RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+)
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Raportoare: Verónica Lope Fontagné

12.12.2018


Procedură : 2018/0206(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0461/2018

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: