már Ecuadorban is;

15.  emlékeztet rá, hogy védzáradékokat határoztak meg az érzékeny mezőgazdasági ágazatok esetében és e tekintetben a Bizottságnak mind az Európai Parlament, mind az érintett ipari ágazatok részére alaposabb és rendszeresebb információkat kell szolgáltatnia a piaci fejleményekről;

16.  tudomásul veszi, hogy a felek előrelépést tettek a kereskedelem torzulásának felszámolása és a megállapodás legtöbb rendelkezésének végrehajtása terén, különös tekintettel az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekre (SPS), a származási szabályokra és a kereskedelem technikai akadályaira (TBT); emlékeztet azonban arra, hogy a dömpingellenes ügyek nem sérthetik a WTO dömpingellenes megállapodásának alapvető szabályait;

17.  rámutat, hogy további előrelépésre van szükség, többek között a következő kérdésekben:

a) bizonyítványkiállítási követelmények a hús- és tejtermelés területén,

b) hamisítás, kalózkodás, visszaélés az EU földrajzi jelzéseivel és földrajzi jelzések függőben levő bejegyzése,

c) az importált szeszes italokra alkalmazott diszkriminatív adók;

d) a szociális és környezetvédelmi kötelezettségvállalások hatékony végrehajtása;

e) az adminisztratív eljárások átláthatóságának hiánya;

18.  úgy véli, hogy a feleknek fel kell használniuk a megállapodás felülvizsgálati záradékát, amely többek között a következőkre terjedjen ki: 

a) a mikrovállalkozásokra és a kkv-kra vonatkozó átfogó fejezet, amely jelentős előrelépést biztosít a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése, a kereskedelmi akadályok felszámolása és a szükségtelen adminisztratív terhek terén;

b) a nemek közötti egyenlőségről szóló külön fejezet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 8. cikkében rögzített uniós kötelezettséggel összhangban a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének előmozdítása érdekében; e tekintetben üdvözli, hogy az EU, Peru és Kolumbia aláírta a kereskedelemről és a nők gazdasági szerepvállalásának növeléséről szóló közös nyilatkozatot;

c) a korrupció, a pénzmosás és az adókijátszás elleni küzdelemről szóló fejezet;

d) megfelelő vitarendezési mechanizmus a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezethez, amely a különböző végrehajtási módszerek mellett annak lehetőségét is magában foglalja, hogy a szankciókat – a szociális partnerek, valamint a szervezett és reprezentatív civil társadalom kellő figyelembevétele mellett – súlyos és tartós jogsértések esetén végső esetben elrettentő intézkedésként alkalmazzák;

e) a nemzetközi eszközökben való szerepvállalásra vonatkozó, kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezések a többoldalú környezetvédelmi megállapodások, nevezetesen az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás végrehajtásának előmozdítása érdekében;

19.   hangsúlyozza, hogy a korrupció az üzleti környezet egyik legfontosabb nem kereskedelmi jellegű akadálya, amely növeli a vállalkozások működési nehézségeit; felszólítja a Bizottságot, hogy használja fel ezt a megállapodást a partnerországokban a jogállamiság és a jó kormányzás tekintetében véghezvitt belföldi reformok nyomon követésére, valamint hatékony korrupcióellenes intézkedések előterjesztésére;

20.  megállapítja, hogy a két ország hatóságai előnyösen együttműködtek egymással annak érdekében, hogy gyorsan megoldásokat találjanak a fennmaradó megoldatlan kereskedelmi akadályokra;

21.  tudomásul veszi, hogy mindkét ország konkrét aggályokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy képesek-e megfelelni az uniós piacra vonatkozó bizonyos élelmiszer-biztonsági előírásoknak, különösen a kakaó kadmiumtartalmára, az endokrin károsító anyagokra, az új élelmiszerekre és a pálmaolajra vonatkozó uniós jogalkotási javaslatok tekintetében, amelyek az országok egyes legsérülékenyebb területein – ahol az érintett termékek termelése koncentrálódik – szociális következményekkel járhatnak; felhívja a feleket a pénzügyi és technikai együttműködés erősítésére és teljes kihasználására, valamint a korai figyelmeztetés és az átláthatóság, és a nemzeti jogszabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos információcsere javítására annak lehetővé tétele érdekében, hogy a felek előrevetítsék a változásokat, és alkalmazkodjanak hozzájuk, valamint megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek; kéri a Bizottságot, hogy kísérő és támogató intézkedésekkel segítse a helyi termelőket annak érdekében, hogy az elővigyázatosság elvével összhangban megfeleljenek az uniós egészségügyi követelményeknek;

22.  ragaszkodik ahhoz, hogy a Kolumbiával és Peruval kötött uniós kereskedelmi megállapodásról szóló, 2012. június 13-i állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően hatékonyan és konkrét cselekvési tervek révén végre kell hajtani az emberi, környezeti és munkavállalói jogokra vonatkozó ütemtervvel kapcsolatos egyedi rendelkezéseket; emlékeztet különösen arra, hogy a felek kötelezettséget vállaltak az egyesülési szabadságra, a kollektív tárgyaláshoz való jogra, a szigorú és hatékony munkaügyi ellenőrzésekre, a társadalmi és etnikai vezetők elleni erőszakra és a környezetvédelemre vonatkozó normák érvényesítésére megfelelő megelőzési, ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok révén; üdvözli ezzel összefüggésben Kolumbia arra irányuló erőfeszítéseit, hogy bűncselekmények esetén – többek között hatékonyabb nyomázás révén – küzdjön a büntetlenség ellen, ugyanakkor kitart amellett, hogy további erőfeszítéseket kell tenni az emberijog-védőkkel, a környezetvédelmi aktivistákkal, a szakszervezeti vezetőkkel, az etnikai és közösségi vezetőkkel szembeni erőszak felszámolására és a nők ellen elkövetett tartós súlyos bűncselekmények felszámolására irányuló hatékonyabb fellépés érdekében ;

23.  tudomásul veszi, hogy a kolumbiai kormány és a közszféra szakszervezetei között 2017-ben létrejött megállapodás több mint egymillió munkavállalót ért el; hangsúlyozza a szakszervezeti tagsági arány különösen alacsony szintjét és az egyoldalúan megállapított bérezési és juttatási rendszerek kollektív szerződések („pactos colectivos”) rovására történő egyre nagyobb arányú alkalmazását;

24.  üdvözli, hogy az OECD mellett működő Szakszervezetek Konzultatív Bizottsága szerint nőtt a kolumbiai ellenőrök száma; hangsúlyozza, növelni kell a forrásokat a hatékony munkaügyi ellenőrzések biztosítása érdekében; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy támogassák Kolumbiát a munkaügyi ellenőrzések megerősítésére irányuló erőfeszítéseiben, amely egyértelműen hatalmas kihívást jelent a kolumbiai kormány számára, mivel az állam a hosszú fegyveres konfliktus során elvesztette ellenőrzését egyes országrészek felett, de amelyet mindennek ellenére meg kell valósítani, és arra számít, hogy további és hatékony ellenőrzéseket végeznek, különösen a vidéki térségekben; kéri a Bizottságot, hogy szolgáltasson részletes információkat az ellenőrök és az ellenőrzések, valamint a felderített szabálytalanságok számáról; emlékeztet az OECD mellett működő Szakszervezetek Konzultatív Bizottsága arra vonatkozó ajánlásaira, hogy a nemzetközi normák elérése érdekében tovább kell növelni az ellenőrök számát;

25.  üdvözli a Peru által a megállapodás kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetében tett kötelezettségvállalások végrehajtásának megerősítése érdekében tett erőfeszítéseket és kötelezettségvállalásokat, de kitart amellett, hogy további erőfeszítésekre van szükség az emberijog-védők, a társadalmi és etnikai közösségek vezetői, és különösen a nők elleni erőszak felszámolása érdekében; üdvözli a munkaügyi ellenőrzések megerősítésére irányuló legutóbb perui intézkedéseket, és arra bíztatja az országot, hogy az ILO ajánlásainak megfelelően fokozza az erőfeszítéseit; üdvözli továbbá, hogy Peru 2018-ban az ILO igazgatási tanácsának elnökségét vitte, ami tovább erősíti Peru elkötelezettségét, hogy példát mutasson a munkaügyi jogszabályok tiszteletben tartása terén; hangsúlyozza továbbá, hogy Peru 2018. augusztus 6-án ratifikálta a Peru és az ILO között a 2018–2021-es időszakra vonatkozóan létrejött, a tisztességes munka előmozdításáról szóló keretmegállapodást; hangsúlyozza azonban az ILO 87. és 98. számú egyezménye hatékony végrehajtásának hiányát, és aggodalmát fejezi ki az olyan közelmúltbeli jogszabályi változások miatt, amelyek a környezetvédelem gyengüléséhez vezethetnek; felszólítja a Bizottságot, hogy megfelelően tájékoztassa a Parlamentet arról, hogy miként fogja független módon feldolgozni a perui kormány ellen a perui szervezett civil társadalom által a munkaügyi és környezetvédelmi normáknak való megfelelés tekintetében benyújtott hivatalos panaszt;

26.  azon a véleményen van, hogy az EU, a kolumbiai és a perui civil társadalom képviselői közötti, a megállapodás kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló rendelkezéseiről folyó párbeszéd hasznos eszköz a fennálló problémák azonosításához, és arra ösztönzi a kormányokat, hogy tegyenek további előrelépéseket a fontos nemzetközi szociális, munkaügyi és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében;

27.  hangsúlyozza ezért, hogy az átlátható és inkluzív konzultációs mechanizmusok alapvetően fontosak annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi fél betartsa az elismert munkaügyi és környezetvédelmi előírásokat;

28.  emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi megállapodás kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezete szerint minden fél a munkaügyi, környezetvédelmi és fenntartható fejlődési kérdésekkel foglalkozó belső tanácsadó csoportokat vagy bizottságokat hoz létre, amelynek tagjai a civil társadalom szervezeteinek független képviselői is, akik kiegyensúlyozott arányban képviselik a gazdasági, szociális és környezetvédelmi területek érdekelt feleit; üdvözli Kolumbia azon döntését, hogy a kormánytól független konzultációs csoportot hoz létre; úgy véli, hogy Perunak követnie kellene Kolumbia példáját a nagyobb függetlenség és átláthatóság biztosítása érdekében; üdvözli az EU és az Andok országai független tanácsadó csoportjainak képviselőinek arra vonatkozóan hozott döntését, hogy évente közös találkozót tartanak, ami az információk és a helyes gyakorlatok hatékonyabb cseréjét, valamint a Feleknek átadandó közös ajánlások kidolgozását fogja lehetővé tenni;

29.  felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló kötelező erejű fejezetek hatékonyságát növelő 15 pontos terv végrehajtása érdekében, és emlékeztet arra, hogy folytatni kell a párbeszédet a különböző érintett felekkel - a Parlamentet is beleértve -, az emberi jogi, munkaügyi és környezetvédelmi kötelezettségvállalások hatékony érvényesülésére szolgáló mechanizmus biztosítása érdekében;

30.  emlékeztet arra, hogy a közvetlen külföldi beruházások előmozdítása érdekében a környezetvédelem szintjének csökkentéséhez vezető jogszabályi változások nem felelnek meg a megállapodásnak;

31.  aggodalommal veszi tudomásul az informális gazdaságban foglalkoztatott összes munkavállaló és különösen a nők jelentős arányát mind Peruban, mind Kolumbiában; hangsúlyozza, hogy hatékony szakpolitikákat kell kidolgozni ezen arány csökkentésére, és úgy véli, hogy a Megállapodás ehhez segítséget nyújthat azáltal, hogy elősegíti formális munkahelyek létrehozását többek között a kkv-k gazdasági tevékenységének megkönnyítésére szolgáló intézkedések megerősítése révén;

32.  emlékeztet arra, hogy a Megállapodás mellékletét képező és 2020-ig alkalmazandó banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus keretében megállapított küszöbértékeket be kell tartani, valamint hangsúlyozza, hogy a mechanizmus lejártát követően is figyelemmel kell kísérni a banánimportot, és a feleknek erre vonatkozóan továbbra is statisztikákat kell készíteniük; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy Peru túllépte a megállapodás banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmusa keretében megállapított küszöbértéket, és kéri, hogy elemezzék ennek az EU piacaira gyakorolt hatását; emlékeztet arra, hogy a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy 2019. január 1-ig értékeli az uniós banántermelők helyzetét, és amennyiben úgy találja, hogy a piac állapota vagy az uniós banántermelők helyzete jelentősen romlott, a megállapodás feleinek egyetértésével fontolóra lehet venni a mechanizmus érvényességének meghosszabbítását;

33.  üdvözli Kolumbia 2018. május 30-i csatlakozását az OECD-hez, mert az az ország által vállalt fontos reformok elismerését jelenti, mint például az igazságszolgáltatási rendszer reformja, az állami tulajdonú vállalatok irányításának javítása és az OECD vesztegetés elleni egyezményének betartása; és emlékeztet arra, hogy a csatlakozását követő OECD tanácsi határozat szerint Kolumbiának előrehaladási jelentéseket kell készítenie az OECD szervei részére a Kereskedelmi Bizottság formális véleményében felsorolt ajánlások utánkövető értékeléseként; arra ösztönzi Perut, hogy az OECD-vel kötött programmegállapodás keretében folytassa reformjait;

34.  hangsúlyozza a multilaterális, plurilaterális és regionális nemzetközi keretben a Kereskedelmi Világszervezettel összefüggésben folytatatott nemzetközi együttműködés – mint például a környezeti termékekről szóló megállapodásra (EGA) és a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásra (TiSA) vonatkozó tárgyalások – további erősítésének jelentőségét;

35.  elismeri a nemzeti parlamentek által a megállapodás ratifikálási folyamata tekintetében végzett fontos munkát, és felszólítja őket e munka folytatására; felszólítja továbbá azokat a tagállamokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy kezdjék meg az Ecuadornak a megállapodáshoz való csatlakozása ratifikálásával kapcsolatos vizsgálat folyamatát;

36.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, az EKSZ-nek, a Bizottságnak, valamint Kolumbia és Peru kormányának és az OECD főtitkárának.

(1)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf

(2)

HL C 332E., 2013.11.15., 52. o.

(3)

HL C 366., 2017.10.27., 144. o.

(4)

HL C 369., 2018.10.11., 132. o.

(5)

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

(6)

„Az ITUC 2018. évi globális jogok mutatója – a világ legrosszabb országai a munkavállalók szemszögéből”, International Trade Union Confederation, 2018, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2018

(7)

http://www.ens.org.co/lee-y-aprende/lee-y-descarga-nuestras-publicaciones/informes-sislab/


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

4

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

David Borrelli, David Campbell Bannerman, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sajjad Karim, Gabriel Mato, Ralph Packet, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Jonás Fernández, Alojz Peterle, Kosma Złotowski


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

22

+

ALDE

Nadja Hirsch, Frédérique Ries

ECR

Ralph Packet

NI

David Borrelli

PPE

Reimer Böge, Birgit Collin-Langen, Santiago Fisas Ayxelà, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Alojz Peterle, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Jonás Fernández, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

4

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur

5

0

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Kosma Złotowski

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat