Proċedura : 2018/2153(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0475/2018

Testi mressqa :

A8-0475/2018

Dibattiti :

PV 14/01/2019 - 16
CRE 14/01/2019 - 16

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2019 - 12.10
CRE 16/01/2019 - 12.10
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0023

RAPPORT     
PDF 1152kWORD 96k
18.12.2018
PE 627.625v02-00 A8-0475/2018

dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

(2018/2153(INI))

Kumitat Speċjali dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

Rapporteurs: Norbert Lins, Bart Staes

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

(2018/2153(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-6 ta' Frar 2018 dwar l-istabbiliment ta' Kumitat Speċjali dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi, kif ukoll dwar ir-responsabbiltajiet, is-saħħa numerika u l-mandat tiegħu(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 191 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra s-Seba' Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020(2),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE) dwar l-Aċċess għal Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għal Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (il-Konvenzjoni ta' Aarhus),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE(3) ("ir-Regolament"),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE(4),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006(5),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta' ċerti pjani u programmi li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja(6),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 546/2011 tal-10 ta' Ġunju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prinċipji uniformi għall-evalwazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti(8),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013 tal-1 ta' Marzu 2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi(9),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 284/2013 tal-1 ta' Marzu 2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-dejta għall-prodotti għall-ħarsien tal-pjanti(10),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1056 tad-29 ta' Ġunju 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 f'dak li għandu x'jaqsam mal-estensjoni tal-perjodu ta' approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat(11) u r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1313 tal-1 ta' Awwissu 2016 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat(12),

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2324 tat-12 ta' Diċembru 2017 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011(13),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-13 ta' April 2016(14) u tal-24 ta' Ottubru 2017(15) dwar l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Frar 2017 dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika(16),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar it-tisħiħ tal-innovazzjoni u tal-iżvilupp ekonomiku fil-ġestjoni futura tal-farms Ewropej(17),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar soluzzjonijiet teknoloġiċi għal agrikoltura sostenibbli(18),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti(19),

–  wara li kkunsidra l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea dwar ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u għall-annessi rilevanti tiegħu, kif ippubblikata mis-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) f'April 2018,

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tat-23 ta' Novembru 2016 fil-Kawża C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting vs College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden(20),

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew tat-18 ta' Frar 2016 fil-Kawża 12/2013/MDC dwar il-prattiki tal-Kummissjoni rigward l-awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (pestiċidi),

–  wara li kkunsidra l-istudju "IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides" (IARC Monographs Volum 112: evalwazzjoni ta' ħames insettiċidi u erbiċidi organofosfati), ippubblikat fl-20 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate" (Konklużjoni dwar ir-reviżjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tas-sustanza attiva glifosat) tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA)(21), ippubblikata fit-12 ta' Novembru 2015, u l-"Peer review of the pesticide risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate" (Reviżjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċidi tal-karatteristiċi endokrinali potenzjali ta' tfixkil tal-glifosat) tagħha(22), ippubblikata fis-7 ta' Settembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-15 ta' Marzu 2017 tal-Kumitat għall-Istima tar-Riskji (RAC) tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) dwar il-klassifikazzjoni tal-glifosat,

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni Xjentifika 5/2018 ta' Ġunju 2018 tal-Mekkaniżmu ta' Konsulenza Xjentifika (SAM) dwar il-proċessi ta' awtorizzazzjoni tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti(23),

–  wara li kkunsidra r-rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1185/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi (COM(2017)0109),

–  wara li kkunsidra l-pjan ta' implimentazzjoni biex tiżdied id-disponibbiltà tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx u biex titħaffef l-implimentazzjoni tal-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara fl-Istati Membri, imfassal mill-Grupp ta' Esperti dwar il-Protezzjoni Sostenibbli tal-Pjanti u approvat mill-Kunsill fit-28 ta' Ġunju 2016,

–  wara li kkunsidra r-rapport tar-Rapporteur Speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar id-Dritt għall-Ikel, tal-24 ta' Jannar 2017, dwar l-użu globali tal-pestiċidi fl-agrikoltura u l-impatt tiegħu fuq id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 tat-TFUE, li jgħid li fil-formulazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, b'mod partikolari fir-rigward tas-suq intern, jenħtieġ li jitqiesu b'mod sħiħ il-ħtiġijiet tat-trattament xieraq tal-annimali bħala esseri senzjenti,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2010 dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi(24),

–  wara li kkunsidra l-istħarriġ tal-Ewrobarometru Speċjali Nru 442 ta' Marzu 2016, li jiddikjara li 89 % taċ-ċittadini tal-UE jaqblu li l-Unjoni jenħtieġ li tagħmel aktar biex tippromwovi kuxjenza akbar dwar l-importanza ta' trattament xieraq tal-annimali fuq livell internazzjonali, u 90 % taċ-ċittadini tal-UE jaqblu li huwa importanti li jiġu stabbiliti standards għolja ta' trattament xieraq tal-annimali,

–  wara li kkunsidra l-fatt li l-Parlament jirċievi bosta petizzjonijiet minn ċittadini kkonċernati li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont l-Artikoli 24 u 227 tat-TFUE u l-Artikolu 44 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li jappellaw għat-tmiem tal-ittestjar fuq l-annimali fl-Ewropa u fid-dinja kollha u għall-istabbiliment ta' standards internazzjonali dwar it-trattament xieraq tal-annimali,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari (COM(2018)0179)(25),

–  wara li kkunsidra l-evalwazzjoni REFIT li għadha għaddejja tal-Kummissjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat Speċjali dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (A8-0475/2018),

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

A.  billi l-għan tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 ("ir-Regolament") huwa li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent u li jtejjeb it-tħaddim tas-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni tar-regoli fuq it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li jtejjeb il-produzzjoni agrikola;

B.  billi l-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti hija waħda mill-aktar strinġenti fid-dinja; billi fid-dawl tat-tħassib imqajjem minn bosta partijiet ikkonċernati dwar il-valutazzjoni tal-glifosat, il-Kumitat Speċjali dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi (PEST) għandu l-għan li jidentifika oqsma li jistgħu jittejbu aktar fir-rigward tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, billi jipprovdi rakkomandazzjonijiet li huwa jqis bħala neċessarji sabiex jiġi żgurat il-ksib ta' livell għoli ta' protezzjoni kemm għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll tal-ambjent;

C.  billi l-prinċipju ta' prekawzjoni huwa prinċipju ġenerali għall-politika tal-Unjoni, kif stabbilit fl-Artikolu 191 tat-TFUE; billi r-Regolament, kif previst fl-Artikolu 1(4) tiegħu, huwa msejjes fuq il-prinċipju ta' prekawzjoni; billi d-deċiżjoni dwar il-ġestjoni tar-riskju, kif previst fl-Artikolu 13(2), trid tikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-prinċipju ta' prekawzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002; billi l-Artikolu 7(2) tar-Regolament 178/2002 jistipula li l-miżuri adottati abbażi tal-prinċipju ta' prekawzjoni jridu jkunu proporzjonati;

D.  billi tqajjem tħassib minn bosta partijiet ikkonċernati dwar il-valutazzjoni tal-glifosat, b'mod partikolari dwar jekk twettqitx valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u trasparenti, jekk il-kriterji ta' klassifikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 ġewx applikati kif xieraq, jekk id-dokumenti ta' gwida rilevanti ntużawx kif xieraq u jekk il-kriterji ta' approvazzjoni u l-prinċipju ta' prekawzjoni ġewx applikati kif xieraq;

E.  billi skont l-Artikolu 4(3) tar-Regolament, prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, b'konsegwenza għall-applikazzjoni li hija konsistenti ma' prattika tal-protezzjoni tal-pjanti tajba u meta jitqiesu l-kundizzjonijiet realistiċi għall-użu, fost l-oħrajn, ma jrid ikollu l-ebda effett ta' ħsara immedjata jew ittardjata fuq is-saħħa tal-bniedem, inklużi dawk fuq is-saħħa tal-gruppi vulnerabbli, u ma jrid ikollu l-ebda effett inaċċettabbli fuq l-ambjent;

F.  billi l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament uriet li l-għanijiet ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent mhumiex qed jintlaħqu bis-sħiħ u li jista' jsir titjib sabiex jinkisbu l-għanijiet kollha tar-Regolament;

G.  billi huwa ta' importanza kbira li r-Regolament jiġi implimentat bis-sħiħ fl-Istati Membri kollha;

H.  billi nstab li, f'xi każijiet, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti involuti fil-proċess ta' approvazzjoni u ta' awtorizzazzjoni ma għandhomx biżżejjed persunal u finanzjament; billi dan għandu r-riskju li jkollu impatt fuq il-kwalità tal-valutazzjonijiet, kemm għas-sustanzi attivi kif ukoll għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u fuq iż-żmien li fihom dawn jistgħu jitwasslu;

I.  billi l-indipendenza tal-valutazzjoni tar-riskju tifforma l-bażi għall-fiduċja fir-Regolament u fil-liġi tal-UE dwar l-ikel;

J.  billi nstab li l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet mhuwiex trasparenti biżżejjed tul il-proċedura, minn nuqqas ta' aċċess pubbliku għall-istudji sħaħ u għad-data mhux ipproċessata, sal-istadju tal-ġestjoni tar-riskju;

K.  billi d-dritt ta' aċċess għal dokumenti miżmuma minn istituzzjonijiet tal-UE, inklużi aġenziji tal-UE, huwa dritt importanti, l-eċċezzjonijiet għalih għandhom jiġu interpretati b'mod strett; jinnota l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li skontha t-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti jikkontribwixxu għal aktar leġittimità tal-aġenziji tal-UE f'għajnejn iċ-ċittadini u biex jiżguraw li l-aġenziji tal-UE jkunu aktar responsabbli fil-konfront taċ-ċittadini f'sistema demokratika(26);

L.  billi r-Regolament tal-Kummissjoni 283/2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi jenħtieġ li jiġi aġġornat regolarment biex jitqies l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali; billi l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013 tal-1 ta' Marzu 2013 li jistipula r-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi(27) tibqa' l-aktar sors komprensiv ta' dokumenti ta' gwida u linji gwida tat-testijiet, għalkemm bosta mid-dokumenti elenkati setgħu ġew sostitwiti u jenħtieġ li jiġu aġġornati; billi l-metodoloġiji użati għall-valutazzjoni xjentifika ta' sustanzi attivi, fl-għamla ta' gwida użata mill-EFSA u mill-Istati Membri, mhux dejjem jirriflettu l-istat attwali tal-għarfien xjentifiku u tekniku kif meħtieġ mill-Artikolu 4 tar-Regolament; billi jew xi testijiet ewlenin mhumiex inklużi fil-valutazzjoni tar-riskju jew inkella xi metodi xjentifiċi reċenti huma neqsin (bħal fil-każijiet ta' testijiet ekotossikoloġiċi aġġornati għal organiżmi tal-ħamrija u ta' valutazzjoni tal-konċentrazzjoni ambjentali u r-residwi fit-trab, ir-riħ, l-arja u l-ilma);

M.  billi l-gwida aġġornata għan-naħal użata mill-EFSA fir-rieżami reċenti tagħha ta' tliet neonikotinojdi għadha ma ġietx adottata formalment; billi l-gwida dwar l-organiżmi tal-ħamrija li attwalment tintuża mill-EFSA għadha ma ġietx aġġornata mill-2002;

N.  billi l-gwida tittraduċi r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni f'passi prattiċi, fejn tispjega xi jrid isir, filwaqt li l-linji gwida tat-testijiet jispeċifikaw il-protokolli tat-testijiet li jridu jiġu segwiti għall-ġenerazzjoni tad-data, u jispjegaw kif iridu jsiru t-testijiet;

O.  billi l-użu mifrux, u l-użu preventiv fejn mhux xieraq, tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jqajjem xi tħassib;

P.  billi l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għad-dessikazzjoni (jiġifieri t-trattament tal-pjanti tal-għelejjel infushom qabel il-ħsad sabiex dawn jimmaturaw aktar malajr u jkun iffaċilitat il-ħsad tagħhom) mhuwiex xieraq;

Q.  billi l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f'żoni użati mill-pubbliku ġenerali jew minn gruppi vulnerabbli mhuwiex xieraq;

R.  billi skont id-data miġbura mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-NU (FAO), fl-2016 l-UE użat 368 588 tunnellata ta' pestiċidi, li jammontaw għal 11.8 % tal-konsum globali;

S.  billi skont il-FAO l-użu tal-pestiċidi fl-UE ilu fuq xejra 'l fuq mill-2009; billi x-xejra hija, madankollu, differenti ħafna fl-Istati Membri kollha, li tvarja minn żieda qawwija f'xi wħud minnhom għal tnaqqis qawwi f'oħrajn; billi l-volum totali ta' sustanzi attivi tal-pestiċidi mibjugħ f'16-il Stat Membru tal-UE żdied b'1.6 % mill-2011 sal-2016;

T.  billi sal-2018, ġew approvati 493 sustanza attiva u bażika;

U.  billi r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1185/2009 jenfasizza n-nuqqasijiet tal-istatistika dwar l-użu tal-pestiċidi u n-nuqqas ta' għarfien dwar l-użu ta' sustanzi attivi speċifiċi;

V.  billi skont ir-rapport tal-Unjoni Ewropea tal-2016 dwar residwi ta' pestiċidi fl-ikel(28), ippubblikat mill-EFSA fl-2018, 96.2 % tal-kampjuni kienu fil-limiti permessi mil-leġiżlazzjoni tal-UE;

W.  billi hemm nuqqas ta' għarfien pubbliku dwar il-periklu u r-riskju u l-perikli u r-riskji aċċettabbli u inaċċettabbli, u dwar il-livell ta' konformità mal-valuri tal-livell massimu ta' residwi (MRL) madwar l-Ewropa;

X.  billi d-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni dwar sustanzi attivi u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti żviluppati riċentement huma dejjem magħmula taħt inċertezza rigward l-impatti fil-ħajja reali; billi hemm nuqqas ta' monitoraġġ wara l-awtorizzazzjoni; billi m'hemmx data dwar il-kwantitajiet eżatti ta' kull prodott għall-protezzjoni tal-pjanti applikat, dwar l-implimentazzjoni u l-effettività tal-miżuri ta' mitigazzjoni, u dwar l-effetti potenzjalment ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent;

Y.  billi n-nuqqas ta' data tikkonċerna l-impatti fil-ħajja reali tas-sustanzi attivi, l-aġenti protettivi, is-sinerġizzanti u l-koformulanti u l-metaboliti tagħhom, kif ukoll il-formulazzjonijiet u t-taħlit ta' prodotti; billi, għalhekk, mhuwiex magħruf kompletament l-impatt sħiħ tal-pestiċidi fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll tal-ambjent;

Z.  billi l-proġett pilota "Il-monitoraġġ ambjentali tal-użu tal-pestiċida permezz tan-naħal tal-għasel" għadu ma ġiex implimentat, minkejja li ġie inkluż fil-baġit tal-Unjoni għas-snin finanzjarji 2017 u 2018;

AA.  billi wieħed mill-għanijiet tas-Seba' Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 huwa li s-sustanzi kimiċi jiġu prodotti u użati b'modi li jwasslu għall-minimizzazzjoni ta' effetti negattivi sinifikanti fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u billi għad hemm inċertezza dwar l-impatti sħaħ fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent tal-effetti kkombinati ta' sustanzi kimiċi differenti;

AB.  billi l-Artikolu 4(3) tar-Regolament jipprovdi li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti "m'għandu jkollu l-ebda effett ta' ħsara immedjata jew ittardjata fuq is-saħħa tal-bniedem... meta jitqiesu l-effetti kumulattivi u sinerġistiċi magħrufa fejn il-metodi xjentifiċi aċċettati mill-Awtorità biex issir valutazzjoni ta' effetti bħal dawn ikunu disponibbli"; billi r-Regolament (KE) Nru 396/2005 jipprovdi li jridu jitqiesu l-"effetti kumulattivi u sinerġiċi magħrufa" "meta l-metodi sabiex jiġu stmati dawn l-effetti huma disponibbli";

AC.  billi dawn il-metodoloġiji issa huma disponibbli u huwa mistenni li sa tmiem l-2019, l-EFSA se tiffinalizza valutazzjoni pilota li tqis l-effett kumulattivi tal-esponiment għall-pestiċidi fl-ikel fuq is-sistema nervuża u s-sistema tat-tirojde tal-bniedem;

AD.  billi attwalment ma hemm ebda obbligu legali biex is-sustanzi attivi jiġu ttestjati għan-newrotossiċità tal-iżvilupp (DNT) tagħhom, li xi eżempji tagħhom jikkawżaw l-awtiżmu, id-disturb tal-iperattività u ta' nuqqas ta' attenzjoni (ADHD) u d-dislessija; billi studji dwar it-tossiċità u n-newrotossiċità fl-iżvilupp huma meħtieġa u jistgħu jwasslu għal studji b'disinn ta' studju ad hoc biex jindirizzaw tħassib speċifiku; billi f'dan il-kuntest, l-EFSA qed taħdem fuq proġett li għadu għaddej biex tiżviluppa alternattivi għall-iskrinjar tal-effetti DNT fejn ma jintużawx annimali;

AE.  billi hemm tħassib li l-implimentazzjoni tar-Regolament, fir-rigward tal-użu tal-annimali fl-ittestjar għall-identifikazzjoni tal-perikli u l-valutazzjoni tar-riskji, mhijiex konformi mal-prinċipju tat-tliet R (replacement, reduction and refinement (sostituzzjoni, tnaqqis u raffinament)) tad-Direttiva 2010/63/UE dwar l-esperimenti fuq l-annimali, billi r-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013 u (UE) Nru 284/2013, kif ukoll il-gwida korrispondenti, ma ġewx aġġornati mill-adozzjoni tagħhom, minkejja d-disponibbiltà ta' testijiet u teknoloġiji alternattivi validati;

AF.  billi l-ittestjar għall-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem jinvolvi l-użu ta' annimali u għalhekk mhux neċessarjament ibassar ir-reazzjonijiet fuq il-bniedem b'mod preċiż;

AG.  billi hemm il-ħtieġa li jitħaffef l-iżvilupp u l-validazzjoni ta' metodoloġiji ġodda mhux bl-użu ta' annimali li jipprovdu informazzjoni dwar il-mekkaniżmi sottostanti tat-tossiċità tal-bniedem, inkluż il-perkorsi li jwasslu għal riżultati avversi fil-bnedmin;

AH.  billi ħafna prodotti agrikoli ta' pajjiżi terzi għandhom livell aktar baxx ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u l-ambjent fir-rigward tal-awtorizzazzjoni u l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; billi hemm il-ħtieġa li jiġi żgurat li l-livell ta' protezzjoni tal-UE ma jiddgħajjifx mill-importazzjonijiet ta' prodotti agrikoli minn pajjiżi terzi;

AI.  billi l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti importati illegalment huma fiċ-ċirkolazzjoni u l-użu fl-UE, u joħolqu theddida potenzjali għas-saħħa pubblika u jikkostitwixxu kompetizzjoni inġusta vis-à-vis prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li huma soġġetti għal proċedura ta' awtorizzazzjoni skont il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE;

Applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi

AJ.  billi tqajjem tħassib minn bosta partijiet ikkonċernati f'termini tat-trasparenza u l-kunflitti ta' interess dwar id-dritt tal-applikanti li jagħżlu l-Istat Membru Relatur (RMS) mal-ewwel applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanza attiva;

AK.  billi tqajjem tħassib ukoll minn bosta partijiet ikkonċernati f'termini tat-trasparenza u l-kunflitti ta' interess dwar il-fatt li l-RMS li jingħata r-responsabbiltà mill-Kummissjoni għat-tiġdid ta' rapport ta' valutazzjoni jista' jkun l-istess wieħed li jkun fassal l-abbozz ta' rapport ta' valutazzjoni inizjali;

AL.  billi għal sustanzi attivi ġodda, 11 biss mit-28 Stat Membru ntgħażlu bħala RMSs mill-applikanti minn meta daħal fis-seħħ ir-Regolament, li juri li hemm differenzi sinifikanti fir-rigward tal-għarfien espert u l-għadd ta' persunal;

AM.  billi Franza, in-Netherlands, il-Ġermanja u r-Renju Unit ittrattaw madwar 80 % tad-dossiers kollha; billi Brexit se jkollu impatt sinifikanti fuq l-ammont ta' xogħol ta' Stati Membri oħra;

AN.  billi l-Artikolu 8(1) tar-Regolament jirrikjedi li l-applikant jipprovdi dossier sommarju, li fost l-oħrajn jenħtieġ li jinkludi s-sommarji u r-riżultati tat-testijiet u l-istudji għal kull punt tar-rekwiżiti tad-data, inkluża valutazzjoni tal-informazzjoni kollha ppreżentata;

AO.  billi tqajjem tħassib minn bosta partijiet ikkonċernati rigward l-approċċ għall-evalwazzjoni kif stabbilit mil-liġi, u b'mod partikolari dwar min jenħtieġ li jipproduċi l-istudji xjentifiċi u l-evidenza għall-evalwazzjoni ta' sustanzi attivi, min jenħtieġ li jipprovdi letteratura xjentifika evalwata bejn il-pari u min jenħtieġ li jivvaluta l-istudji;

AP.  billi l‑Artikolu 8(5) tar-Regolament jirrikjedi li, mad-dossier, l-applikant iżid letteratura miftuħa xjentifika, evalwata bejn il-pari dwar is-sustanza attiva u l-metaboliti rilevanti tagħha;

AQ.  billi għal sustanzi attivi ġodda, normalment tkun disponibbli biss data minn studji regolatorji ġġenerata mill-applikant;

AR.  billi l-valutazzjoni tar-riskju trid tkun ibbażata fuq l-evidenza xjentifika rilevanti kollha disponibbli; billi l-letteratura miftuħa xjentifika, evalwata bejn il-pari, tipprovdi informazzjoni komplementari importanti għall-istudji bbażati fuq Prattiki Tajba tal-Laboratorju (GLP) ipprovduti mill-applikanti, u tista' tinkludi sejbiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-evalwaturi għal effetti avversi li ma jkunux jidhru fl-ittestjar standard;

AS.  billi l-prinċipji tal-GLP ġew żviluppati mill-OECD biex tiżgura li studju jkun twettaq kif stipulat minn metodu ta' ttestjar partikolari biex jiġu evitati prattiki frawdolenti; billi l-UE adottat dawn il-prinċipji permezz tad-Direttiva 2004/10/KE, li tirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw li l-laboratorji li jwettqu studji dwar is-sikurezza ta' prodotti kimiċi jikkonformaw mal-Priniċpji tal-OECD rigward il-GLP u mad-Direttiva 2004/9/KE, li tistabbilixxi l-obbligu tal-Istati Membri li jinnominaw l-awtoritajiet responsabbli għall-ispezzjonijiet ta' GLP fit-territorju tagħhom;

AT.  billi, kif ġie rapportat mill-Kummissjoni fl-2015, l-Istati Membri kollha ttrasponew id-Direttivi tal-GLP u stabbilixxew programmi ta' monitoraġġ tal-konformità mal-GLP nazzjonali funzjonali;

AU.  billi l-linji gwida tat-testijiet tal-OECD jiżguraw li r-riċerka hija riproduċibbli, konsistenti u uniformi u tippermetti lir-regolaturi jivvalutaw il-kwalità u r-rilevanza ta' studju, biex jiżguraw il-validità metodoloġika ta' studju u biex jiffaċilitaw l-aċċettazzjoni reċiproka tad-data fost l-Istati Membri;

Abbozz ta' valutazzjoni mill-Istat Membru Relatur (RMS)

AV.  billi skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament, "l-Istat Membru relatur għandu jagħmel valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u trasparenti fid-dawl tat-tagħrif xjentifiku u tekniku attwali";

AW.  billi nstab li, meta jaġixxu bħala RMS, Stati Membri differenti jużaw prattiki differenti fir-rigward tar-referenzjar tas-sommarji tal-letteratura evalwata bejn il-pari, li jiġu ppreżentati mill-applikanti; billi hija regola fundamentali li kull xogħol xjentifiku jenħtieġ li jindika b'mod ċar bejn il-virgoletti kwalunkwe dikjarazzjoni li tkun saret minn oħrajn;

AX.  billi l-Parlament jirrikonoxxi d-dibattitu dwar l-analiżi tal-letteratura fir-rapport ta' valutazzjoni tar-riskju li jikkonċerna l-glifosat, ippubblikat mill-Istitut Federali tal-Ġermanja għall-Valutazzjoni tar-Riskju (BfR); billi tqajjem tħassib minn bosta partijiet ikkonċernati dwar il-fatt li xi elementi importanti għall-valutazzjoni fl-abbozz ta' rapport ta' valutazzjoni tar-riskju li jikkonċerna l-glifosat ittieħdu mill-applikazzjoni, u dan mingħajr ma kien hemm indikazzjoni ċara li kienu referenzi;

L-opinjoni tal-EFSA dwar l-abbozz ta' rapporti ta' valutazzjoni u l-klassifikazzjoni mill-ECHA ta' sustanzi attivi

AY.  billi l-kredibbiltà tas-sistema ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti tiddependi ħafna fuq il-fiduċja pubblika fl-EFSA, li tipprovdi l-opinjonijiet xjentifiċi li huma l-bażi għal deċiżjonijiet fir-rigward tas-sikurezza tal-ikel fl-Ewropa; billi hemm tħassib dwar il-fiduċja dejjem tonqos tal-pubbliku fl-EFSA;

AZ.  billi attwalment madwar żewġ terzi mill-esperti nazzjonali li jaħdmu fl-EFSA joriġinaw minn sitt Stati Membri biss;

BA.  billi skont l-Artikolu 4(1), it-tieni subparagrafu tar-Regolament, il-valutazzjoni tas-sustanza attiva trid l-ewwel tistabbilixxi jekk il-kriterji ta' approvazzjoni mniżżla fil-punti 3.6.2 sa 3.6.4 u 3.7 tal-Anness II humiex sodisfatti (= "kriterji ta' limitu"); billi wieħed minn dawn il-kriterji ta' limitu jikkonċerna l-klassifikazzjoni ta' sustanza bħala karċinoġenu (kategorija 1A jew 1B) skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

BB.  billi l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) ikklassifikat il-glifosat bħala li probabbilment huwa karċinoġeniku għall-bniedem (Grupp 2A) skont in-nomenklatura tagħha (ekwivalenti għall-Kategorija 1B fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008); billi wara li rrevedew l-informazzjoni disponibbli, inkluża l-valutazzjoni tal-IARC, l-EFSA u l-ECHA, l-aġenziji Ewropej responsabbli biex jipprovdu valutazzjonijiet xjentifiċi li jiffurmaw il-bażi għal deċiżjonijiet tal-UE dwar il-ġestjoni tar-riskju, ikkonkludew li ma kinitx iġġustifikata klassifikazzjoni bħala karċinoġeniku skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

BC.  billi filwaqt li l-IARC ibbażat il-konklużjonijiet tagħha fuq letteratura ppubblikata skont il-prinċipji ta' ħidma tagħha, l-EFSA u l-ECHA użaw ukoll studji mhux ippubblikati ppreżentati mill-applikant skont l-Artikolu 8 tar-Regolament bħala l-bażi ewlenija tal-evalwazzjoni tagħhom u barra minn hekk kellhom aċċess għad-data rilevanti mhux ipproċessata;

BD.  billi bosta awtoritajiet kompetenti oħra madwar id-dinja, inklużi dawk tal-Istati Uniti, tal-Kanada, ta' New Zealand, tal-Awstralja u tal-Ġappun, sussegwentement iffinalizzaw valutazzjonijiet ġodda tal-glifosat u kkonkludew li mhux karċinoġeniku; billi l-glifosat għadu qed jiġi analizzat mill-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Istati Uniti, li l-abbozz ta' valutazzjoni tar-riskju ekoloġiku tagħha jiddikjara b'mod ċar li hemm potenzjal għal effetti fuq l-għasafar, il-mammiferi, u l-pjanti terrestri u akkwatiċi;

BE.  billi, kif jidher minn tqabbil, li twettaq mill-EFSA fl-2017, ta' 54 pestiċida li kienu ġew ivvalutati kemm taħt is-sistema tal-UE kif ukoll dik tal-IARC, f'14-il każ il-klassifikazzjoni tal-UE kienet aktar konservattiva (u għalhekk aktar stretta) minn dik tal-IARC, fi 11-il każ (glifosat u 10 sustanzi attivi oħra) kienet inqas stretta, u f'29 każ kienet ekwivalenti;

BF.  billi kien tqajjem u għadu qed jitqajjem tħassib minn bosta partijiet ikkonċernati dwar l-opinjonijiet tal-EFSA u tal-ECHA rigward il-konklużjonijiet tagħhom favur li l-glifosat ma jiġix ikklassifikat bħala karċinoġeniku;

BG.  billi sfortunatament ma kienx possibbli li din il-kontroversja tissolva fil-Kumitat Speċjali;

BH.  billi f'Ottubru 2017, il-Kummissjoni ddikjarat l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej "Projbizzjoni tal-glifosat biex b'hekk in-nies u l-ambjent ikunu protetti mill-pestiċidi tossiċi" ammissibbli; billi aktar minn miljun ċittadin talbu lill-Kummissjoni tipproponi lill-Istati Membri l-introduzzjoni ta' projbizzjoni fuq l-użu tal-glifosat, biex tiġi riformata l-proċedura tal-approvazzjoni għall-pestiċidi u biex jiġu stabbiliti miri għat-tnaqqis obbligatorju fil-livell tal-UE għall-użu tal-pestiċidi;

BI.  billi l-hekk imsejħa Monsanto Papers u s-sentenza riċenti mill-Qorti Superjuri tal-Istat ta' California fil-kawża Dewayne Johnson v Monsanto (kawża Nru CGC-16-550128) u l-appell sussegwenti qajmu tħassib dwar l-indipendenza u l-kunflitti ta' interess fil-proċess ta' evalwazzjoni tal-glifosat;

Approvazzjoni mill-Kummissjoni tas-sustanzi attivi

BJ.  billi, mill-konklużjonijiet tal-EFSA sal-preżentazzjoni ta' abbozz ta' regolament, ir-Regolament jistabbilixxi skadenza ta' sitt xhur għall-Kummissjoni;

BK.  billi d-deċiżjoni li tiġġedded l-approvazzjoni tal-glifosat ma kinitx tinkludi miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju legalment vinkolanti fil-livell tal-Unjoni; billi l-Kummissjoni ddeċidiet li tadotta rakkomandazzjoni speċifika fil-kundizzjonijiet ta' approvazzjoni li l-Istati Membri, meta jagħtu awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom il-glifosat, jenħtieġ li jagħtu attenzjoni partikolari lir-riskju għall-vertebrati terrestri; billi nstab riskju għoli fit-tul kważi għal kull użu tal-glifosat għal vertebrati terrestri mhux fil-mira, inklużi l-mammiferi u l-għasafar;

BL.  billi l-ECHA kkonkludiet li l-glifosat jikkawża ħsara serja fl-għajnejn u huwa tossiku għall-ħajja akkwatika b'effetti li jdumu;

BM.  billi mhuwiex ċar taħt liema kundizzjonijiet il-Kummissjoni u l-Istati Membri jqisu li riskju jkun inaċċettabbli għall-ambjent;

BN.  billi huwa ta' tħassib il-fatt li l-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-Istati Membri, tapprova sustanzi attivi li l-EFSA tkun sabet li jippreżentaw riskji għolja għall-ambjent u għall-bijodiversità, meta jitqies li skont l-Artikolu 4(3)(e) tar-Regolament, prodott għall-protezzjoni tal-pjanti ma jrid ikollu ebda effett inaċċettabbli fuq l-ambjent;

BO.  billi l-Ombudsman Ewropew, fid-deċiżjoni tagħha fil-Kawża 12/2013/MDC tat-18 ta' Frar 2016, iddikjarat li l-preżentazzjoni ta' informazzjoni konfermatorja jenħtieġ li ma tikkonċernax r-rekwiżiti tad-data li kienu jeżistu fi żmien l-applikazzjoni rigward il-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa, u li għalihom kienu disponibbli dokumenti ta' gwida adegwati;

BP.  billi d-data konfermatorja ġeneralment ma tkunx soġġetta għall-istess skrutinju xjentifiku jew valutazzjoni bħad-data ppreżentata fl-applikazzjoni oriġinali, billi din ma tkunx soġġetta sistematikament għal evalwazzjoni bejn il-pari mwettqa mill-EFSA; billi l-Ombudsman Ewropew, fid-deċiżjoni tagħha tal-2016, stiednet lill-Kummissjoni biex tqis jekk, minn issa 'l quddiem, l-informazzjoni konfermatorja kollha jenħtieġ li ma tkunx sistematikament soġġetta għal evalwazzjoni bejn il-pari mill-EFSA, u jekk id-dokumenti ta' gwida jenħtieġx li jiġu emendati kif meħtieġ;

BQ.  billi, abbażi tar-rapport ta' segwitu mressaq mill-Kummissjoni fi Frar 2018 fir-rigward ta' għaxar sustanzi attivi eżaminati fil-kuntest tal-inkjesta tal-Ombudsman, il-proċedura tad-data konfermatorja wasslet biex żewġ sustanzi attivi, haloxyfop-P u malatijon, li kieku kienu jiġu ristretti, baqgħu fis-suq għal perjodu estiż ta' żmien;

BR.  billi l-lakuni fid-data fil-każ ta' pestiċidi bijoloġiċi ta' riskju baxx iseħħu primarjament minħabba li r-rekwiżiti tad-data huma ddisinjati għal prodotti kimiċi għall-protezzjoni tal-pjanti, u għalhekk mhumiex adattati għal dawk bijoloġiċi ta' riskju baxx;

BS.  billi minkejja r-riskji identifikati mill-EFSA fil-konklużjonijiet tagħha dwar is-sustanzi attivi, il-Kummissjoni spiss tħalli l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju f'idejn l-Istati Membri, minkejja l-possibbiltà mogħtija lilha li timponihom fil-livell tal-UE, skont ir-Regolament; billi dan l-approċċ ġie kkundannat mill-Ombudsman Ewropew fid-deċiżjoni tagħha fil-Kawża 12/2013/MDC;

BT.  billi huwa xieraq li l-Istati Membri jiddeċiedu dwar miżuri tal-ġestjoni tar-riskju fir-rigward ta' tħassib li huwa speċifiku għas-sitwazzjoni tagħhom;

BU.  billi hemm nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx; billi minn total ta' kważi 500 sustanza li huma disponibbli fis-suq tal-UE, 10 sustanzi biss huma approvati bħala sustanzi attivi b'riskju baxx; billi n-nuqqas ta' disponibbiltà ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx jagħmel l-implimentazzjoni u l-iżvilupp integrati tal-ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara aktar diffiċli; billi dan in-nuqqas ta' disponibbiltà huwa kkawżat mill-proċess twil ta' evalwazzjoni, awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni;

BV.  billi llum, tekniki avvanzati bħall-biedja ta' preċiżjoni u r-robotika jistgħu jintużaw għall-monitoraġġ preċiż u l-eliminazzjoni ta' ħaxix ħażin jew insetti ta' ħsara fi stadju bikri; billi t-tekniki avvanzati għadhom mhumiex żviluppati biżżejjed fl-Unjoni Ewropea u jirrikjedu l-appoġġ tal-Unjoni u tal-Istati Membri;

L-awtorizzazzjoni, mill-Istati Membri, tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

BW.  billi l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jenħtieġ li jiġu vvalutati bir-reqqa skont l-għarfien xjentifiku u tekniku attwali qabel l-awtorizzazzjoni tagħhom; billi persunal u/jew finanzjament insuffiċjenti jistgħu jirriżultaw f'dipendenza eċċessiva fuq il-valutazzjoni mwettqa għall-approvazzjoni tas-sustanzi attivi fil-kuntest tad-deċiżjonijiet għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

BX.  billi l-proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u b'mod partikolari r-rekwiżiti tad-data għall-valutazzjoni tar-riskju, jenħtieġ li jqisu l-użu reali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

BY.  billi, meta tingħata l-awtorizzazzjoni lil prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, jenħtieġ li tibqa' tingħata attenzjoni partikolari għar-riskju għall-"gruppi vulnerabbli"; billi r-Regolament jiddefinixxi gruppi vulnerabbli bħala persuni li għandhom bżonn konsiderazzjoni speċifika meta jiġu vvalutati l-effetti akuti u kroniċi fuq is-saħħa tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; billi dawn jinkludu nisa tqal u li qed ireddgħu, it-trabi fil-ġuf, trabi u tfal, ix-xjuħ, u ħaddiema u residenti soġġetti li jkunu esposti ħafna għall-pestiċidi għal żmien twil;

BZ.  billi l-Artikolu 25 tar-Regolament jirrikjedi li l-aġenti protettivi u s-sinerġizzanti jkunu soġġetti għall-istess proċedura ta' approvazzjoni bħas-sustanzi attivi, għal inklużjoni f'lista pożittiva; billi l-Kummissjoni għadha ma approvat ebda aġent protettiv jew sinerġizzant;

CA.  billi l-Artikolu 27 tar-Regolament jirrikjedi li l-Kummissjoni tinkludi, fl-Anness III, lista negattiva ta' koformulanti inaċċettabbli; billi l-Kummissjoni għadha ma adottatx il-lista negattiva ta' koformulanti, iżda ddikjarat l-intenzjoni tagħha li tagħmel dan sa tmiem l-2018; billi dan id-dewmien mhuwiex aċċettabbli minħabba l-impatt ta' dawn is-sustanzi; billi fin-nuqqas ta' lista bħal din fil-livell tal-Unjoni, ċerti Stati Membri żviluppaw il-listi negattivi tagħhom stess ta' koformulanti;

CB.  billi n-nuqqas ta' dawn il-listi tal-UE jrendi aktar diffiċli valutazzjoni tar-riskju approfondita tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

CC.  billi tqajjem tħassib rigward is-sistema żonali, u b'mod partikolari d-dewmien frekwenti fil-proċedura u r-rievalwazzjonijiet kompluti jew parzjali tal-applikazzjonijiet fil-kuntest tar-rikonoxximent reċiproku, li jirriżultaw mir-rekwiżiti nazzjonali differenti tal-mudelli ta' evalwazzjoni ta' Stati Membri fl-istess żona; billi l-għan tal-proċedura tar-rikonoxximent reċiproku mill-Istati Membri kien li jiġu ssimplifikati l-proċeduri u tiżdied il-fiduċja fost l-Istati Membri; billi l-applikazzjoni tal-proċedura ta' rikonoxximent reċiproku hija meqjusa bħala għodda importanti biex tiżdied il-kondiviżjoni tax-xogħol u tiġi żgurata l-konformità mal-iskadenzi filwaqt li tiġi garantita l-aqwa protezzjoni, u hija importanti għall-funzjonament tas-suq intern;

CD.  billi l-Kummissjoni qed taħdem fuq sistema tal-IT, is-Sistema ta' Ġestjoni tal-Applikazzjonijiet għal Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (PPPAMS), li se tkun aċċessibbli għall-pubbliku u se tiffaċilita s-sistema ta' rikonoxximent reċiproku;

CE.  billi attwalment ma hemm ebda stampa ġenerali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kollha li huma awtorizzati fl-UE, billi l-Istati Membri mhumiex obbligati jinfurmaw lill-Kummissjoni sistematikament dwar id-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni tagħhom;

CF.  billi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013 jirrikjedi t-twettiq ta' studji dwar it-tossiċità fit-tul; billi r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 284/2013 bħalissa jirrikjedi studji tossikoloġiċi dwar l-esponiment tal-operaturi, il-persuni li jkunu fil-qrib u r-residenti kif ukoll fuq il-ħaddiema, diversi studji dwar it-tossikoloġija fit-tul u kronika għall-annimali, u studji dwar id-destin u l-imġiba fil-ħamrija, fl-ilma u fl-arja, li jinkludu r-rotta u d-degradazzjoni fl-arja u l-ġarr permezz tal-arja, iżda mhux dwar it-tossiċità fit-tul tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

CG.  billi l-Istati Membri qed jaħdmu fuq l-istabbiliment ta' valutazzjoni komparattiva tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ma' kandidati ta' sostituzzjoni; billi l-għan huwa li tali prodotti jiġu sostitwiti bi prodotti aktar sikuri għall-protezzjoni tal-pjanti u metodi mhux kimiċi bħal dawk definiti fid-Direttiva 2009/128/KE;

CH.  billi r-rapporti riċenti enfasizzaw tnaqqis sinifikanti fil-bijodiversità fir-rigward tal-għasafar u l-insetti, b'mod partikolari n-naħal u dakkara oħra; billi, fl-aħħar 27 sena, ġie osservat tnaqqis ta' aktar minn 75 % fil-bijomassa totali ta' insetti li jtiru f'żoni protetti(29); billi l-intensifikazzjoni agrikola (eż. l-użu tal-pestiċidi, il-ħdim tar-raba' matul is-sena kollha, l-użu akbar tal-fertilizzanti u l-frekwenza tal-miżuri agronomiċi), li ma kinitx inkorporata f'dik l-analiżi, tista' tifforma kawża plawsibbli; billi l-intensifikazzjoni agrikola ġiet assoċjata ma' tnaqqis ġenerali fil-bijodiversità fil-pjanti, l-insetti, l-għasafar u speċijiet oħra; billi l-bijodiversità u l-ekosistemi robusti huma ta' importanza fundamentali, b'mod partikolari n-naħal u insetti oħra li jdakkru, biex jiżguraw settur agrikolu b'saħħtu u sostenibbli;

CI.  billi l-projbizzjoni fuq l-użi kollha ta' barra ta' tliet neonikotinojdi (imidakloprid, klotijanidin u thiamethoxam) hija milqugħa; billi dawn il-projbizzjonijiet jenħtieġ li ma jkunux imdgħajfa b'derogi bla bżonn tal-Artikolu 53;

CJ.  billi prodotti sistemiċi oħra għall-protezzjoni tal-pjanti jenħtieġ li jkunu ristretti kemm jista' jkun, inkluż għat-trattament taż-żerriegħa, jekk joħolqu periklu għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjent;

CK.  billi fl-UE qed jiżdiedu l-użu u l-każijiet identifikati ta' awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza mogħtija skont l-Artikolu 53(2) tar-Regolament; billi xi Stati Membri jużaw l-Artikolu 53 sinifikattivament aktar minn oħrajn; billi l-evalwazzjoni reċenti mill-EFSA tal-awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza ta' tliet neonikotinojdi kkonkludiet li, f'xi każijiet, dawk l-awtorizzazzjonijiet kienu f'konformità mad-dispożizzjonijiet stipulati fil-leġiżlazzjoni, filwaqt li f'każijiet oħra dawk il-kundizzjonijiet ma ġewx issodisfati;

CL.  billi d-dewmien sistematiku fil-proċessi ta' awtorizzazzjoni jista' jwassal ukoll għal użu dejjem akbar ta' awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza; billi r-rikors għad-derogi tal-Artikolu 53 għal użi minuri biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet speċjali għajr emerġenzi attwali mhuwiex vijabbli jew xieraq; billi l-EFSA jenħtieġ li tinvestiga l-effett tas-sostituzzjoni kif ukoll id-disponibbiltà ta' metodi mhux kimiċi;

CM.  billi jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali lill-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għal użi minuri, għaliex bħalissa hemm inċentiv ekonomiku baxx biex il-kumpaniji jiżviluppaw prodotti bħal dawn;

CN.  billi minn meta daħal fis-seħħ ir-Regolament, il-Kummissjoni użat darba biss il-possibbiltà li titlob opinjoni mingħand l-EFSA skont l-Artikolu 53(2);

Osservazzjonijiet ġenerali

1.  Iqis li, għalkemm l-UE għandha waħda mis-sistemi l-aktar strinġenti fid-dinja, jeħtieġ li jittejbu kemm ir-Regolament innifsu kif ukoll l-implimentazzjoni tiegħu biex dan jikseb l-għan tiegħu;

2.  Jieħu nota tal-evalwazzjoni REFIT li għadha għaddejja tal-Kummissjoni tar-Regolament;

3.  Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata valutazzjoni xjentifika indipendenti, oġġettiva u trasparenti tas-sustanzi attivi u tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jallokaw biżżejjed riżorsi u għarfien espert xieraq għall-valutazzjoni ta' sustanzi attivi u ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u biex jiżguraw valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u trasparenti fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-applikazzjoni sħiħa u uniformi tal-kriterji ta' limitu bbażati fuq il-periklu għal sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni, jew li għandhom karatteristiċi li jfixklu s-sistema endokrinali;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri fir-rwol tagħhom bħala maniġers tar-riskju biex japplikaw kif xieraq il-prinċipju ta' prekawzjoni meta, wara valutazzjoni tal-informazzjoni disponibbli, tiġi identifikata l-possibbiltà ta' effetti ta' ħsara fuq is-saħħa iżda tippersisti l-inċertezza xjentifika, billi jadottaw miżuri provviżorji għall-ġestjoni tar-riskju neċessarji biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

7.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tikkomunika sistematikament dwar kif dan il-prinċipju ġie kkunsidrat u kif ittieħdet id-deċiżjoni dwar il-ġestjoni tar-riskju;

8.  Jilqa' r-rakkomandazzjoni tal-Mekkaniżmu ta' Konsulenza Xjentifika li l-Kummissjoni tiffaċilita diskussjoni usa' fis-soċjetà, sabiex tiġi stabbilita viżjoni kondiviża fl-UE kollha għall-produzzjoni sostenibbli tal-ikel, inkluż ir-rwol tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fil-produzzjoni; jemmen li dawn il-kunsiderazzjonijiet jenħtieġ li jqisu, fost l-oħrajn, il-kwalità, is-sikurezza, id-disponibbiltà u l-affordabbiltà tal-ikel għall-konsumaturi, l-introjtu ġust għal, u s-sostenibbiltà fit-tul tal-produzzjoni agrikola, it-tibdil fil-klima, u r-riskji u l-benefiċċji għal żmien qasir u fit-tul għas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll għall-ambjent, li huma assoċjati ma' xenarji differenti għall-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, inklużi l-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara u xenarju ta' ebda użu;

9.  Iqis li, fis-sistema tal-UE, jenħtieġ li tingħata aktar attenzjoni lill-użu mifrux, u l-użu profilattiku meta mhux xieraq, ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u l-effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent, kif ukoll għall-bini tar-reżistenza fl-organiżmu fil-mira;

10.  Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2009/128/KE, minħabba r-rabta tagħha mas-sistema ta' awtorizzazzjoni, b'mod partikolari d-dispożizzjonijiet fiha rigward il-ġestjoni integrata tal-organiżmi ta' ħsara u t-taħriġ adegwat għall-bdiewa; jirrimarka li x-xogħol li għadu għaddej tal-Parlament dwar din il-kwistjoni jista' jkun li ssir referenza għalih għal aktar dettalji;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw konsistenza fl-iskop bejn l-approvazzjoni ta' sustanzi attivi u l-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti skont dan ir-Regolament u l-iskop tad-Direttiva 2009/128/KE;

12.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma japprovawx aktar is-sustanzi attivi jew il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għad-dessikazzjoni;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex ma jibqgħux jippermettu l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti f'żoni użati mill-pubbliku ġenerali jew minn gruppi vulnerabbli, kif definit fl-Artikolu 12(a) tad-Direttiva 2009/128/KE;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tiżgura li l-istatistiċi tal-bejgħ dwar il-pestiċidi jkunu disponibbli għall-pubbliku għal kull sustanza attiva u għal kull Stat Membru, u li l-istatistiċi dwar l-użu tal-pestiċidi huma mtejba aktar sabiex jipprovdu informazzjoni sħiħa għall-valutazzjoni tar-riskju ambjentali kif ukoll għall-valutazzjoni komparattiva skont ir-Regolament;

15.  Jitlob li tinħoloq sistema effettiva ta' viġilanza wara t-tqegħid fis-suq biex timmonitorja b'mod sistematiku l-impatti fil-ħajja reali tal-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll fuq l-ambjent fl-intier tiegħu, inkluż fit-tul; jenfasizza li l-viġilanza ta' wara t-tqegħid fis-suq għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jenħtieġ li tiżgura l-ġbir u l-komunikazzjoni effettivi tad-data fost il-partijiet ikkonċernati kollha, u tkun trasparenti u aċċessibbli għall-pubbliku; jistieden lill-EFSA u lill-ECHA biex jiżviluppaw linji gwida armonizzati għal viġilanza effettiva ta' wara t-tqegħid fis-suq f'dan il-qasam;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa pjattaforma tal-IT jew bażi ta' data standardizzata għall-UE kollha biex tappoġġja l-kondiviżjoni ta' data ta' monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq, u jqis li d-data ta' monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq u data oħra ta' monitoraġġ li tkun disponibbli jenħtieġ li tintuża fil-proċess tal-awtorizzazzjoni;

17.  Jistieden lill-Kummissjoni tħaffef l-implimentazzjoni tal-proġett pilota "Environmental monitoring of pesticide use through honey bees" (Monitoraġġ ambjentali tal-użu tal-pestiċidi permezz tan-naħal tal-għasel) li, fost oħrajn, se jippermetti l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE f'termini tal-applikazzjoni u l-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq studju epidemjoloġiku dwar l-impatti fil-ħajja reali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq is-saħħa tal-bniedem;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa u timplimenta aktar approċċi biex tindirizza l-effetti kkombinati tas-sustanzi kimiċi billi tippromwovi valutazzjoni integrata u kkoordinata fil-liġijiet rilevanti kollha tal-UE;

20.  Jilqa' l-proġett tal-EFSA li għadu għaddej biex jiġu mmudellati l-effetti DNT, iżda jqis li dan huwa insuffiċjenti sakemm ma jkunx hemm rekwiżit legali biex is-sustanzi attivi u komponenti pestiċidi oħra jiġu vvalutati għall-effetti DNT bħala parti mill-proċess ta' awtorizzazzjoni; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni biex tivvaluta l-alternattivi biex tiżgura li sustanzi attivi u komponenti oħra fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jiġu vvalutati għall-effetti tad-DNT, filwaqt li jitqiesu b'mod sħiħ il-metodi mekkaniċi affidabbli ħielsa mill-użu ta' annimali u ffukati fuq il-bniedem għall-valutazzjoni tal-periklu tad-DNT;

21.  Iqis li huwa essenzjali li r-riċerka u l-innovazzjoni jkomplu jiġu żviluppati fl-Unjoni, u għalhekk jitlob lil Orizzont Ewropa, lil strumenti finanzjarji oħra tal-Unjoni u lill-Istati Membri biex jipprovdu biżżejjed finanzjament biex jippromwovu:

(a)  riċerka indipendenti dwar l-effetti tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, l-ambjent u l-produzzjoni agrikola;

(b)  riċerka dwar alternattivi għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, inklużi metodi mhux kimiċi, u pestiċidi ta' riskju baxx, bil-ħsieb li tippreżenta lill-bdiewa b'soluzzjonijiet ġodda għal agrikoltura sostenibbli, u riċerka f'tekniki agroekoloġiċi u tal-biedja ta' preċiżjoni bil-ħsieb li timminimizza l-input estern u tottimizza l-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara b'mod immirat u sostenibbli;

22.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tqis l-importanza ta' qafas regolatorju li jinkoraġġixxi l-innovazzjoni u r-riċerka sabiex jiġu żviluppati prodotti u alternattivi għall-protezzjoni tal-pjanti aħjar u aktar sikuri;

23.  Ifakkar li l-aċċess għall-protezzjoni tal-pjanti sikur u effiċjenti huwa essenzjali biex il-bdiewa jkunu jistgħu jevitaw li jseħħu b'mod naturali kontaminanti li jinġarru mill-ikel bħall-mikotossini karċinoġeniċi, li jpoġġu s-sikurezza tal-ikel tagħna f'riskju;

24.  Jirrimarka li l-uċuħ tar-raba' u l-kundizzjonijiet tal-ħamrija u tal-klima fl-Istati Membri, u b'mod partikolari fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni Ewropea, huma differenti ħafna u speċifiċi; jitlob li din id-diversità titqies fil-proċessi ta' awtorizzazzjoni;

25.  Jistieden lill-EFSA u lill-Kummissjoni biex itejbu l-komunikazzjoni tagħhom rigward ir-riskju, sabiex jinfurmaw lill-pubbliku b'mod xieraq, li jinftiehem u aċċessibbli faċilment; iqis li huwa importanti li jittejjeb l-għarfien pubbliku dwar il-periklu u r-riskju u dwar il-perikli u r-riskji aċċettabbli u inaċċettabbli, li titqajjem kuxjenza dwar il-livell ta' konformità mal-valuri MRL madwar l-Ewropa u li jiġu infurmati l-utenti dwar il-miżuri possibbli ta' mitigazzjoni tar-riskju;

26.  Jitlob li jkun hemm implimentazzjoni sħiħa tal-prinċipju tat-tliet R;

27.  Jitlob l-applikazzjoni ta' testijiet u teknoloġiji mhux bl-użu tal-annimali fl-ittestjar ta' sustanzi attivi, aġenti protettivi, sinerġisti, koformulanti oħra u formulazzjonijiet ta' prodotti, u għall-valutazzjoni ta' effetti kumulattivi u ta' taħlita ta' sustanzi attivi u prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, kull fejn testijiet u teknoloġiji bħal dawn huma disponibbli;

28.  Jitlob li r-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 283/2013 u (UE) Nru 284/2013 jiġu aġġornati kull meta jkunu disponibbli testijiet u teknoloġiji alternattivi validati;

29.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi għal metodi ta' approċċi ġodda fix-xjenza regolatorja bil-għan li titjieb il-predittività tal-ittestjar regolatorju u jiġi ssostitwit l-użu tal-annimali;

30.  Jistieden lill-Kummissjoni tesplora l-opportunitajiet biex tirrikjedi l-preżentazzjoni ta' data umana rilevanti, pereżempju data ġġenerata matul il-provi kliniċi li twettqu matul l-ittestjar tal-prodotti mediċinali, għall-bażi tad-data b'aċċess miftuħ prevista fis-sejħa għall-offerti tal-ECHA/EFSA, sabiex id-data umana tkun tista' tintuża biex jiġu vvalidati l-metodoloġiji li ma jsirux fuq l-annimali li qed jiġu żviluppati;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw kontrolli effettivi tal-prodotti agrikoli importati minn pajjiżi terzi bil-ħsieb li jiżguraw livell għoli ta' protezzjoni u kundizzjonijiet ekwi għall-produzzjoni Ewropea tal-ikel;

32.  Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jimpenjaw ruħhom f'aktar sforzi biex iwaqqfu l-kummerċ ta' prodotti illegali għall-protezzjoni tal-pjanti, billi dawn il-prodotti jimminaw l-għanijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni f'dan il-qasam;

Applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi

33.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tipproponi li jiġi emendat ir-Regolament sabiex tingħata s-setgħa li tadotta programm ta' ħidma fir-rigward tal-ħatra tal-RMS għal applikazzjonijiet għal approvazzjonijiet, abbażi ta' kriterji għal valutazzjoni indipendenti, oġġettiva u trasparenti: għarfien espert, riżorsi, nuqqas ta' kunflitt ta' interess, rilevanza għall-prodott, kapaċità teknika u kapaċità li jinkisbu riżultati xjentifikament robusti u affidabbli fil-qafas ta' żmien mogħti, flimkien ma' proċess komprensiv ta' evalwazzjoni bejn il-pari u konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, fuq linji simili għas-sistema għall-approvazzjoni mill-ġdid ta' sustanzi attivi;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni biex talloka l-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għal tiġdid lil Stat Membru għajr dak li kien inkarigat mill-evalwazzjoni(jiet) preċedenti, dment li jkun jista' jiġi żgurat il-livell ta' għarfien espert u riżorsi meħtieġ;

35.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li jkunu biss l-Istati Membri li jistgħu jiggarantixxu kwalità għolja fil-valutazzjoni u li għandhom proċeduri effettivi biex jivvalutaw il-kunflitti ta' interess li jistgħu jsiru RMSs;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni, bl-appoġġ tal-EFSA, biex twettaq valutazzjoni tal-laboratorji ta' referenza nazzjonali assoċjati mal-awtoritajiet kompetenti tal-RMS ikkonċernati, sabiex tiżgura l-istess livell ta' għarfien espert għall-abbozz ta' rapport ta' valutazzjoni tal-RMS (DAR);

37.  Jistieden ukoll lill-Istati Membri biex iwettqu b'mod responsabbli l-awditjar tal-laboratorji ċċertifikati skont il-GLP, u jistieden lill-Kummissjoni biex toħloq sistema ta' verifika tal-Unjoni għall-awditi tal-Istati Membri li jkunu mmexxija minnha;

38.  Jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari u għalhekk jilqa' l-opportunità biex tittejjeb is-sitwazzjoni attwali f'dan ir-rigward;

39.  Iqis bħala importanti li l-applikanti jenħtieġ li jkunu meħtieġa jirreġistraw l-istudji regolatorji kollha li se jitwettqu f'reġistru pubbliku, u li jkun hemm perjodu għall-kummenti li matulu l-partijiet ikkonċernati jkunu jistgħu jipprovdu d-data eżistenti biex jiżguraw li titqies l-informazzjoni rilevanti kollha; jenfasizza li d-dispożizzjonijiet rigward ir-reġistru pubbliku jinkludu wkoll ir-reġistrazzjoni mil-laboratorju ċċertifikat tad-dati tal-bidu u tat-tmiem tal-istudju, u l-pubblikazzjoni tad-data ta' kontroll, li għandha tiġi inkluża f'reġistru ta' kontrolli storiċi, inkluża l-metodoloġija tat-testijiet li se jitwettqu, filwaqt li jirrispettaw il-protezzjoni tad-data personali; iqis li studji regolatorji li ġew irreġistrati biss jistgħu jiġu ppreżentati ma' applikazzjoni;

40.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-applikanti jintalbu jipprovdu l-istudji kollha lill-RMS, inkluża d-data mhux ipproċessata, u dan f'format li jinqara mill-magni;

41.  Jitlob biex jingħata aċċess pubbliku għall-istudji intieri ta' hawn fuq, inklużi d-data u l-informazzjoni kollha ta' appoġġ relatati mal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, f'format li jista' jinqara mill-magni sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, u b'hekk ikun jista' jsir skrutinju indipendenti f'waqtu filwaqt li tiġi protetta d-data personali u jiġi żgurat li dawk li talbu l-istudji jkunu jistgħu jużawhom biss għal finijiet mhux kummerċjali, sabiex b'hekk jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali rilevanti;

42.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta jekk ikunx xieraq li l-applikant ma jibqax ikun meħtieġ jipprovdi letteratura miftuħa xjentifika, evalwata bejn il-pari, dwar is-sustanza attiva u l-formulazzjonijiet relatati, u minflok dan il-kompitu jiġi assenjat lill-RMS, li għandu jkun assistit mill-EFSA;

43.  Jenfasizza li meta tkun disponibbli, il-letteratura miftuħa xjentifika, evalwata bejn il-pari, jenħtieġ li tingħata l-piż ekwivalenti fil-valutazzjoni bħall-istudji bbażati fuq il-GLP; iqis li t-tnejn huma validi bħala kontributi għall-valutazzjoni u jenħtieġ li jiġu ppeżati skont il-kwalità relattiva tal-istudji u r-rilevanza tagħhom għall-applikazzjoni li qiegħda tiġi kkunsidrata;

44.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk ikunx xieraq li dan ma jibqax aktar jirrikjedi lill-applikant jivvaluta d-data li għandha tingħata bħala parti mill-applikazzjoni, u minflok tassenja dan il-kompitu lill-RMS;

45.  Jitlob rivalutazzjoni indipendenti tar-regoli attwali għall-analiżi tal-letteratura sabiex jiġi żgurat li jitqiesu l-istudji rilevanti kollha;

Abbozz ta' valutazzjoni mill-RMS

46.  Jinsisti li l-RMS jenħtieġ li japplikaw l-Artikolu 9 tar-Regolament b'mod strett, sabiex jiżguraw li l-applikazzjonijiet ikunu kompluti qabel jitqiesu bħala ammissibbli;

47.  Jenfasizza li l-valutazzjoni jenħtieġ li tinkludi evalwazzjoni approfondita tad-data mhux ipproċessata, kif ukoll tad-data relatata mal-formulazzjonijiet tal-prodott finali, kif ikun disponibbli f'dak l-istadju tal-evalwazzjoni; jistieden lill-RMS biex juru b'mod ċar fid-DAR li l-istudji kollha jkunu ġew ivverifikati sew għar-rilevanza, il-kwalità xjentifika u l-validità tagħhom, u jekk ikun meħtieġ jinkludu studji oħra li jkunu tqiesu bħala mhux rilevanti mill-applikant; jinnota li ċ-ċaħda tal-effetti negattivi tar-rapportar tad-data jenħtieġ li tkun ibbażata biss fuq ġustifikazzjoni xjentifika bbażata fuq l-evidenza, pereżempju l-applikazzjoni xierqa ta' dokumenti ta' gwida rilevanti tal-OECD;

48.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta kif l-aħjar tiżgura li sustanzi attivi jiġu vvalutati abbażi tal-użi l-aktar frekwenti, il-formulazzjonijiet l-aktar użati b'mod frekwenti, id-dożaġġ tagħhom u xenarji rilevanti ta' esponiment;

49.  Jistieden biex il-valutazzjonijiet kollha jkunu bbażati fuq rieżami sistematiku tal-evidenza kollha disponibbli u biex ikun hemm trasparenza sħiħa rigward l-użu tal-"piż tal-evidenza";

50.  Jirrakkomanda li l-RMS jenħtieġ li jillimita sal-minimu r-riproduzzjoni ta' paragrafi, u li dan isir f'każijiet iġġustifikati u rrapportati b'mod xieraq biss; jinsisti li, sakemm il-valutazzjoni tibqa' ssir mill-applikant, jekk jiġu kkwotati siltiet mid-dossier tal-applikant, jenħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn il-valutazzjoni tal-awtorità u l-valutazzjoni tal-applikant;

L-opinjoni tal-EFSA dwar l-abbozz ta' rapporti ta' valutazzjoni u l-klassifikazzjoni mill-ECHA ta' sustanzi attivi

51.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li fil-valutazzjoni tar-riskju jiġu inklużi testijiet ewlenin (eż. testijiet ekotossikoloġiċi aġġornati għall-organiżmi tal-ħamrija, valutazzjoni tal-konċentrazzjoni ambjentali u r-residwi fit-trab, fir-riħ, fl-arja u fl-ilma, u testijiet li jindirizzaw l-effetti tossiċi fit-tul, b'mod partikolari għall-gruppi vulnerabbli) u żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi aġġornati fil-metodi;

52.  Jistieden lill-Kummissjoni taġġorna kif xieraq l-idea ġenerali tagħha fuq dokumenti ta' gwida u linji gwida għall-ittestjar aġġornati;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita u ssaħħaħ l-ikkompletar tal-proċess tal-armonizzazzjoni fir-rigward tar-rekwiżiti u l-metodoloġiji tad-data, b'mod partikolari fil-qasam tad-dokumenti ta' gwida dwar l-ekotossikoloġija u d-destin u l-imġiba ambjentali;

54.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi livelli massimi ta' residwu għall-ħamrija u għall-ilma tal-wiċċ, fost l-oħrajn bl-użu tad-data miġbura permezz ta' monitoraġġ ambjentali wara t-tqegħid fis-suq;

55.  Jitlob l-istabbiliment aktar mgħaġġel u aktar effiċjenti tal-MRLs għall-ikel u l-għalf, u li tiġi żgurata koerenza akbar permezz tal-armonizzazzjoni tal-iskadenzi tal-valutazzjoni bejn l-MRLs u l-approvazzjoni jew it-tiġdid tal-approvazzjoni;

56.  Jitlob biex id-data miġbura permezz tal-monitoraġġ ambjentali ta' wara t-tqegħid fis-suq tintuża biex tiġi vverifikata l-preċiżjoni tal-Konċentrazzjonijiet Ambjentali Previsti (PEC) fil-mudelli tad-destin ambjentali;

57.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-emendar tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 284/2013 biex jiġu inklużi rekwiżiti tad-data rigward it-tossiċità fit-tul tal-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti u rotot oħra ta' esponiment, b'mod partikolari permezz tal-erożjoni tal-ħamrija kkawżata mir-riħ u l-ilma, bl-użu ta' mmudellar aġġornat;

58.  Jistieden lill-EFSA biex taġġorna b'mod regolari d-dokumenti ta' gwida tagħha f'konformità mal-iżviluppi l-aktar reċenti fl-oqsma rilevanti kollha, bil-ħsieb li jiġu vvalutati l-effetti fil-qosor u fit-tul tal-livelli ta' residwi ta' sustanzi attivi, formulazzjonijiet u taħlitiet fl-ilmijiet tal-wiċċ, fil-ħamrija, fir-riħ u fit-trab;

59.  Iqis li d-dokumenti ta' gwida jenħtieġ li jipprovdu orjentazzjonijiet ċari biżżejjed għall-evalwaturi tar-riskju biex jiggarantixxu valutazzjoni ta' kwalità għolja u jiżguraw il-prevedibbiltà u l-konsistenza għall-applikanti;

60.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, fil-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf (Kumitat PAFF), biex jadottaw mingħajr dewmien kwalunkwe gwida pendenti, inkluża l-gwida aġġornata dwar in-naħal li ntużat mill-EFSA fir-rieżami reċenti tagħha ta' tliet neonikotinojdi;

61.  Jistieden lill-EFSA biex tkompli taġġorna l-gwida dwar in-naħal b'mod indipendenti mill-adozzjoni tal-gwida pendenti sabiex jitqiesu speċijiet ta' dakkara oħrajn kif ukoll l-effetti tat-taħlita u l-fattibbiltà teknika;

62.  Jilqa' l-valutazzjoni pilota dwar l-effetti kumulattivi, u jitlob l-ikkompletar tagħha sa tmiem l-2018, kif ippjanat, u għall-implimentazzjoni rapida sussegwenti tal-valutazzjonijiet tar-riskju kumulattiv bħala parti mill-proċess ta' awtorizzazzjoni; jitlob biex tiġi pprijoritizzata u aċċellerata r-riċerka b'relazzjoni ma' rotot oħra ta' esponiment għajr is-sistema nervuża u s-sistema tat-tirojde;

63.  Jistieden lill-EFSA, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex japplikaw fattur ta' sikurezza żejjed meta jikkalkulaw id-dożi "sikuri" ta' esponiment, bil-ħsieb li jindirizzaw it-tossiċità potenzjali tat-taħlita f'każijiet ta' inċertezza kbira li tibqa' li ma tistax titnaqqas permezz ta' testijiet addizzjonali tat-taħlitiet;

64.  Jistieden lill-EFSA u lill-ECHA biex jagħmlu l-informazzjoni pprovduta fuq is-siti web tagħhom aktar faċli għall-utent u biex jiffaċilitaw l-estrazzjoni tad-data;

65.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li dawn huma rrappreżentati kif xieraq fl-EFSA minn esperti nazzjonali indipendenti; jirrakkomanda li l-Istati Membri jinvolvu ruħhom mal-EFSA b'modi kostruttivi;

66.  Jirrakkomanda li jiġu assigurati l-għarfien u l-kapaċità xjentifiċi billi jiġi appoġġat, estiż u msaħħaħ in-netwerk tal-esperti tal-aġenziji tal-UE, il-korpi tal-Istati Membri, l-istituti u l-gruppi universitarji ta' riċerka involuti fil-valutazzjonijiet tar-riskju;

67.  Jirrakkomanda wkoll kooperazzjoni ma' esperti internazzjonali fin-netwerks xjentifiċi internazzjonali, biex jiġu appoġġati d-diskussjoni u l-input xjentifiċi sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali tas-sistema ta' evalwazzjoni bejn il-pari, li twassal għal riżultati ta' kwalità li jkunu rikonoxxuti fil-livell internazzjonali;

68.  Jirrakkomanda li l-EFSA tippubblika l-opinjonijiet tagħha f'ġurnali soġġetti għal evalwazzjoni bejn il-pari, sabiex tintensifika diskussjonijiet kostruttivi u tinċentivizza u tħeġġeġ lil aktar esperti nazzjonali u xjenzjati oħra biex jipparteċipaw f'xogħolha;

69.  Jitlob biex l-EFSA u l-ECHA jiġu allokati biżżejjed fondi sabiex iwettqu l-kompiti tagħhom b'mod indipendenti, oġġettiv u trasparenti, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll tal-ambjent, u wkoll fid-dawl tal-ammont ta' xogħol addizzjonali antiċipat għal dawk l-aġenziji;

70.  Jenfasizza li l-kredibbiltà tas-sistema ta' awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti tiddependi ħafna fuq il-fiduċja pubblika fl-aġenziji Ewropej; jissottolinja li huwa importanti li jkun hemm trasparenza fil-proċess ta' valutazzjoni xjentifika biex ma tintilifx il-fiduċja tal-pubbliku; jilqa' wkoll l-isforzi kontinwi tal-EFSA biex ittejjeb is-sistema u l-aktar aġġornament riċenti tal-politika ta' indipendenza tagħha f'Ġunju 2017, bil-ħsieb li tiżgura l-indipendenza u l-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess potenzjali;

71.  Jistieden lill-EFSA tiżgura li l-esperti kollha li jipparteċipaw fil-valutazzjoni jagħmlu dikjarazzjoni ta' interess li tkun disponibbli għall-pubbliku u sabiex il-parteċipazzjoni ta' esperti li jkollhom kunflitti ta' interess tiġi eskluża mill-istadji kollha tal-proċess tal-evalwazzjoni bejn il-pari;

72.  Jitlob biex jiġu allokati riżorsi adegwati biex ikunu jistgħu jiġu ffinalizzati monitoraġġ u analiżi tal-pajsaġġ wara t-tqegħid fis-suq, inkluż monitoraġġ tar-residwi ta' pestiċidi fil-ħamrija u t-trab, li r-riżultati tagħhom jenħtieġ li jiġu kondiviżi mal-EFSA;

73.  Jistieden lill-EFSA tiżgura li jkollha l-għarfien espert meħtieġ sabiex tivvaluta b'mod sħiħ id-disponibbiltà u l-applikazzjoni ta' metodi mhux kimiċi;

74.  Jistieden lill-Mekkaniżmu ta' Konsulenza Xjentifika tal-Kummissjoni biex jaġixxi, fuq talba, bħala medjatur f'kontroversji xjentifiċi li jikkonċernaw is-sustanzi attivi;

75.  Jistieden lill-Mekkaniżmu ta' Konsulenza Xjentifika biex jibda rieżami sistematiku tal-istudji disponibbli kollha li jikkonċernaw il-karċinoġeniċità tal-glifosat u tal-formulazzjonijiet ibbażati fuq il-glifosat bil-għan li jiġi vvalutat jekk ikunx iġġustifikat li tiġi riveduta l-approvazzjoni tal-glifosat skont l-Artikolu 21 tar-Regolament;

Approvazzjoni mill-Kummissjoni tas-sustanzi attivi

76.  Jiddispjaċih ħafna dwar id-diversi każijiet ta' dewmien fil-livell tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni qabel u wara l-evalwazzjoni bejn il-pari mill-EFSA, b'mod partikolari d-dewmien fil-valutazzjoni tas-sustanzi li jissodisfaw il-kriterji ta' limitu, u jħeġġeġ lill-RMSs u lill-Kummissjoni biex jilħqu l-iskadenzi tagħhom kif stipulat fir-Regolament;

77.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat l-obbligu ta' rendikont politiku għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni bl-użu tal-proċedura ta' kumitat; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar in-nuqqas ta' trasparenza fil-Kumitat PAFF; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iżidu t-trasparenza globali tal-proċeduri, inkluż billi jiġu pprovduti minuti dettaljati dwar id-diskussjonijiet tal-komitoloġija u l-pożizzjonijiet rilevanti, b'mod partikolari billi jiġu spjegati u ġġustifikati d-deċiżjonijiet tal-Kumitat PAFF u billi jagħmlu pubbliċi l-voti tal-Istati Membri;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri japprovaw politika ta' indipendenza u jiżguraw li l-Membri tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf ma jkollhomx kunflitti ta' interess;

79.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex japplikaw b'mod strett l-Artikolu 4 tar-Regolament u jadottaw kriterji ċari bbażati xjentifikament għal dak li jikkostitwixxi effetti inaċċettabbli fuq l-ambjent, filwaqt li jitqies l-esponiment fil-ħajja reali (akut u kroniku) għal prodotti multipli għall-protezzjoni tal-pjanti;

80.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tillimita b'mod strett l-użu tal-proċedura ta' data konfermatorja għall-iskop tagħha kif stabbilit fl-Artikolu 6(f) tar-Regolament, jiġifieri fejn jiġu stabbiliti rekwiżiti ġodda matul il-proċess ta' evalwazzjoni jew b'riżultat ta' għarfien xjentifiku u tekniku ġdid; iqis li l-protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-ambjent jridu jieħdu l-ogħla prijorità, filwaqt li fl-istess ħin l-applikanti jeħtiġilhom li jkunu pprovduti bi skedi ta' żmien affidabbli għall-awtorizzazzjoni; jenfasizza li dossiers kompluti huma essenzjali għall-approvazzjonijiet ta' sustanzi attivi; jiddispjaċih li l-proċedura ta' deroga permezz ta' data konfermatorja wasslet biex tal-anqas żewġ sustanzi attivi li kieku kienu jiġu ristretti baqgħu fis-suq għal perjodu ta' żmien estiż;

81.  Jistieden lill-Kummissjoni biex temenda d-dokument ta' gwida rilevanti sabiex id-data konfermatorja tkun sistematikament soġġetta għal evalwazzjoni bejn il-pari sħiħa mwettqa mill-EFSA, bħalma huwa l-każ tad-data oriġinali mill-applikazzjoni;

82.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkludi miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju legalment vinkolanti fl-approvazzjoni ta' sustanzi attivi, sabiex jiġu indirizzati r-riskji magħrufa ppreżentati mill-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li jiġu appoġġjati l-Istati Membri biex jidentifikaw miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju rilevanti għas-sitwazzjoni speċifika tal-pajjiż tagħhom, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet agronomiċi, klimatiċi u ambjentali fit-territorji tagħhom;

83.  Jistieden ukoll lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-monitoraġġ wara t-tqegħid fis-suq jivvaluta l-effettività u l-effiċjenza tal-miżuri ta' mitigazzjoni implimentati;

84.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura l-applikazzjoni sħiħa tal-Artikolu 25 tar-Regolament sabiex l-aġenti protettivi u s-sinerġizzanti jkunu jistgħu jintużaw biss wara li jiġu approvati; jenfasizza li r-rekwiżiti tad-data għall-approvazzjoni tal-aġenti protettivi u s-sinerġizzanti jenħtieġ li jkunu l-istess bħal dawk meħtieġa għal sustanzi attivi, u jitlob l-adozzjoni ta' att ta' implimentazzjoni skont l-Artikolu 25(3) tar-Regolament;

85.  Jistieden lill-Kummissjoni biex sa tmiem l-2018 tadotta l-ewwel lista negattiva ta' koformulanti, skont l-Artikolu 27 tar-Regolament, flimkien ma' kriterji u proċedura biex jiġu identifikati oħrajn; jitlob, għal dan il-għan, biex matul il-formulazzjoni tal-listi negattivi ta' koformulanti tal-Istati Membri, tiġi integrata d-data meħtieġa skont REACH, ir-Regolament CLP u r-Regolament dwar il-Bijoċidi, kif ukoll id-data miġbura mill-Istati Membri;

86.  Jistieden lill-Kummissjoni, skont ir-riżoluzzjoni tagħha tal-15 ta' Frar 2017 dwar pestiċidi b'riskju baxx ta' oriġini bijoloġika u r-riżoluzzjoni tagħha tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament, biex tippreżenta proposta leġiżlattiva speċifika biex temenda r-Regolament barra mill-proċedura REFIT li għadha għaddejja, bil-ħsieb li tippermetti proċess rigoruż ta' kwalità għolja ta' evalwazzjoni, awtorizzazzjoni u reġistrazzjoni;

87.  Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb it-trasparenza billi tistabbilixxi paġna web li turi l-iskeda u l-istadji tal-approvazzjoni ta' kull sustanza attiva, billi tindika d-deċiżjonijiet tal-RMS, l-EFSA u l-ECHA, id-deċiżjonijiet tal-Kumitat PAFF, it-tul tal-liċenzja u dettalji rilevanti oħra;

L-awtorizzazzjoni, mill-Istati Membri, tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

88.  Jistieden lill-Kummissjoni biex twettaq valutazzjoni approfondita tas-sistema żonali, bil-ħsieb li jiġi vvalutat kif tista' tiġi żgurata valutazzjoni xjentifika armonizzata u xierqa tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li jiġu salvagwardjati r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri għall-awtorizzazzjoni, ir-restrizzjoni jew ir-rifjut tagħhom, u biex tirrevedi l-limitazzjonijiet għar-rifjut tal-awtorizzazzjoni;

89.  Jikkunsidra l-proċedura ta' rikonoxximent reċiproku bħala essenzjali biex il-piż tax-xogħol jinqasam u l-iskadenzi jiġu rispettati; jiddispjaċih dwar il-problemi ta' implimentazzjoni assoċjati mal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku; jistieden lill-Kummissjoni taħdem mal-Istati Membri biex jittejjeb il-funzjonament tas-sistema żonali; jissottolinja li l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni eżistenti jenħtieġ li jkollha l-għan li tevita xogħol doppju u li tagħmel sustanzi ġodda disponibbli lill-bdiewa mingħajr dewmien żejjed;

90.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jilħqu l-iskadenzi u d-dispożizzjonijiet relatati mar-rikonoxximent reċiproku, kif stabbilit fir-Regolament;

91.  Jistieden lill-EFSA tistabbilixxi linji gwida armonizzati għall-valutazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u biex il-Kummissjoni mbagħad tadottahom;

92.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti kollha jkunu soġġetti għal valutazzjonijiet xierqa, inklużi xenarji ta' esponiment, abbażi tad-data miksuba għall-prodott għall-protezzjoni tal-pjanti nnifsu, u jqis li l-estrapolazzjoni tad-data dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jenħtieġ li ma ssirx minn data miksuba dwar is-sustanzi attivi, sakemm dan ma jkunx xjentifikament iġġustifikat u kkonfermat bħala affidabbli mill-monitoraġġ ta' wara t-tqegħid fis-suq;

93.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fi żmien sentejn tissottometti rapport dettaljat lill-Parlament dwar il-prattiki nazzjonali tal-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

94.  Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li kwalunkwe deċiżjoni dwar l-awtorizzazzjoni ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti tkun ibbażata fuq valutazzjoni xierqa tar-riskju tal-esponiment fil-ħajja reali, akut u kroniku, ta' gruppi vulnerabbli, u biex il-Gwida tal-EFSA korrispondenti tiġi emendata kif xieraq;

95.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-applikanti jirrikjedu jipprovdu l-istudji kollha lill-Istat Membru li jkun qed jeżamina l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni, inkluża d-data mhux ipproċessata, u dan f'format li jinqara mill-magni;

96.  Jitlob biex jingħata aċċess pubbliku għall-istudji intieri ta' hawn fuq, inklużi d-data u l-informazzjoni kollha ta' appoġġ relatati mal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni, f'format li jista' jinqara mill-magni sabiex tiġi żgurata t-trasparenza, u b'hekk ikun jista' jsir skrutinju indipendenti f'waqtu filwaqt li tiġi protetta d-data personali u jiġi żgurat li dawk li talbu l-istudji jkunu jistgħu jużawhom biss għal finijiet mhux kummerċjali, sabiex b'hekk jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet ta' proprjetà intellettwali rilevanti;

97.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta jekk ikunx xieraq li l-EFSA ssir responsabbli għall-valutazzjoni tar-riskju tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li jsostni li d-deċiżjoni attwali dwar l-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti jenħtieġ li tittieħed fil-livell nazzjonali, sabiex tqis is-sitwazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;

98.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex iżidu l-effiċjenza permezz ta' koordinazzjoni żonali u interżonali akbar, sabiex il-volum tax-xogħol jinqasam aħjar u jsir l-aħjar użu mir-riżorsi ta' kull Stat Membru, kif ukoll biex jagħtu d-derogi taħt l-Artikolu 53 tar-Regolament biss meta jkun hemm konformità stretta mar-rekwiżiti eżistenti;

99.  Iqis li s-sistema ta' rikonoxximent reċiproku interżonali trid titjieb;

100.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw aħjar il-proċeduri ta' awtorizzazzjoni fil-livell nazzjonali sabiex jiġu limitati d-derogi u l-estensjonijiet mogħtija skont l-Artikolu 53 tar-Regolament f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza reali; jistieden lill-Istati Membri biex japplikaw b'mod strett l-Artikolu 53 tar-Regolament, biex jaċċettaw u jeżaminaw biss applikazzjonijiet kompluti għad-derogi, u biex jippreżentaw biss notifiki kompluti tad-derogi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra;

101.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tuża bis-sħiħ id-drittijiet ta' kontroll tagħha skont l-Artikolu 53(2) u (3), sabiex tillimita d-derogi u l-estensjonijiet mogħtija skont l-Artikolu 53 għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza ġġustifikati;

102.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li ssir konsultazzjoni pubblika mal-partijiet ikkonċernati rilevanti qabel l-għoti ta' kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' emerġenza skont l-Artikolu 53, mingħajr ma jinħoloq dewmien bla bżonn fl-għoti ta' awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza u filwaqt li jiġi żgurat li l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha jiġu infurmati fil-ħin jekk l-awtorizzazzjoni ta' emerġenza ngħatatx jew ġietx miċħuda;

103.  Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jippubblikaw il-formoli ta' applikazzjoni mimlija li jirċievu li jitolbu awtorizzazzjoni ta' emerġenza skont l-Artikolu 53, irrispettivament minn jekk tingħatax l-awtorizzazzjoni;

104.  Jistieden lill-Kummissjoni tiffinalizza metodi biex tiddetermina meta jenħtieġ li jiġu applikati ċerti derogi, jekk huwa l-każ, b'mod partikolari fir-rigward ta' "esponiment negliġibbli" jew "ħsara serja għas-saħħa tal-pjanti";

105.  Jistieden lill-Istati Membri biex jinfurmaw lil xulxin, lill-Kummissjoni u lill-pubbliku rigward l-awtorizzazzjoni u l-irtirar tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, kif ukoll dwar miżuri ta' mitigazzjoni, sabiex tiġi żgurata stampa ġenerali, madwar l-UE kollha, tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fis-suq u tal-ġestjoni tar-riskju relatata magħhom;

106.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex itejbu l-iskambju tad-data tagħhom dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti aktar sikuri li jkunu jistgħu jieħdu post prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom kandidati ta' sostituzzjoni, sabiex tiġi ffaċilitata l-valutazzjoni komparattiva tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

107.  Jinnota li r-riċerka dwar l-użu tar-ram f'żoni fejn jintuża bħala parti minn prattika li ilha teżisti turi li hemm effetti fuq il-mikrobijoloġija tal-ħamrija; jaqbel li r-ram jenħtieġ li jitqies bħala materjal tranżitorju użat għal skopijiet ta' protezzjoni tal-pjanti u li l-użu tiegħu jenħtieġ li jitneħħa gradwalment hekk kif alternattivi aħjar isiru disponibbli;

108.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-iżvilupp u l-użu ta' alternattivi sostenibbli u ekoloġiċi għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, miżuri integrati għall-ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara u pestiċidi b'riskju baxx, bħala miżura importanti biex jitnaqqsu l-impatti avversi tal-ġestjoni tal-organiżmi ta' ħsara; jirrikonoxxi l-ħtieġa għal aktar riċerka u żvilupp rigward dawn il-prodotti; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex tivvaluta l-għażliet biex tistimula l-innovazzjoni f'dan il-qasam;

109.  Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi li r-Regolament jiġi emendat b'tali mod li l-użu, iżda wkoll it-tqegħid fis-suq, ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti b'riskju baxx ikun aktar faċli għall-operaturi fil-livell proċedurali; iqis li hija meħtieġa kjarifika, b'mod partikolari, rigward it-tqegħid fis-suq ta' sustanzi bażiċi;

110.  Jitlob aċċess trasparenti u ġust għal sustanzi attivi għall-formulaturi tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fis-settur tal-SMEs;

111.  Jistieden lill-Kummissjoni twettaq analiżi tal-impatt tar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni attwali li tirregola l-awtorizzazzjoni u l-kummerċ ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u prodotti bijoċidali f'termini ta' riżorsi umani u kapaċitajiet ekonomiċi disponibbli għall-produtturi tal-SMEs, u kull meta jsiru bidliet fir-regolamenti eżistenti; jenfasizza li r-riżultati ta' tali analiżi jridu jkunu disponibbli għall-konsultazzjoni pubblika;

112.  Jitlob definizzjoni armonizzata ta' "użu minuri" sabiex jiġu promossi kundizzjonijiet ekwi, u jirrakkomanda l-ħolqien ta' lista unika tal-UE tal-għelejjel maġġuri;

113.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-EFSA u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, inkluż il-pubbliku, jiġu inklużi fi kwalunkwe attività tal-partijiet ikkonċernati dwar il-pestiċidi, kif previst fid-Direttiva 2003/35/KE u fil-Konvenzjoni ta' Aarhus;

114.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li r-rekwiżiti fir-Regolament għall-prijoritizzazzjoni ta' metodi mhux kimiċi jiġu implimentati kif xieraq;

°

°  °

115.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1)

Testi adottati, P8_TA(2018)0022.

(2)

Kif stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1386/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Novembru 2013 dwar Programm Ġenerali ta' Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna" (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 171).

(3)

ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(4)

ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1.

(5)

ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(6)

ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17.

(7)

ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)

ĠU L 155, 11.6.2011, p. 127.

(9)

ĠU L 93, 3.4.2013, p. 1.

(10)

ĠU L 93, 3.4.2013, p. 85.

(11)

ĠU L 173, 30.6.2016, p. 52.

(12)

ĠU L 208, 2.8.2016, p. 1.

(13)

ĠU L 333, 15.12.2017, p. 10.

(14)

ĠU C 58, 15.2.2018, p. 102.

(15)

ĠU C 346, 27.9.2018, p. 117.

(16)

ĠU C 252, 18.7.2018, p. 184.

(17)

ĠU C 86, 6.3.2018, p. 62.

(18)

ĠU C 86, 6.3.2018, p. 51.

(19)

Testi adottati, P8_TA(2018)0356.

(20)

Sentenza tal-Qorti (il-Ħames Awla) tat-23 ta' Novembru 2016, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting v College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, C-442/14, ECLI:EU:C:2016:890.

(21)

Il-Ġurnal tal-EFSA 2015;13(11):4302.

(22)

Il-Ġurnal tal-EFSA 2017;15(9):4979.

(23)

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf

(24)

ĠU L 276, 20.10.2010, p. 33.

(25)

Proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid].

(26)

Ara l-Kawża T-235/15, Pari Pharma GmbH v European Medicines Agency; ara wkoll il-Kawża T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH and Intervet International BV v European Medicines Agency, u l-Kawża T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd v European Medicines Agency.

(27)

ĠU C 95, 3.4.2013, p. 1.

(28)

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5348

(29)

Ara Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) "More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas" (Tnaqqis ta' aktar minn 75 fil-mija fuq 27 sena fil-bijomassa totali tal-insetti li jtiru f'żoni protetti). PLoS ONE 12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809


NOTA SPJEGATTIVA

1. Il-Kumitat Speċjali u l-mandat tiegħu

Disa' snin wara l-adozzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009) u wara l-kontroversja dwar it-tiġdid tal-glifosat, sustanza attiva li tintuża fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, fis-6 ta' Frar 2018 il-Parlament Ewropew adotta deċiżjoni dwar l-istabbiliment ta' Kumitat speċjali dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi, ir-responsabbiltajiet, is-saħħa numerika u l-mandat tiegħu (l-hekk imsejjaħ "Kumitat PEST").

Il-mandat tal-Kumitat PEST, kif inhu stabbilit fid-deċiżjoni tal-Parlament tas-6 ta' Frar 2018, jirrikjedi li l-kumitat speċjali jinvestiga l-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi fl-intier tagħha. B'mod partikolari, il-Kumitat PEST għandu:

–  janalizza u jivvaluta li l-proċedura ta' awtorizzazzjoni għall-pestiċidi fl-Unjoni, inkluża l-metodoloġija li tintuża u l-kwalità xjentifika tagħha, l-indipendenza tal-proċedura mill-industrija, u t-trasparenza tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u tal-eżiti tiegħu;

–  janalizza u jivvaluta, permezz ta' approċċ ibbażat fuq l-evidenza, il-fallimenti potenzjali fl-evalwazzjoni xjentifika tal-approvazzjoni, jew tat-tiġdid tal-approvazzjoni, ta' sustanzi attivi bħall-glifosat mill-aġenziji rilevanti tal-UE, kif ukoll il-konformità tal-aġenziji tal-UE mar-regoli, il-linji gwida u l-kodiċi ta' mġiba rilevanti tal-Unjoni li huma fis-seħħ;

–  janalizza u jivvaluta, b'mod partikolari, jekk il-Kummissjoni aġixxietx f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 meta ħadet deċiżjonijiet rigward il-kundizzjonijiet tal-approvazzjoni tal-glifosat u tat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-glifosat;

–  janalizza u jivvaluta kunflitti ta' interess possibbli fil-livelli kollha tal-proċedura ta' approvazzjoni, inkluż fil-livell tal-korpi nazzjonali tal-Istat Membru relatur inkarigat mir-rapport ta' valutazzjoni mfassal skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

–  janalizza u jivvaluta jekk l-aġenziji tal-UE responsabbli għall-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni ta' sustanzi attivi għandhomx biżżejjed persunal u finanzi biex ikunu jistgħu jissodisfaw l-obbligi tagħhom; janalizza u jivvaluta l-possibbiltà tal-ikkummissjonar u/jew tat-twettiq ta' riċerka u ttestjar indipendenti, u tal-finanzjament tagħhom;

–  jagħmel kwalunkwe rakkomandazzjoni li huwa jqis bħala meħtieġa rigward il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi, sabiex jinkiseb livell għoli ta' protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali, kif ukoll tal-ambjent; iwettaq żjarat u jorganizza seduti ta' smigħ għal dan il-għan, kemm mal-istituzzjonijiet u l-aġenziji rilevanti tal-UE kif ukoll u ma' istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet nongovernattivi u korpi privati internazzjonali u nazzjonali;

Il-kumitat, li jikkonsisti minn 30 membru (ara l-lista sħiħa fl-Anness III), huwa meħtieġ jippreżenta rapport finali lill-Parlament li jinkludi sejbiet fattwali u rakkomandazzjonijiet dwar x'miżuri u inizjattivi għandhom jittieħdu fi żmien disa' xhur minn meta beda jaħdem (jiġifieri sat-12 ta' Diċembru 2018).

2. Metodi ta' ħidma  

Il-Kumitat PEST ġie kkostitwit fit-12 ta' Marzu 2018. Il-kumitat ħatar lil Eric Andrieu (S&D, FR) bħala l-President u tliet Viċi Presidenti (l-Ewwel Viċi President: Bolesław Piecha (ECR, PL), it-Tieni Viċi President: Frédérique Ries (ALDE, BE) u t-Tielet Viċi President: is-Sinjura Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ)). Il-kumitat ħatar ukoll lil Norbert Lins (PPE, DE) u lil Bart Staes (Greens/EFA, BE) bħala ko-rapporteur.

Il-pjan ta' ħidma stabbilit mill-kumitat sabiex tinġabar l-evidenza meħtieġa għat-tfassil ta' rapport u r-rakkomandazzjonijiet kien jinkludi żewġ skambji ta' fehmiet, sitt seduti ta' smigħ pubbliċi, tliet missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni u vidjokonferenza(1). Barra minn hekk, il-Kumitat ikkummissjona tgħarrif u studju.

Fl-iskambju tal-fehmiet u s-seduta ta' smigħ, tkellmu 34 espert quddiem il-kumitat (ara l-lista sħiħa fl-Anness). Filwaqt li l-ewwel erba' seduti ta' smigħ pubbliċi kienu ddedikati għall-passi suċċessivi tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (jiġifieri applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanza attiva u Abbozz ta' Rapport ta' Valutazzjoni; għall-opinjoni tal-EFSA dwar l-Abbozz ta' Rapport ta' Valutazzjoni u l-klassifikazzjoni mill-ECHA ta' sustanzi attivi; għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni ta' sustanzi attivi; u, għall-awtorizzazzjoni tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti mill-Istati Membri), l-aħħar żewġ seduti ta' smigħ pubbliċi ffukaw fuq sistemi ta' awtorizzazzjoni f'pajjiżi oħra tal-OECD, l-impatti ambjentali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u r-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati dwar ir-regolazzjoni attwali mill-UE. Tfasslu traskrizzjonijiet verbatim tas-seduti ta' smigħ kollha. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jħejju għas-seduti ta' smigħ, intbagħtu mistoqsijiet bil-miktub lill-esperti mistiedna qabel kull seduta ta' smigħ, u dawn kellhom jiġu mwieġba bil-miktub qabel il-laqgħa. Fejn meħtieġ, saru mistoqsijiet ta' segwitu wara s-seduta ta' smigħ. Ir-rapporti verbatim u t-tweġibiet bil-miktub mill-esperti huma disponibbli fuq is-sit web ta' PEST.

Ġew organizzati tliet missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni għand:

–  l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), Parma (is-7-8 ta' Mejju 2018),

–  il-Faċilità tal-Unjoni Ewropea għall-Koordinazzjoni tal-Użi Minuri (MUCF), f'Pariġi, u l-Istazzjon ta' Esperimentazzjoni fuq il-Frott La Morinière, f'Saint-Épain (il-5-6 ta' Lulju 2018), u

–  l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC), Lyon, u d-Domaine d'Époisses (Bretenière) tal-Istitut Nazzjonali għar-Riċerka Agrikola (INRA), Dijon (18-20 ta' Settembru 2018).

Ir-rapporti tal-missjonijiet jistgħu jinstabu fuq is-sit web ta' PEST.

Jenħtieġ li jiġi osservat li l-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea, imwettqa mid-DĠ EPRS (fil-kuntest tar-rapport ta' implimentazzjoni tal-Kumitat ENVI dwar ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009) u ppubblikata f'April 2018(2), tqieset ukoll fl-abbozzar ta' dan ir-rapport.

3. L-istruttura tar-rapport

F'konformità mas-seduti ta' smigħ, dan ir-rapport huwa strutturat skont il-passi differenti tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (b'sottokapitoli dwar "L-applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi"); "L-opinjoni tal-EFSA dwar l-Abbozz ta' Rapport ta' Valutazzjoni u l-klassifikazzjoni mill-ECHA ta' sustanzi attivi"; "L-approvazzjoni mill-Kummissjoni ta' sustanzi attivi"; u "L-awtorizzazzjoni, mill-Istati Membri, tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti"). Ir-rapport jinkludi wkoll xi osservazzjonijiet ġenerali. Filwaqt li l-Premessi jinkludu sejbiet fattwali, ibbażati fuq l-evidenza miġbura mill-kumitat matul il-mandat tiegħu, il-paragrafi jinkludu r-rakkomandazzjonijiet u l-appelli għal azzjoni li jirriżultaw.

Fid-dawl tal-evalwazzjoni li għadha għaddejja tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali skont il-programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) tal-Kummissjoni Ewropea, li għandha tiġi ffinalizzata fl-ewwel nofs tal-2019, ir-rakkomandazzjonijiet elaborati mill-Kumitat PEST se jkunu utli u f'waqthom biex jalimentaw din l-evalwazzjoni.

Għalhekk, ir-rakkomandazzjonijiet ta' PEST huma mistennija jikkawżaw varjetà ta' azzjonijiet immirati lejn l-indirizzar tan-nuqqasijiet fil-proċedura ta' awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li ġew identifikati f'dan ir-rapport, inkluż titjib tal-qafas legali attwali tal-UE (b'mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 1107/2009, iżda wkoll ir-regolamenti ta' implimentazzjoni u d-dokumenti ta' gwida) u tal-implimentazzjoni tiegħu.

L-emenda prevista tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 dwar il-leġiżlazzjoni ġenerali dwar l-ikel (li temenda wkoll bosta bċejjeċ ta' leġiżlazzjoni settorjali, inkluż ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009) sabiex jittejbu t-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari, li ġiet ippreżentata f'April 2018 (COM(2018)0179)) u li attwalment għadha qed tiġi nnegozjata, possibbilment se tikkawża wkoll xi titjib rigward it-trasparenza ta' valutazzjonijiet xjentifiċi kif ukoll il-kwalità u l-indipendenza tal-istudji xjentifiċi vvalutati mill-EFSA.

4. Ħarsa ġenerali lejn is-sistema ta' awtorizzazzjoni tal-UE għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

Filwaqt li l-ewwel adozzjoni ta' approċċ komprensiv tal-UE għar-regolazzjoni tal-protezzjoni tal-pjanti seħħet kmien fis-snin disgħin (id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE), il-bejgħ, l-użu u l-kontroll tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti(3) attwalment huwa rregolat mir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 (ir-"Regolament PPP").

Ir-Regolament dwar il-PPP jistabbilixxi proċedura b'żewġ passi, bis-sustanzi attivi(4) approvati fil-livell tal-UE u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti awtorizzati fil-livell nazzjonali. Huwa kkaratterizzat minn separazzjoni stretta tal-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju. Għajr il-predeċessur tiegħu, ir-Regolament dwar il-PPP huwa partikolarment imsejjes fuq il-prinċipju tal-identifikazzjoni tal-periklu ("approċċ ibbażat fuq il-periklu")(5) u fuq il-prinċipju tal-prekawzjoni(6).

Il-proċedura għall-approvazzjoni ta' sustanza attiva tibda b'applikazzjoni ppreżentata minn produttur ta' PPP jew kumpanija tal-kimika lill-awtoritajiet kompetenti fi kwalunkwe wieħed mit-28 Stat Membru, li jsir l-Istat Membru Relatur (RMS) għal dik is-sustanza speċifika. Għal sustanzi attivi ġodda, l-applikant huwa liberu li jagħżel l-RMS (li hija differenti mit-tiġdid tal-approvazzjoni ta' sustanzi attivi, fejn RMS u ko-RMS jinħatru mill-Kummissjoni Ewropea abbażi ta' kriterji speċifiċi).

Meta awtorità nazzjonali kompetenti (RMS) tirċievi dossier mingħand applikant, din tibda l-evalwazzjoni tal-applikazzjoni, fejn tivvaluta l-ammissibbiltà tagħha (jiġifieri l-kompletezza tagħha skont il-linji gwida dwar ir-rekwiżiti tad-data, il-formats, eċċ. u, b'mod partikolari, jekk l-applikant ikunx ipprovda t-testijiet u r-rapporti ta' studji kollha meħtieġa), u l-perikli assoċjati. Ladarba d-dossier jiġi ammess, l-RMS iwettaq evalwazzjoni xjentifika inizjali u jħejji Abbozz ta' Rapport ta' Valutazzjoni (DAR)(7).

F'dan li ġej, id-DAR jiġi ppreżentat lill-EFSA, li twettaq evalwazzjoni bejn il-pari. Il-proċess ta' evalwazzjoni bejn il-pari jibda bit-tnedija ta' konsultazzjoni pubblika (li tinvolvi lill-pubbliku ġenerali, lill-Istati Membri u lill-applikant). Il-kummenti miġbura mbagħad jiġu vvalutati, u r-rapport ta' valutazzjoni jiġi kkonfermat jew, jekk meħtieġ, imtejjeb. Fi tmiem il-proċess, l-EFSA tadotta "konklużjoni" dwar jekk is-sustanza attiva tistax tkun mistennija tissodisfa l-kriterji ta' approvazzjoni (kif stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament dwar il-PPP).

Abbażi tal-konklużjoni tal-EFSA, il-Kummissjoni Ewropea, li hija inkarigata mill-ġestjoni tar-riskju, tagħmel proposta dwar jekk tapprovax is-sustanza attiva (abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni). Kumitat regolatorju, li jkun magħmul minn rappreżentanti tal-Istati Membri kollha tal-UE (il-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf), imbagħad jivvota fuq l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni. L-abbozz ta' regolament irid jiddefinixxi jekk is-sustanza attiva taħt evalwazzjoni tistax tkun mistennija tissodisfa l-kriterji ta' approvazzjoni, u jispeċifika l-kundizzjonijiet tal-użu għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva (eż. jekk Stat Membru jeħtiġlux joqgħod attent għal miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi fl-attenwazzjoni sussegwenti tal-PPP). Wara li l-Kumitat Permanenti jkun wassal opinjoni(8), il-Kummissjoni tadotta u tippubblika regolament li japprova jew jirrifjuta l-approvazzjoni tas-sustanza attiva(9).

Ladarba s-sustanzi attivi jkunu ġew approvati fil-livell tal-UE, applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti speċifiċi għall-protezzjoni tal-pjanti li tinkludihom bħala ingredjenti trid tiġi ppreżentata lil Stat Membru.

Sabiex jirċievi awtorizzazzjoni, prodott għall-protezzjoni tal-pjanti jrid jissodisfa għadd ta' kriterji, inkluż li s-sustanzi attivi jkunu approvati. Fl-UE, ġew stipulati tliet żoni b'kundizzjonijiet agrikoli, ambjentali u tas-saħħa tal-pjanti komparabbli, sabiex jiġu ttrattati l-awtorizzazzjonijiet tal-PPP (żona A/it-Tramuntana, żona B/iċ-Ċentru u żona C/in-Nofsinhar). L-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni jiġu ppreżentati lil Stat Membru li jaġixxi bħala rapporteur żonali, u li jevalwa l-applikazzjoni għaż-żona rilevanti. Id-deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni nazzjonali jsiru primarjament abbażi tal-konklużjonijiet ta' din l-evalwazzjoni (rikonoxximent reċiproku).

Madankollu, f'xi każijiet Stat Membru jista' jiddeċiedi li ma jagħtix jew li ma jirrikonoxxix awtorizzazzjoni (eż. jekk iqis li l-prodott inkwistjoni jippreżenta riskju inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali, jew għall-ambjent). Taħt ċerti kundizzjonijiet, l-Istati Membri jistgħu wkoll jagħtu awtorizzazzjonijiet temporanji (derogi) lil prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom jew sustanzi attivi mhux approvati jew inkella sustanzi attivi approvati b'użu ristrett sinifikattivament (awtorizzazzjonijiet ta' emerġenza skont l-Artikolu 53 tar-Regolament dwar il-PPP).

Il-valutazzjoni tal-applikazjoni tinħareġ mill-Istat Membru fi żmien sena, segwita minn deċiżjoni dwar jekk tingħatax jew tiġix rifjutata l-awtorizzazzjoni.

ANNESS I - Lista ta' esperti li tkellmu

 

Data

 

 

Avveniment

 

Suġġett

 

Esperti

 

 

Il-Ħamis, it-12 ta' April 2018,

14h00 - 17h30

 

 

L-ewwel laqgħa ta' PEST

(Skambju ta' fehmiet)

 

 

Ħarsa ġenerali lejn il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għall-pestiċidi

 

 

Il-Kummissjoni Ewropea:

 

- Sabine Jülicher, Direttur (Direttorat E, DĠ SANTE)

 

- Klaus Berend (Kap tal-Unità/Pestiċidi u bijoċidi, DĠ SANTE)

 

L-EFSA:

 

- Bernhard URL (Direttur Eżekuttiv/EFSA)

 

- Jose Tarazona (Kap tal-Unità/Pestiċidi)

 

 

 

Il-Ħamis, is-26 ta' April 2018,

14h00 - 17h30

 

 

 

It-tieni laqgħa ta' PEST

(Skambju ta' fehmiet)

 

Il-proċedura tal-UE għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

 

 

L-Aġenzija Franċiża għall-ikel, l-ambjent, u s-saħħa u s-sikurezza okkupazzjonali (ANSES):

 

- Françoise Weber

 

L-Aġenzija Żvediża għall-Kimiċi (KEMI):

 

- Katarina Lundberg

 

L-Eżekuttiv tar-Renju Unit għas-Saħħa u s-Sikurezza (HSE):

 

- Elizabeth Clayton

 

 

 

It-Tnejn, is-7 ta' Mejju - it-Tlieta, it-8 ta' Mejju 2018

 

 

Missjoni għand l-EFSA, Parma

 

 

 

 

 

 

It-Tlieta, il-15 ta' Mejju 2018, 15:00 - 18:30

 

 

 

 

It-tielet laqgħa ta' PEST (Seduta ta' smigħ)

 

Applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' sustanzi attivi u abbozz ta' rapporti ta' valutazzjoni

 

 

L-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tal-Għelejjel (ECPA):

 

- Jean-Philippe Azoulay

(Direttur Ġenerali)

 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR, (l-Istitut Federali tal-Ġermanja għall-Valutazzjoni tar-Riskju):

 

- Andreas Hensel (President)

 

Global 2000:

 

- Helmut Burtscher

 

Julius Kühn-Institut (JKI, iċ-Ċentru ta' Riċerka Federali tal-Ġermanja għall-Pjanti Kkultivati):

 

- Georg Backhaus (President)

 

 

Il-Ħamis, is-7 ta' Ġunju 2018,

14:00 - 17:30

 

 

 

 

Ir-raba' laqgħa ta' PEST

(Seduta ta' smigħ)

 

L-opinjoni tal-EFSA dwar l-abbozz ta' rapporti ta' valutazzjoni u l-klassifikazzjoni mill-ECHA ta' sustanzi attivi

 

 

L-EFSA:

 

- Bernhard Url (Direttur Eżekuttiv)

 

- Jose Tarazona (Kap tal-Unità/Pestiċidi)

 

L-ECHA:

 

- Björn Hansen (Executive Director)

 

- Jack de Bruijn (Direttur responsabbli għall-ġestjoni tar-riskju)

 

- Is-Sur Ari Karjalainen (Espert superjuri)

 

Grupp ta' Livell Għoli tal-Mekkaniżmu ta' Konsulenza Xjentifika:

 

- Paul Nurse (Membru tal-Grupp ta' Konsulenti Kapi Xjentifiċi)

 

Konsulent privat:

- Christopher J. Portier

 

 

 

It-Tlieta, id-19 ta' Ġunju 2018,

15h00 - 18h30

 

Il-ħames laqgħa ta' PEST

(Seduta ta' smigħ)

 

L-ewwel parti: Preżentazzjoni tal-proposta ta' April 2018 għal "Leġiżlazzjoni Ġenerali dwar l-Ikel"

 

 

It-tieni parti: Panel dwar l-approvazzjoni ta' sustanzi attivi

 

 

 

Il-Kummissjoni Ewropea, DĠ SANTE:

 

- Vytenis Andriukaitis, Kummissarju

 

- Sabine Jülicher (Direttur ta' "sikurezza tal-ikel u l-għalf, innovazzjoni", DĠ SANTE)

 

Il-Kabinett tal-Ombudsman Ewropew:

 

- Fintan Butler (Konsulent Superjuri)

 

L-OECD:

 

- Bob Diderich (Kap tad-Diviżjoni tal-Ambjent, is-Saħħa u s-Sikurezza)

 

L-Università Agrikola ta' Wageningen:

 

- Violette Geissen (Dipartiment tal-Fiżika tal-Ħamrija u tal-Ġestjoni tal-Art)

 

 

 

Il-Ħamis, it-28 ta' Ġunju 2018,

14h00 - 17h30

 

 

 

Is-sitt laqgħa ta' PEST

(Seduta ta' smigħ)

 

L-awtorizzazzjoni, mill-Istati Membri, tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

 

Il-Ministeru Belġjan tas-Saħħa, tas-Sikurezza tal-Katina Alimentari u tal-Ambjent:

 

- Maarten Trybou (Kap tal-Unità tal-Pestiċidi)

 

Il-Ministeru Spanjol tal-Agrikoltura u s-Sajd, l-Ikel u l-Ambjent:

 

- José María Cobos Suarez (Viċi Direttur Ġenerali tas-Saħħa u l-Iġjene tal-Pjanti u l-Foresti)

 

L-Awtorità Fitosanitarja tar-Rumanija:

 

- Paulina Gabor (Director General)

 

King's College, Londra:

 

- Robin Mesnage (researcher)

 

COPA-COGECA

 

- Pekka Pesonen (Secretary General)

 

 

 

Il-Ħamis, il-5 ta' Lulju - il-Ġimgħa, is-6 ta' Lulju 2018

 

 

Missjoni għand il-Faċilità tal-Unjoni Ewropea għall-Koordinazzjoni tal-Użi Minuri (MUCF), Pariġi, u għand l-Istazzjon ta' Esperimentazzjoni fuq il-Frott La Morinière, Saint-Epain

 

 

 

 

Il-Ħamis, it-30 ta' Awwissu 2018,

14h00 - 17h30

 

 

Is-seba' laqgħa ta' PEST

(Seduta ta' smigħ)

 

Analiżi Komparattiva tal-Proċeduri ta' Awtorizzazzjoni fil-Pajjiżi tal-OECD

 

 

L-Awtorità Awstraljana għall-Pestiċidi u l-Mediċini Veterinarji:

 

- Chris Parker

(Uffiċjal Kap Eżekuttiv)

 

L-Aġenzija Regolatorja Kanadiża għall-Ġestjoni tal-Organiżmi ta' Ħsara:

 

- Richard Aucoin (Direttur Eżekuttiv)

 

L-Aġenzija tal-Istati Uniti għall-Protezzjoni tal-Ambjent:

 

- Richard Keigwin

(Direttur tal-Uffiċċju ta' Programmi ta' Pestiċidi)

 

 

Il-Ħamis, is-6 ta' Settembru 2018,

14h00 - 17h30

 

 

It-tmien laqgħa ta' PEST

(Seduta ta' smigħ)

 

 

L-ewwel parti:

L-Impatti Ambjentali tal-Pestiċidi, inklużi Miżuri ta' Mitigazzjoni fil-Livell tal-Istati Membri

 

It-tieni parti: Ir-Rakkomandazzjonijiet tal-Partijiet Ikkonċernati dwar ir-Regolament Attwali tal-UE għall-Approvazzjoni tal-PPP

 

 

L-ewwel parti:

 

L-Università ta' Bergen u l-Università ta' Utrecht:

- Jeroen P. van der Sluijs

 

Iċ-Ċentru Belġjan għat-Trobbija tan-Naħal għar-Riċerka u l-Informazzjoni (CARI):

 

- Noa Simon-Delso (Espert xjentifiku)

 

L-Osservatorju Ewropew għall-Agrikultura Sostenibbli (OPERA) fl-Università Kattolika ta' Sacred Heart, Piacenza (l-Italja):

 

- Ettore Capri (Professur)

 

It-tieni parti:

 

Greenpeace Europe:

 

- Franziska Achterberg (Espert tal-ikel)

 

L-Osservatorju Korporattiv Ewropew:

 

- Martin Pigeon (Riċerkatur u Parteċipant f'Kampanji)

 

Is-Saħħa u l-Protezzjoni tal-Għelejjel:

 

- John Chinn (President)

 

 

It-Tlieta, it-18 ta' Settembru - il-Ħamis, l-20 ta' Settembru 2018

 

Missjoni għand l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC), Lyon, u għand id-Domaine d'Époisses (Bretenière) tal-Istitut Nazzjonali għar-Riċerka Agrikola (INRA), Dijon

 

 

 

 

It-Tnejn, l-24 ta' Settembru 2018,

19:00 - 21:00

 

Laqgħa tal-koordinaturi (miftuħa għall-Membri kollha)

Vidjokonferenza ma' avukat tal-Istati Uniti dwar il-"kawża Roundup"(10)

 

Aimee Wagstaff (Konsulent Ko-Mexxej nazzjonali għar-Rikorrenti fil-kawża Roundup Products MDL Nru 2741)

ANNESS II - Lista tal-partijiet ikkonċernati li ltaqgħu mal-Ko-Rapporteurs

1) Partijiet ikkonċernati li ltaqgħu mal-MEP Norbert Lins:

 

Tip

Organizzazzjoni

Min

Meta

1

Industrija

BASF

Dr. Thomas Christen

 

21.03.2018

2

Ministeru

Il-Ministeru Federali tal-Ġermanja għall-Ikel u l-Agrikoltura

 

Clemens Neumann

27.03.2018

3

Industrija

L-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tal-Għelejjel (ECPA)

 

Graeme Taylor

27.03.2018

4

Industrija

AG Glyphosat

Dr. Thorsten Küchler

 

10.04.2018

5

Industrija

Industrieverband Agrar (IVA) (Assoċjazzjoni Agrokimika Industrijali Ġermaniża)

 

Dr. Dietrich Pradt u Dr. Volker Kaus

17.04.2018

6

Industrija

Verband der Chemischen Industrie (VCI) (Assoċjazzjoni Ġermaniża tal-Industrija tal-Kimika)

 

Dr. Utz Tillmann

25.04.2018

7

NGO

Deutsche Umwelthilfe

Sascha Müller-Kraenner

 

25.04.2018

8

Industrija

PROFEL

Bettina Breuer u Aline Rutsaert

 

25.04.2018

9

NGO

Greenpeace EU

Franziska Achterberg

 

02.05.2018

10

NGO

PAN

Dr. Angeliki Lysimachou

 

02.05.2018

11

NGO

WeMove.EU

 

David Schwartz

02.05.2018

12

NGO

Global 2000

Dr. Helmut Burtscher-Schaden

14.05.2018 (flimkien ma' Bart Staes)

 

13

Aġenzija

BfR

Prof. Dr. Andreas Hensel, Dr. Roland Solecki

 

14.05.2018

2) Partijiet ikkonċernati li ltaqgħu mal-MEP Bart Staes:

 

Tip

Organizzazzjoni

Min

Meta

1

Id-dinja tal-akkademja

Il-Fakultà tal-Inġinerija Bijoxjentifika, id-Dipartiment tal-Pjanti u l-Għelejjel, l-Università ta' Ghent

 

Prof. Dr. Ir. Pieter Spanoghe

Jannar 2018

2

Industrija

L-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tal-Għelejjel (ECPA)

 

Graeme Taylor

11.04.2018

3

NGO

Il-Fondazzjoni ta' Nies għat-Trattament Etiku tal-Annimali (PETA UK)

 

Emily McIvor

24.4.2018

4

Ministeru

Il-Ministeru Belġjan tas-Saħħa, tas-Sikurezza tal-Katina Alimentari u tal-Ambjent

 

Maarten Trybou

4.5.2018

5

NGO

GLOBAL 2000

Dr.Helmut Burtscher-Schaden

 

14.5.2018 (flimkien ma' Norbert Lins)

 

6

NGO

 

AVAAZ

Pascal Vollenweider

 

26.6.2018

7

L-Avukat

Baum, Hedlund, Aristei & Goldman

L-Avukat Robert F. Kennedy Jr.,

L-Avukat Michael L. Baum

 

5.9. 2018

8

NGO

 

In-Netwerk Ewropew għall-Azzjoni relatata mal-Pestiċidi (PAN)

 

Dr. Martin Dermine

5.9.2018

9

NGO

Iċ-Ċentru Belġjan għat-Trobbija tan-Naħal għar-Riċerka u l-Informazzjoni (CARI), l-Università ta' Utrecht, Bee Life

 

Dr. Noa Simon Delso

5.9.2018

10

Id-dinja tal-akkademja

 

L-Università tar-Riżorsi Naturali u x-Xjenzi tal-Ħajja (BOKU), Vjenna

 

Prof. Johann Zaller

5.9.2018

11

Id-dinja tal-akkademja

 

L-Università ta' Brunel, Londra

Prof. Andreas Kortenkamp

 

5.9.2018

12

NGO

In-Netwerk Ewropew għall-Azzjoni relatata mal-Pestiċidi (PAN)

 

Dr. Angeliki Lyssimachou

5.9.2018

13

Ċentru ta' Riċerka

UFZ - Iċ-Ċentru Helmholtz għar-Riċerka Ambjentali, Leipzig, il-Ġermanja

 

Prof. Matthias Liess

 

5.9.2018

Anness III - Membri u sostituti tal-PEST

President:

Is-Sur Eric ANDRIEU (S&D, FR)

Il-Bureau:

Is-Sur Bolesław G. PIECHA (ECR, PL)

Is-Sinjura Frédérique RIES (ALDE, BE)

Is-Sinjura Kateřina KONEČNÁ (GUE/NGL, CZ)

Koordinaturi:

Is-Sinjura Angélique DELAHAYE (EPP, FR)

Is-Sur Pavel POC (S&D, CZ)

Ms Anthea MCINTYRE (ECR, UK)

Is-Sinjura Ulrike MÜLLER (ALDE, DE)

Ms Anja HAZEKAMP (GUE, NL)

Is-Sinjura Michèle RIVASI (Greens/ALE, FR)

Is-Sinjura Mireille D'ORNANO (EFDD, FR)

Is-Sur Philippe LOISEAU (ENF, FR)

Relaturi:

Is-Sur Norbert LINS (EPP, DE)

Is-Sur Bart STAES (Greens/EFA, BE)

Shadow Rapporteurs:

Is-Sinjura Simona BONAFè (S&D, IT)

Is-Sinjura Anthea MCINTYRE (ECR, UK)

Is-Sinjura Frédérique RIES (ALDE, BE)

Is-Sinjura Anja HAZEKAMP (GUE, NL)

Is-Sur Piernicola PEDICINI (EFDD, IT)

Is-Sur Georg MAYER (ENF, AT)

Membri Oħra:

Is-Sinjura Clara Eugeni AGUILERA GARCIA (S&D, ES)

Is-Sinjura Laima Liucija ANDRIKIENĖ (EPP, LT)

Is-Sinjura Pilar AYUSO (EPP, ES)

Is-Sur Herbert DORFMANN (EPP, IT)

Is-Sur Gerben-Jan GERBRANDY (ALDE, NL)

Is-Sur Arne GERICKE (ECR, DE)

Is-Sur Andrzej GRZYB (EPP, PL)

Is-Sinjura Karin KADENBACH (S&D, AT)

Is-Sur Nuno MELO (EPP, PT)

Is-Sur Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP, SK)

Is-Sinjura Maria NOICHL (S&D, DE)

Is-Sur Alojz PETERLE (EPP, SL)

Is-Sinjura Daciana Octavia SÂRBU (S&D, RO)

Is-Sur Marc TARABELLA (S&D, BE)

Membri Sostituti Oħra:

Is-Sur Pascal ARIMONT (EPP, BE)

Is-Sur Guillaume BALAS (S&D, FR)

Is-Sur Franc BOGOVIC (EPP, SL)

Is-Sur Daniel DALTON (ECR, UK)

Is-Sur Mark DEMESMAEKER (ECR, BE)

Is-Sur Albert DESS (EPP DE)

Is-Sur Jørn DOHRMANN (ECR, DA)

Is-Sinjura Eleonora EVI (EFDD, IT)

Is-Sur José Inacio FARIA (EPP, PT)

Is-Sinjura Eleonora FORENZA (GUE/NGL, IT)

Is-Sinjura Julie GIRLING (EPP, UK)

Is-Sinjura Michela GIUFFRIDA (S&D, IT)

Is-Sur Charles GOERENS (ALDE, LU)

Is-Sinjura Jytte GUTELAND (S&D, SV)

Is-Sinjura Esther HERRANZ GARCÍA (EPP, ES)

Is-Sinjura Maria HEUBUCH (Greens/EFA, DE)

Is-Sur Peter JAHR (EPP, DE)

Is-Sur Seán KELLY (EPP, IRL)

Is-Sinjura Mairead MCGUINNESS (EPP, IRL)

Is-Sinjura Gesine MEISSNER (ALDE, DE)

Is-Sinjura Susanne MELIOR (S&D, DE)

Is-Sur Momchil NEKOV (S&D, BG)

Is-Sinjura Julia REID (EFDD, UK)

Is-Sur Younous OMARJEE (GUE/NGL, FR)

Is-Sur Massimo PAOLUCCI (S&D, IT)

Is-Sinjura Christel SCHALDEMOSE (S&D, DA)

Is-Sinjura Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE)

Is-Sinjura Hilde VAUTMANS (ALDE, BE)

Is-Sur Thomas WAITZ (Greens/EFA, AT)

(1)

Il-vidjokonferenza, skedata għall-24 ta' Settembru 2018, fl-aħħar ma saritx minħabba l-kanċellazzjoni fl-aħħar minuta tal-kontroparti tal-Istati Uniti. Tweġibiet bil-miktub għall-mistoqsijiet imressqa minn gruppi politiċi ġew madankollu riċevuti f'dan li ġej.

(2)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668

(3)

Prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ("PPP", magħrufa wkoll bħala "pestiċidi") huma prodotti li jikkonsistu minn, jew li jinkludu sustanzi attivi, aġenti protettivi jew sinerġizzanti, u huma intenzjonati biex jintużaw f'wieħed mill-modi li ġejjin: 1) biex jipproteġu l-pjanti jew il-prodotti tal-pjanti kontra organiżmi ta' ħsara/mard, 2) biex jinfluwenzaw il-proċessi tal-ħajja tal-pjanti (bħal sustanzi li jinfluwenzaw it-tkabbir tagħhom, bl-esklużjoni tan-nutrijenti) u 3) biex jippreservaw il-prodotti tal-pjanti.

(4)

Sustanzi attivi huma komponenti ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jikkontrollaw organiżmi li jagħmlu l-ħsara (l-hekk imsejħa organiżmi ta' ħsara, bħall-insetti, il-fungi u l-ħaxix ħażin) jew mard tal-pjanti.

(5)

Rigward l-approċċ ibbażat fuq il-periklu mqabbel mal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju, id-differenza bejn il-periklu u r-riskju hija sostanzjali: il-periklu huwa definit bħala l-potenzjal intrinsiku ta' sustanza biex tikkawża ħsara, filwaqt li r-riskju huwa l-probabbiltà ta' ħsara f'ċirkustanzi speċifiċi.

(6)

Il-prinċipju ta' prekawzjoni jippreskrivi li meta jkun hemm inċertezzi fl-evidenza xjentifika rigward ir-riskji assoċjati ma' attività, prodott jew proċess, b'tali mod li ma jkunx possibbli li jiġi ddeterminat il-punt sa fejn l-użu tagħhom ikun sikur għas-saħħa u għall-ambjent, allura jenħtieġ li tittieħed azzjoni regolatorja u din jenħtieġ li tkun immirata lejn it-tnaqqis tal-ħsara potenzjali. Il-prinċipju ta' prekawzjoni huwa msemmi speċifikament fl-Artikolu 14 tar-Regolament dwar il-PPP.

(7)

Jenħtieġ li jiġi osservat li d-DAR huwa ta' importanza partikolari, billi sustanza attiva li tiġi kklassifikata bħala karċinoġenika, mutaġena, tossika jew PBT, fost l-oħrajn, (u għalhekk taqa' taħt l-hekk imsejħa "kriterji ta' limitu" stabbiliti fir-Regolament dwar il-PPP) mill-RMS tiġi pprojbita direttament fl-UE, mingħajr ma jkun hemm għalfejn issir valutazzjoni ta' jekk ir-riskji assoċjati mal-użu tagħha jistgħux jiġu mmaniġġjati.

(8)

F'każ li ma tinkisibx maġġoranza kwalifikata fil-Kumitat Permanenti, kemm favur kif ukoll kontra l-proposta tal-Kummissjoni ("ebda opinjoni"), il-proposta tiġi ppreżentata lill-Kumitat ta' Appell. Jekk il-Kumitat ta' Appell iwassal "ebda opinjoni" wkoll, imbagħad il-Kummissjoni tkun tista' tiddeċiedi.

(9)

L-approvazzjoni ta' sustanza attiva ġeneralment tingħata għal perjodu massimu ta' 10 snin. L-approvazzjonijiet jistgħu jiġġeddu fuq applikazzjoni mill-manifattur u huma soġġetti għal proċedura simili għal dik tal-approvazzjoni inizjali. Jista' jsir tiġdid sa massimu ta' 15-il sena.

(10)

Il-vidjokonferenza fl-aħħar ma saritx minħabba l-kanċellazzjoni fl-aħħar minuta tal-kontroparti tal-Istati Uniti. Tweġibiet bil-miktub għall-mistoqsijiet imressqa minn gruppi politiċi ġew madankollu riċevuti f'dan li ġej.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

6.12.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

23

5

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Eric Andrieu, Laima Liucija Andrikienė, Pilar Ayuso, Simona Bonafè, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Mireille D’Ornano, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Anthea McIntyre, Miroslav Mikolášik, Ulrike Müller, Maria Noichl, Piernicola Pedicini, Alojz Peterle, Pavel Poc, Frédérique Ries, Bart Staes, Marc Tarabella

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Albert Deß, Eleonora Forenza, Julie Girling, Jytte Guteland, Momchil Nekov, Thomas Waitz

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

James Nicholson


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

23

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anja Hazekamp

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Pilar Ayuso, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle

S&D

Eric Andrieu, Simona Bonafè, Jytte Guteland, Momchil Nekov, Maria Noichl, Pavel Poc, Marc Tarabella

ĦODOR/AĦE

Bart Staes, Thomas Waitz

5

-

ECR

Arne Gericke, Anthea McIntyre, James Nicholson

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Julie Girling

1

0

EFDD

Mireille D'Ornano

It-tifsira tas-simboli:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 10 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza